| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 12
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
RAČUNOVODSKI VIDIK ODKRIVANJA LATENTNE KRIZE V PODJETJU
Saša Tomazin, 2009, diplomsko delo

Opis: Razmere na trgu se iz dneva v dan spreminjajo, zato morajo biti podjetja fleksibilna v smislu prilagajanja in pozitivnega koriščenja sprememb. Ravno iz teh vzrokov lahko trdimo, da so podjetja neprestano v stanju potencialne krize. Latentna kriza pa prestavlja korak naprej, saj se že kažejo krizni simptomi v družbi, vendar jih vodstvo ne zazna, jih zanika ali nima informacij. O prikriti krizi govorimo torej tudi v primeru, če management pozna krizno situacijo, vendar ne ukrepa, ker so težave prehodne ali pa se bodo rešile same (sindrom spečega ali »drogiranega« poslovodstva). Za preprečitev krize mora podjetje imeti zgrajen varnostni sistem, ki pravočasno opozori na nastajanje kriznih razmer v podjetju. Pomembno je, da se občasno opravi presoja gospodarskega položaja podjetja s strani zunanjih izvajalcev, saj ti niso pod vplivom notranje zaslepljenosti zaposlencev. Pomembno je, da znamo brati računovodske izkaze in informacije, ki jih ponuja, saj tovrstne informacije in analize opozarjajo na krizo. V diplomskem delu smo prikazali računovodski vidik odkrivanja latentne krize s pomočjo letnih poročil Podjetja X (poslovna in računovodska poročila). V izkazu poslovnega izida smo opazili, da kot kritični izstopata dve leti, to sta leto 2004 in 2005. Letnica in tudi vzroki težav sovpadajo z vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Podjetje X je v tem času zabeležilo močan upad prihodkov, kar je posledica slabega soočenja z odprtostjo evropskega trga in večjo konkurenco. V letu 2004 so bili nenavadno visoki tudi odhodki, in sicer zaradi odpisa terjatev v tožbi, kar opozarja na preveliko število tveganih poslov. Tudi izračun kazalnikov uspešnosti za omenjeni obdobji izraža nižje vrednosti. V primerjavi s konkurenčnimi podjetji ta kazalnik Podjetje X uvršča med bolj uspešne, vendar se je slabše odrezal pri primerjavi višine prihodkov na zaposlenega. Večletna primerjava poslovnega izida kaže, da je Podjetje X v stanju latentne krize, saj se po padcu v letu 2004 še ni pobralo, niti niso bile izvedene aktivnosti, ki bi stanje izboljšale. Čeprav je poslovni izid iz poslovanja zadovoljiv, tega ne moremo trditi za izid iz naložbenja in financiranja. Za obdobje petih let smo preučili tudi bilanco stanja, ki pa ni kazala znakov obolele poslovne osebe. Odlični pokazatelji krize so kazalniki kratkoročne in dolgoročne likvidnosti. Rezultati za Podjetje X so znotraj priporočenih mej ali pa jih celo pozitivno presegajo. Preučitev finančnih izidov in denarnih tokov je pokazala, kar smo ugotovili že pri izkazih poslovnega izida. Potreben bo poudarek pri naložbenju in financiranju, saj z negativnim rezultatom kvarita celotno sliko. Neugodni rezultati obsegajo vseh pet preučevanih obdobij, kar je dodaten dokaz za latentno krizo (krizni simptomi obstajajo, reakcije poslovodstva ni). Za jasnejšo sliko smo si prebrali tudi letna poročila, ki kažejo sliko srednje uspešnega podjetja. Do leta 2007 so vsako leto kupili tri do pet novih tovornih vozil. Neugodno pa je , da nikoli niso dosegli zastavljenih ciljev glede višine prihodkov. Kritični dogodki so se zgodili po preučevanih obdobjih, vendar so zapisani v letnem poročilu za leto 2007 v rubriki pomembnih dogodkov po zaključenem obdobju. Najprej je družbo prizadela ukinitev sodelovanja s pomembnim kupcem, zato družba lahko pričakuje 20-25% padec prihodkov iz storitvene dejavnosti. V februarju 2008 pa se je odcepila proizvodnja dejavnost, kar pomeni še dodaten 15% padec prihodkov. Hkrati pomeni to tudi padec odhodkov. Podjetje se je znašlo v odkriti krizi, ki bi jo lahko preprečili ali omilili, če bi družba reagirala že prej, torej v času latentne (prikrite) krize. V tej situaciji je potreben celosten pristop k reševanju podjetja iz krize, ki mora potekati po korakih. Analiziramo položaj podjetja, naredimo načrt kratkoročnih aktivnosti in oblikujemo krizni center, ki predstavlja stičišče notranjih in zunanjih informacij, pomemben korak je tudi takojšnje reševanje manjših, a pomembnih problemov.
Ključne besede: latentna kriza, speče poslovodstvo, računovodske informacije, analiza poslovanja
Objavljeno: 26.02.2010; Ogledov: 1918; Prenosov: 133
.pdf Celotno besedilo (3,36 MB)

2.
PRIMERJAVA METODIKE PREISKOVANJA GOSPODARSKIH PREVAR MED GOSPODARSKIMI REVIZORJI IN POOBLAŠČENIMI PREISKOVALCI
Mojca Kerin, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo proučili metodiko preiskovanja prevar med gospodarskimi revizorji in metodiko preiskovanja prevar med pooblaščenimi preiskovalci in ju med seboj primerjali. Najprej smo opredelili pojem gospodarske prevare, predstavili motive zaposlencev, zaradi katerih storijo prevaro, opredelili načine odkrivanja prevar ter proučili odgovornost poslovodstva, ki jo nosi pri preprečevanju in odkrivanju prevar. V nadaljevanju smo proučili metodike dela notranjih, zunanjih in državnih revizorjev pri preiskovanju prevar. Znotraj tega smo predstavili njihovo odgovornost in strokovna pravila, ki jih morajo pri preiskovanju spoštovati ter na praktičnem primeru prikazali preiskovanje prevare notranjega revizorja in ga analizirali. V naslednjem poglavju smo proučili metodiko dela pooblaščenih preiskovalcev. V sklopu tega poglavja smo predstavili značilnosti forenzične revizije in znanja ter veščine, ki jih mora pooblaščeni preiskovalec pridobiti oziroma imeti za uspešno in učinkovito opravljanje svojega dela. Na koncu tega poglavja pa smo prav tako na praktičnem primeru prikazali preiskovanje prevare pooblaščenega preiskovalca in ga analizirali. Nazadnje pa smo proučevane metodike med seboj primerjali po teoretični in praktični plati ter med njimi poiskali bistvene razlike.
Ključne besede: državni revizor, gospodarska prevara, metodika preiskovanja, notranja kontrola, notranji revizor, pooblaščeni preiskovalec prevar, poslovodstvo, prevarant, tveganje prevar, zunanji revizor, zunanje revidiranje, notranje revidiranje, državno revidiranje
Objavljeno: 16.09.2010; Ogledov: 2245; Prenosov: 290
.pdf Celotno besedilo (1,15 MB)

3.
PROJEKT UVAJANJA KONTROLINGA V ZDRAVILIŠKI TURIZEM
Karmen Žikovšek, 2010, diplomsko delo

Opis: Vedno bolj razgibano, negotovo in nepredvidljivo poslovno okolje, sili poslovne sisteme v nove načine predvsem notranjega organiziranja poslovanja. Takšna organiziranost poslovanja mora omogočiti enotno, fleksibilno in hitro prilagajanje na spremembe v okolju. Informacijska funkcija je za obstoj podjetja zelo pomembna, prav tako je ta funkcija pomemben sestavni del kontrolinga. V podjetju obstaja mnogo informacij, ki so različno pomembne za različne uporabnike, zato je prava umetnost iz množice podatkov in informacij pridobiti tiste, ki imajo zanj največjo težo in so za uspeh podjetja bistvenega pomena. Prava informacija, ob pravem času in na pravem mestu je dejavnik, ki danes vpliva na potrebno konkurenčnost ali pripomore h koraku pred konkurenco. Osrednjo vlogo pri tem ima kontroling kot povezovalec, moderator in usklajevalec informacijskega sistema. Ima informacijsko—svetovalno in usmerjevalno vlogo, medtem ko se aktivno ne vključuje v sprejemanje odločitev. Kontroling je razvit predvsem tam, kjer se podjetja usmerjajo tržno, globalno in so zaradi vse večje konkurence prisiljena zniževati stroške in tam, kjer imajo podjetja jasno začrtano vizijo, ki jo pomaga uresničevati kontroling. Različni avtorji ga pojmujejo na različne načine in sicer, kot poslovno filozofijo podjetja, kot poseben slog poslovodenja ali kot odločevalno naravnano informacijsko dejavnost. Uvaja pa se skozi štiri glavne funkcije: načrtovanje, pridobivanje informacij, presojanje poslovanja in izvajanje ukrepov, usmerjanje. Poznamo več vrst kontrolingov, največ pozornosti pa smo namenili strateškemu kontrolingu v zdraviliškem turizmu, ki smo ga v diplomski nalogi predstavili na praktičnem primeru. Kvaliteta izvajanja poslovnih procesov, delovne sile in prodanih storitev oziroma izdelkov, so ključnega pomena za poslovno uspešnost podjetja na konkurenčnem trgu poslovanja, ki jo lahko, s strateškim razmišljanjem, učinkovitim vodenjem, tehtno analizo in nadzorom, zagotavlja samo strateški kontroling. Kontroling podjetjem prinaša številne koristi, ampak mu podjetja še vedno pripisujejo premalo pomena. Zavedajo se, da kontroling ni zastonj, je pa cenejši od neustrezne konkurenčnosti, uspešnosti in strategije organizacije.
Ključne besede: kontroling, kontroler, zdraviliški turizem, poslovodstvo, načrtovanje, informacije, presojanje poslovanja, presojanje odmikov, ukrepi, nadzor, usmerjanje, strateški kontroling, operativni kontroling
Objavljeno: 28.10.2010; Ogledov: 1964; Prenosov: 237
.pdf Celotno besedilo (580,65 KB)

4.
ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA PODJETJA PIPISTREL, D.O.O.
Nuša Horvat, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Vodenje podjetja danes ne pomeni več samo ukvarjanja s trenutnimi poslovnimi problemi in njihovega reševanja. Uspeh sodobnega poslovodenja je predvsem v pravočasnem prepoznavanju morebitnih nevarnosti, ki lahko ogrozijo poslovanje podjetja. Veliko konkurenčno prednost lahko prispeva tudi prepoznavanje priložnosti, ki se podjetju ponujajo, in hiter odziv nanje. Pri tem so odločilne sposobnosti poslovodstva, da v pravem trenutku prepozna najustreznejšo priložnost in jo kar najbolje izkoristi podjetju v prid. Izredno pomembni so kadri, ki prispevajo k dobrim rezultatom podjetja. Kvaliteta storitev se kaže v notranji urejenosti, dodatnem izobraževanju, ustrezni informiranosti zaposlenih in nenazadnje v dobrih odnosih med zaposlenimi. V taki klimi bodo zaposleni lahko še naprej zagotavljali konkurenčnost in ustrezen delež prodaje. Za uspešnost podjetja v storitveni dejavnosti je med drugim še posebno pomembno tudi to, da si poslovodstvo in zaposleni podjetja skupaj prizadevajo ustvariti zadovoljne kupce. Odličnost podjetja pa se pokaže pri prilagodljivosti tržnim spremembam okolja podjetja, za kar pa je predpogoj dobro izdelana celovita ocena prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti. Podjetje Pipistrel, d.o.o., lahko obstane in ima možnosti za uspešno delovanje, če se bo v prihodnosti otreslo negativnega delovanja nekaterih družbenikov in spremljalo spremembe ter jih izrabilo v svoj prid. Zmagovalna konkurenčna prednost podjetja je prava kombinacija med lokacijo, prodajnim programom in zaposlenimi.
Ključne besede: vodenje podjetja, podjetje, poslovodstvo, zaposleni, prednosti, slabosti, priložnosti nevarnosti.
Objavljeno: 21.01.2011; Ogledov: 4182; Prenosov: 906
.pdf Celotno besedilo (657,84 KB)

5.
UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV ZOPER ČLANE POSLOVODSTVA IN NADZORNEGA SVETA V DELNIŠKIH DRUŽBAH
Maja Bolko, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi sem predstavila pojem odškodninske odgovornosti zoper člane poslovodstva in nadzornega sveta v delniških družbah z vidika Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Družbeniki in delničarji v kapitalskih družbah ne odgovarjajo za svoje obveznosti do družbe za razliko od družbenikov v osebnih družbah, in glede na to da je položaj članov organov vodenja ali nadzora zelo samostojen in načeloma neodvisen od delničarjev, je stroga tudi njihova odgovornost. V diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na sam pojem odškodninske odgovornosti, na primere kjer lahko pride do izključitve odškodninske odgovornosti in na upravičence do zahtevka za škodo zoper člane uprave in nadzornega sveta v delniških družbah. Saj se z imenovanjem osebe za člana organa vodenja ali nadzora vzpostavi t.i. korporacijsko razmerje med članom in družbo, ki je urejeno v zakonodaji, kar pa velja tudi za vprašanje odgovornosti članov organov vodenja ali nadzora.
Ključne besede: odškodninska odgovornost, odškodninski zahtevek, poslovodstvo, nadzorni svet, delniška družba
Objavljeno: 17.06.2011; Ogledov: 3365; Prenosov: 710
.pdf Celotno besedilo (355,72 KB)

6.
Poslovodstvo brez naročila (negotiorum gestio)
Renato Vrenčur, 2010, izvirni znanstveni članek

Opis: V prispevku je obravnavan institut poslovodstva brez naročila, ki ga pravni redi izjemoma dopuščajo, saj pomeni odstop od splošnega pravila o nevmešavanju v tuje posle. Zanj je značilno, da se pravilno razmerje med strankama vzpostavi na podlagi zakona ob predpostavki, da obstajajo utemeljeni razlogi, ki osebo, ki opravlja tuj posel, opravičujejo k nekemu ravnanju (bodisi pravnemu bodisi dejanskemu). Utemeljenost ravnanja običajno temelji na solidarnosti, v določenih primerih pa lahko temelji na zakonski dolžnosti. V Obligacijskem zakoniku je določeno, kdaj se je dopustno lotiti tujega posla ter kakšne pravice in obveznosti pripadajo osebi, ki je tuj posel opravila (dopustna gestija). Prav tako pa zakon določa sankcije za osebo, ki je opravila posel, kljub prepovedi osebe, katere posel je opravila (nedopustna gestija). Če pa je posel, ki je bil opravljen za drugega, naknadno odobren, pride do konverzije poslovodstva brez naročila v mandatno ali drugo pravno razmerje, pri čemer nastopijo pravni učinki tega razmerja za nazaj ter se šteje, da je pravnoposlovno razmerje obstajalo ves čas.
Ključne besede: obligacijsko pravo, poslovodstvo brez naročila, gestor, poslovni gospodar, dopustna gestija, nedopustna gestija, nepristno poslovodstvo, Slovenija
Objavljeno: 05.06.2012; Ogledov: 3028; Prenosov: 413
URL Povezava na celotno besedilo

7.
ANALIZA RAČUNOVODSKEGA PROUČEVANJA V PODJETJU X
Olga Sušec, 2012, diplomsko delo

Opis: Računovodsko proučevanje je del celotnega proučevanja podjetja in temelji v glavnem na računovodskih podatkih. Računovodsko proučevanje običajno opravlja analitska služba, ki se je v proučevanem podjetju preimenovala v kontroling. Za dobro in hitro odločanje poslovodstva so potrebne pravočasne, zanesljive in razumljive informacije. Od nosilcev proučevanja pričakujemo strokovna poročila, ki bodo razkrivala uspešnost ali neuspešnost poslovanja podjetja. Predstavljena so lahko z besedili in kazalniki, s pomočjo tabel ali slik. Proučevalec mora izbrati bistvene proučevane probleme in jih prikazati v primerni obliki in vsebini, ki mora biti prilagojena potrebam in sposobnostim prejemnika. Računovodsko proučevanje v podjetju je dobro razvito v službi kontrolinga, po posameznih področjih pa bi bilo potrebno dvigniti nivo proučevanja. Nekatera področja se s proučevanjem ne ukvarjajo in podatke pridobijo iz kontrolinga. Smiselno bi bilo vsebino računovodskega proučevanja približati širšemu krogu zaposlenih in s tem vzpodbuditi aktivno sodelovanje s proučevalci.
Ključne besede: računovodsko proučevanje, analiza, kontroling, računovodska poročila, podjetje, poslovodstvo.
Objavljeno: 26.03.2013; Ogledov: 1289; Prenosov: 215
.pdf Celotno besedilo (226,61 KB)

8.
ODŠKODNINSKA IN KAZENSKA ODGOVORNOST POSLOVODSTVA V ZVEZI S SESTAVO LETNEGA POROČILA: PRIMERJAVA MED SLOVENIJO, AVSTRIJO, NEMČIJO IN ZDA
Tanja Flajs, 2013, diplomsko delo

Opis: Namen letnega poročila je predstaviti družbo, njeno delovanje ter predvsem premoženjsko ter poslovno stanje. Po slovenski, nemški in avstrijski zakonodaji je skrb za pravilnost vodenja poslovnih knjig ter za pravilnost in pravočasnost sestave in objave letnega poročila kolektivna dolžnost poslovodstva, medtem ko sta v ZDA za to odgovorna glavni izvršni direktor (CEO) in finančni izvršni direktor (CFO). Pomanjkljivost slovenskega zakona je, da skoraj z ničemer ne konkretizira dolžnosti poslovodstva na področju računovodskega poročanja. V zakon bi bilo treba jasno zapisati, da mora poslovodstvo z ustreznimi organizacijskimi in personalnimi ukrepi poskrbeti za vodenje poslovnih knjig in sestavo letnega poročila ter za njihovo pravilnost, s poudarkom na notranjih računovodskih kontrolah, tako kot je to določeno v nemški in avstrijski korporacijski zakonodaji. Kazensko odgovornost poslovodstva za t. i. bilančne delikte bi bilo treba poostriti. Razširiti bi bilo treba kvalifikacije kaznivih dejanj in zvišati kazni. Če se poslovne knjige sploh ne vodijo ali če se njihovo vodenje opusti oz. če se ne sestavi letno poročilo in ne predloži pravočasno v javno objavo, bi to moralo biti kaznivo dejanje. Zvišati bi bilo treba tudi kazni zaradi ponareditve ali uničenja poslovnih listin, po vzoru na nemško in avstrijsko ureditev.
Ključne besede: Slovenija, Poslovodstvo, Letno poročilo, Poslovne knjige, Družba, Odškodninska odgovornost, Kazenska odgovornost
Objavljeno: 31.03.2014; Ogledov: 1768; Prenosov: 166
.pdf Celotno besedilo (1,24 MB)

9.
REVIZORJEVA OCENA TVEGANJA POMEMBNO NAPAČNE NAVEDBE ZARADI PREVARE V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH NA PODLAGI TRIANGULACIJE REVIZIJSKIH DOKAZOV
Tomaž Ličen, 2013, magistrsko delo

Opis: Pojem prevare je težko opredeljiv, saj je odvisen od tega, iz katerega zornega kota prevaro opazujemo. Po standardih jih delimo na poslovodske in zaposlenske. Motive za nastanek prevare smo predstavili s trikotnikom prevar, ki razlaga, da posamezniki zagrešijo prevaro, ko so prisotni trije dejavniki: pritisk, priložnost in racionalizacija. Glavno odgovornost za preprečevanje in odkrivanje prevar nosi poslovodstvo, ki mora skrbeti za usmeritve in postopke, ki pomagajo dosegati kolikor mogoče pravilno in uspešno poslovanje. Zunanji revizor opravlja revidiranje računovodskih izkazov in storitve sorodnih dejavnosti. Revizor ni in ne more biti odgovoren za preprečevanje in odkrivanje prevar, zato obstaja možnost, da prevare ne bodo odkrite. Zaradi tega mora pridobiti sprejemljivo zagotovilo, da je celota računovodskih izkazov brez pomembno napačnih navedb zaradi prevare. Da revizor zmanjša tveganje na sprejemljivo nizko raven, takšne revizijske dokaze pridobiva iz revizijskih postopkov. Številni gospodarski škandali so vplivali na revizijsko stroko. Razvit je bil nov koncept pridobivanja in vrednotenja revizijskih dokazov, t. i. triangulacija revizijskih dokazov, s katerim se izboljša kvaliteta same revizije. Revizijski dokazi se pri tej tehniki pridobivajo iz treh temeljnih virov: Entity Business States (EBS), Management Information Intermediaries (MII) in Management Business Representations (MBR). Z raziskavo smo ugotovili, da slovenski revizorji razumejo informacije, ki jih da posamezen revizijski dokaz, vendar zatajijo v primeru, ko je uporaba takšnih informacij najbolj bistvena.
Ključne besede: gospodarska prevara, trikotnik prevar, poslovodstvo, zunanji revizor, zunanje revidiranje, pomembno napačne navedbe zaradi prevare, revizijski dokazi, gospodarski škandali, triangulacija revizijskih dokazov, raziskava
Objavljeno: 02.09.2013; Ogledov: 1771; Prenosov: 318
.pdf Celotno besedilo (1,11 MB)

10.
PRIMERJAVA KAZENSKE ODGOVORNOSTI ZA RAČUNOVODSKO POROČANJE V EU
Nives Lugarič, 2015, diplomsko delo

Opis: Resnične in poštene računovodske informacije so temelj uspešnega korporativnega upravljanja. Poslovne listine so podlaga za managerske odločitve in predstavljajo tudi vir informacij za vlagatelje, zaposlene ter upnike. Zato je pomembno, da so v družbi in organizaciji vzpostavljene notranje kontrole in zunanje regulative, ki segajo tudi na področje računovodskega poročanja in preprečujejo kršitve in malomarnosti. Da se zagotovijo resnične in poštene poslovne listine obstajajo v Evropski uniji razni zakoni, direktive in uredbe, ki urejajo to področje. Ti zakoni veljajo tudi v državah članicah, od vsake posamezne države pa je odvisno, kako podrobno in natančno imajo urejeno zakonodajo na področju računovodskega poročanja. Slednje je osrednji problem mojega diplomskega seminarja, skozi katerega bom raziskala, kako so Slovenija, Nemčija in Hrvaška implementirale direktivo 2006/46/ES EU v nacionalno zakonodajo, ki zahteva, da so kazni na področju računovodskega poročanja učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Natančno tudi ni znano, kako je slovenska zakonodaja primerljiva s tujo, kar bom poskušala skozi diplomski seminar tudi raziskati.
Ključne besede: računovodsko poročanje, direktive, poslovne knjige, poslovodstvo, sankcije
Objavljeno: 20.10.2015; Ogledov: 657; Prenosov: 102
.pdf Celotno besedilo (663,05 KB)

Iskanje izvedeno v 0.25 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici