| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


21 - 30 / 43
Na začetekNa prejšnjo stran12345Na naslednjo stranNa konec
21.
EKONOMIČNOST IZBORA IZVAJALCA ZA GRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA IN GRADBENA POGODBA
Simona Strašek, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu bomo zastopali vlogo investitorja, ki izpolnjuje pogoje za gradnjo poslovno stanovanjskih objektov. V tej vlogi se namreč vedno znova postavlja vprašanje ali je ekonomično graditi objekte za trg v vlogi glavnega izvajalca del ob angažiranju podizvajalcev, ali gradnjo prepustiti najugodnejšemu ponudniku. Za pridobitev ustreznega odgovora na to vprašanje, se morajo pripraviti aproksimativni izračuni skrčene lastne cene na podlagi popisov gradbeno-obrtniških del, oz. si pridobiti ponudbe na trgu. Ob sklenitvi gradbene pogodbe moramo preučiti pravne podlage, zakonodajne možnosti in najprimernejše oblike gradbenih pogodb. V prvem delu diplomskega dela bomo iz popisov del za poslovno stanovanjski objekt izbrali dvanajst postavk in za njih izračunali skrčeno lastno ceno s pomočjo gradbenih normativov Obrtne Zbornice Slovenije ter trenutnih tržnih cen. Oblikovano skrčeno lastno ceno bomo primerjali s ponudbenimi cenami zbranimi s ponudbami gradbenih podjetij. Z izvedeno analizo izbranih postavk bomo predstavili postopek in način izbora glavnega izvajalca za gradnjo obravnavanega gradbenega objekta. V drugem delu bomo predstavili gradbeno pogodbo s klavzulo »ključ v roke« za izbrani objekt in jo primerjali s Fidic pogodbo Srebrna knjiga. Podrobneje bomo pojasnili pojme insolventnosti, stečaja, prisilne poravnave, likvidacije ter odstop od gradbene pogodbe s strani naročnika in izvajalca.
Ključne besede: gradbeni normativi, lastna cena, ponudbena cena, gradbena pogodba določilo »ključ v roke«, Fidic določila, insolventnost, stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, odstop od pogodbe
Objavljeno: 03.06.2014; Ogledov: 1146; Prenosov: 311
.pdf Celotno besedilo (1,38 MB)

22.
PRIMERJALNA ANALIZA VSEBIN NAČRTOV FINANČNEGA PRESTRUKTURIRANJA
Barbara Štandeker, 2014, magistrsko delo

Opis: Gospodarska kriza se v Sloveniji že od leta 2008 odraža v vse številnejših insolventnih težavah podjetij. S tem sovpada uveljavitev Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Ta je prinesel slovenskim ocenjevalcem vrednosti podjetij novo vlogo v postopku prisilne poravnave, in sicer podajanje mnenja o obstoju materialno-pravnih predpostavk za začetek postopka prisilne poravnave. Tako je postalo poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti obvezna sestavina vloge za začetek postopka prisilne poravnave. V načrtu finančnega prestrukturiranja dolžnik predstavi poglavitne ukrepe finančnega prestrukturiranja, kot so: racionalizacija poslovnih procesov in s tem stroškov, izboljšanje izterjave neplačanih terjatev, prodaja poslovno nepotrebnega premoženja. Z izvedbo teh ukrepov bo priskrbljen prihodnji denarni tok, ki ga dolžnik potrebuje za poplačilo terjatev upnikov. V poročilu pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij presoja verjetnosti uresničitve načrta finančnega prestrukturiranja (uspešne izvedbe ukrepov). S podanim mnenjem pooblaščenega ocenjevalca vrednosti upniki pridobijo potrebne informacije za odločitev, ali bodo potrdili prisilno poravnavo ali pa glasovali proti in s tem sprožili začetek uvedbe stečajnega postopka. Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti so pri ocenjevanju vrednosti insolventnih podjetij zavezani k upoštevanju pravil stroke in smernic cen storitev pri ocenjevanju vrednosti, ki jih določata in nadzirata Slovenski inštitut za revizijo in Agencija za javni nadzor nad revidiranjem. Kljub strokovnemu znanju in pridobljenim izkušnjam se v njihovih poročilih še vedno pojavljajo nepravilnosti, ki sta jih Slovenski inštitut za revizijo in Agencija za javni nadzor nad revidiranjem ugotovila ob nadzorih.
Ključne besede: insolventnost, prisilna poravnava, načrt finančnega prestrukturiranja, ukrepi finančnega prestrukturiranja, slovenski poslovnofinančni standard, mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, ocena poplačila terjatev upnikov
Objavljeno: 27.05.2014; Ogledov: 899; Prenosov: 260
.pdf Celotno besedilo (4,11 MB)

23.
REŠEVANJE PODJETJA S POMOČJO POSTOPKA POENOSTAVLJENE PRISILNE PORAVNAVE
Sergej Senič, 2014, magistrsko delo

Opis: Finančna kriza postaja vse bolj pereč problem današnjih časov, s katerim se srečujejo številni gospodarski subjekti. Podjetja bi morala biti vedno pripravljena na finančne težave, pravočasno zaznati znake krize ter se nanje uspešno odzivati, da bi se lahko rešila globljih finančnih težav. Vzroki, ki pripeljejo podjetja v krize, so različni, nastopijo lahko v okolju samem, med podjetji ali v podjetju, prav tako pa je več načinov reševanja teh problemov. Ko podjetje zaide v krizo ter postane nelikvidno in kapitalsko neustrezno, se mora odločiti za enega izmed naslednjih dveh glavnih postopkov zaradi insolventnosti: za postopek prisilne poravnave ali za ukinitev družbe s postopkom stečaja. Stečaji so najslabša oblika poplačila upnikov in pomenijo hkrati uničenje vrednosti za lastnike kapitalskih deležev, delavce, upnike, poslovne partnerje, potrošnike in tudi za državo. Najugodnejša rešitev tako za dolžnike kakor tudi za upnike je prisilna poravnava, seveda če ima podjetje za njeno izvedbo ustrezne pogoje. Maja 2013 je parlament sprejel predlog novega stečajnega zakona, ki je uvedel institut poenostavljene prisilne poravnave, ki do takrat v našem pravnem sistemu ni obstajal. Uvedba tega instituta je pomembna zato, da se bodo mikro ter mala podjetja in samostojni podjetniki pogosteje odločali za prisilno poravnavo. Vstopni pogoji za te subjekte so omiljeni, kar pripelje do cenejšega, hitrejšega in pogostejšega postopka finančnega prestrukturiranja. V magistrski nalogi smo želeli na konkretnem primeru podjetja X prikazati vzroke za nastanek insolventnosti ter podrobnosti tega postopka, podati kompleksnost priprave načrta finančnega prestrukturiranja in poudariti, kako pomembno je, da se ta izdela strokovno, natančno in da je sprejemljiv tako za dolžnika kot za upnike. Prav tako smo želeli s tem zaključnim delom poslovodstvu podjetja X predstaviti najugodnejšo rešitev za podjetje. Po preučitvi stanja dolžnika smo ugotovili, da je najbolj smiselno uporabiti postopek poenostavljene prisilne poravnave. Na podlagi rezultatov magistrske naloge lahko potrdimo, da je poenostavljena prisilna poravnava najboljša rešitev za nastalo finančno krizo v podjetju X. Učinki poenostavljene prisilne poravnave bi bili izredno pozitivni in večplastni. Stečaj podjetja bi namreč pomenil ukinitev oziroma smrt samega podjetja. Če obstaja možnost prestrukturiranja poslovanja, je za dolžnika bolje, da se odloči za prisilno poravnavo in ohrani delovanje podjetja ter se tako izogne številnim nadaljnjim problemom. Prav tako pa so upniki v tem primeru v boljšem položaju, saj se njihove terjatve poplačajo v večji meri, kot bi se v postopku stečaja, ohranijo pa se lahko tudi nadaljnji poslovni odnos s kupci.
Ključne besede: kriza, poenostavljena prisilna poravnava, stečaj, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, načrt finančnega prestrukturiranja.
Objavljeno: 28.01.2015; Ogledov: 1397; Prenosov: 232
.pdf Celotno besedilo (748,60 KB)

24.
STVARNOPRAVNA ZAVAROVANJA LOČITVENEGA UPNIKA V INSOLVENČNEM PRAVU
Andrej Obljubek, 2014, diplomsko delo

Opis: Namen diplomskega dela je podrobneje predstaviti položaj ločitvenih upnikov (imetnikov stvarnopravnih zavarovanj) v primerih, ko njihov dolžnik postane plačilno nesposoben in se posledično znajde v insolvenčnem postopku, torej v stečajnem postopku in v postopku prisilne poravnave. Prikazane so stvarnopravne podlage za pridobitev in nastanek ločitvene pravice. Med ločitvene pravice, ki nastanejo na podlagi stvarnopravnih zavarovanj, spadajo vse vrste zastavne pravice, zemljiški dolg, pravica fiduciarja pri prenosu lastninske pravice v zavarovanje (fiduciarna lastnina) ter pravica fiduciarja pri odstopu terjatve v zavarovanje (fiduciarna cesija). Za uspešno uveljavljanje ločitvene pravice v stečajnem postopku morajo upniki zavarovano terjatev oziroma ločitveno pravico pravočasno prijaviti. Ločitveni upnik je iz zavarovane terjatve lahko poplačan le v primeru, če uspešno prestane postopek preizkusa terjatev. Temeljno načelo insolvenčnega postopka je načelo enakega obravnavanja upnikov. Upniki oziroma stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako pravno dejanje, ki ga je dolžnik opravil v izpodbojnem obdobju, in je privedlo do neenakega obravnavanja upnikov. To se kaže predvsem v primeru, ko je stvarnopravno zavarovanje ustanovljeno naknadno glede že obstoječe terjatve. Bistvo položaja ločitvenih upnikov je prednostno poplačilo zavarovanih terjatev iz predmeta zavarovanja. Unovčenje zavarovane terjatve se lahko opravi v sodnem postopku oziroma lahko tudi zunajsodno ob upoštevanju zakonskih pravil, ki veljajo za določeno vrsto premoženja, ki je predmet te pravice. Že pred nastopom insolventnosti običajno tečejo zoper dolžnika že izvršilni postopki, zato so opredeljeni tudi položaji ločitvenega upnika, ko pride do kolizije teh dveh postopkov. Uvedba, začetek in potrjena prisilna poravnava na terjatve, ki so zavarovane z ločitveno pravico, ne vpliva.
Ključne besede: stečaj, prisilna poravnava, ločitveni upnik, ločitvena pravica, stvarnopravna zavarovanja, zastavna pravica, zemljiški dolg, fiducija pri prenosu lastninske pravice v zavarovanje, fiducija pri odstopu terjatve v zavarovanje, zunajsodna prodaja
Objavljeno: 09.05.2014; Ogledov: 1670; Prenosov: 798
.pdf Celotno besedilo (921,22 KB)

25.
NOVOSTI PRISILNE PORAVNAVE PO ZFPPIPP-F NA PRIMERU PODJETJA MERKUR D.D.
Andreja Grobelnik, 2014, magistrsko delo

Opis: Podjetja, ki zaidejo v finančne težave in postanejo kratkoročno in dolgoročno plačilno nesposobna, imajo na razpolago prisilno poravnavo ali stečajni postopek. Stečajni postopek pomeni konec obstoja oz. delovanja podjetja, prisilna poravnava pa predstavlja njegovo preživetje. V teoretičnem delu magistrske naloge smo najprej opredelili krizo podjetja in pomen tega, da podjetje nenehno spremlja svoje poslovanje, da pravočasno zazna prve znake krize, saj le tako lahko pravočasno uvede potrebne ukrepe za rešitev iz krize. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da podjetje zaide v stečaj. Nadalje predstavljamo novosti prisilne poravnave po ZFPPIPP-F, ki je uvedla kar nekaj novosti. Njena bistvena novost je postopek preventivnega prestrukturiranja, ki omogoča podjetju, da lahko to prestrukturiranje izvede že v fazi, ko insolventnost še ni nastopila. Novela ZFPPIPP-F je uvedla tudi dva nova ukrepa, in sicer da se lahko podjetje prestrukturira z izčlenitvijo novih družb ter prestrukturira zavarovane terjatve. Predstavljamo tudi vsebino načrta finančnega prestrukturiranja ter sam postopek prisilne poravnave od uvedbe do zaključka. V empiričnem delu pa smo proučevali novosti prisilne poravnave po ZFPPIPP-F ter njihove učinke na primeru podjetja Merkur d.d., ki je v zadnjem predlogu prisilne poravnave predlagala izvedbo izčlenitve zdravega dela na dve novoustanovljeni družbi, to sta Merkur trgovina d.d. in Merkur nepremičnine d.d. Nad družbo Merkur d.d. se bo po izvedbi izčlenitve začel stečajni postopek. Ugotovili smo, da je prisilna poravnava zelo zahteven sodni postopek, ki se ga je potrebno lotiti zelo skrbno in natančno, saj za podjetje predstavlja še zadnjo možnost, preden se nad njim začne izvajati stečajni postopek.
Ključne besede: kriza podjetja, prisilna poravnava, novosti ZFPPIPP-F, finančno prestrukturiranje, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
Objavljeno: 27.01.2015; Ogledov: 1607; Prenosov: 459
.pdf Celotno besedilo (1,39 MB)

26.
Insolvenčni postopki in gospodarska kriminaliteta : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Denis Janžekovič, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu sem se lotil raziskovanja insolvenčnih postopkov, natančneje stečaja in prisilne poravnave ter gospodarske kriminalitete. Struktura dela je podrejena ciljem diplomske naloge. Insolvenčni postopki in gospodarski kriminal niso novi pojavi in so v družbi prisotni že dlje časa. Prvo poglavje vsebuje metodološki del naloge, kjer bom opredelil predmet proučevanja, cilje diplomske naloge, opredelitev hipotez in metodologijo za doseganje ciljev. Drugo poglavje obravnava gospodarsko kriminaliteto kot specifično obliko kriminalnih dejanj in gospodarska kriminalna dejanja, kot so npr.: poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja, goljufija, pranje denarja, davčna zatajitev ter zloraba položaja. Ko pomislimo na gospodarsko kriminaliteto, nas kot prvo zanimajo njene značilnosti, ali je v kakšni povezavi z organizirano kriminaliteto, katera je tudi čedalje bolj razširjena, ter preiskovanje gospodarske kriminalitete in njena delitev. Tretje poglavje obravnava stečaj. Ko pomislimo na stečaj, se vsi spomnimo na podjetja, ki so v zadnjem času propadla oziroma končala v stečaju, ter delavce, ki so zaradi tega ostali brez dela. V tem poglavju bomo spoznali splošne značilnosti stečajnega postopka, organe stečajnega postopka, pogoje za uvedbo stečajnega postopka, kdo lahko prijavi terjatve in unovčevanje dolžnikovega premoženja ter poplačilo upnikov. Četrto poglavje obravnava prisilno poravnavo, kjer bomo spoznali njene značilnosti, organe, namen in pogoje uvedbe, načrt finančne reorganizacije ter potrditev postopka. Peto poglavje vsebuje kratko primerjavo stečaja in prisilne poravnave, njune skupne lastnosti, lastnosti po katerih se razlikujeta ter morebitno povezavo z gospodarsko kriminaliteto.
Ključne besede: gospodarska kriminaliteta, insolvenčni postopek, stečaj, prisilna poravnava, diplomske naloge
Objavljeno: 04.08.2014; Ogledov: 936; Prenosov: 139
.pdf Celotno besedilo (684,42 KB)

27.
STEČAJNA ZAKONODAJA IN LIKVIDNOST
Primož Volk, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem seminarju predstavljam problem nelikvidnosti podjetij in možne rešitve zanjo. Včasih vpliva na nelikvidnost kriza v gospodarstvu, velikokrat pa je za krizo v podjetju krivo vodstvo. Zaradi krize v gospodarstvu se je veliko podjetij znašlo v položaju, ko so kljub dobro opravljenemu delu ostala brez plačila. Mnoga podjetja so se zaradi slabega in negospodarnega poslovanja znašla v prisilni poravnavi ali v stečajnem postopku, s čimer pa so ogrozila poslovanje drugih, prej zdravih podjetij. Problematiko sem predstavil v teoretični obliki, medtem ko sem se praktičnega dela lotil na bilančnih podatkih podjetja »X« pred prisilno poravnavo, ob začetku prisilne poravnave in ob začetku stečajnega postopka. V diplomskem seminarju sem podrobneje predstavil pojem likvidnost in krize, postopek prisilne poravnave in stečajni postopek. V zaključku diplomskega seminarja sem se posvetil predvsem pomanjkljivostim, katera bi podjetja morala odpravit, da bi lahko začela normalno delovati in bi se s tem tudi v teh težkih kriznih časih izognila stečajnim postopkom.
Ključne besede: Ključne besede diplomskega seminarja: likvidnost, kriza, prisilna poravnava, stečajna zakonodaja, stečajni postopek, stečajni upravitelj.
Objavljeno: 26.11.2014; Ogledov: 580; Prenosov: 94
.pdf Celotno besedilo (729,48 KB)

28.
Ključni dejavniki uspešne prisilne poravnave
Natalija Čep, 2015, diplomsko delo

Opis: Prisilna poravnava predstavlja podjetju, ki je v finančni krizi zadnjo možnost rešitve pred propadom oz.stečajem. Ključen dejavnik uspeha je pravočasno zavedanje, da podjetje ne razpolaga z ustreznimi finančnimi viri, da bi podpiralo nemoteno delovanje. Obstaja velika verjetnost, da bo reševanje podjetja s prisilno poravnavo uspešno, če bodo korektivni ukrepi izvedeni v najkrajšem času. Zelo pomembno je tudi ukrepanje skladno z insolventno zakonodajo. Skrbno izdelan načrt finančnega prestrukturiranja je podlaga za hiter izhod iz krize. Dober primer ozdravitve podjetja s prisilno poravnavo je prikazan v empiričnem delu, ki smo ga preučili na primeru podjetja Košaki TMI d.d. Prikazali smo kateri so ključni izzivi, skozi katere je podjetje moralo v času postopka prisilne poravnave. To so predvsem: ukinitev enega dela dejavnosti, predaja dela stroškov in nekaj delavcev drugemu podjetju.
Ključne besede: Prisilna poravnava, finančna tveganja, kriza, finančna stiska
Objavljeno: 19.11.2015; Ogledov: 555; Prenosov: 57
.pdf Celotno besedilo (649,09 KB)

29.
DELO STEČAJNIH UPRAVITELJEV TER POOBLAŠČENIH OCENJEVALCEV VREDNOSTI V LUČI ZAKONODAJE ZFPPIPP
Ana Dvoršak, 2015, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu bo predstavljeno delo stečajnih upraviteljev in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, predvsem v postopkih zaradi insolventnosti. Ko je govora o stečajnih upraviteljih, je njihova vloga, kljub temu, da je izjemno zahtevna in obsežna, zelo jasno opredeljena v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Naloga stečajnega upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti je ključnega pomena za uspešno izpeljan postopek. Zgodba pri pooblaščenih ocenjevalcih vrednosti je nekoliko drugačna, saj sta matična zakona, ki urejata to področje, dva, in sicer Zakon o sodiščih in Zakon o revidiranju. Tudi pooblaščeni ocenjevalci vrednosti odigrajo pomembno vlogo v postopkih zaradi insolventnosti, saj posedujejo strokovno znanje, ki je ključnega pomena za uspešno izvedene postopke. V prvem delu magistrskega dela se bomo najprej dotaknili razlage nekaj osnovnih pojmov za lažje razumevanje nadaljnje materije, ki je predmet obravnave. Podrobneje bosta predstavljena delo in vloga stečajnih upraviteljev, ločeno v postopku prisilne poravnave in stečajnem postopku. Prav tako bo govora o nadzoru nad ustreznim opravljanjem dela stečajnih upraviteljev. V drugem delu bo več govora o pooblaščenih ocenjevalcih vrednosti. Na tem mestu slovenska zakonodaja ni tako enotna kot pri stečajnih upraviteljih, saj poznamo dve vrsti ocenjevalcev vrednosti, kar bo v nadaljevanju predstavljeno posebej. Tudi v zvezi s pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti bo govora o njihovem delu in vlogi v postopku prisile poravnave ter stečajnem postopku.
Ključne besede: stečajni upravitelj, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, sodni cenilec, stečajni postopek, prisilna poravnava, postopki zaradi insolventnosti, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Zakon o sodiščih, Zakon o revidiranju
Objavljeno: 05.07.2016; Ogledov: 936; Prenosov: 153
.pdf Celotno besedilo (1,49 MB)

30.
Prenova slovenske insolvenčne zakonodaje z novelo ZFPPIPP-E s poudarkom na prisilni poravnavi - primerjava z ZDA, Nemčijo in Hrvaško
Karina Vajnhandl, 2016, diplomsko delo

Opis: Slovenija se je znašla v krizi, ki je povečala število postopkov zaradi insolventnosti. Pokazala se je potreba po noveliranju Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) iz leta 2008, zato je nastala novela ZFPPIPP-E, ki bistveno vpliva na ohranitev zdravega dela gospodarstva, poenostavitev postopkov zaradi insolventnosti ter krepi vlogo upnikov. Z uvedbo novega instituta poenostavljene prisilne poravnave daje možnost manjšim in mikro podjetjem ter samostojnim podjetnikom za izvedbo prisilne poravnave, ki bo cenejša in hitrejša. Novela je v členu 1.a napovedala rešitve v zvezi s predinsolvenčnim postopkom, ki bi jih predstavili v povsem novem Zakonu o sistemski razdolžitvi. Gospodarstvo se s tovrstno rešitvijo ni strinjalo in je začelo opozarjati na potrebo po uporabniški prijaznosti, razumljivosti in berljivosti zakona. Zato so se pravni strokovnjaki in sodstvo odločili za vnovične spremembe v okviru obstoječe insolvenčne zakonodaje (ZFPPIPP-F). Bistvene spremembe, ki jih je novela prinesla so: postopek preventivnega prestrukturiranja, načelo absolutne prednosti, nova pravila za finančno prestrukturiranje velikih in srednjih družb ter črtanje praga zahtevanega poplačila.
Ključne besede: insolventnost, Zakon o finančnem poslovanju in prisilnem prenehanju, prisilna poravnava, poenostavljena prisilna poravnava, izvensodno prestrukturiranje.
Objavljeno: 13.04.2016; Ogledov: 502; Prenosov: 120
.pdf Celotno besedilo (685,88 KB)

Iskanje izvedeno v 0.25 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici