| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 40
Na začetekNa prejšnjo stran1234Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
INTEGRACIJA S SISTEMOM ZA ELEKTRONSKO VLAGANJE PREDLOGOV IZVRŠB
Leon Dobnik, 2009, diplomsko delo

Opis: Z ustanovitvijo Centralnega oddelka za izvršbo na podlagi verodostojne listine, (CoVL) je bil leta 2008 v Republiki Sloveniji storjen pomemben korak k informatizaciji slovenskega pravosodja. Od takrat naprej izvršilni postopek za predloge izvršb na osnovi verodostojne listine poteka avtomatizirano in v elektronski obliki. Informatizacija izvršilnega postopka in ustanovitev CoVL omogoca elektronsko poslovanje med sodišci in vlagatelji predlogov izvršb, katerega dosežemo z uporabo standardnih informacijskih tehnologij, kot so jezik XML, XML shema, spletne storitve, elektronski podpis, idr. V diplomski nalogi predstavimo izvršilni postopek in z njim povezane pojme, razišcemo pravno podlago zanj, opišemo delovanje CoVL in aplikacijo E-izvršbe, s pomocjo katere je mogoce predloge izvršb izpolnjevati in jih elektronsko vlagati na CoVL. E-izvršbe hkrati predstavljajo integracijo upnikovega IS s CoVL, zato v nadaljevanju predstavljamo tudi podrobnosti integracije in izkušnje, ki smo jih ob tem pridobili.
Ključne besede: e-poslovanje, e-izvršba, informacijska podpora, predlog izvršbe
Objavljeno: 13.03.2009; Ogledov: 2782; Prenosov: 506 
(1 glas)
.pdf Celotno besedilo (6,60 MB)

3.
ANALIZA SPLETNEGA MESTA NA PRIMERU WWW.DILE.SI
Sašo Kure, 2009, diplomsko delo

Opis: Svetovni splet povezuje dnevno okoli 22 odstotkov svetovne populacije, ki obiskuje po raziskavi spletne družbe Netcraft skorajda 190,000.000 spletnih mest. Glede na ekspanzijo spletnih strani v začetnih letih novega tisočletja je glede na razvoj interneta sedaj potrebno spletne strani prenoviti. Internet nudi nove funkcionalnosti in tisti, ki vsaj deloma ne sledi trendom, je obsojen vsaj na neizkoriščen delež marketinških aktivnosti. Prvi korak k prenovi spletne strani predstavlja analiza obstoječega spletnega mesta s pomočjo določenih kvantitativnih in kvalitativnih metod ocenjevanja. Na podlagi teh ocen lahko podjetje pridobi pomembne informacije, ki služijo za nadaljnje odločitve, kako izboljšati spletno mesto in izkoristiti potencial spleta. V okviru družbe Konik, d.o.o., so se v poslovni enoti Dile v letu 2007 odločili za prenovo obstoječe trženjske strategije, v katero spada tudi prenova obstoječega spletnega mesta www.dile.si, nastale v letu 2004. Glavni cilj prenove spletnega mesta je posodobitev zunanje podobe, izboljšanje možnosti pridobivanja informacij o njihovih produktih kot tudi o informacijah, ki se navezujejo na zdravje. Namen diplomske naloge je predstavitev analize izbranega spletnega mesta www.dile.si s pomočjo izbranih kvalitativnih in kvantitativnih metod ocenjevanja in predstaviti predlog prenovljenega spletnega mesta.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE: internet, spletno mesto www.dile.si, prenova spletnega mesta, metode analiziranja spletnega mesta, predlog spletnega mesta.
Objavljeno: 10.07.2009; Ogledov: 2493; Prenosov: 268
.pdf Celotno besedilo (656,65 KB)

4.
ZEMLJIŠKI DOLG IN ZEMLJIŠKO PISMO
Viktor Voršič, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga obravnava zemljiški dolg in zemljiško pismo ob dognanjih pravne znanosti naših in tujih pravnih strokovnjakov z upoštevanjem normativne ureditve tega področja v Republiki Sloveniji kjer še ni ustrezne sodne prakse, na način, da bo skozi primere prednosti in slabosti, v prihodnosti prispevala k uveljavitvi tega instrumenta stvernopravnega zavarovanja obveznosti kot prevladujoče oblike stvarnopravnega zavarovanja obveznosti predvsem na gospodarskem področju tudi pri nas, kot je to na območjih, kjer je zemljiški dolg eden izmed osnovnih in absolutno prevladujočih oblik stvarnopravnih zavarovanj, Republika Slovenija pa zaradi, zgodovinskih, gospodarskih in strateško geografskih okoliščin neposredno dolgoročno vezana na ta območja.
Ključne besede: zemljiški dolg, zemljiško pismo, akcesornost, neakcesornost, notarski zapis, izvršljivost, orderski vrednostni papir, vrednostni papir po odredbi, prenosljivost, indosament, rekta klavzula, predlog za vknjižbo zemljiškega dolga, predlog za izbris zemljiškega dolga.
Objavljeno: 03.05.2010; Ogledov: 5097; Prenosov: 738
.pdf Celotno besedilo (335,97 KB)

5.
VPIS ETAŽNE LASTNINE V ZEMLJIŠKO KNJIGO
Nastja Krašovec, 2010, diplomsko delo

Opis: Etažna lastnina je poseben institut stvarnega prava. Njena posebnost se kaže v tem, da predstavlja lastninsko pravico na posameznem delu stavbe in hkrati solastninsko pravico na skupnih delih stavbe. Etažni lastniki se velikokrat ne zavedajo, da imajo poleg pravic tudi določene obveznosti in da je za mirno notranje sožitje v večstanovanjski stavbi pomembno, da so razmerja med njimi zakonsko urejena. Pomemben element povezan z etažno lastnino je njen vpis v zemljiško knjigo. Zaradi neurejenih razmer iz časov družbene lastnine še danes številna stanovanja niso evidentirana v zemljiški knjigi. Zakonodajalec sicer skuša z različnimi zakonskimi rešitvami to področje čim bolj urediti, vendar mu to še do danes ni popolnoma uspelo. Namen diplomske naloge je predstaviti ureditev etažne lastnine pri nas, torej opisati osnovne pojme povezane z etažno lastnino in vpis le-te v zemljiško knjigo. V diplomski nalogi obravnavam: pojem in pravno ureditev etažne lastnine, odstop etažne lastnine od dveh temeljnih načel stvarnega prava, skupne in posebne dele v etažni lastnini, nastanek, razpolaganje in prenehanje etažne lastnine, postopek vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo, na koncu pa še bistvene značilnosti posameznih zakonov, povezanih s področjem etažne lastnine.
Ključne besede: Etažna lastnina, posamezni deli, skupni deli, razmerja med etažnimi lastniki, vpis stavbe v kataster stavb, zemljiškoknjižni predlog, zemljiška knjiga.
Objavljeno: 10.06.2010; Ogledov: 5723; Prenosov: 768
.pdf Celotno besedilo (526,97 KB)

6.
FINANCIRANJE INVESTICIJ V VAROVANA STANOVANJA
Mateja Finžgar, 2010, diplomsko delo

Opis: Staranje človeka je proces, ki poteka vse življenje. V razvitem svetu je že dlje časa značilno podaljševanje življenjske dobe prebivalstva. Proces staranja prebivalstva je predvsem v razvitejših državah tesno povezan z zniževanjem rodnosti in smrtnosti starejšega prebivalstva, kar vpliva na starostno strukturo prebivalstva. Dejstvo je, da se tudi prebivalstvo v Sloveniji stara in da število starejših občanov, starih nad 65 let, narašča. Napovedi za prihodnost obetajo naraščanje povpraševanja po zagotovitvi sodobnejših nastanitvenih zmogljivosti za tiste prebivalce, ki sicer še ne potrebujejo domskega varstva, vendar ne morejo živeti povsem samostojno, saj potrebujejo nego ali delno pomoč druge osebe in prav temu so namenjena varovana oziroma oskrbovana stanovanja. Varovana stanovanja so namensko grajena stanovanja in tehnično prilagojena starejšim in funkcionalno oviranim ljudem. Namenjena so starejšim od 65 let, katerim starost in zdravstvene razmere dopuščajo razmeroma samostojno življenje ob manjši ali večji pomoči strokovnega osebja. Stanovalci so tako deležni socialne in zdravstvene oskrbe štiriindvajset ur dnevno čez vse leto. Praviloma se varovana stanovanja nahajajo v neposredni bližini domov za starejše, saj je v teh domovih praviloma prisotna tudi socialno-zdravstvena služba, ki skrbi za socialno oskrbo in nego oskrbovanca. Podatki o zasedenosti objektov z varovanimi stanovanji po posameznih občinah potrjujejo, da je zanimanje na slovenskem trgu za varovana stanovanja zelo veliko in da povpraševanje presega ponudbo tovrstnih stanovanj. Pri gradnji varovanih stanovanj je pomembno dobro poznavanje vseh temeljnih komponent izvedbe investicijskega projekta z oblikovanjem ustreznega predloga finančne konstrukcije, ki naj bi vseboval stvarno napoved gibanja denarnih tokov v obdobju financiranja investicije in v obdobju njenega odplačevanja. Rentabilnost naložbe lahko opredelimo z izračunom nekaterih pomembnejših kazalnikov učinka naložbe z upoštevanjem razmerja med donosom in vloženimi sredstvi, hkrati pa je treba upoštevati še stroške financiranja in rentabilnost lastnih virov financiranja z namenom določitve take ekonomske cene za kvadratni meter stanovanja, ki bo sprejemljiva tako za najemnika kot za samega investitorja, ki stremi k zapolnitvi vseh razpoložljivih zmogljivosti. Odločitev o investiciji je ena najpomembnejših poslovnih odločitev za vsakega investitorja. Investitor se danes odloča o višini vložka potrebnih denarnih sredstev s ciljem maksimiziranja koristnosti v prihodnosti. Za analizo učinkovitosti investicijskega projekta moramo zato izbrati takšna merila, ki so usklajena s standardi, normativi in predvidenimi stroški naložbe in hkrati omogočajo izbiro najdonosnejše naložbe med različnimi možnostmi. V zvezi z ocenjevanjem uspešnosti projekta se tako običajno uporablja delitev na statične in dinamične metode. Pri obeh pristopih se za oceno uporablja določena metodologija, s tem da statične metode ne upoštevajo časovne komponente, medtem ko dinamične metode čas upoštevajo kot element pri trajanju investicije in ocenjevanju donosnosti naložbe. Pri financiranju investicij se lahko potencialni investitorji odločijo bodisi za projektno oziroma zunajbilančno financiranje bodisi izberejo katero od drugih oblik financiranja investicijskih projektov (leasing, samofinanciranje, dolžniško financiranje). Po drugi strani glavne vire financiranja investicijskih projektov med drugim predstavljajo tako komercialne banke in rizični kapital kot izdaja obveznic na domačem ali mednarodnih trgih kapitala. Na področju gradnje oskrbovanih stanovanj imata pomembno vlogo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki je bil leta 1991 ustanovljen z namenom izvajanja nacionalnega stanovanjskega programa oziroma za spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj, ter Nepremičninski sklad Republike Slovenije, ki sofinancira pridobivanje varovanih stanovanj za starejše na način, da daje dogoročna p
Ključne besede: Staranje prebivalstva, vzroki in posledice staranja prebivalstva, institucionalna mreža storitev za starejše občane, varovana stanovanja, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Nepremičninski sklad Republike Slovenije, predlog finančne konstrukcije, ocena učinkovitosti investicijskega projekta, statične metode, dinamične metode, projektno financiranje, javno in zasebno partnerstvo, leasing, samofinanciranje, dolžniško financiranje, komercialne banke, izdaja obveznic, rizični kapital.  
Objavljeno: 14.12.2010; Ogledov: 2765; Prenosov: 400
.pdf Celotno besedilo (1,25 MB)

7.
ELEKTRONSKO VLAGANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH PREDLOGOV
Maja Dvoršič, 2010, diplomsko delo

Opis: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) je pravni predpis, ki določa jasna pravila glede organizacijske strukture zemljiške knjige ter pravila glede pravnih učinkov vpisovanja pravic in pravnih dejstev na nepremičninah v zemljiško knjigo. Prav zaradi pomembnosti zemljiške knjige, kot javnega registra v diplomskem delu predstavljam prihajajočo ureditev, ki bo dopolnila in spremenila Zakon o zemljiški knjigi (novela ZZK-1C). Novela zakona uvaja celovito informatizacijo vseh procesov, povezanih z odločanjem o vpisih, uvaja pa se tudi informatizirana zbirka listin. Eden od pomembnejših ciljev predloga novele je znižanje časovnega obdobja in poenostavitev zadnje in pravno najpomembnejše faze poslovanja z nepremičninami — vpisa v zemljiško knjigo, zato bo po novi ureditvi obvezna elektronska vložitev zemljiškoknjižnega predloga. Uvedba predlaganih sprememb in informatizacija sistema bosta omogočili zmanjšanje deleža nepopolnih zemljiškoknjižnih predlogov, hitrejše odločanje v postopkih zemljiškoknjižnih vpisov, večjo učinkovitost sodstva zaradi novega dodeljevanja zadev v reševanje in hkrati enakomerno obremenjenost zemljiškoknjižnih sodišč.
Ključne besede: zemljiškoknjižno pravo, zemljiška knjiga, elektronska zemljiška knjiga, zemljiškoknjižni predlog, elektronski zemljiškoknjižni predlog, zemljiškoknjižni vpis
Objavljeno: 08.10.2010; Ogledov: 3203; Prenosov: 402
.pdf Celotno besedilo (392,14 KB)

8.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU
Tina Rušec Gitner, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga vsebuje dvanajst poglavij, od tega jih je osem z teorijsko vsebino in eno raziskovalno. Prvo poglavje sem namenila uvodu. V drugem poglavju sem začela opisovati teoretični del naloge in to kar z motivacijo. Nato sem naslednje poglavje nadaljevala z motivacijskimi teorijami, ki sem jim dodala še motivacijske modele. Peto poglavje govori o motivaciji v delovnem okolju. Faktorje in dejavnike, ki motivirajo zaposlene sem opisala v šestem poglavju. V sedmem poglavju sem se dotaknila teme vzrokov nemotiviranosti zaposlenih. Osmo poglavje pa sem namenila delovnemu zadovoljstvu, ki mu je sledilo še vodenje kot motivacija. Osrednji del diplomske naloge v desetem poglavju zavzema empirična raziskava, kje sem predstavila obe organizaciji, metodologijo zbiranja podatkov, predstavila rezultate anket ter poskušala potrditi ali ovreči zastavljeno hipotezo. V enajstem poglavju sem na podlagi rezultatov podala predloge za izboljšanje. V zadnjem, dvanajstem poglavju sem povzela vse zaključke in jih opisala v sklepu. Ključni rezultati raziskave nam pokažejo, da so medsebojni odnosi med zaposlenimi v zasebnem in javnem sektorju slabi, kar sem dokazala s preverjanjem dveh hipotez in sicer H0, da so medsebojni odnosi v obeh sektorjih dobri in H1, da so medsebojni odnosi slabi. Glede na odgovore anketirancev pa je razvidno, da so medsebojni odnosi v zasebnem sektorju boljši kot v javnem, na kar pa po mojem mnenju ne vpliva to v katerem sektorju so anketiranci zaposljeni ampak kakšni so njihovi karakterji in osebnostne lastnosti. Pri ugotavljanju zadovoljstva z nagrajevanjem, sem si postavila dve hipotezi in sicer H0, da je zadovoljstvo enako in H1, da je zadovoljstvo različno v javnem in zasebnem sektorju. Po preverjanju hipotez sem ugotovila, da zaposleni v javnem in zasebnem sektorju niso enako zadovoljni z nagrajevanjem, saj se iz odgovorov anketirancev razvidno, da so v zasebnem sektorju bolj zadovoljni z nagrajevanjem kot pa v javnem. To se mi zdi nekako tudi bolj razumljivo, saj v javnem sektorju pravila za nagrajevanje določi država in zato tu veljajo določene omejitve, dočim v zasebnem sektorju imajo nadrejeni bolj proste roke in lahko za uspešno delo delavca bolj nagradijo kot pa nadrejeni v javnem sektorju. Glavno hipotezo smo sprejeli na podlagi štirih podhipotez in ugotovili, da motivacijski dejavniki različno vplivajo na motivacijo zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju. Da hipoteza drži je razvidno tudi iz rezultatov ankete, saj se odgovori med obema sektorjema razlikujejo. Tak rezultat je bil z moje strani tudi pričakovan, saj imajo nadrejeni v zasebnem sektorju več možnosti za motiviranje zaposlenih kot pa v javnem sektorju. Do razlik prihaja predvsem zato, ker so tudi cilji v zasebnem sektorju drugačni od tistih v javnem sektorju. Za Kendallov koeficient pa lahko povem, da kaže na šibko ujemanje pri rangiranju značilnosti dela med anketiranci.
Ključne besede: motivacija, organizacija, okolje, zadovoljstvo, vodenje, raziskava, podatek, vzrok, anketa, hipoteza, predlog
Objavljeno: 08.03.2011; Ogledov: 3485; Prenosov: 524
.pdf Celotno besedilo (1,83 MB)

9.
VZPOSTAVITEV ZEMLJIŠKOKNJIŽNE LISTINE
Anja Juvan, 2010, diplomsko delo

Opis: V tem diplomskem delu sem pisala o pravnem institutu vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki je tipičen za slovenski pravni red in v enaki obliki ne obstaja v nobenem izmed drugih pravnih redov. Kot je razvidno iz samega imena instituta, ta spada v zemljiškoknjižno pravo in posledično v stvarno pravo. V začetku sem pisala o temeljnih sedmih načelih zemljiškoknjižnega prava, ki je formalno pravo in sestoji iz kogentnih pravnih norm. Opisala sem institut vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se uporabi, ko predlagatelj nima vseh potrebnih dokumentov za veljaven vpis v zemljiško knjigo, ker so se ti izgubili ali uničili. V takšni situaciji sodišče vzpostavi listino, ki predlagatelju omogoči, da svojo stvarno pravico lahko vpiše v zemljiško knjigo. Seveda pa zakon določa pogoje pod katerimi se lahko takšna vzpostavitev izvede. V drugem delu diplomske naloge sem opisala dejanski primer, kjer se je večkrat uporabilo vzpostavitev zemljiškoknjižne listine.
Ključne besede: vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, ZZK-1, SPZ, temeljna načela, predlog, oklic o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izpodbojna tožba, posadna listina, SPB-1 Domžale
Objavljeno: 24.12.2010; Ogledov: 4028; Prenosov: 781
.pdf Celotno besedilo (4,60 MB)

10.
SODNO VARSTVO PRAVICE DO SOJENJA BREZ NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA
Urška Graj, 2011, diplomsko delo

Opis: Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja je ustavna kategorija. Prvi odstavek 23. člena Ustave Republike Slovenije (pravica do sodnega varstva) določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Medtem, ko je pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja torej del ustavne pravice do sodnega varstva, pa je pravica do sojenja v razumnem roku del pravice do poštenega sojenja iz 1. odstavka 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ta pravica zagotavlja vsakomur, ki je stranka v postopku pred sodiščem, sodno odločitev v razumnem roku. Pojem »razumni rok« je pravni standard, ki se določa glede na okoliščine konkretnega primera. Te okoliščine so predvsem: kompleksnost zadeve v dejanskem in pravnem pogledu, pritožnikovo ravnanje, način, na katerega je bila zadeva obravnavana pred pristojnimi organi in narava spora ter njegov pomen za pritožnika. V diplomskem delu je predstavljena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter njena pravna ureditev po Ustavi RS, Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V osrednjem delu diplomske naloge je predstavljen tudi postopek za varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja na hipotetičnem praktičnem primeru. V okviru tega so predstavljeni osnutki nadzorstvene pritožbe, rokovnega predloga, zahtevka za pravično zadoščenje, tožbe in pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice. Na podlagi dosedanje sodne prakse je ugotoviti, da je Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja doprinesel k učinkovitejšemu varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.
Ključne besede: pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, nadzorstvena pritožba, rokovni predlog, pravično zadoščenje tožba, pritožba na Evropsko sodišče za človekove pravice, učinkovito pravno sredstvo.
Objavljeno: 10.02.2011; Ogledov: 6654; Prenosov: 935
.pdf Celotno besedilo (691,82 KB)

Iskanje izvedeno v 0.31 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici