| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 21
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
Posebnosti računovodenja v zdravstvenih ustanovah na primeru ukc maribor
Teja Petrič, 2020, diplomsko delo

Opis: Javni zavodi so v Sloveniji najbolj tipična organizacijska oblika, s pomočjo katere se izvajajo družbene dejavnosti, tako tisti del, ki pomeni javno službo, kot tudi tisti del, ki pomeni ponudbo na trgu. Izvajajo dejavnosti na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti in na ta način pomembno vplivajo na kakovost življenja prebivalcev (Kamnar, 1999, str. 10). Osnovne naloge računovodenja so enake v vsaki organizaciji, ne glede na to, ali je ta del zasebnega ali javnega sektorja. V delu diplomskega projekta se osredotočimo na javni zavod, ustanovljen z namenom opravljanja javne službe na področju zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni, in predstavimo posebnosti njegovega računovodenja skozi vse štiri funkcije računovodstva.
Ključne besede: zdravstveni zavod, računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje, računovodsko analiziranje, knjigovodenje, računovodenje
Objavljeno: 06.09.2021; Ogledov: 57; Prenosov: 11
.pdf Celotno besedilo (4,28 MB)

2.
Zakaj se pri predračunavanju ne lažemo?
Anže Kokol, 2019, diplomsko delo

Opis: Računovodsko predračunavanje je eden izmed najmočnejših inštrumentov menedžmenta pri nadziranju poslovanja podjetja, vendar ga zaposleni, ki predračune pripravljajo, lahko izigravajo. To seveda povečuje možnost namernih napak in omejuje učinkovitost uporabe predračunov za nadzor. Vendar raziskave na tem področju kažejo, da je izigravanje pri pripravi predračunov omejeno z dovzetnostjo zaposlenih za socialne norme. Poznavanje takšnega pojava bi lahko pomagalo menedžerjem pri nadzoru procesa predračunavanja. Sedanji pristopi nadzora so namreč pogosto togi in velikokrat omejujejo uporabnost predračunov, s tem pa tudi zmanjšujejo uspešnost poslovanja podjetja. Nov pristop s pomočjo merjenja in poznavanja psihološkega profila zaposlenih bi menedžerjem omogočil lažje določanje potrebnih kontrol, kar bi lahko povečalo uspešnost podjetja. Diplomsko delo v veliki meri temelji na raziskavi, objavljeni v reviji Management accounting reserch, z naslovom Why don't people lie? Negative affect intensity and preferences for honesty. V raziskavi avtorji Bay, A., Douthit, J., in Fulmer, B., ta pojav poimenujejo dovzetnost za resnico.
Ključne besede: Računovodsko predračunavanje, resnica, socialne norme.
Objavljeno: 06.12.2019; Ogledov: 362; Prenosov: 54
.pdf Celotno besedilo (698,53 KB)

3.
Računovodsko predračunavanje
Mario Krajnc, 2018, diplomsko delo

Opis: Računovodsko predračunavanje je ena od štirih računovodskih funkcij. S to funkcijo si podjetje omogoči vpogled v prihodnje delovanje, vendar je veliko podjetij ne izvaja, ker se jim zdi to zapravljanje časa ali ker preprosto nimajo dovolj časa in kadra za izvedbo predračunskega procesa. Ta problem smo analizirali in proučili v podjetju Tlakovci Podlesnik, d. o. o., in hitro ugotovili, da to podjetje tega procesa ne izvaja. Posledično smo se odločili za izvedbo celostnega predračuna podjetja, ki smo ga podkrepili s predhodno predstavljeno teorijo o računovodskem predračunavanju. Pri sami izvedbi smo uporabili metodiko rastočega predračunavanja, ki je dovolj dobra za prikaz predračunavanja v podjetju, ki se je s tem srečalo prvič. Na osnovi te metodike smo izdelali nekaj delnih predračunov in temeljne predračunske računovodske izkaze. S celostnim predračunom omenjenega podjetja in s teoretičnimi spoznanji smo želeli predračunavanje približati podjetju, saj lahko ima to pomembno vlogo pri nadaljnjem poslovanju in sprejemanju določenih odločitev ter pri zastavljanju ciljev za prihodnje poslovno leto.
Ključne besede: računovodsko predračunavanje, rastoče predračunavanje, celostni predračun podjetja, temeljni predračunski računovodski izkazi
Objavljeno: 19.11.2018; Ogledov: 904; Prenosov: 196
.pdf Celotno besedilo (1,59 MB)

4.
Predračunavanje stroškov čiščenja odpadne vode v podjetju X
Luka Žirovec, 2017, magistrsko delo

Opis: V raziskavi smo analizirali vzroke in posledice onesnaževanja voda, ki predstavljajo nevarnost za zdravje in obstoj človeštva ter drugih vrst. Preučili smo ukrepe, ki se sprejemajo in izvajajo na ravni Evropske unije in Slovenije za varovanje okolja in voda. Ukrepi se v zakonodaji odražajo tudi skozi predpisane mejne vrednosti onesnaževal v odpadni vodi, ki se jih ne sme preseči pri neposrednem ali posrednem spuščanju vode v okolje. To je mogoče dosegati z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij, pri čemer je od vrste odpadne vode odvisno, katera tehnologija je primerna za določeno vrsto odpadne vode oziroma onesnaževal, ki se nahajajo v odpadni vodi. Osredotočili smo se na konkretno študijo čiščenja izcedne odpadne vode iz komunalnega odlagališča odpadkov, pri čemer je značilno, da so izcedne odpadne vode na vrhu lestvice odpadnih voda glede na težavnost čiščenja, saj imajo zelo kompleksno in spremenljivo vsebino. Čiščenje v preučevanem podjetju poteka z membransko filtracijo, ki sicer predstavlja novejšo tehnologijo čiščenja, vendar pa zaradi specifičnih parametrov izcedne odpadne vode ni najbolj optimalna izbira oziroma kaže določene pomanjkljivosti, predvsem mašenje filtrnih modulov. Zaradi tega potrebuje podjetje tehnološko drugačno rešitev, ki pa mora biti konkretno podprta tako s tehnološkimi parametri čiščenja kot samimi informacijami glede stroškov, ki jih čiščenje povzroča. Ustrezno tehnološko rešitev čiščenja izcedne odpadne vode za preučevano podjetje predstavlja elektrokemični način čiščenja, ki je predmet podrobnejše preučitve. Za preučevano podjetje so bile izvedene konkretne meritve čiščenja in izračunani stroški, ki pri tem nastajajo. Pri okoljskem vidiku gre za merjenje vhodnih parametrov v čistilno napravo in učinkovitost čiščenja skozi izhodne parametre iz čistilne naprave, pri računovodskem vidiku gre za ugotavljanje potroškov, do katerih prihaja v procesu čiščenja, in učinkov po koncu procesa čiščenja ter posledično stroškov, ki pri vsem tem nastajajo. Tako so skozi celovito zbrane podatke prikazane tehnološke in računovodske informacije za poslovodstvo, ki mu bodo v pomoč pri nadaljnjih poslovnih odločitvah. Relevantno informacijo predstavlja tudi prikazana ekonomska upravičenost investicijskega vlaganja v novo čistilno napravo, saj je okoljska in tehnološka primernost čiščenja izcedne odpadne vode podprta s finančno upravičenostjo investicijskega vlaganja. Dodano vrednost naloge vsekakor predstavlja interdisciplinarnost tematike, in sicer teoretično in praktično inženirsko podprte empirične meritve parametrov in preračunih potroškov, ki predstavljajo osnovo za izračun stroškov čiščenja. Naloga poleg računovodskega vidika poudari tudi okoljski vidik oziroma želi dvigniti okoljsko zavest o pomenu varovanja okolja, pri tem pa investicije v okolje niso nujno le finančno breme za podjetja, temveč lahko predstavljajo stroškovno smiseln ukrep.
Ključne besede: predračunavanje, proizvajalni stroški, izcedna odpadna voda, čistilne tehnologije
Objavljeno: 18.10.2017; Ogledov: 689; Prenosov: 85
.pdf Celotno besedilo (2,07 MB)

5.
IZDELAVA PREDRAČUNSKIH TEMELJNIH IZKAZOV ZA GRADBENO PODJETJE X
Sandra Pančić, 2016, diplomsko delo

Opis: Računovodsko predračunavanje je računovodska funkcija, ki je usmerjena v pripravo nadrobnih predračunov in predračunskih temeljnih računovodskih izkazov. Predračuni so namenjeni predvsem notranjim uporabnikom za kakšne poslovne odločitve v podjetju. V diplomski nalogi smo predstavili računovodsko predračunavanje in temelje pojme računovodskega predračunavanja. Proučili smo metodike računovodskega predračunavanja, in predstavili tudi podlage, ki jih potrebujemo pri izdelavi predračunov. Za podjetje X smo najprej predstavili značilnosti njegovega poslovanja, njegove cilje in strategije. Za izdelavo predračunov smo izbrali metodo gibljivega predračunavanja, ki smo jo povezali z rastočo metodiko predračunavanja. Zato smo razčlenili celotne stroške v podjetju na stalne in spremenljive. Na koncu smo izdelali Izdelali smo vse tri predračunske izkaze predračunski izkaz poslovnega izida, predračunsko bilanco stanja in predračunski izkaz denarnih tokov.
Ključne besede: računovodsko predračunavanje, predračunski temeljni izkazi, predračunski poslovni izid, predračunska bilanca stanja, predračunski denarni tok.
Objavljeno: 22.09.2016; Ogledov: 543; Prenosov: 118
.pdf Celotno besedilo (1,08 MB)

6.
RAČUNOVODSTVO GOSPODINJSTEV - PRIMER GOSPODINJSTEV SUBVENCIONIRANO SAMOZAPOSLENIH PODJETNIKOV V SLOVENIJI
Damjana Rant, 2016, magistrsko delo

Opis: V vsakdanjem življenju porabljanje in služenje sredstev večinoma poteka avtomatizirano. Vsak dan opravljamo naloge, ki smo jih opravljali že prejšnji dan in kupujemo tisto, kar potrebujemo za vsakdanje življenje. Pri tem naj bi se po klasični ekonomski teoriji obnašali racionalno. Racionalnost, katere pomembno orodje je dvostavno knjigovodstvo oziroma računovodenje, je po Webru zaslužna za napredek in razvoj modernega kapitalizma. Gospodarski in družbeni napredek pa je glede na empirične raziskave podjetništva neposredna posledica delovanja podjetnikov. Predmet preučevanja tega magistrskega dela je računovodenje v gospodinjstvih. Osnovna enota preučevanja v tem delu je gospodinjstvo, saj je celotno delo namenjeno preučevanju posebnostim gospodarjenja in računovodstva v njem. V tem delu smo najprej opredelili gospodarjenje in računovodenje v gospodinjstvih ter pregledno predstavili izbrane primere instruktivne literature na temo računovodenja v gospodinjstvih ter raziskave, ki so bile opravljene na to temo. V nadaljevanju smo raziskovali, kaj od navedenega bi bilo mogoče najti tudi v Sloveniji. Teoretični del magistrskega dela smo zaokrožili z bistvenimi poudarki opredelitev podjetništva. Posebej smo izpostavili samozaposlitveno podjetništvo, ki ga spodbuja tudi socialna politika Evropske Unije s subvencioniranjem samozaposlitvenega podjetništva. V drugem, empiričnem delu, smo z empirično raziskavo skušali najti razlike v praksi računovodenja v gospodinjstvih uspešno in neuspešno samozaposlenih podjetnikov – prejemnikov subvencije za samozaposlitev. Pri zasnovi raziskave smo izhajali iz vedenja, da je sposobnost preživetja novoustanovljenega podjetja, ki posluje v konkurenčnem tržnem okolju, odločilno odvisna od tega, ali je sposobno ustvarjati tolikšen dobiček, da ta zadošča za izplačilo ustreznih povračil lastnikom (v našem primeru samozaposlenim prejemnikom subvencije za samozaposlitev) in za financiranje razvoja podjetja. Kljub temu, da naših hipotez z raziskavo nismo mogli potrditi, smo z empirično raziskavo pridobili dragocene podatke o računovodski dejavnosti v gospodinjstvih slovenskih prejemnikov subvencije za samozaposlitev ter podatke o njihovem odnosu do računovodenja. V Sloveniji računovodstvo v gospodinjstvih še ni bilo predmet empiričnih raziskav. Raziskava v tem delu je tudi prva nasploh, ki empirično preučuje računovodsko dejavnost v gospodinjstvih samozaposlenih podjetnikov ter se tako uvršča tudi med podjetniške raziskave.
Ključne besede: računovodenje v gospodinjstvih, predračunavanje v gospodinjstvih, računovodsko evidentiranje v gospodinjstvih, odločanje v gospodinjstvih, računovodsko preučevanje v gospodinjstvih, zgodovina računovodstva, gospodinjstvo, Slovenija, samozaposlovanje, podjetništvo, subvencija, spodbujanje podjetništva, subvencionirano podjetništvo, podjetniška politika, tehnike računovodenja v gospodinjstvih, računovodenje v gospodinjstvih s pomočjo pisemskih ovojnic, kartični sistem računovodenja v gospodinjstvih
Objavljeno: 01.08.2016; Ogledov: 855; Prenosov: 86
.pdf Celotno besedilo (5,29 MB)

7.
VZPOSTAVITEV RAČUNALNIŠKO PODPRTEGA RAČUNOVODSKEGA PREDRAČUNAVANJA POSLOVNEGA IZIDA TURISTIČNEGA PROIZVODA V TURISTIČNI AGENCIJI X
Nataša Glazer, 2013, diplomsko delo

Opis: Računovodsko predračunavanje je dandanes temeljni sestavni del računovodenja v vsaki organizaciji, ki želi dosegati dobre rezultate, se hitro prilagajati spremembam na trgu, biti korak pred konkurenco in sprejemati prave poslovne odločitve ob pravem času za dolgoročni razvoj in obstoj organizacije. Poznamo tradicionalne in novejše metode predračunavanja. Zelo pomembno je, da vsako podjetje izbere pravo v svojem okolju, ki bo nepogrešljivo orodje managerjem na najvišji in najnižji ravni. Vendar je pot do dobro organiziranega računovodskega predračunavanja dolga, polna medsebojnega usklajevanja. S pomočjo sodobne tehnologije lahko izdelamo dober informacijski sistem, ki bo v povezavi z ostalimi službami v podjetju vzpostavil in podprl računovodsko predračunavanje v celotnem podjetju. V nalogi smo pripravili programske definicije za predračunavanje v določenem delu podjetja – marketingu in v določenem delu poslovnega procesa, ki bo v povezavi z računovodstvom osnova za vzpostavitev in izdelavo računalniško podprtega računovodskega predračunavanja poslovnega izida turističnih proizvodov. Našim managerjem bo takšno predračunavanje zagotovilo hitre in natančne informacije, na osnovi katerih se bodo lahko pravočasno in pravilno odločali in sprejeli prave odločitve v tem delu poslovanja, ki ima pomemben vpliv na celotno poslovanje organizacije.
Ključne besede: računovodsko predračunavanje, turistična dejavnost, turistični proizvod, prodajna cena, počitnice z lastnim prevozom, počitnice z organiziranim letalskim prevozom, poslovni izid, razlika v ceni, konkurenca.
Objavljeno: 24.03.2014; Ogledov: 821; Prenosov: 121
.pdf Celotno besedilo (286,11 KB)

8.
POSEBNOSTI OBVLADOVANJA PLAČILNE SPOSOBNOSTI V JAVNEM ZAVODU SZZ MS
Aleš Makovec, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi se srečamo z različnimi opredelitvami plačilne sposobnosti, ki smo jih v prvem delu opredelili z možnimi vidiki plačilne sposobnosti. V drugem delu so predstavljeni pojmi povezani z zavodi, z opredeljenimi predpisi za obvladovanje plačilne sposobnosti v zavodih ter posebnostmi obvladovanja v zavodih. V tretjem delu pa najdemo povezanost plačilne sposobnosti s posebnostmi obvladovanja plačilne sposobnosti zavoda na primeru javnega zavoda. Rezultat je presoja posebnosti obvladovanja plačilne sposobnosti v Skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota.
Ključne besede: plačilna sposobnost, kratkoročna plačilna sposobnost, dolgoročna plačilna sposobnost, javni zavod, predračunavanje, finančno načrtovanje, denarni tok
Objavljeno: 14.10.2013; Ogledov: 992; Prenosov: 73
.pdf Celotno besedilo (478,93 KB)

9.
RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE V SPLOŠNI KNJIŽNICI LJUTOMER
Iris Veselko, 2013, diplomsko delo

Opis: Javni zavodi so ustanovljeni za opravljanje javnih služb. Njihovo delovanje ureja Zakon o zavodih. Cilj javnih zavodov ni pridobivanje dobička. Morebitni presežek, ki ga dosežejo porabijo za razvoj in opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Javni zavodi so financirani s strani državnega ali občinskega proračuna. V diplomski nalogi obravnavamo računovodsko predračunavanje v javnem zavodu. V prvem delu naloge je podrobneje opredeljen sistem in financiranje javnih zavodov ter predstavitev računovodskega predračunavanja. V nalogi predstavimo, da je predračun eno izmed glavnih orodij, ki so nam v pomoč pri obvladovanju stroškov. Na podlagi tega lahko izdelamo finančni načrt, ki je v bistvu načrt prihodkov in odhodkov. Priprava in sprejem finančnega načrta je zakonsko predpisan, zato postaja računovodsko predračunavanje vse bolj pomembno. Zakonsko je predpisano tudi spremljanje uresničenega finančnega načrta. Diplomsko nalogo zaključimo z analizo računovodskega predračunavanja v Splošni knjižnici Ljutomer, kjer določimo metodo predračunavanja v omenjenem zavodu, njihov način dela ter predstavimo dokumente in poročila, katere uporabljajo pri uresničevanju predvidenih načrtovanj.
Ključne besede: javni zavod, računovodsko predračunavanje, finančni načrt, prihodki, odhodki.
Objavljeno: 15.07.2013; Ogledov: 824; Prenosov: 146
.pdf Celotno besedilo (1,32 MB)

10.
RAČUNOVODSTVO DRUŽINSKIH PODJETIJ
Ines Šipek, 2012, diplomsko delo

Opis: V Sloveniji ter prav tako drugje po svetu je družinsko podjetništvo zelo razširjeno. Največkrat so družinska podjetja majhna, se pa najdejo tudi velike korporacije, ki imajo večinski del podjetja v lasti ene družine. Družinska podjetja se od ostalih razlikujejo po svojih lastnostih, prednostih ter slabostih. Že besedna zveza družinsko podjetje nam pove, da je sistem takega podjetja sestavljen iz neke družine ter podjetja. Družina je tista zaradi katere so velikokrat prisotna čustva in vrednote njenih članov, podjetje pa predstavlja organizacijo katere namen je uspešno delovati na trgu in večati njeno vrednost. Za vsako podjetje pa je pomembno, da ima računovodstvo organizirano v skladu s predpisi in potrebami. Namen diplomskega seminarja je predstavitev računovodstva majhnega družinskega podjetja Cvetličarna Palma s.p. Preučila sem funkcije njegovega računovodstva, ki so knjigovodenje, predračunavanje, nadziranje in analiziranje. Predstavila sem tudi računovodske informacije ter kaj je v zvezi z njimi potrebno vedeti.
Ključne besede: družinsko podjetje, majhno podjetje, družina, računovodstvo, knjigovodstvo, predračunavanje, nadziranje, analiziranje, računovodske informacije.
Objavljeno: 27.11.2012; Ogledov: 1365; Prenosov: 123
.pdf Celotno besedilo (657,41 KB)

Iskanje izvedeno v 0.22 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici