| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 16
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
DINAMIČNA ANALIZA RAZLIČNIH SISTEMOV VEČETAŽNIH LESENIH ZGRADB
Katja Pintarič, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava dinamično analizo različnih sistemov večetažnih lesenih zgradb, in sicer okvirni sistem, malostenski panelni sistem in KLH sistem. Med posameznimi sistemi so izvedene primerjave nihajnih časov konstrukcije. Le te lahko določimo z izračunom po znanih postopkih iz dinamike konstrukcij ali s približnimi enačbami, ki jih navaja SIST EN 1998-1. Na podlagi teh rezultatov je določena velikost potresne sile, ki je razporejena po posameznih etažah. V okviru panelnega sistema z mavčno-vlaknastimi ploščami je določen tudi vpliv torzije na konstrukcijo, maksimalna obremenitev na panel in napetosti, ki nastanejo v plošči.
Ključne besede: lesene zgradbe, okvirni sistem, panelni sistem, KLH sistem, dinamična analiza, nihajni čas, potresna obtežba
Objavljeno: 02.03.2010; Ogledov: 3055; Prenosov: 455
.pdf Celotno besedilo (1,82 MB)

3.
VPLIV IZBIRE POSTOPKA IZRAČUNA NIHAJNEGA ČASA NA VELIKOST POTRESNEGA VPLIVA
Matevž Stegnar, 2010, diplomsko delo

Opis: Zaradi zagotovitve potresne varnosti vsake konstrukcije je potrebno določiti njene maksimalne obremenitve v skladu s predpisom. Bistvo diplomskega dela je tako potresna analiza dvoetažne jeklene konstrukcije z določitvijo velikosti potresnega vpliva glede na izbiro postopka za izračun prvega nihajnega časa konstrukcije. Konstrukcijska parametra, ki preko prvega nihajnega časa najbolj neposredno vplivata na velikost potresnega vpliva, sta masa in togost konstrukcije in zato smo se v diplomskem delu orientirali v opazovanje vpliva modeliranja mase in togosti konstrukcije na velikost in porazdelitev potresnega vpliva. Rezultati računskih analiz so pokazali, da vrednosti opazno variirajo z izbiro postopka nihajnega časa.
Ključne besede: potres, potresna analiza, dinamični model, Evrokod 8, masa in togost konstrukcije, metoda ekvivalentne konzole, lastna frekvenca, metoda končnih elementov, jeklena konstrukcija, elastični spekter odziva
Objavljeno: 26.08.2010; Ogledov: 3060; Prenosov: 518 
(2 glasa)
.pdf Celotno besedilo (1,35 MB)

4.
VPLIV IZBIRE POSTOPKA IZRAČUNA NIHAJNEGA ČASA NA VELIKOST POTRESNEGA VPLIVA IN EKONOMSKE POSLEDICE
Nina Jug, 2011, diplomsko delo

Opis: Pri potresno odporni gradnji objektov moramo izpolniti vse zahteve varnosti, ki jih podajajo predpisi, zato moramo določiti maksimalne obremenitve objekta. V diplomskem delu je obravnavana jeklena konstrukcija s šestimi etažami. Analizirala sem, kako na velikost projektnega potresnega vpliva vplivajo različni izbrani postopki izračuna prvega nihajnega časa. Samo na takšen način sem lahko ocenila, kako je velikost potresnega vpliva povezana z izbiro metode analize in posledično, kakšni so stroški gradnje objekta. Masa in togost konstrukcije sta konstrukcijska parametra, ki imata preko prvega nihajnega časa največji vpliv na velikost potresnega vpliva, zato je v ospredju diplomskega dela opazovanje vpliva izbire modeliranja konstrukcije na velikost in porazdelitev potresnega vpliva. Rezultati so pokazali, da se pojavijo opazne razlike v izbiri velikosti profilov stebrov konstrukcije glede na izbrano metodo, po kateri sem računala nihajne čase in velikosti potresne sile. Z ekonomskega vidika to pomeni, da vrednost stebrov celotne jeklene konstrukcije variira z izbiro postopka izračuna nihajnega časa in da je smiselno narediti analizo za različne tipe profilov, npr. za profile HEM in HEA.
Ključne besede: potres, potresna analiza, dinamični model, prostostne stopnje, horizontalni pomiki, Evrokod 8, masa in togost konstrukcije, lastna frekvenca, nihajni čas, metoda končnih elementov, jeklena konstrukcija, jekleni profil, ekonomska analiza.
Objavljeno: 25.08.2011; Ogledov: 1945; Prenosov: 277
.pdf Celotno besedilo (2,45 MB)

5.
PRIMERJAVA REZULTATOV RAZLIČNIH MODELOV OKVIRNE KONSTRUKCIJE PRI ANALIZI POTRESNEGA VPLIVA
Janja Roj, 2012, diplomsko delo

Opis: Pri potresni analizi se lahko uporabljajo različni modeli konstrukcij ter različne metode za izračun dinamičnih karakteristik konstrukcij, ki predstavljajo osnovo za analizo potresnega vpliva. Vodilo teh različnih pristopov je želja doseči dovolj dobre približke s čim enostavnejšimi metodami, ki nam prihranijo mnogo časa, še posebej v fazi snovanja konstrukcije. V diplomskem delu se za konstrukcijo, povzeto po strokovni literaturi, primerjajo rezultati različnih računskih pristopov več modelov konstrukcije, ki se razlikujejo po zahtevnosti. Za izračun nihajnega časa se uporabijo: ravninski model (analiziran z izrekom o ohranitvi mehanske energije, enačbo 4.9 iz SIST EN 1998 in dinamično matriko konstrukcije) in prostorninski model (analiziran s 3D pseudo analizo in z metodo končnih elementov z računalniškim programom Sofistik). Zaključek dela predstavlja primerjava dobljenih rezultatov z rezultati iz literature. Primerjava je jasno pokazala, da razlike lahko izvirajo tako iz poenostavitve računskega modela kot tudi iz metode analize. Te ugotovitve niso bile presenetljive, saj se je potrdilo, da ujemanje rezultatov narašča z dvigom kvalitete računskega modela. Hkrati se je izkazalo tudi, da zmanjšanje napake dejansko ni sorazmerno povečanju računskega napora pri uporabi kvalitetnejših modelov. Za obravnavano konstrukcijo, ki je regularna po višini in tlorisu, se je tako izkazalo, da je tudi ravninski model vodil do rezultatov, ki so znotraj sprejemljivih inženirskih meja.
Ključne besede: gradbeništvo, diplomsko delo, potresna analiza, okvirna konstrukcija, nihajni čas
Objavljeno: 21.02.2012; Ogledov: 2176; Prenosov: 183
.pdf Celotno besedilo (18,50 MB)

6.
PRIMERJAVA REZULTATOV METODE Z VODORAVNIMI SILAMI Z REZULTATI MODALNE ANALIZE S SPEKTRI ODZIVA
Denis Imamović, 2011, diplomsko delo

Opis: Za zagotovitev potresne varnosti konstrukcije je potrebno določiti maksimalne projektne obremenitve konstrukcije v skladu s predpisom. Standard EN 1998-1:2006 pri analizi konstrukcije dovoljuje poenostavitve, ki so odvisne od tlorisne pravilnosti konstrukcije, in od pravilnosti konstrukcije po višini. Za konstrukcije, ki so pravilne po višini, je dovoljeno uporabiti metodo z vodoravnimi silami. Pri konstrukcijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pravilnost po višini, je potrebno uporabiti zahtevnejšo modalno analizo s spektri odziva. Čeprav ta metoda za konstrukcije pravilne po višini ni obvezna, jo je za take konstrukcije vseeno dovoljeno uporabiti namesto metode z vodoravnimi silami. Bistvo diplomskega dela je primerjava rezultatov metode z vodoravnimi silami in modalne analize s spektri odziva za izračun potresnih vplivov konstrukcije, ki je pravilna po višini. Za izbrano obravnavano konstrukcijo, pravilno tudi v tlorisu, smo tako na osnovi ravninskih modelov z obema metodama izračunali velikosti projektnih potresnih sil, ter pripadajoči horizontalni etažni pomiki. Tako smo ugotovili smiselnost uporabe metode modalne analize s spektri odziva pri konstrukcijah, pravilnih po višini. Primerjava rezultatov obeh metod je pokazala, da izračunane vrednosti opazno variirajo z izbiro metode.
Ključne besede: potresna analiza, prostostne stopnje, pravilnost po višini, dinamični model, Evrokod 8, masa in togost konstrukcije, lastne frekvence, nihajni časi, elastični spekter odziva, metoda z vodoravnimi silami, modalna analiza s spektri odziva
Objavljeno: 24.01.2012; Ogledov: 2873; Prenosov: 532
.pdf Celotno besedilo (2,00 MB)

7.
VERIFIKACIJA RAZLIČNIH MODELOV STAVB ZA ANALIZO NIHAJNIH ČASOV GLEDE NA ŠTEVILO ETAŽ
Andrej Gril, 2013, diplomsko delo

Opis: Pri potresni analizi konstrukcij se lahko uporabljajo različni modeli in metode, s katerimi lahko analiziramo obnašanje konstrukcije. Glede na stopnjo pravilnosti konstrukcije je tudi predpisana izbira računskega modela in metode, ki se uporabita za izvedbo potresne analize. Namen diplomskega dela je bilo opazovanje obnašanja različnih ravninskih modelov konstrukcij glede na število etaž konstrukcije. Zato smo v diplomskem delu uporabili konstrukcijo iz strokovnega članka, za katero smo izračunali pomike in nihajne čase. Glede na to, da je konstrukcija tlorisno pravilna in po višini tudi smo lahko uporabili dva modela po Buchholdtu, dve metodi iz Slovenski standard SIST EN 1998-1 in računalniški program Tower 7. V zaključku smo izvedli primerjavo dobljenih pomikov in nihajnih časov, ter na osnovi izračunanih vrednosti podali komentarje posameznih modelov.
Ključne besede: gradbeništvo, diplomsko delo, potresna analiza, okvirna konstrukcija, nihajni čas
Objavljeno: 09.05.2013; Ogledov: 1158; Prenosov: 140
.pdf Celotno besedilo (2,00 MB)

8.
STATIČNA IN DINAMIČNA ANALIZA POSLOVNO-INDUSTRIJSKEGA OBJEKTA ARNOVSKI GOZD
Miha Pukšič, 2013, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava statično in dinamično analizo poslovno-industrijskega objekta Arnovski gozd. Za poslovno leseno konstrukcijo so bili izračunani nihajni časi s pomočjo dinamične matrike za ravninski model in z modalno analizo v programu SAP2000 za prostorski model. Za merodajno horizontalno obtežbo so bile preverjene nosilnosti stenskih elementov, določena so bila potrebna sidra za prevzem sidrnih sil in preverjene tlačne napetosti pravokotno na vlakna zaradi horizontalne obtežbe kot vertikalnih obtežb, za katere so bili prav tako zdimenzionirani potrebni nosilci. Statična in dinamična analiza ter dimenzioniranje jeklenih skladišč tik ob poslovnem delu objekta in statična analiza ter dimenzioniranje armirano-betonskih elementov so bili opravljeni v okviru projekta »Razvojni projekt poslovno-skladiščnega objekta Arnovski gozd«, iz katerega so se privzeli horizontalni pomiki jeklenih konstrukcij, na podlagi le-teh pa je bila določena potrebna dilatacija med temeljnimi ploščami posameznih objektov.
Ključne besede: lesene zgradbe, dinamična analiza, statična analiza, nihajni čas, potresna obtežba
Objavljeno: 16.09.2013; Ogledov: 1510; Prenosov: 313
.pdf Celotno besedilo (5,99 MB)

9.
ZASNOVA IN RAČUNSKA ANALIZA JEKLENEGA STOLPIČA VIŠINE 30 M
Rok Gradišnik, 2015, magistrsko delo

Opis: Namen magistrskega dela je zasnova, statična in potresna analiza ter dimenzioniranje jeklene osem-etažne poslovne stavbe z armirano betonsko dvoetažno podzemno garažo, vključno s temeljenjem in varovanjem gradbene jame. Za zasnovo, računsko analizo in dimenzioniranje so uporabljeni računalniški programi ArchiCAD 18, Tower 7, Robot Structural Analysis 2015 in Plaxis 8.2. Pri računski analizi in dimenzioniranju so upoštevani veljavni standardi Eurocode od SIST EN 1990 do SIST EN 1998.
Ključne besede: gradbeništvo, jeklene konstrukcije, poslovna stavba, zasnova, statična in potresna analiza, dimenzioniranje
Objavljeno: 21.09.2015; Ogledov: 840; Prenosov: 149
.pdf Celotno besedilo (22,08 MB)

10.
DOLOČANJE ETAŽNIH SPEKTROV POSPEŠKOV GRADBENIH KONSTRUKCIJ
Matjaž Vrbek, 2016, magistrsko delo

Opis: Vrednost gradbene konstrukcije (t.i. primarne konstrukcije) pogosto predstavlja manjši delež celotne investicije, preostanek pa predstavljo vgrajeni nekonstrukcijski elementi in oprema (t.i. sekundarna konstrucija). Kljub tako velikemu deležu se opremi v splošnem posveča majhna pozornost pri projektiranju, približni postopki, ki so v veljavi v predpisih, pa so zelo netočni in posledično neprimerni. Eden izmed načinov, s katerim lahko ocenimo vpliv potresa na opremo, so etažni spektri pospeškov. Zaradi prezahtevnega točnega postopka v inženirski praksi, ki vključuje uporabo analize časovnega odziva, se bomo v magistrskem delu osredotočili na približno metodo, imenovano direktna metoda za izračun etažnih spektrov pospeškov, ki sta jo razvila Vukobratović in Fajfar. Metoda je uporabna tako za sisteme z eno prostostno stopnjo kot tudi z več prostostnimi stopnjami, upoštevamo pa lahko tako linearni kot tudi nelinearni odziv gradbene konstrukcije. Kljub enostavnosti postopka, ki uporablja zaključene izraze, daje metoda zadovoljive rezultate in je tako primerna in uporabna za vsakdanjo inženirsko prakso.
Ključne besede: potresna analiza, potres, Evrokod 8, spekter odziva, etažni spekter pospeškov, oprema
Objavljeno: 06.05.2016; Ogledov: 895; Prenosov: 145
.pdf Celotno besedilo (57,50 MB)

Iskanje izvedeno v 0.13 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici