| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 42
Na začetekNa prejšnjo stran12345Na naslednjo stranNa konec
1.
PRIMERI KONSTRUKTIVISTIČNEGA POUČEVANJA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA
Urška Slomšek, 2009, diplomsko delo

Opis: Predmet obravnave te diplomske naloge je predstavitev konstruktivističnega načina poučevanja in preizkus le-tega v praksi. Pri tem spoznavamo, da je ta model pouka blizu učencu in da poudarja njegovo samostojno vlogo pri učenju. Da je predznanje velikega pomena za učenčevo usvajanje novega znanja in nadgrajevanje že osvojenega. Od učitelja zahteva bolj natančno in zahtevnejšo pripravo na delo ter pozorno spremljanje in vrednotenje dela učencev. V teoretičnem delu je prikazano in opisano uspešno izvajanje tega načina poučevanja na Mednarodni osnovni šoli v Ljubljani, ki si je za temelje svojega načina izobraževanja izbrala prav teorijo konstruktivizma. V praktičnem delu je predstavljena hospitacija, ki je bila izvedena na tej osnovni šoli, z namenom realnega vpogleda v konstruktivistično oblikovan pouk. V drugem delu pa je prikazan vnos teorije v prakso. Izvedba nastopa po konstruktivističnih načelih v »klasični« devetletki. Pri tem so bile upoštevane vse tri faze konstruktivističnega pristopa, hkrati pa tudi nekatere metode, ki omogočajo takšen način poučevanja.
Ključne besede: Konstruktivizem, konstruktivistično poučevanje, učenec, učitelj, mednarodna šola, sodelovalno učenje.
Objavljeno: 19.05.2009; Ogledov: 4359; Prenosov: 857
.pdf Celotno besedilo (11,46 MB)

2.
UČNI USPEH UČENCEV 4. IN 5. RAZREDA OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER V OBDOBJU OD LETA 1991 DO DANES
Simona Pušenjak, 2009, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo posveča pozornost dejavnikom uspešnega učenja in učnega (ne)uspeha. V teoretičnem delu so predstavljeni številni dejavniki uspešnega učenja, ki posredno ali neposredno vplivajo na otroka, njegovo učenje in učno uspešnost. Predstavljeni so dejavniki, ki izvirajo iz učenca samega in tisti, ki imajo izvor v njegovem okolju. Prav tako je poudarek na dveh izobraževalnih sistemih, osemletnem in devetletnem osnovnošolskem izobraževanju, ki sta v zadnjih letih prevladovala v slovenski osnovni šoli. Poseben poudarek pa je na različnih ocenjevalnih sistemih v osemletni in devetletni osnovni šoli. V empiričnem delu naloge je tabelarično in tudi grafično predstavljeno, kako se je gibal splošni učni uspeh od leta 1991 do danes za učence 4. in 5. razreda v OŠ v Ljutomeru. Tako so proučeni podatki o učnem uspehu učencev v preteklih letih in danes. Prikazana je primerjava učnega uspeha učencev različnih razredov in spolov.
Ključne besede: učenje, učenec, učni (ne)uspeh, dejavniki učnega uspeha, učitelj, družina, šola
Objavljeno: 22.05.2009; Ogledov: 3419; Prenosov: 185
.pdf Celotno besedilo (449,94 KB)

3.
PRILJUBLJENOST IN UPORABA PROBLEMSKEGA POUKA V IZBRANIH OSNOVNIH ŠOLAH
Katja Kržičnik, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu sem skušala prikazati priljubljenost problemskega pouka pri pouku književnosti, in sicer tako med učitelji, kot tudi med učenci ter hkrati tudi ugotoviti, kako pogosto učitelji dejansko to metodo poučevanja tudi izvajajo. V teoretičnem delu je predstavljena definicija problemskega pouka, kot ga vidijo različni strokovnjaki, nato pa še njegove prednosti in slabosti, metode problemskega pouka, pomembnost problemske situacije ter kakšna je vloga učitelja in kakšna učenca pri izvedbi problemskega pouka. V empiričnem delu so predstavljeni namen diplomske naloge, raziskovalna vprašanja in hipoteze ter metodologija. Najobširnejši del diplomskega dela pa je interpretacija, narejena na podlagi rezultatov anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili učenci in učitelji slovenščine na štirih osnovnih šolah v moji okolici. Tu so grafično prikazani rezultati večine vprašanj, ki so bila zastavljena anketirancem, ter nato podani še komentarji. Pri učencih so rezultati grafično prikazani tudi glede na spol in njihov učni uspeh. Ob koncu analize vprašalnikov sledi še primerjava odgovorov med učitelji in učenci. V sklepu diplomske naloge je ugotovljeno, da je problemski pouk med učenci priljubljen in si želijo, da bi ga njihovi učitelji pogosteje izvajali, ti pa ravno tako izražajo željo, da bi lahko večkrat pri pouku uporabili to metodo, vendar pa jim to pogosto onemogoča pomanjkanje časa.
Ključne besede: slovenščina, književnost, problemski pouk, učitelj, učenec, diplomsko delo
Objavljeno: 22.08.2009; Ogledov: 4496; Prenosov: 1041
.pdf Celotno besedilo (672,84 KB)

4.
UVAJANJE E-IZOBRAŽEVANJA V PODJETJU UPS ADRIA(S) EKSPRESS D.O.O.
Mojca Žlebir, 2010, diplomsko delo

Opis: Za vsako podjetje, ki želi biti na današnjem trgu konkurenčno, je stalno izobraževanje kadrov nujno potrebno. Na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih se v zadnjih letih uveljavlja tudi e-izobraževanje. Podjetja uvajajo e-izobraževanje za zaposlene predvsem zaradi nižjih stroškov, vendar so ti le ena izmed prednosti, ki jih ta oblika izobraževanja prinaša. Za podjetje je pomembna prednost tudi manjša poraba časa, večja učinkovitost učenja ter trajnost izobraževanja. V diplomski nalogi bo predstavljena uvedba e-izobraževanja v podjetju UPS ADRIA(S) EKSPRES D. O. O., ki bo nadomestilo dosedanje klasično izobraževanje, predvsem zaradi prednosti, ki jih e-izobraževanje nudi. Predstavljeni bodo finančni in kadrovski načrti uvedbe e-izobraževanja ter cilji, ki jih podjetje želi doseči z uvedbo. Izdelan načrt uvedbe e-izobraževanja se bo vrednotil s stroškovnega vidika, izvedljivosti ter sprejemljivosti za zaposlene. Na podlagi opravljene ankete med zaposlenimi v podjetju so predstavljena tudi stališča, mnenja ter pričakovanja zaposlenih o uvajanju e-izobraževanja.
Ključne besede: o e-izobraževanje o informacijsko-komunikacijska tehnologija o učenec o tutor (učitelj v e-izobraževanju) o podjetje o uvedba
Objavljeno: 27.08.2010; Ogledov: 2988; Prenosov: 362
.pdf Celotno besedilo (3,77 MB)

5.
PRAVICE OTROK V ŠOLI
Katarina Vidić, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je v ospredju vprašanje otrokovih pravic na področju šole. Za lažje razumevanje dane problematike je na začetku opisana zgodovina nastanka otrokovih pravic v šoli ter umestitev le teh v slovenski-notranji in mednarodni pravni red. V nadaljevanju se avtorica posveti podrobni obravnavi vseh sedmih pravic in temeljnih svoboščin s področja šole. Med njimi je najbolj pomembna pravica do telesne integritete oz. telesne nedotakljivosti. Sledi pomembno poglavje o uveljavljanju in varstvu otrokovih pravic, namreč goli obstoj pravic nima pomena, če kršitev le teh ni mogoče učinkovito preprečiti. V tem sklopu avtorica analizira tudi primer iz sodne prakse Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Ob koncu pa prikaže še dva primera iz prakse Varuha človekovih pravic.
Ključne besede: Izobraževanje, pouk, učenec, učitelj, starši.
Objavljeno: 29.09.2010; Ogledov: 5611; Prenosov: 495
.pdf Celotno besedilo (885,84 KB)

6.
INTERAKTIVNE DELAVNICE VREDNOT ZA UČENCE KOT PODPORA VZGOJNEM NAČRTU V OSNOVNOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU
Goran Škobalj, 2010, diplomsko delo

Opis: Kakovosten pouk predstavlja temeljni in nenadomestljiv dejavnik optimalnega razvoja vsakega učenca. Tradicionalni koncept izobraževanja odkriva določene omejitve, med katerimi je potrebno izpostaviti nesorazmerje med učenjem kognitivnih spretnosti in formalnega znanja ter neformalnim znanjem, ki je temelj za strokovno kompetenco. Cilj te študije je ugotoviti, v koliki meri interaktivne delavnice prispevajo k uresničitvi zastavljenih učnih ciljev v skladu s principi konstruktivizma. V prvem delu študije je predstavljena geneza interaktivnih delavnic, kakor tudi njihov osnovni namen in cilji. V drugem delu raziskave je poudarek na prikazu empiričnih izsledkov o uveljavljanju nekaterih interaktivnih delavnic pri pouku. Podatki so pridobljeni na osnovi sistematičnega spremljanja interaktivnih delavnic in evalvacij. Raziskava kaže, da interaktivne delavnice uresničujejo cilje konstruktivistične teorije znanja, ki so postale glavno izhodišče prenove učnih načrtov in temeljijo na predpostavki, da je posameznik temeljni oblikovalec znanja.
Ključne besede: interaktivna delavnica, konstruktivizem, transmisijska paradigma, transformacijska paradigma, kompetence, neformalno učenje, učenec, učitelj
Objavljeno: 07.01.2011; Ogledov: 2339; Prenosov: 205
.pdf Celotno besedilo (3,23 MB)

7.
Učni pogovor v tretjem in četrtem razredu osnovne šole
Iztok Lačen, 2011, magistrsko delo

Opis: Učitelji pri izvajanju pouka uporabljajo različne učne metode. Pogovor je dialoška metoda, ki se lahko pojavlja kot samostojna metoda ali sočasno z drugimi učnimi metodami. Predvsem pa je pomembno, da je pogovor metoda, pri kateri ja za doseganje zastavljenega cilja pomembna njena uporaba. Pri tem mora biti pozornost usmerjena predvsem v vodenje pogovora, zastavljanje vprašanj in spremljanje učenčevih odgovorov. Le z dobro pripravljenim učnim pogovorom lahko dosežemo zastavljene cilje. V teoretičnem delu magistrskega dela smo podrobno predstavili značilnosti in vrste metode pogovora, vprašanja, ki se pri uporabi metode pojavljajo, in predstavili smo učni pogovor z vidika konstruktivizma. V empiričnem delu pa predstavljamo izsledke empirične raziskave, ki je temeljila na snemanju in opazovanju pouka. Zanimal nas je čas trajanja pogovora in število pogovorov v učni uri. Z vidika miselnih procesov smo analizirali vprašanja, ki so jih zastavljali učitelji in učenci, in odgovore tako učencev kot učiteljev. V metodi pogovora smo opazovali še razredno interakcijo. Ugotavljamo, da ima trajanje učnega pogovora visok variacijski razmik, v posamezni učni uri pa se pogovor pojavi povprečno 8- do 9-krat. Prevladujejo vprašanja nižjega nivoja. Analiza razredne interakcije pa kaže, da je v metodi pogovora več učiteljevega kot učenčevega govora.
Ključne besede: osnovna šola, prvo triletje, učitelj, učenec, učni pogovor, vprašanja, odgovori, razredna interakcija
Objavljeno: 21.07.2011; Ogledov: 4511; Prenosov: 717
.pdf Celotno besedilo (1,00 MB)

8.
Razvoj vizualne kompetence pri pouku nemščine kot tujega jezika s pomočjo uporabe slikovnega gradiva
Petra Kojc, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom Razvoj vizualne kompetence pri pouku nemščine kot tujega jezika s pomočjo uporabe slikovnega gradiva je v ospredju tema, kako pri pouku nemščine učiti vizualno kompetenco s pomočjo slikovnega gradiva. Nahajamo se v času, ko je moč opazovati vse več slik, ki zaznamujejo našo okolico. Tudi v učbenikih za nemščino kot tuji jezik je v zadnjih letih naraslo število slikovnega gradiva. Zato bo v teoretičnem delu tega diplomskega dela predstavljeno, zakaj je pomembno, da se pri pouku nemščine kot tujega jezika, spodbuja razvoj vizualne kompetence. Poglavja v teoretičnem delu se tako ukvarjajo predvsem z zaznavanjem in razumevanjem slik pri človeku ter z argumenti, ki podpirajo delo s slikami pri pouku. Prav tako pa podajo informacije o tem, kaj je vizualna kompetenca in kako otroke na podlagi slik iz učbenikov sploh (na)učiti kritično gledati. Pri pouku, ki temelji na učenju s slikami, naj bi učitelji učencem približali razliko med naravnim zaznavanjem in vizualno kompetentnim zaznavanjem. Učenci bi se morali zavedati, da slika zmeraj prinaša možnost interpretacije. Tako bi na podlagi učenja kritičnega gledanja učenci pobliže spoznali, da se je gledanja slik potrebno lotiti zavestno. Tako bi naučeno pri pouku lahko prenesli v vsakdanje življenje, kjer so obdani ne samo s statičnimi, temveč tudi s premikajočimi slikami (filmi, internet …). Da bi učitelji uspešno učili vizualno kompetenco, se morajo zavedati tipov in funkcij slik, ki jih le-te prinašajo s seboj k pouku nemščine. V ta namen je povzetih nekaj teoretičnih izsekov o tipih in funkcijah slik. Na vprašanje, ali učitelji uporabljajo slike pri pouku nemščine in ali na podlagi teh razvijajo oz. učijo vizualno kompetenco, odgovarja empirični del tega diplomskega dela. V ta namen je bila izvedena študija primera, kjer sem opazovala ure nemščine kot tujega jezika.
Ključne besede: funkcije slik, nemščina kot tuji jezik, slika, učitelj, učenec, vizualna kompetenca, vrste slik
Objavljeno: 22.11.2011; Ogledov: 2641; Prenosov: 176
.pdf Celotno besedilo (5,01 MB)

9.
Pomen domačih nalog za učenca
Tamara Hartman, 2015, diplomsko delo

Opis: Pomen domačih nalog se je skozi zadnja leta in desetletja precej spremenil. Domače naloge se ne dajejo z namenom, da bi učenci opravili učiteljevo zapoved in nimajo zgolj vzgojne funkcije, ki učence navaja na izpolnjevanje obvez. Učencem zato ni smiselno nalagati naloge samo zato, da nekaj počnejo in z opravljanjem ne dosežejo ničesar, kar jim bo za nadaljnji proces usvajanja znanj pomagalo. Prav tako domače naloge niso potrebne takrat, ko učenci že vse znajo. Učenci morajo videti in vedeti, kaj z določeno domačo nalogo dosežejo in opravijo, zato mora imeti domača naloga jasen razlog. Domače naloge naj bodo v funkciji doseganja ciljev. V večini je to utrjevanje znanja, so pa za učenca pomembne tudi v širšem pomenu, in sicer domače naloge vplivajo na razvoj učenčevih navad glede opravljanja šolskih obveznosti zunaj šole, vplivajo na razvoj miselnih sposobnosti in reševanja problemov, so v funkciji učenčevega samostojnega učenja in v povezavi s poukom komplementarne ter dopolnjevalne. Z njimi lahko učitelj zelo učinkovito usmeri pouk. Diplomsko delo opredeljuje domače naloge, predstavi proces učiteljevega in učenčevega ravnanja v zvezi z domačimi nalogami od učiteljevih priprav, posredovanja, preverjanja do vrednotenja domačih nalog. Zajema tudi vidik učencev, tj. kaj domače naloge učencem prinašajo, oziroma kaj učenec z opravljanjem domačih nalog doseže, dejavnike uspešnosti, učne navade in motivacijo. Empirični del se osredotoča na izkušnje učencev z domačimi nalogami in vlogo učitelja pri ravnanju z domačimi nalogami. Razišče se tudi mnenje učencev o domačih nalogah.
Ključne besede: domača naloga, učenec, učitelj, učinkovitost, usvajanje znanja.
Objavljeno: 30.11.2015; Ogledov: 1817; Prenosov: 371
.pdf Celotno besedilo (584,72 KB)

10.
Iskanje izvedeno v 0.2 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici