| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


31 - 40 / 55
Na začetekNa prejšnjo stran123456Na naslednjo stranNa konec
31.
Na dokazih utemeljene smernice za promocijo zdravja starostnikov
2009, navodila

Ključne besede: starostniki, promocija zdravja, smernice
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 962; Prenosov: 116
URL Povezava na celotno besedilo

32.
PROMOCIJA ZDRAVJA V ZAVAROVALNIŠTVU PRI ZAVAROVALNEM ZASTOPNIKU NA TERENU
Renata Bedrač, 2015, diplomsko delo/naloga

Opis: Diplomsko delo predstavlja osnovne gradnike zdravja in varnosti pri delu ter predstavitev in pomen promocije zdravja na delovnem mestu. Delodajalci se morajo dobro zavedati svoje družbene odgovornosti glede varovanja zdravja svojih zaposlenih, ki vpliva tudi na motivacijo v podjetju, ki lahko tako svoje delo opravljajo bolj zavzeto, učinkoviteje in z večjim zadovoljstvom, kar posledično vpliva na socialno klimo med delavci in delodajalci in na poslovno uspešnost podjetja.Zdravi in zadovoljni zaposleni so uspešni in učinkoviti tako doma kot v službi in kot takšni predstavljajo ključ za uspešnost podjetja.
Ključne besede: zdravje in varnost pri delu, promocija zdravja, zavarovalni zastopnik.
Objavljeno: 26.06.2015; Ogledov: 692; Prenosov: 68
.pdf Celotno besedilo (349,73 KB)

33.
DEJAVNIKI TVEGANJA ZA ZDRAVJE DELAVCEV V ŽIVILSKI INDUSTRIJI IN VPLIV IZVAJANJA UKREPOV ZA SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
Vesna Blaj Martinc, 2015, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu je predstavljeno delovno okolje, opisane so najpogostejše kronične nenalezljive bolezni kot posledica nezdravega življenjskega sloga, pomen in pristopi promocije zdravja v delovnem okolju ter priporočila in smernice za izboljšanje zdravja delavcev. Predstavljena je raziskava, narejena na vzorcu 32 delavcev, katere glavna cilja sta bila ocena učinkovitosti ukrepov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga pri vzorcu zaposlenih in ugotavljanje povezav dejavnikov tveganja za zdravje s socioekonomskim statusom ter spolom zaposlenih. Raziskovalna metodologija: V magistrskem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo. V prvem delu raziskave smo za oceno obstoječega stanja za področje življenjskega sloga uporabili evalvacijski vprašalnik »Z zdravjem povezan vedenjski slog«, ki vsebuje 64 vprašanj. Za oceno in analizo obstoječega stanja smo pridobili tudi nekatere druge kazalnike, z metodami antropometričnih meritev, meritvami krvnega tlaka, merjenjem telesne zmogljivosti (test hoje) in nekaterih krvnih preiskav. V drugem delu raziskave, po izvedenih ukrepih, ki jih je bila deležna le intervencijska skupina delavcev, smo z enakimi metodologijami kot za začetno stanje izvedli ponovno oceno stanja. Glede na dobljene rezultate smo pri obeh skupinah vzorca lahko primerjali ugotovitve med skupinama in ugotavljali učinkovitost izvedenih ukrepov. Podatke, pridobljene z anketo, smo analizirali v programu SPSS 20.0. Rezultati: Z anketo smo ugotovili, da je pri skupini delavcev, ki so bili deležni ukrepov spodbujanja zdravega življenjskega sloga, prišlo do statistično vidnih izboljšav pri uživanju sadja v predelani obliki ter testu hoje. V povezavah stopnje izobrazbe delavcev smo ugotovili, da so imeli delavci z višjo izobrazbo pri prvem pregledu boljše rezultate testa hoje, vendar pri drugem pregledu te razlike niso bile več statistično značilne. Prav tako so se v povezavah med spoloma pri testu hoje bolje izkazale ženske, imele so tudi nižji krvni tlak kot moški. Sklep: Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da lahko s spodbujanjem zdravega življenjskega sloga v krajšem časovnem obdobju dosežemo izboljšanje zdravja delavcev, vendar brez izboljšanja finančnega stanja v državi življenjskega sloga ljudi ni mogoče spremeniti.
Ključne besede: delovno okolje, delavci, promocija zdravja, življenjski slog
Objavljeno: 15.04.2015; Ogledov: 946; Prenosov: 142
.pdf Celotno besedilo (2,17 MB)

34.
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Vesna Kondić, 2015, magistrsko delo/naloga

Opis: Varnost in zdravje pri delu sta ključna elementa pri zagotavljanju bolj zdravega in daljšega poklicnega življenja. Problem: Delo neposredno vpliva na zdravje, saj ljudje na delovnem mestu preživijo veliko časa, zato je zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu zelo pomemben člen, ki ga mora delodajalec tudi zakonsko upoštevati. Namen: Namen magistrskega dela je proučiti učinkovitost promocije zdravja na delovnem mestu z vidika varovanja zdravja zaposlenih in ozaveščanja zaposlenih o pomembnosti promocije zdravja na delovnem mestu. Cilji: Cilja sta bila ugotoviti, ali zaposleni prepoznajo promocijo zdravja na delovnem mestu in kakšno je njihovo mnenje glede učinkovitosti promocije zdravja na delovnem mestu. Proučili smo tudi razlike v počutju zaposlenih v organizaciji, kjer se izvaja promocija zdravja na delovnem mestu. Metodologija: Uporabili smo kvalitativne (intervju z delodajalci oz. z njihovimi predstavniki) in kvantitativne metode (vprašalnik za zaposlene). Kvalitativni del raziskave je bil narejen v sedmih različnih podjetjih, kjer smo delodajalcem oz. njihovim predstavnikom postavili vnaprej pripravljena vprašanja. Za kvantitativni del so bili podatki zbrani s spletnim vprašalnikom, in sicer na podlagi metode snežne kepe. Populacijo so predstavljali vsi zaposleni v RS. Rezultati so bili obdelani s statističnim programskim paketom SPSS, verzija 22.0. Raziskovalni vzorec pa je bil predstavljen na podlagi frekvenc, pripadajočih odstotkov in na podlagi povprečnih vrednosti in standardnih odklonov. Primerjava je bila narejena na podlagi hi-kvadrat testa. Bistvene ugotovitve: Tako delavci kot tudi delodajalci se zavedajo, da je promocija zdravja na delovnem mestu koristna, a se očitno izvaja bolje v organizacijah, ki so v tuji lasti. Zaposleni v organizacijah s tujim lastništvom menijo, da so njihova delovna mesta bolj zdravo oblikovana, preprečujejo poškodbe na delovnem mestu, zmanjšujejo izpostavljenost škodljivim kemijskim snovem, imajo poskrbljeno za topel obrok, v primerjavi s tistimi zaposlenimi, ki delajo v organizacijah, kjer je lastništvo domače. Tako lahko tudi s to raziskavo potrdimo, da bi bilo v Sloveniji treba še dosti narediti na ukrepih, ki so bili do sedaj precej zanemarjeni. Vpliva promocije zdravja na delovnem mestu na zmanjšanje števila bolniških odsotnosti in število fluktuacij na delovnem mestu nismo dokazali.
Ključne besede: - promocija zdravja, - varnost in zdravje pri delu, - promocija zdravja na delovnem mestu, - absentizem.
Objavljeno: 19.02.2015; Ogledov: 3042; Prenosov: 1127
.pdf Celotno besedilo (738,10 KB)

35.
PROMOCIJA ZDRAVJA PRI DELU IN NJEN VPLIV NA MOTIVACIJO IN DOBRO POČUTJE ZAPOSLENIH V PODJETJU BTL MARKETING D.O.O.
Sabina Kurbus, 2014, diplomsko delo

Opis: Zgodovina termina »promocija zdravja« sicer sega nekaj desetletij pred Ottawsko listino o promociji zdravja, ki jo nekateri enačijo za časovno prelomnico promocije zdravja. Prvič naj bi termin izpostavil znan zgodovinar medicine, Henry E. Sigerist, ki je leta 1945 promocijo zdravja opredelil kot eno izmed štirih temeljnih nalog medicine, torej poleg preprečevanja bolezni, zdravljenja bolnih in rehabilitacije. Zanje je promovirati zdravje pomenilo zagotavljati primerne življenjske razmere, izobrazbo, sredstva za počitek in rekreacijo. Po njegovem mnenju naj bi vsak nacionalni program zdravja zagotavljal brezplačno izobraževanje za vse ljudi, dobre delovne in življenjske pogoje ter možnosti za počitek in rekreacijo (Kanin, 2004). Temo diplomskega seminarja smo izbrali zato, ker je promocija zdravja v Sloveniji slabo raziskan, nepoznan in neizvajan projekt, pa tudi glede na trenutno gospodarsko stanje v državi. Veliko je brezposelnih, veliko je izkoriščanja delavcev, veliko je delodajalcev, ki ne izvajajo, po zakonu predpisanega programa promocije zdravja pri delu. To je področje, ki v prvi vrsti zahteva veliko vlaganj delodajalca, da sestavi program promocije, da ima sestavljene izjave o varnosti, oceno tveganja za vsako delovno mesto v podjetju, in da na koncu izvaja aktivnosti programa. Osredotočili smo se na zakon o Varnosti in zdravja pri delu in izhajamo iz primera podjetja BTL Marketing d.o.o.. Veliko pozornosti smo v diplomskem seminarju namenili zdravju, zadovoljstvu in motivaciji delavcev. Pomembno je, da imamo zdrave ljudi v organizacijah, da se na svojih delovnih mestih dobro počutijo, da so motivirani za delo, ki ga opravljajo, ker bodo takrat bolj uspešnejši in učinkoviti, kar je pa dobro tudi za organizacijo. Diplomski seminar smo razdelili na teoretični in praktični del. V prvem delu smo povzemali različne avtorje, ki tako ali drugače definirajo zdravje, promocijo zdravja pri delu, njen razvoj in zgodovino, zadovoljstvo zaposlenih pri delu, dobro počutje, motiviranost in vpliv na promocijo zdravja. V praktičnem delu smo opravili anketni vprašalnik med zaposlenimi v podjetju BTL Marketing d.o.o., dobljene rezultate predstavili v tabeli in na podlagi teh rezultati ovrgli ali potrdili hipoteze. V sklepnem delu smo opisali rezultate in podali mnenje.
Ključne besede: zdravje, promocija zdravja, promocija zdravja pri delu, zakon o varnosti in zdravja pri delu, motivacija, dobro počutje, podjetje BTL Marketing d.o.o..
Objavljeno: 04.11.2014; Ogledov: 1114; Prenosov: 497
.pdf Celotno besedilo (1,18 MB)

36.
Osveščenost šolskih otrok o zdravem gibanju in prehrani
Franja Vačovnik, 2014, diplomsko delo/naloga

Opis: Teoretična izhodišča: Diplomsko delo govori o osveščenosti šolskih otrok o zdravi prehrani in zdravem gibanju. V teoretičnem delu smo opisali šolskega otroka, zdravo prehrano in gibanje, ter njun pomen za zdrav razvoj otrok in mladostnikov. Predstavljena je tudi vloga medicinske sestre, kot svetovalke in vzgojiteljice otrok o zdravem življenjskem slogu. Namen diplomskega dela je predstaviti pomen zdravega gibanja in prehrane za šolskega otroka ter vlogo medicinske sestre. Raziskovalna metodologija: V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela. Teoretična izhodišča smo predstavili s pomočjo študije domače in tuje literature. Kot raziskovalni instrument smo za zbiranje podatkov uporabili anketni vprašalnik, v katerem je 30 vprašanj zaprtega, ter 5 vprašanj polodprtega tipa. Raziskovalni vzorec je zajemal 148 učencev tretjih, četrtih in petih razredov, ki redno obiskujejo osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Rezultati: Raziskava je pokazala, da se šolski otroci dokaj zdravo prehranjujejo, ter se veliko ukvarjajo s športom. Čeprav jim šolske obveznosti vzamejo veliko časa, se vsakodnevno igrajo v naravi, ter se zavedajo pomena telesne aktivnosti za njihovo zdravje. Prav tako vedo, da uravnoteženi obroki pomenijo ključ do zdravega razvoja in vira energije, za vsakodnevne obveznosti. Sklep: Šolski otroci sami od sebe ne vedo, kako se prehranjevati, da bodo njihovi obroki zdravi in uravnoteženi. Prav tako se gibljejo in športno udejstvujejo, ker jim to predstavlja zabavo in igro. In tu pridejo na vrsto starši, učitelji, ter zdravstveni delavci, zlasti medicinske sestre, ki morajo otroke poučevati o pomenu zdrave prehrane in gibanja za kakovostno življenje.
Ključne besede: gibanje, zdrava prehrana, šolski otrok, mladostnik, promocija zdravja, medicinska sestra, starši
Objavljeno: 08.10.2014; Ogledov: 984; Prenosov: 234
.pdf Celotno besedilo (1,79 MB)

37.
Zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre pri preprečevanju opeklin
Evelina Raduha, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo predstavili opeklinsko rano, opisali smo vrste opeklinskih poškodb glede na povzročitelja. Opredelili smo globino opeklinskih poškodb. Poudarili smo zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre pri vzdrževanju zdravja. Opisali smo tudi ukrepe v primeru požara ter preprečevanje oparin z vročimi tekočinami. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšne opekline so najpogostejše ter kako so ljudje osveščeni o preprečevanju opeklin.
Ključne besede: Opeklina, medicinska sestra, promocija zdravja, vzdrževanje zdravja, poškodovanec.
Objavljeno: 08.10.2014; Ogledov: 1755; Prenosov: 304
.pdf Celotno besedilo (834,39 KB)

38.
Odnos mladostnikov do zdrave prehrane
Anja Murg, 2013, diplomsko delo

Opis: Teoretična izhodišča: Mladostniki so izredno ranljiva starostna skupina, saj se v obdobju rasti za njih veliko spremeni. V obdobju mladostništva spremljajo mladostnike hormonske spremembe, spremembe telesa, nenadna preobrazba iz deklice v žensko in iz dečka v moškega ter vse skrbi, ki jih prenaša šolanje. Ker so v obdobju mladostništva v ospredju te spremembe, veliko mladostnikov ne posveča dovolj pozornosti zdravi prehrani. Namen diplomskega dela je bil predstaviti vlogo medicinske sestre pri promoviranju zdrave prehrane in s pomočjo raziskave ugotoviti, kako se prehranjujejo mladostniki ter kakšen odnos imajo do zdrave prehrane. Raziskovalna metodologija: Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Podatke smo dobili s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki je vseboval 18 vprašanj zaprtega tipa. V raziskavi je sodelovalo 59 dijakov in dijakinj Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, od tega je bilo 31 dijakov in dijakinj iz prvega letnika in 28 iz četrtega letnika. Rezultati: Raziskava je pokazala, da se mladostniki prehranjujejo dokaj zdravo, večina se strinja, da njihov način prehranjevanja vpliva na njihovo zdravje. Prav tako se večina mladostnikov trudi uživati čim bolj zdravo hrano in meni, da je zdrava prehrana pomemben vidik v njihovem vsakdanu. Sklep: Mladostniki bi se morali zavedati pomena zdrave prehrane. Ker mladostniki veliko krat ne dajejo prednosti zdravi prehrani, je potrebno, da se starši in šola vključujejo v vzgojo in izobraževanje o pomenu zdrave prehrane. Pomembno vlogo imajo tudi zdravstveni delavci, še posebej medicinske sestre, katere morajo mladostnika in starše poučiti in jim približati vsebine zdrave prehrane.
Ključne besede: mladostnik, zdrava prehrana, promocija zdravja, zdravstvena vzgoja, medicinska sestra, starši
Objavljeno: 16.10.2013; Ogledov: 1965; Prenosov: 377
.pdf Celotno besedilo (930,26 KB)

39.
ZDRAVSTVENA VZGOJA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA
Renata Bovha, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu Zdravstvena vzgoja pri predmetu spoznavanje okolja proučujemo zastopanost zdravstvenovzgojnih vsebin pri pouku, v prvem triletju osnovne šole. V prvem, teoretičnem delu opredelimo termin zdravstvena vzgoja ter kako je zdravstvena vzgoja vključena v sam vzgojno-izobraževalni sistem. Raziskujemo zastopanost zdravstvenovzgojnih vsebin v nekaterih evropskih osnovnih šolah. Kot zanimivost naj omenimo, da se v finskih osnovnih šolah pojavi samostojen predmet zdravstvena vzgoja. Nadaljnje opredelimo razlike med zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja, ter predstavljamo najpogostejše programe promocije zdravja v šolah. Podrobneje opišemo zelo razširjen projekt Zdrava šola. Teoretični del zaključujemo s predlogi in nasveti o učinkovitejšem poučevanju zdravstvene vzgoje v šoli. V drugem, praktičnem delu predstavljamo analizo primerjave posodobljenega in starega učnega načrta za predmet spoznavanje okolja. Opažamo, da ni razlike v številu zdravstvenovzgojnih ciljev. Sledi analiza učbeniških kompletov založb Rokus, Modrijan in Mladinska knjiga z vidika zastopanosti zdravstvenovzgojnih vsebin pri predmetu spoznavanje okolja v prvem triletju. Ugotavljamo, da Mladinska knjiga v svojih gradivih zajema največ ciljev s področja zdravstvene vzgoje in ponuja temu primerne kvalitetne naloge. Predstavljamo nekaj didaktičnih pripomočkov, ki bodo učiteljem v pomoč pri podajanju zdravstvenovzgojnih vsebin. Izvedli smo pet intervjujev, s katerimi smo dobili mnenja o zdravju v šolah in o delovanju projekta Zdrava šola. Strokovnjakinja Fani Čeh meni, da so učitelji premalo izobraženi za podajanje zdravstvenovzgojnih vsebin. Intervjuvanci so mnenja, da projekt Zdrava šola dobro vpliva na klimo osnovne šole.
Ključne besede: predmet spoznavanje okolja, zdravstvena vzgoja, prvo triletje, promocija zdravja, projekt Zdrava šola, učbeniški kompleti
Objavljeno: 24.04.2013; Ogledov: 1677; Prenosov: 231
.pdf Celotno besedilo (1,02 MB)

40.
KREPITEV ZDRAVJA PRI PATRONAŽNIH MEDICINSKIH SESTRAH MED OBDOBJEM 1996-2012
Janja Rukelj, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo govori o patronažni medicinski sestri, promociji zdravja na delovnem mestu ter o krepitvi zdravja patronažnih medicinskih sester. Glavna naloga našega dela je bila primerjati našo raziskavo z raziskavo pod naslovom “Krepitev zdravja pri patronažnih medicinskih sestrah zdravstvenega doma Maribor” iz leta 1996. V empiričnem delu smo predstavili rezultate razsikave, ki smo jo izvedli v Zdravstvenem domu Dr. Adolfa Drolca Maribor na OE patronažno varstvo. Z anonimno anketo v katero je bilo vključenih 50 patronažnih medicinskih sester, smo želeli ugotoviti ali so le-te bolj ali manj izčrpane kot so bile pred šestnajstimi leti, ali je skrb za njihovo zdravje prisotna in ali želijo spremembe v svojem življenju. Na podlagi analize anketnega vprašalnika smo ugotovili, da se je stanje na področju krepitve zdravja najbrž res izboljšalo, saj je izčrpanih patronažnih medicinskih sester manj kot je bilo pred leti. Seveda večina patronažnih medicinskih sester želi uvesti spremembe, ki bi vplivale na kakovost njihovega življenja in še vedno se pojavijo nezadovoljstva ter nesoglasja na delovnem mestu. Ugotovili smo tudi, da Balintove skupine trenutno ne obstajajo, bi pa jih želeli ponovno uvesti, vendar vsakič zmanjka finančnih sredstev. Glede krepitve zdravja so patronažnim medicinskih sestram na voljo delavnice in aktivnosti v naravi, katerih pa se le redko udeležujejo. Patronažna zdravstvena nega je zahtevna, celovita obravnava pacienta in njegove družine. Zahteva psihično in fizično dobro pripravljeno medicinsko sestro, v veliko pomoč pri delu pa ji bodo tudi izkušnje, pa naj gre za lastne ali izkušnje druge patronažne medicinske sestre. V svoji želji pomagati pacientu do kakovostnega življenja pa ne sme pozabiti nase in na svoje zdravje.
Ključne besede: patronažna medicinska sestra, krepitev zdravja, promocija zdravja, patronažna zdravstvena nega
Objavljeno: 02.10.2012; Ogledov: 1350; Prenosov: 129
.pdf Celotno besedilo (1,05 MB)

Iskanje izvedeno v 0.33 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici