| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 8 / 8
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
ORGANIZACIJSKA KULTURA V PODJETJU KLIMA PETEK d.o.o.
Andrej Postrašija, 2009, diplomsko delo

Opis: Organizacijska kultura so ljudje in prav zato se kultura razlikuje od podjetja do podjetja. Z analizo kulture v podjetju Klima Petek smo ugotavljali kulturo po tipologiji Cameron-a in Quinna tako za sedanje kot prihodnje ali želeno stanje kulture v podjetju. Rezultati so pokazali, da v podejtju močno izstopa 1 tip organizacijske kulture, to je kultura klana, tako za sedanjost, kot prihodnost. To pomeni, da je organizacija usmerjena navznoter ter je fleksibilna, timsko delo pa pušča zelo močan pečat. Vsi zaposleni si tudi za v bodoče želijo nadgradnjo obstoječe, že do sedaj dobre organizacijske kulture, še posebej s poudarkom na njih samih (zaposlenih), njihovem dodatnem izobraževanju ter optimizaciji timskega dela.
Ključne besede: Organizacijska kultura, organizacija, tipologije kulture, sestavine kulture, Cameron in Quinn, kultura klana, vodstvo, zaposleni.
Objavljeno v DKUM: 08.03.2021; Ogledov: 858; Prenosov: 0
Gradivo ima več datotek! Več...

2.
Organizacijska kultura in njen pomen za podjetje : diplomsko delo univerzitetnega študija
Mitja Kokot, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu proučujemo vpliv organizacijske kulture na uspešnost podjetja. V uvodnem delu najprej teoretično opredelimo pojma organizacija ter organizacijska kultura. Nato predstavimo teoretično najbolj uveljavljene tipologije organizacijskih kultur. V nadaljevanju smo se lotili proučevanja ključnih elementov organizacijske kulture ter ugotavljanja njenih funkcij in vlog v organizaciji. V tem okviru smo ugotovili, da je elemente organizacijske kulture mogoče najti prav na vseh področjih in nivojih delovanja podjetja. Organizacijska kultura namreč določa ravnanje in obnašanje zaposlenih pri izvajanju vsakodnevnih nalog. V tem okviru so med najpomembnejšimi denimo način komuniciranja s sodelavci, dobavitelji in strankami, pripadnost podjetju, način reševanja sporov, vrednote, motivacija zaposlenih… V drugi polovici diplomskega dela smo se ukvarjali s proučevanjem procesov nastajanja in spreminjanja organizacijske kulture. Če želi podjetje omenjena procesa načrtno spreminjati, je nujno da management v podjetju pozna vse elemente organizacijske kulture, obenem pa se mora za sistematični pristop k njenem spreminjanju, zavedati vseh glavnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj organizacijske kulture. V zadnjem delu predstavimo še smernice in trende razvoja organizacijske kulture pri sodobnih podjetjih. Ugotovili smo, da se uspešna sodobna podjetja osredotočajo predvsem na človeške vire, precejšnjo pozornost pa posvečajo tudi razvoju timskega duha.
Ključne besede: organizacija, organizacijska kultura, tipologije organizacijske kulture, podjetja, diplomske naloge
Objavljeno v DKUM: 26.10.2016; Ogledov: 1690; Prenosov: 139
.pdf Celotno besedilo (1,14 MB)

3.
ORGANIZACIJSKA KULTURA V ZDRAVSTVENEM DOMU KRANJ
Monika Pangerc, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Organizacijska kultura je zelo širok pojem. To je skupek vrednot, prepričanj in stališč zaposlenih. To je nekakšna skupna miselnost ljudi v isti organizaciji, ki se razvije in tudi spreminja skozi čas. Je nekakšen vzorec, kako zaposleni opravljajo svoje delo in dosegajo cilje, kakšna so mnenja, pravila. Močno je povezana z uspešnostjo organizacije oziroma je zelo pomembna za uresničitev strategije podjetja. Vpliva na motivacijo zaposlenih, delovno vzdušje in organizacijsko vedenje. Organizacijska kultura poteka v treh fazah: faza analize, faza ocenjevanja in faza oblikovanja. V prvi fazi raziščemo obstoječo organizacijsko kulturo, v drugi pa preučimo strategijo in zastavljene cilje ter ujemanje ali razhajanje le teh z organizacijsko kulturo. Faza oblikovanja pa je rezultat predhodnih dveh. V kolikor se prvi dve fazi ujemata, je smotrno ohranjati obstoječo kulturo, sicer pa je potrebno spreminjanje kulture. Organizacijsko kulturo se lahko izmeri. Obstajajo različne tipologije kulture in tudi različni vprašalniki. V diplomski nalogi bo s pomočjo vprašalnika OCAI avtorjev Camerona in Quinna izmerjena organizacijska kultura v Zdravstvenem domu Kranj.
Ključne besede: organizacijska kultura, zaposleni, zdravstveni dom, strategija, tipologije organizacijske kulture
Objavljeno v DKUM: 04.07.2016; Ogledov: 1314; Prenosov: 167
.pdf Celotno besedilo (1,03 MB)

4.
VPLIV KOMUNIKACIJE NA ORGANIZACIJSKO KULTURO PODJETJA HENKEL MARIBOR D.O.O.
Mateja Županek, 2015, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi obravnavamo organizacijsko kulturo in organizacijsko komunikacijo. Organizacijska kultura je tisti dejavnik, ki je v podjetju najbolj neposredno povezan z vsemi dogodki, dejanji in okoljem podjetja ter posamezniki v sistemu. Prav vsaka aktivnost in sprememba v podjetju ali njenem okolju se odraža na organizacijski kulturi. Ker lahko z organizacijsko kulturo upravljamo in jo spreminjamo pomeni, da jo lahko preoblikujemo v nekaj kar bo dalo zadovoljstvo zaposlenim in bo načeloma poskrbela za uspešnost celotne organizacije. Organizacijsko kulturo lahko vidimo v vsaki organizaciji, saj se odraža predvsem v prepričanjih, vrednotah, normah, simbolih, jeziku in pripovedih. Kot smo omenili se bomo ukvarjali tudi z organizacijsko komunikacijo, saj ima velik vpliv na nastajanje in oblikovanje organizacijske kulture. V podjetju najdemo tako neverbalno kot verbalno komunikacijo, komunikacijo navzdol, komunikacijo navzgor ter prečno komunikacijo. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični del in praktični del. V prvem delu govorimo o organizacijski kulturi in organizacijski komunikaciji. V delu organizacijske kulture se osredotočimo na splošne opredelitve, sestavine kulture in dejavnike, ki vplivajo na organizacijsko kulturo. V nadaljevanju se osredotočimo na oblikovanje, ohranjanje in spreminjanje organizacijske kulture. V naslednjem poglavju govorimo o tipologijah organizacijskih kultur, kjer predstavimo organizacijsko kulturo po več avtorjih, ki se v strokovnih literaturah največkrat pojavijo. V tej nalogi smo se osredotočili na razlago organizacijske kulture po Cameronu in Qiunnu, ki smo jo tudi uporabili za analizo organizacijske kulture podjetja Henkel Maribor d.o.o. V nadaljevanju na kratko opredelimo organizacijsko komunikacijo kjer predstavimo uspešno komunikacijo v organizaciji. V tem delu predstavimo tudi vlogo in pomen komuniciranja za organizacijsko kulturo ter vpliv komuniciranja na razvoj kulture. V empiričnem delu magistrske naloge smo predstavili podjetje Henkel Maribor d.o.o., v katerem je bila izvedena raziskava. Osrednji del empiričnega dela je namenjen analizi organizacijske kulture izbranega podjetja. Glavni namen naloge pa je ugotoviti ali si zaposleni podjetja želijo spremembo kulture in kako s komunikacijo vplivati na te želene spremembe kulture.
Ključne besede: organizacijska kultura, organizacijska komunikacija, tipologije organizacijske kulture, zaposleni, OCAI.
Objavljeno v DKUM: 26.11.2015; Ogledov: 1972; Prenosov: 273
.pdf Celotno besedilo (1,04 MB)

5.
IZBOLJŠANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE V PODJETJU
Andreja Tominc Voh, 2015, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu obravnavamo organizacijsko kulturo, s katero se odražajo zgrajeni odnosi, vrednote in cilji vsakega poslovnega subjekta, kakor tudi vsaka aktivnost, sprememba ali vedenje v organizaciji. Magistrsko delo je razdeljeno na uvodni, teoretični, empirični in sklepni del. Teoretični del zajema drugo in tretje poglavje, empirični oziroma raziskovalni del pa je predstavljen v četrtem poglavju. V uvodnem delu, prvem poglavju magistrske naloge, predstavimo opredelitev področja in opis problema, namen, cilje, raziskovalne hipoteze in predvidene metode raziskovanja organizacijske kulture v podjetju. V drugem poglavju so predstavljena izhodišča za obravnavo organizacijske kulture, predstavljene so splošne in specifične opredelitve ter funkcije organizacijske kulture. V nadaljevanju drugega poglavja so predstavljeni elementi organizacijske kulture, s pomočjo katerih lahko analiziramo organizacijsko kulturo na njeni pojavni ravni. Tretje poglavje teoretičnega dela govori o modelih organizacijske kulture. Predstavljena so izhodišča za obravnavo tipologije kulture in vloga le-te za razumevanje organizacijske kulture. Glavno besedo namenjamo dvema modeloma, s katerima je bila opravljena empirična raziskava organizacijske kulture v podjetju, to sta model konkurenčnih vrednosti Camerona in Quinna ter model za razumevanje organizacijske kulture podjetja McKinsey 7S. V empiričnem delu, četrtem poglavju magistrske naloge, so predstavljena izhodišča za obravnavo organizacijske kulture v podjetju, v katerem je bila izvedena raziskava. Osrednji del predstavlja analiza raziskave sedanjega in želenega stanja organizacijske kulture v izbranem podjetju. Na osnovi izsledkov analize so podani predlogi in priporočila vodstvu za izboljšanje organizacijske kulture. V sklepnem delu, petem poglavju magistrske naloge, so izpostavljene temeljne ugotovitve analize organizacijske kulture v podjetju in podani odprti problemi kot izzivi za prihodnost. Organizacijska kultura v podjetju zahteva neprestane izboljšave, zato je potrebno zastarelo mišljenje nadomestiti z vrednotami, kot so pozitivni osebnostni razvoj zaposlenih, stalno izobraževanje, izmenjavanje znanja, boljša komunikacija med zaposlenimi, vključevanje sodelavcev v procese podjetja in skrb za poznavanje strategije ter ciljev podjetja. Navedeno je potrebno, da podjetje ostane vitalno tekom časa in da ga povezuje organizacijska kultura na visoki ravni zavedanja vseh zaposlenih.
Ključne besede: organizacijska kultura, elementi organizacijske kulture, tipologije organizacijske kulture, modeli organizacijske kulture, model McKinsey 7-S, model Cameron Quinn, merilni instrument OCAI
Objavljeno v DKUM: 27.10.2015; Ogledov: 2080; Prenosov: 340
.pdf Celotno besedilo (2,13 MB)

6.
RAZLIKA V RAZUMEVANJU ORGANIZACIJSKE KULTURE MED MANAGEMENTOM IN ZAPOSLENIMI IZBRANEGA PODJETJA
Tadej Švarc, 2014, magistrsko delo

Opis: Z organizacijsko kulturo se srečamo v vsaki organizaciji. Pomaga nam razumeti na kakšnih načelih, prepričanjih deluje organizacija in kakšno vedenje udeležencev organizacija podpira. Organizacijsko kulturo, je možno začutiti že s samim vstopom v organizacijo. Nosilci organizacijske kulture so vsi notranji udeleženci organizacije. Odgovornost za nastajanje, ohranjanje in krepitev kulture pa ima management. Management služi v organizaciji, kot vzgled in temeljni člen za prenos kulture na nižje ravni v organizaciji. Organizacijska kultura se tako prenaša od zgoraj navzdol. Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvi del, ki je teoretični so vključena tri poglavja. Prvo poglavje tega dela, govori o tem, kaj je organizacijska kultura, katera so izhodišča za obravnavo organizacijske kulture, katere so glavne sestavine kulture in kakšno vlogo oziroma funkcijo ima v organizaciji. Naslednje poglavje govori o tipologijah organizacijske kulture. V tem poglavju izvemo, zakaj potrebujemo tipologijo in kaj nam določena tipologija pove o organizacijski kulturi. Predstavljene so štiri tipologije: po Charlesu Handyu, Dealu in Kennedyu, Carterju McNamari in po Cameronu in Quinnu. S pomočjo zadnje omenjene tipologije je izpeljana tudi raziskava. V zadnje poglavje teoretičnega dela je vključeno, upravljanje in delo z organizacijsko kulturo. Prikazana je vloga managementa pri oblikovanju in izvajanju organizacijske kulture. Poudarek je na tem kako ustvarjati, ohranjati in spreminjati organizacijsko kulturo in na kaj moramo biti pri tem pozorni. Opisana in prikazana so orodja, s katerimi lahko prenašamo organizacijsko kulturo na udeležence. Teoretični del se zaključi s poglavjem, v katerem so prikazane razlike v razumevanja organizacijske kulture med različnimi skupinami udeležencev organizacije. Drugi del magistrskega dela, predstavlja empirična raziskava, ki je bila izvedena v izbrani organizaciji. Raziskava je bila izvedena s pomočjo metodologije po Cameronu in Quinnu. Predstavljeni so rezultati raziskave in analiza organizacijske kulture v izbrani organizaciji. Prikazana je razlika v razumevanju organizacijske kulture med managementom in ostalimi zaposlenimi v organizaciji. Ugotovili smo, h kateri kulturi je nagnjena organizacija, katero kulturo si v organizaciji želijo, in kakšna je razlika v želeni kulturi managementa in ostalih zaposlenih. Na koncu so podani predlogi za izboljšanje trenutne organizacijske kulture. Organizacijska kultura se v organizacijo uvaja postopoma in zahteva veliko časa za uvedbo, saj jo morajo udeleženci sprejeti. Kar pa pomeni, da morajo sprejeti določena prepričanja, poglede in vedenje. Uvajanje organizacijske kulture v organizacijo, je tako dolgotrajni proces.
Ključne besede: Organizacijska kultura, tipologije organizacijske kulture, ustvarjanje ohranjanje in spreminjanje organizacijske kulture, ocenjevanje organizacijske kulture, proces socializacije.
Objavljeno v DKUM: 02.02.2015; Ogledov: 1914; Prenosov: 302
.pdf Celotno besedilo (3,76 MB)

7.
ORGANIZACIJSKA KULTURA: PRIMER PODJETJA DURAL D.O.O.
Polona Šumah, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je obravnavana organizacijska kultura, katera ima močan vpliv na organizacijo. Pojem organizacijska kultura je moč zaslediti v strokovni literaturi o organizaciji in vodenju že nekaj desetletij. Pomen organizacijske kulture izhaja iz spoznanja, da v organizaciji razmeji pri vodenju reakcij zaposlenih na dogajanja v organizaciji in okolju in s tem tudi njihovega ravnanja ne določajo samo racionalni elementi, ampak tudi simboli. Organizacijska kultura nastaja v procesih skupinskega reševanja problemov, prilagajanja organizacije na okolje ter pri reševanju problemov njene notranje integracije. Za dobro organizacijsko kulturo je potrebno daljše časovno obdobje. Kultura se močno ukorenini v podjetje, zato je njeno spreminjanje težavno in dolgotrajno. Potrebno je stalno nadgrajevanje organizacijske kulture, saj bo posledično podjetje tako dolgoročno bolj konkurenčno.
Ključne besede: Ključne besede: organizacijska kultura, spreminjanje organizacijske kulture, tipologije organizacijske kulture, analiza organizacijske kulture, razvoj organizacijske kulture.
Objavljeno v DKUM: 28.11.2012; Ogledov: 1664; Prenosov: 187
.pdf Celotno besedilo (632,09 KB)

8.
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE: PRIMER PODJETJA ELEKTROSTUDIO D.O.O.
Jernej Prša, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: Pričujoče magistrsko delo se ukvarja s pojmom organizacijske kulture. To je organizacijski dejavnik, ki je neposredno najbolj vzajemen z vsemi ostalimi elementi organizacije in njenim okoljem ter z vsemi posamezniki v sistemu. Prav vsaka aktivnost, sprememba ali vedenje se namreč odraža na organizacijski kulturi, prav tako vsaka sprememba kulture povzroči spremembe na ostalih področjih v organizaciji. Z načrtnim upravljanjem organizacijske kulture se bo povečalo zadovoljstvo zaposlenih ter posledično s tem uspešnost celotne organizacije. Organizacijska kultura obravnava ideologijo organizacije ter oblike njene manifestacije. Ideologija organizacije vključuje prepričanja, vrednote in norme. Izraža se preko simbolov, jezika, pripovedi ter različnih aktivnosti. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični in praktični del. Prvo poglavje teoretičnega dela govori o opredelitvi organizacijske kulture. V tem poglavju so predstavljene splošne opredelitve kulture ter specifične opredelitve organizacijske kulture. V nadaljevanju poglavja so predstavljeni vzroki za proučevanje, sestavine, značilnosti in dejavniki, ki vplivajo na organizacijsko kulturo. Prvo poglavje zaključujemo s podpoglavjem, ki govori o vlogi in pomenu organizacijske kulture za uspešnost podjetja. Drugo poglavje teoretičnega dela govori o oblikovanju, ohranjanju in spreminjanju organizacijske kulture. Osrednjo besedo namenjamo spreminjanju organizacijske kulture, pri čemer so podrobneje predstavljeni modeli spreminjanja organizacijske kulture. Zadnje poglavje teoretičnega dela govori o tipologijah organizacijskih kultur. Uvodoma so predstavljene vloge kvalitativnih in kvantitativnih merjenj organizacijske kulture ter njihova uporabnost in učinkovitost. V nadaljevanju so na kratko predstavljene tipologije organizacijskih kultur, ki se v strokovni literaturi največkrat pojavljajo. Osrednja beseda je namenjena predstavitvi v analizi uporabljene tipologije organizacijske kulture podjetja Elektrostudio, d. o. o., to je tipologija po Cameronu in Quinnu. V empiričnem delu magistrskega dela je na kratko predstavljeno podjetje Elektrostudio, d. o. o., v katerem je bila izvedena raziskava. Osrednji del empiričnega dela predstavlja analiza organizacijske kulture v omenjenem podjetju. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti dejansko stanje organizacijske kulture v tem podjetju, na podlagi analize sedanjega in želenega stanja kulture izpostaviti morebitne razlike med njima in podati konkretne predloge za njene izboljšanje.
Ključne besede: Organizacijska kultura, organizacija, podjetje, zaposleni, tipologije organizacijske kulture, OCAI.
Objavljeno v DKUM: 05.07.2010; Ogledov: 6213; Prenosov: 1753
.pdf Celotno besedilo (715,38 KB)

Iskanje izvedeno v 0.22 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici