| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


21 - 30 / 54
Na začetekNa prejšnjo stran123456Na naslednjo stranNa konec
21.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI PREDMETU DRUŽBA V 4. RAZREDU
Jasmina Matjašič, 2011, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi opredeljujemo preverjanje in ocenjevanje ter specifičnosti le-tega pri predmetu družba v 4. razredu. Magistrska naloga je razčlenjena na teoretični in empirični del. V prvem, teoretičnem delu naloge, smo najprej predstavili opredelitev pojmov preverjanje in ocenjevanje ter opisali in analizirali različne vrste in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, pri čemer smo poudarek namenili avtentičnim in alternativnim oblikam. V nadaljevanju smo predstavili različne taksonomije, ki so učiteljem v pomoč pri načrtovanju in izvajanju preverjanja in ocenjevanja znanja. Nato sledi predstavitev kratkega pregleda razvoja preverjanja in ocenjevanja znanja ter trenutnega stanja na tem področju. Opisali smo tudi, kako se je od leta 1959, ko je izšla 1. zakonodaja o osnovni šoli, spreminjalo področje preverjanja in ocenjevanja in kakšne so smernice za prihodnost. Posebno pozornost smo v tretjem poglavju namenili predmetu družba, specifičnosti predmeta družba, izhodiščem za preverjanje in ocenjevanje pri tem predmetu ter pristopom in razlikam pri preverjanju in ocenjevanju skozi čas. V drugem delu naloge prikazujemo rezultate empirične raziskave, ki je bila opravljena na samostojnem vzorcu učiteljev 4. razreda devetletnih osnovnih šol. Preučili smo: interes učiteljev za poučevanje predmeta družba v 4. razredu; cilje učiteljev pri preverjanju in ocenjevanju znanja; pogostost uporabe posameznih oblik ocenjevanja znanja; pogostost uporabe avtentičnih in alternativnih oblik preverjanja znanja; uresničevanje sprotnega preverjanje znanja; sestavljanje pisnih preizkusov znanja; usposobljenost učiteljev za preverjanje in ocenjevanje znanja ter dodatno izobraževanje na tem področju. Analiza zajema primerjavo in obstoj razlik med učitelji glede na delovno dobo, strokovni naziv učitelja in priljubljenost poučevanja predmeta družba. Dobljeni rezultati so pokazali, da so po priljubljenosti poučevanja učitelji izmed osmih učnih predmetov v 4. razredu predmet družba uvrstili na četrto mesto. Najbolj pomembna cilja, ki si jih učitelji zastavijo pri preverjanju in ocenjevanju znanja, sta: učitelju pridobiti povratno informacijo za sprotno spremljanje napredka pri učencih ter učencem posredovati povratno informacijo o razvoju in napredku. Učitelji pri ocenjevanju znanja najpogosteje uporabljajo ustno obliko, pri preverjanju znanja pa se izmed avtentičnih oblik najpogosteje odločajo za raziskovanje, izmed alternativnih oblik pa za simulacijo. Večini učiteljem uspe uresničevati sprotno spremljanje napredka pri učencih, največ pa se jih odloča za preverjanje znanja po obravnavi učne snovi. Učiteljem je pri sestavljanju preizkusov znanja v največjo pomoč Bloomova taksonomija in standardi znanja iz učnega načrta. Največ učiteljev sestavlja kriterije za ocenjevanje znanja znotraj strokovnih aktivov. Učitelji se večinoma počutijo dovolj usposobljene za preverjanje in ocenjevanje pri predmetu družba in le tretjina izmed njih se je do sedaj že dodatno izobraževala iz tega področja, polovica pa jih čuti potrebo po dodatnem izobraževanju.
Ključne besede: osnovna šola, predmet družba, preverjanje znanja, ocenjevanje znanja, učitelj
Objavljeno: 22.11.2011; Ogledov: 9098; Prenosov: 989
.pdf Celotno besedilo (2,23 MB)

22.
NIZKO ENERGETSKI BIVALNI SISTEMI
Marko Šebrek, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi sem na kratko predstavil vse nizkoenergetske bivalne sisteme s poudarkom na pasivni hiši, ki je dosledno izpeljana nizkoenergijska zgradba brez gradbeno fizikalnih pomanjkljivosti, kljub klasični zidavi. Prav tako smo del tega znanja z osnovnošolci uporabili v raziskavi o pomenu toplotnega ovoja stavbe. Diplomska naloga je tematsko sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem, so predstavljene energijsko varčne stavbe (nizkoenergetska hiša, trilitrska hiša, pasivna hiša, ničenergijska hiša, energijsko samozadostna hiša in plusenergijska hiša), veliko o posebnostih gradnje pasivne hiše (toplotni ovoj, zrakotesni ovoj, kontrolirano prezračevanje z rekuperacijo, zgradba brez toplotnih mostov, nekonvencionalni ogrevalni sistem s toplotno črpalko, izkoriščanje sončne energije itd.). V drugem, empiričnem delu je predstavljena raziskava o pomenu umetnih gradiv in energijskih izgub skozi ovoj hiše. V skupnem medpredmetnem projektu so z izvedbo, meritvami in rezultati sodelovali sedmošolci OŠ Kungota in OŠ Cerkvenjak-Vitomarci. Raziskava je bila izvedena v okviru rednega pouka tehnike in tehnologije ter likovnega snovanja, kjer je na koncu nastal uporaben predmet.
Ključne besede: Energijsko varčne zgradbe, pasivna hiša, osnovna šola, umetna gradiva, raziskava, energetika, toplotne izgube, maketa hiše, medpredmetno povezovanje, uporabni predmet.
Objavljeno: 11.07.2012; Ogledov: 1774; Prenosov: 195
.pdf Celotno besedilo (3,22 MB)

23.
MODEL POUČEVANJA SPOZNAVANJA SVOJEGA MESTA MARIBOR ZA UČENCE PETEGA RAZREDA
Nataša Miteva, 2012, diplomsko delo

Opis: Pričujoče diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov – teoretičnega, empiričnega in praktičnega. V začetnem delu predstavljamo sodobne metode poučevanja, učni predmet Družba in kratek pregled zgodovine mesta Maribor. Sledijo rezultati anketiranja učencev petega razreda ene izmed mariborskih osnovnih šol o poznavanju zgodovine njihovega mesta, kjer ugotavljamo, da anketiranci zgodovine svojega mesta ne poznajo najbolje. Ob pomoči metode izkustvenega pouka v nadaljevanju predstavljamo model seznanjanja učencev s preteklostjo mesta Maribor in opozarjamo na težave, ki s(m)o jih ob delu imeli. Ker je po učnem sprehodu sledilo ponovno anketiranje učencev, predstavljamo tudi rezultate le-tega. Ugotavljamo statistično značilne zveze v znanju oziroma védenju učencev pred in po učnem sprehodu.
Ključne besede: sodobne metode poučevanja, predmet Družba, mesto Maribor, učni sprehod
Objavljeno: 07.05.2012; Ogledov: 1331; Prenosov: 162 
(1 glas)
.pdf Celotno besedilo (2,39 MB)

24.
POŠKODBE Z OSTRIMI PREDMETI V ZDRAVSTVU
Rialda Kovačević, 2015, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu je opisano kaj je poškodba z ostrim predmetom oziroma incident in kakšni so postopki prijave le tega. Opredeljeni so najpogostejši vzroki, ki privedejo do poškodbe ter najbolj izpostavljene skupine zdravstvenih delavcev. Opisali smo možne načine zaščite pred poškodbami z ostrimi predmeti s pomočjo osebne varovalne opreme ter s pomočjo zdravstvene zaščite, ki zajema cepljenje. V empiričnem delu smo predstavili rezultate vseh prijavljenih poškodb zdravstvenih delavcev zaposlenih v zdravstvenih ustanovah ali socialno varstvenih zavodih, ki so imeli med leti 2008-2012 poškodbo z ostrim predmetom v različnih regijah po Sloveniji. V raziskavi je bila zajeta 5201 poškodba. Ugotoviti smo želeli, kakšno je razmerje med splošno pojavnostjo poškodb v zdravstvu in poškodbami z ostrimi predmeti ter delež poškodovanih z ostrimi predmeti glede na povprečno starost, spol, način, čas in kraj poškodbe. Rezultati so pokazali, da je do več kot polovice poškodb in sicer 3654 (70,3%) prišlo v zdravstvenih ustanovah, preostalih 1547 (29,7%) pa v ustanovah socialnega varstva z nastanitvijo. Med poškodovanimi je bil večji delež oseb ženskega spola in sicer kar 4088 (78,6%), kar nam pokaže, da so ženske veliko bolj izpostavljene.Med poškodovanimi z ostrimi predmeti je bilo največ oseb starih od 42 do 53 let. Povprečna starost poškodovanih je bila 40,9 let. Rezultati so pokazali tudi, da je do največjega števila poškodb prišlo v času med 6. in 15. uro. Med 6. in 7. uro zjutraj je bilo prijavljenih 999 poškodb, ob 13. uri pa kar 458 poškodb. Med poškodovanimi z ostrimi predmeti je bilo 494 oseb, kar predstavlja 9,5% vseh prijavljenih poškodb. Od teh je bilo največ poškodb 302 (61,2%) z ostrim materialnim povzročiteljem (nož, rezilo, itd.), sledi jim 107 (21,6%) poškodb s koničastim materialnim povzročiteljem in 85 (17,2%) poškodb z ostrim, koničastim, grobim materialnim povzročiteljem. Največji delež poškodb z ostrimi predmeti in sicer 99 (20,2%), je bil v Osrednjeslovenski regiji.
Ključne besede: poškodba, incident, ostri predmet, zdravstvo
Objavljeno: 20.10.2015; Ogledov: 1984; Prenosov: 372
.pdf Celotno besedilo (1,01 MB)

25.
RAZISKOVALNO DELO PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA V 3. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Nina Markuš, 2012, diplomsko delo

Opis: Konstruktivistično naravnana didaktična strategija raziskovalno delo pri predmetu spoznavanje okolja predstavlja učni proces, ki je usmerjen v učenca. Učenec je pri tem učnem procesu aktiven in spoznava pojave in pojme preko izkušenj. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu diplomskega dela smo definirali pojem konstruktivizem, predstavili pomen konstruktivizma v učenju in poučevanju, opredelili vlogo učitelja in učenca v konstruktivistično naravnanem pouku, ter opisali kako se predmet spoznavanje okolja odraža v konstruktivistični luči in našteli vrste konstruktivistično naravnanih didaktičnih strategij ter te na kratko opisali in predstavili. V praktičnem delu smo opisali in predstavili raziskovalno delo v sklopu treh učnih ur pri predmetu spoznavanje okolja na temo Živali na vrtu v 3. razredu osnovne šole z 18 učenci. Ugotovitve so pokazale pozitivne posledice raziskovalnega dela skozi učni proces. In sicer učenci so ob raziskovalnem delu vključili vse možne receptorje zaznavanja, šolsko raziskovanje je učence notranje motiviralo ter pri tovrstni konstruktivistični didaktični strategiji so učenci razvijali opazovanje in formuliranje vprašanj. Ob raziskovalnem delu so bili učenci iznajdljivi v problemskih situacijah ter spodbujeni k samostojnemu opazovanju in raziskovanju. Potek raziskovalnega dela je bil dokumentiran z video posnetki vseh treh učnih ur.
Ključne besede: Konstruktivizem, konstruktivistično naravnane strategije, raziskovalno delo, predmet spoznavanje okolja, tretji razred osnovne šole, živali na vrtu.
Objavljeno: 29.10.2012; Ogledov: 2783; Prenosov: 381
.pdf Celotno besedilo (3,24 MB)

26.
IZKUSTVENO UČENJE PRI POUKU SPOZNAVANJE OKOLJA V TRETJEM RAZREDU
Maja Gutsmandl, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi najprej teoretično opredelimo izkustveno učenje. Vključena so načela uspešnega izkustvenega pouka, metode in postopki ter krog učenja skozi neposredne izkušnje. Zajete so glavne značilnosti tovrstnega pouka ter mnenja teoretikov. V diplomski nalogi je zajeta tudi ena izmed raziskav, v kateri učitelji povedo svoje mnenje o izkustvenem učenju. Iz učnega načrta za spoznavanje okolja v tretjem razredu so izpisani vsi učni cilji in pripadajoči tematski sklopi, ki so glede na predlagane dejavnosti načrtovani za doseganje pri pouku izkustvenega učenja. Tem ciljem je pripisano število dejavnosti izkustvenega učenja iz štirih učbeniških kompletov za tretji razred, ki so potrjeni s strani strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje. Razlike v številu zastopanosti dejavnosti izkustvenega učenja glede na tematske sklope in glede na posamezne založbe so analizirane. Dodan je primer izvedene učne priprave za primer izkustvenega učenja v tretjem razredu, pri predmetu spoznavanje okolja. V prilogah je dodan izpis nekaj dejavnosti načrtovanih za izvajanje izkustvenega učenja v učilnici in zunaj nje.
Ključne besede: predmet spoznavanja okolja, pomen izkušnje, izkustveno učenje, priročniki za učitelje, okoljska vzgoja
Objavljeno: 18.10.2012; Ogledov: 3987; Prenosov: 683
.pdf Celotno besedilo (2,62 MB)

27.
ZNAMKA DRŽAVE KOT PREDMET MEDNARODNEGA TRŽENJA: PRIMERJAVA SLOVENIJE, KANADE IN AVSTRALIJE
Nina Robič, 2012, diplomsko delo

Opis: V okviru diplomskega seminarja smo se osredotočili predvsem na znamko države kot pre-dmet mednarodnega trženja. V začetnem delu smo se posvetili pojasnjevanju pojmov v zvezi z znamko države in preučili njene sestavine. Dotaknili smo se tudi ozadje pojava blagovne znamke države, njenega pozicioniranja in primerjave blagovne znamke države z blagovno znamko podjetja. S pomočjo slike smo navedli dejavnike oblikovanja podobe države, ti so tržno komuniciranje, poročanje medijev, politična naravnanost in njeni vodje, razne priredite in dogodki, izvoz in promocija izdelkov. V drugem delu smo se lotili primerjave trženja znamke države. Seznanili smo se z znamko Slovenije, Avstralije in Kanade. Posvetili smo se predvsem trženju in uporabi znamke države. V nadaljevanju pa smo se posvetili še iskanju možnostim izboljšave trženja znamke Slovenije, kjer smo podali nekaj predlogov kako pridobiti in privabiti v našo državo širše, tuje občinstvo. S pomočjo primerjave smo želeli prikazati mesto Slovenije v mednarodnem okolju glede trženja znamke države. Prišli smo do spoznanja, da se Slovenija glede na indeks znamke države giblje okoli 50. mesta, natančneje po raziskavi iz leta 2011-2012 zaseda 52. mesto, kar je za dve mesti višje, kot leto prej. Tako uvrstitev lahko prepisujemo temu, da je to mlada država, katera si še oblikuje in izpopolnjuje svojo podobo v svetu.
Ključne besede: znamka države, pozicioniranje znamke, znamka Slovenije, trženje znamke države, znamka Kanade, znamka Avstralije, primerjava znamke države kot predmet mednarodnega trženja.
Objavljeno: 19.12.2012; Ogledov: 1194; Prenosov: 165
.pdf Celotno besedilo (1,71 MB)

28.
ZDRAVSTVENA VZGOJA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA
Renata Bovha, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu Zdravstvena vzgoja pri predmetu spoznavanje okolja proučujemo zastopanost zdravstvenovzgojnih vsebin pri pouku, v prvem triletju osnovne šole. V prvem, teoretičnem delu opredelimo termin zdravstvena vzgoja ter kako je zdravstvena vzgoja vključena v sam vzgojno-izobraževalni sistem. Raziskujemo zastopanost zdravstvenovzgojnih vsebin v nekaterih evropskih osnovnih šolah. Kot zanimivost naj omenimo, da se v finskih osnovnih šolah pojavi samostojen predmet zdravstvena vzgoja. Nadaljnje opredelimo razlike med zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja, ter predstavljamo najpogostejše programe promocije zdravja v šolah. Podrobneje opišemo zelo razširjen projekt Zdrava šola. Teoretični del zaključujemo s predlogi in nasveti o učinkovitejšem poučevanju zdravstvene vzgoje v šoli. V drugem, praktičnem delu predstavljamo analizo primerjave posodobljenega in starega učnega načrta za predmet spoznavanje okolja. Opažamo, da ni razlike v številu zdravstvenovzgojnih ciljev. Sledi analiza učbeniških kompletov založb Rokus, Modrijan in Mladinska knjiga z vidika zastopanosti zdravstvenovzgojnih vsebin pri predmetu spoznavanje okolja v prvem triletju. Ugotavljamo, da Mladinska knjiga v svojih gradivih zajema največ ciljev s področja zdravstvene vzgoje in ponuja temu primerne kvalitetne naloge. Predstavljamo nekaj didaktičnih pripomočkov, ki bodo učiteljem v pomoč pri podajanju zdravstvenovzgojnih vsebin. Izvedli smo pet intervjujev, s katerimi smo dobili mnenja o zdravju v šolah in o delovanju projekta Zdrava šola. Strokovnjakinja Fani Čeh meni, da so učitelji premalo izobraženi za podajanje zdravstvenovzgojnih vsebin. Intervjuvanci so mnenja, da projekt Zdrava šola dobro vpliva na klimo osnovne šole.
Ključne besede: predmet spoznavanje okolja, zdravstvena vzgoja, prvo triletje, promocija zdravja, projekt Zdrava šola, učbeniški kompleti
Objavljeno: 24.04.2013; Ogledov: 1401; Prenosov: 189
.pdf Celotno besedilo (1,02 MB)

29.
POGLAVITNE RAZLIKE MED GRADBENO IN PODJEMNO POGODBO
Urša Prešeren, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava poglavitne razlike med gradbeno in podjemno pogodbo. Gradbena pogodba je vrsta podjemne pogodbe. Ker njen obseg presega zahtevnost in obseg del pri podjemni pogodbi, jo ureja posebno poglavje obligacijskega zakonika. Za primere, ko pravila gradbene pogodbe določenega razmerja ne urejajo, se uporabijo pravila o podjemni pogodbi. Materijo gradbene pogodbe urejajo tudi drugi predpisi kot so Posebne gradbene uzance, Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), ipd. Gradbena pogodba je podvrsta podjemne pogodbe, zato se pri določenih delih in v nekaterih okoliščinah lahko zgodi, da pride do dileme, katera pravna pravila uporabiti. V primeru, da pride spor pred sodišče, se celo tekom sodnega postopka lahko zgodi, da nižje sodišče uporabi pravila podjemne pogodbe, takšno odločitev pa višje sodišče kasneje razveljavi in razmerje podredi pravilom gradbene pogodbe. Določena pravila pri gradbeni pogodbi zakon ureja povsem drugače kot pri podjemni, posledično je za naročnika in izvajalca izjemnega pomena, katerim pravilom bo sodišče razmerje podredilo. Posledice so lahko v tem, kako dolgo bo izvajalec jamčil za opravljeno delo, kako in pod kakšnimi pogoji se lahko dogovorjena cena za opravljeno delo spremeni, vpliv oblike na veljavnost sklenjene pogodbe in druge.
Ključne besede: gradbena pogodba, podjemna pogodba, gradba, obličnost, predmet izpolnitve, določitev cene, odgovornost
Objavljeno: 22.12.2014; Ogledov: 2094; Prenosov: 516
.pdf Celotno besedilo (651,43 KB)

30.
MOTIVIRANJE UČENCEV V UVODNI ETAPI UČNEGA PROCESA PRI POUKU DRUŽBA
Teja Oblak Miklavčič, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi z naslovom Motiviranje učencev v uvodni etapi učnega procesa pri pouku družba smo v teoretičnem delu predstavili pojem motivacije in učne motivacije, njun pomen in teoretična izhodišča. Opisali smo celosten model kakovostnega motiviranja učencev, kriterije kakovosti motivacije in stopnje načrtovanja motiviranja učencev. Predstavili smo strukturo učnega procesa in znotraj nje izpostavili nekaj avtorjev, ki so utemeljili pomembnost uvodne etape v učnem procesu. Ob koncu teoretičnega dela smo opredelili predmet družba, njene cilje, didaktične principe in priporočila ter učne oblike in metode, ki so zapisane v učnem načrtu. V praktičnem delu pričujoče diplomske naloge smo raziskali, ali si učitelji, ki poučujejo družbo v 4. razredu 9-letne osnovne šole, z vidika uvodnega motiviranja učencev lahko pomagajo in uporabijo pri pouku predloge uvodnih motivacij, ki so zapisani v priročnikih za učitelje različnih založb. Analizirali smo pet priročnikov in za vsakega posebej izpisali predloge uvodnih motivacij, ki so zapisani ob vsaki učni temi. Zapisali smo tudi, katere vrste uvodnih motivacij so najbolj priporočene v posameznih priročnikih. Rezultati analize so pokazali, da je v priročnikih pri vsaki učni temi zapisan tudi predlog uvodne motivacije. Vendar pa so ti predlogi monotoni in se ponavljajo. Zato je dobro, da si učitelji sami načrtujejo uvodne motivacije, ki naj bodo čim bolj zanimive, da lahko z njimi pritegnejo pozornost učencev za nadaljnje delo. Ob koncu praktičnega dela je zapisanih nekaj primerov uvodnih motivacij, ki se nam zdijo zanimivi in menimo, da z njimi učitelj lahko pritegne pri učencih dovolj pozornosti in zanimanja za učno temo.
Ključne besede: : motivacija, učna motivacija, predmet družba, uvodna etapa učnega procesa, 4. razred, motiviranje učencev, analiza priročnikov, primeri uvodnih motivacij
Objavljeno: 16.07.2013; Ogledov: 2227; Prenosov: 463
.pdf Celotno besedilo (561,13 KB)

Iskanje izvedeno v 0.18 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici