| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


81 - 90 / 145
Na začetekNa prejšnjo stran567891011121314Na naslednjo stranNa konec
81.
MOŽNOSTI ZA GIBALNE DEJAVNOSTI MOTORIČNO NADARJENIH OTROK V VRTCU
Damjana Čakš, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Možnosti za gibalne dejavnosti motorično nadarjenih otrok v vrtcu je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili pomen gibalnih dejavnosti za celostni razvoj otroka ter motorični razvoj otroka, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje dejavnosti v vrtcu, motorične sposobnosti, značilnosti motorično nadarjenih otrok v vrtcu ter usposobljenost vzgojiteljev za delo z motorično nadarjenimi otroki. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo ankete. V raziskovalni vzorec smo vključili neslučajnostno konkretno populacijo 252 vzgojiteljic zaposlenih v 23 javnih vrtcih. Za zbiranje podatkov smo uporabili kvantitativno tehniko, anketo s 5-stopenjsko lestvico stališč Likertovega tipa. Podatke smo obdelali s kvantitativno obdelavo (deskriptivna statistika, frekvenčna distribucija). Namen diplomske naloge je bil predstaviti možnosti za izvajanje gibalnih dejavnosti z motorično nadarjenimi otroki v vrtcih in kako vzgojitelji ravnajo z motorično nadarjenimi otroki. Ugotovili smo; da vzgojiteljice pri gibalnih dejavnostih prepoznajo motorično nadarjene otroke, nekatere celo že med igro v igralnici; da mlajše vzgojiteljice veliko časa posvečajo gibalnim dejavnostim motorično nadarjenih otrok v primerjavi s starejšimi vzgojiteljicami; vzgojiteljice, ki imajo daljši staž dela v vrtcu, pripravijo za motorično nadarjene otroke zahtevnejše vaje v primerjavi z vzgojiteljicami s krajšim stažem dela v vrtcu; po mnenju anketiranih vzgojiteljic motorično nadarjeni otroci ne sodelujejo radi pri gibalnih dejavnostih; vzgojiteljicam z višjo stopnjo izobrazbe delo z motorično nadarjenimi otroki ni izziv.
Ključne besede: celostni razvoj otroka, motorični razvoj otroka, motorične sposobnosti, motorično nadarjeni otroci v vrtcu, usposobljenost vzgojiteljev
Objavljeno: 11.09.2012; Ogledov: 4191; Prenosov: 1358
.pdf Celotno besedilo (759,09 KB)

82.
VPLIV PREHRANE NA GIBALNI RAZVOJ OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Karmen Jesenko, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo predstavlja temo vpliv prehrane na gibalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti vpliv prehrane na gibalni razvoj otrok. Teoretični del smo razdelili na dva dela, prehrano in gibalni razvoj. Prvi predstavlja prehrano, njene bistvene sestavine, zdravo prehrano za otroke, energijsko vrednost, prehrano v vrtcih, nezdravo prehrano, njene posledice, smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, potek hranjenja v vrtcih in odnos do hrane. Pri gibalnem razvoju so opisane gibalne sposobnosti, gibalne dejavnosti, vloga vzgojitelja pri gibalnem razvoju, gibalne dejavnosti v kurikulumu za vrtce in vpliv prehrane na gibalni razvoj. V empiričnem delu so analizirani rezultati raziskave, narejene v vrtcu Rogaška Slatina in Rogatec. V raziskavo je bilo vključenih 40 strokovnih delavk. Rezultate smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 24 vprašanj. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako strokovne delavke v vzgojni proces vključujejo gibanje, če so same dovolj gibalno aktivne, kako otroke spoznavajo s pojmom zdrava prehrana, če se otroci v vrtcu zdravo prehranjujejo in če vedo, da in kako prehrana vpliva na gibalni razvoj. Ugotovitve so pokazale, da strokovne delavke otroke seznanjajo s pojmom zdrava prehrana, otrokom ponujajo različne gibalne aktivnosti, vedo, kako prehrana vpliva na gibalni razvoj. Gibalna aktivnost strokovnih delavk je različna. Nekatere so aktivne vsak dan, nekatere dvakrat na teden, nekaj pa jih gibalno sploh ni aktivnih.
Ključne besede: zdrava prehrana, način prehranjevanja v vrtcu, gibalni razvoj, gibalne dejavnosti, gibalne sposobnosti, vpliv prehrane na gibalni razvoj.
Objavljeno: 20.09.2012; Ogledov: 2591; Prenosov: 395
.pdf Celotno besedilo (651,42 KB)

83.
POVEZANOST GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTK
Mojca Polh Budja, 2012, diplomsko delo

Opis: Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalni učinkovitosti med skupinami različno športno dejavnih študentk. V raziskavi je sodelovalo 167 študentk Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, smer razredni pouk, starih od 19 do 20 let. Gibalne sposobnosti študentk so bile izmerjene z Eurofit testno baterijo, za meritve športne dejavnosti pri posameznih študentkah pa je bil uporabljen vprašalnik. Za ugotavljanje razlik gibalnih sposobnosti med različno športno dejavnimi študentkami je bila uporabljena analiza variance (ANOVA), za natančnejšo opredelitev razlik pa je bil uporabljen Post-Hoc Scheffe preizkus. Statistično značilnost smo ugotavljali na ravni tveganja p≤0,05. Rezultati raziskave kažejo, da se statistično značilne razlike pojavljajo med skupinama manj športno dejavnih študentk in zelo športno dejavnih študentk v celotni gibalni učinkovitosti ter moči trupa. Pri vseh drugih gibalnih sposobnostih, ki smo jih obravnavali (aerobna vzdržljivost, eksplozivna moč nog, moč roke, hitrost alternativnih gibov, vzdržljivost v moči, ravnotežje, hitrost in agilnost, gibljivost) ni statistično značilnih razlik med skupinami manj, srednje in zelo športno dejavnih študentk. S pomočjo raziskave smo torej ugotovili, da je šport eden izmed dejavnikov, ki učinkujejo na stanje splošne gibalne pripravljenosti študentk. Športna dejavnost se je namreč izkazala kot pomemben dejavnik pri ohranjanju doseženega nivoja gibalne učinkovitosti in moči trupa med skupinama manj in zelo športno dejavnih študentk.
Ključne besede: motorične sposobnosti, gibalni razvoj, gibalna dejavnost, mlajši odrasli
Objavljeno: 28.11.2012; Ogledov: 1346; Prenosov: 229
.pdf Celotno besedilo (668,83 KB)

84.
TELESNE RAZSEŽNOSTI IN GIBALNE SPOSOBNOSTI ŠTUDENTK
Mateja Pešaković, 2012, diplomsko delo

Opis: Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja povezanost telesnih razsežnosti in sestave telesa študentk na njihove gibalne sposobnosti. Raziskava je zajemala 184 študentk 2. in 3. letnika razrednega pouka Pedagoške fakultete v Mariboru, starih od 19 do 20 let. Telesne razsežnosti študentk so bile izmerjene z uporabo standardiziranega antropometričnega instrumentarija. Za merjenje deleža mase brez maščevja, maščevja, mišičja in vode v telesu je bil uporabljen analizator sestave telesa Maltron BF-907. Podatki o gibalnih sposobnosti so bili pridobljeni z uporabo Eurofit testne baterije. Za ugotavljanje vpliva telesnih razsežnosti in sestave telesa na gibalne sposobnosti študentk je bila uporabljena regresijska analiza. Statistična značilnost je bila ugotovljena na ravni tveganja p≤0,05. Rezultati so pokazali na statistično značilno povezavo med spremenljivkami telesnih razsežnosti (z izjemo telesne višine) in deležem maščevja v telesu študentk s testi, ki merijo moč, ravnotežje, hitrost teka in vzdržljivost. Rezultati niso pokazali statistično značilnega vpliva telesnih razsežnosti in sestave telesa študentk na njihovo gibalno učinkovitost. Prav tako je bilo zelo malo statistično značilnih vplivov spremenljivk telesnih razsežnosti in sestave telesa študentk na rezultate testov gibalnih sposobnosti, kar je seveda dobro, saj so tako nekateri testi merili izključno le dano gibalno sposobnost ne glede na telesne razsežnosti in sestavo telesa študentk.
Ključne besede: gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, telesni razvoj, telesne razsežnosti, sestava telesa
Objavljeno: 23.11.2012; Ogledov: 1389; Prenosov: 240
.pdf Celotno besedilo (1,11 MB)

85.
GIBALNA UČINKOVITOST IN TELESNA SAMOPODOBA GLEDE NA SPOL
Tina Cigler, 2013, diplomsko delo

Opis: Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja povezanost med gibalno učinkovitostjo in telesno samopodobo glede na spol. V raziskavi je sodelovalo 630 otrok iz severovzhodne Slovenije, starih od 9 do 11 let, od tega je bilo 311 dečkov in 319 deklic. Meritve so potekale na posameznih osnovnih šolah severovzhodne Slovenije. Za ugotavljanje gibalne učinkovitosti je bilo uporabljenih šest testov Eurofit testne baterije ter dodaten test, in sicer hoja nazaj skozi obroče. Podatki o spolu, starosti in telesni samopodobi so bili pridobljeni s pomočjo poslovenjene različice francoske verzije vprašalnika za ugotavljanje telesne samopodobe mladostnikov The Physical Self-Inventory – short form. Za ugotavljanje povezanosti posameznih gibalnih sposobnosti s telesno samopodobo je bila uporabljena regresijska analiza. Statistično značilnost smo ugotavljali na ravni tveganja p ≤ 0,05. Rezultati kažejo, da je koleracija med telesno samopodobo in gibalno učinkovitostjo pri dečkih in deklicah statistično značilna. Pri dečkih na telesno samopodobo najbolj vplivata aerobna vzdržljivost in eksplozivna moč nog. Pri deklicah pa je učinek gibalnih sposobnosti na telesno samopodobo zelo majhen, slednje posvečajo več pozornosti zunanjemu videzu kot gibalnim aktivnostim. Tukaj bi lahko izpostavili, da so deklice v obdobju zgodnje adolescence ravno zaradi hitrejšega zorenja njihovega telesa, v primerjavi z dečki, bolj obremenjene in skrbne glede svoje zunanjosti. Ugotavljamo, da sta gibalna učinkovitost in telesna samopodoba med seboj bolj povezani pri dečkih kot pri deklicah. Slaba gibalna učinkovitost pa je brez dvoma eden od dejavnikov, ki vpliva na nizko telesno samopodobo.
Ključne besede: splošna samopodoba, motorične sposobnosti, gibalna učinkovitost, gibalni razvoj, spol
Objavljeno: 12.06.2013; Ogledov: 1827; Prenosov: 189
.pdf Celotno besedilo (1,52 MB)

86.
VPLIV GIBALNO/ŠPORTNEGA PROGRAMA "MALI SONČEK" NA MOTORIČNI RAZVOJ OTROK
Maja Pivec, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Vpliv gibalno/športnega programa "Mali sonček" na motorični razvoj otrok je teoretično in predstavlja nov gibalno/športni program Mali sonček. Program je predstavljen kot prehod iz športnega programa "Zlati sonček" v gibalno/športni program "Mali sonček". V diplomski nalogi je predstavljen celotni program in vsebina gibalno/športnega programa Mali sonček, predstavljeni so izvajalci v gibalno/športnem programu Mali sonček in potrebni ustrezni športni pripomočki ter oprema za izvajanje programa. Predstavljen je tudi pomen knjižice in zgibanke, ki so namenjene otrokom in njihovi motivaciji ter beleženju uspešno opravljenih nalog. Na osnovi dostopnih virov ugotavljamo, da je namen gibalno/športnega programa "Mali sonček" obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno/športnimi vsebinami, da vsa navedena področja v gibalno/športnem programu "Mali sonček" vplivajo na motorični razvoj otrok in da gibalno/športni program "Mali sonček" temelji na elementarnosti in ne na tekmovalnosti.
Ključne besede: gibalno/športni program "Mali sonček", gibanje, naravne oblike gibanja, motorični razvoj, motorične sposobnosti.
Objavljeno: 24.09.2013; Ogledov: 1773; Prenosov: 286
.pdf Celotno besedilo (730,34 KB)

87.
MEDSEBOJNA POVEZANOST GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH RAZSEŽNOSTI OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Tadeja Marič, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Medsebojna povezanost gibalnih sposobnosti in telesnih razsežnosti otrok v predšolskem obdobju je sestavljeno iz teoretičnega dela in empiričnega dela. Cilj je bil ugotoviti povezanost gibalnih sposobnosti in telesnih razsežnosti. V teoretičnem delu so predstavljene telesne razsežnosti otrok, telesni razvoj otrok, prekomerna telesna teža v predšolskem obdobju, gibalne sposobnosti otrok, gibalni razvoj, medsebojni vpliv telesnih razsežnosti in gibalnih sposobnosti ter dosedanje raziskave in ugotovitve. V empiričnem delu so prikazani rezultati motoričnih testov na vzorcu 38 predšolskih otrok. Podatki otrok so bili pridobljeni z merjenjem telesne višine in telesne teže ter motoričnimi testi. Rezultate motoričnih testov otrok smo primerjali s telesnimi razsežnostmi otrok in ugotavljali njihovo medsebojno povezanost. Korelacija med telesno težo, telesno višino in indeksom telesne mase in gibalnimi sposobnostmi je nizka, zato ugotavljamo, da telesne razsežnosti ne vplivajo na gibalne sposobnosti otrok. Otroci z nižjim indeksom telesne mase niso dosegli boljših rezultatov kot otroci z višjim indeksom telesne mase. Med dečki in deklicami ni bilo statistično pomembnih razlik v rezultatih gibalnih sposobnosti. V telesnih razsežnostih med deklicami in dečki iste starosti ni statistično pomembnih razlik.
Ključne besede: gibalne sposobnosti, telesne razsežnosti, predšolski otrok, gibalni razvoj, telesni razvoj, telesna teža, telesna višina, indeks telesne mase.
Objavljeno: 11.06.2013; Ogledov: 1431; Prenosov: 272
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

88.
VPLIV ZAČETNE VADBE JUDA NA RAZVOJ NEKATERIH MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI OTROK
Simona Rudolf, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu v naslovom Vpliv začetne vadbe juda na razvoj nekaterih motoričnih sposobnosti otrok smo z eksperimentalno metodo želeli ugotoviti, ali začetna vadba juda vpliva na razvoj nekaterih motoričnih sposobnosti. V teoretičnem delu smo pojasnili pomen gibanja za otroke, opisali razvoj motorike in poiskali dejavnike razvoja motorike. Predstavili smo judo in njegove značilnosti ter elemente in osnove gibanja pri tem športu. Izpostavili smo tudi judo igre in vadbo v mlajših starostnih kategorijah. V empiričnem delu naloge smo predstavili rezultate eksperimenta, ki smo ga izvedli v dveh mesecih. Za merski instrument smo uporabili motorične teste. Vzorec iz konkretne populacije predstavljajo sedem let stari otroci, ki trenirajo judo šport v judo klubu in otroci, ki tega ne trenirajo. Na osnovi rezultatov inicialnega in finalnega testiranja ugotavljamo, da začetna vadba juda v mlajših kategorijah pozitivno vpliva na razvoj nekaterih motoričnih sposobnosti.
Ključne besede: judo, vadba juda, motorika, motorične sposobnosti, gibalni razvoj, gibalne dejavnosti.
Objavljeno: 12.07.2013; Ogledov: 1225; Prenosov: 156
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

89.
PRIMERJAVA VZDRŽLJIVOSTI IN AGILNOSTI MED SLOVENSKIMI IN ŠPANSKIMI OTROKI
Nika Žgank, 2013, diplomsko delo

Opis: V teoretičnem delu diplomske naloge so natančneje predstavljene naslednje motorične sposobnosti: vzdržljivost, hitrost in v okviru koordinacije hitrost. Vključene so tudi predhodne raziskave s področja gibanja, ki so bile narejene v Sloveniji in po svetu, ter obogatitvene in dodatne dejavnosti, ki so jih izvajali različni vrtci po Sloveniji. V empiričnem delu so predstavljena naša raziskovalna vprašanja ter hipoteze, kjer smo predvidevali, da ni statistično pomembnih razlik med španskimi in slovenskimi otroki v vzdržljivosti ter prav tako v hitrosti in agilnosti. S pomočjo t-testa, ki smo ga v samo raziskavo vključili, smo naša predvidevanja lahko potrdili. Sklep naše diplomske naloge je, da je gibanje v predšolskem obdobju zelo pomembno, zato mu je potrebno nameniti veliko časa. Naše primerjave pa so samo še potrdile, da lahko kljub nekaterim pozitivnim in negativnim pogojem, s katerimi se v posameznih državah srečujemo, otroke pripeljemo do podobnih rezultatov, le pravilno je k stvari potrebno pristopiti.
Ključne besede: motorične sposobnosti, otrokov gibalni razvoj, podnebje, okolica, Stopnjevalni test, Večfazni test
Objavljeno: 11.09.2013; Ogledov: 987; Prenosov: 108
.pdf Celotno besedilo (722,28 KB)

90.
VPLIV POVEČANE TELESNE TEŽE NA MOTORIČNI RAZVOJ OTROK
Andreja Kirbiš, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo želeli ugotoviti ali povečana telesna teža vpliva na motorični razvoj otrok. V teoretičnem delu je opisan motorični razvoj otrok, motorične sposobnosti, ter dejavniki, ki vplivajo na motorični razvoj. Prav tako je opisan telesni razvoj in kako ga spremljamo. V teoretičnem delu je prav tako opisana povečana telesna teža, ki se deli na prekomerno telesno težo in debelost. Pri tem poglavju so opisani vzroki in posledice povečane telesne teže v otroštvu. V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultati testiranja motoričnih sposobnosti. Uporabili smo 12 motoričnih testov, s katerimi domnevno merimo motorične sposobnosti. Ugotavljali smo, ali bodo otroci s povečano telesno težo dosegli slabše rezultate od otrok z normalno telesno težo, ali bodo na testiranju motoričnih sposobnosti razlike med spoloma in ali bodo razlike na testiranju motoričnih sposobnosti glede na indeks telesne mase otrok. V raziskavi je sodelovalo 88 otrok od tega 41 deklic in 47 dečkov starih med 57 meseci in 75 meseci. Ugotovili smo, da otroci s povečano telesno težo dosegajo slabše rezultate od otrok z normalno telesno težo ter da so razlike v motoričnih sposobnostih med spoloma in glede na indeks telesne mase otrok.
Ključne besede: motorični razvoj, motorične sposobnosti, dejavniki motoričnega razvoja, telesni razvoj, indeks telesne mase, povečana telesna teža
Objavljeno: 27.08.2013; Ogledov: 1158; Prenosov: 172
.pdf Celotno besedilo (1,06 MB)

Iskanje izvedeno v 0.18 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici