| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


21 - 30 / 142
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
21.
PLANIRANJE RAZVOJA MALEGA PODJETJA MIZARSTVO KA S. P. S POUDARKOM NA RAVNI POLITIKE PODJETJA IN STRATEŠKEGA MANAGEMENTA
Tanja Krmc, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu, z naslovom Planiranje razvoja malega podjetja Mizarstvo KA s. p. s poudarkom na ravni politike podjetja in strateškega managementa, smo v prvem delu predstavili podjetniško idejo ob ustanovitvi proučevanega podjetja, opredelili velikost in izbrane značilnosti podjetja, predstavili dejavnike uspešnosti ter panogo proučevanega podjetja. V nadaljevanju smo na podlagi teoretičnih izhodišč zapisali obstoječo vizijo, poslanstvo, smotre ter temeljne in končne cilje podjetja. Izhajajoč iz poslovanja podjetja smo zanj zapisali tudi splošne, temeljne in poslovne strategije ter predstavili strukture podjetja. V nadaljevanju diplomskega dela smo za podjetje Mizarstvo KA s. p. planirali razvoj na ravni politike podjetja. V ta namen smo proučili vrednote (udeležencev) podjetja, zanj določili prednosti in slabosti, ki izhajajo iz podjetja, ter možnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz okolja. Za podjetje Mizarstvo KA s. p. smo zapisali tudi planirano politiko podjetja. Diplomsko delo smo nadaljevali s planiranjem razvoja podjetja Mizarstvo KA s. p. na ravni strateškega managementa. V okviru planiranja razvoja podjetja na ravni strateškega managementa smo zanj določili programsko-tržna področja in iskali strateške razvojne možnosti in strategije. Za planirani razvoj smo prikazali tudi potrebne prihodnje strukture podjetja. Svoje delo smo končali tako, da smo zapisali program razvoja proučevanega podjetja za prihodnja tri leta.
Ključne besede: Razvoj podjetja, politika podjetja, strateški management, planiranje
Objavljeno: 18.08.2016; Ogledov: 762; Prenosov: 105
.pdf Celotno besedilo (1,31 MB)

22.
PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA ARTG3, D. O. O. NA RAVNI POLITIKE PODJETJA IN STRATEŠKEGA MANAGEMENTA
Mateja Muzek, 2016, diplomsko delo

Opis: Čeprav velja, da je za dolgoročno uspešnost podjetja potrebna zapisana tako ustanovitvena kot razvojna vizija, pa večina malih in mikropodjetij v Sloveniji nima zapisane svoje vizije. Prav tako nimajo zapisane politike podjetja, poslanstva, smotrov in temeljnih ciljev, ki vizijo vključuje in je temeljnega pomena za razvoj podjetja v prihodnosti. Tudi podjetje ARTG3, d. o. o., spada med mikropodjetja, ki ob ustanovitvi ni zapisalo svoje vizije in politike podjetja. Brez razvoja pa ni obstoja, zato smo v diplomski nalogi namenili največ pozornosti prav planiranju njegovega razvoja na ravni politike podjetja in strateškega managementa. Za planiranje politike podjetja smo najprej proučili ključne udeležence podjetja in njihove vrednote, upoštevali njihove interese, si pridobili osnovne informacije o podjetju ter zanj določili prednosti in slabosti. Proučili smo tudi okolje, v katerem podjetje deluje, ter zanj določili možnosti in nevarnosti. Na osnovi zbranih podatkov smo zapisali vizijo, poslanstvo, smotre in temeljne cilje podjetja ter vodila o poslanstvu in smotrih podjetja ARTG3, d. o. o., kot pomembno izrazno obliko politike podjetja. Na ravni strateškega managementa smo določili programsko-tržna področja, za njih iskali strateške možnosti in opredelili strategije. Skladno s strategijami smo zapisali planirane strukture in zaključili s programom razvoja podjetja za naslednja štiri leta. S temi analizami in razvojnimi predlogi želimo prispevati k uspešnemu nadaljnjemu razvoju podjetja ARTG3, d. o. o.
Ključne besede: Vizija, politika podjetja, razvoj podjetja, strategije, programsko-tržna področja, strateški management.
Objavljeno: 18.08.2016; Ogledov: 644; Prenosov: 122
.pdf Celotno besedilo (866,86 KB)

23.
DINAMIČNE ZMOŽNOSTI KOT DEJAVNIK KONKURENČNE PREDNOSTI IN POSLOVNE USPEŠNOSTI PODJETJA
Igor Kos, 2016, magistrsko delo

Opis: V okviru strateškega managementa predstavlja proučevanje konceptov konkurenčne prednosti velik izziv za teorijo ekonomske znanosti. Zaradi pojasnjevanja realnih razmer v sodobnih gospodarstvih ima to področje tudi lahko uporabno vrednost za prakso konkretnih podjetij. Osnove konkurenčne prednosti se glede na dogajanja v okolju skozi čas spreminjajo. Podjetja reagirajo različno na zunanje dogodke in skušajo pridobiti konkurenčno prednost na razlikovalen način, ki ga posebej dobro obvladajo. Skozi relativno dolgo časovno obdobje raziskovanja so se razvile različne teorije, ki pojasnjujejo osnove konkurenčne prednosti podjetij. V naši nalogi smo v uvodnem delu podrobneje prikazali štiri teorije. Teorija na temelju dinamičnih zmožnosti, ki je nastala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ravno v času hitrih sprememb, si je zadala za cilj pojasniti uspeh in neuspeh na ravni podjetja na osnovi ugotovitve specifičnih notranjih in zunanjih sposobnosti za obvladovanje spreminjajočega se okolja. Med konkurenčno prednostjo in uspešnostjo poslovanja podjetja ni nujna neposredna vzročno-posledična povezava. Ugotavljanje razlikovanja med konkurenti je relativno enostavno pri ugotavljanju uspešnosti poslovanja, pri ugotavljanju konkurenčnih prednosti pa predstavlja to nalogo, ki zahteva zelo mnogo znanja z različnih področij poslovanja. Cilj teorije dinamičnih zmožnosti je razumeti osnove konkurenčne prednosti in poslovne uspešnosti podjetja. Slovenska podjetja so se z vstopom Slovenije v Evropsko unijo znašle na velikem prostem trgu izpostavljene evropski in tudi svetovni konkurenci. V magistrski nalogi obravnavamo vsebino teorije dinamičnih zmožnosti na teoretični in empirični ravni. Namen raziskave je glede na redkost dosedanjega obravnavanja prispevati k razumevanju dinamičnih zmožnosti v slovenskem prostoru. Problem proučevanja predstavlja ugotavljanje »dodane vrednosti« v obliki razlikovanja med navadnimi in dinamičnimi zmožnostmi. Empirični del raziskave temelji na kvalitativnem proučevanju vzorca izbranih slovenskih podjetij s področja živilske industrije na osnovi uporabe študij primerov. Glavni cilj raziskovalne naloge je ugotoviti, ali imajo proučevana podjetja zmožnosti, ki bi jih lahko opredelili kot dinamične, in kakšen je njihov vpliv na konkurenčen položaj in poslovno uspešnost posameznih podjetij. Za poglobljeno proučevanje smo izbrali pet podjetij iz panoge predelave mleka. Gre za zrelo panogo z dolgo tradicijo. V Sloveniji je panoga z vidika rasti v dolgem obdobju stagnacije. V obdobju od 2011 do 2014 so proučevana podjetja poslovala z vidika uspešnosti zelo različno, in sicer manjše mlekarne uspešneje od večjih. Podobna ugotovitev velja tudi za konkurenčen položaj, kjer pa dodatno izboljšuje svoj položaj na domačem trgu druga največja mlekarna. Pri proučevanju dinamičnih zmožnosti izbranih podjetij smo ugotovili, da jih mlekarne razvijajo različno, in sicer v tržnih nišah, na osnovi lastne zgodbe, na osnovi ugotovitve ključnih izzivov v mlečni panogi in na neključnih proizvodnih programih. Na zastavljeno raziskovalno vprašanje, kaj je v izbranem vzorcu podjetij mogoče prepoznati kot dinamične zmožnosti, so bile prepoznane kot ključne managerske zmožnosti in kot manj razvite zmožnosti človeških virov. Izvajanje potrebnih sprememb v smeri dinamičnih zmožnosti je bolj posledica vpliva turbulentnega okolja kot pa zavestna strateška odločitev podjetij v smislu prepoznanja in izkoriščanja podjetniških priložnosti. Drugo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, je, kako lahko povežemo prepoznane dinamične zmožnosti posameznih podjetij z njihovo konkurenčno prednostjo in poslovno uspešnostjo. Glede na tržni položaj ugotavljamo skladnost med ugotovljenimi dinamičnimi zmožnostmi posameznih podjetij in njihovim konkurenčnim položajem. Primerjava konkurenčnega položaja in poslovne uspešnosti kaže na izrazito prednost obeh manjših mlekarn v primerjavi z večjimi.
Ključne besede: strateški management, konkurenčna prednost, poslovna uspešnost, dinamične zmožnosti, panoga predelave mleka, študija primera
Objavljeno: 02.08.2016; Ogledov: 680; Prenosov: 107
.pdf Celotno besedilo (2,56 MB)

24.
RAZVOJ PODJETJA IN MANAGEMENT SPREMINJANJA
Stanislav Borovnik, 2016, diplomsko delo

Opis: Uspešen razvoj podjetja je odvisen od njegovih zmožnosti za učinkovito in pravočasno prilagajanje spremembam v zunanjem in notranjem okolju podjetja. Da bo prilagajanje uspešno, je potrebno nenehno preverjanje ustreznosti vizije, politike, poslanstva, smotrov, ciljev in izbranih strategij podjetja. To je naloga strateškega managementa. Prave so tiste strategije, ki prinašajo koristi vsem udeležencem podjetja. V hitro spreminjajočem se okolju je potrebno tradicionalnim vidikom upravljanja podjetja dodati še nove dimenzije upravljanja ali pa podjetje popolnoma preobraziti. Govorimo o managementu spreminjanja. Za vsako podjetje je odločilnega pomena, da v času nove ekonomije vzpostavi učinkovit sistem za upravljanje in vodenje sprememb. Pomembno je obvladati znanja iz različnih strokovnih področij in jih povezati z izkušnjami zaposlenih v delujoči model managementa spreminjanja. Pri tem bodo pomembno vlogo igrala teoretična in praktična spoznanja strokovnjakov s področja managementa spreminjanja. Prav gotovo uživa velik ugled s tega področja ameriški ekonomist John Kotter, ki je leta 1996 razvil model vodenja sprememb v osmih korakih. Model je z zelo majhnimi modifikacijami še vedno eden od najpopularnejših modelov spreminjanja podjetij.
Ključne besede: razvoj, rast, strateški management, management spreminjanja, Kotter
Objavljeno: 28.07.2016; Ogledov: 621; Prenosov: 89
.pdf Celotno besedilo (1,41 MB)

25.
Strategija razvoja ravnanja s kovinskimi odpadki
Iris Leskovar, 2016, magistrsko delo

Opis: Okolje podjetja je vedno bolj nepredvidljivo, kar se je še posebej izkazalo v primerih predelovalcev kovinskih odpadkov (v nadaljevanju PKO). PKO morajo za doseganje finančne uspešnosti dobro poznati zunanje (ožje in širše) in notranje okolje podjetja, kar zahteva nenehno budnost vodilnih, kot tudi vseh ostalih zaposlenih, ki usmerjajo poslovanje in razvoj podjetja. Budnost pomeni biti pozoren na nove strateške priložnosti, ki jih lahko najdejo na prodajnih trgih in možnih dejavnostih podjetja, na oskrbnih trgih in potrebah podjetja po resursih, na trgu delovne sile in potrebnih sodelavcih in na trgu kapitala in potrebnih vrstah kapitala. Po drugi strani pa je potrebno pozorno spremljati in prepoznavati (tudi predvidevati) vse situacije in dogodke, ki pomenijo za podjetje nevarnosti in lahko ogrozijo njegovo uspešnost, celo obstoj. Šele tako poglobljeno poznavanje in spremljanje situacije omogoča uspešno obvladovanje poslovanja in doseganje dolgoročne finančne uspešnosti. Ugotavljamo, da je panoga reciklažne industrije v Sloveniji v izjemo slabi kondiciji. Ob preučitvi pogojev poslovanja PKO v Sloveniji lahko povzamemo, da položaj PKO otežujejo štiri močno zastopana področja, in sicer zakonodajni vidik, črni trg, gospodarska situacija ter administrativne ovire. Ugotovili smo, da navedena problematika in ovire zelo različno vplivajo na preučevana podjetja. Pri tem je zelo pomembna pravilna izbira ustrezne strategije, ne glede na to, kako se le-ta oblikuje. Vsako podjetje se na njemu lasten način prilagaja zaznani problematiki in oviram ter pri tem oblikuje in izbira strategije za katere meni, da mu bodo zagotovile preživetje ter omogočile rast in razvoj.
Ključne besede: strateški management, strateško planiranje, strategije, predelava kovinskih odpadkov, finančna uspešnost, študija primera
Objavljeno: 05.07.2016; Ogledov: 626; Prenosov: 112
.pdf Celotno besedilo (1,16 MB)

26.
PLANIRANJE RAZVOJA STRATEŠKE POSLOVNE ENOTE GORENJE SOLAR V PODJETJU GORENJE D. D. S POUDARKOM NA STRATEŠKEM MANAGEMENTU
Metod Škerjanec, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu obravnavamo planiranje razvoja strateške poslovne enote Gorenje Solar v podjetju Gorenje d.d. s poudarkom na strateškem managementu. Gorenje d.d. spada med velika izvozna podjetja in je poleg temeljne dejavnosti proizvodnje aparatov za dom prisotno tudi na področju inženiringa, pod katerega spada strateška poslovna enota Gorenje Solar (SPE GS). Uvodoma bomo izpostavili težave, s katerimi se je na trgu soočila SPE GS, zaradi nesprejetja podpor za obnovljive vire energije ter možne rešitve, ki bodo lahko SPE GS omogočile nadaljnje poslovanje. Predstavili bomo podjetje Gorenje d.d. in njegova poslovna področja. Opisali bomo vzroke za ustanovitev SPE GS z opredelitvijo njenih značilnosti. Opisali bomo obstoječa in možna programsko-tržna področja ter predstavili dejavnike uspešnosti SPE GS. Prikazali bomo pretekli razvoj trga sončnih elektrarn in opredelili njegovo velikost ter na podlagi tega proučili tržni potencial možnih programsko-tržnih področij. Prav tako pa bomo proučili konkurenčnost SPE GS. Zapisali bomo obstoječo vizijo in politiko podjetja Gorenje d.d. z opredelitvijo obstoječih poslovnih strategij. V nadaljevanju bomo planirali razvoj SPE GS s poudarkom na strateškem managementu. Z metodami segmentiranja bomo opredelili možna nova programsko-tržna področja in njihove strateške možnosti. Določili bomo temeljno, splošne in poslovne strategije SPE GS. Na koncu diplomskega dela bomo planiranje razvoja SPE GS ovrednotili, opredelili bodoče strukture in zapisali program uresničitve planiranega razvoja SPE GS.
Ključne besede: planiranje razvoja, strateški management, politika podjetja, strateška poslovna enota, programsko-tržna področja, Gorenje Solar.
Objavljeno: 07.06.2016; Ogledov: 1048; Prenosov: 179
.pdf Celotno besedilo (1,12 MB)

27.
PLANIRANJE RAZVOJA DRUŽINSKEGA PODJETJA EC, D. O. O. NA RAVNI POLITIKE PODJETJA IN STRATEŠKEGA MANAGEMENTA
Erika Mirt, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo proučevali podjetje EC, d. o. o. in planirali njegov razvoj na ravni politike podjetja in na ravni strateškega managementa. Proučevano podjetje spada po velikosti med mikro podjetja in je v lasti družine. Podjetje EC, d. o. o. se je specializiralo na področju elektrike. Diplomski projekt je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Podjetje EC, d. o. o. smo predstavili in za preučevano podjetje preučili izbrane posebnosti. Predstavili smo obstoječo politiko podjetja, strategije in strukture. V nadaljevanju smo preučili vrednote podjetja EC, d. o. o., določili njegove prednosti in slabosti ter na podlagi razvoja okolja določili še možnosti in nevarnosti. Vse to nam je služilo kot izhodišče za planiranje prihodnje politike preučevanega podjetja. Na ravni strateškega managementa smo najprej preučili izhodišča za planiranje razvoja podjetja EC, d. o. o. na tej ravni managementa. Preučili smo programsko-tržna področja podjetja in za njih iskali razvojne možnosti. Za programsko-tržna področja podjetja EC, d. o. o. smo podali tudi oceno konkurenčnosti in perspektivnosti in na podlagi teh izdelali portfolio analizo. Na podlagi teh izhodišč preučevanega podjetja smo zanj planirali strategije, ovrednotili razvojno uspešnost podjetja EC, d. o. o. in za izbrane strategije planirali tudi prihodnje strukture tega podjetja. Delo smo zaključili s programiranjem razvoja podjetja EC, d. o. o.
Ključne besede: vizija, politika podjetja, strategije, programsko-tržna področja, vrednote podjetja, prednosti in slabosti, možnosti in nevarnosti, strateški management, vrednotenje razvojne uspešnosti podjetja.
Objavljeno: 06.06.2016; Ogledov: 1176; Prenosov: 199
.pdf Celotno besedilo (2,37 MB)

28.
PLANIRANJE RAZVOJA PROGRAMSKO-TRŽNEGA PODROČJA PODJETJA SEGRAP, D. O. O., LJUTOMER- BIOTERME MALA NEDELJA NA RAVNI STRATEŠKEGA MANAGEMENTA
Manuela Janžekovič, 2015, diplomsko delo

Opis: V diplomskem projektu smo predstavili planiranje razvoja programsko-tržnega področja podjetja Segrap, d.o.o., Ljutomer – Bioterme Mala Nedelja na ravni strateškega managementa. Na kratko smo predstavili tudi politiko podjetja, ki nam je služila kot izhodišče za planiranje razvoja na ravni strateškega managementa. V okviru politike podjetja smo opredelili poslanstvo, smotre in temeljne cilje. Opredelili smo tudi interesne potenciale in se seznanili s strategijami in strukturami tega preučevanega programsko-tržnega področja podjetja. V nadaljevanju smo upoštevali vsa navedbena izhodišča in planirali razvoj na ravni strateškega managementa, kjer smo preučili programska področja in opredelili vrednote, prednosti, slabosti, možnosti in nevarnosti. Nato smo za preučevano programsko-tržno področje predlagali še razvojne strategije in zapisali program razvoja
Ključne besede: politika podjetja, vizija, prednosti in slabosti, vrednote, možnosti in nevarnosti, strategije, strateški management.
Objavljeno: 24.03.2016; Ogledov: 734; Prenosov: 122
.pdf Celotno besedilo (3,13 MB)

29.
PROJEKTNI RAZVOJ JAVNIH PODJETIJ NA PRIMERU PODJETJA OKP ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
Ajda Pirš, 2016, magistrsko delo

Opis: Prispevek javnih podjetij h gospodarstvu je sorazmerno visok. Ta podjetja imajo pogosto monopol ter zagotavljajo pomembne javne storitve (vodo, energijo, komunalne storitve, javni prevoz, itd.), ki so zaradi širših gospodarskih potreb nujne. Gospodarske javne službe opravljajo javna podjetja, ki so v pretežni lasti države, občin oziroma drugih lokalnih skupnosti. Njihova naloga je zagotavljanje javnih dobrin in storitev, tako da so dostopne vsem uporabnikom pod enakimi pogoji, česar trg ne more jamčiti. Njihova uspešnost je močno odvisna od konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev, kar posledično vpliva na produktivnost javnih podjetij, ki je vsako leto nižja. Država bo morala prej ali slej narediti spremembe na področju gospodarskih javnih služb, vendar bo do realizacije sprememb preteklo ogromno časa. Zato bomo v magistrskem delu predstavili projektno zasnovan razvoj javnih podjetij, ki predstavlja pomemben faktor pri spremembah na področju gospodarskih javnih služb. Z uvedbo projektno zasnovanega razvoja podjetja bomo v javnih podjetjih dosegli kakovost gospodarskih javnih storitev, konkurenčnost ter inovativnost, kar bo posledično pripeljalo do konkurenčnejšega nacionalnega gospodarstva ter zadovoljstva ustanoviteljic podjetja in njihovih uporabnikov storitev. Cilj magistrskega dela je predstavitev projektno zasnovanega razvoja podjetij na primeru javnega podjetja. Projektno zasnovan razvoj javnih podjetij bomo predstavili v štirih korakih, ki so potrebni za sam zagon procesa, ti so: • oblikovanje vizije in poslanstva, • izbira projektne organizacije, • oblikovanje strategije in ciljev • ter izdelava strateškega projektnega plana. Vse štiri korake bomo predstavili na praktičnem primeru podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (v nadaljevanju OKP, d.o.o.). Vodstvo podjetja OKP, d.o.o. se je že pred leti odločilo, da bodo v proces poslovanja vključili projektno zasnovan razvoj podjetja. Njihov namen uvedbe projektno zasnovanega razvoja v podjetje je bil večja usmerjenost k strategijam in ciljem, večja usmerjenost zadovoljevanja potreb, zahtev, želja uporabnikov storitev in ustanoviteljic podjetja, večja kontrola in nadzor nad izvajanjem projektov, storitev in celotnim poslovanjem podjetja, večja motiviranost zaposlenih, itd. Z magistrskim delom želimo nadgraditi že obstoječ projektno zasnovan razvoj podjetja OKP d.o.o. Nadgradnjo bomo dosegli z uvedbo prej omenjenih korakov.
Ključne besede: Javno podjetje, projekt, projektni management, projektna organizacija, strateški projektni plan.
Objavljeno: 03.03.2016; Ogledov: 1005; Prenosov: 29
.pdf Celotno besedilo (1,66 MB)

30.
PLANIRANJE RAZVOJA TURISTIČNE KMETIJE STARI HRAST
Aleksandra Nemec, 2015, diplomsko delo

Opis: V diplomskem seminarju smo proučevali Turistično kmetijo Stari hrast ter planirali njen razvoj na ravni politike podjetja in na ravni strateškega managementa. Turistična kmetija Stari hrast se v osnovi ukvarja z vinogradništvom, kot dopolnilno dejavnost pa opravlja turizem na kmetiji. V začetku diplomskega seminarja smo predstavili proučevano podjetje ter zapisali izbrane značilnosti. Preučili smo teoretična izhodišča, iz katerih smo izhajali, in jih aplicirali na primeru Turistične kmetije Stari hrast. Zapisali smo obstoječo politiko podjetja ter opredelili obstoječe strategije in strukture podjetja. Nato smo planirali razvoj turistične kmetije na ravni politike podjetja. Predstavili smo vrednote ključnih udeležencev podjetja in proučili podjetje z analizo programsko-tržnih in funkcijskih področij, analizo vodstva in vodenja in konkurence ter z določitvijo njegovih prednosti in slabosti. Proučili smo tudi okolje podjetja ter določili možnosti in nevarnosti, ki iz njega izhajajo. Na podlagi teh proučevanj smo zapisali predlagano politiko podjetja, kot izrazno obliko politike podjetja pa smo zapisali tudi vodila o poslanstvu in smotrih. Nadaljevali smo s planiranjem razvoja podjetja na ravni strateškega managementa. Opisali smo programsko-tržna področja, iskali možnosti za nadaljnji razvoj, opredelili razvojne strategije in strukture podjetja ter zapisali program razvoja Turistične kmetije Stari hrast za naslednjih 5 let. S proučevanjem in raziskavo želimo prispevati k nadaljnjemu razvoju te turistične kmetije.
Ključne besede: planiranje, vizija podjetja, politika podjetja, vrednote (udeležencev) podjetja, okolje podjetja, strateški management, strategije, strukture, program razvoja.
Objavljeno: 16.11.2015; Ogledov: 580; Prenosov: 103
.pdf Celotno besedilo (815,85 KB)

Iskanje izvedeno v 0.27 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici