| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 61
Na začetekNa prejšnjo stran1234567Na naslednjo stranNa konec
1.
Razvoj napovednega modela za trgovanje z delniškimi vrednostnimi papirji na slovenskem borznem trgu
Primož Cimperman, 2018, magistrsko delo/naloga

Opis: Vpetost informacijsko-komunikacijske tehnologije v vsakdanje življenje je povzročila množično zbiranje, shranjevanje in obdelovanje podatkov, iz katerih se pridobivajo različne informacije, ki jih človek spretno uporablja pri vsakdanjih odločitvah tako doma kot na preostalih področjih svojega delovanja. Ob njihovi uporabi mora pri tem oceniti njihovo korist oziroma morebitno tveganje, ki jih pridobljena informacija prinaša. Podobno to velja tudi za trgovanje z vrednostnimi papirji na borzi, saj je primerno za lažjo odločitev o nakupu oziroma prodaji uporabiti določene pripomočke, ki so zasnovani v obliki programskih orodij. Ta nam na podlagi izbranega seta podatkov določene delnice izvajajo simulacije o potencialnem gibanju tečajnih vrednosti v prihodnosti. V magistrskem delu smo izdelali več napovednih modelov, pri katerih smo uporabili različne metode napovedovanja, ki se pogosto uporabljajo pri analizah gibanja tečajnih vrednosti delnic. Z metodologijo CRISP-DM smo razvili štiri napovedne modele, ki se med seboj razlikujejo tako po uporabljeni metodi kot tudi po primernosti časovnega obdobja napovedovanja. Z ocenami posameznih modelov na izbranih delnicah smo prišli do različnih ugotovitev, ki so nam podale širšo sliko o tem, kakšne so prednosti in slabosti posameznih modelov ter kateri model se je izkazal za najučinkovitejšega pri napovedovanju gibanja tečajev delnic. S pridobljenimi spoznanji si lahko pomagamo pri odločanju, ki zadeva borzno trgovanje na primeru izbranih delnic.
Ključne besede: odkrivanje znanja v podatkih, strojno učenje, podatkovno rudarjenje, metoda podpornih vektorjev, logistična regresija, trg vrednostnih papirjev.
Objavljeno v DKUM: 05.06.2018; Ogledov: 1355; Prenosov: 119
.pdf Celotno besedilo (2,55 MB)

2.
Nove zahteve glede pogojev za umik dolžniških vrednostnih papirjev iz trgovanja na organiziranem trgu
Filip Peče, 2017, diplomsko delo

Opis: Sklep o umiku dolžniških vrednostnih papirjev iz trgovanja na organiziranem trgu v slovenskem pravnem sistemu predstavlja relativno novost. Do sprejetja novele F Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju “ZTFI”), sta bila glavna splošna pravna akta, ki urejata to področje, ZTFI in Pravila Borze (v nadaljevanju “PB”), umik na podlagi sklepa imetnikov vrednostnih papirjev urejala le v primeru delnic. Seveda to ne pomeni, da se dolžniških vrednostnih papirjev pred sprejetjem novele F ZTFI iz trgovanja na organiziranem trgu sploh ni dalo umakniti. Umakniti jih je bilo možno, kadar so zapadle vse obveznosti vsebovane v dolžniških vrednostnih papirjih, ter ob nastopu pogojev, ki jih zakon določa za umik vseh finančnih instrumentov. Dopolnitvi ZTFI so sledila tudi PB, ki pa za razliko od zakona, z večinoma enakimi določbami, urejajo umik obveznic iz organiziranega trga, in ne dolžniških vrednostnih papirjev, kar je širši pojem. Obveznice so najbolj razširjen in najbolj uporabljen dolžniški vrednostni papir v svetu, vendar niso edini dolžniški vrednostni papir s katerim se trguje na Ljubljanski borzi, saj enako velja tudi za kratkoročni dolžniški vrednostni papir, zakladno menico, ki jo PB pojmujejo kot instrument denarnega trga. Zanjo predpisujejo drugačna pravila za umik iz trgovanja na organiziranem trgu, v ločenem členu. Zakonska ureditev sklepa o umiku dolžniških vrednostnih papirjev iz organiziranega trga je odraz potrebe kapitalskega trga po ureditvi podobni tisti, ki velja za umik delnic. Vsekakor sta ureditvi zelo podobni, saj se za umik dolžniških vrednostnih papirjev iz trgovanja na organiziranem trgu uporabljajo 1.-10. odst. 101. čl. ZTFI, pri čemer se smiselno uporabljajo nekateri drugačni izrazi, določeni v 1.-7. toč. 11. odst. 101. čl. ZTFI. Druge spremembe se nanašajo prdvsem na javno objavo notarskega zapisnika iz zasedanja imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev določene izdaje, ki vsebuje sklep o umiku, namesto vpis sklepa o umiku v sodni register, drugačne pogoje in roke za začetek učinkovanja sklepa, drugačno časovno točko za obvestilo borze, ter po dispozitivnem odnosu do denarne odpravnine.
Ključne besede: ZTFI, Pravila borze, dolžniški vrednostni papirji, obveznice, hibridni vrednostni papirji, organiziran trg vrednostnih papirjev
Objavljeno v DKUM: 27.10.2017; Ogledov: 1235; Prenosov: 139
.pdf Celotno besedilo (294,07 KB)

3.
Vpliv pravil EU o državnih pomočeh na dokapitalizacije bank in analiza aktualne slovenske prakse
Uroš Goričan, 2016, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi se avtor ukvarjam s vprašanjem nujnosti, primernosti oziroma sorazmernosti načina podelitve državnih pomoči bankam NLB d.d., NKBM dd., Abanka d.d., Probanka d.d. in Factor banka d.d., podeljenih v decembru 2013, in sicer z vidika zavezujočih in pravno-formalno nezavezujočih predpisov ter načel prava Evropske unije. Področje državnih pomoči sodi v okvir konkurenčnega prava zaradi česar je na podlagi določbe (b) točke prvega odstavka 3. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v izključni pristojnosti Evropske unije. Temeljna pravila glede pomoči, ki veljajo za vse gospodarske sektorje, so podana v členih 107 do 109 PDEU, podrobnejši pravni okvir za finančne institucije pa tvori skupina začasnih kriznih pravil, izdanih s strani Evropske komisije v obliki sporočil (angl. communications). Zaradi dodelitve državnih pomoči, obravnavanih v tej magistrski nalogi, je bil v skladu z določbami Sporočila Komisije o uporabi pravil o državni pomoči za podporne ukrepe v korist bank v okviru krize od 1. avgusta 2013 dalje noveliran slovenski Zakon o bančništvu (novela ZBan-1L), ki je s svojo spremenjeno dikcijo relevantnih določb omogočil ekspropriacijo imetnikov kvalificiranih terjatev (navadne delnice in kvalificirani finančni instrumenti) do dokapitaliziranih bank. Ustavnost tega oškodovanja imetnikov pravic iz vrednostnih papirjev je predmet ocene ustavnosti pred Ustavnim sodiščem RS (zadeva št. U-I-295/13), ki je v zvezi z razlago sporočila Komisije, v skladu s katerim je Republika Slovenija izvedla celoten postopek podelitve državne pomoči bankam, na Sodišče EU predložilo v predhodno odločanje več pravnih vprašanj. Nekatera od teh vprašanj glede zgoraj navedenega sporočila je avtor pričujočega dela postavil kot hipoteze in jih poskušal odgovoriti ter s tem skušal predvideti odločitev Sodišča EU in posledično Ustavnega sodišča RS. Da bi bila napoved razpleta pravnega postopka pred Ustavnim sodiščem RS s čim višjo stopnjo verjetnosti pravilna, je narejena analiza sodne prakse Sodišča EU v zvezi z državnimi pomočmi finančnim institucijam, ker pa je Republika Slovenija pri obravnavani državni pomoči predvsem sledila »napotkom« iz zgoraj navedenega sporočila, je narejena tudi analiza sodne prakse glede (ne)zavezujoče narave tega pravnega akta, saj je nemalo očitkov, da sledenje sporočilu ni bilo potrebno. Podrobneje bodo analizirane tudi državne pomoči nizozemskim, ciprskim in portugalskim bankam, za katere so zaradi časa v katerem so bile podeljene, veljala enaka pravila kot v obravnavanem primeru slovenskih bank.
Ključne besede: državna pomoč, izjeme od prepovedi, finančne institucije, bail-out, bail-in, sporočilo Evropske komisije, odpis imetnikov vrednostnih papirjev
Objavljeno v DKUM: 13.12.2016; Ogledov: 1985; Prenosov: 231
.pdf Celotno besedilo (1,70 MB)

4.
Značilnosti vzhodnoevropskih borznih trgov v primerjavi z razvitimi borznimi trgi
Tomaž Zdovc, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo proučuje države, ki so imele po koncu druge svetovne vojne centralno-plansko gospodarstvo in so se po padcu »železne zavese« v devetdesetih letih soočile z izzivom prehoda v tržno gospodarstvo. Te države so bile s področja Centralne in Vzhodne Evrope ter Jugovzhodne Evrope. Prehod jim je omogočil proces privatizacije. Moralo se je razdeliti družbeno premoženje in sprejeti strukturne ukrepe, ki so omogočili modernizacijo gospodarstva z namenom vzpostavitve delujočega tržnega gospodarstva. Prehod se ni zgodil čez noč in v nekaterih državah proces še vedno traja. S prehodom v nov ekonomski sistem je prišlo do možnosti ponovne obuditve borz vrednostnih papirjev, ki so delovale že v preteklosti. Gospodarstvo in delovaje borz je močno prepleteno in drug brez drugega težko uspešno obstajata. Novonastale države in njihov potencialni razvoj gospodarstva so bile idelano okolje za delovanje teh borz, česar pa niso spregledali investitorji, ki so v tem videli možnost za visoke dobičke. Pritok tujih in domačih investicij je poganjal hitro gospodarsko rast vse do leta 2008, ko je nastopila gospodarska kriza, ki je zadala tej rasti močan udarec. Mnoga gospodarstva so od tega obdobja še vedno v okrevanju in iščejo možnosti za izhod iz krize.
Ključne besede: tranzicija, borza vrednostnih papirjev, indeks, bruto domači proizvod, tržna kapitalizacija
Objavljeno v DKUM: 02.09.2016; Ogledov: 1360; Prenosov: 101
.pdf Celotno besedilo (1,54 MB)

5.
Vrednostni papirji in zloraba z njimi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Mojca Rejc, 2015, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu bomo predstavili vrednostne papirje in njihovo zlorabo. Za odkrivanje zlorab na trgu vrednostnih papirjev je potrebno predznanje s področja trgovanja z vrednostnimi papirji, zato bomo le-te na začetku predstavili in opisali razloge za njihov nastanek in razvoj. Spoznali bomo, da se je od prvih omemb vrednostnih papirjev in vse do danes razvilo več vrst vrednostnih papirjev, ki se delijo po različnih merilih. Z njimi se je začelo trgovati, kapital je začel krožiti in tako se je v določenem obdobju kapitalski trg razvil v industrijo, ki je zelo pomembna za pospeševanje gospodarskega razvoja. S tem so se razvile tudi institucije trgovanja z vrednostnimi papirji, med katerimi si bomo najpodrobneje pogledali borzo. Pri trgovanju z vrednostnimi papirji se pojavi tudi težava, ki je kot nekakšen negativen sopotnik, in to je njihova zloraba. Takšna zloraba spada pod gospodarski kriminal, natančneje med finančno kriminaliteto. Opisali bomo tudi nekatere zlorabe pri trgovanju z vrednostnimi papirji, ki se jim vzporedno z razvojem na področju vrednostnih papirjev pridružujejo tudi vedno nove pojavne oblike zlorab. Spoznali bomo, da je takšno kriminalno dejanje težko odkriti kot tudi dokazati. Postopki so dolgotrajni in velikokrat se zgodi, da storilec ostane nekaznovan. Če je storilec kaznovan, je kazen največkrat prenizka glede na nastalo škodo, ki jo je povzročil. To lahko opazimo v statistiki, v kateri bomo videli nizko število pravnomočnih sodb v povezavi z vrednostnimi papirji. Prej omenjena škoda vpliva na gospodarstvo ter širše gledano tudi na nastalo krizo. Zato so med drugim pomembne tudi institucije nadzora, njihov način postopanja s pravilno pravno podlago kot tudi sodelovanje s tujino. V tem delu bomo kot takšno institucijo opisali Agencijo za trg vrednostnih papirjev ter borzo. Sledil bo še opis konkretnih primerov zlorab pri trgovanju z vrednostnimi papirji.
Ključne besede: vrednostni papirji, trg vrednostnih papirjev, finančni trg, zlorabe, gospodarska kriminaliteta, diplomske naloge
Objavljeno v DKUM: 14.09.2015; Ogledov: 1676; Prenosov: 149
.pdf Celotno besedilo (534,54 KB)

6.
Testiranje modelov VaR v izjemnih okoliščinah
Matjaž Žunko, Drago Bokal, Timotej Jagrič, 2011, izvirni znanstveni članek

Opis: V članku analiziramo različne metode VaR in za vsako od njih opredelimo prednosti in slabosti, upoštevajoč časovni horizont, kompleksnost, potrebne vire, način poročanja o rezultatih in dodatnih zahtevah (npr. regulatornih). Ugotavljamo, da izbran nabor metod ne more biti zadostna podlaga za odločitve pri obvladovanju tveganj, saj te pogosto dajejo izrazito podcenjene napovedi tveganja. Taka ugotovitev je verjetno nasprotujoča si, vendar je VaR ustrezna mera le v normalnih tržnih okoliščinah in ob veljavnosti večjega števila predpostavk. Kakovost napovedi VaR je namreč odvisna od veljavnosti predpostavk, na katerih temelji. Razlaga rezultatov mora zato vedno vključevati tudi razpravo o predpostavkah, kar pa mnogi kritiki metod VaR pozabljajo.
Ključne besede: trg vrednostnih papirjev, vrednost, tveganje, testiranje, metode, simulacija
Objavljeno v DKUM: 10.07.2015; Ogledov: 937; Prenosov: 33
URL Povezava na celotno besedilo

7.
PRODAJA NA KRATKO KOT EDEN IZMED NAČINOV TRGOVANJA Z DELNICAMI
Ambrož Brezovar, 2014, diplomsko delo

Opis: Delnica je vrednostni papir, s katerim je mogoče trgovati na različne načine. Manj poznan način trgovanja, predvsem v Sloveniji, je trgovanje z delnicami na kratko (ang. short selling). V diplomskem delu je najprej predstavljen pojem delnice, nato vrste delnic in način trgovanja z njimi. Glavna tema diplomske naloge je prodaja delnic na kratko. Obravnavan je pojem prodaje na kratko ter razvoj tega instituta skozi čas. Nato je podrobno pojasnjen potek prodaje na kratko in vpliv prodaje na kratko na finančne trge. Opravljena je tudi primerjava z osnovnim načinom trgovanja z delnicami (ang. going long). Za lažje razumevanje je short selling z delnicami predstavljan še na primeru. V nalogi so opredeljena tudi pravna razmerja pri prodaji na kratko, vpliv prodaje na kratko na korporacijske pravice delničarjev in vpliv razdelitve ter združitve »shortanih« delnic na prodajalca na kratko. Naloga predstavlja tudi pravno ureditev prodaje na kratko v Evropski uniji, Avstraliji in v Sloveniji. Pravna ureditev prodaje na kratko v Sloveniji je predstavljena kot de lege lata in de lege ferenda.
Ključne besede: Prodaja na kratko, delnice, vrednostni papirji, finančni instrumenti, finančni trgi, borza vrednostnih papirjev, pravna razmerja, korporacijske pravice, razdelitev in združitev delnice, pravna ureditev, Evropska unija, Avstralija, Slovenija.
Objavljeno v DKUM: 07.05.2014; Ogledov: 2481; Prenosov: 389
.pdf Celotno besedilo (1008,20 KB)

8.
DAVČNO - PRAVNI VIDIKI PRI POSLOVANJU Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI
Primož Žagar, 2013, diplomsko delo

Opis: Uporaba vrednostnih papirjev je zelo uveljavljena v poslovnem svetu, saj omogočajo učinkvito cirkulacijo premoženjskih pravic, ne da bi prizadeli varnost plačilnega prometa in obenem zagotavljajo delovanje trga kapitala, ter imajo ob tem še funkcijo plačila in kreditiranja. Prav tako omogočajo lažji pretok kapitala in blaga. To pa je razlog, da je pripročljivo poznati tako pravni, kot davčni vidik pri poslovanju z vrednostnimi papirji. V praksi poznamo veliko vrst vrednostnih papirjev, vendar smo se zaradi omejenosti diplomskega seminarja odločili, da predstavimo le splošne značilnosti najpogostejših vrst vrednostnih papirjev in jih zelo splošno opišemo. Na podlagi zakonodaje in druge literature smo tudi zelo splošno predstavili davčni vidik vrednostnih papirjev in posledice za kupca teh papirjev. Podobno smo storili tudi pri pravnem vidiku, kjer smo prav tako zajeli le splošne značilnosti in posledice, ki jih prinese poslovanje z vrednostnimi papirji.
Ključne besede: vrednostni papirji, davčni vidik poslovanja z vrednostnimi papirji, indosament, pravni vidik poslovanja z vrednostnimi papirji, prenos vrednostnih papirjev
Objavljeno v DKUM: 27.11.2013; Ogledov: 1575; Prenosov: 233
.pdf Celotno besedilo (625,90 KB)

9.
GIBANJE TEČAJEV DELNIC V FARMACEVTSKI PANOGI
Gregor Orbanić, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava gibanje cen delnic v farmacevtski industriji. V nalogi so podrobneje predstavljeni psihološki in ekonomski dejavniki, ki neposredno ali posredno vplivajo na cene vrednostnih papirjev ter nekatere smotrne trgovalne strategije. Trgovalnih strategij je toliko, koliko je na drugi strani samih vlagateljev, zato naloga obravnava samo tiste strategije, katere so smiselne za uporabo farmacevtskih delnic. Drugi sklop diplomske naloge je sestavljen iz portfelja 10 uspešnih farmacevtskih delnic, katere prihajajo iz različnih trgov in sistemskih ureditev. V diplomi so preučena podjetja iz portfelja s pomočjo katerihse ugotavlja, kaj vse je vplivalo na padce in rasti cen, ter kako se posamezni trgi obnašajo v določenih situacijah.
Ključne besede: Farmacevtska industrija, Borza vrednostnih papirjev, Borzno trgovanje, Tranzicijske države.
Objavljeno v DKUM: 09.07.2013; Ogledov: 1866; Prenosov: 266
.pdf Celotno besedilo (1,12 MB)

10.
ORGANIZACIJA ODDELKA ZA INFORMATIKO V JAVNI AGENCIJI
Tomaž Brilej, 2012, diplomsko delo

Opis: Sodobna informacijska tehnologija je čedalje bolj nepogrešljiv element vsake organizacije. Ne glede na vrsto organizacije, naj bo ta javna ali zasebna, predstavlja prepletenost sodobnih tehnoloških rešitev s poslovnimi procesi organizacije vedno večji izziv za organizatorje. Preučevana organizacija, Agencija za trg vrednostnih papirjev, se sooča s problemom, ki je pravzaprav običajen za sodobno informacijsko organizacijo. Povečano število različnih informacijskih rešitev, ki so nujno potrebne za nemoteno in uspešno delovanje organizacije, zahteva vedno več vloženega truda in dela s strani informatikov, učinkovitost organizacije pa je vedno znova postavljena pred številne izzive. S pomočjo ITIL v3 zbirke dobrih praks si bomo ogledali, na kakšen način bi lahko še izboljšali organizacijo oddelka za informacijsko tehnologijo Agencije za trg vrednostnih papirjev. Izdelali bomo katalog storitev, ki jih oddelek za informatiko izvaja in tako postavili prvi temelj, ki bo organizacijo oddelka za informacijsko tehnologijo približal ISO/IEC 20000 standardu.
Ključne besede: ITIL v3 - zbirka dobrih praks, ISO/IEC 20000 standard, Katalog storitev, Storitev informacijske tehnologije, Oddelek za informacijsko tehnologijo, Agencija za trg vrednostnih papirjev
Objavljeno v DKUM: 31.01.2013; Ogledov: 1997; Prenosov: 278
.pdf Celotno besedilo (3,21 MB)

Iskanje izvedeno v 2.47 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici