| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 14
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
POUK NA DVOJEZIČNI OSNOVNI ŠOLI
Gyoengyi Sekereš, 2009, diplomsko delo

Opis: POVZETEK Model dvojezične vzgoje in izobraževanja, ki ga razvijamo na z Madžari in Slovenci poseljenem območju Prekmurja, sodi med dvosmerne modele ohranjanja dveh jezikov. Natančneje gre za model enakovrednega ohranjanja dveh jezikov. Značilnost takšnega modela je dvojezični pouk, ki ga obiskujejo učenci dveh narodnosti in dveh maternih jezikov v enem skupnem oddelku. Tako imata oba jezika enak status pri vseh predmetih, kar se udejanja s prehajanjem iz enega jezika v drugega v določenem časovnem zaporedju. Oba jezika sta enakovredni sredstvi sporazumevanja pri pouku in zunaj njega ter pri delovanju šole. Model je primeren zlasti za okolja, ki omogočajo mešano narodno sestavo oddelkov. Izvajati ga je mogoče le tam, kjer družbena klima in družbeno-politične odločitve omogočajo skupno izobraževanje otrok različne narodnosti in jezikovne pripadnosti v skupnih oddelkih. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu opišemo zgodovino dvojezičnega šolstva. Teoretični del zaključujemo z opredelitvijo dvojezičnosti in dvojezičnega pouka. V drugem, empiričnem delu, pa smo ugotavljali razlike med učnimi pripravami Dvojezične osnovne šole Dobrovnik in Osnovno šolo Beltinci. Rezultati so pokazali, da so razlike med enojezičnimi in dvojezičnimi učnimi pripravami pri uporabi učnih jezikov, pri številu učiteljev v enem razredu ter pri vsebini učnih tem. Pri uporabi učnih ciljev in načinu izvajanja pouka ni razlik.
Ključne besede: Ključne besede: dvojezičnost, dvojezični pouk, prvo triletje, model ena oseba en jezik, učne priprave
Objavljeno: 06.07.2009; Ogledov: 3618; Prenosov: 302
.pdf Celotno besedilo (1,59 MB)

2.
Ein Einblick in die Behandlung von phraseologischen Einheiten
Brigita Herženjak, 2009, diplomsko delo

Opis: Pričujoče diplomsko delo povzema ugotovitve o visoki pripravljenosti Slovenije pri spodbujanju jezikovnega znanja na nacionalnem nivoju, saj je naša država pomembnost tega znanja upoštevala tudi pri pripravi kurikularne reforme v šolstvu in ta se že izvaja. Pri natančnem spremljanju izvajanja kurikularne prenove šolskega sistema se pa vendar pokažejo nepravilnosti, katerih presojanje in odpravljanje zahteva še nekaj razmisleka in časa. Opis primera take nepravilnost zasledimo v diplomskem delu na primeru obravnave frazeoloških enot pri pouku nemščine kot tujega jezika v izobraževanju odraslih. Analize teoretičnega in empiričnega dela v opravljeni raziskavi kažejo na ugotovitve, ki niso zanemarljive. V slovenskih katalogih znanja za tuje jezike, ki so začrtani po skupnem evropskem jezikovnem okvirju, se vsebina deli na opredelitev ali filozofijo predmeta, splošne in učne cilje predmeta, primere dejavnosti, didaktična priporočila, udejanjanje ključnih kompetenc, standarde znanja in vrednotenje znanja. Končni cilj katalogov znanj je opredelitev učenčevih učnih dosežkov, ki jih omogočajo individualizirani in v učenje usmerjeni učni cilji. Vsi katalogi znanja se uporabljajo tako v rednem kot tudi, s posameznimi prilagoditvami, v izrednem izobraževanju. Če pogledamo frazeološke enote pri pouku nemščine kot tujega jezika v katalogih znanja za nemščino, ne najdemo dodatnih navodil glede njihovega obravnavanja. Obravnava frazeoloških enot je torej odvisna od njihove pojavitve v učbenikih in zanimanja učiteljev za njihovo vključitev v učno snov. Učitelji v svojih učnih pripravah svobodno odločajo o obravnavi le teh. Analiza prejetih vprašalnikov, ki so nastali v empiričnem delu raziskave diplomskega dela, je pokazala, da več kot polovica učiteljev v izobraževanju odraslih pri pouku nemščine obravnava frazeološke enote in se za integracijo teh v učno snov zelo trudi. Manjši delež učiteljev nemščine v raziskavi pa jih obravnava le površno ali sploh ne. Argumente za obravnavo frazeoloških enot pri pouku tujega jezika najdemo po navedbah Jesenškove (prim. 2006, 27, 2) predvsem v dejstvu, da je frazeološki govor vsakdanji govor, ki ga v otroštvu osvajamo kognitivno in ga preko materinega jezika lahko prenesemo v tuji jezik. Ob upoštevanju teh dejstev bi morale institucije k integraciji tega znanja pri vsebini pouka tujega jezika pristopiti celostno in s sodelovanjem vseh strokovnjakov, kot so didaktiki, jezikoslovci, avtorji učbenikov in nenazadnje učitelji - izvajalci v rednem in izrednem izobraževanju. Nadaljnje analize vprašalnikov so pokazale, da je metodična obravnava frazeoloških enot pri pouku nemščine zelo dobro izvedljiva. Učiteljem je pri pouku nemščine na razpolago velik nabor usmerjevalnih informacij o kakovostni obravnavi frazeoloških enot, ki izhajajo iz teoretičnih navedb ˝Dreischritt" (trije koraki) — odkrivanje/ razumevanje/ uporaba - frazeoloških enot po Kühnu (1992, 177) in z dodatnim korakom »utrjevanje frazemov«, ki ga je dodala skupina strokovnjakov v projektu EPHRAS (2006), preko navedb Kacjanove (2007, S. 47-70) o korakih osvajanja besednega zaklada, vse do Lügerjevega (1997, S. 79-88) spisa o učnih težavah pri obravnavanju frazeoloških enot. Iz rezultatov analize vprašalnikov izstopa tudi podatek, da se poleg predpisanih učbenikov s strani države za obravnavo frazeoloških enot pri pouku nemščine uporablja zelo veliko dodatnega gradiva. Iz vprašalnikov je razvidno naslednje: 1. učitelji z obvezno predpisano literaturo niso zadovoljni 2. učitelji obogatijo učno snov z dodatnimi učnimi gradivi. Ta rezultat potrjuje razširjeno mnenje o zapostavljenem in mačehovskem vključevanju frazeoloških enot v učbenike in da ugotovitve didaktike frazeoloških enot le s težavo najdejo pot v učbenike (prim. Jesenšek, 2008, S. 143 - 145; Matulina/ Ćoralić, 2007, S. 95 - 96). Torej je naloga raznih domačih in tujih institucij in strokovnjakov v tem, da pomagajo učiteljem nem
Ključne besede: Ključne besede: frazeološka enota, učitelji nemščine, pouk nemščine kot tujega jezika, učne priprave, izobraževanje odraslih, ljudske univerze
Objavljeno: 25.11.2009; Ogledov: 2037; Prenosov: 117
.pdf Celotno besedilo (683,12 KB)

3.
ELEMENTARNE IGRE V UVAJANJU UČENJA ODBOJKE
Jasmina Valente, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi so predstavljene elementarne igre, ki jih uporabljamo pri pripravi na začetno učenje odbojke v prvi triadi osnovne šole. Namen diplomske naloge je bil predstaviti nekaj sklopov elementarnih iger, ki jih uporabljamo v šoli za uvajanje v učenje odbojke, sestaviti tri učne priprave in izvesti učne ure, ki vključujejo te igre, ter jih nato samoanalizirati. Za lažje razumevanje težavnostne stopnje in zahtevnosti nalog so na začetku predstavljene otrokove razvojne značilnosti. Za izbor in členitev sklopov iger je bil potreben tudi pregled splošnih značilnosti odbojke in motoričnih sposobnosti, ki so potrebne pri učenju tovrstne športne panoge. Praktični del diplomske naloge je sestavljen iz treh učnih priprav pri predmetu didaktika športne vzgoje za prvo triado osnovne šole in treh samoanaliz teh ur. Izbor uporabljenih elementarnih iger se je izkazal kot dober, učne ure so bile izpeljane tekoče in v celoti. Podrobnejši pregled izpeljanih učnih ur in njihove analize kažejo, da je najpomembnejše načelo uvajanja določenega športa pri otrocih, v našem primeru odbojke, načelo postopnosti. Večino osnovnih spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne pri odbojki, lahko otroci osvojijo s pomočjo elementarnih iger, če so jim le-te posredovane postopoma, so težavnostno prilagojene in katerih zahtevnost se stopnjuje.
Ključne besede: Razvojne značilnosti, otroci, odbojka, prvo triletje, elementarne igre, učne priprave.
Objavljeno: 09.10.2009; Ogledov: 6541; Prenosov: 1729
.pdf Celotno besedilo (1,88 MB)

4.
TERENSKO DELO PRI POUKU DRUŽBE
Alja Radanovič, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi z naslovom Terensko delo pri pouku družbe je predstavljeno terensko delo kot pomembna praktična dopolnitev teoretičnega dela pouka ter z njim povezane metode dela. V teoretičnem delu naloge je omenjena opredelitev terenskega dela, povezanost le tega z ostalimi načini poučevanja ter na kaj moramo biti pozorni pri načrtovanju terenskega dela. Z nekaj primeri učnih priprav je v praktičnem delu diplomske naloge predstavljeno, kako načrtovati terensko delo pri predmetu družba v četrtem in petem razredu devetletne osnovne šole. Diplomska naloga temelji na neposredni pedagoški izkušnji. Praktični del diplomskega dela se je odvijal na OŠ Boštanj. Okolica šole je zelo primerna za izvajanje terenskega dela. Terensko delo je bilo preizkušeno in dokumentirano v četrtem razredu. Doseženi rezultati potrjujejo primernost uporabe takšnega načina dela z učenci, saj si pridobijo nove izkušnje, so ustvarjalni, aktivni, razvijajo jezik, se uče sodelovanja, navajajo se poslušati in ceniti mnenja drugih.
Ključne besede: Terensko delo, predmet družba, učne priprave
Objavljeno: 06.10.2009; Ogledov: 2583; Prenosov: 543
.pdf Celotno besedilo (6,44 MB)

5.
PRODAJNO UČINKOVITE OBLIKE PROMOCIJE UČBENIŠKIH GRADIV
Marija Lampret, 2010, diplomsko delo

Opis: Založništvo učbeniških gradiv je precej specifično v svoji dejavnosti. Poleg splošnim tržnim razmeram je izpostavljeno še posebnim dejavnikom (učni načrti, potrjevanje učbenikov, zniževanje števila delovnih zvezkov, učbeniški skladi …), ki jih mora poznati in upoštevati, če želi biti prodajno uspešno. Nenehno spremljanje trga, pripravljenost na spremembe na trgu in hitro prilagajanje so situacije današnjega časa. Konkurenca je velika, saj v povprečju od štiri do pet založb ponuja učbeniški komplet za določen predmet v določenem razredu, je pa le 17.000 učencev, ki naj bi to gradivo uporabljalo. Kakšne so oblike prodajno učinkovite promocije učbeniških gradiv? S tržno analizo smo prišli do konkretnih podatkov. Založniki morajo dati prednost osebnim oblikam promocije, kot so seminarji, individualne predstavitve, medsebojni pogovori …, gradivo mora biti širše sprejemljivo in podprto z dodatnimi učnimi gradivi za učitelja. Založnik mora učiteljem omogočiti tudi ogledne izvode učbeniških kompletov, posredovati jasne informacije preko spletne strani, jih redno informirati o novostih, zelo pomembno pa je tudi, da je osebje v promociji profesionalno in prijazno.
Ključne besede: Učbenik, učne priprave, seminar, individualna predstavitev, učni načrt, učitelj, razredni učitelj, odločitev, sprememba, informiranje, promocija, ...
Objavljeno: 18.08.2010; Ogledov: 1556; Prenosov: 74
.pdf Celotno besedilo (1,03 MB)

6.
SHOW PLESI V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Natalija Pravdič, 2010, diplomsko delo

Opis: Glavni namen diplomskega dela je bil sestaviti in predstaviti celoletni program za ure show plesa v drugem triletju osnovne šole, izvesti del predstavljenih ur v razredu in narediti evalvacijo izvedenih ur s pomočjo ankete. V teoretičnem delu so predstavljene različne vrste gibanja ter definicija plesa, njegov začetek in nadaljnji razvoj. Natančneje je opisan razvoj show plesa pri nas, opisane so tudi najbolj popularne plesne zvrsti. Predstavljeni so cilji, načela, oblike in metode plesne vzgoje. Sledi podrobnejši opis projekta Šolski plesni festival. V praktičnem delu je predstavljen celoletni program za show plese v osnovni šoli skupaj s cilji, ki bi jih naj učenci dosegli. Predstavljene so štiri učne priprave, ki so bile izvedene v četrtem razredu osnovne šole. V empirični raziskavi je bila uporabljena kavzalno-neeksperimentalna in deskriptivna metoda, v raziskovalni vzorec pa je bila vključena skupina 14-ih otrok. To so bili učenci četrtega razreda, ki so sodelovali pri izvedenih urah plesa. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga učenci izpolnili po končani zadnji izvajani uri. Podatki so bili obdelani s kvantitativno obdelavo, izračunana je bila deskriptivna statistika. Pridobljeni rezultati so pokazali, da so bile ure dobro zastavljene in izpeljane za vse učence, tako za punce kot tudi za fante. Na osnovi teh rezultatov lahko sklepamo, da bi bilo možno show plese vključiti v osnovno šolo kot interesno dejavnost.
Ključne besede: ples, show ples, cilji, načela, oblike in metode plesne vzgoje, celoletni program plesa, učne priprave
Objavljeno: 18.06.2010; Ogledov: 2014; Prenosov: 178
.pdf Celotno besedilo (3,98 MB)

7.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI POUKU NEMŠKEGA JEZIKA NA PODLAGI ANALIZE TESTOV NA GIMNAZIJAH
Mateja Lasnik, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom Preverjanje in ocenjevanje znanja pri pouku nemškega jezika na podlagi analize testov na gimnazijah je v ospredju sestava testov pri pouku nemškega jezika kot tujega jezika na slovenskih gimnazijah. Diplomska naloga predstavlja splošen pregled preverjanja in ocenjevanja znanja kot temeljnega dejavnika v šolski zakonodaji. Predstavljena je zgodovina šolstva, s katero so tesno povezani tudi testi znanja. Opisana je sestava in zgradba šolskih testov, velik pomen pa se nahaja v izbiri posameznih nalog, ki se uporabljajo pri preverjanju bralnih, slušnih in pisnih kompetenc učencev. Preverjanje in ocenjevanje znanja predstavlja, tako za učence kot tudi za učitelje, enega izmed temeljnih dejavnikov v izobraževalnem procesu. Skladno in med seboj povezano delo je ključnega pomena za doseganje ciljev, ki so zadani v letnih in sprotnih pripravah vzgojno-izobraževalnega procesa.
Ključne besede: - preverjanje in ocenjevanje znanja, - nemški jezik, - testi, - naloge, - vzgojno-izobraževalni proces, - učne priprave.
Objavljeno: 11.11.2011; Ogledov: 2576; Prenosov: 174
.pdf Celotno besedilo (350,74 KB)

8.
9.
10.
ŠOLA IN HUMOR
Jure Zavec, 2014, diplomsko delo

Opis: Smeh je zdrav, saj ugodno vpliva na telo in duha. Vnos humorja v šolo bi bil vsekakor dobrodošel, vendar pa pri tem igrajo pomembno vlogo sami učitelji, ki lahko preko učnih priprav vnesejo v šolo humor. Prav tako lahko spodbujajo učence, da berejo knjige s humorno vsebino. Pri učencih so veliko bolj priljubljeni učitelji, kateri imajo smisel za humor in ki tudi samo poučevanje naredijo bolj privlačno in zanimivo, kar pa je s humorjem lahko doseči. V empiričnem delu smo ugotovili, da se učiteljem I. triade na področju Murske Sobote in okolice zdi pomembno, da imajo smisel za humor, da ga glede na učno snov tudi vnašajo v učne vsebine, vendar pa na žalost ne načrtno, saj je večina učiteljev odgovorila, da nima nobene učne priprave s humorno vsebino. Tako je vnos humorja bolj stvar trenutnega navdiha, ne pa načrtnega delovanja. Tudi sam izbor humorne literature pri učiteljih je bolj skromen in le malo je učiteljev, ki berejo tovrstno literaturo, kar pomeni, da bodo tudi učence težje spodbudili k branju le-te. Komedije pa si učitelji radi ogledajo, kar pomeni, da so humorju naklonjeni in da jim ni tuj. Največja bojazen učiteljev je, da bi izgubili avtoriteto pri učencih, če bi se več šalili, vendar pa temu ni tako, saj ocenjujemo, da bi bili s tem le bolj priljubljeni pri učencih, kar pa je vsekakor zelo dobro tako za učence kot za učitelje.
Ključne besede: Humor, zabava, smeh, učenci, učitelji, učne priprave, učne vsebine.
Objavljeno: 28.07.2014; Ogledov: 1484; Prenosov: 114
.pdf Celotno besedilo (1017,74 KB)

Iskanje izvedeno v 0.14 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici