| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 11
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Problematika financiranja pri projektu x
Dino Prepelič, 2020, diplomsko delo

Opis: Ljudje se z namenom ustvarjanja novosti in zagotavljanja najnujnejših zadev povezujejo že od prazgodovine dalje. Do današnjega časa se je ta proces ustvarjanja in povezovanja izjemno izpopolnjeval; ko pa ga obravnavamo v opredeljenem časovnem okvirju in ga postavimo v kontekst življenjskega cikla, govorimo o projektu. Med ključne dejavnike uspešne izvedbe projekta se uvršča tudi ustrezno pridobivanje ter porabljanje finančnih virov, katere si naročnik projekta zagotovi na trgu kapitala. Možnosti financiranja projekta je veliko, z večino le teh pa pridejo določena tveganja, katera morajo biti vnaprej prepoznana in ustrezno zavarovana. Eden izmed najbolj kapitalsko zahtevnih projektov, ključnih za regionalni gospodarski ter infrastrukturni razvoj, je projekt gradnje drugega tira med Divačo in Koprom. Z uspešno izvedbo projekta se povečajo kapacitete slovenskega največjega pristanišča ter pospeši transfer blaga v druge ciljne države. Po pregledu možnih oblik projektnega financiranja lahko hitro ugotovimo, da državno ustanovljeno namensko podjetje, v okviru katerega poteka projekt Drugi tir Divača - Koper, dokaj ustrezno analizira in izbira možne vire financiranja, težave pa se pojavijo v pravno nedopolnjenem okolju projekta, razgretem političnem ozadju ter nenaklonjeni javnosti.
Ključne besede: projekt, projektno financiranje, Drugi tir Divača- Koper, finančni viri
Objavljeno: 30.03.2021; Ogledov: 217; Prenosov: 23
.pdf Celotno besedilo (897,26 KB)

2.
FINANCIRANJE VELIKIH INVESTICIJSKIH PROJEKTOV V ENERGETSKEM SEKTORJU
Darja Pompe, 2016, magistrsko delo

Opis: Energetska politika držav članic Evropske unije je v pristojnosti posamezne države. Ključne usmeritve na energetskem področju so trajnost, zanesljivost oskrbe in konkurenčnost.Energetski objekti in energetske proizvodne družbe v Sloveniji so večinoma v neposredni in posredni lasti Republike Slovenije. Družbe si večinoma same financirajo svoje investicije, lastnik pa se je pojavlja v obliki poroka ali, v primeru gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, kot investitor infrastrukturnega dela investicije. Državni proračun trenutno ne razpolaga z razpoložljivimi sredstvi, da bi pri energetskih investicijah nastopal kot možni vir financiranja. Energetske družbe si morajo same zagotoviti vire financiranje, država pa se mora vedno pojaviti kot veliki podpornik posamezne investicije v energetske objekte.Ker so investicije v energetskem sektorju kapitalsko intenzivne in dolgoročne (gradnja določenega objekta traja več let, nato pa je potrebno še več desetletij, da se ekonomsko amortizira), so zato povezane s precejšnjo negotovostjo in tveganjem. Hkrati pa so sredstva za financiranje investicijskih projektov omejena in imajo svojo ceno, zato je potrebno izbrati projekt, ki z upoštevanjem investicijskega tveganja omogoča najučinkovitejšo porabo omejenih finančnih sredstev.Energetske družbe se zaradi izredno nizkih cen električne energije na borzah, ki jim predstavljajo glavni vir prihodka, soočajo z zelo nizkimi dobički ali celo z izgubami. Zaradi vse težje ekonomske situacije si bodo morale družbe za energetske projekte, ki bodo ekonomsko upravičeni, v prihodnosti poiskati tudi vire financiranja v zasebnem sektorju. V magistrski nalogi smo v teoretičnem delu proučevali vire financiranja ter poudarili možnosti vključevanja zasebnega sektorja v financiranje velikih energetskih projektov. Osredotočili smo se na modele financiranja jedrskih elektrarn, kjer smo predstavili nekaj modelov, ki so bili uporabljeni v praksi. V empiričnem delu smo proučili možnost vključevanja zasebnega sektorja v financiranje izgradnje velikega energetskega projekta, in sicer z ustanovitvijo projektnega podjetja. Med možnimi viri financiranja smo primerjali stroškovni vidik financiranja investicij z izdajo obveznic in najetjem bančnega posojila. Pri financiranju izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne (v magistrski nalogi poimenovanega JEK 2) smo proučili dva možna scenarija. V scenariju A smo predvideli, da investicijo v celoti financira nosilec investicije, družba GEN energija d.o.o. sama, v scenariju B pa smo proučili, da se v projekt vključijo tudi drugi deležniki z ustanovitvijo projektnega podjetja.
Ključne besede: financiranje, projektno financiranje, investicije, energetika, elektrarne
Objavljeno: 14.09.2016; Ogledov: 911; Prenosov: 101
.pdf Celotno besedilo (2,34 MB)

3.
ALTERNATIVNI VIRI FINANCIRANJA JAVNIH PROJEKTOV - JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO
Snežana Kaliope, 2015, magistrsko delo

Opis: Povzeto po zakonu, javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte oziroma javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, in je sklenjeno med javnim ter zasebnim partnerjem. S sprejetjem zakona o javno-zasebnem partnerstvu so občine in država dobile pravno podlago za izvajanje projektov v obliki javno-zasebnih partnerstev. S tem so se odprla vrata, ki so zasebnemu sektorju omogočila, da prevzame aktivnejšo vlogo. Za investiranje in razvoj pa moramo imeti jasno zastavljene in opredeljene cilje, izdelano oceno tveganja in projicirano finančno sliko. Možni viri financiranja so različni, kar smo opredelili v teoretičnem delu predmetne naloge. Ker država ne zmore obsežnega financiranja vzpostavitve javnih dobrin, se je tekom let razvil omenjen koncept javno-zasebnega partnerstva, kar je pospešeno vključevalo zasebni sektor v financiranje izgradnje infrastrukture in posledično upravljanje ter zagotavljanje raznoraznih storitev. V nalogi smo opredelili koncept javno-zasebnega partnerstva, saj povezuje tako interese javnega kot zasebnega sektorja, in na praktičnem primeru prikazali projekt oskrbe dobave s toploto v Mestni občini Maribor. Projekti javno-zasebnih partnerstev so projekti, ki so v javnem interesu in so namenjeni vzdrževanju ali upravljanju javne infrastrukture.
Ključne besede: javno-zasebno partnerstvo, projektno financiranje, koncesija, kazalniki projektov
Objavljeno: 02.06.2015; Ogledov: 982; Prenosov: 207
.pdf Celotno besedilo (4,27 MB)

4.
FINANCIRANJE OBČINSKIH INVESTICIJSKIH PROJEKTOV
Monika Majar, 2014, diplomsko delo

Opis: Občina za svoje normalno delovanje potrebuje dovolj finančnih sredstev. Tudi investicijski projekti so potrebni, da občina lahko nemoteno opravlja naloge, ki so v njeni pristojnosti. Ravno ta problem sem želela izpostaviti, kako si lahko občina zagotavlja dovolj finančnih sredstev za samo realizacijo investicijskih projektov v občini. V začetku diplomskega dela sem predstavila občinski proračun, natančneje pravne podlage za pripravo in sprejem občinskega proračuna ter vsebino in strukturo občinskega proračuna. Podrobneje sem prikazala tretji del občinskega proračuna - načrt razvojnih programov, saj so v tem delu odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov. V nadaljevanju sem predstavila, kaj je projekt, kaj je investicija in kaj so investicijski projekti. Najobsežnejši del raziskovanja sem namenila predstavitvi mehanizmov financiranja investicijskih projektov v občinah. Prikazani so nacionalni programi financiranja, projektno financiranje oziroma javno-zasebno partnerstvo ter evropski programi financiranja. Podrobneje so prikazane določbe Zakona o financiranju občin; pri projektnem financiranju je izpostavljena BOT-oblika financiranja; pri evropskih programih financiranja so podrobneje opisani trije glavni skladi za financiranje regionalne politike Evropske unije. V zadnjem delu sem predstavila investicijsko dokumentacijo. Na podlagi temeljnega predpisa, ki ureja investicijsko dokumentacijo, sem prikazala, kaj določa uredba o vrstah in obvezni vsebini investicijske dokumentacije ter o postopkih in udeležencih pri pripravi investicijske dokumentacije.
Ključne besede: občinski proračun, investicijski projekt, financiranje, Zakon o financiranju občin, projektno financiranje, evropska sredstva, investicijska dokumentacija
Objavljeno: 12.05.2014; Ogledov: 1209; Prenosov: 234
.pdf Celotno besedilo (303,64 KB)

5.
EKONOMSKA ANALIZA UPRAVIČENOSTI PROJEKTA PO MODELU JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
Blaž Poljšak, 2012, diplomsko delo

Opis: Danes se vse več javnih investicijskih projektov na področju izgradnje javne infrastrukture namesto iz proračunskih sredstev izvaja po modelu javno-zasebnega partnerstva, kar pomeni da se projekti sofinancirajo iz sredstev zasebnega partnerja. To ugodno vpliva na javne proračunske bilance ter povečuje kakovost izvedbe, saj lahko veliko dejavnosti zasebni sektor ob ustrezni ureditvi učinkovito ali celo bolje izvaja. Raziskali smo zakonitosti ter temeljne značilnosti javno-zasebnega partnerstva ter na podlagi hipotetičnega primera predstavili prednosti in slabosti za javnega in zasebnega partnerja v javno-zasebnem partnerstvu. Iz rezultatov empiričnega dela je razvidno, da je model BOT bolj primeren za javnega partnerja, medtem ko je model BTO primernejši za zasebnega partnerja. Glavni pokazatelj tega je časovni okvir prenosa lastninske pravice na zgrajeni infrastrukturi, ki je predmet investicijskega projekta.
Ključne besede: javno-zasebno partnerstvo, projektno financiranje, BOT model, BTO model, upravičenost investicijskega projekta.
Objavljeno: 26.07.2012; Ogledov: 1813; Prenosov: 451
.pdf Celotno besedilo (1,25 MB)

6.
7.
8.
9.
FINANCIRANJE INVESTICIJ V VAROVANA STANOVANJA
Mateja Finžgar, 2010, diplomsko delo

Opis: Staranje človeka je proces, ki poteka vse življenje. V razvitem svetu je že dlje časa značilno podaljševanje življenjske dobe prebivalstva. Proces staranja prebivalstva je predvsem v razvitejših državah tesno povezan z zniževanjem rodnosti in smrtnosti starejšega prebivalstva, kar vpliva na starostno strukturo prebivalstva. Dejstvo je, da se tudi prebivalstvo v Sloveniji stara in da število starejših občanov, starih nad 65 let, narašča. Napovedi za prihodnost obetajo naraščanje povpraševanja po zagotovitvi sodobnejših nastanitvenih zmogljivosti za tiste prebivalce, ki sicer še ne potrebujejo domskega varstva, vendar ne morejo živeti povsem samostojno, saj potrebujejo nego ali delno pomoč druge osebe in prav temu so namenjena varovana oziroma oskrbovana stanovanja. Varovana stanovanja so namensko grajena stanovanja in tehnično prilagojena starejšim in funkcionalno oviranim ljudem. Namenjena so starejšim od 65 let, katerim starost in zdravstvene razmere dopuščajo razmeroma samostojno življenje ob manjši ali večji pomoči strokovnega osebja. Stanovalci so tako deležni socialne in zdravstvene oskrbe štiriindvajset ur dnevno čez vse leto. Praviloma se varovana stanovanja nahajajo v neposredni bližini domov za starejše, saj je v teh domovih praviloma prisotna tudi socialno-zdravstvena služba, ki skrbi za socialno oskrbo in nego oskrbovanca. Podatki o zasedenosti objektov z varovanimi stanovanji po posameznih občinah potrjujejo, da je zanimanje na slovenskem trgu za varovana stanovanja zelo veliko in da povpraševanje presega ponudbo tovrstnih stanovanj. Pri gradnji varovanih stanovanj je pomembno dobro poznavanje vseh temeljnih komponent izvedbe investicijskega projekta z oblikovanjem ustreznega predloga finančne konstrukcije, ki naj bi vseboval stvarno napoved gibanja denarnih tokov v obdobju financiranja investicije in v obdobju njenega odplačevanja. Rentabilnost naložbe lahko opredelimo z izračunom nekaterih pomembnejših kazalnikov učinka naložbe z upoštevanjem razmerja med donosom in vloženimi sredstvi, hkrati pa je treba upoštevati še stroške financiranja in rentabilnost lastnih virov financiranja z namenom določitve take ekonomske cene za kvadratni meter stanovanja, ki bo sprejemljiva tako za najemnika kot za samega investitorja, ki stremi k zapolnitvi vseh razpoložljivih zmogljivosti. Odločitev o investiciji je ena najpomembnejših poslovnih odločitev za vsakega investitorja. Investitor se danes odloča o višini vložka potrebnih denarnih sredstev s ciljem maksimiziranja koristnosti v prihodnosti. Za analizo učinkovitosti investicijskega projekta moramo zato izbrati takšna merila, ki so usklajena s standardi, normativi in predvidenimi stroški naložbe in hkrati omogočajo izbiro najdonosnejše naložbe med različnimi možnostmi. V zvezi z ocenjevanjem uspešnosti projekta se tako običajno uporablja delitev na statične in dinamične metode. Pri obeh pristopih se za oceno uporablja določena metodologija, s tem da statične metode ne upoštevajo časovne komponente, medtem ko dinamične metode čas upoštevajo kot element pri trajanju investicije in ocenjevanju donosnosti naložbe. Pri financiranju investicij se lahko potencialni investitorji odločijo bodisi za projektno oziroma zunajbilančno financiranje bodisi izberejo katero od drugih oblik financiranja investicijskih projektov (leasing, samofinanciranje, dolžniško financiranje). Po drugi strani glavne vire financiranja investicijskih projektov med drugim predstavljajo tako komercialne banke in rizični kapital kot izdaja obveznic na domačem ali mednarodnih trgih kapitala. Na področju gradnje oskrbovanih stanovanj imata pomembno vlogo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki je bil leta 1991 ustanovljen z namenom izvajanja nacionalnega stanovanjskega programa oziroma za spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj, ter Nepremičninski sklad Republike Slovenije, ki sofinancira pridobivanje varovanih stanovanj za starejše na način, da daje dogoročna p
Ključne besede: Staranje prebivalstva, vzroki in posledice staranja prebivalstva, institucionalna mreža storitev za starejše občane, varovana stanovanja, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Nepremičninski sklad Republike Slovenije, predlog finančne konstrukcije, ocena učinkovitosti investicijskega projekta, statične metode, dinamične metode, projektno financiranje, javno in zasebno partnerstvo, leasing, samofinanciranje, dolžniško financiranje, komercialne banke, izdaja obveznic, rizični kapital.  
Objavljeno: 14.12.2010; Ogledov: 2994; Prenosov: 445
.pdf Celotno besedilo (1,25 MB)

10.
JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO IN FINANCIRANJE JAVNIH INVESTICIJ Z ANALIZO USPEŠNOSTI PROJEKTOV
Eva Sajko, 2009, diplomsko delo

Opis: Zaradi omejenih proračunskih sredstev je za državo nujno potrebno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja, če želi uspešno zadovoljiti potrebe gospodarstva po javni infrastrukturi. Pri tem ima na voljo več oblik partnerstva, kot so pogodba o opravljanju storitev, pogodba o upravljanju, najemna pogodba, koncesijska pogodba, oblike projektnega financiranja in privatizacija kot skrajna oblika. V okviru načrtovanja in vodenja infrastrukturnih investicij pa je vse bolj pomembno ugotavljati tudi, kakšne so ekonomske prednosti in racionalnosti posameznih javnih projektov. S pomočjo kazalnikov uspešnosti (statičnih in dinamičnih) torej opravimo finančno analizo projekta, s katero bodočemu investitorju predstavimo privlačnost projekta.
Ključne besede: javno zasebno partnerstvo, oblike javno zasebnega partnerstva, projektno financiranje, koncesija, kazalniki uspešnosti projektov
Objavljeno: 10.02.2010; Ogledov: 2507; Prenosov: 504
.pdf Celotno besedilo (947,82 KB)

Iskanje izvedeno v 0.16 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici