| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 17
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
3.
Upravljanje znanja, kot intelektualni kapital : magistrsko delo
Tina Baša, 2009, magistrsko delo

Ključne besede: znanje, upravljanje znanja, človeški kapital
Objavljeno: 21.04.2009; Ogledov: 4725; Prenosov: 839
.pdf Celotno besedilo (668,54 KB)

4.
UČINKOVITOST IZVEDBENEGA MANAGEMENTA V MALEM PODJETJU
Franjo Mihalič, 2010, diplomsko delo

Opis: V tej nalogi sem prikazal vlogo izvedbenega managementa v organizaciji, prikazal sem kakšen bi moral bit izvedbeni manager in kakšen v večini podjetjih je, saj se podjetja v večini primerov ne zavedajo, da je za doseganje optimalnih rezultatov v sodobno naravnani organizaciji bistven dober tim. Vsak dober manager mora obvladovati pridobljena teoretična znanja, praktična znanja ter imeti veliko osnovnih komunikacijskih, kulturnih, etičnih in načelnih veščin. Za dolgoročno uspešnost organizacije je zelo pomembno, da ima zaposlene izvedbene managerje, ki se bodo znali pravilno odločati in vplivati na procese v podjetju. Znanje je pomemben dejavnik, ki vpliva na kvaliteto dela in na dodano vrednost v podjetju, zato mora podjetje pridobiti sposobne kadre, razvijati njihovo znanje, jih motivirati, ustvariti prijetno klimo v podjetju. V managementu sta združena dva pomembna procesa, vodenje in upravljanje. Podjetnik, ki želi uspeti v poslovnem svetu mora imeti sodobna managerska znanja in izkušnje ali zaposliti dobrega managerja, ki bo znal upravljati in voditi procese v podjetju za dosego zastavljenih ciljev organizacije. Slab manager predstavlja v podjetju prej škodo kot korist, zato mora imeti teoretična in praktična znanja, mora biti strokovno podkovan, usposobljen. Mnogi današnji vodje so še vedno obremenjeni s tradicionalnimi metodami vodenja, delovnimi prijemi, odnosi in obnašanjem. Takšni ljudje s svojimi zgledi ne potegnejo za seboj podrejenih. Bistvene lastnosti dobrega managerja so: poštenost, sposobnost, pogled v prihodnost, navdušenje drugih, verodostojnost. Za delovanje sodobno naravnane organizacije je zelo pomembna izbira oziroma zaposlitev izvedbenega managerja, ker le ta ima velik vpliv na razvoj kadrov, oblikovanje učinkovitega tima v podjetju. Zato mora imeti izvedbeni manager potrebna znanja, se neprestano izobraževati v visoko specializiranih izobraževalnih institucijah doma in v tujini. Dober manager mora vedeti kako motivirat sodelavce za dosego ciljev organizacije in zadovoljstvo zaposlenih. Poskrbeti mora za ustrezno, ažurno komunikacijo med nadrejenimi, podrejenimi, oddelki ipd. Izvedbeni manager mora vedet kako delegirat naloge, na kakšen način, katere naloge mora delegirat naprej in katere mora narediti sam. Pri poslovanju vsake sodobne organizacije je zelo pomembna tudi računalniška podpora managementu, prav tako so pomembna osnovna računalniška znanja vseh zaposlenih v podjetju.
Ključne besede: izvedbeni management, manager, vodenje, upravljanje, znanja, zaposleni, organizacija.
Objavljeno: 25.08.2010; Ogledov: 1781; Prenosov: 153
.pdf Celotno besedilo (633,46 KB)

5.
Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu
Darko Zupanc, 2010, doktorska disertacija

Opis: Organizacije naj bi imele postavljene jasne cilje kakovosti, upravljanje sistema in odločanje na različnih nivojih naj bi temeljilo na analizah in relevantnih podatkih. Tradicionalni vzgojno-izobraževalni sistemi in šolske prakse pogosto ne sledijo tem zahtevam. Načrtovanje v šolstvu ne more temeljiti zgolj na naštevanju učnih vsebin in metod, ampak mora biti usmerjeno učno-ciljno. Kurikul že v konceptu pomeni nekaj drugega kot učni načrt, presega zgolj načrtovanje poučevanja in učenja. Osnovne zahteve kurikularnega pristopa so racionalnost, eksaktnost in preverljivost učnih ciljev. Kurikul se obravnava na treh ravneh: načrtovani, izvedbeni in še posebej doseženi kurikul, kjer se preverja v učnem procesu dosežene merljive učne cilje. V šolskem sistemu je potrebno opredeliti standarde znanja. Opisovanje vsebinskih standardov znanja (ang. content standards) ni dovolj. Z nacionalnimi preizkusi znanja in/ali državnimi izpiti je potrebno umeriti standarde dosežkov (ang. performance standards). V šolskih sistemih z državnimi izpiti, kot je v Sloveniji matura, ali drugimi oblikami nacionalnih preverjanj znanja se dosežke poleg certificiranja lahko uporabi za povratno informacijo učiteljem, šolam in drugim strokovnjakom. Tako pridobljeni rezultati sumativnega (zbirnega) preverjanja znanja se lahko uporabijo za načrtovanje učiteljevega dela v prihodnje in za poučevanje naslednjih generacij učencev; to se opredeli kot drugi nivo formativnega preverjanja znanja. Namen formativnega preverjanja je, da se ugotovi katere prilagoditve, dopolnitve in usmeritve pri poučevanju in učenju so potrebne, ko se znanje še oblikuje (formira). Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja kot orodje upravljanja v šolstvu lahko na dolgi rok sistematično vodi k izboljšavam pri poučevanju, večji učinkovitosti in managementu kakovosti. Disertacija v empiričnem delu opisuje razvoj, zgradbo in zmožnosti Orodja za analize izkazanega znanja ob zaključku srednje šole, slovenskega sistema povratnih informacij za šole (ang. School Performance Feedback System). Z razvojnim in raziskovalnim delom, je bila kot nadgradnja razvito Orodje za upravljanje v šolstvu, kot prispevek k razvoju managementa kakovosti v šolskih sistemih z zunanjim preverjanjem znanja. Disertacija vsebuje rezultate in izsledke več raziskav: · Prikaz zgolj enega kazalca lahko ustvarja zmotno predstavo o uspešnosti šole pri pripravi in usposabljanju dijakov za maturo. · Pri izbiri maturitetnih predmetov pride do pomembnih razlik med predmeti; naravoslovne predmete izbirajo dijaki z višjim doseženim splošnim znanjem, družboslovne predmete pa dijaki z nižjim doseženim splošnim znanjem. · Šola oz. oddelki na šoli po dosežkih v znanju med predmeti niso homogeni; niso enako uspešni pri vseh šolskih predmetih. Šola oz. oddelek na šoli je pri enem od predmetov lahko nadpovprečno uspešen, pri drugem pa podpovprečno. · V nekaj zaporednih letih na šoli lahko pride do pomembnih sprememb v splošnem uspehu zaradi variabilnosti v dosežkih pri posameznih predmetih. · Poleg variabilnosti dosežkov v splošnem uspehu in/ali pri posameznem predmetu med šolami je enako pomembna tudi variabilnost dosežkov splošnega uspeha in/ali variabilnost dosežkov pri posameznem predmetu med oddelki znotraj šole. · Pri izključno eksterno ocenjenih delih izpitov se fantje pri ocenjevanju doseženega znanja in spretnosti približajo dekletom in jih lahko celo presežejo. · Dodeljene učiteljeve točke za interne dele izpitov so pri nekaterih predmetih v povprečju bližajo maksimalni vrednosti in se iz leta v leto povečujejo. Ta pojav se lahko opredeli kot inflacija ocen. Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu se lahko uporablja pri ekspertnem vodenju nacionalnih šolskih politik (državni nivo), na nivoju šolskega managementa (ravnateljev) in v svetih šol v okviru managementa kakovosti (šolski nivo), na nivoju strokovnih aktivov in predmetnih učiteljev kot vodij
Ključne besede: standardi znanja v izobraževanju, kurikul, sumativno preverjanje znanja, dosežki učenca, kakovost v izobraževanju, orodje za upravljanje, orodja managementa kakovosti, učinkovitost v izobraževanju, samoevalvacija, izboljšave v šolstvu, stalno izboljševanje, analiza variabilnosti, s podatki podprto odločanje, podatki o doseženem znanju, sistem povratnih informacij v šolstvu
Objavljeno: 13.09.2010; Ogledov: 3718; Prenosov: 292
.pdf Celotno besedilo (3,00 MB)

6.
VLOGA ZNANJA V DELOVANJU SODOBNIH PODJETIJ
Nataša Pivec, 2011, magistrsko delo/naloga

Opis: Sodobno poslovno okolje je povzročilo nastanek družbe znanja ter posledično preobrazbo in razvoj podjetij, katerih temeljni vir in dejavnik uspešnega delovanja je postalo relevantno znanje posameznika, skupine in celotnega podjetja. Podjetja so na ta način postavljena pred izziv, kako uspešno prepoznati, razviti in obvladati relevantno znanje. V ta namen se pravilom poslužujejo koncepta učečega se podjetja in procesa upravljanja z znanjem. V okviru magistrske naloge smo preučili vlogo znanja v delovanju sodobnih podjetij. Posebno pozornost smo usmerili na proučevanje vpliva procesa razvijanja znanja na delovanje podjetja. Naloga vsebuje teoretične osnove, ki so povzete po izkušnjah in spoznanjih domačih in tujih avtorjev ter praktične osnove, pridobljene na podlagi primarnega pridobivanja podatkov med slovenskimi podjetji. Teoretični del smo razdelili na šest poglavij. V prvem poglavju smo se osredotočili na pojasnjevanje osnovnih značilnosti družbe znanja ter navedli temeljne razlike med industrijsko družbo in novo nastalo družbo. Pojasnili smo značilnosti delovanja podjetja v sodobnem okolju, pri tem smo izpostavili značilnosti sodobne organizacijske strukture in kulture ter procesne zasnove podjetja. V drugem poglavju smo se osredotočili na učeče se podjetje, opredelili smo temeljne značilnosti, navedli različne pristope pri uresničevanju koncepta učečega se podjetja ter posebno pozornost posvetili pojasnjevanju razvoja učečega se podjetja v slovenskem poslovnem okolju. V tretjem poglavju smo podali temeljna spoznanja s področja znanja, kot so: opredelitve, razvrščanje in temeljne koristi, ki nastajajo v podjetju na temelju znanja. V naslednjem poglavju smo se osredotočili na problematiko intelektualnega kapitala z vidika strukture in meritvenega postopka. Najobsežnejše poglavje obsega področje upravljanja z znanjem, kjer smo opredelili osnovne značilnosti upravljanja z znanjem, navedli razloge za uvedbo upravljanja z znanjem v podjetje, oblikovali in pojasnili celovit proces upravljanja z znanjem ter navedli temeljne značilnosti upravljanja z znanjem v slovenskih podjetjih. V zadnjem poglavju smo pojasnili vpliv znanja na ustvarjanje trajne konkurenčne prednosti, ki posledično vpliva na izboljšano delovanje podjetja. V empiričnem delu naloge smo na podlagi primarne raziskave, proučili vlogo znanja v slovenskih podjetjih. Na ta način smo pridobili podatke o razširjenosti koncepta učečega se podjetja ter vlogi in pomenu intelektualnega kapitala med slovenskimi podjetji. Opravljena raziskava nam je posredovala tudi odgovore na vprašanje ali organizacijska kultura in struktura vplivata na razvijanje znanja ter na temeljno raziskovalno vprašanje ali učinkovit proces razvijanja znanja vpliva na izboljšano delovanje podjetja.
Ključne besede: Družba znanja, sodobno podjetje, koncept učečega se podjetja, intelektualni kapital, upravljanje z znanjem, prednosti na temelju znanja.
Objavljeno: 19.09.2011; Ogledov: 2826; Prenosov: 498
.pdf Celotno besedilo (1,34 MB)

7.
UPORABA SISTEMA MOODLE ZA INTERNO IZOBRAŽEVANJE V PODJETJIH
Goran Stojaković, 2012, diplomsko delo

Opis: V teoretičnem delu so opisane značilnosti sistemov za e-učenje. Na kratko sta predstavljena dva sistema, odprtokodni sistem »Moodle« in komercialni sistem »eLeap«. Predstavljeni so modeli in discipline ogrodja Microsoft Solution Framework (MSF) s poudarkom na disciplini »Upravljanje pripravljenosti«, ki opisuje pristop k upravljanju znanja. Podrobno so predstavljeni koraki discipline »Upravljanje pripravljenosti«, ki so osnova za ogrodje modula, ki je opisan v praktičnem delu. Praktični del podrobno opisuje postopek izgradnje modula za izobraževanje. Predstavljeni so koraki, kako preveriti trenutno znanje zaposlenega ter kako ustvariti učni načrt za tiste zaposlene, ki ne posedujejo želenega znanja. Modul je prilagojen sistemu »Moodle«.
Ključne besede: vseživljenjsko učenje, Moodle, sistemi za e-učenje, upravljanje znanja
Objavljeno: 07.01.2013; Ogledov: 1608; Prenosov: 123
.pdf Celotno besedilo (1,95 MB)

8.
SPREMINJANJE VLOGE DIREKTORJA INFORMATIKE V PODJETJU
Dejan Pecko, 2013, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo predstavlja spreminjanje vloge direktorja informatike v podjetju. Sodobno poslovanje od direktorjev informatike zahteva vse več poslovnih znanj in idej, kako z informacijskimi rešitvami podjetjem pomagati do boljšega in učinkovitega poslovanja. Informacijska tehnologija ni več zgolj podporna funkcija, temveč lahko samostojno ali v navezi z drugimi poslovnimi procesi v podjetju ustvarja vrednost. Sodobni direktor informatike mora razumeti, kje in kako lahko informatika pripomore k izboljšanju poslovanja podjetja ter na kakšen način jo vključiti v doseganje strateških ciljev podjetja.
Ključne besede: Upravljanje informatike, direktor informatike, spreminjanje vloge, odgovornosti, znanja.
Objavljeno: 16.10.2013; Ogledov: 1163; Prenosov: 268
.pdf Celotno besedilo (1,73 MB)

9.
RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA UPRAVLJANJE ZNANJA ZA GRADBENI PROJEKT V OBČINI SELNICA OB DRAVI
Karl Lampreht, 2014, diplomsko delo

Opis: Posameznikovo znanje predstavlja pomemben del vsakega podjetja. Temeljna naloga le-tega bi morala biti ohranjanje znanja, kar je ključno za njegovo uspešnost. Podjetja morajo potem-takem poznati upravljanje znanja in njegove lastnosti ter ga tudi izvajati. Obstaja več načinov ohranjanja oz. upravljanja znanja. Diplomsko delo opisuje uporabo informacijske tehnologije, natančneje semantičnega portala. Programska oprema MediaWiki, ob semantičnih razširitvah Semantic MediaWiki, nam ravno omogoča upravljanje znanja. To upravljanje je prikazano na primeru izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Občini Selnica ob Dravi. Rezultat je semantični portal, ki omogoča podjetju – tokrat že omenjeni občini – obdržati znanje.
Ključne besede: gradbeništvo, gradbeni projekt, inženirstvo znanja, upravljanje znanja, modeliranje znanja, spirala znanja, eksplicitno in tacitno znanje, portal, semantični splet, MediaWiki, Semantic MediaWiki.
Objavljeno: 03.11.2014; Ogledov: 1228; Prenosov: 73
.pdf Celotno besedilo (3,50 MB)

10.
Upravljanje znanj z informacijskimi tehnologijami v družbi Aerodrom Ljubljana
Boštjan Rakovec, 2014, magistrsko delo/naloga

Opis: Razumevanje razlik med upravljanjem znanja in informacijsko tehnologijo je ključ do pravilne uporabe informacijske tehnologije za upravljanje znanja. Obstajajo stvari, ki jih lahko naredimo bolje s pomočjo tehnologije, in stvari, ki jih delamo bolje ljudje. Naloga managerjev in praktikov znanja je, da te razlike razumejo in da pri upravljanju znanja uporabijo pristop, ki je v določenem trenutku najbolj primeren. V tem delu smo z obravnavanjem teoretičnih spoznanj pokazali na dejavnike, ki vplivajo na upravljanje znanja in izbiro informacijske tehnologije. Z metodo strukturiranega intervjuja smo raziskali primernost informacijskih tehnologij za upravljanje znanja v majhnih skupinah v družbi Aerodrom Ljubljana, d. d. S sintezo teoretičnih spoznanj in rezultatov kvalitativne raziskave smo predlagali izboljšave pri uporabi informacijske tehnologije za upravljanje znanja v majhnih skupinah.
Ključne besede: upravljanje znanja, socialna omrežja, družba znanja, informacijske tehnologije, wiki
Objavljeno: 05.03.2015; Ogledov: 1226; Prenosov: 74
.pdf Celotno besedilo (1,32 MB)

Iskanje izvedeno v 0.23 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici