| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 17
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
NABAVA IN ORGANIZIRANJE NABAVE V PODJETJU PALOMA D.D.
Nada Pernat, 2010, diplomsko delo

Opis: Nabava je dejavnost, ki se ukvarja z oskrbo podjetja s potrebnim blagom v ustrezni količini in kakovosti. Le-to pa mora biti podjetju dostavljeno ob pravem času, na pravem mestu ter z upravičenimi stroški. Le tako se lahko zagotovi nemoten potek dela. Uspešnost podjetja je v veliki meri odvisna prav od kakovostne nabavne funkcije. Z njenim sodelovanjem pri odločanju o izbiri materiala, dobaviteljev, raziskavi trga se lahko znižajo materialni stroški. Seveda pa je za uspešno vodenje nabavne politike pomembno tudi sodelovanje nabave z ostalimi funkcijami v podjetju. Ustrezna organiziranost nabavne funkcije je pogoj za učinkovito raziskovanje, načrtovanje, izvajanje ter kontrolo nabave v podjetju. Nabavni proces oz. postopek nabave se razlikuje od podjetja do podjetja, pa vendar se odvija po ustaljenem vrstnem redu in običajno vsebuje dvanajst faz. Nabava v podjetju Paloma d.d. spada v enega izmed komercialnih sektorjev podjetja. Njena osnovna naloga je nabavljanje blaga, ki ga podjetje potrebuje za svoje poslovanje. Nabava sodeluje z vsemi ostalimi organizacijskimi enotami v podjetju.
Ključne besede: nabava, organiziranje nabave, nabavni proces, podjetje
Objavljeno: 16.07.2010; Ogledov: 5742; Prenosov: 911
.pdf Celotno besedilo (353,23 KB)

3.
NABAVA OSNOVNEGA SREDSTVA V PODJETJU X
Jasna Udovič, 2010, diplomsko delo

Opis: POVZETEK Diplomska naloga je sestavljena iz uvoda, teoretičnega in praktičnega dela. V uvodu je opredeljeno področje, ki je predmet raziskave, namen in cilji, osnovne trditve, predpostavke, omejitve raziskave in predvidene metode raziskovanja. Teoretični del opisuje investicije in nabavo. Temeljna naloga nabave je opisana s procesom nabave in sicer teoretično, s pomočjo del številnih domačih in tujih avtorjev, prikazana pa je tudi na praktičnem primeru podjetja x. Velik pomen nabavnega poslovanja ima proces nabave. V praktičnem delu je na kratko predstavljeno podjetje x na podlagi podatkov dobljenih iz podjetja. Nadalje je prikazana nabava novega osnovnega sredstva, ki bo povečala konkurenčne prednosti podjetja
Ključne besede: Ključne besede: nabava, proces nabave, investicija podjetja x, osnovno sredstvo, podjetje
Objavljeno: 30.08.2010; Ogledov: 1816; Prenosov: 174
.pdf Celotno besedilo (611,01 KB)

4.
RAČUNOVODSKI POSNETEK POSLOVNIH PROCESOV NA PODROČJU NAROČANJA IN NABAVE V GRADBENEM PODJETJU
Aleksandra Novak, 2011, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Nabava je ena izmed temeljnih funkcij poslovnega procesa v podjetju. Pomembno je, da oskrbuje podjetje s potrebnim materialom v zadostni količini, kupljenim po primerni ceni in je na voljo ob pravem času ter na pravem mestu. Proces nabave predstavlja vrsto aktivnosti, ki potekajo od zaznavanja potreb po materialu do njihove zadovoljitve. Te aktivnosti potekajo v večih korakih in v sodelovanju oddelkov v organizacijski strukturi podjetja. Predmet dela diplomskega seminarja je računovodski posnetek procesa nabave v gradbenem podjetju. To pomeni, da smo natančno analizirali potek nabavne funkcije kot jo opisuje literatura ter to teorijo dopolnili s konkretnim primerom iz prakse. Raziskava se nanaša na podjetje, katero ponuja praktično vse storitve v zvezi z gradbeništvom. Gradbeništvo je ena izmed najstarejših človekovih dejavnosti, ki je skozi tisočletja zelo napredovala. Vendar pa gradbeništvo v Sloveniji danes posluje v precej negotovih razmerah. Zaradi ponujanja gradbenih del po nizkih cenah, je nabava za taka podjetja precej otežena. V celotni raziskavi smo prišli do sklepa, da ima naše podjetje dobro razvito nabavno službo, ki natančno in zakonito izvaja proces nabave in je kljub krizi v gradbeništvu njihova nabava uspešna ter prispeva k celotni poslovni uspešnosti podjetja.
Ključne besede: nabava, proces nabave, gradbeništvo, računovodski posnetek, kontrola, računovodske listine, stroški nabave
Objavljeno: 04.11.2011; Ogledov: 1539; Prenosov: 132
.pdf Celotno besedilo (611,11 KB)

5.
ANALIZA NABAVNEGA PROCESA V PROIZVODNEM PODJETJU M. P. FERUM D.O.O.
Danijela Nemec, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi je predstavljen nabavni proces v proizvodnem podjetju M.P. Ferum d.o.o. Nemoten potek proizvodnega procesa omogoča kavlitetno delovanje nabavne funkcije v podjetju. Nabavni propces je vrsta aktivnosti, ki si sledijo v ustaljenem zaporedju in potekajo od zaznave potrebe, pa do njene zadovoljitve. V tej diplomski sem veliko poudarka dala tudi na dobavitelje, saj je od njihove izbire odvisno veliko stvari in tako tudi imajo velik pomen pri nabavnem poslovanju, saj vplivajo na kvaliteto končnih izdelkov in tudi na pogoje, po katerih se materiali in surovine nabavljajo. Podjetje raziskuje trg nabave z tako imenovano kabinetno raziskavo, ki obsega preučevanje in zbiranje podatkov, ki so jih predhodno že zbrali drugi za svoje potrebe. Raziskuje pa tudi na terenu, kar zajema obisk sejmov, razstav, obisk dobaviteljev...
Ključne besede: nabava, nabavni proces, dobavitelji, organiziranost nabave, management nabave
Objavljeno: 20.08.2012; Ogledov: 1475; Prenosov: 155
.pdf Celotno besedilo (867,05 KB)

6.
IZBOLJŠAVA NABAVNEGA POSLOVANJA V PODJETJU ILIRIJA D.D.
Nejc Mlakar, 2012, diplomsko delo

Opis: Zaradi vse večje konkurence na globalnem tržišču je izredno pomemben sodoben pristop k organizaciji dela, poslovanje in premišljeno gospodarjenje. Tako je uspešnost podjetja izjemno soodvisna od izvedenih procesov nabave, ki se mora prilagajati novim pogojem poslovanja in novim zahtevam po kakovosti. Nabava v podjetju Ilirija, d. d., služi kot operativna funkcija nakupa, najema ali drugačnih pravnih sredstev, s katerimi podjetje pridobiva opremo, materiale in storitve skladno s potrebami naročnikov v podjetju. Zelo pomembna funkcija nabavnega oddelka je seveda zmanjševanje stroškov oz. optimizacija stroškov v podjetju. Velik del tega lahko pridobimo z dobrim planiranjem in seveda izkoristimo nabavo surovin in materialov s čim večjimi količinskimi popusti. V diplomskem delu smo s pomočjo strokovne literature prikazali proces nabave materiala, postopek naročanja in na splošno predstavili postopek reševanja reklamacij v podjetju Ilirija. Osredotočili smo se na učinkovitost obstoječega sistema − sistema naročanja po potrebi za nov proizvod, ga predstavili, ugotavljali pomanjkljivosti ter jih skušali odpraviti z uvedbo novega sistema naročanja z optimizacijo nabavnega naročila (ONK) z vidika količinskih popustov. Za optimalno količino naročanja smo uporabili model POM-QM. Rezultate obeh sistemov naročanja smo primerjali med seboj in na koncu podali oceno izboljšav pred in po optimizaciji ter prikazali reševanje problema z optimizacijo nabavnega naročila z uvedbo količinskih popustov v računalniškem programu POM-QM za Windows 3.0.
Ključne besede:  nabava,  proces nabave,  reklamacija,  optimizacija nabavne količine (ONK),  model POM-QM.
Objavljeno: 13.11.2012; Ogledov: 1359; Prenosov: 106
.pdf Celotno besedilo (6,51 MB)

7.
E-NABAVA V ORGANIZACIJI
Patricija Marušič, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem seminarju, ki nosi naslov E-nabava v organizaciji, sem predstavila značilnosti elektronske nabave. V teoretičnem delu diplomskega seminarja sem predstavila elektronsko nabavo in njene značilnosti kot je zapisano v domači in tuji strokovni literaturi, v praktičnem delu pa je predstavljen potek elektronske nabave v podjetju Gorenje d. d. Uvodno poglavje diplomskega seminarja zajema opredelitev teme, namen, cilje, omejitve in predpostavke ter metode dela, ki sem jih uporabljala. V drugem poglavju sem se podrobneje osredotočila na elektronsko poslovanje, njegove značilnosti ter prednosti in slabosti le-tega. Tretje poglavje se osredotoča na pomen in vlogo elektronske nabave v podjetju. Ugotovimo, da je nabava pomemben proces v vsakem podjetju in da je tisti člen, ki na eni strani povzroča največ stroškov, na drugi strani pa zajema največji potencial zniževanja celotnih stroškov. V četrtem poglavju sem predstavila prednosti elektronske nabave. Uvedba le-te v podjetje prinaša kar nekaj prednosti, kot recimo zmanjšanje naključne nabave, večja izbira dobaviteljev, zmanjšajo se stroški naročanja in prav tako čas naročanja, hkrati pa se poveča nadzor nad izdatki nabave. V petem poglavju sem opredelila naloge, funkcije in cilje nabave. Vsako podjetje, ki nabavlja in prodaja, ima na nekem tržišču različne cilje in drugačno politiko, postopke in organizacijsko obliko. Glavna naloga nabave je zagotoviti tiste proizvode, ki jih prodaja posreduje svojim kupcem, in to v zadostni količini, primernem sortimentu, po ustreznih cenah in seveda pravočasno. Šesto poglavje je namenjeno najpomembnejšemu sestavnemu delu poslovnega plana podjetja, to je načrtovanju nabave. Načrtovanje nabave predstavlja eno izmed najpomembnejših funkcij managementa. Opredelimo ga lahko kot predvidevanje in določanje nalog, ki jih mora podjetje izvršiti v določenem času, če želi zmanjšati poslovno tveganje in uresničiti cilje. Planiranje ima zelo pomembno vlogo pri nabavi v podjetju. Gre namreč za usklajevanje dejavnosti znotraj podjetja, pripravljenost na spremembe znotraj in zunaj delovanja podjetja. Dobro planiranje nabave mora omogočiti pravočasno in učinkovito zadovoljevanje potreb, proizvodnje ali prodaje podjetja, tako da podjetje izkoristi in predvidi najboljše tržne pogoje. Sedmo poglavje zajema kontrolo in analizo nabave. S kontrolo nabavnega poslovanja razumemo celoten proces ugotavljanja rezultatov, primerjanja le-teh s cilji in sprejemanja korektivnih ukrepov, kadar rezultati bistveno odstopajo od ciljev. Vrednotenje je bistvena sestavina kontrole, ki pomeni primerjavo rezultatov s cilji nabave. Končni namen kontrole je krmiliti nabavo v smeri doseganja njenih ciljev. Prav tako v tem poglavju ugotovimo, da ocenjevanje uspešnosti nabave ne rešuje nabavnih problemov, je le nujno potrebno orodje za sprejemanje nabavnih odločitev. Ocenjevanje uspešnosti pokaže prispevek nabavnega oddelka k uspehu podjetja kot celote. V osmem poglavju sem navedla uvedbe in trende elektronske nabave za indirektno, direktno, ter storitveno nabavo. V devetem poglavju sta predstavljena dva primera elektronske nabave v praksi, in sicer Perutnina Ptuj in Hawlett Packard. Deseto poglavje podrobneje predstavi celoten nabavni proces, torej vse njegove faze od začetne faze zaznavanja potreb, internega naročila, iskanja ponudb, izbire dobaviteljev in naročila ter vse do sklenitve pogodbe, spremljanja naročila, prevzema in kontrole materiala, likvidacije računa in končne faze, to je evidenca in arhiviranje. Praktični del diplomskega seminarja se prične z enajstim poglavjem, ki predstavi podjetje Gorenje d. d. in njegovo zgodovino. V dvanajstem poglavju je podrobneje predstavljena Nabava v podjetju Gorenje d. d., ki zavzema šest nabavnih oddelkov. Predstavljena je tema, ki se dotika dobaviteljev, pogajanj in projektov LCC. Prav tako je predstavljen tudi strateški načrt do leta 2013. V zadnjem poglavju pa je predstavljenih nekaj korakov za učinkovitejšo in cenejšo nabavo. Spremembe v o
Ključne besede: elektronsko poslovanje, elektronska nabava, načrtovanje nabave, analiza nabave, nabavni proces.
Objavljeno: 16.11.2012; Ogledov: 2010; Prenosov: 308
.pdf Celotno besedilo (434,99 KB)

8.
INFORMACIJSKA PRENOVA NABAVNEGA PROCESA NA PRIMERU VELIKEGA PROIZVODNEGA PODJETJA
Rose Mari Banfi, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem seminarju z naslovom Informacijska prenova nabavnega procesa na primeru velikega proizvodnega podjetja smo se osredotočili na prenovo poslovnega procesa z uvedbo celovite informacijske rešitve. Kot celovito informacijsko rešitev smo uporabili poslovno rešitev Microsoft Dynamics NAV. Diplomski seminar nam tako predstavi teoretične okvirje celovitih informacijskih rešitev, elektronskega poslovanja, poslovnih procesov in nabave. Celoto teoretičnega znanja pa diplomski seminar zaključi s primerom uvedbe nove poslovne rešitve na primeru simuliranega podjetja. Podjetja, katera želijo dandanes ob tako veliki konkurenci, ki je na trgu, ostati konkurenčni, poslovati gospodarno in biti čim bolj produktivni, morajo pri svojem poslovanju uporabljati celovito informacijsko rešitev. Ob tem, ko uporabljajo rešitev, pa morajo izkoriščati tudi možnosti, katere jim omogoča informacijska tehnologija. Rešitve ERP danes podjetjem omogočajo vpogled v poslovanje podjetja in hranjenje pomembnih podatkov na enem mestu.
Ključne besede: nabava, proces nabave, elektronsko poslovanje, oblike elektronskega poslovanja, poslovna rešitev, poslovni proces, prenova poslovnega procesa
Objavljeno: 06.12.2012; Ogledov: 1150; Prenosov: 121
.pdf Celotno besedilo (893,74 KB)

9.
PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV Z VIDIKA REŠEVANJA REKLAMACIJ V PODJETJU X
Dušanka Jurenec, 2013, magistrsko delo

Opis: »Uspeh ni nikdar dokončen. Poraz ni nikdar usoden. Vse kar šteje, je pogum poskusiti znova.« John Wooden V podjetju želimo vzpostaviti želimo kulturo organizacije, kjer bodo ljudje želeli pomagati narediti dobro ekipo in organizacijo za najboljše delovno okolje, za delovno okolje zadovoljnih ljudi. Menimo, da zaposleni potrebujejo pogum in odločnost za ukrepanje z razumevanjem, kaj je prav in kaj narobe in ambicijo za stalno učenje. Ustvariti želimo okolje za razvoj sposobnosti organizacije in dolgoročno odpraviti slabosti in razviti prednosti, ustvariti razvoj znanja ljudi, osebnosti, vrednot. Navedene lastnosti so pomembne tudi pri izvajanju poslovnih procesov, saj gre za ponavljajoče se aktivnosti, zato mora uspešno podjetje razpolagati z vsemi potrebnimi resursi v zadostni količini, na pravem mestu ob pravem času, jih vsakič znova pretvoriti v nove učinke in te učinke vsakič znova prodati. Podjetje je živ sistem, ki mora vedno znova delovati in poslovati, saj brez delovanja ne more uresničiti svojega poslanstva, ki pa izhaja iz spoznanih potreb iz okolja. Verjamemo, da uspešnost podjetja temelji tudi na skupni strateški konkurenčni prednosti, ki omogoča trajno rast in razvoj podjetja. Pri vsem tem gre za uveljavitev integracije planiranja z vodstvenim kontroliranjem, motiviranjem in nagrajevanjem ter organizacijsko kulturo. Zelo pomembno vlogo ima tudi kontinuirano planiranje, ki je hkrati dolgoročno in kratkoročno usmerjeno k iskanju optimalnih rešitev v prihodnost podjetja. Gre za izbiro optimalne skladnosti med prihodnjimi možnostmi in zmožnostmi podjetja v prihodnosti pri čemer pa moramo izhajati iz preteklih pojavov, iz sprememb, ki spremljajo poslovanje podjetja in na poznavanju okoljskih možnosti. Ker podjetje deluje v okviru trgovinske dejavnosti, je zelo pomembno, da se ukvarjamo tudi z aktivnostmi po nakupu, občutki in razpoloženjem tistih, ki so kupili izdelke. Pomoč prodajalca je zelo na mestu, bodisi v obliki nasveta ali druge storitve, saj si bo prodajalec, ki bo uspešen v tej fazi po nakupu, zagotovil to osebo kot nadaljnjega potencialnega kupca, razen tega, pa bo ta oseba tudi priporočala to podjetje tudi drugim. Navedeno velja tudi za primer reklamacij. Ta skrb za popoln izdelek in storitev pri prodaji zagotovo vpliva na pozitivno nadaljnje razpoloženje kupca in dober sloves podjetja in možnosti dolgoročnega sodelovanja. To pomeni, da s prodajo izdelka ne sme biti konec prodajalčevih aktivnosti temveč moramo pozornost usmeriti na to, kako je kupljeno blago uporabljeno. Ljudje se že po naravi skušamo izogniti velikemu tveganju in negotovosti, zato so pri prodaji zelo pomembne informacije, nasveti, tako da bi kupec v čim večji meri pridobil zaupanje, da bo tisto, kar bo kupil, čim bolj prava odločitev in da bi v čim večji meri zadovoljil svoje potrebe. Zadovoljstvo naših kupcev pa lahko merimo s tako imenovanimi anketnimi vprašanji, kjer lahko raziskujemo potrošnika in njegove motive ali pa izdelke, ceno, embalažo, način distribucije, zadovoljstvo pri reševanju reklamacij, ipd.
Ključne besede: poslovni proces, proces nabave, proces skladiščenja, proces prodaje, reklamacija, dobra distribucijska praksa
Objavljeno: 11.06.2013; Ogledov: 1480; Prenosov: 274
URL Povezava na celotno besedilo

10.
Kriteriji za izbor dobaviteljev v podjetju BSH hišni aparati d.o.o.
Luka Napotnik, 2013, diplomsko delo

Opis: Podjetje B/S/H hišni aparati d.o.o. Nazarje spada v skupino B/S/H, ki se uvršča med tri vodilne družbe v svoji panogi, na zahodnoevropskem trgu pa prepričljivo vodi. To pomeni visoko stopnjo organiziranosti in odgovornosti na vseh nivojih. V tako veliki skupini je potrebno tudi obvladovanje nabave zaradi doseganja sinergij in fleksibilnosti med ostalimi poslovnimi enotami. Zaradi svoje obširnosti obvladovanja velikega deleža na svetovnem trgu je tudi potreba po materialu in surovinah temu primerno velika. Zaradi velikega števila dobaviteljev se je v nabavni službi pojavil problem težkega obvladovanja le teh. To pa v današnjih kriznih časih, ko mora biti vsak del podjetja naravnan tako, da se tržnim razmeram hitro prilega, ni najbolj uspešno. Na podlagi opazovanja in ugotavljanja pozitivnih in negativnih vzrokov trenutnega procesa pri izbiri dobaviteljev, sem izdelal orodje, ki v veliki meri doprinese zmanjšanje stroškov dela in prihrani na času. To pa danes pomeni veliko, saj vsa podjetja stremijo k uspešnim in hitrim rešitvam. Proces izbora dobavitelja, ki je bil moj temeljni problem diplomske naloge, danes v podjetju B/S/H hišni aparati d.o.o. poteka z roko v roki od faze povpraševanja do končne odločitve.
Ključne besede: obvladovanje procesa nabave, proces izbire dobaviteljev, trg, stroški
Objavljeno: 21.10.2013; Ogledov: 1823; Prenosov: 143
.pdf Celotno besedilo (1,74 MB)

Iskanje izvedeno v 0.28 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici