| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 31
Na začetekNa prejšnjo stran1234Na naslednjo stranNa konec
1.
PLESNA DRAMATIZACIJA NA PODLAGI TOMAŽIČEVIH PRAVLJIC IN BAJK
Aleksandra Križanič, Tadeja Štuhec, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo zapisali deset scenarijev za plesno dramatizacijo na podlagi Tomažičevih pravljic in bajk. Tako smo se ukvarjali z dvema področjema, in sicer z mladinsko književnostjo in metodiko plesne vzgoje. Namen oz. cilji našega teoretičnega diplomskega dela so: zapisati scenarije kot predloge za praktično izvajanje, izpostaviti korelacijo med mladinsko književnostjo in metodiko plesne vzgoje ter proučiti strokovno literaturo s teh dveh področij. Pri področju mladinske književnosti smo se osredotočili na Tomažičeve pohorske pravljice in bajke, v katerih so zajeta bajeslovna bitja, ki smo jih še posebej poudarili (identifikacija, doživljanje). S področja plesne vzgoje smo proučili naslednje teme: plesno dramatizacijo in izražanje, metode in oblike ter nastopanje predšolskih otrok. Zaradi celostne obravnave plesne dramatizacije smo proučili strokovno literaturo tudi z ostalih vzgojnih področij kurikuluma. Za uresničitev zadanih ciljev smo izbrali deskriptivno metodo, ki smo jo uporabili za opisovanje znanih dejstev, odnosov in procesov iz literature. Metodo analize smo uporabili pri analiziranju kratke proze Jožeta Tomažiča. Uporabili smo še metodo sinteze (v sklepu), metodo klasifikacije (literarne vrste, zvrsti Jožeta Tomažiča), zgodovinsko metodo (umeščanje avtorja v prostor in čas) ter metodo generalizacije in specializacije (v scenarijih).
Ključne besede: Jože Tomažič, pravljica, bajka, bajeslovna bitja, spodbude, plesna dramatizacija, scenariji.
Objavljeno: 11.09.2009; Ogledov: 2825; Prenosov: 395
.pdf Celotno besedilo (2,88 MB)

2.
SPODBUDE IN ZAVORE PRI UČENJU
Kristina Fink, 2009, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo je analiza spodbud in zavor pri učenju. Zanimalo nas je, katere so glavne spodbude in zavore pri učenju. V diplomskem delu smo podrobno raziskali, kaj so učenje, motivacija in motivacija za učenje. Da bi ugotovili, katere so spodbude in zavore, ki vplivajo na učenje dijakov, smo izvedli raziskavo na dveh srednjih šolah in rezultate nato primerjali med seboj. V raziskavo smo vključili dijake Srednje zdravstvene šole Ljubljana (SZŠ) in dijake Tehniškega šolskega centra Kranj (TŠC). Spraševali smo jih o tem, kaj jih najbolj motivira za učenje, kaj jih pri učenju zavira, kakšna je njihova samopodoba v povezavi z motivacijo za učenje, kakšen vpliv ima profesorjevo podajanje snovi na motivacjo za učenje, kakšne so njihove učne navade in kako se starši zanimajo za njihovo učenje. Ugotovili smo, da dijake na obeh srednjih šolah za učenje spodbujajo in zavirajo podobni dejavniki. Rezultati raziskave so pokazali, da je največja spodbuda za učenje ta, da se zavedajo pomembnosti izobrazbe v življenju, največja zavora pa je nezanimiva učna snov. Na podlagi analize smo tudi ugotovili, da med mnenji dijakov SZŠ in TŠC ne obstajajo bistvene razlike o tem, kakšna je njihova samopodoba, kako se starši zanimajo za njihovo učenje in kakšne so njihove učne navade. Ugotovili smo tudi, da dijaki SZŠ načinu posredovanja znanja in odnosu profesorja do dijakov pripisujejo večji pomen kot dijaki TŠC.
Ključne besede: - dijaki - spodbude - zavore - samopodoba - učenje - starši - učitelji
Objavljeno: 28.09.2009; Ogledov: 2152; Prenosov: 186
.pdf Celotno besedilo (1,93 MB)

3.
INOVATIVNE TEHNOLOGIJE PRIDOBIVANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV
Marko Kores, 2009, diplomsko delo

Opis: Globalne vremenske spremembe, nova zakonodaja, strmenje k čistejšim in okolju prijaznim tehnologijam so in bodo pripomogle k razvoju inovativnih izdelkov pridobivanja energije iz OVE. Pričakovati je, da se bodo cene tehnologij nižale. Prav tako bo Evropska unija namenjala vedno več denarja za raziskave in razvoj na tem področju. V Sloveniji s finančnimi sredstvi spodbujajo gradnjo sončnih elektrarn Eko sklad, Ministrstvo za kmetijstvo, država s fiksnimi odkupnimi cenami električne energije. Evropska unija strmi k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, pri čemer bodo velik doprinos k zmanjšanju prinesle tehnologije koriščenja OVE. Plan Evropske unije je do leta 2020 pridobiti 20% energije iz OVE. V Sloveniji bi naj do leta 2020 pridobili 25% vse energije iz OVE. Ker je podjetij, ki ponujajo gradnjo sončnih elektrarn vedno več je pomembno, da podjetja pri zadržanju in večanju tržnega deleža uporabljajo nove — inovativne izdelke.
Ključne besede: Invencija, inovacija, eko inovacija, obnovljivi viri, finančne spodbude EU in Slovenije, Enersis d.o.o.
Objavljeno: 04.06.2010; Ogledov: 2384; Prenosov: 234
.pdf Celotno besedilo (1,31 MB)

4.
UPORABA NEKATERIH MOTIVACIJSKIH SREDSTEV PRI POUKU GLASBE NA RAZREDNI STOPNJI
Tina Butkovič, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom Uporaba nekaterih motivacijskih sredstev pri pouku glasbe na razredni stopnji je obravnavana tematika motivacije, nekaterih sredstev za motiviranje učencev ter glasbenih dejavnosti, v katerih lahko učitelji posamezna motivacijska sredstva uporabljajo. Želeli smo ugotoviti, kako pomembna je za učitelje motivacija pri pouku glasbene vzgoje in kako pogosto učitelji na razredni stopnji za motiviranje otrok uporabljajo nekatera motivacijska sredstva. Prvi del diplomskega dela obravnava teoretične vidike motivacije, in sicer je opisana motivacija in dejavniki, ki lahko vplivajo nanjo, nekatere njene teorije ter značilnosti motivacije, ki se kažejo v procesu izobraževanja. Predstavljena so nekatera motivacijska sredstva in glasbene dejavnosti, s katerimi učitelj vpliva na razvoj učenčevih glasbenih sposobnosti in osebnostnih lastnosti. Empirični del diplomskega dela je bil izveden s pomočjo kavzalno — neeksperimentalne metode dela. S pomočjo anketnega vprašalnika je bilo ugotovljeno, da ni statistično značilnih razlik med učitelji z različnimi leti delovnih izkušenj in tistimi, ki poučujejo v posameznem triletju glede uporabe motivacije, saj jo učitelji ocenjujejo kot zelo pomembno. Razlike med učitelji glede na triletje in leta delovnih izkušenj se pri pogostosti uporabe motivacijskih sredstev pojavljajo v uporabi pantomime, igranja na instrumente, ogleda videoposnetkov ter uporabe izštevank. Glede na rezultate, ki jih je prinesla naša raziskava, bi bilo dobro, da učitelji glasbene vzgoje razširijo svoje spoznanja in pridobijo še več znanja o pomembnosti in potrebnosti uporabe raznolikih in pestrih motivacijskih sredstev pri pouku glasbene vzgoje.
Ključne besede: Motivacija, teorije motivacije, vrste motivacije, motivacijske spodbude, motivacijska sredstva, glasbene dejavnosti.
Objavljeno: 10.09.2010; Ogledov: 2184; Prenosov: 349
.pdf Celotno besedilo (761,23 KB)

5.
PRIMERJAVA LIKOVNO-USTVARJALNIH DOSEŽKOV NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
Nena Hrušovar, 2010, diplomsko delo

Opis: Ustvarjalnost je pojem, ki ga uporabljamo zelo pogosto, a o njem vemo pravzaprav zelo malo. Ogromno literature na široko piše o njem, a še danes nimamo enoznačne definicije ustvarjalnosti. Zelo pomembno pa se je zavedati, da je ustvarjalnost sposobnost, ki je enakovredno razporejena med vse posameznike in jo je potrebno smotrno razvijati. Tako doma kot v šoli so otroci neprestano pod različnimi vplivi. Le-ti so včasih spodbudni, nemalokrat pa tudi zavirajo razvoj otroške domišljije, spontano izražanje in druge ustvarjalne sposobnosti. V diplomskem delu je najprej teoretično osvetljen pomen ustvarjalnosti z več zornih kotov. Nato sledi empirični del, v katerem je bil raziskan nivo likovno-ustvarjalnih sposobnosti in primerjan glede na spol in stratum 11- in 12-letnikov. Kot instrument raziskovanja za ugotavljanje obstoječega stanja likovne ustvarjalnosti je bil uporabljen že preverjen test LV1. S testom je bilo spremljanih šest dejavnikov likovne ustvarjalnosti, katerih podatki so bili nato obdelani s programom SPSS. Za nazornejšo predstavo so dodani še vzorčni primeri rešitev učencev. Analiza rezultatov je pokazala, da med spoloma obstajajo statistično značilne razlike pri dejavniku likovne fleksibilnosti in občutljivosti za likovne probleme v prid deklicam. Prav tako so bile raziskane morebitne razlike med učenci iz mestnega oz. primestnega okolja. Statistično značilna razlika je bila zaznana pri dejavniku likovne fluentnosti, kjer so dosegli boljše rezultate učenci iz mestnega okolja.
Ključne besede: ustvarjalnost, likovna ustvarjalnost, dejavniki likovne ustvarjalnosti, likovna ustvarjalnost v osnovni šoli, spodbude za razvoj ustvarjalnosti, zaviranje ustvarjalnosti
Objavljeno: 14.10.2010; Ogledov: 1519; Prenosov: 224
.pdf Celotno besedilo (8,70 MB)

6.
7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE IN FINANČNE SPODBUDE ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA
Nataša Biadov, 2010, diplomsko delo

Opis: Mala in srednje velika podjetja imajo pomembno vlogo tako v slovenskem kot celotnem gospodarstvu Evropske unije. Predstavljajo kar 99 % vseh podjetij in zagotavljajo okrog 75 milijonov delovnih mest. Lahko trdimo, da je podjetništvo gonilna sila inovacij, konkurenčnosti in gospodarske rasti, s tem pa so spodbude za podporo razvoja v srednjih in malih podjetjih kot najbolj dinamičnega dela gospodarstva zelo pomembne. Tega pomena se zaveda tudi Evropska skupnost. Načinov, kako podjetja sledijo aktualnemu gospodarskemu razvoju, je veliko. Slovenskim podjetjem je zaradi njihove majhnosti težko sprejemati strateške odločitve o investicijah v raziskave in razvoj, saj je tveganje preveliko. Za Slovenijo so take spodbude in ukrepi še toliko bolj pomembni, saj po deležu malih in srednje velikih podjetjih zaostajamo za Evropo. Eden izmed manj tveganih načinov za lažje sprejemanje strateških odločitev je sodelovanje v sofinanciranih projektih Evropske unije, skozi okvirni program, program konkurenčnosti in inovacij, program EUREKA, s pridobivanjem sredstev preko strukturnih in kohezijskih skladov,… Evropska skupnost nenehno poudarja, da je potrebno okrepiti znanstvene in tehnološke temelje industrije Skupnosti ter s tem zagotoviti visoko raven konkurenčnosti na mednarodni ravni. Evropski svet je v Lizboni dne 23. in 24. marca 2000 priznal osrednjo vlogo raziskav ter s tem določil nov strateški cilj Evropske unije: postati najbolj konkurenčno in dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti s številčnejšimi in boljšimi delovnimi mesti ter z večjo socialno kohezijo. 7. okvirni program ima pomembno vlogo pri doseganju lizbonske strategije. S tem programom želi Evropska skupnost postati vodilni svetovni raziskovalni prostor. Statistični podatki zgovorno kažejo na uspešnost Slovenije v 7. okvirnem programu tako po številu udeležencev kot višini pridobljenih sredstev. V okviru programa se izvajajo razpisi, ki so še posebej namenjeni MSP, saj so ključnega pomena za izvajanje prenovljene lizbonske strategije, gospodarsko rast in zaposlovanje. V Sloveniji obstaja kar nekaj malih in srednje velikih podjetij, ki so bila skozi okvirne programe EU uspešna in tako postala prepoznavna. Eden od takih podjetij je podjetje XLAB d.o.o, ki se zaveda potrebe po stalni inovativnosti in razvoju.
Ključne besede: mala in srednje velika podjetja – MSP, finančne spodbude Evropske Unije, 7. okvirni program, evropski raziskovalni prostor – ERA
Objavljeno: 08.12.2010; Ogledov: 1556; Prenosov: 120
.pdf Celotno besedilo (475,64 KB)

7.
RAZLIČNE LUTKE RAZLIČNO PLEŠEJO
Barbara Belej, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Različne lutke različno plešejo obravnava plesno ter lutkovno vzgojo, ki sta del predšolske vzgoje. Diplomska naloga je teoretična. Obravnava vrste lutk in njihovo izdelavo. Tako spoznamo lutke na palici, lutke na nitkah, ročne lutke, prstne lutke, ploske lutke, mimične lutke ter maske. Sledi nekaj besed o glasbi in plesu ter njuni povezanosti. Nato so opredeljene vrste plesnih dejavnosti ter značilnosti plesne vzgoje. Nadalje so omenjene tudi spodbude za gibanje, posebej je omenjena tudi lutka kot spodbuda za gibanje. Omenjena so še čustva, ki jih izražamo z gibanjem in z lutkami; posebno poglavje pa je namenjeno tudi načrtovanju v vrtcu. V zadnjem poglavju nam diplomska naloga ponuja priprave za vzgojno delo v vrtcu, ki so vzgojiteljicam lahko v pomoč pri načrtovanju plesnih dejavnosti, kjer lutko uporabimo kot spodbudo za gibanje oz. ples. Torej, namen diplomske naloge je vzgojitelje še bolj spodbuditi k izvajanju plesnih dejavnosti z otroki. Otroci se radi gibajo — zanje je motivacija lahko že gibanje ali glasba, lahko pa uporabimo tudi druge spodbude, npr. lutke. Različne lutke pri otrocih spodbujajo različna gibanja in to ta diploma tudi prikazuje.
Ključne besede: ples, plesna vzgoja, vrste lutk, spodbude, načrtovanje, priprave
Objavljeno: 23.12.2010; Ogledov: 2669; Prenosov: 555
.pdf Celotno besedilo (340,07 KB)

8.
RAZLIKE MED PODJETNICAMI IN PODJETNIKI V SLOVENSKI BISTRICI
Katarina Lazić, 2011, diplomsko delo

Opis: Število podjetij pod vodstvom žensk se povečuje, kljub temu je to še vedno manjše kot število moških podjetij. Pospeševanje prisotnosti žensk v podjetništvu krepi gospodarstvo, prinaša inovacije v poslovnem svetu ter novosti na ekonomskem, političnem in družbenem področju. Med podjetnicami in podjetniki obstajajo razlike na različnih področjih in pri različnih dejavnikih. Te razlike so očitne na področjih podpornih sistemov, virov sredstev, problemov in ovir, glede motivacije, poklicnih izkušenj, izobrazbe, osebnostnih značilnostih, značilnosti podjetij. Stereotipne predstave o vlogi žensk, da je njihova primarna skrb dom in družina, se počasi spreminjajo in ženske izbirajo podjetništvo kot obliko kariere. Mnoge med njimi so uspešne in svoj uspeh večinoma pripisujejo osebnim kvalitetam, kot so samodisciplina, vztrajnost in trdo delo. Ženske potrebujejo drugačne spodbude za vstop v podjetništvo kot moški. Ukrepi, ki bi izboljšali položaj žensk v podjetništvu, bi morali biti naravnani na boljšo promocijo ženskega podjetništva, ustanavljanje programov in mrež, ki bi omogočale povezovanje podjetnic in izenačevanje možnosti med moškimi in ženskami v podjetništvu.
Ključne besede: podjetništvo // žensko podjetništvo // podjetnik // podjetnica // razlike // stereotipi // enakost spola // problemi // spodbude // Slovenska Bistrica // kariera in družina // podporne skupine // izobrazba // izkušnje // motivacija // podjetniški cilji // dejavnost podjetja // osebnostne značilnosti //
Objavljeno: 09.05.2011; Ogledov: 2782; Prenosov: 155
.pdf Celotno besedilo (1,52 MB)

9.
UGOTAVLJANJE OSEBNIH SKUPINSKIH IN ORGANIZACIJSKIH POTREB V PODJETJU
Martina Fekonja, 2011, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Zadovoljevanje osebnih, skupinskih in organizacijskih potreb je ključ do uspešnega poslovanja organizacije. Zadovoljni in motivirani zaposleni so glavni vir obstoja organizacije. Na trgu obstaja veliko potreb, te potrebe pa se s časom spreminjajo. Pomembno je, da se posamezniki in organizacije prilagajajo potrebam, ki nastajajo in jih tudi zadovoljujejo. Potrebe se razlikujejo med samimi potrebami v organizaciji in potrebami zaposlenih. Za uspešno poslovanje je potrebno medsebojno prilagajanje in poznavanje potreb. Če so potrebe zadovoljene, se občuti tudi zadovoljstvo zaposlenih. Samo zadovoljni posamezniki uspešno prispevajo k rasti, razvoju, napredku in samo uspešni posameznik bo lahko učinkovit. Poznamo veliko načinov, kako lahko merimo zadovoljstvo, eden izmed teh je tudi vprašalnik za merjenje zadovoljstva. Iz njega, glede na skupno povprečno vrednost, izvemo, kakšna je stopnja zadovoljstva zaposlenih. Motivacijske teorije opredeljujejo potrebe ljudi. Vsaka teorija ni primerna za vsako organizacijo. Organizacije, teorije izbirajo glede na profil zaposlenih. Poznamo veliko načinov, s katerimi motiviramo zaposlene. Spodbujamo jih lahko z nagrajevanjem (denarno in nedenarno), s pohvalami, s čestitanjem za dosežke, z izkazovanjem zaupanja, z motivacijskimi karticami, … itd.
Ključne besede: potrebe, motivacijske teorije, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo vodij, motivacija, spodbude, spodbudno delovno okolje in prostor
Objavljeno: 04.08.2011; Ogledov: 1510; Prenosov: 101
.pdf Celotno besedilo (871,65 KB)

10.
SLOVENSKE NEPOSREDNE TUJE INVESTICIJE V DRŽAVAH ZAHODNEGA BALKANA
Damir Čontala, 2012, diplomsko delo

Opis: Neposredne tuje investicije sodijo med najvišje oblike internacionalizacije. Postale so prevladujoča oblika poslovnega tveganja v tujini in se od ostalih oblik mednarodnih tokov kapitala razlikujejo predvsem po tem, da gre za strateško obliko vlaganja, katere značilnost sta dolgoročnost in aktivna vloga investitorja. Najpomembnejši motiv, ki vodi podjetja v investiranje v tujino, je motiv ohranjanja, širjenja in prodora na tuje trge. Podjetja se ob vstopu na tuje trge srečujejo z različnimi ovirami, med katerimi izstopajo predvsem pomanjkanje znanja, informacij, strokovnega kadra in kapitala. Za državo prejemnico neposredne tuje investicije poleg novega vira kapitala predstavljajo vir novih zaposlitvenih možnosti, sredstvo transformacije nove tehnologije in upravljanja v domače gospodarstvo ter odpiranje novih tržnih in razvojnih možnosti domačim podjetjem. Toda obstajajo tudi možnosti negativnih vplivov neposrednih tujih investicij na državo prejemnico, in sicer tujci prevzemajo v veliki meri že obstoječa uspešna domača podjetja ter v težnji po čim višjem dobičku znižujejo število zaposlenih, pritiskajo na znižanje stroškov dela, menjavajo domače dobavitelje s tujimi in odlivajo dobiček v tujino. Vsekakor je najbolj dobrodošla oblika neposrednih tujih investicij ustanovitev novega podjetja, ki ima za državo prejemnico predvsem pozitivne učinke. V teoretičnem delu diplomskega dela so prikazane vrste investicij, oblike neposrednih tujih investicij, možnosti financiranja investicij, motivi za neposredne tuje investicije, možni učinki na državo prejemnico neposrednih tujih investicij in odnos politike v državah prejemnicah do neposrednih tujih investicij. Empirični del smo razdelili na dva dela, in sicer v prvem delu prikazujemo razloge in ovire za slovenske neposredne tuje investicije, odnos slovenske politike do izhodnih neposrednih tujih investicij ter vrednosti slovenskih tujih investicij (investicije po državah prejemnicah, investicije po dejavnostih, dobički, izgube itd.). Drugi del empiričnega dela je namenjen slovenskim neposrednim tujim investicijam v državah Zahodnega Balkana. Prikazujemo odnos politike v državah Zahodnega Balkana do neposrednih tujih investicij in sporazume s Slovenijo o slovenskih neposrednih tujih investicijah v državah Zahodnega Balkana, prikazane so vse vhodne neposredne tuje investicije v državah Zahodnega Balkana, slovenski delež v le-teh ter podroben pregled slovenskih neposrednih tujih investicij v vsaki posamezni državi Zahodnega Balkana.
Ključne besede: neposredne tuje investicije, Slovenija, države Zahodnega Balkana, investicijski motivi in spodbude, priliv investicij, dejavnosti, oblike investicij
Objavljeno: 26.06.2012; Ogledov: 1196; Prenosov: 110
.pdf Celotno besedilo (486,82 KB)

Iskanje izvedeno v 0.26 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici