| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


11 - 20 / 50
Na začetekNa prejšnjo stran12345Na naslednjo stranNa konec
11.
STANOVANJSKA POLITIKA IN MOŽNE OBLIKE OSKRBE STANOVANJ
Vesna Holub, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi sem proučevala in iskala alternativne rešitve za reševanje stanovanjske problematike mladih. Zaskrbljujoč je podatek, da tri četrtine mlade populacije, stare od 25 do 35 let še vedno živi pri starših v istem gospodinjstvu, kar kaže na izjemno visoko stanovanjsko problematiko mladih. Leta 2005 je minister za okolje in prostor po prevzemu funkcije izjavil, da razmere na področju stanovanjske oskrbe niso zadovoljive. V Sloveniji v času tranzicije ni uspelo izoblikovati delujočega nacionalnega modela stanovanjske oskrbe po zgledu razvitih držav članic Evropske unije. V diplomski nalogi sem preučevala obstoječo stanovanjsko politiko in inštrumente stanovanjske politike ter iskala rešitve, ki naj bi mladim olajšale dostop do stanovanja. Stanovanjska politika v vlogi reševanja stanovanjske problematike mladih ni učinkovita. Stanovanjski sklad je imel v letu 2008 v lasti le 2.480 stanovanj. Poleg tega ostaja nerešen problem stabilnega dolgoročnega financiranja, zato boljše stanovanjske oskrbe ni pričakovati kaj kmalu. Cene stanovanj so od leta 2004 do leta 2008 naraščale in dosegle mejo oziroma presegle kupno moč prebivalstva. Posledice finančne krize v letu 2008 so zaostrile pogoje in podražile vire financiranja. V diplomski nalogi sem podrobneje prikazala tudi problematiko virov financiranja. Osebno menim, da bi pomembno vlogo pri reševanju stanovanjske problematike lahko imel instrument deljenega lastništva, ki je zaživel le v Ljubljani. V nalogi sem predstavila, kako bi lahko bil ta inštrument z določenimi prilagoditvami izredno zanimiv za mlado populacijo.
Ključne besede: stanovanjska oskrba, stanovanjska politika, cilji, instrumenti, NSVS, neprofitna najemna stanovanja, subvencije, viri financiranja
Objavljeno: 25.01.2010; Ogledov: 1719; Prenosov: 263
.pdf Celotno besedilo (311,75 KB)

12.
POLICIJSKO PRIDRŽANJE - UKREP ZA PREPREČITEV UNIČENJA DOKAZOV V POSTOPKU HIŠNE PREISKAVE
Aljoša Jaklin, 2010, diplomsko delo

Opis: Človekove pravice in temeljne svoboščine so izredno pomembna dobrina sodobne družbe, zato so zapisane v Ustavi kot najvišjem pravnem aktu države. Tudi Republika Slovenija zagotavlja visoko zaščito človekovih pravic v postopkih represivnih organov. Tako so v Ustavi Republike Slovenije zajete tudi podrobne določbe o pravici do osebne svobode in nedotakljivosti stanovanja, ki jih zakonodaja samo še razčlenjuje in natančneje določa. Policija, kot represivni organ, mora osebam v postopkih odvzema prostosti, kot tudi v postopku hišne preiskave, zagotavljati pravice, ki jim jih nalaga zakonodaja. Prav tako se mora Policija držati zakonodajnih pravil, ki so v teh dveh postopkih natančno določeni. Namen diplomske naloge je predstavitev glavnih značilnosti, ki so povezane z institutom pridržanja in hišne preiskave. Predstavljena je pravna ureditev v Republiki Sloveniji, ki opredeljuje instituta pridržanja in hišne preiskave na nivoju zakona in podzakonskih predpisov. Prav tako so predstavljene pravice oseb, ki jim je odvzeta prostost, kot tudi pravice preiskovanih oseb, zoper katere se izvaja hišna preiskava, na nivoju zakona, kot so vročitev odredbe, seznanitev s pravico do odvetnika, poziv k prostovoljni izročitvi predmetov, prisotnost procesnih subjektov ter pisanje in izročitev zapisnika o hišni preiskavi. Tako imenovana Miranda se nanaša na osumljence kaznivih dejanj, ki jim je odvzeta prostost. V slovenskih pozitivno-pravnih predpisih je ta zahteva izrecno zapisana, kar pomeni, da je potrebno pred vsakršnim odvzemom prostosti oziroma pridržanjem osebo o razlogih za odvzem prostosti tudi poučiti. Da lahko policija osebi odvzame prostost, pa mora imeti utemeljen razlog za sum, da je le-ta storila konkretno kaznivo dejanje. Utemeljeni razlog za sum pa je pravni standard, ki je potreben za odreditev hišne preiskave, pri kateri pa ima oseba, zoper katero se izvaja hišna preiskava, pravice, podobne pravicam iz Mirande. Vse izjave pridržanih oseb, kakor tudi dejanja policije, ki niso izvedena v skladu z zahtevami, so tako na sodišču neuporabna ter se izločijo kot nedovoljeni ali nezakoniti dokazi.
Ključne besede: osebna svoboda, odvzem prostosti, policijska pooblastila, policijski postopki, policijsko prijetje, pridržanje, nedotakljivost stanovanja, hišna preiskava, uničenje dokazov, koluzijska nevarnost
Objavljeno: 13.10.2010; Ogledov: 3126; Prenosov: 541
.pdf Celotno besedilo (389,69 KB)

13.
FINANCIRANJE INVESTICIJ V VAROVANA STANOVANJA
Mateja Finžgar, 2010, diplomsko delo

Opis: Staranje človeka je proces, ki poteka vse življenje. V razvitem svetu je že dlje časa značilno podaljševanje življenjske dobe prebivalstva. Proces staranja prebivalstva je predvsem v razvitejših državah tesno povezan z zniževanjem rodnosti in smrtnosti starejšega prebivalstva, kar vpliva na starostno strukturo prebivalstva. Dejstvo je, da se tudi prebivalstvo v Sloveniji stara in da število starejših občanov, starih nad 65 let, narašča. Napovedi za prihodnost obetajo naraščanje povpraševanja po zagotovitvi sodobnejših nastanitvenih zmogljivosti za tiste prebivalce, ki sicer še ne potrebujejo domskega varstva, vendar ne morejo živeti povsem samostojno, saj potrebujejo nego ali delno pomoč druge osebe in prav temu so namenjena varovana oziroma oskrbovana stanovanja. Varovana stanovanja so namensko grajena stanovanja in tehnično prilagojena starejšim in funkcionalno oviranim ljudem. Namenjena so starejšim od 65 let, katerim starost in zdravstvene razmere dopuščajo razmeroma samostojno življenje ob manjši ali večji pomoči strokovnega osebja. Stanovalci so tako deležni socialne in zdravstvene oskrbe štiriindvajset ur dnevno čez vse leto. Praviloma se varovana stanovanja nahajajo v neposredni bližini domov za starejše, saj je v teh domovih praviloma prisotna tudi socialno-zdravstvena služba, ki skrbi za socialno oskrbo in nego oskrbovanca. Podatki o zasedenosti objektov z varovanimi stanovanji po posameznih občinah potrjujejo, da je zanimanje na slovenskem trgu za varovana stanovanja zelo veliko in da povpraševanje presega ponudbo tovrstnih stanovanj. Pri gradnji varovanih stanovanj je pomembno dobro poznavanje vseh temeljnih komponent izvedbe investicijskega projekta z oblikovanjem ustreznega predloga finančne konstrukcije, ki naj bi vseboval stvarno napoved gibanja denarnih tokov v obdobju financiranja investicije in v obdobju njenega odplačevanja. Rentabilnost naložbe lahko opredelimo z izračunom nekaterih pomembnejših kazalnikov učinka naložbe z upoštevanjem razmerja med donosom in vloženimi sredstvi, hkrati pa je treba upoštevati še stroške financiranja in rentabilnost lastnih virov financiranja z namenom določitve take ekonomske cene za kvadratni meter stanovanja, ki bo sprejemljiva tako za najemnika kot za samega investitorja, ki stremi k zapolnitvi vseh razpoložljivih zmogljivosti. Odločitev o investiciji je ena najpomembnejših poslovnih odločitev za vsakega investitorja. Investitor se danes odloča o višini vložka potrebnih denarnih sredstev s ciljem maksimiziranja koristnosti v prihodnosti. Za analizo učinkovitosti investicijskega projekta moramo zato izbrati takšna merila, ki so usklajena s standardi, normativi in predvidenimi stroški naložbe in hkrati omogočajo izbiro najdonosnejše naložbe med različnimi možnostmi. V zvezi z ocenjevanjem uspešnosti projekta se tako običajno uporablja delitev na statične in dinamične metode. Pri obeh pristopih se za oceno uporablja določena metodologija, s tem da statične metode ne upoštevajo časovne komponente, medtem ko dinamične metode čas upoštevajo kot element pri trajanju investicije in ocenjevanju donosnosti naložbe. Pri financiranju investicij se lahko potencialni investitorji odločijo bodisi za projektno oziroma zunajbilančno financiranje bodisi izberejo katero od drugih oblik financiranja investicijskih projektov (leasing, samofinanciranje, dolžniško financiranje). Po drugi strani glavne vire financiranja investicijskih projektov med drugim predstavljajo tako komercialne banke in rizični kapital kot izdaja obveznic na domačem ali mednarodnih trgih kapitala. Na področju gradnje oskrbovanih stanovanj imata pomembno vlogo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki je bil leta 1991 ustanovljen z namenom izvajanja nacionalnega stanovanjskega programa oziroma za spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj, ter Nepremičninski sklad Republike Slovenije, ki sofinancira pridobivanje varovanih stanovanj za starejše na način, da daje dogoročna p
Ključne besede: Staranje prebivalstva, vzroki in posledice staranja prebivalstva, institucionalna mreža storitev za starejše občane, varovana stanovanja, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Nepremičninski sklad Republike Slovenije, predlog finančne konstrukcije, ocena učinkovitosti investicijskega projekta, statične metode, dinamične metode, projektno financiranje, javno in zasebno partnerstvo, leasing, samofinanciranje, dolžniško financiranje, komercialne banke, izdaja obveznic, rizični kapital.  
Objavljeno: 14.12.2010; Ogledov: 2456; Prenosov: 361
.pdf Celotno besedilo (1,25 MB)

14.
OSEBNE SLUŽNOSTI
Katja Košak, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga obravnava institut osebnih služnosti in ločeno predstavlja vsako vrsto osebnih služnosti. Osebne služnosti kot osrednja tema diplomske naloge predstavljajo star institut s koreninami v zgodnjih pravih, svoj razcvet pa doživijo v rimskem pravu. Osebne služnosti so stvarne pravice na tuji stvari, ki nastanejo na podlagi pravnega posla ali s sodno odločbo. Poznamo tri vrste osebnih služnosti in sicer užitek, raba ter služnost stanovanja. Ustanovijo se lahko na nepremičninah, premičninah in na pravicah v odvisnosti od vrste osebne služnosti. Gre za časovno omejene stvarne pravice. Njihova značilnost je neprenosljivost, kar je posledica vezanosti osebne služnosti na konkretno osebo. Na koncu je za potrebe diplomske naloga predstavljena še zemljiška knjiga, kot register kamor se vpisujejo osebne služnosti, ustanovljene na nepremičninah.
Ključne besede: stvarno pravo, služnost, osebna služnost, užitek, raba, služnost stanovanja, zemljiška knjiga
Objavljeno: 15.10.2010; Ogledov: 3855; Prenosov: 746
.pdf Celotno besedilo (545,85 KB)

15.
NACIONALSOCIALISTIČNA STAVBNA MEGALOMANIJA
Anja Prah, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi z naslovom Nacionalsocialistična stavbna megalomanija je bil cilj predstaviti arhitekturo Tretjega rajha s posebnim pogledom na arhitekturne načrte Alberta Speera, ki je ob sodelovanju z Adolfom Hitlerjem iz Berlina nameraval narediti prestolnico sveta – Germanio. Pri tem je poudarek na reprezentativnih zgradbah na mestni osi sever – jug, predvsem na veliki dvorani in novi Reichskanzlei, ki je bila ena izmed redkih dejansko uresničenih gradenj Alberta Speera. Pri tem sem raziskala namene gradenj, uporabljen material ter Hitlerjev in Speerov arhitekturni stil, ki je temeljil predvsem na zgledovanju po antični Grčiji in Rimu. Po prvih gradnjah v Nürnbergu se je Speera kaj hitro prijel naziv Hitlerjev prvi arhitekt. Razvijal je nove metode dela (izdelovanje maket) in nove teorije o gradbenem materialu (teorija o vrednosti ruševin). Pridobil je na ugledu in moči, kar se je najbolj izkazalo pri njegovi politiki preseljevanja Judov iz Berlina, ko je zaradi prostorske stiske za nove gradnje bil eden izmed glavnih povzročiteljev deportacije več tisoč berlinskih Judov.
Ključne besede: arhitektura, Speer, Hitler, Germania, megalomanija, judovska stanovanja
Objavljeno: 09.01.2012; Ogledov: 1212; Prenosov: 157
.pdf Celotno besedilo (3,06 MB)

16.
17.
18.
19.
20.
Iskanje izvedeno v 0.25 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici