| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 30
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
3.
4.
SISTEM NAGRAJEVANJA ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
Jani Bezjak, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo najprej predstavili nagrajevanje zaposlenih iz teoretičnega vidika, v katerem smo združili teoretične osnove različnih avtorjev in jih dopolnili s svojimi mišljenji. Naloga pa je predstavljena tudi iz praktičnega vidika, v katerem smo analizirali značilnosti nagrajevanja v izbrani organizaciji. Rezultate smo nadgradili tudi z raziskavo, opravljeno z anketo, ki smo jo izvedli med zaposlenimi v organizaciji X. Rezultate smo komentirali in podali možne rešitve problemov. Nagrajevanju v organizaciji pripisujemo vedno večji pomen. Sodobna podjetja se zavedajo, da brez usposobljenega, strokovnega in motiviranega kadra ne morejo računati na dolgoročno uspešnost podjetja. Zato je za vsako organizacijo pomembno, da je to področje urejeno sistematično. Dobro strukturiran sistem nagrajevanja zna namreč prepoznati prispevek vsakega posameznika ter ga temu primerno tudi nagraditi. Zaposleni v zameno za dobro opravljeno delo ob redni plači pričakujejo določene nagrade v obliki dodatnih nagrajevanj, napredovanja in ugodnosti. Zaposleni pa poleg denarnega nagrajevanja pričakujejo in potrebujejo v zamenjavo tudi nedenarne nagrade, kot so občutek pripadnosti, odgovornosti, pomembnosti, osebne rasti ter pomembnega prispevka. Uveljavlja se torej sodobna teorija o sestavinah celotnega sistema nagrajevanja in plač. Sistem nagrajevanja je postal veliko več kot le enostavno orodje za vodenje. Vodilni nagrajevanja ne bi smeli več obravnavati kot strošek, temveč kot naložbo v človeške vire. Če bodo zaposleni v podjetju zadovoljni, bodo vsekakor bolj motivirani za delo, delali bodo bolj uspešno in posledično prispevali k večji uspešnosti podjetja na trgu. Pomembno je torej, da vsako podjetje spozna kakšen je najbolj primeren sistem nagrajevanja v podjetju, saj lahko napačno zasnovan deluje tudi v nasprotni smeri.
Ključne besede: Sistem nagrajevanja zaposlenih, plača, fiksni in variabilni del plače, ugodnosti, dodatki k plači, nadomestila, delovna uspešnost, denarno nagrajevanje, nedenarno nagrajevanje, vrednotenje dela.
Objavljeno: 08.12.2009; Ogledov: 3912; Prenosov: 1069
.pdf Celotno besedilo (454,19 KB)

5.
PRENOVA IZVAJANJA ZEMELJSKIH DEL
Zoran Vučković, 2009, magistrsko delo

Opis: Pasivnost managementa v gradbeni dejavnosti glede na spremembe v okolju je pripeljala gradbena podjetja v krizo oziroma nevarnost obstoja, ki se kaže kot izguba tržnega deleža. Živimo v obdobju stalnih sprememb, ki jih bo v bodoče čedalje več, zato je nujno, da se gradbena podjetja prilagodijo in pri poslovanju kot neizbežno vzamejo za dejstvo pojav kriz. Zaznavanje sprememb in opozarjanje na nevarnosti mora biti prioriteta managementa v gradbenih podjetjih in edini način delovanja v bodoče. Prihodnost gradbene dejavnosti bo neizbežno povezana s prenovo posameznih procesov gradnje, ki bo sposobna obvladovati spremembe na vseh področjih, ki jih gradnja kot proces vključuje. Magistrsko delo obravnava vlogo managementa v gradbeni panogi, katerega naloga je slediti hitremu tehnološkemu razvoju na področju organiziranja gradbenih virov, različnim tehnikam dela in informacijski tehnologiji. Vsak sistem deluje v določenem okolju, kjer so prisotne stalne spremembe, zato je potrebno poslovni sistem s tehnologijami, ki jih uporablja, stalno obnavljati, dopolnjevati in prilagajati okolju. Tem spremembam pravimo organizacijska in informacijska prenova. V magistrskem delu so nakazane možnosti za izboljšanje obstoječih procesov na področju izvajanja zemeljskih del ter uvedba novih organizacijskih in tehnoloških rešitev, ki bodo pripomogle k lažji poti za doseganje planiranih ciljev. Delo se osredotoča na prenovo organizacijske strukture, na področja prenove procesov izvajanja zemeljskih del, kadrov in informatike ter na dani način prikazuje celovito prenovo izvajanja zemeljskih del. Prenovo posameznih procesov izvajanja zemeljskih del sem prikazal skozi faze priprave projekta prenove, posnetka trenutnega stanja, analize z upoštevanjem ključnih vplivnih faktorjev in oblikovanja ciljnega stanja, ki bo zajemal modeliranje ciljnega stanja, implementacijo prenovljenih sistemov in novo strukturiranje poslovnih objektov.
Ključne besede: Gradbeni projekt, Zemeljska dela, Organizacijska struktura, Prenova procesov, Informacijski sistem, Projektno vodenje
Objavljeno: 15.12.2009; Ogledov: 1912; Prenosov: 236
.pdf Celotno besedilo (1,39 MB)

6.
EVIDENCA RAZPOREDA DELA IN POTNIH STROŠKOV
Silvo Šoštarič, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo predstavlja izdelavo programske rešitve za evidentiranje razporeda dela in potnih stroškov v Policiji. Pred uvedbo nove rešitve se je postopek izvajal na osnovi pretežno ročnega dela s preglednicami v programu MS Excel. Nova programska rešitev je narejena na osnovi relacijske baze s pomočjo MS Accessa. Program omogoča vodenje evidence dela, razporejanje delavcev in evidentiranje sprememb razporeda, evidenco prevoznih stroškov ter na osnovi tega izvedbo obračuna stroškov dela za posameznega delavca. Posredni rezultati dela so poenotenje načina evidentiranja in obračunavanja, tolmačenja predpisov iz tega področja ter uskladitev postopkov z zakonodajo. Podana je ocena učinkov, pogoji za uvedbo ter predlogi za nadaljnji razvoj prototipne rešitve.
Ključne besede: Razpored dela, potni stroški, informacijski sistem, MS Access
Objavljeno: 04.05.2010; Ogledov: 2370; Prenosov: 332
.pdf Celotno besedilo (1,38 MB)

7.
UVEDBA NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA IN ZADOVOLJSTVO MEDICINSKIH SESTER V UKC MARIBOR
Alenka Poštrak, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga obravnava zadovoljstvo medicinskih sester, ki je tesno povezano s plačnim sistemom v zdravstvu. Uvedba novega plačnega sistema je povzročila velik razkorak med dejansko vrednostjo dela, enakopravnostjo znotraj poklicne skupine in splošno nezadovoljstvo med izvajalci zdravstvene nege. Problem, ki ga bomo obravnavali, je (ne)zadovoljstvo medicinskih sester z uvedbo novega plačnega sistema in posameznimi elementi novega plačnega sistema. V diplomskem delu so opredeljene tudi glavne novosti plačnega sistema, pravni viri plačnega sistema, primerjava starega in novega plačnega sistema v javnem sektorju in dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo in vrednost dela medicinskih sester. V ta namen smo se odločili raziskati dejavnike in kazalce vrednotenja dela s primerjavo starega in novega plačnega sistema ter opredeliti stvarno sliko dejanskega stanja s pomočjo ankete vzorca zaposlenih medicinskih sester v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor. V empiričnem delu diplomske naloge ugotavljamo stopnjo zadovoljstva medicinskih sester v UKC Maribor v povezavi s postavkami in elementi novega plačnega sistema. Ugotavljamo, da obstaja povezava med zadovoljstvom medicinskih sester in informiranostjo, višino osnovne plače, ocenjevanjem delovne uspešnosti, ovrednoteno zahtevnostjo dela oziroma prevedbo količnikov delovnih mest v plačne razrede po uvedbi novega plačnega sistema. Slednje se kaže tudi v mnenju anketiranih medicinskih sester, da nov plačni sistem vpliva na kakovost dela izvajalcev zdravstvene nege. Z raziskavo nismo uspeli dokazati, da obstaja povezanost med zadovoljstvom medicinskih sester in določanjem variabilnega dela plače, novim načinom napredovanja v novem plačnem sistemu. Raziskava pokaže, da so enako (ne)zadovoljne z novim plačnim sistemom vse medicinske sestre, ne glede na dolžino delovne dobe ali stopnjo izobrazbe.
Ključne besede: Medicinske sestre, vrednotenje dela, elementi plačnega sistema, plačni sistem, zadovoljstvo
Objavljeno: 01.06.2010; Ogledov: 2378; Prenosov: 413
.pdf Celotno besedilo (6,69 MB)

8.
MIGRACIJSKI TOKOVI V DUHU REFORM POKOJNINSKEGA SISTEMA
Anja Mrđa Kovačič, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Družbena solidarnost je osnovno načelo evropskih pokojninskih sistemov, ki so bili grajeni na ugodnejših okoliščinah. Zaradi neugodnih trendov je medgeneracijska solidarnost okrnjena, pomen individualne odgovornosti pa se veča. Racionalizacija pokojninskih sistemov predvideva nove načine financiranja le-teh, predvideva ukrepe za obvladovanje in omejevanje potrošnje sredstev javne blagajne. Evropa se stara. Struktura prebivalstva se, zaradi manjše stopnje rodnosti in daljše življenjske dobe, spreminja. Število starega prebivalstva v evropskih državah se bo do leta 2060 podvojilo. Koeficient starostne odvisnosti bo padel na 2 proti 1. Delež potrošnje, povezane s staranjem, pa bo v povprečju v posamezni članici EU do leta 2060 narasel za 2,3 odstotkov BDP. Najvišje izdatke lahko pričakujejo Luksemburg, Slovenija, Ciper in Romunija. Migracije postajajo ena od strateški prioritet zunanje politike EU. Migracijski tokovi bodo manjšali demografske pritiske in reševali problem pomanjkanja delovne sile. Za dosego ciljev mobilnosti delovne sile, fleksibilnosti trgov dela in želje postati družba znanja bodo države Evropske unije morale vzpostaviti skupno migracijsko politiko. Modra karta je delno realizirana ideja o skupni migracijski shemi. Njeni cilji so povečati geografsko in poklicno mobilnost, privlačiti in obdržati visoko izobraženo delovno silo tretjih držav in harmonizirati postopke na ravni EU.
Ključne besede: pokojninski sistem, Evropska unija, migracije, trg dela
Objavljeno: 16.11.2010; Ogledov: 1163; Prenosov: 72
.pdf Celotno besedilo (685,67 KB)

9.
MOTIVIRANJE IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH
Tina Ferk, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo podrobneje predstavili nagrajevanje kot pomemben motivacijski dejavnik zaposlenih. Prikazati smo poskušali različne vrste denarnih in nedenarnih nagrad, ki motivirajo zaposlene za uspešno opravljanje dela. V današnjem času postaja vedno bolj pomembno, da podjetje z učinkovitim sistemom nagrajevanja privablja in zadrži najboljše kadre ter tako konkurira drugim na trgu. Le zadovoljni zaposleni, ki imajo občutek, da so pomembni in potrebni za podjetje, bodo ustvarjali takšne rezultate, ki bodo pripomogli k dolgoročni uspešnosti podjetja. Za vsako podjetje je pomembno, da izdela svojim zaposlenim primeren sistem nagrajevanja. Za primer smo vzeli podjetje X in predstavili njihov odnos do motiviranja in nagrajevanja. Podjetje se je na tem področju izkazalo kot precej uspešno, saj se dobro zavedajo, da so zaposleni s svojim znanjem in izkušnjami njihov največji potencial.
Ključne besede: Motivacija, nagrajevanje, sistem nagrajevanja, finančne nagrade, nefinančne nagrade, ugodnosti, vrednotenje dela, delovna uspešnost
Objavljeno: 31.01.2011; Ogledov: 3273; Prenosov: 672
.pdf Celotno besedilo (1,56 MB)

10.
Vrednotenje dela in motivacija zaposlenih v podjetju Makoter d.o.o.
Gregor Mihelčič, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Podjetja se premalo zavedajo, da sta vrednotenje dela in motivacija eni izmed primarnih dejavnosti v podjetju kot podlaga uspešnemu delovanju. Uspešnost podjetja se ne kaže samo v pozitivnem poslovanju in dobičku ampak tudi v zadovoljnih in motiviranih delavcih, ki so vedno pripravljeni dati svoj maksimum na delovnem mestu. Vsako podjetje bi moralo imeti sistem vrednotenja dela in nagrajevanja zaposlenih, ki bi bil pravičen in enak za vse zaposlene. V diplomski nalogi bomo spoznali kako pomembno je za podjetje, da postavi dober sistem vrednotenja dela in motivacije zaposlenih. Brez pozitivnega okolja, vzdušja in klime v podjetju ne moremo pričakovati, da bodo zaposleni motivirano in vestno opravljali svoje delo. Zato bomo v diplomski nalogi spoznali metode vrednotenja dela ter najnovejše poglede na motivacijo zaposlenih. Prav tako pa bomo videli, kako se metode uporabljajo in obnesejo v praksi. V nalogi bomo videli, za kakšen sistem vrednotenja dela in motivacije zaposlenih so se odločili v podjetju Makoter d.o.o.. Videli bomo, kako vrednotenje dela poteka v podjetju in kakšne so slabosti sistema vrednotenja dela v podjetju. Prav tako bomo videli, kakšen sistem motiviranja je uporabljen v podjetju. Učinkovitost tega sistema pa bomo podkrepili z rezultati anketiranja, ki bo opravljeno med zaposlenimi.
Ključne besede: metode vrednotenja dela, motivacija zaposlenih, način nagrajevanja, učinkovit sistem vrednotenja dela in motivacije zaposlenih
Objavljeno: 22.03.2016; Ogledov: 931; Prenosov: 217
.pdf Celotno besedilo (1017,24 KB)

Iskanje izvedeno v 0.11 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici