| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


51 - 60 / 147
Na začetekNa prejšnjo stran234567891011Na naslednjo stranNa konec
51.
52.
ANALIZA MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI OTROK V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH
Nuša Jug, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Analiza motoričnih sposobnosti otrok v občini Šmarje pri Jelšah je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili motorični razvoj otrok, motorične sposobnosti, možnost za športne dejavnosti v mestu in na podeželju. Nismo pozabili tudi na način sodobnega življenja, ki je velik dejavnik in vpliva na razvoj motoričnih sposobnosti tako v mestu kot na podeželju. Prav tako pa ne smemo zanemariti prostorskih pogojev za optimalen razvoj motoričnih sposobnosti pri predšolskih otrocih. V empiričnem delu smo s kavzalno-neeksperimentalno metodo ugotavljali razlike v motoričnih sposobnostih na neslučajnostnem vzorcu iz konkretne populacije predšolskih otrok iz občine Šmarje pri Jelšah, starih od 3 do 6 let. S pomočjo t-testa smo ugotovili, da med mestnimi in podeželskimi otroki ni statično značilne razlike v motoričnih sposobnostih, prav tako tudi ne me dečki in deklicami.
Ključne besede: predšolski otrok, motorični razvoj, motorične sposobnosti, mesto, podeželje
Objavljeno: 09.12.2014; Ogledov: 906; Prenosov: 299
.pdf Celotno besedilo (756,51 KB)

53.
NARAVOSLOVJE V VRTCU
Lidija Proje, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo tako v teoretičnem kot empiričnem delu prinaša pogled na didaktično opredeljenost, vsebinsko zastopanost in izvedbo naravoslovnih dejavnosti v vrtcu. V teoretičnem delu se tako skozi različno strokovno literaturo naravoslovje opredeljuje kot skupek znanosti; predstavlja se vsebinska zastopanost posameznih ved pod skupnim področjem 'narava' v Kurikulumu za vrtce ter se vzporedno s tem opredeljuje kognitivni razvoj otroka v povezavi z naravoslovnimi dejavnostmi, razvoj spretnosti in sposobnosti ter vloga in naloge vzgojitelja. Empirični del predstavlja rezultate raziskave, ki je temeljila na anketiranju. Raziskavo smo izvedli v mesecu marcu in aprilu 2014. V njej so sodelovale tri skupine anketirancev: vzgojitelji, študentje tretjih letnikov predšolske vzgoje in starši otrok v vrtcih. Ugotavljali smo, ali je področje narave glede na izvedbeni vidik enako pomembno področje kurikula kot ostala področja. Pozorni smo bili tudi na odziv otrok na naravoslovne dejavnosti v vrtcu in kako se to odraža doma. Preverili smo, kakšno vlogo ima voden razgovor in s kakšnimi vprašanji anketiranci vodijo pogovor. Rezultati raziskave so pokazali, da je področje narave glede na ostala področja dejavnosti v vrtcu v večini enakovredno zastopano. Med posameznimi vedami pa je najpogosteje zastopana naravoslovna disciplina biologija. Vsem trem skupinam narava pomeni sprostitev, možnosti za raziskovanje in učenje, hkrati pa naravoslovnim dejavnostim pripisujejo enak pomen. Tako starši kot tudi vzgojitelji in študenti opažajo oz. so opazili napredek ne samo na kognitivnem področju, ampak na vseh področjih razvoja ter napredek v znanju in razvijanju spretnosti in sposobnosti. Vzgojitelji pa spodbujajo aktivnost otrok s postavljanjem odprtih vprašanj.
Ključne besede: predšolski otrok, narava, naravoslovje, naravoslovne vede, kognitivni razvoj, vloga vzgojitelja, spretnosti in sposobnosti, vprašanja
Objavljeno: 10.10.2014; Ogledov: 4573; Prenosov: 779
.pdf Celotno besedilo (745,51 KB)

54.
VPLIV GIBALNIH SPOSOBNOSTI NA TELESNO SAMOPODOBO ŠTUDENTK
Lea Rajh, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je bil namen ugotoviti ali obstaja povezanost med gibalno učinkovitostjo študentk in njihovo telesno samopodobo. V raziskavo je bilo vključenih 183 študentk razrednega pouka Pedagoške fakultete v Mariboru, starih od 19 do 20 let. Meritve so potekale na OŠ Franca Rozmana Staneta in na Srednji lesarski šoli v Mariboru. Za merjenje gibalne učinkovitosti študentk je bilo uporabljenih šest testov Eurofit testne baterije. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki je prevod francoske verzije vprašalnika za ugotavljanje telesne samopodobe mladostnikov The Physical Self-Inventory-short form smo pridobili podatke o spolu, starosti in telesni samopodobi. Za ugotavljanje razlik v gibalnih sposobnostih smo uporabili t-test, za ugotavljanje povezanosti posameznih gibalnih sposobnosti s telesno samopodobo pa je bila uporabljena regresijska analiza. Statistično značilnost smo ugotavljali na ravni tveganja p≤0,05. Rezultati kažejo, da razlike v telesni samopodobi najbolj pojasnjujeta eksplozivna moč in hitrost. Trenutno življenjsko obdobje testiranih je obdobje zgodnje zrelosti, čas osamosvajanja in želje po samostojnosti, zato namenijo čas študiju, iskanju zaposlitve, partnerstvu … Mnogokrat zanemarijo športno dejavnost, kar pa je seveda neposredno povezano z ravnjo gibalne učinkovitosti. Pri mladostnikih moramo v bodoče bolj spodbujati in ponujati možnost gibalne aktivnosti, saj je izjemnega pomena za oblikovanje podobe odrasle osebnosti. Z osnovnimi, posebnimi in svojevrstnimi gibalnimi dejavnostmi lahko vplivamo na oblikovanje podobe. Z razvojem in dozorevanjem je vpliv vse manjši. Če je že v otroštvu gibalnih dejavnosti premalo, se pojavijo težave pri kasnejšem oblikovanju gibalnega in telesnega razvoja. V zrelem obdobju se telesni razvoj popolnoma umiri, zato se v primeru, da nismo gibalno dejavni, začnejo degenerativni procesi odvijati že v tem obdobju.
Ključne besede: splošna samopodoba, telesna samopodoba, gibalni razvoj, gibalne sposobnosti
Objavljeno: 07.10.2014; Ogledov: 1061; Prenosov: 153
.pdf Celotno besedilo (792,96 KB)

55.
UČINEK GIBALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU, IZVAJANIH V RAZLIČNIH OBDOBJIH DNEVA
Marina Petakovič, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Učinek gibalnih dejavnosti v vrtcu, izvajanih v različnih obdobjih dneva obsega teoretični in empirični del naloge. V teoretičnem delu smo zajeli psihomotorično učenje, motorične sposobnosti človeka, otrokov celostni razvoj, vsebine gibalnih/športnih aktivnosti, otroško igro, vpliv vrtca na otrokov razvoj in učinkovitost gibalnih dejavnosti v vrtcu glede na čas izvajanja dejavnosti. V empiričnem delu so na podlagi pedagoškega eksperimenta prikazani rezultati posameznih motoričnih testov, in sicer z inicialnega in s finalnega motoričnega testiranja dveh eksperimentalnih skupin (eksperimentalna skupina po zajtrku in eksperimentalna skupina pred kosilom) in kontrolne skupine. Vsako motorično testiranje je vsebovalo trinajst testov različnih motoričnih sposobnosti. V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 52 otrok v starosti tri do štiri leta. Pedagoški eksperiment je potekal dva meseca. Pri zbiranju podatkov smo uporabili deskriptivno in eksperimentalno metodo. Pridobljene podatke smo obdelali z deskriptivno statistiko (minimalna, maksimalna in povprečna vrednost, Z-vrednost inicialnih in finalnih motoričnih testov), za testiranje hipotez pa smo uporabili t-test za odvisna vzorca in preizkus ANOVA. V raziskavi smo ugotovili, da je pri otrocih, ki izvajajo gibalne dejavnosti pred kosilom, statistično značilna razlika med rezultati testov na začetku in koncu eksperimenta. Ugotovili smo tudi, da obstaja statistično značilna razlika med začetnim in končnim testiranjem pri otrocih obeh eksperimentalnih skupin.
Ključne besede: učinek gibalnih dejavnosti, čas izvajanja gibalnih dejavnosti, gibalne dejavnosti, otrokov celostni razvoj, motorične sposobnosti
Objavljeno: 28.03.2014; Ogledov: 1229; Prenosov: 148
.pdf Celotno besedilo (1,19 MB)

56.
VPLIV VADBE FOLKLORNIH PLESOV NA RAZVOJ KOORDINACIJE IN RAVNOTEŽJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Urška Sovič, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Vpliv vadbe folklornih plesov na razvoj koordinacije in ravnotežja v predšolskem obdobju je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Cilj diplomskega dela je bil z motoričnimi testi ugotoviti, ali vadba folklornih plesov vpliva na razvoj koordinacije in ravnotežja v predšolskem obdobju. Podatke smo zbrali s kvantitativno tehniko, in sicer z motoričnimi testi, ki domnevno pojasnjujejo sposobnost ravnotežja in koordinacije. V teoretičnem delu so predstavljeni motorični razvoj, motorične sposobnosti, koordinacija, ravnotežje in folklorni plesi. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati testiranj 120 otrok starosti od 4 do 6 let iz vrtcev po Prlekiji. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da vadba folklornih plesov pozitivno vpliva na razvoj koordinacije in ravnotežja v predšolskem obdobju. Za otroke, ki so vključeni v vadbo folklornih plesov, smo tudi ugotovili, da v rezultatih motoričnih testov ni pomembnih razlik med spoloma pri vplivu vadbe folklornih plesov na razvoj koordinacije in ravnotežja ter da je učinek vadbe folklornih plesov na razvoj koordinacije in ravnotežja v predšolskem obdobju neodvisen od starosti otroka.
Ključne besede: motorične sposobnosti, motorični razvoj, koordinacija, ravnotežje, folklorni plesi
Objavljeno: 23.10.2013; Ogledov: 1117; Prenosov: 181
.pdf Celotno besedilo (771,31 KB)

57.
ANALIZA GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH RAZSEŽNOSTI 4 DO 6 LET STARIH OTROK V PRLEKIJI
Petra Vrbanjščak, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom Analiza gibalnih sposobnosti in telesnih razsežnosti od 4 do 6 let starih otrok v Prlekiji, smo v teoretičnem delu predstavili gibalne sposobnosti otrok, telesne razsežnosti otrok, opisali smo pomen gibanja za razvoj in zdravje otrok. Predstavili smo dejstva o gibanju otrok danes in kakšne so posledice, če je gibanja premalo. Iskali smo možnosti za dodatne športne dejavnosti otrok v Prlekiji ter primerjali nalogo z dosedanjimi raziskavami in ugotovitvami. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati 202 testiranih otrok starih od 4 do 6 let iz vrtcev po Prlekiji. Rezultati kažejo, da obstajajo razlike v gibalni razvitosti glede na spol in starost otrok. Ugotavljamo, da starejši otroci v primerjavi z mlajšimi v povprečju dosegajo boljše rezultate. Na podlagi rezultatov testiranja smo ugotovili, da dečki dosegajo boljše rezultate pri testih gibalnih sposobnosti za regulacijo energije, deklice pa so dosegale boljše rezultate pri testih gibalnih sposobnosti za regulacijo gibanja.
Ključne besede: gibalne sposobnosti, gibalni razvoj, telesne razsežnosti, pomen gibanja, regulacija energije, regulacija gibanja
Objavljeno: 23.10.2013; Ogledov: 1147; Prenosov: 156
.pdf Celotno besedilo (709,85 KB)

58.
VLOGA DRUŽINSKEGA OKOLJA PRI GIBALNEM RAZVOJU OTROKA
Urška Kaker, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom Vpliv družinskega okolja pri gibalnem razvoju otroka smo želeli na osnovi teoretičnih virov ugotoviti, kako vpliva družinsko okolje na otrokov gibalni razvoj. Ker je diplomsko delo teoretično, smo podrobneje opredelili gibalni razvoj in gibalne sposobnosti otroka. Opredelili smo dejavnike otrokovega razvoja, ki pomembno vplivajo na otrokov gibalni razvoj. Predstavili smo družino, ki je temelj otrokovega gibalnega razvoja in je spodbuda za otrokovo gibalno udejstvovanje. Vloga družine je ta, da vpliva na gibanje otrok ter da gibanje otroci sprejemajo kot vrednoto. Poseben izziv nam je predstavljalo gibalno izkušenjsko okolje, ki različno vpliva na oblikovanje otrokovih gibalnih navad. Raziskovali smo pozitivne in negativne stvari, ki jih prinaša gibalno izkušenjsko okolje. Pri tem smo ugotavljali vpliv staršev in družine pri gibalnih aktivnostih otroka in njihov vpliv na gibalni razvoj. Potrdimo lahko ugotovitve, da različna gibalna izkušenjska okolja različno vplivajo na gibalni razvoj otroka ter da okolja, v katerem otrok odrašča in družina, ki otroka venomer spodbuja h gibanju, bistveno pripomoreta h gibalnemu razvoju ter boljši kvaliteti življenja.
Ključne besede: gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, gibalne aktivnosti, družinsko okolje
Objavljeno: 24.09.2013; Ogledov: 2262; Prenosov: 436
.pdf Celotno besedilo (632,44 KB)

59.
VPLIV GIBALNO/ŠPORTNEGA PROGRAMA "MALI SONČEK" NA MOTORIČNI RAZVOJ OTROK
Maja Pivec, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Vpliv gibalno/športnega programa "Mali sonček" na motorični razvoj otrok je teoretično in predstavlja nov gibalno/športni program Mali sonček. Program je predstavljen kot prehod iz športnega programa "Zlati sonček" v gibalno/športni program "Mali sonček". V diplomski nalogi je predstavljen celotni program in vsebina gibalno/športnega programa Mali sonček, predstavljeni so izvajalci v gibalno/športnem programu Mali sonček in potrebni ustrezni športni pripomočki ter oprema za izvajanje programa. Predstavljen je tudi pomen knjižice in zgibanke, ki so namenjene otrokom in njihovi motivaciji ter beleženju uspešno opravljenih nalog. Na osnovi dostopnih virov ugotavljamo, da je namen gibalno/športnega programa "Mali sonček" obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno/športnimi vsebinami, da vsa navedena področja v gibalno/športnem programu "Mali sonček" vplivajo na motorični razvoj otrok in da gibalno/športni program "Mali sonček" temelji na elementarnosti in ne na tekmovalnosti.
Ključne besede: gibalno/športni program "Mali sonček", gibanje, naravne oblike gibanja, motorični razvoj, motorične sposobnosti.
Objavljeno: 24.09.2013; Ogledov: 2106; Prenosov: 336
.pdf Celotno besedilo (730,34 KB)

60.
PRIMERJAVA VZDRŽLJIVOSTI IN AGILNOSTI MED SLOVENSKIMI IN ŠPANSKIMI OTROKI
Nika Žgank, 2013, diplomsko delo

Opis: V teoretičnem delu diplomske naloge so natančneje predstavljene naslednje motorične sposobnosti: vzdržljivost, hitrost in v okviru koordinacije hitrost. Vključene so tudi predhodne raziskave s področja gibanja, ki so bile narejene v Sloveniji in po svetu, ter obogatitvene in dodatne dejavnosti, ki so jih izvajali različni vrtci po Sloveniji. V empiričnem delu so predstavljena naša raziskovalna vprašanja ter hipoteze, kjer smo predvidevali, da ni statistično pomembnih razlik med španskimi in slovenskimi otroki v vzdržljivosti ter prav tako v hitrosti in agilnosti. S pomočjo t-testa, ki smo ga v samo raziskavo vključili, smo naša predvidevanja lahko potrdili. Sklep naše diplomske naloge je, da je gibanje v predšolskem obdobju zelo pomembno, zato mu je potrebno nameniti veliko časa. Naše primerjave pa so samo še potrdile, da lahko kljub nekaterim pozitivnim in negativnim pogojem, s katerimi se v posameznih državah srečujemo, otroke pripeljemo do podobnih rezultatov, le pravilno je k stvari potrebno pristopiti.
Ključne besede: motorične sposobnosti, otrokov gibalni razvoj, podnebje, okolica, Stopnjevalni test, Večfazni test
Objavljeno: 11.09.2013; Ogledov: 1125; Prenosov: 122
.pdf Celotno besedilo (722,28 KB)

Iskanje izvedeno v 0.26 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici