| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 19
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
3.
RAZVOJ VODSTVENEGA PREGLEDA NA PODLAGI MODELA ODLIČNOSTI
Anton Petrič, 2010, magistrsko delo

Opis: Dobavitelji v avtomobilski industriji, ki tekmujejo na zelo zahtevnem in visoko inovativnem trgu, se soočajo z velikimi pritiski po nenehnem izboljševanju svojega delovanja in posledično zniževanju cen svojih izdelkov. Podjetje TPV d.d. je pri strateškem načrtovanju svoje prihodnosti ugotovilo, da obstoječi integrirani sistem managementa kakovosti ne zagotavlja tiste prebojne moči, ki bi zadostovala za doseganje pomembnejše vloge v avtomobilski dobaviteljski verigi. Zaradi tega se je odločilo za doseganje nenehnega izboljševanja svojega delovanja z uvajanjem načel odličnosti po modelu EFQM. V nalogi se osredotočimo na metode vrednotenja stanja, ki izhajajo iz izhodiščnih modelov in sicer uporabo presoj sistema managementa kakovosti in izvajanja vodstvenega pregleda po ISO 9001 ter samoocenjevanja po EFQM. Z analizo nabora kazalnikov, ki jih podjetje spremlja, da obvladuje svoje delovanje, poskušamo potrditi smisel in vpliv izvajanja notranjih presoj in presoj tretje stranke na rezultate podjetja. Za preskok na začetek uvajanja načel odličnosti po modelu EFQM izvedemo samooceno, ki rezultira v opredelitvi ključnih prednosti in priložnosti za izboljšanje ter opredeljenem akcijskem načrtu, ki postavlja okvir za holistični pristop k nenehnemu izboljševanju. Ključni prispevek magistrskega dela je tako nadgradnja vodstvenega pregleda kot managerskega orodja na nivo temeljnih načel odličnosti po modelu EFQM ter razvoj procesne sheme (modela), ki potrdi vodstveni pregled kot ključno managersko orodje, s katerim lahko vodstvo strateško upravlja podjetje.
Ključne besede: standardi managementa kakovosti, model odličnosti EFQM, presojanje, samoocenjevanje, vodstveni pregled
Objavljeno: 04.05.2010; Ogledov: 2739; Prenosov: 348
.pdf Celotno besedilo (1,11 MB)

4.
PROJEKT UVAJANJA KONTROLINGA V ZDRAVILIŠKI TURIZEM
Karmen Žikovšek, 2010, diplomsko delo

Opis: Vedno bolj razgibano, negotovo in nepredvidljivo poslovno okolje, sili poslovne sisteme v nove načine predvsem notranjega organiziranja poslovanja. Takšna organiziranost poslovanja mora omogočiti enotno, fleksibilno in hitro prilagajanje na spremembe v okolju. Informacijska funkcija je za obstoj podjetja zelo pomembna, prav tako je ta funkcija pomemben sestavni del kontrolinga. V podjetju obstaja mnogo informacij, ki so različno pomembne za različne uporabnike, zato je prava umetnost iz množice podatkov in informacij pridobiti tiste, ki imajo zanj največjo težo in so za uspeh podjetja bistvenega pomena. Prava informacija, ob pravem času in na pravem mestu je dejavnik, ki danes vpliva na potrebno konkurenčnost ali pripomore h koraku pred konkurenco. Osrednjo vlogo pri tem ima kontroling kot povezovalec, moderator in usklajevalec informacijskega sistema. Ima informacijsko—svetovalno in usmerjevalno vlogo, medtem ko se aktivno ne vključuje v sprejemanje odločitev. Kontroling je razvit predvsem tam, kjer se podjetja usmerjajo tržno, globalno in so zaradi vse večje konkurence prisiljena zniževati stroške in tam, kjer imajo podjetja jasno začrtano vizijo, ki jo pomaga uresničevati kontroling. Različni avtorji ga pojmujejo na različne načine in sicer, kot poslovno filozofijo podjetja, kot poseben slog poslovodenja ali kot odločevalno naravnano informacijsko dejavnost. Uvaja pa se skozi štiri glavne funkcije: načrtovanje, pridobivanje informacij, presojanje poslovanja in izvajanje ukrepov, usmerjanje. Poznamo več vrst kontrolingov, največ pozornosti pa smo namenili strateškemu kontrolingu v zdraviliškem turizmu, ki smo ga v diplomski nalogi predstavili na praktičnem primeru. Kvaliteta izvajanja poslovnih procesov, delovne sile in prodanih storitev oziroma izdelkov, so ključnega pomena za poslovno uspešnost podjetja na konkurenčnem trgu poslovanja, ki jo lahko, s strateškim razmišljanjem, učinkovitim vodenjem, tehtno analizo in nadzorom, zagotavlja samo strateški kontroling. Kontroling podjetjem prinaša številne koristi, ampak mu podjetja še vedno pripisujejo premalo pomena. Zavedajo se, da kontroling ni zastonj, je pa cenejši od neustrezne konkurenčnosti, uspešnosti in strategije organizacije.
Ključne besede: kontroling, kontroler, zdraviliški turizem, poslovodstvo, načrtovanje, informacije, presojanje poslovanja, presojanje odmikov, ukrepi, nadzor, usmerjanje, strateški kontroling, operativni kontroling
Objavljeno: 28.10.2010; Ogledov: 1833; Prenosov: 222
.pdf Celotno besedilo (580,65 KB)

5.
KRITERIJI PRESOJANJA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI MANAGEMENTA
Gregor Rus, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Vsebina dela "Kriteriji presojanja učinkovitosti in uspešnosti managementa" govori o nalogah managementa, njegovih funkcijah, o managementu in kriterijih presojanja, kriterijih učinkovitosti in uspešnosti managementa. Definirano je delo managementa, kar zajema njegove naloge in funkcije. Funkcije in naloge managementa je smiselno poudariti, ker imajo pomemben vpliv na uspešnost. Opravljenim nalogam managementa sledi ocenjevanje, presojanje in merjenje. Ocenjevanje, presojanje in merjenje se lahko izvede na različne načine. Obstajajo sistemi, ki se uporabljajo najpogosteje. Vsak pa lahko določi svoj sistem za ocenjevanje, presojanje in merjenje za katerega meni, da bo najboljši pokazatelj želenih rezultatov. Kriteriji učinkovitosti in uspešnosti managementa zajemajo poslovne kriterije, s katerimi se želi seznaniti vsak manager in na podlagi teh ugotoviti določen uspeh ali neuspeh na področju poslovanja, ki zajema predvsem upravljanje z denarnimi sredstvi. Med pomembnimi kriteriji je omenjena tudi kakovost, ki je vse bolj pomemben pokazatelj uspešnosti. Predstavil sem tudi etične kriterije, ki so za management opredeljeni že s kodeksom poklicne etike. Na področju etike je veliko različnih etičnih dilem, med katerimi se mora manager pravilno odločiti. Upoštevati mora vse etične norme, le tako je lahko uspešen in si pridobi ugled.
Ključne besede: naloge, funkcije, ocenjevanje, presojanje, kriteriji, uspešnost, učinkovitost
Objavljeno: 15.11.2010; Ogledov: 1345; Prenosov: 96
.pdf Celotno besedilo (296,36 KB)

6.
UPRAVLJANJE FINANČNIH TOKOV NA PRIMERU IZBRANEGA PODJETJA
Robert Bogdan, 2012, diplomsko delo

Opis: Vsako podjetje je ustanovljeno z željo po opravljanju določene poslovne dejavnosti in posledično z doseganjem zastavljenih ciljev, ki so običajno finančne narave, to je željo po zaslužku. Tako je tudi nastalo podjetje R-Trade d.o.o, ki ga bomo v nadaljevanju obravnavali. V uvodu diplomske naloge smo opredelili področje problema, s katerim se bomo v nadaljevanju ukvarjali. Pri tem smo si zastavili nekatere predpostavke in omejitve, s katerimi smo se soočali med pripravo naloge. Nato smo definirali pojem finančnih tokov in jih podrobneje opredelili. V nadaljevanju smo razčlenili finančne tokove po dejavnosti in opisali pomen in načrtovanje le- teh. Nadaljevali smo s predstavitvijo temeljnih računovodskih izkazov, ki so osnovni vir informacij za ocenjevanje uspešnosti podjetja. V nadaljevanju smo predstavili finančno funkcijo podjetja, ki je ena najpomembnejših funkcij podjetja, saj obravnava druge funkcije podjetja z denarnega vidika. Nato smo opisali, kako stroški vplivajo na finančne tokove. Sledila je opredelitev kazalnikov finančnih tokov. V zaključku poglavja smo predstavili kakšen vpliv ima na finančne tokove plačilna nedisciplina. V praktičnem delu diplomske naloge smo predstavili podjetje, ki je predmet raziskave. Opisali smo kako upravljajo s sredstvi. Nato smo opredelili terjatve do kupcev doma in v tujini, ter obveznosti do dobaviteljev, na domačem in tujem trgu. Na kratko smo predstavili kako v podjetju spremljajo in obvladujejo stroške. V petem poglavju smo se lotili presojanja uspešnosti podjetja tako, da smo izračunali nekatere kazalnike finančnih tokov in dobljene rezultate interpretirali. Nato smo predstavili in opisali računovodske izkaze in sicer bilanco stanja, izkaz finančnega izida. Poglavje smo zaključili z predstavitvijo statistike finančnih računov. V sklepnem delu smo navedli ugotovitve, do katerih smo prišli med pripravo diplomske naloge in navedli predloge, katere podjetje ne sme zanemarjati pri nadaljnjem poslovanju in upravljanju finančnih tokov da bo lahko tudi v prihodnosti nadaljevalo svojo uspešno pot na trgu.
Ključne besede: finančni tokovi, finančna funkcija, kazalniki, računovodski izkazi, terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev, stroški, presojanje uspešnosti.
Objavljeno: 04.09.2012; Ogledov: 1069; Prenosov: 104
.pdf Celotno besedilo (383,16 KB)

7.
OTROKOVO RAZUMEVANJE SOCIALNIH VRLIN
Maša Draksler, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga Otrokovo razumevanje socialnih vrlin, se dotika predvsem normativne etike in sicer natančneje, ene izmed strategij normativne etike – etike vrlin. V teoretičnem delu smo natančneje opredelili ter predstavili problematiko vrlin in različne poglede nanje, dotaknili smo se moralne vzgoje in teorij, ki se je tičejo ter nekaj besed namenili tudi različnim nivojem moralnega presojanja. Različne poglede na vrline smo predstavili s strani treh velikih filozofov – Sokrata, Platona in Aristotela. Pojasnili pa smo tudi vrline, ki smo jih uporabili pri empirični raziskavi. V empiričnem delu diplomske naloge pa smo se osredotočili na empirično raziskavo o tem, kako predšolski otroci razumejo, prepoznajo in dojemajo pet različnih vrlin, ki smo jih izbrali na podlagi intervjujev z njimi. Te vrline so prijateljstvo, pogum, potrpežljivost, dobrota in delavnost. Namen diplomskega dela je bil, da smo na osnovi poglobljene študije etike vrlin izvedli empirično raziskavo z otroci in ugotovili kaj otrokom predstavlja in vključuje pomen določene vrline, kako to vrlino razumejo in kaj pri otrocih zajema. V okviru diplomske naloge smo uporabili tako teoretične kot empirične metode raziskovanja, saj je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Najpomembnejša ugotovitev našega diplomskega dela je, da tudi predšolski otroci že kognitivno razumevajo in dojemajo vrline ter v veliki meri že razumejo, kaj pomeni ravnanje oziroma delovanje v skladu z njimi. Otroci v predšolskem obdobju delujejo predvsem na podlagi konkretnih izkušenj. Vendar v skladu z vrlinami najpogosteje delujejo predvsem zato, da se izognejo neodobravanju s strani odraslih, torej iz avtoritete in spoštovanja ter jih šele kasneje ponotranjijo in osmislijo. Vrline, ki so del nas oziroma našega značaja, pripomorejo k regulaciji socialnih odnosov in posamezniku nudijo orientacijo za delovanje v družbi.
Ključne besede: etika, etika vrlin, morala, moralna vzgoja, teorije moralne vzgoje, moralno presojanje, vrline, Sokrat, Platon, Aristotel, otrok, predšolski otrok, prijateljstvo, potrpežljivost, delavnost, dobro, dobrota, pogum, otrokovo razumevanje vrlin.
Objavljeno: 10.10.2012; Ogledov: 2340; Prenosov: 404
.pdf Celotno besedilo (2,12 MB)

8.
KRITERIJI UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI MANAGEMENTA
Martina Trabos, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je predstavljena tema »Kriteriji učinkovitosti in uspešnosti managementa«, katera temelji na praktičnem primeru podjetja Henkel Slovenija d.o.o. in Kozmetika Afrodita d.o.o.. V teoretičnem delu je predstavljeno področje managementa iz vidika učinkovitosti in uspešnosti. Teorija je usmerjena tudi na razlage pojmov manager, učinkovitost in uspešnost, ter povezanosti le teh – za lažje razumevanje so navedene definicije, misli in stališča različnih piscev. V praktičnem delu se diplomsko delo navezuje na podjetje Henkel Slovenija d.o.o. in Kozmetika Afrodita d.o.o.. Na podlagi obeh podjetij je bila opravljena raziskava iz letnih poročil podjetji za poslovna leta od 2009 do 2011. Menim, da sem s podrobnejšo analizo letnih poročil podjetja (računovodski izkazi in kazalniki), lažje predstavila učinkovitost in uspešnost poslovanja obeh podjetij. V podjetju Henkel Slovenija d.o.o. je bil izveden tudi intervju managerjev in opisan povzetek sklepanj in misli.
Ključne besede: management, manager, učinkovitost in uspešnost, učinkovitost in uspešnost iz finančnega vidika, merjene in presojanje učinkovitosti in uspešnosti, kazalniki, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov
Objavljeno: 18.07.2013; Ogledov: 1313; Prenosov: 345
.pdf Celotno besedilo (1,24 MB)

9.
PROUČEVANJE PREDNOSTI IN SLABOSTI PODJETJA ZA OBLIKOVANJE POLITIKE PODJETJA
Sabina Smrečnik, 2013, diplomsko delo

Opis: V delu diplomskega seminarja smo najprej predstavili procese in metode planiranja na ravni politike podjetja. Ker pa nas je zanimalo predvsem proučevanje podjetja z opredelitvijo njegovih prednosti in slabosti, smo se posvetili proučevanju prednosti in slabosti podjetja. Opredelili smo tudi pojem politike podjetja ter njene sestavine. Teoretično smo povzeli tudi kako poteka analiza poslovanja na podlagi temeljnih računovodskih izkazov, kjer smo opisali različne metode in poteke analize računovodskih izkazov. Našteli in opisali smo tudi glavne in temeljne kazalnike za presojanje gospodarjenja. V nadaljevanju smo predstavili podjetje Avto Koletnik d.o.o., ki se ukvarja s prodajo novih vozil znamke Renault in Nissan ter rabljenih vozil. Poleg prodajne ima tudi vrsto poprodajnih aktivnosti, ki jih izvršuje v svojih delavnicah. Matično podjetje je v Mariboru, svojo poslovalnico pa ima v Radljah ob Dravi ter agenta v Prevaljah. S primerjavo enakovrstnih pojavov iz različnih časovnih obdobij in s primerjavo s konkurenčnima podjetjema smo ugotovili prednosti in slabosti našega izbranega podjetja. Analizirali smo tudi zapisano politiko podjetja Avto Koletnik d.o.o.. V zadnjem delu smo pozornost posvetili analizi računovodskih izkazov. Analizirali smo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, predhodno pa smo vse zneske iz računovodskih izkazov prečistili, kar pomeni, da smo s pomočjo letnih indeksov inflacije, inflacijo izločili. Izračunali smo temeljne kazalnike in le-te primerjali med zadnjimi tremi poslovnimi leti ter med konkurenti. Ko smo opravili vsa primerjanja, smo lahko povzeli prednosti in slabosti podjetja Avto Koletnik d.o.o..
Ključne besede: prednosti in slabosti podjetja, politika podjetja, analiza računovodskih izkazov, primerjava enakovrstnih pojavov iz različnih časovnih obdobij, primerjava med konkurenti, temeljni kazalniki za presojanje gospodarjenja.
Objavljeno: 06.11.2013; Ogledov: 1103; Prenosov: 101
.pdf Celotno besedilo (11,77 MB)

10.
OBVLADOVANJE STROŠKOV IZVAJANJA DEJAVNOSTI OSKRBE S PITNO VODO
Bojan Gašperin, 2013, magistrsko delo

Opis: Podjetje Komunala Radovljica, d. o. o., izvaja različne obvezne in izbirne občinske gospodarske javne službe varovanja okolja na področju občine Radovljica. Izvajalci oziroma podjetja, ki izvajajo storitve gospodarskih javnih služb, le te opravljajo v monopolnih pogojih. Učinkovitost in ekonomičnost izvajanja dejavnosti v takih primerih lahko ugotavljamo z učinkovitim notranjim kontrolingom in s celovito primerjavo različnih dejavnikov na več področjih z ostalimi izvajalci, pogosto tudi mednarodno. V tej nalogi smo s pomočjo izbrane metodologije izdelali model, ki bo v opazovanem podjetju služil za primerjavo področja stroškovne učinkovitosti. Praktični rezultati modela zagotavljajo informacije o stroškovni učinkovitosti izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica glede na občine, ki so razporejene v isto skupino. Te informacije bodo uporabljene pri internih odločitvah kot pomoč pri komuniciranju z zainteresiranimi javnostmi in kot posredna evalvacija do sedaj opravljenih sprememb ter prenov procesov v opazovanem podjetju.
Ključne besede: kontroling, obvladovanje stroškov, kazalniki stroškovne učinkovitosti, primerljiva območja, primerjalno presojanje
Objavljeno: 08.11.2013; Ogledov: 1182; Prenosov: 124
.pdf Celotno besedilo (1,32 MB)

Iskanje izvedeno v 0.14 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici