| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 259
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Vključenost staršev v šolsko delo otroka pred in med epidemijo covid-19 (šolanje na daljavo) : magistrsko delo
Aleksandra Šprah, 2022, magistrsko delo

Opis: Naloga družine je, da otroka vzgoji ter pripravi na šolanje. Z vstopom otroka v šolo ne pomeni, da so starši opravili svojo vlogo in bo za vzgojo in izobraževanje poskrbela šola. Zelo pomembno je, da se starši še naprej vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces. Vključenost staršev je dobila še večji pomen pri šolanju na daljavo. Predvsem mlajši otroci so pri tem vrstnem izobraževanju še posebej potrebovali pomoč staršev. Ker je šolanje na daljavo nova tematika in je bilo narejenih malo raziskav, smo se odločili, da temo podrobneje raziščemo. V prvem, teoretičnem delu, smo predstavili pojem družine ter vlogo staršev. Nato smo se lotili same vključenosti staršev v šolanje otroka, in sicer podrobneje raziskali, kako vpliva na otroka. Ugotovili smo, da lahko starši vplivajo na razvoj kognitivnih ter metakognitivnih zmožnosti. Prav tako pa imajo večji vpogled v šolsko delo otroka ter nekako vplivajo na učni uspeh. Zaradi tega smo tudi predstavili pojma učna uspešnost ter sodelovanje med šolo in domom. Na koncu smo predstavili tudi tematiko šolanja na daljavo, ki je bila nekako povod za to magistrsko delo. V drugem, empiričnem delu, pa smo predstavili rezultate raziskave. Naša glavna ugotovitev je, da starši menijo, da so se v šolsko delo otrok več vključevali med šolanjem na daljavo kot pa pred njim. Starši so menili, da so za šolsko delo otroka med šolanjem na daljavo porabili kar 3 ure več kot pri klasičnem izobraževanju. Najpogostejša težava, s katero so se srečevali starši, je bila usklajevanje službenih zahtev ter potreb otroka. Povzamemo torej lahko, da je šolanje na daljavo prineslo kar nekaj izzivov, vendar so se starši strinjali, da so na ta način lahko preživeli več kakovostnega časa s svojim otrokom.
Ključne besede: Vključenost staršev, učenci, COVID-19, šolanje na daljavo, epidemija
Objavljeno v DKUM: 02.12.2022; Ogledov: 45; Prenosov: 9
.pdf Celotno besedilo (1,63 MB)

2.
Izzivi in posebnosti poučevanja romskih učencev na Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan z vidika pedagoških delavcev : magistrsko delo
Maja Krošelj, 2022, magistrsko delo

Opis: Namen magistrskega dela je raziskati, s kakšnimi izzivi in posebnostmi se pedagoški delavci vsakodnevno srečujejo pri poučevanju romskih učencev. V teoretičnem delu magistrskega dela najprej obravnavamo Rome kot etnično skupino, njihovo zgodovino in položaj v Republiki Sloveniji. Zanimajo pa nas tudi različni dejavniki, ki vplivajo na vzgojo in izobraževanje romskih otrok v Republiki Sloveniji. V empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili kvalitativno metodo empiričnega raziskovanja. Podatke smo pridobili s pomočjo delno strukturiranih intervjujev, ki smo jih izvedli s 7 pedagoškimi delavci na OŠ Frana Metelka Škocjan, ki neposredno ali posredno vsakodnevno delujejo in sodelujejo z romskimi učenci. Ugotovili smo, da je realizacija vzgojno-izobraževalnega procesa odvisna od kulturnih posebnosti romskih učencev. Kulturna drugačnost v primerjavi s kulturo večinskega prebivalstva vpliva na različna področja v odnosu do vzgojno-izobraževalnega procesa: na otrokov celostni razvoj, izostajanje od pouka, vedenjske vzorce, ki vplivajo na odnos z vrstniki, ter odnos do avtoritete. Posebnosti, ki izvirajo iz naslova različnosti kulture, pa so hkrati tudi izzivi, s katerimi se pedagoški delavci dnevno soočajo. Pri tem si prizadevajo za izboljšanje položaja romskih učencev in prav tako za sprejemanje drugačnosti. Sami pa lastno usposobljenost skozi leta dela z romskimi učenci ter dodatnimi izobraževanji ocenjujejo kot zadostno.
Ključne besede: romski učenci, poučevanje, posebnosti, izzivi
Objavljeno v DKUM: 30.11.2022; Ogledov: 56; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (1,34 MB)
Gradivo ima več datotek! Več...

3.
Pogled strokovnih delavcev na dvojno izjemne učence in delo z njimi v osnovnih šolah : magistrsko delo
Jasna Tivadar, 2022, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava pojem dvojne izjemnosti učencev skozi oči strokovnih delavcev. Dvojna izjemnost v današnjem času ni redek pojav, saj je v šolski praksi možno zaslediti kar nekaj učencev, ki so hkrati nadarjeni in imajo posebne potrebe. V literaturi lahko zasledimo, da predstavljajo ti učenci strokovnim delavcem poseben izziv, saj jih zaradi njihovih dvojnih značilnosti težko prepoznajo. V magistrskem delu smo se osredotočili na poznavanje izraza dvojno izjemni učenci med strokovnimi delavci, na pedagoško delo z dvojno izjemnimi učenci in usposobljenost strokovnih delavcev za delo s to skupino učencev ter na njihova stališča do pojava dvojne izjemnosti pri učencih. Narejena je bila raziskava, v katero je bilo vključenih 312 strokovnih delavcev večinskih osnovnih šol. V naši raziskavi smo ugotovili, da so med vsemi strokovnimi delavci prav učitelji za dodatno strokovno pomoč in svetovalni delavci v ospredju pri poznavanju izraza dvojno izjemni učenec kot tudi pri usposobljenosti za delo z njimi. Prav tako največjo pomembnost zgodnji prepoznavi dvojno izjemnih učencev pripisujejo učitelji za dodatno strokovno pomoč in svetovalni delavci, medtem ko najmanjšo pomembnost zgodnji prepoznavi namenjajo strokovni delavci, ki v zadnjih petih letih niso bili vključeni v nobeno dodatno izobraževanje. Iz odgovorov smo izvedeli tudi, da se dvojno izjemnim učencem kot oblika pomoči nudi predvsem dodatna strokovna pomoč, dodatni pouk ter pomoč učitelja predmetnega področja, kjer ima učenec težave. Analiza trditev o stališčih strokovnih delavcev je pokazala, da se strokovni delavci zavedajo, da lahko težave, primanjkljaje oz. motnje zasledimo tudi pri nadarjenih učencih. Kljub temu zavedanju je pri strokovnih delavcih prisotno mišljenje, da je pomembno, da se osredotočimo na učenčeve primanjkljaje.  
Ključne besede: dvojno izjemni učenci, nadarjeni učenci, otroci s posebnimi potrebami, prepoznavanje, vzgojno-izobraževalno delo.
Objavljeno v DKUM: 25.11.2022; Ogledov: 84; Prenosov: 21
.pdf Celotno besedilo (1,63 MB)

4.
Verbalno nasilje učencev do zaposlenih v srednjih šolah : magistrsko delo
Arber Avdylaj, 2022, magistrsko delo

Opis: Nasilje nad učitelji je velik problem šolstva v današnjem času, o katerem se redko govori. Raziskava projektne skupine Ameriškega združenja psihologov, ki se ukvarja s proučevanjem nasilja nad učitelji, je pokazala, da je 80 % učiteljev poročalo, da so doživeli vsaj eno obliko viktimizacije na delovnem mestu, od tega je bilo 94 % učiteljev viktimiziranih s strani učencev. Namen našega magistrskega dela je ugotoviti, ali so tudi učitelji v Sloveniji izpostavljeni nasilju, natančneje učitelji v srednjih šolah, ter prikazati posledice nasilja nad njimi. Rezultati naše ankete kažejo, da sodelujoči učitelji niso pogosto doživeli verbalnega nasilja s strani učencev, in prav tako nismo zaznali statistično značilnih razlik v doživljanju verbalnega nasilja s strani učencev glede na to, ali so anketirani učitelji zaposleni v majhnih, srednje velikih ali velikih srednjih šolah. Učitelji z daljšo delovno dobo se bolj strinjajo s trditvijo, da doživljajo verbalno nasilje s strani učencev, kot zaposleni s krajšo delovno dobo. Izhajajoč iz rezultatov, spol učiteljev ni povezan z doživljanjem verbalnega nasilja s strani učencev. Pomembna ugotovitev naše raziskave je bila, da obstaja statistično značilna povezava med doživljanjem verbalnega nasilja in negativno čustveno naravnanostjo učiteljev. Pri obravnavi te zaskrbljujoče tematike, ki je pomembna tako za vpletene kot za družbo kot celoto, je izrednega pomena, da ravnamo preventivno: šolskemu osebju se naj zagotovi usposabljanja za poklicni razvoj in preventivne programe, s pomočjo katerih lažje prepoznavajo lastnosti učencev, ki bi utegnili razviti agresivno vedenje. Učitelji se naučijo opredeliti nasilno vedenje in se seznanijo z načini, kako se ustrezno odzivati ob nasilnih dejanjih učencev. Predlagamo več raziskav, ki bi se posvetile učiteljevemu dojemanju nasilja in spoprijemanju z nasiljem, ki se izvaja nad njimi.
Ključne besede: učitelji, učenci, nasilje, verbalno nasilje, magistrska dela
Objavljeno v DKUM: 11.11.2022; Ogledov: 233; Prenosov: 42
.pdf Celotno besedilo (1,39 MB)

5.
Spodbujanje govornega razvoja učencev priseljencev na področju slovenskega jezika : magistrsko delo
Nika Ograjenšek, 2022, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo preučili razvoj slovenskega besedišča in skladenjske zmožnosti pri učencih priseljencih. V teoretičnem delu smo natančneje opredelili dve od komunikacijskih zmožnosti – poslušanje in govor. Pri govoru smo se osredotočili na govorni razvoj in vpliv dejavnikov na govorni razvoj. Dotaknili smo se tudi besedoslovja, saj je tesno povezan s skladenjsko zmožnostjo. Opredelili smo dvojezičnost in preučili načine, s katerimi vključujemo učence priseljence v slovenske osnovne šole, in metode, s katerimi spodbujamo govorni razvoj na področju slovenskega jezika pri učencih priseljencih. V empiričnem delu smo preko praktičnega dela in študije primera izvedli raziskavo, v katero je bilo vključenih 13 učenec priseljencev, ki so obiskovali prvi razred na eni od osnovnih šol v Mariboru. Izvedli smo preizkusa, s katerima smo preverili začetno stanje na področju poimenovalne in skladenjske zmožnosti ter končno stanje, preko katerega smo ugotavljali napredek govornega razvoja učencev priseljencev na področju slovenskega jezika. Med obema preizkusoma smo izvedli praktični del raziskave, osem individualnih srečanj, katerih glavni cilj je bil razvijanje poimenovalne in skladenjske zmožnosti. Preko pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da so učenci priseljenci napredovali v govorni zmožnosti na področju slovenskega jezika.
Ključne besede: govorni razvoj, razvoj besedišča, poimenovalna zmožnost, skladenjska zmožnost, učenci priseljenci
Objavljeno v DKUM: 21.10.2022; Ogledov: 40; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (3,81 MB)

6.
Pridobivanje slovenskega besedišča z didaktičnimi igrami pri učencih iz enojezičnega madžarskega okolja : magistrsko delo
Rebeka Šabjan, 2022, magistrsko delo

Opis: V središču magistrske naloge so učenci iz enojezičnega madžarskega okolja, ki jih starši vpisujejo na dvojezične osnovne šole, ob slovensko-madžarski meji, v Prekmurju. S to skupino učencev smo sistematično izvajali didaktične igre z namenom hitrejšega pridobivanja slovenskega besedišča. Teoretični del naloge nam nudi vpogled v razvoj dvojezičnega šolstva v Prekmurju ter usvajanje prvega in drugega jezika. Dotaknemo se tudi ''zanosa'', ki je pomemben dejavnik uspešne igre. V empiričnem delu smo ob izvedbi iger z učenci ter vodenju opazovalnega dnevnika, podatke pridobili še s polstrukturiranim intervjujem s sodelovanjem učiteljic, ki poučujejo sodelujoče učence. Poleg omenjenih smo zaključno preverjanje izvedli v obliki igre Domina. Primerjali smo uspešnost eksperimentalne in kontrolne skupine.
Ključne besede: pridobivanje besedišča, didaktične igre, enojezični učenci
Objavljeno v DKUM: 20.09.2022; Ogledov: 91; Prenosov: 15
.pdf Celotno besedilo (2,99 MB)

7.
Osnovnošolski učitelji o sodelovanju s starši učencev z učnimi težavami. : magistrsko delo
Eva Mavrič, 2022, magistrsko delo

Opis: Učne težave oziroma učenci z učnimi težavami predstavljajo skupino učencev, ki zahtevajo posebno pozornost in obravnavo. Gre za zelo raznolik pojav, saj se za istimi učnimi težavami skrivajo različni vzroki. Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih do tistih, ki so vezane na čas šolanja ali trajajo celo življenje. Učenci z učnimi težavami imajo pri učenju večje težave kot večina njihovih vrstnikov, zato je za optimalni napredek in pomoč učencem z učnimi težavami nujno sodelovanje med učitelji ter starši. Sodelovanje med učitelji in starši kljub morebitnim oviram, s katerimi se pri tem srečujejo, prinaša veliko prednosti za vse vpletene (starše, učence, učitelje in ostale strokovne delavce). Učenci, čigar starši in učitelji dobro sodelujejo, dosegajo boljši učni uspeh, imajo višje cilje, so bolj motivirani za šolsko delo, samozavestnejši, imajo višjo samopodobo, redno obiskujejo pouk, so odgovornejši idr. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti pogled osnovnošolskih učiteljev na sodelovanje s starši učencev z učnimi težavami; kako pogosto sodelujejo z njimi, kako ocenjujejo pogostost sodelovanja, katere oblike sodelovanja uporabljajo, s katerimi ovirami se pri tem srečujejo in kako ocenjujejo svojo kompetentnost za sodelovanje z njimi. V raziskavi je sodelovalo 343 osnovnošolskih učiteljev. Rezultati so pokazali, da učitelji s starši učencev z učnimi težavami sodelujejo pogosto in svojo pogostost sodelovanja ocenjujejo kot zadostno. Učitelji so navajali več različnih oblik sodelovanja in ovir, s katerimi se pri sodelovanju srečujejo, pri čemer pa je najpogostejša oblika sodelovanja dopisovanje s pomočjo elektronske pošte. Pri sodelovanju se učitelji srečujejo z ovirami, kot so nerealna pričakovanja staršev glede učnih zmožnosti njihovega otroka, preobremenjenost in pomanjkanje časa staršev ter učiteljev itd. Skoraj polovica osnovnošolskih učiteljev se čuti kompetentne za sodelovanje s starši učencev z učnimi težavami.  
Ključne besede: Učne težave, učenci, sodelovanje, učitelji, starši, osnovna šola
Objavljeno v DKUM: 16.09.2022; Ogledov: 206; Prenosov: 77
.pdf Celotno besedilo (1,87 MB)

8.
Primerjava razumevanja frazemov pri nevrotipičnih učencih in učencih z govorno-jezikovno motnjo : magistrsko delo
Nina Novak, Laura Zrinski, 2022, magistrsko delo

Opis: Frazemi se pogosto uporabljajo v vsakdanjem življenju in v poljudnoznanstvenih besedilih. Frazemi so tudi del učnega programa v osnovnih šolah. S pomočjo razumevanja frazemov se lažje soočamo z branjem besedil in učinkoviteje komuniciramo v skupnosti. Otrok z govorno-jezikovno motnjo je čedalje več. Njihov primanjkljaj vpliva na več aspektov jezika. V magistrski nalogi smo raziskali, ali in če, kako vpliva na razumevanje frazemov. V magistrski nalogi smo raziskovali razumevanje frazemov. Primerjali smo razumevanje frazemov med otroci z GJM in NT učenci, poleg tega pa smo se osredotočili tudi na razlike v starosti. Raziskovali smo razlike med 1., 3. in 5. razredom pri učencih z GJM in pri NT učencih.
Ključne besede: frazemi, učenci z govorno-jezikovno motnjo, nevrotipični učenci
Objavljeno v DKUM: 28.07.2022; Ogledov: 142; Prenosov: 27
.pdf Celotno besedilo (3,00 MB)

9.
Vključevanje priseljencev v osnovnošolsko izobraževanje : magistrsko delo
Natalija Carmona, 2022, magistrsko delo

Opis: Namen magistrske naloge je bil s kvalitativno raziskavo, ki analizira vključevanje otrok priseljencev na primeru ene osnovne šole, opraviti podroben pregled navedenega in ugotoviti, kako se izvajajo zakonski predpisi in upoštevajo različne smernice, na koncu pa za izbrano šolo pripraviti načrt izboljšav za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev. Cilji magistrske naloge so bili: • analizirati in proučiti obstoječo zakonsko podlago vključevanja otrok priseljencev v osnovne šole v Republiki Sloveniji, • pripraviti študijo primera na podlagi obstoječe prakse pri delu s priseljenci na določeni osnovni šoli, • zbrati ideje za spremembo obstoječe prakse na določeni osnovi šoli, • pripraviti napotke za izboljšavo obstoječe prakse pri delu s priseljenci na določeni osnovni šoli. Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega dela in empiričnega dela. V teoretičnem delu magistrske naloge je predstavljena obstoječa zakonodaja v Republiki Sloveniji s področja izobraževanja priseljencev ter aktualne smernice in priporočila za delo z otroki priseljenci. Empirični del magistrske naloge temelji na analizi obstoječega stanja, vključevanja priseljencev v osnovno šolo ter pripraviti možnosti izboljšav na določeni osnovni šoli. V empiričnem delu smo ugotovili, da se vključena šola z različnimi pristopi trudi ustvarjati šolski prostor, v katerem se učenci priseljenci počutijo sprejete. Učenci priseljenci, ki so sodelovali v raziskavi se čutijo sprejete in slišane, kar je bistvenega pomena za njihovo uspešno izobraževanje in vključevanje v novo okolje ter družbo.
Ključne besede: Učenci priseljenci, vključevanje učencev priseljencev osnovnošolsko izobraževanje.
Objavljeno v DKUM: 28.07.2022; Ogledov: 205; Prenosov: 73
.pdf Celotno besedilo (1,02 MB)

10.
Delo šolske svetovalne službe in učiteljev z učenci s težavami pri učenju v času dela na daljavo
Zala Golob, 2022, magistrsko delo

Opis: V zadnjih dveh šolskih letih smo bili v šolstvu zaradi epidemičnih razmer priča številnim spremembam in novim načinom poučevanja. Izobraževanje se je preselilo iz šole na splet, kar je številnim učencem povzročalo težave. Nekateri učenci so imeli težave pri učenju že pred novimi razmerami, veliko pa je bilo takšnih, pri katerih so se težave pojavile na novo. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kako so šolski svetovalni delavci in učitelji sodelovali z učenci, ki so imeli težave pri učenju, ter kako je potekalo sodelovanje med omenjenima skupinama strokovnih delavcev. V raziskavi je sodelovalo 176 učiteljev razredne in predmetne stopnje ter srednješolskih učiteljev, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik. Z dvema šolskima svetovalnima delavkama je bil opravljen intervju. Rezultati kažejo, da so učitelji in šolski svetovalni delavki v času izobraževanja na daljavo opazili precejšen porast učencev, ki počasneje usvajajo znanje. Ti so najpogosteje potrebovali: dodatno razlago, spodbudo in motivacijo. Učitelji so jim v večini namenili eno do dve uri tedensko, najpogosteje so z njimi izvajali videokonferenco. Strokovni delavci so medsebojno sodelovanje ocenjevali kot odlično ali zelo dobro.
Ključne besede: Učne težave, šolska svetovalna služba, učenci, ki počasneje usvajajo znanje, izobraževanje na daljavo
Objavljeno v DKUM: 28.07.2022; Ogledov: 163; Prenosov: 42
.pdf Celotno besedilo (948,66 KB)

Iskanje izvedeno v 0.17 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici