| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 26
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI SPREJEMU PROTI VOLJI NA ENOTO ZA INTENZIVNO ZDRAVLJENJE PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE
Miha Balantič, 2009, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo predstavlja sprejem bolnika proti volji v urgentni ambulanti Psihiatrične bolnišnice Begunje na varovani oddelek ter vlogo medicinske sestre in zdravstvene nege pri bolniku, ki je sprejet proti volji. Cilj naloge je bil: prikazati študijo primera sprejema proti volji, izdelati standard sprejema bolnika proti volji ter primerjati število sprejemov proti volji, uporabo pripomočkov za fizično oviranje in uporabo medikamentozne terapije ob sprejemu proti volji v Psihiatrični bolnišnici Begunje, v obdobjih 1995 – 2000 in 2002 - 2007. Uporabljena je bila kvalitativna in kvantitativna analiza in deskriptivna statistična metoda. Rezultati so predstavljeni v tekstu in grafih. Ugotovili smo, da je število sprejemov proti volji podobno v obeh obdobjih, (4,07 % v prvem in 4,19 % drugem obdobju), vendar se je odstotek uporabe pripomočkov za fizično oviranje zmanjšal iz 15,30 % na 13,59 %.
Ključne besede: duševna motnja, hospitalizacija proti volji, psihiatrična zdravstvena nega, sprejem bolnika proti volji, standard, posebni varovalni ukrep.
Objavljeno: 30.04.2009; Ogledov: 4285; Prenosov: 928
.pdf Celotno besedilo (1,63 MB)

2.
OPREDELITEV IN ZNAČILNOSTI NEKATERIH POGOSTEJŠIH OBLIK NECARINSKIH OMEJITEV ZA ZAŠČITO GOSPODARSTVA
Jasmina Kostanjevec, 2009, diplomsko delo

Opis: V prvem delu so opredeljene necarinske omejitve. Kot začetek je opisano kaj sploh zaščitna politika je in kateri so njeni inštrumenti. V tem poglavju je opisan tudi sam nastanek necarinskih omejitev. Opredeljene so tudi splošne značilnosti in nastanek organizacij GATT in WTO. Nadalje je sama klasifikacija necarinskih omejitev in naveden njihov obseg. V drugem delu so podrobneje predstavljene necarinske omejitve. Razdeljene so v dve skupini in sicer na bistvene vrste oziroma več uporabljene necarinske ovire in na druge necarinske ovire. V prvi skupini so prikazane ovire kot so kvote, dumping, standardi, subvencije in tehnične ovire. V drugi skupini pa najdemo zaščito intelektualne lastnine, kontrolo uvoza živali in živalskih proizvodov, državne pomoči, davčne ovire, trošarine in obvezen nakup domačega izdelka. V tretjem delu bistvo temelji na notranjem trgu EU in vplivu necarinskih ovir na sam notranji trg. Opredeljen je sam nastanek notranjega trga. Kjer lahko vidimo da prvi uspelo vzpostaviti notranji trg ZDA, šele kasneje se je to zgodilo tudi na področju Evrope. Podrobneje pa so opisane temeljne značilnosti notranjega trga — štiri svoboščine. V četrtem delu so izpostavljeni ukrepi proti dvema omejitvama. Ti dve omejitvi sta subvencioniranje in dumping. Gre za ukrepe proti nekorektnemu ravnanju neke države, ki skuša s svojimi subvencijami zagotoviti proizvajalcem večjo konkurenčnost na tujih trgih. V tem primeru se uporabi protisubvencijski ukrep. Podobno je pri dumpingu. Kadar gre za nelojalno obnašanje izvoznika v tretji državi, se lahko uvede tako imenovan protidupminški ukrep. V petem poglavju opredeljujemo državni interes uravnavanja zunanjetrgovinskih tokov, da doseže najugodnejši rezultat. To pa dosega s pomočjo inštrumentov za vzpodbujanje izvoza in inštrumentov, ki otežujejo uvoz.
Ključne besede: - GATT in WTO - kvote, - dumping, - standardi, - subvencije - tehnične ovire - intelektualne lastnine - kontrolo uvoza živali in živalskih proizvodov - državne pomoči - trošarine - obvezen nakup domačega izdelka - notranji trg EU - štiri svoboščine - protidumpinški in protisubvencijski ukrep
Objavljeno: 18.06.2010; Ogledov: 3058; Prenosov: 147
.pdf Celotno besedilo (288,21 KB)

3.
PRENOVA SISTEMA REŠEVANJA REKLAMACIJ V UNIDAL D.O.O.
Damjan Marguč, 2010, diplomsko delo

Opis: Področje raziskovanja se nanaša na problematiko procesa reševanja reklamacij v Unidal d.o.o. Podjetje deluje na dveh programih in sicer proizvaja kovane izdelke za potrebe avtomobilske industrije ter sklope za sestavo nosilnih in veznih delov konstrukcij za daljnovode. Pri avtomobilskih delih gre predvsem za t.i. dokumentacijsko obvezne dele, ki so življenjskega pomena za delovanje avtomobila. Naloge sem se lotil z realno predpostavko, da v podjetju postavljen sistem reševanja reklamacij ne zagotavlja učinkovitosti sistema na tem področju. Moja predpostavka je ta, da tiči vzrok v slabem poznavanju in izvajanju metod za reševanje problemov ter pomanjkljivem obstoječem sistemu reševanja reklamacij. Na začetku sem obdelal 8D metodo in v našo obstoječo proizvodno dokumentacijo vključil odgovarjajoče podporne tehnike tej metodi. Na osnovi vzorca določenega obdobja sem nato poskušal ugotoviti odstopanja in predlagati ukrepe za izboljšanje stanja.
Ključne besede: Reklamacija, tim, ukrep, proces, dokument
Objavljeno: 12.04.2010; Ogledov: 2023; Prenosov: 436
.pdf Celotno besedilo (2,60 MB)

4.
ANALIZA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI PREVZEMA KMETIJE
Sonja Mehlin, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi analiziramo ekonomsko upravičenost prevzema kmetije glede na možnost črpanja finančnih sredstev, katera so na voljo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, ki z ukrepom številka 112 — Pomoč mladim prevzemnikom kmetij nudi enkratno finančno pomoč za prvi lastniški prevzem kmetije. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja javni razpis za omenjeni ukrep ter razpisno dokumentacijo, kjer so podana merila, ovrednotena s točkami, doseženo število točk pa je osnova za izračun višine finančnih sredstev. V nalogi smo raziskali, katere spremembe bi bilo za obravnavano kmetijo, glede na dana merila, smiselno vpeljati, preden bi kandidirala za finančna sredstva, da bi dosegla čim več točk in s tem več denarne pomoči. Dosegli smo cilj in odgovorili, na kakšen način je ekonomsko najbolj upravičeno izpeljati prevzem kmetije s kmetijsko dejavnostjo in hkrati črpati finančna sredstva kot podporo k prevzemu. V prvem delu naloga v teoretičnih izhodiščih predstavi splošne pojme, glavne institucije, programe in sisteme zbiranja podatkov, s katerimi je kmetija v svoji organiziranosti povezana in jih mora poznati mladi prevzemnik kmetije, ko se odloča o prevzemu kmetije. Ugotavljamo, da se je za mladega prevzemnika iz obravnavanega primera ob prvem prevzemu kmetije smiselno odločiti za črpanje finančnih sredstev z vpeljavo manjše spremembe, to je pridobitev višje izobrazbe. V večjem delu smo ovrgli postavljene hipoteze, ki smo jih izpeljali iz danih meril iz javnega razpisa. Prekinitev redne zaposlitve se v zameno za zavarovanje iz kmetijske dejavnosti ni izkazala kot smiselna, prav tako ne vpeljava integrirane ali ekološke pridelave na kmetiji. Enako nismo potrdili smiselnosti pridobitve znaka kakovosti za pridelano meso ali registracije dopolnilne dejavnosti, zgolj z namenom pridobitve večjega števila točk in več denarne pomoči. Dosežen je namen, da je na pričujoči način smiselno razmisliti ob izzivu prevzema kmetije, da bi le — ta lažje in smotrno realizirala svojo podjetnost in ustvarjalnost v poslovno — kmetijski praksi.
Ključne besede: kmetija, mladi prevzemnik kmetije, Program razvoja podeželja 2007 – 2010, Ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, študija primera
Objavljeno: 19.04.2011; Ogledov: 3600; Prenosov: 330
.pdf Celotno besedilo (1,32 MB)

5.
NASILJE V DRUŽINI IN POLICIJSKA POOBLASTILA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Mateja Krajnc, 2011, diplomsko delo

Opis: Nasilje v družini predstavlja v prvi vrsti kršenje temeljnih človekovih pravic: pravice do življenja, do dostojanstva in do varnosti. Zavedati se moramo tudi, da je to problem celotne družbe in ne le posameznika ter da smo zato vsi odgovorni za preprečevanje oziroma odpravljanje tega pojava. Še posebej države, ki so dolžne varovati človekove pravice, morajo poskrbeti za posebno obravnavo tega družbenega problema, saj ima družina kot temeljna celica družbe pravico do družbenega in državnega varstva. Kot vsako drugo nasilje mora biti tudi nasilje v družini pravno urejeno. Tega se zaveda tudi Republika Slovenija, ki je v letu 2008 sprejela Zakon o preprečevanju nasilja v družini, s katerim je naredila pomemben korak naprej pri opozarjanju na ta družbeni problem, prav tako pa se je v istem letu spremenil tudi Kazenski zakonik, ki nasilje v družini inkriminira v samostojnem členu (191. Člen KZ-1). Država torej preko zakonodaje določa okvire za delovanje in ukrepanje v primeru nasilja in s tem zavezuje določene institucije, da sodelujejo pri zaščiti žrtve nasilja oziroma nudenju pomoči tako žrtvi kot tudi storilcem nasilja. Vendar pa sama zakonodaja ni zagotovilo za uspešno obravnavo in odpravo nasilja, če država ne poskrbi, da se zakoni tudi učinkovito izvajajo. Zato je potrebno na različnih področjih spremeniti tudi prakso dela posameznih organov oziroma institucij in poskrbeti za njihovo izobraževanje za delo na tem področju, saj se v primeru nasilja v družini prepletajo vloge vladnih in nevladnih organizacij, med katerimi so posebej pomembne policija, pravosodje, socialne službe.
Ključne besede: Nasilje v družini, Zakon o preprečevanju nasilja v družini, policijska pooblastila, ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi.
Objavljeno: 31.05.2011; Ogledov: 2671; Prenosov: 340
.pdf Celotno besedilo (780,91 KB)

6.
PRAVNA UREDITEV UKREPOV IN DOLŽNOSTI VARNOSTNIKOV
Nikolaj Mlakar, 2011, diplomsko delo

Opis: Varnost je vrednota, ki pomembno vpliva na kakovost posameznikovega življenja. Za zagotavljanje varnosti je v prvi vrsti zadolžena policija, pomembno vlogo pa igrajo tudi zasebne varnostne organizacije in v okviru njih varnostniki. Varnostniki niso uradne osebe, imajo pa na podlagi zakona pravico izvajati določene ukrepe, ki lahko posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine. Razni tragični primeri iz medijev vedno znova postavljajo pod vprašaj ustreznost pravne ureditve tako ukrepov zasebnih varnostnikov kot tudi dolžnosti, katerih se morajo držati pri opravljanju svojih nalog. Cilj te diplomske naloge je bil ustvariti pregled aktualne pravne ureditve ukrepov in dolžnosti varnostnikov. V ta namen sem proučil relevantne določbe Ustave RS, zakonske ter podzakonske akte in obstoječo literaturo. Na začetku diplomskega dela sem razjasnil določene pojme, ki so pomembni za razumevanje samega področja raziskovanja, nato pa sem na kratko predstavil razvoj pravne ureditve zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji od osamosvojitve do sedaj. Potem sem v okviru ukrepov in dolžnosti varnostnikov zaradi lažjega razumevanja povedal najprej nekaj splošnega o pooblastilih. Nato sem se osredotočil na posamezna načela, ki so pomembna za delo varnostnikov. Nadalje sem predstavil dolžnosti, katerih se morajo držati varnostniki pri izvajanju ukrepov, na koncu pa sem obravnaval še posamezne ukrepe varnostnikov.
Ključne besede: varnost, varnostnik, ureditev, ukrep, dolžnost
Objavljeno: 03.01.2012; Ogledov: 2268; Prenosov: 285
.pdf Celotno besedilo (302,28 KB)

7.
PRAVNI VIDIK FORENZIČNE PSIHIATRIJE
Simona Nimac, 2015, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je predstavljena pravna podlaga forenzične psihiatrije. Forenzična psihiatrija se je razvijala skozi zgodovinska obdobja (od rimske dobe pa do 21. stoletja) saj je oblast v primeru kaznivega dejanja forenzičnega storilca kaznovala na različne načine. V Sloveniji, v Mariboru je bila tudi otvoritev enote za forenzično psihiatrijo, čeprav dodatni oddelek še ni odprt. Kljub težavam, ki jih forenzična psihiatrija ima, je njeno delovanje nujno za zagotovitev uspešnega zdravljenja forenzičnih storilcev, ki so pri tem zaradi varnosti ločeni od preostalih bolnikov. Forenzični bolniki so za uveljavljanje svojih pravic prosili za pomoč varuha za človekove pravice. Psihiatrija in pravo se srečujeta na področju psihiatričnega izvedenstva, zdravljenja psihiatričnih bolnikov brez njihove privolitve in varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja.
Ključne besede: forenzična psihiatrija, psihiatrično izvedenstvo, neprostovoljna hospitalizacija, varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja, pravni vidik.
Objavljeno: 19.02.2015; Ogledov: 1755; Prenosov: 292
.pdf Celotno besedilo (344,53 KB)

8.
KORPORACIJSKO-PRAVNI VIDIKI NOVIH OBLIK POVEČANJA OSNOVNEGA KAPITALA BANK Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA KAPITALSKE USTREZNOSTI
Peter Merc, 2012, magistrsko delo

Opis: Sprememba zakonodaje na področju bančne regulative kot posledica zadnje finančne krize je bila pričakovan in nujen korak. Nov regulatorni okvir, ki ureja kapitalske standarde, je bil na ravni Evropske unije že sprejet, v nacionalne zakonodaje pa se implementira postopoma. Prav ta postopna implementacija novih pravil pa lahko ustvari kolizijo med pravnimi normami. V magistrski nalogi je opisan primer take kolizije, in sicer gre za kolizijo med določbami Zakona o gospodarskih družbah, ki ureja instituta odobrenega in pogojnega kapitala, ter določbami novele Zakona o bančništvu in Sklepa Banke Slovenije o izračunu kapitala bank in hranilnic, ki urejajo hibridne instrumente in možnost njihove konverzije v lastniški kapital. Omenjena kolizija pravnih aktov pa ni relevantna le v kontekstu konverzije hibridnih instrumentov temeljnega kapitala, pač pa tudi v kontekstu ukrepa znižanja terjatev nezavarovanih upnikov (»bail-in debt«) in t.i. potencialnega kapitala (»contingent convertible capital«) – dveh v tem trenutku še konceptualnih predlogov ukrepov načina pokrivanja izgub bank, nastalih tako v okviru njihovega rednega poslovanja (t.i. princip »going concern«) kot tudi v času njihovega nadzorovanega prenehanja (t.i. princip »gone concern«).
Ključne besede: hibridni instrumenti, pogojni kapital, odobreni kapital, konverzija, ukrep znižanja terjatev nezavarovanih upnikov, potencialni kapital
Objavljeno: 29.05.2012; Ogledov: 1832; Prenosov: 372
.pdf Celotno besedilo (1,59 MB)

9.
Varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zavodu in na prostosti
Klemen Ogrin, 2015, diplomsko delo

Opis: Varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zavodu in na prostosti se izreče osebam, ki so bile v času storitve kaznivega dejanja v stanju neprištevnosti ali bistveno zmanjšane prištevnosti. Sodišče s pomočjo psihiatričnega izvedenca razsodi o neprištevnosti in bistveno zmanjšani prištevnosti. Ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zavodu lahko traja največ pet let. V Sloveniji se ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zavodu izvaja v Enoti za forenzično psihiatrijo, ki je tudi edina ustanova v Sloveniji primerna za izvajanje ukrepa obveznega psihiatričnega zdrsvljenja in vastva v zavodu. Ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti lahko traja največ dve leti in se izvaja v psihiatričnih ambulantah. Sodišče pri obeh ukrepih obveznega psihiatričnega zdravljenja vsakih šest mesecev določi ali je potrebno nadaljnje zdravljenje in ali je zdravljenje uspešno. Pri ukrepu obveznega psihiatričnega zdravljenja se poraja tudi vprašanje o kršenju človekovih pravic, saj se pacienti ne zdravijo prostovljno. Preverjali smo tudi tri hipoteze, pri čemer smo hipotezo: Ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti ni primeren, saj lahko oseba, kljub zdravljenju izvrši še kakšno hudo kaznivo dejanje, ovrgli. Hipotezo: V Nemčiji je ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zavodu in na prostosti bolj uspešen, saj vsakemu obsojencu sodišče določi nadzornika, ki mu pomaga in ga spodbuja tekom zdravljenja, smo potrdili, kar smo naredili tudi pri zadnji hipotezi: Psihiatrično zdravljenje ni vedno uspešno in učinkovito, saj so nekatere duševne bolezni trajne.
Ključne besede: kazensko pravo, varnostni ukrep, obvezno psihiatrično zdravljenje, neprištevnost, zmanjšana prištevnost, Enota za forenzično psihiatrijo, človekove pravice, diplomske naloge
Objavljeno: 16.10.2015; Ogledov: 1300; Prenosov: 231
.pdf Celotno besedilo (602,65 KB)

10.
Oskrbna veriga sprejema paketnih pošiljk v Pošti Slovenije d.o.o. (študija primera)
Metka Pantner, 2012, diplomsko delo

Opis: Za storitveno podjetje je ključnega pomena zaznavanje novih zahtev uporabnika na trgu in hitro prilagajanje spremembam. Za brezhibni odgovor na nove tržne priložnosti je bistvenega pomena tudi vzdrževanje visoke kakovosti izvajanja posamezne storitve ter nenehni razvoj v smeri hitre odzivnosti na obvladovanje ozkih grl v samem procesu izvedbe. Postavlja se vprašanje, kaj se dogaja s pošiljkami med odpravo in prispetjem. Za premostitev časovne razlike med odpravo in prispetjem se pošiljke odpravijo v Poštni logistični center (PLC), kjer se predelajo oziroma usmerijo. Lahko se zgodi, da pošiljke prispejo do naslovnika poškodovane. Izvajalec storitve je v takšnem primeru dolžan plačati pošiljatelju odškodnino. Odškodnine predstavljajo izvajalcu stroške in posledično temu se zmanjša dobiček poslovanja. Pojavi se vprašanje, zakaj prihaja do poškodb pošiljk in kako le-te zmanjšati.
Ključne besede: sprejem pošiljk, razlogi za poškodbe, zahtevek za odškodnino, logistični ukrep, zmanjšanje števila zahtevkov
Objavljeno: 11.09.2012; Ogledov: 1258; Prenosov: 131
.pdf Celotno besedilo (2,01 MB)

Iskanje izvedeno v 0.19 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici