| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


61 - 70 / 134
Na začetekNa prejšnjo stran3456789101112Na naslednjo stranNa konec
61.
Magnetni nanodelci na osnovi zlitin NiCu in NiCr za uporabo v samoregulativni magnetni hipertermiji
Janja Stergar, 2014, doktorska disertacija

Opis: V doktorskem delu smo obravnavali sintezo in karakterizacijo nanodelcev zlitin NiCu in NiCr za uporabo v samoregulativni magnetni hipertermiji. V prvem delu smo pripravili zlitine NiCu in NiCr s tremi različnimi sinteznimi postopki: mehansko mletje, sinteza s pomočjo mikroemulzij in sol-gel metoda, pri čemer smo preučevali reakcijske pogoje posamezne sinteze. Sledila je karakterizacija pridobljenih zlitin s pomočjo rentgenske praškovne difrakcije, transmisijske elektronske mikroskopije, magnetnih meritev, meritev Curiejeve temperature in kalorimetričnih meritev. S pomočjo mehanskega mletja smo uspeli sintetizirati zlitine NiCu in NiCr, z različnimi sestavami, v inertni atmosferi dušika. Kot rezultat smo dobili superparamagnetne nanodelce, njihova ocenjena velikost je okrog 14 nm za NiCu in 11 nm za NiCr. Pomerjene vrednosti Curiejevih temperatur rastejo z naraščanjem vsebnosti niklja. Vzorca sestave Ni72Cr28 in Ni72.5Cu27.5 imata Curiejevo temperaturo, ki je v območju od 42 °C do 46 °C, kar ustreza uporabi v magnetni hipertermiji. Pod vplivom zunanjega izmeničnega magnetnega polja se delci zelo dobro odzivajo. Dosežene stacionarne temperature so prav tako v območju uporabe v magnetni hipertermiji. S pomočjo transmisijske elektronske mikroskopije smo ugotovili, da je porazdelitev velikosti delcev široka, da so sintetizirani nanodelci sestavljeni iz večjih agregatov, da so nehomogeni, kar pripisujemo posledicam mehanskega mletja. S pomočjo mikroemulzijske metode smo sintetizirali nanodelce zlitin NiCr in NiCu, ti imajo ožjo porazdelitev velikosti, vendar pa so nehomogeni, saj so oksidacijski potenciali kovin različni in dobimo tako imenovano "core-shell" strukturo. Homogenizacija pri zlitinah NiCr ni bila uspešna, medtem ko smo zlitine NiCu uspeli ustrezno prevleči z 10 nm plastjo silike oziroma smo jih vgradili v matrici NaCl, da smo preprečili aglomeracijo med samo homogenizacijo. Homogenizacija pri zlitinah NiCu je bila uspešna, kar kaže Curiejeva temperatura. Specifična magnetizacija za oblečene delce je veliko manjša kot za neoblečene, kar je posledica diamagnetne prevleke SiO2, vendar pa lahko to prevleko poljubno tanjšamo oziroma odstranimo s pomočjo raztopine NaOH, prav tako lahko odstranimo tudi matrico NaCl. Vzorcem smo določili še specifično absorpcijsko hitrost (SAR), ki narašča z naraščajočim magnetnim poljem. Sol-gel metoda se je izkazala kot najuspešnejša za sintezo zlitin NiCu z različnimi sestavami, saj smo kot rezultat dobili okrogle monodisperzne nanodelce. Pripravili smo homogene zmesi kovinskih oksidov v SiO2 matrici s kalcinacijo prekurzorjev v gelu in naknadno homogenizacijo in redukcijo produkta v cevni peči v inertni atmosferi Ar/H2. Velikost delcev, ocenili smo jo s pomočjo Sherrerjeve formule, magnetnih meritev in s pomočjo transmisijske elektronske mikroskopije, je znašala okrog 16 nm. S pomočjo raztopine NaOH in hidrazina smo SiO2 uspešno izlužili. Curiejeve temperature vzorcev naraščajo z naraščajočo vsebnostjo niklja in so v okviru predvidenih temperatur za uporabo v magnetni hipertermiji. Tudi vrednosti magnetizacije in temperaturni odziv v kalorimetru rasteta z naraščajočo vsebnostjo niklja.
Ključne besede: magnetni nanodelci, Curiejeva temperatura, magnetna hipertermija, mehansko mletje, mikroemulzijska metoda, sol-gel metoda, silika, magnetna tekočina
Objavljeno: 09.05.2014; Ogledov: 1929; Prenosov: 252
.pdf Celotno besedilo (3,53 MB)

62.
Otrok in hipertermija
Tanja Nerad, 2014, diplomsko delo

Opis: POVZETEK Teoretična izhodišča: Hipertermija nastane zaradi motenega oddajanja telesne temperature v okolico. Do nje pride ob naporno večji mišični dejavnosti, pri povečanem presnavljanju nekaterih bolezni endokrinih žlez, vročinski kapi, pregretju dojenčka, po obsežnih opeklinah ali drugih okvarah kože. Zelo pomembno je, da se starši naučijo opazovati svojega otroka, ko je zdrav in ko je bolan. Pomemben podatek pri povišani telesni temperaturi je podatek o popiti tekočini in o tem, kakšna je otrokova koža. Pri vročinskih krčih je pomembno, da starši ostanejo mirni, otroka namestijo v ustrezen položaj in ga opazujejo. Namen promocije zdravja je spodbuditi posameznika in skupine prebivalcev, da bi skrbeli za ohranjanje lastnega zdravja, zdravja otrok, oziroma da začnejo ali ohranjajo aktivno skrb za svoje zdravje. Raziskovalna metodologija: Za izdelavo diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela, pri kateri nam je bila v pomoč domača in tuja literatura. V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metodologija z uporabo strukturiranega vprašalnika, sestavljenega iz 15-ih vprašanj zaprtega in odprtega tipa. V anketi, ki smo jo izvedli v mesecu aprilu 2013, je sodelovalo 60 staršev in 54 oseb negovalnega tima. Podatke, ki smo jih dobili, smo statistično obdelali s pomočjo trivzorčnega programa Excel ter rezultate ponazorili v obliki grafov. Rezultati: V raziskavi smo ugotovili, da je tri četrt anketiranih staršev še vedno premalo seznanjenih z naravnimi metodami zniževanja povišane telesne temperature, saj se že ob rahlem povišanju takoj poslužujejo antipiretikov. Zato bi bilo dobro, da bi jih člani negovalnega tima osveščali o prednostih naravnih metod zniževanja povišane telesne temperature in o pomenu zdravil za zniževanje le-te. Sklep: Čeprav je naše zdravstvo in medicina zelo napredovala, so starši in člani negovalnega tima še vedno premalo poučeni in seznanjeni o povišani telesni temperaturi, njenih vzrokih, koristnih in škodljivih učinkih povišane telesne temperature, o zdravljenju, vročinskih krčih in o tem, kdaj naj bi starši otroka peljali k pediatru. Ko bodo člani negovalnega tima dovolj strokovno usposobljeni in kompetentni za dajanje informacij o povišani telesni temperaturi, se bo strah pri njih in starših bolnih otrok zmanjšal.
Ključne besede: Ključne besede: hipertermija, povišana telesna temperatura, otrok, vročinski krči, komunikacija in nudenje pomoči, zdravstvena vzgoja.
Objavljeno: 25.04.2014; Ogledov: 1627; Prenosov: 475
.pdf Celotno besedilo (657,07 KB)

63.
Spinska stekla
Jan Ornik, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem seminarju obravnavamo magnetne lastnosti kanoničnega spinskega stekla Cu94Mn6. Iz meritev temperaturne odvisnosti susceptibilnosti v konstantnem majhnem magnetnem polju določimo temperaturo zamrznitve. Meritvam nad temperaturo zamrznitve prilagodimo Curie-Weissov zakon in izračunamo efektivni magnetni moment. Izmerimo tudi magnetizacijo vzorca v magnetnem polju do 5 T in opazimo histerezno obnašanje. Iz meritev susceptibilnosti v izmeničnem magnetnem polju izračunamo faktor spremembe temperature zamrznitve s spremembo frekvence izmeničnega polja, ki jih opišemo tudi z empiričnim Vogel-Fulcherjevim modelom.
Ključne besede: kanonična spinska stekla, susceptibilnost, magnetizacija, temperatura zamrznitve, Curie-Weissov zakon, efektivni magnetni moment, interakcije med magnetnimi momenti, Vogel-Fulcherjev zakon
Objavljeno: 30.01.2014; Ogledov: 1062; Prenosov: 83
.pdf Celotno besedilo (1,05 MB)

64.
VPLIV TEMPERATURE NA OPTIMALNI POLOŽAJ SOLARNIH MODULOV
Simon Potočnik, 2013, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava vpliv temperature na optimalni položaj solarnih modulov, pri čemer upoštevamo tudi izgubo energije zaradi delovanja pogonskega sklopa. Sledenje sončnih modulov soncu omogoča večji izkoristek razpoložljive energije sončnega sevanja. Neželena posledica je segrevanje modulov ter posledično izgube zaradi segrevanja. Tako je predmet magistrskega dela določitev vpliva temperature na optimalne položaje solarnih modulov pri želenem maksimalnem izplenu pri pretvorbi energije sončnega sevanja. Pri tem upoštevamo električne izgube pogonskega sklopa. Izračuni so izvedeni za štiri dni v letu, in sicer v programskem paketu MatLab z uporabo Diferenčne evolucije.
Ključne besede: sončna celica, sledilni sistemi, temperatura, optimizacija
Objavljeno: 15.11.2013; Ogledov: 1508; Prenosov: 191
.pdf Celotno besedilo (2,90 MB)

65.
Procesiranje stranskih produktov iz proizvodnje biodizla
Boris Kramberger, 2013, doktorska disertacija

Opis: V disertaciji smo iz proizvodnje biodizla preučevali eno izmed več moţnosti procesiranja stranskega produkta glicerola. Dobljeni glicerol smo najprej uplinjali v visokotemperaturnem in visokotlačnem reaktorju nad kritično točko vode. Uplinjanje smo izvedli pri treh različnih temperaturah. Reakcije so bile nekatalizirane in katalizirane z dvema katalizatorjema. Z dobljenimi produkti smo najprej določili masne bilance, nato pa smo primerjali odvisnost sestave produktov in stopnjo uplinjanja od temperature in zadrţevalnega časa. Med uplinjanjem se nam je na stene katalizatorja odlagal ogljik. Tega smo poskušali odstraniti iz sistema z vodno paro. Rezultati so pokazali, da bi lahko bil to eden izmed dokaj enostavnih in ekonomičnih načinov odstranjevanja naloţenega ogljika iz sistema. Drugi del disertacije obsega fazno ravnoteţje produktov uplinjanja. S temi podatki lahko načrtujemo proces separacije. Ugotavljali smo vpliv parametrov na nadaljnjo sestavo plinske mešanice, ki jo lahko nato uporabimo v procesih sinteze. Prav tako smo preučili še fazno ravnoteţje pri visokih temepraturah in tlakih za binarni sistem ogljikov monoksid/voda in ga modelirali z Van der Waalsovo enačbo. V tretjem delu smo produkte uplinjanja ţeleli primerno procesirati, da bi pridobili edukte za nadaljnje procese. Plinsko mešanico, ki jo sestavljajo štirje plini, ţelimo uporabiti v procesu sinteze. Za to potrebujemo sintezni plin, ki je mešanica ogljikovega monoksida in vodika. Ostala plina, metan in ogljikov dioksid, lahko s procesom suhega reforminga metana presnujemo v sintezni plin. Preučevali smo moţnost tovrstne nadgradnje tako, da smo izvajali reakcije pri povišanih tlakih in temperaturah brez katalizatorja in s štirimi katalizatorji. Prav tako smo analizirali sestavo plinskih produktov in preučevali, katere reakcije še simultano tečejo v našem procesu.
Ključne besede: superkritični fluid, uplinjanje v superkritični vodi, glicerol, fazno ravnoteţje, visok tlak, visoka temperatura, suhi reforming metana, korelacija podatkov
Objavljeno: 11.11.2013; Ogledov: 2129; Prenosov: 215
.pdf Celotno besedilo (3,07 MB)

66.
RAZVOJ TERMOELEKTRIČNEGA GENERATORJA V KAVNIH AVTOMATIH
Matej Kramer, 2013, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu je predstavljena uvedba termoelektričnega generatorja (Peltier element) v kavni avtomat. V našem primeru bo raziskovalno delo potekalo vzporedno z razvojem novega produkta. S termoelektričnim generatorjem bomo segrevali površino in hkrati ohlajali paro. S hladilnikom bomo kondenzirali paro, ki nastaja kot posledica priprave napitka. Naš cilj je optimalno segrevanje skodelic kave in optimalna kondenzacija pare. Analizirali bomo obstoječe stanje, preučili paro, toploto, materiale in ostale potrebne veličine. Izdelali bomo prototipni model (risanje, merjenje, izdelava) in izvedli meritve. Pozneje lahko model uvedemo v vsak nov kavni avtomat naše znamke. Izvedli bomo potrebne izračune in izdelali vezje z indikatorjem. Rezultate in izračune bomo analizirali ter primerjali s praktičnimi preizkusi.
Ključne besede: para, termoelektrični generator, Peltier, gretje, hlajenje, model, temperatura, meritve, termočlen
Objavljeno: 11.10.2013; Ogledov: 2087; Prenosov: 90
URL Povezava na celotno besedilo

67.
Akvarijski računalnik Aquabee
Tom Peinkiher, 2013, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu je podrobno predstavljena izvedba in načrtovanje avtomatizacije akvarijskega sistema, ki temelji na Arduino mikrokrmilniški razvojni ploščici Mega ADK. Okrog mikrokrmilnika je zgrajena specifična periferija, s katero mikrokrmilnik predstavlja akvarijski računalnik, poimenovan »Aquabee«. Slednji opravlja štiri temeljne funkcije: regulacijo temperature akvarijske vode, regulacijo pH-ja akvarijske vode, menjavo akvarijske vode in krmiljenje LED‐razsvetljave. Krmiljenje LED‐razsvetljave je izvedeno s serijsko komunikacijo I2C med mikrokrmilnikom Mega ADK in mikrokrmilnikom LED‐panela UNO R3. LED‐panel za razsvetljavo je samostojna enota s štirimi 10‐vatnimi LED‐moduli, lastnim hladilnim sistemom in manjšim zaslonom za prikaz parametrov panela. Posameznim funkcijam akvarijskega računalnika je možno spreminjati parametre in jih spremljati preko priročnega uporabniškega vmesnika. V magistrskem delu je prav tako predstavljen tudi celoten akvarijski sistem, njegova postavitev in delovanje.
Ključne besede: akvarijski sistem, avtomatizacija, nadzor, temperatura, pH
Objavljeno: 02.10.2013; Ogledov: 1389; Prenosov: 140
.pdf Celotno besedilo (4,75 MB)

68.
SINTEZA Mg 1+x Fe 2-2x Ti x O 4 NANODELCEV S SPREMENLJIVO CURIEJEVO TEMPERATURO
Barbara Petovar, 2013, diplomsko delo

Opis: Namen diplomskega dela je bil sinteza Mg1+xFe2-2xTixO4 nanodelcev z različnimi sestavami po dveh različnih postopkih; s sol-gel metodo in mehanokemijsko metodo. Vzorce, sintetizirane po sol-gel postopku, smo naknadno različno termično obdelali. Drugo vrsto vzorcev smo sintetizirali z različno dolgo trajajočim mehanskim mletjem v mlinu. Na koncu smo vse vzorce analizirali na rentgenskem praškovnem difraktometru (XRD) in jim z modificirano termogravimetrično analizo (TGA) določili Curiejeve temperature. Rezultati kažejo, da pri sintezah nismo dobili delcev s popolno Mg1+xFe2-2xTixO4 sestavo. Analize na rentgenskem praškovnem difraktometru so pokazale, da je v vzorcih prisoten hematit. Pri primerjavi difraktogramov večih vzorcev smo ugotovili, da termična obdelava vzorcev z višjimi temperaturami in vmesnim mletjem zmanjšuje vsebnost hematita v vzorcih, saj so sintetizirani delci večji in bolj homogeni, vendar nimajo želene sestave. Za želeno dobro homogeno sestavo glede na vhodne količine reaktantov bi bila tako potrebna še nadaljnja termična obdelava vzorcev. Na koncu smo vzorcem določili še Curiejeve temperature. Ugotovili smo, da imajo sintetizirani vzorci visoke Curiejeve temperature. Vzorci, sintetizirani z mehanokemijsko metodo, imajo nižje Curiejeve temperature kot vzorci, sintetizirani s sol-gel metodo. Za dosego ustrezne Curiejeve temperature magnetnih nanodelcev, torej za uporabo teh v hipertermiji, je potrebna nadaljnja kemijska obdelava vzorcev.
Ključne besede: magnetni nanodelci, sol-gel metoda, mehansko mletje, Curiejeva temperatura, hipertermija
Objavljeno: 05.09.2013; Ogledov: 1514; Prenosov: 203
.pdf Celotno besedilo (1,88 MB)

69.
SOL-GEL SINTEZA Cu-Ni NANODELCEV S TERAPEVTSKO PRIMERNO CURIEJE-VO TEMPERATURO
Nina Osenjak, 2013, diplomsko delo

Opis: Namen diplomskega dela je bil sintetizirati CuNi nanodelce z različnimi sestavami (Cu30Ni70, Cu32,5Ni67,5, Cu35Ni65, Cu37,5Ni62,5 in Cu40Ni60) s sol-gel metodo. Sintetizirane vzorce smo po sušenju in staranju izpostavili termični homogenizaciji v cevni peči pri 850 °C, 24 ur v redukcijski atmosferi Ar/H2. Vzorcu, ki je pokazal najboljše lastnosti in primerno Curiejevo temperaturo smo izluževali (spirali) matrico iz silike s pomočjo raztopine NaOH ob prisotnosti različnih reducentov (askorbinska kislina, hidrazin). Z uporabo termogravimetrične analize (TGA) smo določali Curiejevo temperaturo (Tc) CuNi nanodelcev v vzorcih z različnimi sestavami. Želeli smo dobiti delce s primerno Curiejevo temperaturo, kateri bodo uporabni v magnetni hipertermiji. Rentgensko praškovno difrakcijo (XRD) smo uporabili za kvalitativno fazno analizo vzorcev. Z infrardečo spektroskopijo smo določali vsebnost silike v vzorcih pred in po spiranju. Rezultati so pokazali, da se temperatura (Tc) znižuje z manjšanjem vsebnosti Ni v vzorcu. Pri spiranju silike, pa je IR analiza pokazala, da ima vzorec, ki je bil najdlje izpostavljen alkalnemu mediju in hidrazinu, najmanj silike, ki obdaja delce.
Ključne besede: sol-gel metoda, magnetni nanodelci, silika, Curiejeva temperatura, rentgenska praškovna difrakcija.
Objavljeno: 19.07.2013; Ogledov: 1895; Prenosov: 149
.pdf Celotno besedilo (2,08 MB)

70.
Meritev temperature s sistemom myDAQ
Dejan Slemenšek, 2013, diplomsko delo

Opis: Danes je najpogosteje merjena fizikalna veličina najverjetneje temperatura. Skozi zgodovino se je razvilo veliko načinov in naprav za merjenje temperature. Od enostavnih tekočinskih termometrov do naprednih digitalnih merilnih sistemov, ki se uporabljajo danes. Ena takšnih naprav, ki omogoča meritev in analizo temperature je myDAQ, k se primarno uporablja v izobraževalne namene. V tej diplomski nalogi je predstavljena uporaba naprave v povezavi s programskim paketom LabVIEW in njena uporabna vrednost pri meritvah v industriji.
Ključne besede: temperatura, meritev temperature, merilni sistem
Objavljeno: 12.07.2013; Ogledov: 1856; Prenosov: 431
.pdf Celotno besedilo (2,47 MB)

Iskanje izvedeno v 0.31 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici