| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


51 - 60 / 87
Na začetekNa prejšnjo stran123456789Na naslednjo stranNa konec
51.
MOTIVIRANOST IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
Tatjana Hafner, 2013, magistrsko delo

Opis: K pisanju naloge z naslovom Motiviranost in zadovoljstvo v organizaciji X nas je spodbudilo dejstvo, da se vedno znova srečujemo z vprašanjem, kako motivirati zaposlene, da bodo rezultati čim boljši. Kaj je tisto, kar prispeva k boljšemu zadovoljstvu zaposlenih, in kaj narediti, da to področje izboljšamo. Zavedamo se, da le zadovoljni in motivirani zaposleni pripomorejo k uspehu. Podjetje, v katerem sem zaposlena, se ukvarja z različnimi prodajnimi področji, ki zahtevajo vedno nove pristope in prilagajanja kupcem. Konkurenca je na vseh prodajnih področjih močna in pravilno upravljanje s človeškimi viri lahko podjetje vodi korak pred konkurenco. Naloga je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in raziskovalnega. Prvi del naloge je namenjen teoretičnim osnovam zadovoljstva in motivacije zaposlenih ter vodenju. Opredelili smo pomen in dejavnike zadovoljstva, oblikovanje dela ter se dotaknili čustvene inteligence. Opisali smo pomen motivacije ter motivacijske in demotivacijske dejavnike. Del teoretičnega dela je tudi vodenje v podjetju, načini vodenja, timsko delo in osebnostne lastnosti vodij. V raziskovalnem delu naloge smo opredelili problem, namen in cilje raziskave. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili zaposlenim v podjetju X, smo raziskali motivacijo in zadovoljstvo v podjetju ter potrdili zastavljene hipoteze. Potrdili smo močno povezanost med motivacijo in zadovoljstvom zaposlenih, ugotovili smo zmerno povezanost med motivacijo zaposlenih in načinom vodenja ter potrdili hipotezo, da bolj zadovoljni zaposleni čutijo večjo pripadnost podjetju.
Ključne besede: motivacija zaposlenih, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih, vodenje, stili vodenja, vodja, čustvena inteligenca, timsko delo.
Objavljeno: 18.06.2013; Ogledov: 982; Prenosov: 234
.pdf Celotno besedilo (1,09 MB)

52.
TIMSKO POUČEVANJE V PRVEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Barbara Šumenjak, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo obdelali timsko poučevanje vzgojiteljice predšolskih otrok in učiteljice razrednega pouka ali dveh učiteljic razrednega pouka v prvem razredu devetletne osnovne šole. Vzgojiteljica predšolskih otrok in učiteljica razrednega pouka ali dve učiteljici razrednega pouka poučujeta v prvem razredu devetletne osnovne šole. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako starši zaznavajo timsko poučevanje v prvem razredu devetletne osnovne šole in koliko so starši ozaveščeni o poučevanju. V teoretičnem delu smo predstavili timsko delo in njegove faze, prednosti in slabosti timskega poučevanja, komunikacijo, sodelovanje učiteljice in vzgojiteljice, organizacijo dela ter sodelovanje s starši. V okviru empiričnega dela je predstavljeno mnenje staršev o timskem poučevanju. Pri raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno – neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika. Izbrali smo naključne starše otrok, ki imajo otroke v prvem razredu devetletne osnovne šole. Rezultati so prikazani s tabelami in so interpretirani. Dobljeni anketni vprašalniki nam kažejo, da je kar 96,7 % staršev seznanjena s timskim delom v šoli. Teorijo lahko povežemo s prakso. Več kot polovica anketirancev meni, da je kvaliteta dela večja, učenci imajo na voljo več individualnih ur, prisotne so izboljšave in med pridobivanjem informacij ne prihaja do zmedenosti. Prednosti, ki so jih navedli starši, najdemo v strokovni literaturi. Po tem lahko sklepamo, da so starši ozaveščeni o timskem poučevanju v prvem razredu.
Ključne besede: devetletna osnovna šola, timsko delo, timsko poučevanje, komunikacija
Objavljeno: 21.10.2013; Ogledov: 1233; Prenosov: 156
.pdf Celotno besedilo (707,87 KB)

53.
TIMSKO DELO V PODJETJU X
Svjetlana Drinić, 2014, diplomsko delo

Opis: Timsko delo je eden od glavnih dejavnikov, ki je pomemben za uspeh podjetij. Vsak tim je sestavljen iz raznolikih članov oziroma posameznikov, ki s svojimi idejami in rešitvami spodbujajo k večji inovativnosti in razvoju podjetij. Vsak član tima igra svojo vlogo v timu. Zato je zelo pomembno, kakšni so medsebojni odnosi ter kakšna je komunikacija med posameznimi člani. S tem se izognejo konfliktom znotraj tima. Kar pa ta lahko predstavlja velik problem v timu. V prvem delu diplomske naloge smo teoretično predstavili, kaj pravzaprav je timsko delo, vloge timskega dela, kako je timsko delo sestavljeno, zakaj namreč pride do konflikta, kakšno je timsko komuniciranje. Opredelili smo cilje diplomske naloge. V drugem empiričnem delu je bil poudarek na raziskavi o timskem delu v podjetju X. Kjer smo s pomočjo ankete podrobno raziskali o timskem delu v podjetju. V raziskovalni anketi smo dali poudarek na učinkovitost timskega dela. Dobljene rezultate smo uporabili za odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja, kjer smo testirali hipoteze na izbrane trditve glede na spol. V zaključku smo strnili najpomembnejše ugotovitve celotne diplomske naloge.
Ključne besede: timi, timsko delo, timsko komuniciranje, prednosti in slabosti tima.
Objavljeno: 06.05.2014; Ogledov: 1557; Prenosov: 329
.pdf Celotno besedilo (773,49 KB)

54.
VLOGA VODITELJSTVA V DELU MANAGERJEV
Tim Lubaj, 2014, magistrsko delo

Opis: Preučevanje vodenja oziroma voditeljstva je od nekdaj zelo aktualna tema, saj je od uspešnega vodstva odvisen uspeh celotne organizacije. Hkrati voditeljstvo predstavlja tudi zelo kompleksno področje, ki še ni v celoti raziskano, in prav to ga dela še bolj zanimivega. Pomembnosti vloge voditeljstva v delu managerjev se zaveda vedno več podjetij. Za podjetja je primarnega pomena zmožnost prilagajanja razmeram na trgu in potencialnim odjemalcem, ključ do tega pa sta zagotovo učinkovito vodstvo in dobra komunikacija na vseh ravneh. Eden izmed pomembnih faktorjev, ki vplivajo na učinkovitost vodenja, so gotovo lastnosti oziroma vrednote vodij, ki jih zaposleni prepoznavajo v obnašanju svojih nadrejenih. Zanimalo nas je, kakšen pogled imajo na to ameriški in evropski managerji oziroma katere vrednote povezujejo z učinkovitimi voditelji in člani tima ter ali prihaja do razlik med posameznimi evropskimi državami in Združenimi državami Amerike. V magistrskem delu so predstavljeni rezultati študije, ki raziskuje in primerja dojemanje vrednot ameriških in evropskih managerjev, ki jih povezujemo z učinkovitimi voditelji in člani timov v organizacijah. Predstavljeni rezultati raziskave se dotikajo treh dimenzij, in sicer: primerjave dojemanja vrednot, povezanih z dominantnostjo in podrejenostjo, primerjave dojemanja vrednot, ki temeljijo na prijaznosti, s tistimi, ki temeljijo na neprijaznem obnašanju, ter primerjave vrednot, ki temeljijo na sprejemanju oziroma nesprejemanju formalnih avtoritet. Rezultati raziskave kažejo, da prihaja do določenih razlik v vseh treh dimenzijah, predvsem med ZDA in Evropsko unijo. Ameriški managerji v nasprotju z evropskimi npr. cenijo dominantnost v obnašanju članov tima bolj kot v obnašanju voditeljev, kar kaže na manj hierarhične delovne modele v ZDA.
Ključne besede: Ključne besede: vodenje, voditeljstvo, management, vrednote voditeljev, timsko delo.
Objavljeno: 29.07.2014; Ogledov: 572; Prenosov: 98
.pdf Celotno besedilo (1,43 MB)

55.
KONCEPT UČEČE SE ORGANIZACIJE V DOMOVIH ZA STAREJŠE NA KOROŠKEM
Dragica Čas, 2014, magistrsko delo

Opis: Teoretična izhodišča: Koncept učeče se organizacije ustvarja okolje, ki vzpodbuja izmenjavo znanja, timsko delo, inovativnost, neprestano učenje, sistemsko razmišljanje in spreminjanje kulture organizacije. S konceptom učeče se organizacije poskušamo vzpodbuditi zaposlene k permanentnemu izobraževanju, zagotoviti dobro organizacijsko kulturo in klimo ter dvigniti nivo kakovosti storitev na še višji nivo. Ključni za dobro kakovost storitev pa so motivirani, izobraženi in zadovoljni zaposleni. Metodologija raziskave: Uporabili smo kvalitativno metodologijo raziskovanja. Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, v prvem sklopu vprašalnika je bilo 13 vprašanj odprtega in zaprtega tipa, v drugem sklopu pa 15 trditev, ki se nanašajo na učečo se organizacijo. Trditve so anketiranci ocenili po Likertovi numerični lestvici. V raziskavo je bilo vključenih 138 zaposlenih iz socialnih zavodov Koroške regije. Rezultate raziskave smo statistično prikazali s pomočjo računalniških programov Microsoft Word in Microsoft Excel ter programskim paketom SPSS. Rezultati: Rezultati so pokazali, da so zaposleni v domovih za starejše na Koroškem mnenja, da koncept učeče se organizacije vpliva na dvig kakovosti storitev. Izobrazbena struktura zaposlenih ne vpliva na sprejemanje koncepta učeče se organizacije. Večina zaposlenih anketiranih ima željo po dodatnem izobraževanju, izobraževanje ima velik pomen za boljšo kvaliteto njihovega dela. Vodstva podpirajo dodatno izobraževanje zaposlenih. Sklep: Koncept učeče se organizacije pomembno vpliva na kakovost storitev, zaposleni so motivirani in pripravljeni na dodatno izobraževanje, koncept učeče se organizacije sprejemajo ter ga želijo uporabiti pri svojem delu.
Ključne besede: učeča se organizacija, socialni zavod, učenje, timsko delo, komunikacija.
Objavljeno: 02.12.2014; Ogledov: 457; Prenosov: 71
.pdf Celotno besedilo (1,09 MB)

56.
VPLIV TIMSKEGA DELA NA UČINKOVITOST ZAPOSLENIH
Andreja Fužir, 2014, magistrsko delo

Opis: Timsko delo predstavlja velik pomen za vse več organizacij. Prav tako je timsko delo med zaposlenimi postalo zelo priljubljeno. Z vidika zdravstvenih delavcev pa lahko trdimo, da je timsko delo nujno. Zaposleni se med seboj razlikujejo po izobrazbi, vendar se kot člani tima dopolnjujejo. Vsak prispeva pomemben del, ki je ključen pri reševanju delovne naloge. V prvem delu magistrske naloge smo predstavili teoretične osnove s področja timskega dela in delovne skupine. Prav tako smo opisali teorijo vodenja, organizacije, motivacije, komunikacije in konflikta. Na kratko smo predstavili razliko med učinkovitostjo in uspešnostjo. Drugi del naloge zajema raziskavo - predstavili smo Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, nato smo podali rezultate raziskave, postavili hipoteze, ki smo jih s pomočjo anketnega vprašalnika potrdili. Na podlagi dobljenih rezultatov smo predstavili naše ugotovitve in predloge. Z magistrskim delom smo ocenili v kolikšni meri se zaposleni poslužujejo timska dela v primerjavi s samostojnim ter kakšen obseg njihovega dela predstavlja timsko delo. Ugotovili smo, da timsko delo vpliva na učinkovitost zaposlenih. Rezultat raziskave je pokazal, da zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe raje delajo v timu (v primerjavi s samostojnim delom) kot zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe, prav tako je delo v timu bolj priljubljeno med diplomiranim medicinskim sestram kot pri zdravnikih. Predstavili smo, kakšna je stopnja zadovoljstva zaposlenih s sodelavci, vodjem in na splošno z organizacijo.
Ključne besede: timsko delo zdravstvena organizacija, učinkovitost, komunikacija in konflikti, vodenje
Objavljeno: 25.09.2014; Ogledov: 973; Prenosov: 175
.pdf Celotno besedilo (2,72 MB)

57.
MOTIVACIJA PRI TIMSKEM DELU NA MINISTRSTVU ZA OBRAMBO RS IN V PODJETJU AC NIELSEN D.O.O.
Blaž Kovač, 2014, diplomsko delo

Opis: Za doseganje in uresničitev ciljev organizacije je potrebna visoka motiviranost zaposlenih pri timskem delu. Vsaka organizacija si želi zaposlene, ki bodo inovativno in ustvarjalno razmišljali, bili pri svojem delu hitri in natančni ter pripravljeni veliko prispevati k razvoju organizacije. Zaradi vse večje zapletenosti reševanja nalog so posamezniki zaradi vse večje lastne specializacije manj sposobni za reševanje zapletenih nalog in ravno zato je timsko delo zelo dobrodošlo v vsaki organizaciji. Predmet in namen diplomskega dela je bil raziskati motivacijo pri timskem delu. Raziskovali in ugotavljali smo razliko v motivaciji pri timskem delu v dveh povsem različnih organizacijah, organizaciji iz gospodarstva in državne uprave. Diplomsko delo temelji na proučevanju teorije in raziskave. Po uvodnem delu smo predstavili pojem timskega dela, motivacije, vrednote zaposlenih ter zadovoljstva zaposlenih pri delu. Po proučitvi teorije pa smo opravili raziskavo z anketnim vprašalnikom, ki se je navezoval na raziskovalna vprašanja. Po končani analizi anketnih vprašalnikov smo dobili rezultate, s katerimi smo lahko odgovorili na vsa raziskovalna vprašanja. Na podlagi ugotovitev lahko trdimo, da je motivacija pri timskem delu in zadovoljstvo zaposlenih višje v gospodarstvu.
Ključne besede: timsko delo, motivacija, vrednote, zadovoljstvo
Objavljeno: 03.11.2014; Ogledov: 623; Prenosov: 74
.pdf Celotno besedilo (917,40 KB)

58.
MEDSEBOJNI ODNOSI KOT POMEMBNA DIMENZIJA ORGANIZACIJSKE KLIME
Saša Horvat, 2015, diplomsko delo

Opis: V teoretičnem delu diplomskega dela smo opisali organizacijsko klimo in dimenzije, ki vplivajo na organizacijsko klimo ter medsebojne odnose in dejavnike, ki vplivajo na njih. Teoretični del diplomskega dela smo zaključili z opisom pozitivnih in negativnih dejavnikov, ki vplivajo na delo s pacientom. V empiričnem delu pa smo z raziskavo ugotavljali organizacijsko klimo med zaposlenimi v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji z uporabo anketnega vprašalnika. Vprašalnik je bil sestavljen iz 74 vprašanj zaprtega tipa. Anketa je bila izvedena v Splošni bolnišnici Murska Sobota v času od februarja do maja 2014. V anketi je sodelovalo 82 zaposlenih v zdravstveni negi. Po rezultatih raziskave smo ugotovili, da so zaposleni v Splošni bolnišnici Murska Sobota najbolj zadovoljni z delom, ki ga opravljajo in s sodelavci. Nekoliko manj so zadovoljni z delovnim časom in z neposredno nadrejenimi. Najmanj pa so zadovoljni z delovnimi pogoji in z možnostmi za izobraževanje. Zavedati se moramo, da organizacijsko klimo oblikujejo zaposleni, vendar pa so vodje tisti, ki so v večji meri odgovorni za dobre medsebojne odnose.
Ključne besede: organizacijska klima, medsebojni odnosi, timsko delo, zadovoljstvo, zaposleni
Objavljeno: 30.06.2015; Ogledov: 660; Prenosov: 105
.pdf Celotno besedilo (849,86 KB)

59.
Vloga vzgojitelja v 1. razredu osnovne šole z vidika ohranjanja ljudskega plesnega izročila
Mateja Pocajt, 2015, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu je predstavljen ples v vrtcu in šoli, otroško plesno izročilo in njegova vloga ter ljudski plesi v 1. razredu OŠ.Predstavljeno je tudi delo vzgojitelja in učitelja v 1.razredu OŠ in njuno sodelovanje. V empiričnem delu pa je narejena raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika, kjer smo želeli ugotoviti, ali v 1. razredu OŠ ohranjajo ljudsko plesno izročilo in kakšno vlogo ima pri tem vzgojitelj.
Ključne besede: ples, ljudsko izročilo, ljudski plesi v šoli, timsko delo, 1. razred devetletne osnovne šole, vpliv vzgojitelja
Objavljeno: 30.10.2015; Ogledov: 617; Prenosov: 45
.pdf Celotno besedilo (839,49 KB)

60.
Nekateri vidiki timskega dela v vrtcu
Jurka Lepičnik-Vodopivec, 2006, strokovni članek

Opis: Prispevek obravnava timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje v oddelku v vrtcu z vidika vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Predstavljene so veljavne strokovne podlage za delovanje timov vrtcih ter vloge v timu. Povzeta so mnenja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o timskem načrtovanju in izvajanju predšolske vzgoje na ravni oddelka v vrtcu ter njihove ocene o vlogah, ki jih doživljajo v timu na ravni oddelka.
Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, predšolska vzgoja, vrtec, vzgojitelji, timsko delo, timsko načrtovanje
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 720; Prenosov: 68
URL Povezava na celotno besedilo

Iskanje izvedeno v 0.26 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici