| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 18
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Vključimo gozd v pouk Podružnične šole Kog
Jasna čurin, 2009, diplomsko delo

Opis: Cilj diplomske naloge je bil priprava in izvedba aktivnosti na temo Gozd na območju Podružnične šole Kog. V nalogi so opisane možne aktivnosti v gozdu in izvedba naravoslovnega dneva. Za splošno obravnavo teme gozd je možno uporabiti več metod dela, od verbalno-tekstualnih metod do izkustvenega in sodelovalnega učenja. Predstavljene so nekatere oblike dela, primerne za aktivnosti v gozdu in izvedbo naravoslovnega dela: projektno učno delo, raziskovalno delo, problemski pouk, terensko delo, ekskur
Ključne besede: Gozd, metode dela, oblike dela, naravoslovni dan, ekskurzija, sodelovalno učenje, prvo triletje.
Objavljeno: 17.02.2009; Ogledov: 3152; Prenosov: 691
.pdf Celotno besedilo (11,99 MB)

2.
PRIMERI KONSTRUKTIVISTIČNEGA POUČEVANJA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA
Urška Slomšek, 2009, diplomsko delo

Opis: Predmet obravnave te diplomske naloge je predstavitev konstruktivističnega načina poučevanja in preizkus le-tega v praksi. Pri tem spoznavamo, da je ta model pouka blizu učencu in da poudarja njegovo samostojno vlogo pri učenju. Da je predznanje velikega pomena za učenčevo usvajanje novega znanja in nadgrajevanje že osvojenega. Od učitelja zahteva bolj natančno in zahtevnejšo pripravo na delo ter pozorno spremljanje in vrednotenje dela učencev. V teoretičnem delu je prikazano in opisano uspešno izvajanje tega načina poučevanja na Mednarodni osnovni šoli v Ljubljani, ki si je za temelje svojega načina izobraževanja izbrala prav teorijo konstruktivizma. V praktičnem delu je predstavljena hospitacija, ki je bila izvedena na tej osnovni šoli, z namenom realnega vpogleda v konstruktivistično oblikovan pouk. V drugem delu pa je prikazan vnos teorije v prakso. Izvedba nastopa po konstruktivističnih načelih v »klasični« devetletki. Pri tem so bile upoštevane vse tri faze konstruktivističnega pristopa, hkrati pa tudi nekatere metode, ki omogočajo takšen način poučevanja.
Ključne besede: Konstruktivizem, konstruktivistično poučevanje, učenec, učitelj, mednarodna šola, sodelovalno učenje.
Objavljeno: 19.05.2009; Ogledov: 4172; Prenosov: 835
.pdf Celotno besedilo (11,46 MB)

3.
SODELOVALNO UČENJE PRI PREDMETU DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI
Mateja Trplan, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je govora o sodelovalnem učenju, metodi poučevanja, ki omogoča učencem aktivno pridobivanje znanja in spretnosti. Predstavljeni so njeni prvi zametki v šolstvu, teoretična izhodišča, ki so vplivala na njen razvoj, in razlogi za uveljavljanje takega načina dela pri pouku, prav tako pa tudi pomisleki o uporabi le-tega. Opisane so osnovne značilnosti, po katerih se sodelovalno učenje razlikuje od ostalih učnih metod in ključna načela, ki zagotavljajo njegovo uspešno izvedbo pri učnih urah. Sodelovalno učenje je v okviru šolske prenove priporočen način poučevanja pri vseh predmetih. V diplomskem delu je obravnavan v okviru dveletnega osnovnošolskega predmeta državljanske vzgoje in etike. Poleg analize vsebine in ciljev predmeta so navedeni konkretni primeri uporabe sodelovalnega učenja pri tem predmetu. Z namenom, da se ugotovi, kako je dejansko s poznavanjem in uporabo sodelovalnega učenja pri pouku državljanske vzgoje in etike, je delo dopolnjeno z analizo desetih intervjujev z učitelji, ki ta predmet poučujejo na osnovnih šolah v severovzhodnem delu Slovenije. Ugotovitve kažejo, da učitelji zagovarjajo uveljavljanje in uporabo te metode pri pouku, jo do neke mere poznajo in prakticirajo, v njej vidijo tako prednosti kot slabosti, se srečujejo z ovirami pri njenem izvajanju in bi si želeli dodatnega izobraževanja o njej. Ni pa bila ugotovljena povezava med deležem uporabe sodelovalnega učenja pri mlajši in bolj izobraženi generaciji učiteljev v primerjavi s starejšo in manj izobraženo.
Ključne besede: sodelovanje, sodelovalno učenje, državljanska vzgoja in etika, vloga učenca, vloga učitelja
Objavljeno: 07.01.2010; Ogledov: 3663; Prenosov: 432
.pdf Celotno besedilo (876,76 KB)

4.
SODELOVALNO UČENJE V KONTEKSTU IZVEDBE TEHNIŠKEGA DNEVA V OSNOVNI ŠOLI
Dušica Jeseničnik, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo izhajali iz predmeta spoznavanje okolja, ki se poučuje v prvem triletju devetletne osnovne šole. S tem predmetom se lahko povezujejo različni dnevi dejavnosti; kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, športni dnevi in nenazadnje tudi tehniški dnevi. Poseben poudarek smo namenili tehniškim dnevom, ki so, kakor tudi drugi dnevi dejavnosti, prisotni v vseh devetih razredih osnovne šole. Osredotočili smo se na sodelovalno učenje po kontekstu izvedbe tehničnih dni. Učenci so delali v heterogenih skupinah, le-te so sestavljali učenci tako razredne kot predmetne stopnje. Za ta način smo se odločili, ker nam je to predstavljalo nadgradnjo že obstoječemu, večkratnemu, uspešnemu sodelovanju z učiteljem tehnične vzgoje. Sodelovanje z njim je potekalo tako na ravni tedenskih ur po predmetniku spoznavanja okolja kot tudi v sklopu tehničnih dni, načrtovanih skozi šolsko leto. Menimo, da smo sledili sodobnim trendom devetletne šole, v kateri učenci z veliko poplavo informacij in sodobne napredne tehnologije lažje sledijo takšnim načinom dela tudi kasneje v življenju. Sami smo načrtovali in izvedli tehniški dan na mariborski osnovni šoli, ga ustrezno dokumentirali in dejavnosti podkrepili tudi s fotografskim zapisom.
Ključne besede: spoznavanje okolja, tehniški dan, sodelovalno učenje, prvo triletje
Objavljeno: 04.11.2010; Ogledov: 2325; Prenosov: 283
.pdf Celotno besedilo (4,32 MB)

5.
SODELOVALNO UČENJE PRI PREDMETU DRUŽBA V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Katja Gracar, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi Sodelovalno učenje pri predmetu družba v 5. razredu osnovne šole sem želela proučiti, načrtovati in izvesti metodo sodelovalnega učenja v praksi. Sodelovalno učenje daje učencem možnost vzpostavitve kontaktov, z uporabo sodelovalnih veščin pa vzdržujemo pozitivne odnose v skupini, prevzemamo odgovornost, sprejemamo drug drugega in čutimo, da smo pomemben član skupine. Aktivne oblike učenja — samostojno iskanje podatkov, razmišljanje, povezovanje znanj, izmenjavanje izkušenj in mnenj privedejo učence do znanja, ki bo trajnejše in uporabnejše. V teoretičnem delu je predstavljena metoda sodelovalnega učenja, prav tako pa tudi osnovna načela uspešnega sodelovalnega učenja ter strukture nalog, učiteljeva vloga pri sodelovalnem učenju ter prednosti in slabosti takšnega načina dela. V praktičnem delu je prikazan primer sodelovalne učne ure, ki sem jo izvedla z učenci 5. razreda Osnovne šole Janka Glazerja Ruše, predstavljena pa so tudi mnenja učencev o sodelovalnem učenju.
Ključne besede: sodelovalno učenje, družba, sodelovalne veščine
Objavljeno: 22.10.2010; Ogledov: 3867; Prenosov: 586
.pdf Celotno besedilo (1,62 MB)

6.
PRIMERI SODELOVALNEGA UČENJA PRI ZGODOVINSKIH TEMAH V 5. RAZREDU
Tanja Skale, 2011, diplomsko delo

Opis: Kadar govorimo o razvoju otroka, je pomembno, da govorimo o njegovem celostnem razvoju. Sodelovalno učenje je način sodobnega pouka, s katerim lahko delno pripomoremo k celostnemu razvoju otroka, saj lahko vplivamo na razvoj njegovega spoznavnega, čustveno-motivacijskega ter socialnega področja (Peklaj, 2001). Sodelovalno učenje se v šoli pojavlja kot sodobna oblika dela. V slovenskem prostoru je sodelovalno učenje s teoretičnega vidika najbolje opredelila Cirila Peklaj. Njej gre zasluga, da se danes posledično sodelovalno učenje uveljavlja, udejanja pri posameznih predmetih v slovenskih šolah. V ta namen je nastala tudi ta diplomska naloga. V teoretičnem delu diplomske naloge Primeri sodelovalnega učenja pri zgodovinskih temah v 5. razredu so predstavljeni temeljni elementi sodelovalnega učenja kot enega izmed možnih načinov strukturiranja učne situacije. Predstavljeno je, kaj je sodelovalno učenje, kakšna sta vloga in pomen sodelovalnega učenja za celostni razvoj otroka. Opredeljena so osnovna načela sodelovalnega učenja, prednosti in slabosti izvajanja takšnega načina dela, metode oziroma strukture sodelovalnega učenja in učiteljeva vloga pri sodelovalnem učenju. Vključeni so tudi napotki za uvajanje sodelovalnega dela v skupine. Opisano je več sodelovalnih metod oziroma struktur sodelovalnega učenja, hkrati pa so predstavljene tudi težave, ki se lahko pojavijo pri uvajanju sodelovalnega učenja in nenazadnje tudi možni načini za njihovo premagovanje. V praktičnem delu diplomske naloge so prikazani primeri sodelovalnih učnih ur, ki so bile strnjene v tri blok ure. Izvedene so bile pri predmetu družba z učenci 5. razreda Osnovne šole Dobrna, in sicer na izbrane učne teme iz učnega načrta s pomočjo štirih struktur sodelovalnega učenja. Cilj je bil proučiti, načrtovati in izvesti štiri metode sodelovalnega učenja v praksi. Na koncu so predstavljena tudi mnenja učencev o sodelovalnem učenju in intervju z učiteljico Ireno Delčnjak Smrečnik.
Ključne besede: Ključne besede: sodelovalno učenje, sodelovanje, sodelovalne veščine, celostni razvoj.
Objavljeno: 12.05.2011; Ogledov: 4332; Prenosov: 571
.pdf Celotno besedilo (16,85 MB)

7.
SODELOVANJE IN TEKMOVANJE UČENCEV V ŠOLI
Pija Kristan, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava tekmovanje in sodelovanje, ki sta se v zadnjih nekaj desetletjih kot koncepta delovanja uveljavila v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu ter postala sestavni del šole in njen edini možni način delovanja. Namen raziskovanja je bil ugotoviti, kako, kdaj in zakaj sta se koncepta tekmovanja in sodelovanja v novejšem času pričela poudarjati, v kakšnih oblikah se pojavljata na različnih ravneh delovanja šole ter kakšen vpliv imata na učence. Teoretično raziskovanje virov je pokazalo, da se je koncept tekmovanja pričel poudarjati z industrijsko revolucijo in razvojem tržnih družbenih zakonitosti, predvsem pa s prebojem neoliberalne doktrine in vrednot konkurenčnega trga. Koncept sodelovanja se je pričel poudarjati po drugi svetovni vojni s poudarjanjem človekovih pravic prek mednarodnih organizacij, z združevanjem Evrope v Evropsko unijo ter pod vplivom novih ugotovitev s področja vzgoje in izobraževanja, predvsem teorij o motivaciji človeka za učenje. Ugotovljeno je bilo, da se tekmovanje in sodelovanje pojavljata na več ravneh šolskega delovanja: na ravni delovanja šole, na ravni mišljenja in ravnanja udeležencev v vzgojno-izobraževalnem sistemu ter na ravni vzgojno-izobraževalnega procesa. Oba koncepta delovanja različno vplivata na učence, v splošnem pa vplivata na področje učenčevega osebnostnega, kognitivnega in metakognitivnega razvoja, na razvoj njegovih medosebnih in drugih spretnosti ter sposobnosti, na komunikacijo ter razvoj vrednot, čustev in vedenja, na motivacijo ter na učne rezultate.
Ključne besede: tekmovanje, sodelovanje, motivacija, sodelovalno tekmovanje, sodelovalno učenje
Objavljeno: 14.12.2012; Ogledov: 1883; Prenosov: 287
.pdf Celotno besedilo (861,72 KB)

8.
SODELOVALNO UČENJE PRI POUKU SLOVENŠČINE
Janja Kerbler, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je bilo obravnavano sodelovalno učenje in njegova priljubljenost med učenci in učitelji slovenščine na dveh izbranih osnovnih šolah. Temelji na teoretičnih spoznanjih, dokazanih s praktičnimi izsledki in podkrepljenimi z izvedbo dveh anket, njuno analizo ter primerjavo. Slednja govori o tem, kako je sodelovalno učenje priljubljeno med učenci in kako med učitelji, kako pogosto se tovrstna metoda pri pouku slovenščine uporablja, ali se učenci ob takšni metodi dela naučijo veliko in ali si tako učitelji kot učenci želijo pri pouku slovenščine več sodelovalnega učenja. Po mnenju Cirile Peklaj (2001), ki se z raziskovanjem sodelovalnega učenja intenzivno ukvarja že vrsto let, je naloga šole v sodobnem svetu tehnologije in nenehnih novosti, da učence opremi z višjimi miselnimi veščinami, z veščinami reševanja problemov, komunikacijskimi in tudi socialnimi veščinami, da bodo učenci kos tempu, ki ga narekuje življenje. Kakovostno delo v šoli torej naj ne bi spodbujalo samo spoznavnih procesov učencev, temveč mora omogočati tudi pogoje za njihov socialni, čustveni in duhovni razvoj. Vse to pa so tudi zahteve, ki so jasno zapisane v ciljih osnovnošolskega izobraževanja. Med temeljnimi cilji je poleg pridobivanja znanj še posebej poudarjeno vzgajanje za medsebojno strpnost, demokracijo, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi ... Zato ne moremo mimo tega, da je prav delo v sodelovalnih skupinah eden najboljših načinov za doseganje teh ciljev. Rezultati izvedenega anketiranja so pokazali, da je tako učencem kot učiteljem slovenščine, na šolah, kjer sem izvedla anketo, sodelovalno učenje všeč, a učitelji kljub vsemu tovrstno metodo uporabljajo redko oziroma nekajkrat v šolskem letu. Po mnenju učiteljev se učenci ob tej metodi dela naučijo veliko, pa tudi učenci menijo, da je poleg individualnega dela skupinsko delo ena izmed najbolj funkcionalnih oblik. Končna ugotovitev, ki je nastala na podlagi primerjav, je bila, da si tako učenci kot njihovi učitelji želijo pri pouku slovenščine več sodelovalnega učenja.
Ključne besede: Slovenščina, učenci, učitelji, sodelovalno učenje, sodobne metode poučevanja, skupinsko delo, sodelovanje.
Objavljeno: 08.10.2012; Ogledov: 3813; Prenosov: 533
.pdf Celotno besedilo (1,77 MB)

9.
SODELOVALNO UČENJE V KONTEKSTU Z ORIENTACIJO V 4. IN 5. RAZREDU
Katja Čakš, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga je sestavljena iz treh delov, teoretičnega, empiričnega in praktičnega. V teoretičnem delu je predstavljeno sodelovalno učenje, njegova načela, zakaj ga je dobro uvajati in učiteljeva vloga. Predstavljene so tudi tri razvojne teorije s poudarkom na 9, 10 in 11-letnikih, orientacija v 4. in 5. razredu ter nekaj o osnovni šoli Šmarje pri Jelšah. V empiričnem delu sledijo rezultati raziskave, dobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, rešenega s strani četrto in petošolcev. Zanimalo nas je, koliko učenci poznajo sodelovalno učenje, kako poteka delo v skupinah, ali učenci že nevede uporabljajo sodelovalno učenje pri svojem učenju in ali pri tem obstajajo razlike glede na starost, spol in razred. Le-te se večinoma kažejo glede na starost in razred, pri spolu razlike niso tako očitne. Učenci so deležni dela v skupini, vendar ne uporabljajo prvin sodelovalnega učenja, kot so oblikovanje skupin s strani učencev, menjava učencev v skupinah in seznavanje učencev o vsakdanji rabi sodelovalnega učenja pri učenju nove snovi. To smo želeli spremeniti s praktičnim delom. Izvedli smo dve uri sodelovalnega učenja v kontekstu z orientacijo v 4. in 5. razredu ter pri tem uporabili dve različni strukturi. Ugotovili smo, da je zelo pomembno, da poznaš učence in veš, katero strukturo sodelovalnega učenja izvajati, ker se drugače pomen učenja izgubi.
Ključne besede: Sodelovalno učenje, razredni učitelj, razvojne teorije, orientacija, 4. in 5. razred.
Objavljeno: 25.09.2014; Ogledov: 1015; Prenosov: 88
.pdf Celotno besedilo (7,96 MB)

10.
PRIMERI SODELOVALNEGA UČENJA PRI PREDMETU DRUŽBA V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Tina Sladič, 2014, magistrsko delo

Opis: Namen magistrske naloge je predstaviti sodelovalno učenje v 4. razredu osnovne šole pri predmetu družba. V teoretičnem delu je predstavljeno, kaj je sodelovalno učenje, opredeljena so osnovna načela sodelovalnega učenja, strukture sodelovalnega učenja, predmet družba ter dosedanje raziskave, ki so bile v Sloveniji narejene v sklopu diplomskih ali magistrskih nalog. V okviru praktičnega dela magistrske naloge smo načrtovali, izvedli in analizirali pet učnih ur z različnimi strukturami sodelovalnega učenja pri predmetu družba v 4. razredu. Uporabili smo naslednje strukture sodelovalnega učenja: izvirno sestavljanko, več glav več ve, preverjanje v parih, pošiljanje vprašanj in sodelovalne karte. V zaključku predstavljamo mnenja učencev in učiteljice o sodelovalnem učenju. Ugotovili smo, da je sodelovalno učenje učencem zelo všeč, le-ti so izrazili željo po čim pogostejšem izvajanju te oblike učenja. Tudi učiteljica ima pozitiven odnos do takšnega poučevanja in je izrazila potrebo po dodatnem izobraževanju.
Ključne besede: sodelovalno učenje, sodelovalne strukture, 4. razred osnovne šole, predmet družba
Objavljeno: 10.12.2014; Ogledov: 1585; Prenosov: 393
.pdf Celotno besedilo (1,92 MB)

Iskanje izvedeno v 0.15 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici