| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 12
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
RAZVOJ KADROV V JAVNEM ZAVODU DOLENJSKE LEKARNE
Barbara Uranič, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomska nalogam prikazuje sistem razvoja kadrov in se nanaša na javni zavod Dolenjske lekarne. Sestavljena je iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili osnovne elemente sistema razvoja kadrov. Opisali smo delovna področja razvoja kadrov, kamor spadajo načrtovanja, pridobivanja, izbiranja in uvajanja novih kadrov, nagrajevanja, napredovanja. Dodatno pa smo napisali še nekaj besed o motivaciji in zadovoljstvu zaposlenih, kar je pomembno za dobro delovno klimo v organizaciji ter vpliva na uspešnost dela. Nadalje smo predstavili javni zavod Dolenjske lekarne, kjer smo z raziskavo mnenja opravili praktični del. Namen raziskave je bil proučiti nekatere elemente razvoja kadrov kot so izobraževanja in usposabljanja, napredovanja in osebni razvoj, vzdušje in odnosi v organizaciji ter motivacijske dejavnike. Na osnovi rezultatov raziskave podamo predloge za uspešnejši sistem razvoja kadrov.
Ključne besede: kadrovska funkcija, sistem razvoja kadrov, izobraževanje, napredovanje, motivacija
Objavljeno v DKUM: 03.11.2014; Ogledov: 1587; Prenosov: 198
.pdf Celotno besedilo (1,13 MB)

2.
RAZVOJ KADROV V BANKI X
Mateja Pavlič, 2013, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu prikazujemo razvoj kadrov v obravnavani banki. V banki imajo vzpostavljen sistem razvoja kadrov in se zavedajo njegovega pomena. Pri tem se postavlja vprašanje, v kolikšni meri so zaposleni zadovoljni z obstoječim sistemom razvoja kadrov in kakšne so njihove želje ter pričakovanja. V ta namen smo v eni od poslovnih enot banke izvedli raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih s sistemom razvoja kadrov. V prvem delu magistrskega dela predstavljamo teoretične osnove s področja planiranja, pridobivanja, izbiranja in uvajanja kadrov. Posebej smo se osredotočili na razvoj kadrov in njegove elemente. V tem poglavju opredeljujemo izobraževanje in usposabljanje kadrov, spremljanje delovne uspešnosti, napredovanje in razvoj kariere, redne letne razgovore ter kadrovsko informacijski sistem kot podporo sistemu razvoja kadrov. V drugem delu predstavljamo obravnavano banko, njeno organiziranost, obstoječo kadrovsko dejavnost in obstoječi sistem razvoja kadrov. Izvedli smo raziskavo in analizirali določene elemente sistema razvoja kadrov s področja izobraževanja, ocenjevanja delovne uspešnosti, napredovanja, motiviranosti zaposlenih in rednih letnih razgovorov. Na osnovi analize rezultatov smo podali ugotovitve in predloge za izboljšanje izvajanja sistema razvoja kadrov v banki.
Ključne besede: sistem razvoja kadrov, izobraževanje, delovna uspešnost, motivacija, redni letni razgovori
Objavljeno v DKUM: 07.11.2013; Ogledov: 1809; Prenosov: 153
.pdf Celotno besedilo (922,97 KB)

3.
MODEL KARIERNEGA RAZVOJA V PS SAVA
Maja Bradeško, 2011, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu sem obravnavala področje razvoja kadrov v Poslovni skupini Sava in podrobneje predstavila model kariernega razvoja. Raziskala sem dva instrumenta modela kariernega razvoja, in sicer karierni razvojni razgovor ter razvojni razgovor. Prvega, tj. karierni razvojni razgovor, v Poslovni skupini Sava izvajajo kadrovski strokovnjaki s perspektivnimi in ključnimi kadri, drugega, tj. razvojni razgovor, pa opravljajo vodje s svojimi zaposlenimi. V strukturo in vsebino kariernega razvojnega razgovora so vpeljali izboljšave ter v njegovo izvedbo vnesli karierni coaching. V magistrskem delu sem na podlagi izvedene raziskave podrobneje proučila učinke uvedenih izboljšav in uvedbo kariernega coachinga v karierni razvojni razgovor ter ugotovila, da so vpeljane izboljšave prispevale k povečani učinkovitosti razgovora za njegovega udeleženca. Razvojni razgovor je instrument, ki v modelu kariernega razvoja predstavlja novost in se je oblikoval skupaj z izvajanjem usposabljanja za vodje – za razvoj njihovih coaching veščin. Rezultati raziskave učinkov razvojnega razgovora so potrdili hipotezo, da razvojni razgovor pomembno vpliva na spremembo obnašanja sodelavcev, in sicer na področju motivacije, zavzetosti ter pripadnosti zaposlenih, prav tako vpliva na izboljšanje medsebojne komunikacije in klime, na spremembe na področju kariernega in osebnega razvoja zaposlenih, na področju možnosti napredovanja in zadovoljstva s pogoji dela ter z neposredno nadrejenim, vpliva pa tudi na možnost uresničevanja potencialov zaposlenih in prepoznavnosti osebnega prispevka k uspešnosti organizacije. Kot rezultat opravljene raziskave sprejmem tudi hipotezo, da uporaba veščin coachinga pomembno prispeva k uspešnemu izvajanju razvojnih razgovorov.
Ključne besede: sistem razvoja kadrov, model kariernega razvoja, zavzetost, (karierni) coaching, karierni razvojni razgovor, razvojni razgovor
Objavljeno v DKUM: 18.11.2011; Ogledov: 2546; Prenosov: 404
.pdf Celotno besedilo (3,14 MB)

4.
RAZVOJ KADROV V PODJETJU BANKART D.O.O.
Rok Girandon, 2011, diplomsko delo

Opis: Kadri postajajo eden najpomembnejših temeljev vsake organizacije. Uspešna je lahko samo tista organizacija, ki se tega zaveda in pomemben del vlaganj namenja v razvoj kadrov. Razvoj kadrov se sistematično planira, sledi in izvaja v kadrovski službi, ki izvaja usmeritve kadrovske politike organizacije, saj ima le-ta veliko vlogo pri celovitem upravljanju podjetja. Diplomsko nalogo sem razdelil na dva dela. Najprej sem teoretično opredelil kadrovsko politiko, kadrovsko funkcijo, kadrovsko dejavnost, kadrovanje in razvoj kadrov, planiranje kadrov, sistem spremljanja razvoja kadrov ter izobraževanje in usposabljanje. V praktičnem delu sem obravnaval organizacijo Bankart d.o.o. oziroma klicni center, kjer sem zaposlen že dobri dve leti. Fokusiral sem se na procese, ki so neposredno povezani z razvojem kadrov in naj vplivajo, kot so letni razgovor, ocenjevanje delovne uspešnosti, nagrajevanje in izobraževanje. Na koncu naloge sem podal predlog izboljšav.
Ključne besede: Kadrovska politika, Kadrovska funkcija, Kadrovska dejavnost, Sistem spremljanja razvoja kadrov, Razvoj kadrov
Objavljeno v DKUM: 11.07.2011; Ogledov: 2367; Prenosov: 235
.pdf Celotno besedilo (832,22 KB)

5.
RAZVOJ KADROV V ZDRAVSTVENEM DOMU LJUBLJANA
Andrea Backović Juričan, 2011, diplomsko delo

Opis: Skupaj z vodstvom Zdravstvenega doma Ljubljana (skrajšano ZDL) smo ugotovili potrebo po temeljiti analizi obstoječega sistema razvoja kadrov in njegovi primerjavi s trendi iz literature. Sistem razvoja kadrov je namreč ciljno usmerjen, dolgoročen sistematičen proces, ki prispeva k nenehnemu strokovnemu, delovnemu in osebnostnemu razvoju zaposlenih v zavodu. Zato so v začetem delu diplomske naloge naprej opisani posamezni elementi sistema razvoja kadrov in posamezni inštrumenti za razvoj kadrov iz literature, medtem ko so v nadaljevanju podrobneje opisani elementi sistema razvoja kadrov v ZDL in njihovi obstoječi inštrumenti. Namen diplomske naloge je bil podrobneje proučiti obstoječi sistem razvoja kadrov v javnem zavodu ZDL in predlagati konkretne izboljšave s pomočjo vodij v ZDL. Glavni cilj diplomske naloge je bil z raziskavo podrobneje ugotoviti stanje sistema razvoja kadrov v ZDL s strani vodij, oceniti njihovo mnenje glede uporabnosti predlaganih izboljšav in ugotoviti pripravljenost na njihovo implementacijo v prakso. Ocena obstoječega sistema razvoja kadrov v ZDL je bila najprej pridobljena na podlagi predštudije (rezultatov seminarske naloge) pri predmetu Projekt organizacije razvoja kadrov. V predštudiji so bili primerjani trendi iz sodobne literature z rezultati ankete o kadrovski, izobraževalni in informacijski dejavnosti v ZDL in z rezultati razgovorov s pristojnimi osebami na upravi ZDL. Podani so bili nekateri predlogi izboljšav. Nadalje je bila v okviru diplomske naloge kot predmet glavne študije izvedena anketna raziskava o razvoju kadrov v ZDL za vodje. Rezultati predštudije so močno vplivali na vsebino tega anketnega vprašalnika, ki je vseboval devetnajst vprašanj zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa. S pomočjo predštudije in glavne študije (anketne raziskave s strani vodij ZDL) smo dobili dejansko stanje kadrovske funcije in sistema razvoja kadrov v ZDL, ju primerjali s trendi in podali številne konkretne predloge za izboljšave. V raziskavi je sodeloval reprezentativen vzorec enaintridesetih vodij v ZDL, med katerimi jih je bilo enajst predstavnikov top managementa in dvajset predstavnikov srednjega managementa. Top managerji so v povprečju z višjimi ocenami ocenili posamezne vodstvene kompetence in elemente sistema razvoja kadrov v ZDL ter predloge izboljšav. Velika večina obeh managerskih skupin je pripisala predlaganim izboljšavam v anketni raziskavi uporabnost ali izjemno uporabnost ter navedla, da jih namerava popolnoma uvesti v prakso ali vsaj večinoma. Z rezultati anketne raziskave smo potrdili vseh šest raziskovalnih vprašanj. Tako predštudija kot glavna študija sta pokazali, da kadrovska funkcija in sistem razvoja kadrov v ZDL potrebujeta določeno prenovo ali vsaj predhodno dodatno in podrobnejšo raziskavo nekaterih elementov omenjenega sistema. Večino predlogov za izboljšave vodje dobro sprejemajo. Zato je smiselno, da ZDL nameni dovolj ustreznih resursov in izdela natančen strateški načrt za postopno implementacijo izboljšav.
Ključne besede: kadri, sistem razvoja kadrov, Zdravstveni dom Ljubljana
Objavljeno v DKUM: 05.07.2011; Ogledov: 2863; Prenosov: 390
.pdf Celotno besedilo (5,77 MB)

6.
SISTEM RAZVOJA KADROV V PODJETJU HRIBLES ŽAGA D.O.O.
Mateja Pavlič, 2010, diplomsko delo

Opis: Eden od dejavnikov, ki vplivajo na konkurenčnost podjetja, so zaposleni oziroma kadri. Pri tem se postavlja vprašanje, kako pridobiti ustrezne kadre, jih motivirati in ustrezno usposabljati ter izobraževati glede na potrebe trga. V ta namen smo izdelali model sistema razvoja kadrov, ki je podjetju lahko v pomoč pri sistematičnem izvajanju in spremljanju posameznikovega razvoja. V prvem delu diplomske naloge so predstavljene teoretične osnove, ki so pomembne za kasnejšo izdelavo modela sistema razvoja kadrov za konkretno podjetje. Teoretično so predstavljeni posamezni procesi od planiranja, pridobivanja in selekcije kadrov do uvajanja, nagrajevanja in razvoja kadrov vse do prenehanja delovnega razmerja. V drugem delu je predstavljeno podjetje Hribles žaga d.o.o., njegova organiziranost, obstoječa kadrovska dejavnost in izvedena raziskava. Rezultati ankete so pokazatelji dejanskega stanja razvoja kadrov v obravnavanem podjetju, katerega bomo poskušali izboljšati. V tretjem delu je zgrajen model sistema razvoja kadrov za podjetje Hribles žaga d.o.o., ki bi ga bilo smiselno vpeljati v podjetje, spremljati njegovo delovanje ter ga kasneje še nadgrajevati. V zadnjem delu so podane še ugotovitve in predlogi v zvezi z obstoječim stanjem ter izboljšavo oziroma prenovo le-tega v obravnavanem podjetju.
Ključne besede: izobraževanje in usposabljanje kadrov, sistem razvoja kadrov, motivacija, ocenjevanje delovne uspešnosti in nagrajevanje, napredovanje.
Objavljeno v DKUM: 20.12.2010; Ogledov: 2784; Prenosov: 351
.pdf Celotno besedilo (4,14 MB)

7.
KADROVSKA POLITIKA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA ZAVAROVALNICI MARIBOR D.D.
Vanja Simonič, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu sem predstavila kadrovsko politiko v podjetju Zavarovalnica Maribor d.d. in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju. Namen in cilj naloge je bil predstaviti kadrovsko politiko v podjetju, analizirati zadovoljstvo zaposlenih in podati morebitne predloge in izboljšave. Nalogo sem razdelila na teoretični del in empirični del. V teoretičnem delu sem opisala kadrovsko politiko in kadrovsko funkcijo. Predstavljene so njene podfunkcije. V empiričnem delu najprej predstavljam podjetje Zavarovalnica Maribor d.d., njegovo zgodovino, dejavnosti, vizijo in poslanstvo. Predstavila sem tudi njihovo kadrovsko politiko. V nadaljevanju diplomskega dela predstavljam rezultate ankete, ki so jo izpolnili zaposleni v podjetju. Cilj anketnega vprašalnika je ugotoviti kako zadovoljni oz. nezadovoljni so zaposleni s pogoji dela, z izobraževanjem, z napredovanjem,……. V zaključnem delu podam interpretacijo rezultatov in predloge za izboljšavo.
Ključne besede: Kadrovska politika, Kadrovska funkcija, Kadrovska dejavnost, Sistem spremljanja razvoja kadrov, Zadovoljstvo zaposlenih
Objavljeno v DKUM: 16.06.2010; Ogledov: 3308; Prenosov: 541
.pdf Celotno besedilo (894,06 KB)

8.
SISTEM RAZVOJA KADROV V PODJETJU PILREMAG D.O.O.
Maja Jevšek, 2009, diplomsko delo

Opis: Sodobna podjetja se zavedajo, da le kakovostni proizvodi in storitve niso dovolj, da bi bili uspešni ali pa vodilni na trgu ponudbe in povpraševanja. Tisti najuspešnejši so že pred časom ugotovili, da se ključ do uspeha skriva v njihovih zaposlenih — v znanju, usposobljenosti in kompetencah obstoječih zaposlenih ter tistih, ki bodo v podjetje še prišli. V srednje velikih in večjih podjetjih so v ta namen razvili različne sisteme razvoja kadrov, ki so bolj ali manj učinkoviti, bistvo vseh pa je, da sistematično spremljajo posameznega zaposlenega od začetka zaposlitve ter ves čas gradnje njegove kariere v podjetju. V prvem delu diplomskega dela so predstavljene teoretične osnove (izhodišča) sistema razvoja kadrov, ki so pomembne za kasnejšo izgradnjo modela sistema razvoja kadrov za določeno organizacijo. V drugem delu je predstavljeno podjetje PILREMAG d.o.o., v katerem je narejen posnetek obstoječega stanja razvoja kadrov. Na osnovi posnetka obstoječega stanja v podjetju je izdelan model sistema razvoja kadrov, ki ustreza obravnavanemu podjetju in ki bi ga bilo smiselno integrirati v delovanje podjetja, spremljati njegovo delovanje ter ga kasneje še nadgrajevati.
Ključne besede: planiranje in selekcija kadrov, izobraževanje in usposabljanje kadrov, sistem razvoja kadrov, kadrovski informacijski sistem, razvoj kariere
Objavljeno v DKUM: 01.12.2009; Ogledov: 2691; Prenosov: 408
.pdf Celotno besedilo (2,19 MB)

9.
10.
Sistem razvoja kadrov v Sinet d.d. Hrastnik : diplomsko delo univerzitetnega študija
Mateja Bivic, 2006, diplomsko delo

Ključne besede: sistem razvoja kadrov, planiranje kadrov, izbiranje kadrov
Objavljeno v DKUM: 31.03.2008; Ogledov: 2220; Prenosov: 197

Iskanje izvedeno v 0.2 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici