| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 9 / 9
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
RAZVOJNI POUK IN ULOMKI
Natalija Krajnc, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo se osredotočili na dele celote, kasneje ulomke, glede na posodobitveni učni načrt. Izsledki tuje literature kot model poučevanja predlagajo na učenca osredotočen razvojni pouk. Prav zato smo ugotavljali, kakšno je trenutno znanje učencev četrtega razreda na področju ulomkov in ali je razvojni pouk učinkovit. V eksperimentalni skupini smo ugotovili, da je znanje učencev na področju ulomkov po dveh urah izvajanja različnih konkretnih in slikovnih aktivnosti razdeljevanja uspešnejše, kot je bilo prej. V empiričnem delu so prikazani rezultati tega pedagoškega eksperimenta. V praktičnem delu diplomske naloge smo pripravili gradiva za področje ulomkov, za katera upamo, da bodo v pomoč tako sestavljavcem novih učbeniških kompletov kot tudi učiteljem in učencem. V nadaljevanju so tabelarično predstavljene analize učbeniških kompletov, osredotočili smo se na pokrivanje ciljev posodobitvenega učnega načrta.
Ključne besede: matematika, pouk, deli celote, ulomki, četrti razred, učbenik, pedagoški eksperiment
Objavljeno: 04.06.2009; Ogledov: 2986; Prenosov: 492
.pdf Celotno besedilo (1,53 MB)

2.
ODSTOTKI V 5. RAZREDU
Inga Rajtman, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga z naslovom Odstotki v 5. razredu predstavlja v teoretičnem delu vertikalno pot poučevanja izražanja deležev in razmerij od delov celote do odstotkov, kakršno zahteva učni načrt za matematiko. V nadaljevanju so prikazani izsledki raziskav, na katerih temelji pouk v tujih državah. Opisan je model poučevanja, po katerem se učenci seznanijo z odstotki že v 5. razredu devetletne osnovne šole. Model temelji na intuitivnem znanju, izhajajočem iz življenjskih izkušenj učencev. Namen in cilj diplomske naloge je ugotoviti, kakšno je tovrstno znanje odstotkov med slovenskimi petošolci. Zanimalo nas je, ali so le-ti res sposobni smiselno usvojiti koncept odstotkov, ne da bi se jih že prej formalno naučili pri uri matematike. V ta namen je bila izvedena raziskava, v katero je bilo vključenih 107 petošolcev iz treh različnih osnovnih šol. Rezultati te raziskave so prikazani v empiričnem delu, kjer so obdelani glede na stratum osnovne šole, subjektivno oceno znanja matematike, oceno zadnje kontrolne naloge pri matematiki in glede na izkušnje učiteljev 4. razredov. Iz pridobljenih podatkov lahko strnemo glavne ugotovitve, ki pa so: učenci dokaj dobro razumejo kvalitativni pomen odstotkov, znajo zapisati grafično predstavljene dele celote z odstotki, odstotke razložijo s polovicami, odstotke predstavijo z različnimi modeli, pri čemer je uporaba merljivega modela tista, ki najverjetneje vodi v pravilno predstavitev, uporaba diskretnega pa v napačno.
Ključne besede: deli celote, ulomki, decimalna števila, odstotki, peti razred.
Objavljeno: 22.04.2010; Ogledov: 2131; Prenosov: 205
.pdf Celotno besedilo (2,03 MB)

3.
KRETNJE IN ULOMKI
Simona Verčko, 2011, diplomsko delo

Opis: Kretnje kot del neverbalne komunikacije zavzemajo pomembno vlogo v procesu učenja in poučevanja. Ker je matematika izrazito abstraktna znanost, se zdi posebej smiselno proučevati, kako ljudje uporabljamo kretnje pri komunikaciji matematičnih idej. Kretnje bomo kategorizirali glede na stopnjo simbolizma. Teoretični okvir diplomskega dela je socialni konstruktivizem. Jezik je sredstvo za komuniciranje, gesta oz. kretnja pa je komunikacijska dejavnost. Kretnje opisujemo kot spontane premike rok in telesa, ki pa so tesno povezane s tokom govora. Pravimo, da so kretnje gibanje telesa, ki izpolnjuje komunikacijske funkcije. Splošni cilj diplomskega dela z naslovom Kretnje in ulomki je bil zbrati in analizirati kretnje, povezane z matematično temo ulomki, in sicer z namenom, da bi razumeli, kako so kretnje uporabljene v komunikaciji o matematiki, in da bi razvili ustrezen analitični okvir za razumevanje kretenj, ki so povezane s tem področjem človekovega spoznavanja. V teoretičnem delu diplomske naloge je bila uporabljena metoda študija pisnih virov. Slednja je bila osnova za izdelavo vprašanj v empiričnem delu diplomske naloge. Raziskava je bila izvedena na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu treh učiteljic razrednega pouka z več kot petimi leti delovnih izkušenj in treh absolventk razrednega pouka. Predmet statistične obdelave so bile kretnje pri odgovarjanju na zastavljena vprašanja, vezana na koncept ulomkov. Obdelava podatkov je na osnovi predlaganega modela pokazala dokaj pričakovane rezultate uporabe kretenj pri poučevanju. Izkazalo se je, da učiteljice močno gestikulirajo. Predpostavljamo, da bi bili rezultati drugačni, če bi sodelujoči v raziskavi o ulomkih razpravljali z učenci in ne z avtorico.
Ključne besede: matematika, ulomki, uporaba kretenj, razredni pouk.
Objavljeno: 22.06.2011; Ogledov: 1259; Prenosov: 69
.pdf Celotno besedilo (769,46 KB)

4.
ULOMKI V VRTCU
Alenka Vaupotič, 2011, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Ulomki v vrtcu teoretično in empirično predstavlja področje začetnih konceptov razumevanja racionalnih števil v vrtcu oz. vpeljevanje delov celot v vrtec. Namen diplomske naloge je bil raziskati poznavanje delov celot in razvijanje pojmov del in celota pri predšolskih otrocih ter pripraviti gradiva za razvijanje teh pojmov v vrtcu. V teoretičnem delu je bila uporabljena metoda študija pisnih virov. Empiričen del je bil zasnovan na uporabi kavzalno-eksperimentalne metode, in sicer metode pedagoškega eksperimenta. V raziskavo smo vključili predšolske otroke, stare 5 let, pri čemer nas je zanimalo, kakšne so razlike pri reševanju nalog, o delih celote med otroki, ki so imeli predhodne izkušnje z deli celot in otroki, ki so se prvič srečali z vsebino na dan retencijskega testa, ki je potekal čez mesec dni. Podatki, ki smo jih zbrali s pomočjo opazovalnega lista, so pokazali, da so otroci, ki so vsebino že poznali, naloge na dan preverjanja reševali brez večjih težav. Otroci iz eksperimentalne skupine so bili po uspešnosti na končnem preverjanju v prednosti pred otroki iz kontrolne skupine. Rezultati kažejo, da so bili otroci pri nalogah o delih celot iz dneva v dan vedno bolj uspešni, kazali pa so tudi veliko stopnjo sproščenosti, vedoželjnosti in raziskovanja različnih možnosti rešitev. Področje se je tako izkazalo kot zanimiva in primerna aktivnost za predšolske otroke, čeprav gre za na prvi pogled zahtevno matematično vsebino, ki pa ob konkretizaciji in primernem metodičnem postopku uspešno zaživi tudi v vrtcu.
Ključne besede: matematika, deli celote, ulomki, vrtec, predšolska vzgoja, pedagoški eksperiment.
Objavljeno: 08.07.2011; Ogledov: 4003; Prenosov: 737
.pdf Celotno besedilo (1,43 MB)

5.
Verižni ulomki in vrste
Sonja Ferk, 2012, diplomsko delo

Opis: V tem diplomskem delu preučujemo zvezo med navadnimi verižnimi ulomki in neskončnimi številskimi vrstami. V prvem poglavju opišemo osnove teorije navadnih verižnih ulomkov. Posebej obravnavamo končne, neskončne in periodične verižne ulomke. Verižni ulomki so uporabni pri iskanju najboljših racionalnih aproksimacij iracionalnih števil. Mnogi matematiki so se v preteklosti ukvarjali s problemom, kako povezati verižne ulomke z vrstami. V drugem poglavju izpeljemo pomembne rezultate, ki povezujejo navadne verižne ulomke in vrste. Prvi pomembni rezultat je izrek, s katerim kvadratično iracionalno število razvijemo v vrsto, katere delne vsote so konvergenti ustreznega navadnega verižnega ulomka. Obratno lahko ta izrek uporabimo za iskanje navadnih verižnih ulomkov vsot nekaterih tipov vrst. V zadnjem poglavju obravnavamo Newtonovo metodo, s katero dobimo zaporedne približke kvadratično iracionalnih števil in jih primerjamo s približki kvadratično iracionalnih števil pridobljenimi s konvergenti navadnega verižnega ulomka.
Ključne besede: verižni ulomki, končni verižni ulomki, neskončni verižni ulomki, periodični verižni ulomki, vrste, Newtonova metoda, kvadratično iracionalno število, aproksimacija, konvergent, zaporedje
Objavljeno: 13.11.2012; Ogledov: 1715; Prenosov: 127
.pdf Celotno besedilo (874,81 KB)

6.
Računske operacije z ulomki v osnovni šoli
Mojca Pajek, 2015, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo Računske operacije z ulomki v osnovni šoli predstavlja didaktično utemeljen model vpeljave seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, ki je primeren za osnovno šolo in je nastal na podlagi preučevanja del predvsem tujih avtorjev. V ta namen smo v teoretičnem delu naloge najprej predstavili ulomke, ki predstavljajo temelje, na katerih gradimo razumevanje računskih operacij z ulomki. Uporabili smo pristop, kjer pravil in algoritmov ne povemo vnaprej, ampak se do njih preko zgledov dokopljejo učenci sami ter jih povedo s svojimi besedami. Pri tem je vsaj na začetku zelo pomembna uporaba najrazličnejših modelov, ki so prav tako predstavljeni. Prikazali smo različne poti za rešitev danega problema. V empiričnem delu naloge smo predstavili izvedeno evalvacijo druge učne poti, kjer smo preverjali napredek učencev po izvajanju treh učnih ur po tem modelu. Zanimalo nas je, ali je možno razumevanje deljenja ulomkov izboljšati, saj se s tem posledično izboljša pravilnost rezultatov podanih nalog. Preverili smo tudi razpoložljivost in dostopnost literature in didaktičnih iger, ki pokrivajo področje ulomkov in računskih operacij z njimi.
Ključne besede: matematika, ulomki, računske operacije z ulomki, evalvacija druge učne poti
Objavljeno: 13.10.2015; Ogledov: 1344; Prenosov: 146
.pdf Celotno besedilo (5,05 MB)

7.
Ulomki v vrtcu
Alenka Lipovec, Darja Antolin, Alenka Vaupotič, 2012, izvirni znanstveni članek

Opis: V prispevku predstavljamo področje začetnih konceptov razumevanja racionalnih števil v vrtcu oz. vpeljevanje delov celot v vrtec. Na osnovi literature ugotavljamo, da je razvijanje zgodnjih konceptov ulomkov smiselno že v predšolskem obdobju, čeprav slovenski kurikul za vrtce te vsebine ne podpira. Pripravili smo nekatere kontekstualizirane naloge, ki so vključevale geometrijski in merljivi model ulomkov ter so se v tujini že izkazale kot učinkovite. V raziskavi, v katero smo vključili predšolske otroke, stare 5 let, so otroci naloge reševali individualno ob podpori odrasle osebe. Zanimalo nas je, kakšne so razlike pri reševanju nalog o delih celote med otroki, ki so imeli predhodne izkušnje z deli celot, in otroki, ki so se s to vsebino prvič srečali na končnem preverjanju en mesec po izvedenem eksperimentu z eksperimentalno skupino. Podatki, ki smo jih zbrali s pomočjo opazovalnega lista, so pokazali, da so otroci, ki so vsebino že poznali, naloge reševali brez večjih težav. Otroci iz eksperimentalne skupine so bili na končnem preverjanju sicer uspešnejši od otrok iz kontrolne skupine, ki so se s problemi spoprijemali prvič, kljub temu pa so tudi otroci iz kontrolne skupine prikazali dovolj znanja, da lahko sklepamo, da so bile naloge pripravljene primerno njihovi razvojni stopnji.
Ključne besede: predšolska vzgoja, predšolski otroci, otroški vrtci, matematika, ulomki, pedagoški eksperimenti
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 1042; Prenosov: 89
.pdf Celotno besedilo (187,03 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

8.
Uporaba ploščic za vzorčke na področju aritmetike in delov celot
Sabina Kmetec, 2017, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom Uporaba ploščic za vzorčke na področju aritmetike in delov celot so predstavljene nekatere aktivnosti z uporabo teh ploščic iz seta za vzorčke. Sledili smo aktivnostim, ki so navedene v članku Hungry for Early spatial and Algebraic Reasoning. Otrokom smo najprej predstavili uporabo in pomen ploščic za vzorčke. Za večjo motivacijo in čim bolj zanimivo in razumevajočo razlago za otroke smo uporabili tudi lutko gosenico Berto, ki je otroke še bolj motivirala k sodelovanju. Otroci so se skozi aktivnosti srečali s področjem aritmetike in delov celote.
Ključne besede: matematika, aritmetika, števila, štetje, liki, deli celote, ulomki, vzorci, aktivnosti, predšolska vzgoja, ploščice za vzorčke
Objavljeno: 25.05.2017; Ogledov: 648; Prenosov: 121
.pdf Celotno besedilo (1,57 MB)

9.
Modeli ulomkov v predšolskem obdobju
Sergeja Hren, 2018, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Modeli ulomkov v predšolskem obdobju predstavlja v teoretičnem delu zgodnji koncept vključevanja ulomkov v predšolsko obdobje s pomočjo treh modelov ulomkov: geometrijski model, merljivi model in aritmetični model. Opisana je tudi vloga vzgojitelja in nekaj primerov dejavnosti z modeli delov celote. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako otroci v predšolskem obdobju poznajo dele celote, kako uspešni so pri aktivnostih, kjer je uporabljen posamezen model, in kateri model delov celote jim je najbolj blizu. V ta namen je bila izvedena raziskava, v kateri je sodelovalo 33 otrok, starih od 4 do 6 let. Preko različnih dejavnosti smo preverjali razumevanje polovice, tretjine in četrtine, pri tem pa smo uporabili že omenjene modele ulomkov. Podatki, ki smo jih zbrali s pomočjo opazovalnega lista, so pokazali, da jim polovice niso povzročale težav pri nobenem modelu, medtem ko so jim največ problemov povzročale tretjine, in sicer pri geometrijskem in merljivem modelu. Dejavnost z modeli ulomkov se je izkazala za zelo primerno dejavnost za predšolske otroke, saj so ob tem pokazali veliko zanimanje, čeprav gre za precej zahtevno matematično vsebino.
Ključne besede: matematika za otroke, deli celote, ulomki, modeli ulomkov, predšolska vzgoja
Objavljeno: 24.09.2018; Ogledov: 235; Prenosov: 66
.pdf Celotno besedilo (1,56 MB)

Iskanje izvedeno v 0.18 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici