| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
LIKOVNO PEDAGOŠKO DELO Z VIDIKA RABE UČNIH METOD, PRIKAZOVANJA IN DEMONSTRACIJE PRI LIKOVNI UMETNOSTI
Petra Rola, Maja Slatinek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Poznavanje lastnosti didaktičnih metod predstavlja temelj za kakovostno likovno pedagoško delo vsakega likovnega pedagogika. Ker je pouk likovne umetnosti tako raznolik po vsebini in metodah je potrebno, da se učitelj likovne umetnosti pri poučevanju poslužuje najbolj kakovostnega izbora didaktične metode glede na cilj in namen poučevanja. Zato smo želeli v diplomski nalogi raziskati poznavanje didaktičnih metod pri učiteljih razrednega pouka. Osredotočili smo se na didaktični metodi prikazovanja in demonstracije pri poučevanju likovne umetnosti. V teoretičnem delu smo opisali aktivnosti, ki potekajo pri pouku. Opredelili in opisali smo pojem pouka ter njegove poglavitne značilnosti. Predstavili smo učne metode, še posebej smo se osredotočili na učne metode pri pouku likovne umetnosti. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika pridobili podatke o poznavanju značilnosti didaktične metode prikazovanja in demonstracije – kot temeljni metodi pri pouku likovne umetnosti. Dobljene rezultate smo statistično obdelali in ugotovili, da je poznavanje omenjenih didaktičnih metod pri učiteljih razrednega pouka skromno. Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji pomanjkljivo poznajo značilnosti učnih metod, da v večini ne uporabljajo ustreznih metod ob pravem delu učne ure, da ne uporabljajo reprodukcij pri likovni umetnosti, s čimer je povezana tudi raba metode prikazovanja. Izkazalo se je, da mlajši učitelji večkrat posegajo po reprodukcijah umetniških del.
Keywords: didaktične metode, metoda prikazovanja, metoda demonstracije, pouk likovne umetnosti
Published: 16.05.2014; Views: 836; Downloads: 113
.pdf Full text (580,14 KB)

2.
SPREMLJAVA LIKOVNIH SPOSOBNOSTI UČENCEV V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Sara Červek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega, katera se vsebinsko navezujeta na temo Spremljava likovnih sposobnosti učencev v 7. razredu osnovne šole. V prvem, teoretičnem delu smo izhajali iz likovne umetnosti kot učnega predmeta in vanj zajeli vlogo učitelja in učenca. Predstavili smo razvoj otroka z likovnega vidika in prešli na opredelitev ustvarjalnosti. Opisali smo ustvarjalnost in predstavili dejavnike, ki ustvarjalnost omogočajo ali spodbujajo. Pri dejavnikih smo se dotaknili njihovega pomena za ustvarjalnost in po tem opredelili oblikovnost. Oblikovnost smo pojasnili kot pojem in pomemben del likovnega jezika. Pri tem smo izhajali iz oblikotvornih likovnih prvin, kot osnove likovnega prostora in pojasnili likovne spremenljivke, kot njihove lastnosti. Z opisom kompozicije in likovne tehnike smo zaključili prvi del diplomskega dela. V drugem, empiričnem delu diplomskega dela smo interpretirali rezultate raziskave pri nivoju likovnoustvarjalnega in likovnooblikovnega razvoja glede na spol. Vzorec raziskave je zajemal 247 sedmošolcev različnih osnovnih šol, tako smo z raziskavo spremljali likovne sposobnosti deklic in dečkov, rezultate pa komparativno predstavili in odgovorili na raziskovalna vprašanja. Rezultati pri skupnem nivoju likovnooblikovnega razvoja so kazali v prid deklicam, medtem ko ni bilo statistično ugotovljenih razlik pri skupnem nivoju likovnoustvarjalnega razvoja. Merjenje rezultatov posameznih dejavnikov ustvarjalnosti se ponekod statistično razlikujejo, tako so pri dejavnikih likovnega ustvarjanja; senzibilnost, elaboracija, fleksibilno prilagajanje izraznim sredstvom in motorična spretnost v realizaciji ideje, pokazali statistično razliko v prid deklicam. Pri nivoju oblikovnega razvoja so bile boljše deklice, gledano bolj specifično, pri razmnoževanju likovnih elementov (razmnoževanje linije, teksture, valerjev) in pri odnosih med likovnimi elementi. Pri kompoziciji ni bilo statistično značilnih razlik glede na spol.
Keywords: ustvarjalnost, pouk likovne umetnosti, likovnoustvarjalni razvoj učencev, likovnooblikovni razvoj učencev
Published: 22.07.2014; Views: 914; Downloads: 65
.pdf Full text (2,92 MB)

3.
LIKOVNI RAZVOJ UČENCEV 4. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
Mateja Gerjevič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Sodoben pristop poučevanja likovne umetnosti narekuje učitelju tudi zavedanje pomembnosti razvijanja likovno-ustvarjalnih in likovno-apreciativnih sposobnosti pri učencih. Zaradi aktualnosti obravnavane teme smo v diplomskem delu posebno pozornost namenili spremljanju omenjenih sposobnosti pri četrtošolcih. V teoretičnem delu diplomskega dela opredelimo pojem ustvarjalnosti, predstavimo temeljne vidike ustvarjalnosti, kriterije ustvarjalnosti ter povezavo med ustvarjalnostjo in inteligenco. Nato se osredotočimo na ustvarjalnost pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli ter podamo smernice za izvedbo vrednotenja. Dotaknemo se še dejavnikov likovne ustvarjalnosti, preko katerih smo v empiričnem delu proučevali likovno občutljivost otrok. V empiričnem delu diplomskega dela predstavljamo rezultate raziskave, s katero smo preko dejavnikov likovne ustvarjalnosti preverjali likovno občutljivost četrtošolcev z vidika spola in stratuma. Le-to smo spremljali s testom LV1. Analiza rezultatov je pokazala, da obstajajo statistično značilne razlike med spoloma v perceptivnih sposobnostih ter v skupnih likovno-apreciativnih sposobnostih, in sicer v prid deklicam. Pri ugotavljanju razlik med učenci glede na stratum (mestna in primestna OŠ) niso bili zaznani statistično značilni rezultati.
Keywords: ustvarjalnost, likovno-ustvarjalne sposobnosti, likovno-apreciativne sposobnosti, pouk likovne umetnosti v osnovni šoli, vrednotenje pri pouku likovne umetnosti, otroška ustvarjalnost
Published: 22.04.2015; Views: 780; Downloads: 121
.pdf Full text (1,36 MB)

4.
ODNOS MOTIVA PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI V DEVETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Tjaša Dovnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo z naslovom Odnos do motiva pri pouku likovne umetnosti v devetem razredu osnovne šole je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Namen diplomskega dela je, ugotoviti priljubljenost različnih motivov likovnih del v devetem razredu osnovne šole, raziskati, katera likovna dela so učencem všeč in kateri likovni motivi jih najbolj pritegnejo ter kako na ta izbor vplivata spol in okolje učencev. V prvem, teoretičnem delu predstavljamo likovno vrednotenje v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju in načine izvajanja le-tega. Dotaknemo se izbire primernih likovnih del za likovno vrednotenje pri likovni umetnosti in predstavljamo izsledke o dosedanjih ugotovitvah raziskav o vrednotenju umetniških del pri otrocih in učencih. Nato se posvečamo plastem likovnega dela. Teoretični del dopolnjujemo s predstavitvijo likovne apreciacije, njenih osnovnih značilnosti, terminološke opredelitve in njenim razvojem pri učencih. Teoretična izhodišča zaključujemo s predstavitvijo umetniških del, ki smo jih zajeli v raziskavo. V empiričnem delu predstavljamo analizo rezultatov raziskave, s katero smo želeli ugotoviti priljubljenost različnih motivov izbranih umetniških del pri učencih ter ugotoviti, kako na izbor vplivata spol in okolje učencev. V raziskavi so sodelovali učenci devetih razredov osnovnih šol iz podravske regije. Med predstavljenimi umetniškimi deli so učenci izbrali dela, ki so jim bila najbolj všeč. Rezultati raziskave kažejo na obstoj statistično značilnih razlik med spoloma pri priljubljenosti motivov pri kar petih od osmih sklopov umetniških del. Pri spremljanju razlik glede na stratum pa smo le v enem sklopu zaznali obstoj statistično značilnih razlik. Raziskava je pomembna, saj je lahko v veliko pomoč učiteljem pri načrtovanju likovno-pedagoških vsebin pri pouku likovne umetnosti. S tem bi lahko učencem omogočili večjo željo, dodatno motivacijo, boljše zaznavanje in doživljanje pri spoznavanju umetniških del v domačem in svetovnem merilu likovne umetnosti.
Keywords: pouk likovne umetnosti, odnos do motiva, likovno vrednotenje, likovna apreciacija
Published: 16.02.2016; Views: 692; Downloads: 83
.pdf Full text (4,29 MB)

5.
Kombinirane likovne tehnike v prvem razredu osnovne šole
Mojca Borko, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Kombinirane likovne tehnike v prvem razredu osnovne šole govori o možnostih kombiniranja likovnih tehnik znotraj istega področja likovne umetnosti ali med različnimi področji, ki so: risanje, slikanje, grafika, kiparstvo in arhitektura. V teoretičnem delu smo predstavili pouk likovne umetnosti, likovne tehnike in materiale v prvi triadi (risarske, slikarske, grafične likovne tehnike, kiparske likovne materiale, materiale za oblikovanje prostora in kombinirane likovne tehnike), artikulacijo učne ure pri pouku likovne umetnosti z vidika likovne tehnike, predstavili smo splošne in specifične metode dela s poudarkom na tistih metodah, ki se nanašajo na likovno tehniko in na demonstracijo likovne tehnike. Opisali smo tudi značilnosti otrokovega likovnega izražanja v prvem razredu, saj je poznavanje likovnega razvoja za delo pri pouku likovne umetnosti zelo pomembno. V empiričnem delu smo izvedli študijo primera, s katero smo želeli ugotoviti, kako učenci samostojno kombinirajo različne likovne tehnike pri reševanju likovne naloge. Zasnovali smo pet likovnih nalog s kombiniranimi likovnimi tehnikami ter jih izvedli z 18 učenci prvega razreda podeželske osnovne šole. Podatke smo zbirali z opazovanjem, z udeležbo, fotografiranjem ter analizo likovnih izdelkov. V sklepnem delu smo predstavili ključne ugotovitve študije primera in podali mnenje o opravljenem lastnem strokovnem delu.
Keywords: pouk likovne umetnosti, metode dela, likovni razvoj otrok, kombinirane likovne tehnike, razredni pouk
Published: 21.09.2016; Views: 2499; Downloads: 504
.pdf Full text (1,57 MB)

6.
Tematski sklop Slikanica brez besedila v petem razredu osnovne šole
Vesna Turinek, 2017, master's thesis

Abstract: Namen naše raziskave je bil zasnovati, izvesti in preučiti tematski sklop Slikanica brez besedila pri pouku likovne umetnosti v petem razredu osnovne šole, kjer bi učenci s pomočjo slikanic brez besedila spoznavali njihove elemente oblikovanja in jo tudi sami oblikovali po svoji zamisli. Pri raziskovanju smo kot osnovno raziskovalno metodo uporabili deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja s pomočjo študije primera. V raziskavo je bil vključen neslučajnostni vzorec učencev petega razreda ene izmed slovenskih osnovnih šol ter njihova likovna pedagoginja. Podatke smo zbrali z anketnimi vprašalniki za učence pred in po izvedbi tematskega sklopa, intervjujem likovne pedagoginje in analize nastalih slikanic brez besedila. Raziskava je pokazala, da učenci petega razreda, ki so bili vključeni v raziskavo, slikanice brez besedila slabo poznajo, ker se z njimi ne srečujejo več pogosto. Po izvedbi tematskega sklopa je bilo njihovo poznavanje boljše, v večini so tudi izrazili pozitivno stališče do oblikovanega sklopa. Poleg tega so ustvarili lastne slikanice brez besedila v obliki leporella, kjer so v večini upoštevali obravnavane elemente oblikovanja. Na podlagi dobljenih rezultatov smo prišli do ugotovitve, da je bil naš tematski sklop primerno načrtovan in izveden.
Keywords: slikanica brez besedila, slikanica, tematski sklop, peti razred, pouk likovne umetnosti, likovna vzgoja, ilustracija
Published: 13.10.2017; Views: 478; Downloads: 75
.pdf Full text (5,14 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica