| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


61 - 70 / 102
Na začetekNa prejšnjo stran234567891011Na naslednjo stranNa konec
61.
VZROKI MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA IN UKREPI ZA NJEGOVO PREPREČEVANJE
Sabina Matija, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga obravnava mladoletniško prestopništvo. Osredotoča se na vzroke in ukrepe za preprečevanje oziroma zmanjševanje prestopništva mladih. Pozornost je posvečena še obravnavi tako mladoletnih storilcev kaznivih dejanj kot mladoletnih storilcev prekrškov. Mladoletniško prestopništvo obsega kazniva dejanja in druge oblike deviantnega, negativnega odklonskega vedenja otrok in mladoletnikov, vendar je pri nas sprejeto ožje pojmovanje omenjenega pojava. Po tem konceptu obravnava kazenska zakonodaja samo kazniva dejanja mladoletnikov, torej ravnanja, ki jih kazenski zakonik določa kot kazniva in jih storijo mladoletniki (to so praviloma osebe med 14. in 18. letom starosti). Izključena so kazniva dejanja, ki jih storijo otroci (osebe do 14. leta starosti) in vsa ravnanja mladoletnikov, ki so sicer odklonska, niso pa kazniva. Sodišča obravnavajo mladoletne storilce kaznivih dejanj v prirejenem kazenskem postopku, ostale mladoletne storilce nekaznivih a odklonskih dejanj pa obravnavajo nekazenski (sodni ali upravni) organi. Dejavniki tveganja ali vzroki za prestopniško vedenje mladoletnikov povečujejo možnost za razvoj takšnega vedenja. Nekatere teorije posplošujejo pomen posameznega dejavnika, vendar je večinsko mnenje, da na mladoletniško prestopništvo vplivajo številni, med seboj povezani dejavniki, ki izhajajo iz širšega ali ožjega družbenega ali mladoletnikovega okolja, iz splošnih socialnih in ekonomskih razmer ter iz osebnih lastnosti mladoletnika. Potrebno je upoštevati njihovo součinkovanje, saj se pogosto pokaže učinek šele v medsebojni povezavi. Kljub temu ima nedvomno najpomembnejši vpliv družina, ki bistveno vpliva na razvoj otrokove percepcije. Družina pomembno vpliva na razvoj otroka, na njegovo zaznavanje kaj je prav in kaj ne in ima tako zelo pozitiven vpliv. Po drugi strani pa neurejene družinske razmere (slaba vzgoja, odsotnost mej in nadzora, pomanjkanje čustvenih vezi) prispevajo na nastanek prestopništva. Pomemben dejavnik so tudi vrstniki, saj ko začne popuščati vpliv staršev je družba tista, ki ima vedno večji vpliv na posameznika. Mladoletne storilce kaznivih dejanj in mladoletne storilce prekrškov je potrebno obravnavati na specifičen način, predvsem zaradi njihove stopnje osebnega razvoja ter dovzetnosti za vplive okolja. S posebno vrsto kazenskih sankcij se skuša mladoletniku zagotoviti vzgoja, prevzgoja in pravilen razvoj ter pomoč pri ponovni vključitvi v življenje. Pri tem ima pomembno vlogo tudi center za socialno delo, ki sodeluje s sodiščem. V okviru preprečevanja oziroma zmanjševanja mladoletniškega prestopništva je potrebna sprememba ali odprava vzrokov, okoliščin in situacij, ki vplivajo na njegov razvoj. Učinkovito ukrepanje zahteva predvsem poznavanje vzrokov in preventivno dejavnost vseh pristojnih institucij ter njihovo sodelovanje.
Ključne besede: mladoletnik, mladoletniško prestopništvo, dejavniki tveganja, mladoletni storilci kaznivih dejanj, mladoletni storilci prekrškov, center za socialno delo, preprečevanje mladoletniškega prestopništva
Objavljeno: 24.04.2013; Ogledov: 2093; Prenosov: 474
.pdf Celotno besedilo (589,15 KB)

62.
Molk kot strategija obrambe : diplomsko delo univerzitetnega študija
Ula Šepec, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga je razdeljena na osem poglavij, od tega predzadnje poglavje predstavlja uporabljene vire, zadnje pa vsebuje priloge. V prilogah sta intervjuja s kriminalistom ter sodnikom, ki sta bila uporabljena kot pomoč pri izdelavi diplomske naloge. Na začetku diplomske naloge se srečamo z nekaj uvodnimi besedami, navedene so tudi hipoteze, ki smo jih nato na koncu, glede na ugotovitve, potrdili oz. zavrnili (natančneje povedano so tri hipoteze potrjene, ena pa delno potrjena). V nadaljevanju je predstavljen molk kot strategija obrambe, ki je tudi osrednja tema diplomske naloge. Z nekaj besedami so opisane obramba na splošno ter tipične strategije obrambe, s katerimi se posameznik brani v predkazenskem in tudi kazenskem postopku. Ker v literaturi molk ni štet med tipične strategije obrambe, je predstavljen posebej, v naslednjem podpoglavju. Predstavljeno je tudi stališče o tem, zakaj bi se molk lahko štel med tipične strategije obrambe. V tretjem poglavju se srečamo z interakcijsko situacijo, kjer se soočita nasprotni stranki (kriminalist − osumljenec, sodišče − obdolženec). Gre za razgovor in zaslišanje, ki ju s pomočjo podpoglavij nekoliko razširimo. Sledi poglavje Sodne prakse o pravici do molka, kjer so s pomočjo primerov predstavljene sodne prakse v ZDA, ESČP in Sloveniji. V naslednjem poglavju smo prikazali svoje ugotovitve, s pomočjo hipotez postavljenih na začetku dela. Šesto poglavje je zaključek, kjer je napisano lastno mnenje o temi oz. nekaj ključnih ugotovitev.
Ključne besede: predkazenski postopek, zaslišanje, osumljenci, storilci, obramba, pravica do molka, človekove pravice, sodna praksa, diplomske naloge
Objavljeno: 13.03.2013; Ogledov: 1646; Prenosov: 336
.pdf Celotno besedilo (464,17 KB)

63.
Policisti kot storilci prekrškov in kaznivih dejanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Mitja Pelcl, 2012, diplomsko delo

Opis: S kriminaliteto se vsakodnevno srečujemo v vseh državah sveta. Poleg splošne, gospodarske in organizirane kriminalitete je še posebej potrebno izpostaviti in opozoriti na kriminaliteto modrih ovratnikov. Gre namreč za nezakonita ravnanja policistov, ki v bistvu sploh niso redka. Tukaj mislimo predvsem na prekrške, čeprav ne izostajajo tudi (hujša) kazniva dejanja, ki pa se vendarle dogajajo v nekoliko manjši meri. Znano je torej, da policija po eni strani predstavlja zakon, po drugi strani pa ga tudi krši. Poleg policijskega nasilja, korupcije itd. štejemo tudi nezakonita ravnanja policistov med deviantne ali odklonske pojave. Dejavniki oziroma vzroki, ki vplivajo na tovrstno odklonsko vedenje ali reagiranje policistov, so različni in jih ne gre poenostavljati. Med njimi je vsekakor tudi stres, kajti služba policista zna biti dandanes zahtevnejša, kot se to morda zdi na prvi pogled: tukaj so prisotni pritiski nadrejenih; venomer so na očeh javnosti, ki pričakuje policista in njegovo vedenje v brezhibni luči; zakonodaja se pogosto spreminja itd. Prav tako je potrebno poudariti, da se v izrednih okoliščinah, v krizni situaciji, ko ni veliko časa za preudaren razmislek, lahko zgodi, da vede ali nevede ravna policist nezakonito, čeprav tega ni nameraval. Dejstvo je, da so tudi policisti samo ljudje in da je v prihodnosti vendarle zastonj pričakovati, da se ne bi možje v modrem nikoli več znašli na drugi strani zakona. Kljub temu si policija mora prizadevati, da do takšnih neodgovornih ravnanj, ki lahko nosijo daljnosežne posledice, sploh ne bi prišlo. Ne samo, da nezakonita ravnanja policistov mečejo slabo luč na policijo, ampak obenem vzbujajo dvom v pravno državo in slabšajo odnos ter zaupanje s strani državljanov. Da bi bilo takšnih ravnanj policistov čim manj, je potrebna že ustrezna kadrovska politika, ki nepristransko in brez izjem skozi več različnih sit sprejema le najboljše kandidate, katere je nato treba tudi na primeren način usposobiti in izobraziti. Če pa se vendarle dogodi, da policist ravna v nasprotju z zakonom, je zelo pomembno, da takšno dejanje ne ostane prikrito, neraziskano in nekaznovano. K temu pa lahko pripomoremo tudi državljani z dobrim poznavanjem in zavedanjem svojih pravic.
Ključne besede: policija, policisti, storilci, prekrški, kazniva dejanja, kazenska odgovornost, notranje preiskave, pregon uradnih oseb, človekove pravice, diplomske naloge
Objavljeno: 18.12.2012; Ogledov: 1934; Prenosov: 341
.pdf Celotno besedilo (3,09 MB)

64.
Nasilje v družini z analizo primerov v Pomurju : diplomsko delo univerzitetnega študija
Lidija Lebar, 2012, diplomsko delo

Opis: Avtorica najprej predstavi osnovne pojme, kot so družina oz. družinski člani, nasilje in prisila, nasilje v družini, storilec in oškodovanec, saj so ti ključni za razumevanje celotne diplomske naloge. Nadaljuje s predstavitvijo oblik nasilja v družini, ki so psihično, spolno, fizično, ekonomsko nasilje in zanemarjanje. Gre za oblike nasilja, ki se med seboj skoraj vedno prepletajo. Sledi normativni vidik obravnave nasilja v družini v Republiki Sloveniji. Na področju zakonodaje pozornost nameni predvsem Zakonu o preprečevanju nasilja v družini, Kazenskemu zakoniku, Zakonu o kazenskem postopku, Resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014, Zakonu o policiji in Ustavi Republike Slovenije. S sprejetjem Zakona o preprečevanju nasilja v družini je bil storjen velik korak naprej k reševanju tega problema. V teoretičnem delu diplomske naloge predstavi tudi kriminološke teorije o nasilju v družini, ki pojasnjujejo pojav nasilja v družini. Dejstvo je, da gre pri nasilju v družini za družbeni pojav, ki se neprestano spreminja, zato je težko pričakovati, da bi obstajala le ena, univerzalna teorija, ki bi v celoti in popolnoma pojasnila pojav nasilja v družini. Sledi predstavitev družbenih institucij, ki imajo pomembno vlogo v primerih, ko pride do nasilja v družini: policija, sodišče, centri za socialno delo in nevladne organizacije. Podatke o obsegu nasilja v družini avtorica črpa iz uradnih statistik policije, statistik CSD, statistik nevladnih organizacij in raziskave, ki je bila izvedena v okviru projekta »Analiza družinskega nasilja v Sloveniji – predlogi preventive in ukrepov«. V zadnjem delu analizira še tri primere nasilja v družini v Pomurju, obravnavane s strani Okrožnega sodišča MS.
Ključne besede: nasilje, družine, storilci, žrtve, pravna ureditev, primeri, študije primerov, diplomske naloge
Objavljeno: 23.10.2012; Ogledov: 1927; Prenosov: 521
.pdf Celotno besedilo (490,92 KB)

65.
Nasilje v družini - analiza stanja v Republiki Sloveniji od leta 2004 do leta 2010 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in notranje zadeve
Vesna Kern-Pandev, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi z naslovom Nasilje v družini – analiza stanja v Republiki Sloveniji od leta 2004 do leta 2010 bomo proučevali nasilje v družini s teoretičnega in praktičnega vidika v navedenem sedemletnem obdobju. Posamezne vsebine, ki so pomembno vplivale na obravnavano obdobje in tematiko, se bodo nanašale tudi na čas pred tem obdobjem in po njem. Prvi del bo namenjen pravnim značilnostim oziroma formalni ureditvi tega področja, teoretičnim spoznanjem o nasilju v družini, storilcih in žrtvah, dobršen del vsebin bo namenjenih policijskemu delu na tem zahtevnem področju, izobraževanju in usposabljanju policistov ter sodelovanju policije z ostalimi, ki so udeleženi v obravnavanju in preprečevanju nasilja v družini. Posamezne vsebine se bodo nanašale na izkušnje tujih držav z obravnavanjem tovrstnega nasilja. Sledil bo del, ki se bo nanašal na zbir in analizo statističnih podatkov Policije. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) je skupaj s Policijo edina institucija, ki je do sprejetja Zakona o preprečevanju nasilja v družini (2008) zbirala in vodila uradne statistike na področju nasilja v družini. Centri za socialno delo so z uveljavitvijo navedene sistemske zakonodaje zadolženi za zbiranje podatkov, ki jih potrebujejo za obdelavo osebnih podatkov, in zbiranje po zakonu, ki ureja socialno varstvo. Zastavili si bomo tri hipoteze, s katerimi bomo poskušali ugotoviti, ali je nasilje v družini v obdobju 2004–2010 naraščalo, se zmanjševalo oziroma ostalo na enaki ravni. Pri tem se bomo omejili tako na prekrške kot na kazniva dejanja. Zanimalo nas bo tudi, katere kategorije oseb so bile najbolj ogrožene zaradi nasilja v družini. Glede na kompleksnost tega področja bomo statistično obravnavo razširili še na druge pokazatelje, ki bodo dali celovit vpogled v stanje na področju nasilja v družini v Sloveniji v obdobju 2004–2010. Pri pisanju diplomskega dela bo uporabljena metoda analize tekstov. Pomagali si bomo tudi s statistiko, pridobljeno iz policijskih evidenc. Statistične podatke bomo prikazali s pomočjo kvantitativnih metod, mednje sodita metoda induktivne in deskriptivne statistike. Sklepi bodo oblikovani na podlagi metod analize in sinteze. Vse to nas bo pripeljalo do želenih rezultatov. Glede na razmere in spreminjanje pojava v Evropi in po svetu pričakujemo, da bo število primerov z elementi nasilja v družini v obdobju 2004–2010 v Sloveniji naraščalo ter da bodo ženske in otroci tisti skupini, ki bosta zaradi nasilja v družini najbolj ogroženi.
Ključne besede: nasilje, družine, žrtve, storilci, policija, policijsko delo, nevladne organizacije, sodelovanje, diplomske naloge
Objavljeno: 12.10.2012; Ogledov: 1939; Prenosov: 214
.pdf Celotno besedilo (868,88 KB)

66.
POSILSTVO
Zlatka Frangež, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo se ukvarja s pojmom posilstva v sodobnem kazenskem pravu. V prvem delu obravnava pojem spolne samoodločbe posameznika v zvezi z njegovo »najbolj notranjo zasebnostjo« okrog katere se osredotoča varstvo človekove telesne notranjosti pred spolnimi napadi. V zgodovinskem pregledu je prikazan razvoj razmerja inkriminacije spolnega prisiljenja in posilstva. Posilstvo je težek primer kaznivega dejanja znotraj inkriminacije spolnega prisiljenja in pomeni posebno in hkrati temeljno – kvalificirano dejanje, kamor ga uvršča večina evropskih kazenskopravnih sistemov. Posilstvo je dejanje, ki je v prvi vrsti nasilno, to je storjeno brez soglasja žrtve, in (v drugi vrsti) seksualno. Konstitutiven element posilstva je spolno občevanje, ki je ena od najširše poznanih in razumljivih inkriminacij v vseh sodobnih kazenskih zakonih. Posilstvo je v osnovi agresivno dejanje in je simptom neke psihološke disfunkcije, bodisi začasne ali trajne. Storilci kaznivega dejanja so visoko heterogena populacija, ki ima močno izražene dimenzije osebnosti. Stereotipno dojemanje spolnih vlog in sprejemanje medsebojnega nasilja so povezani s sprejemanjem stereotipov o posilstvu.
Ključne besede: spolna samoodločba, spolno prisiljenje, spolno nasilje, posilstvo, prisilitveno ravnanje, spolno občevanje, spolna praktika, agresivnost, storilci posilstva, miti o posilstvih
Objavljeno: 13.09.2012; Ogledov: 2877; Prenosov: 519
.pdf Celotno besedilo (423,44 KB)

67.
Identifikacija glasu : diplomsko delo univerzitetnega študija
Mojca Traven, 2012, diplomsko delo

Opis: Identifikacija glasu je še vedno zelo aktualna tema. Namen diplomske naloge je preučiti in predstaviti to področje. Metoda je še vedno dokaj nepoznana in je tudi le redkokdaj uporabljena, preiskovalci in sodišča pa je ponekod še vedno ne priznavajo kot zanesljiv vir podatkov. Identifikacija glasu se lahko uporablja pri preiskovanju večine oblik kriminalnih dejanj. V preteklosti se pojavlja kar nekaj primerov, ko so sodišča obsodila napačne osebe samo na podlagi pričanja nekoga, ki je narobe prepoznal glas. To je spodbudilo psihologe k preučevanju sposobnosti identifikacije oseb po glasu. Na to temo je bilo izvedenih nekaj tujih raziskav, v katerih so ugotavljali, kako uporabna naj bi bila ta metoda kot dokaz na sodiščih. V prvem delu teoretičnega dela diplomske naloge smo na kratko predstavili biometrijo oziroma biometriko, kot jo nekateri tudi imenujejo. V sklopu tega dela smo predstavili biometrične metode in njihove lastnosti, biometrične sisteme ter zanesljivost in pomanjkljivost biometričnih metod. V drugem delu smo predstavili identifikacijo oseb po glasu. Na kratko smo povzeli nekaj o glasu, zgodovini, preiskavi, snemanju glasu, verodostojnosti posnetka ter tujih raziskavah. V sklopu diplomske naloge smo izvedli tudi preprosto raziskavo s pomočjo študentov Fakultete za varnostne vede. Pri tem nas je zanimalo, ali uspešna identifikacija glasu upada s potekom vse daljšega časovnega obdobja (en teden, trije tedni, pet tednov) od poslušanja/slišanja spornega glasu. Zanimalo nas je tudi, če je po preteklem daljšem časovnem obdobju identifikacija še vedno zanesljiva. Rezultati raziskave so potrdili naše domneve o upadu zanesljivosti identifikacije.
Ključne besede: kriminalistično preiskovanje, metode, storilci, priče, identifikacija, glas, sonograf, diplomske naloge
Objavljeno: 03.08.2012; Ogledov: 1257; Prenosov: 162
.pdf Celotno besedilo (387,29 KB)

68.
Povezava med spolno motnjo parafilijo in pojavnostjo kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
Katja Bevc, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom Povezava med spolno motnjo parafilijo in pojavnostjo kaznivih dejanj je glavni namen opredelitev in predstavitev pojma spolnih deviacij, s tujko parafilij ter ugotovitev povezave posamezne vrste parafilije s kaznivimi dejanji. Ameriško psihiatrično združenje določa štiri področja, kjer se lahko pojavijo problemi v spolnosti: spolne disfunkcije (motnje), motnje spolne identitete, težave s spolno orientacijo in motnje spolne preference, kamor uvrščajo parafilije. Zato je najprej potrebno opredeliti in opisati spolne motnje. V okviru spolnih motenj sta pomembni dve klasifikaciji, ki sta ju razvili Ameriško psihiatrično združenje in Svetovna zdravstvena organizacija. V nadaljevanju so predstavljene parafilije. Po splošni predstavitvi, definiciji in delovanju sledi opredelitev vrst parafilij, ki so razdeljene v osem skupin. To so: ekshibicionizem, fetišizem, transvestitski fetišizem, voajerizem, froterizem, pedofilija, seksualni sadizem in mazohizem ter druge motnje spolne preference. Po splošnem opisu je na vrsti obravnava povezave posamezne parafilije s konkretnim kaznivim dejanjem. Povezave so pri nekaterih vrstah parafilij očitne (pedofilija), pri drugih prikrite (fetišizem) in jih je tudi težje odkriti, pri tretjih pa je povezavo težko natančno definirati (froterizem). Na koncu je pomembna tudi obravnava oseb z motnjo spolne preference, posebno tistih, ki izvršujejo kazniva dejanja z namenom preprečitve nadaljnjih prekrškov in zločinov. V diplomskem delu sta predstavljena terapevtska obravnava in različne vrste zdravljenja posameznih parafilij.
Ključne besede: spolne motnje, spolne deviacije, parafilije, ekshibicionizem, pedofilija, storilci, kazniva dejanja, diplomske naloge
Objavljeno: 11.07.2012; Ogledov: 2316; Prenosov: 506
.pdf Celotno besedilo (443,50 KB)

69.
Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnikov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Ksenija Pušnik, 2012, diplomsko delo

Opis: Hujša dejanja zoper spolno nedotakljivost so kazniva in družbeno škodljiva ravnanja, ki se povsod sodno preganjajo, ker so v večini primerov kazniva dejanja. Prelomnico v zgodovini spolnih zlorab je prineslo delo Alice Miller, ki je podala ugotovitev, da nesposobnost odraslih za skrb otrok in nesposobnost odgovarjati na emocionalne potrebe otroka, velikokrat privedeta do spolnih zlorab. V sklopu Zakonodaje na območju današnje Slovenije skozi zgodovino je pomemben avstrijski Kazenski zakonik o zločinih, prestopkih in prekrških iz leta 1852, in sicer vse do uveljavitve enotnega kazenskega zakona Kraljevine Jugoslavije. Definicij o tem, kaj je spolno zlorabljanje otrok, je veliko in se razlikujejo zaradi mnogih družbenih dejavnikov, na splošno pa lahko povemo, da je spolna zloraba neprostovoljen spolni kontakt, pri katerem je zlorabljen otrok za zadovoljevanje spolnih potreb ali želja storilca. Vsem načinom in aktivnostim je skupno to, da odrasla oseba zlorabi svojo moč in avtoriteto, otroka zavede in ga na silo potisne v seksualno aktivnost. Kar se tiče storilcev spolnih zlorab, lahko izpostavimo dejstvo, da le-teh ni mogoče prepoznati že na prvi pogled. Raziskave kažejo, da je med storilci veliko več moških in starejših fantov kot pa žensk. V zvezi z zakonodajo, ki je od vstopa Slovenije v Evropsko unijo prilagojena evropskim standardom, ima na področju varovanja človekovih pravic posebno mesto Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, sledijo pa ji Splošna deklaracija človekovih pravic in Deklaracija o otrokovih pravicah. Z zlorabo otrok se ukvarjajo policija, centri za socialno delo, sodstvo, tožilstvo in mnogi drugi, ki sodelujejo, ko je prisotno kršenje otrokovih pravic.
Ključne besede: kazensko pravo, kazniva dejanja, spolna nedotakljivost, mladoletniki, spolne zlorabe, žrtve, storilci, diplomske naloge
Objavljeno: 10.07.2012; Ogledov: 2723; Prenosov: 670
.pdf Celotno besedilo (449,54 KB)

70.
Ali je prepoved približevanja učinkovit ukrep za preprečevanje nasilja v družini?
Srečko Steiner, 2009, objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Opis: V zadnjih desetletjih se podirajo tabuji o različnih oblikah nasilja v družini. Nasilje v družini je zapleten pojav, pri katerem se prepletajo številni socialni, ekonomski in psihološki dejavniki in vpliva na stopnjo varnosti v določeni družbi, s tem pa tudi na razvoj te družbe in slehernega njenega posameznika. Tudi v slovenski družbi predstavlja nasilje v družini pereč problem, ki mora biti ena izmed pomembnejših varnostnih prioritet države. Nasilje je družbeni problem, ne pa problem posameznice ali posameznika. Zato je za pomoč preživelim odgovorna družba s svojimi institucijami. Nasilje je zloraba moči, zanj ni opravičila, v celoti pa je odgovoren povzročitelj in nikoli žrtev. Nasilje je naučen vedenjski vzorec, nenasilne komunikacije pa se da naučiti. Policija pri uporabi svojih pooblastil z namenom izvajanja z zakoni določenih nalog omejuje človekove pravice osebi, zoper katero pooblastila izvaja. To omejevanje je lahko ustavno dopustno ali ustavno nedopustno, kar se presoja po načelu sorazmernosti. S prepovedjo približevanja določenemu kraju oziroma osebi policija ne posega samo v pravico do spoštovanja družinskega življenja, temveč omejuje tudi nekatere človekove pravice nasilneža.
Ključne besede: nasilje, nasilje v družini, družinsko nasilje, prepoved približevanja, žrtve, storilci, človekove pravice, policijska pooblastila
Objavljeno: 04.06.2012; Ogledov: 1950; Prenosov: 223
.pdf Celotno besedilo (151,31 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

Iskanje izvedeno v 0.31 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici