SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 44
First pagePrevious page12345Next pageLast page
31.
USTREZNOST SLOVENSKIH PREVODOV V OSNUTKIH ZAKONODAJNIH BESEDIL ZDRUŽENEGA KRALJESTVA PRI EVROPSKI KOMISIJI
Nina Borec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Prevajanje strokovnih besedil pri Evropski komisiji ne implicira samo prevajanja primarne in sekundarne zakonodaje Evropske unije, ampak tudi prevajanje nacionalnih zakonodaj držav članic. Tovrstna besedila smo iz funkcijskega vidika umestili med izvršilna, zavezovalna in prikazovalna po Kusterjevi ter praktičnosporazumevalna in strokovna po Toporišiču in Jemec Tomazinovi; glede na njihovo primarno funkcijo smo jih natančneje opredelili kot strokovna. Glede na funkcijsko zvrstnost pravnega jezika smo le-tega povzeli po Cao kot normativnega, performativnega, strokovnega in nedoločnega. Drugi del naloge vsebuje kontrastivno primerjavo desetih naključno izbranih besedil in ugotovljena odstopanja, združena v pet večjih kategorij. Obravnavani prevodi precej bolj odstopajo od norme, ki jo določata Slovenska slovnica (2004) in Slovenski pravopis (2003), kot od jezikovne norme, ki jo določata Medinstitucionalni slogovni priročnik (2015) in Slogovni priročnik Komisije (2010). Količinska analiza kategorij odstopanj med izvirniki in prevodi je pokazala, da je pravopisnih in slovničnih napak nasploh (tj. ne glede na slovensko ali „evropsko“ normo) veliko več kot polovica. Druga odstopanja se vežejo na pomanjkljivosti, vezane predvsem na sam postopek prevajanja in ne izključno na končni izdelek tega postopka. Vzorec je glede na letno objavljeno količino besedil kljub vsemu dokaj majhen, zato rezultatov ne posplošujemo na splošno kakovost besedil, ki jih objavlja zadevni Generalni direktorat Komisije.
Keywords: prevajanje strokovnih besedil, Evropska komisija, priročniki, slovenska jezikovna norma, slovnica, pravopis
Published: 06.06.2016; Views: 559; Downloads: 45
.pdf Full text (1,69 MB)

32.
JEZIKOSLOVNO DELO FRANCA MALAVAŠIČA
Mojca Maroh, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen Franc Malavašič kot pomemben slovenski jezikoslovec, slovničar, prevajalec, urednik in publicist. Prizadeval si je za izobraževanje in ozaveščanje ljudi na področju jezikovne rabe ter utrjevanje slovenskega knjižnega jezika. Poskušal je uveljaviti stalna slovnična in pravopisna pravila. Ugotovljeno je bilo, da se je pri pisanju Slovenske slovnice za perve slovenske šole v mestih in na deželi (1849) zgledoval po predhodnih avtorjih, zlasti po Jožefu Muršcu, ob tem pa je uvajal tudi posamezne novosti. Kot intelektualec tistega časa je svoje ideje in pobude na področju rabe jezika, zlasti pri prizadevanju za uveljavitev gajice, izražal v časopisu Pravi Slovenec, s katerim je želel predstaviti svoj sodoben pogled na utrjevanje jezikovne norme in svoje prizadevanje za njeno poenotenje. S slovnico je želel pomagati tudi manj izobraženim pri pisanju posameznih vrst besedil. Po Ramovševem mnenju je Slovenska slovnica za perve slovenske šole v mestih in na deželi (1849) ena najbolje izdelanih slovnic tistega časa.
Keywords: slovnica, Franc Malavašič, slovenski slovničarji, slovnična terminologija, časopis Pravi Slovenec
Published: 13.06.2016; Views: 364; Downloads: 48
.pdf Full text (1,11 MB)

33.
Jezikovno-kulturna raznolikost in spremembe v filmskih priredbah britanskega romana Jane Eyre
Petra Putrić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnavo jezikovno-kulturno raznolikost ter specifično rabo jezika v britanskem romanu Jane Eyre iz devetnajstega stoletja v primerjavi z ameriško in britansko filmsko priredbo.
Keywords: jezik, besedišče, slovnica, izgovorjava, narečje, kultura, sprememba, angleščina devetnajstega stoletja, ameriška angleščina
Published: 12.10.2016; Views: 269; Downloads: 15
.pdf Full text (765,55 KB)

34.
Avgust Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci
2017, scientific monograph

Abstract: Leto 2016 je bilo v znamenju prvega prekmurskega znanstvenika, pomembnega jezikoslovca in slovenskega pesnika, pisatelja, etnologa ter muzeologa Avgusta Pavla – obhajali smo stotridesetletnico njegovega rojstva (28. avgust 1886, Cankova) in se spomnili sedemdesetletnice njegove smrti (2. januar 1946, Sombotel). V monografiji objavlja svoje raziskave petnajst poznavalcev Pavlovega življenja in dela iz Slovenije, Madžarske in Avstrije, med njimi tudi njegova hčerka Judita Pavel. Gre za najnovejše analize Pavlovega dela in (pre)vrednotenje pomena, ki ga je imel v prvi polovici 20. stoletja v slovensko- madžarsko-avstrijski regiji, literaturi in kulturi regije. Monografija odpira vprašanje slovensko-madžarsko-nemških jezikovnih stikov ter jezikovnega, literarnega in kulturnega posredništva med tremi članicami Evropske zveze. Navezuje se na pravilno reševanje in razumevanje jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja v regiji, na vprašanje slovenskih obmejnih narečij in jezikovne stičnosti. V globalnem jezikovnem, kulturnem in političnem prostoru moramo imeti posrednike, ki »skrbijo« za razumno sobivanje med sosedskimi narodi in načrtujejo jezikovni razvoj, ki dolgoročno zagotavlja obstoj t. i. »malih jezikov« v globalnem svetu. Avgust Pavel si je prizadeval za poseben status slovenskega jezika in za drugačna jezikovna razmerja, kot so bila v slovensko-madžarsko-avstrijskih jezikovnih odnosih uveljavljena do sredine 20. stoletja. Če smo sposobni razumeti Pavla, razumemo preteklost in lahko načrtujemo prihodnost – da bi jo razumeli, moramo razumeti meje nasploh, njihov vpliv in njihovo spreminjanje, predvsem pa jih moramo presegati in odpravljati. Meja je namišljena črta, ki je človeku sicer potrebna, vendar je takih črt na žalost preveč. Državna meja omejuje ljudi, jih kot državljane pogojuje, omejuje in jim povzroča težave, ker se morajo odločati, na kateri strani so. Pavel je take bolečine slikal v svojih pesmih. Jezikovna in etnična meja je določena s stopnjo jezikovne nadutosti večinskega naroda, ki se noče zavedati, da so pravice velikih omejene s pravicami malih, oziroma da sta svoboda in posluh za majhne tudi svoboda velikih, ki so toliko veliki, kolikor posluha imajo za majhne (pa četudi gre samo za Glasoslovje slovenskega narečja Cankove). In prav Pavel nam je pri preseganju teh meja v svojih znanstvenih delih dal lekcijo, ki je nismo v celoti razumeli niti dojeli. Naša družba potrebuje znamenite, pomembne Slovence – eden izmed njih je bil gotovo Avgust Pavel, zato je prav, da se njegovo delo celostno ovrednoti in predstavi strokovni in širši javnosti.
Keywords: Avgust Pavel, slovensko-madžarsko-avstrijska regija, medjezikovni in medkulturni stiki, slovenščina, madžarščina in nemščina v stiku, zapuščina, prekmursko narečje, prekmurski knjižni jezik, Prekmurska slovenska slovnica, Vend nyelvtan, korespondenca, literatura, kultura, prevajanje
Published: 19.01.2017; Views: 1070; Downloads: 49
URL Link to file

35.
Besedotvorje predmetnopomenskih besed v Bohoričevi slovnici Zimske urice proste
Irena Stramljič Breznik, 2008, original scientific article

Abstract: Prispevek predstavlja besedotvorje predmetnopomenskih besed v prvi slovenski slovnici, ki jo je napisal Adam Bohorič. Kaže na njegovo sposobnost kategoriziranja besedotvornih prvin, ki so bile opazne v slovenskem govorjenem in/ali pisanem jeziku 16. stoletja, in sicer ob latinski jezikovno sistemski predlogi.
Keywords: zgodovina jezika, slovenščina, besedotvorje, Bohoričeva slovnica, besedotvorne kategorije, besedotvorna obrazila, predmetnopomenske besedne vrste
Published: 18.05.2017; Views: 221; Downloads: 82
.pdf Full text (252,75 KB)
This document has many files! More...

36.
Slovenski glagoli z nedoločniškim dopolnilom v tvorbeno-pretvorbenem pristopu
Marija Golden, 1986, original scientific article

Abstract: Tvorbeno-pretvorbena obravnava z nedoločnikom vezljivih glagolov potrjuje misel sodobne slovenske slovnice, da je osebek nedoločnika vedno neizražen. Podanih je nekaj utemeljitev, s katerimi pretvorbenik zagovarja stavčnost nedoločniškega sestavnika; težišče je na preverjanju utreznosti pravila o nadzoru pri interpretaciji neizraženega osebka nedoločniškega stavka ter utemeljevanju predloga, da slovenski jezik razen nadzorovalnih glagolov z osebkovim oziroma predmetnim nadzorom pozna tudi skupino dvigovalnih glagolov.
Keywords: slovenščina, slovnica, glagoli
Published: 09.06.2017; Views: 340; Downloads: 20
.pdf Full text (2,73 MB)
This document has many files! More...

37.
Pravopisna in slovnična ustreznost deklaracij prehranskih izdelkov
Karmen Strgar, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Pravopisna in slovnična ustreznost deklaracij prehranskih izdelkov s pravopisnega, slovničnega in stilističnega vidika obravnava zapise na deklaracijah predpakiranih prehranskih izdelkov. Predstavljene so splošne zakonitosti zapisovanja na deklaracijah in zakonodaja s tega področja. Opredeljena je jezikovna zakonodaja in pravila iz jezikovnih priročnikov: Slovenskega pravopisa (2007), Slovenske slovnice (Toporišič 2000) in Slovarja slovenskega knjižnega jezika 2 (2014), ki usmerjajo k ustreznemu pisanju neustreznosti, pojavljajočih se v analiziranih deklaracijah. Osrednji del obsega neustreznosti na analiziranih deklaracijah prehranskih izdelkov. Naključno je bilo izbranih, fotografiranih in prepisanih šest oz. sedem različnih deklaracij izdelkov štirinajst pogosteje rabljenih skupin živilskih izdelkov, in sicer moka, olje, mleko, jedilna čokolada, mlečna čokolada, kava, jabolčni nektar, čokoladni puding, peresniki, riž, sladkor, maslo, metin čaj in opečenec. Rezultati so zbrani glede na vrsto jezikovne neustreznosti, istovrstnost obravnavanih izdelkov in skupne blagovne znamke. Najobsežnejši del rezultatov zajemajo razvrstitve po vrstah jezikovnih neustreznosti: pravopisne, slovnične in stilistične. Neustreznosti na deklaracijah so vseh vrst, večinoma gre za manjše pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na razumevanje napisanega. Deklaracije so bile obravnavane po skupinah istovrstnih živil, zato so tudi pomanjkljivosti primerljive. Opozorjeno je na pomanjkljivosti zapisovanja na deklaracijah, predlagane so njihove izboljšave, prav tako so predstavljene in podrobno razčlenjene nedorečenosti na jezikovnem področju.
Keywords: pravopis, slovnica, jezikovne neustreznosti, deklaracije, prehranski izdelki.
Published: 13.10.2017; Views: 449; Downloads: 52
.pdf Full text (3,45 MB)

38.
Analiza jezika vrednotenja v Živalski farmi Georgea Orwella
Sabina Žel, 2017, master's thesis

Abstract: Številne priprave so potrebne za izdelavo učnega načrta, katerega tema so umetnostne knjige, ki se pojavijo pri maturi iz angleščine. Knjige se zamenjajo vsakih nekaj let in zato morajo učitelji s svojimi izkušnjami predvidevati kakšne značilnosti bodo pomembne za pripravo na maturo. Cilji te magistrske naloge so bili analiza uporabe jezika vrednotenja v literarnem delu, ki je del maturitetnega izpita, in ugotoviti, ali je ta zvrst dela primerna za ugotovitev pomembnih značilnosti, ki jih bodo učenci morali poznati pri svojih pripravah na maturo, ter predstavitev mogoče nepoznanega modela za analizo besedil. Teoretični del magistrske naloge razloži teorijo, ki sta jo J. R. Martin in P. R. R. White (2005) uporabila za razvoj svoje teorije jezika vrednotenja. Teorija jezika vrednotenja se deli na odnos (čustva, etika in estetika), vključenost (avtorjevo stališče) in stopnjevanje odnosov (več stopenj pozitivnosti in negativnosti odnosov). S pomočjo teh kategorij je bila narejena analiza knjige v empiričnem delu naloge. Za analizo je bila izbrana Živalska farma Georgea Orwella (2000). Zanimivo politično ozadje knjige, ki je povezano z njeno zgodbo in njen satiričen ton doprineseta k zanimivosti zgodbe, ki se odvija v knjigi. Vendar je zato analiza tudi veliko bolj zahtevna. Model jezika vrednotenja je bil uporabljen za ugotovitve pomembnih značilnosti glede likov, odnosov, dogodkov in tem, ki prispevajo k razumevanju zgodbe ter njenega satiričnega tona. Večinoma je kontekst določene situacije ali knjige bil ključen pri prepoznavanju značilnosti, ki jih je avtor knjige hotel sporočiti bralcu. Analiza je pokazala, da je s pomočjo modela jezika vrednotenja možno ugotoviti pomembne značilnosti knjige in nakazati, kje se le-te kažejo Ta pristop je tako lahko koristen pri pripravah za maturo, saj se od učencev pričakuje, da svoje trditve podkrepijo z dokazi.
Keywords: jezik vrednotenja, Živalska farma, sistemska funkcionalna slovnica, George Orwell.
Published: 23.10.2017; Views: 461; Downloads: 119
.pdf Full text (1,11 MB)

39.
Miejsce standardu burgenlandzkochorwackiego wśród języków indoeuropejskich
Artur Ślęzak, 2009, original scientific article

Abstract: Mesto standardnega jezika gradiščanskih Hrvatov med indoevropskimi jeziki Jezik gradiščanskih Hrvatov se je razvil iz severozahodnih hrvaških dialektov med 15. in 17. stol., zato gradiščanski Hrvati ob čakavskem in štokavskem narečju govorijo tudi kajkavsko narečje (zahodna Madžarska). Za ta narečja so značilni številni arhaizmi, obogatena pa so tudi z mnogimi neologizmi. Jezik gradiščanskih Hrvatov je standardiziran v obsežni slovnici Gradišćanskohrvatska gramatika (Željezno 2003).
Keywords: gradiščanski Hrvati, hrvaščina, slovnica, narodne manjšine
Published: 31.01.2018; Views: 91; Downloads: 89
.pdf Full text (229,21 KB)
This document has many files! More...

40.
Oblikoslovje v panonski narečni skupini
Zinka Zorko, 2010, original scientific article

Abstract: V razpravi so predstavljeni oblikospreminjevalni in oblikotvorni vzorci v narečjih panonske narečne skupine v primerjavi s staro cerkveno slovanščino in slovenskim knjižnim jezikom ter s kratko analizo narečnega glasoslovja in naglasnih razmer. Obdelani so narečna sklonila in osebila; vsi trije spoli, zlasti slabo obstojni srednji spol; vsa tri števila, saj je dvojina dobro ohranjena. Nepregibne besedne vrste se med obravnavanimi narečji manj razlikujejo.
Keywords: panonske narečne skupine, prekmurščina, slovenskogoriško narečje, prleško narečje, haloško narečje, oblikoslovje, slovnica, dialektologija, jezikoslovje
Published: 05.02.2018; Views: 103; Downloads: 54
.pdf Full text (305,04 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica