| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 10
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
Novo mesto v terezijanski dobi
Jasmina Penca, 2018, magistrsko delo

Opis: Magistrska naloga z naslovom Novo mesto v terezijanski dobi predstavlja razvoj Novega mesta od njegove ustanovitve do konca terezijanske dobe. Zaradi sprememb v času vladanja Marije Terezije so na kratko predstavljene tudi njene reforme, ki jih je uveljavila na področju slovenskih dežel. V nalogi so predstavljene transkripcije virov: seznam novomeških obrtnikov ̶ obveznikov obrtniškega davka, in še dva sicer nepopolna seznama tukajšnjega meščanstva. V zgodnjenovoveškem Novem mestu se je večina meščanov ukvarjala z rokodelskimi in živilskimi obrtmi. Sredi 18. stoletja se je največ meščanov preživljalo z usnjarstvom in čevljarstvom, redki posamezniki so se ukvarjali tudi z zdravstvenimi obrtmi. Bilo je tudi več trgovcev, ki so prodajali raznovrstne izdelke. Istočasno so v Novem mestu delovali tudi različni storitveni in uradniški poklici, vendar niso popisali prav vseh. S pomočjo virov, terezijanskih popisov, lahko pridobimo odličen vpogled v poklicno strukturo Novega mesta sredi 18. stoletja.
Ključne besede: Novo mesto, doba Marije Terezije, terezijanske reforme, terezijanski popisi, transkripcija, obrtniki, poklici
Objavljeno v DKUM: 04.05.2023; Ogledov: 167; Prenosov: 15
.pdf Celotno besedilo (2,66 MB)

2.
Oprema interjerjev dvorca Turnišče od srede 18. stoletja do povojnih transferjev : magistrsko delo
Nejc Lazar, 2022, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava dvorec Turnišče na obrobju Ptuja in s svojimi mnogimi lastniki predstavlja še dokaj neraziskano tematiko, predvsem kar se tiče opreme dvorca in popisnih inventarjev. Tako se naloga posveča predvsem zapuščinskim inventarjem, zaplembi po drugi svetovni vojni in ohranjeni opremi, ki je bila po zaplembi povečini prenesena v zbirni center v ptujskem dominikanskem samostanu in leta 1948 predana Mestnemu muzeju. Magistrsko delo v začetku predstavlja kratek historiat lastništva gradu in se posebej posveti rodbini grofov Thurn-Valsassina, ki je posest kupila, jo povečevala in dala pozidati baročni dvorec ter družini Warren Lippit, ki je z nakupom posesti in dvorca odprla uspešno kobilarno. Sledi kronološko zasnovan arhitekturni oris dvorca, v katerem so na podlagi stanja raziskav predstavljene prezidave, izgled parka in današnja podoba. Na podlagi popisov v zapuščinskih inventarjih grofov Thurn Valsassina je na kratko opredeljena oprema dvorca v prvi četrtini 18. stoletja, več pozornosti pa je namenjeno stanju opreme sredi 18. stoletja, kot je navedena v popisnem inventarju barona Cramma iz leta 1749. Pomemben del naloge na podlagi arhivskih podatkov analizira okoliščine zaplembe opreme rezidenc družine Warren Lippitt in njeni usodi. Več članov družine Warren Lippitt je bilo po vojni zaprtih v taborišču Šterntal, kasneje pa so nekaterih migrirali v tujino. Del podatkov je bilo mogoče pridobiti od njihovih potomcev v Angliji. Besedilo dopolnjuje katalog znane opreme rezidenc družine v zbirki Pokrajinskega muzeja Ptuj in pri zasebnikih. Katalog je razdeljen na sklope, v katerih so obravnavani slike, sedežno pohištvo, shrambno pohištvo, ure in postelje.
Ključne besede: Turnišče, lastniki, Thurn-Valsassina, Warren Lippitt, barok, 19. stoletje, oprema dvorca, slike, pohištvo, inventarni popisi, zaplembe.
Objavljeno v DKUM: 14.02.2022; Ogledov: 782; Prenosov: 185
.pdf Celotno besedilo (3,70 MB)

3.
Prebivalstvo na Goričkem v prvi polovici 20. stoletja v luči popisov prebivalstva
Miha Slana, 2018, magistrsko delo

Opis: Goričko, gričevnata pokrajina na severovzhodu Slovenije, je bila skozi zgodovino vedno mejno območje, kjer je prihajalo do stikov med slovanskim, germanskim in madžarskim svetom. Čeprav je bilo Goričko skupaj z ostalim Prekmurjem več kot tisoč let ločeno od ostalih Slovencev na desni strani Mure, je tukajšnjim prebivalcev uspelo ohraniti svoj etnični in jezikovni značaj navkljub pritisku madžarske oblasti. Prva polovica 20. stoletja je prinesla polno sprememb in pretresov, ki so vplivali na prebivalstvo in jim pustili trajen pečat. V tem kratkem obdobju so številni »Goričanci« umirali na bojiščih prve in druge svetovne vojne, kar je vplivalo na razvoj prebivalstva na Goričkem. Prelomni trenutek v zgodovini prebivalstva Goričkega je bil podpis mirovne pogodbe med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Kraljevino Madžarsko, ki je prinesla ponovno združitev s Slovenci v Kraljevini SHS. Med drugo svetovno vojno je Goričko zopet pripadalo Madžarski, ki se je odločila izbrisati vse sledi, ki jih je pustila jugoslovanska država. Konec vojne je prinesel olajšanje in ponovno združitev z ostalimi Slovenci, s katerimi si še v današnjem času delimo skupno pot. V obdobju raziskave je bilo na območju Goričkega izvedenih pet uradnih popisov. Popisa leta 1900 in 1910 sta bila izvedena v ogrski polovici Avstro-Ogrske države. Prvi popis po prvi svetovni vojni se je izvršil leta 1921 v Kraljevini SHS. V letu 1931 je sledil popis Kraljevine Jugoslavije, kateremu bi moral leta 1941 slediti naslednji popis, vendar je izbruh druge svetovne vojne popis premaknil za sedem let. Zadnji popis v danem obdobju je bil izvršen leta 1948, ki ga je organizirala Socialistična federativna republika Jugoslavija. S primerjavo popisov si lahko ustvarimo sliko demografskih sprememb, ki so sledile vojaškim posegom, menjavam oblasti in političnim ter gospodarskim spremembam. Zaradi pomanjkljivosti in spreminjajočih se kriterijev od popisa do popisa je primerjava popisov med sabo zahtevnejša in ne podaja povsem realne slike tedanje demografije.
Ključne besede: Goričko, popisi prebivalstva, jezik, upravno–teritorialne spremembe, statistični podatki, geografija v šoli.
Objavljeno v DKUM: 25.09.2018; Ogledov: 1215; Prenosov: 176
.pdf Celotno besedilo (7,05 MB)

4.
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PONUDBENI PREDRAČUN ZA DOZIDAVO IN REKONSTRUKCIJO STANOVANJSKE HIŠE
Mateja Bukvič, 2018, delo diplomskega projekta/projektno delo

Opis: V projektni nalogi so na praktičnem primeru dozidave in rekonstrukcije stanovanjske hiše predstavljeni postopki za izdelavo ponudbenega predračuna s pomočjo računalniškega programa 4BUILD. Za potrebe izdelave predračuna smo za posamezno vrsto gradbenih in obrtniških del pripravili pripadajoče popise del in predizmere. Predstavljen je tudi prikaz izvajanja aktivnosti pri izvedbi del s pomočjo terminskega plana. Za pripravo terminskega plana je bil uporabiljen računalniški program GanttProject.
Ključne besede: gradbeništvo, popisi del, ponudbeni predračun, terminski plan
Objavljeno v DKUM: 12.09.2018; Ogledov: 1121; Prenosov: 220
.pdf Celotno besedilo (4,77 MB)

5.
POPIS DEL, PREDIZMERE IN PONUDBENI PREDRAČUN ZA GRADBENA DELA VEČSTANOVANJSKE STAVBE
Aleš Šegula, 2017, delo diplomskega projekta/projektno delo

Opis: V projektni nalogi so teoretično opisani postopki in načini oblikovanja ponudbenih cen za gradbene objekte na podlagi popisov del, predizmer in predračunov. Za lažjo predstavo je prikazan potek procesa izdelave projektnega predračuna. Na praktičnem primeru večstanovanjskega objekta je prikaz izdelave popisa gradbenih del in njim pripadajoči izračuni predizmer za posamezne postavke. S pomočjo programa 4BUILD je izdelan celoten ponudbeni predračun gradbenih del, izdelan pa so ob enem tudi izpisi normativov predračuna. Z dodano vrednostjo obrtniških in inštalacijskih del iz projektantskega predračuna sorodne stavbe, smo vrednost ponudbenega predračuna primerjali z vrednostjo pridobljeno s pomočjo modela STOY.
Ključne besede: popisi del, predizmere, ponudbeni predračun, gradbena dela, model STOY
Objavljeno v DKUM: 20.09.2017; Ogledov: 2283; Prenosov: 914
.pdf Celotno besedilo (4,19 MB)

6.
Razvoj aplikacij z orodji za popis procesov
Nataša Čerin, 2017, magistrsko delo

Opis: Okolje, v katerem živimo danes, je za organizacije vse bolj kompleksno in konkurenčno. Izzivi, zahteve po prilagajanju in optimizaciji, s katerimi se srečujejo današnje organizacije, se razlikujejo od izzivov in zahtev, s katerimi so se srečevale organizacije v preteklosti. Od organizacij v današnjem času se zahteva, da so fleksibilna in temeljijo na znanju in ustvarjalnosti zaposlenih. Obvladovanje poslovnih procesov je ena ključnih konkurenčnih prednosti današnjih organizacij. V majhnih in srednje velikih organizacijah je to področje največkrat zanemarjeno in služi le kot osnova za pridobivanje najrazličnejših certifikatov. Organizacije se v večini zelo zavedajo pomena obvladovanja svojih poslovnih procesov, vendar je za to potrebno precej časa in sredstev. V magistrski nalogi smo predstavili pregled razvoja popisov poslovnih procesov, metodologij in produktov skozi čas in razvoj. Cilj magistrske naloge je prikazati, kako lahko organizacije s pomočjo modernih orodij, ki so bila na začetku zasnovana za popise procesov, razvijejo lastne aplikacije, s katerimi enostavno obvladujejo poslovne procese, imajo dokumentirane poslovne procese, merijo poslovne procese, in ne nazadnje, jim služijo kot osnova za izboljšanje in preoblikovanje poslovnih procesov. V nalogi sta podrobneje predstavljena dva brezplačna produkta, ProcessMaker in Bonitasoft. Predstavljeni so koraki za implementacijo ter dobre prakse uvedbe tovrstnih produktov. S pomočjo brezplačnih aplikacij lahko danes podjetja naredijo velik korak pri obvladovanju svojih poslovnih procesov, potrebno je le zagotoviti človeške resurse in management mora biti temu naklonjen.
Ključne besede: procesi, aktivnosti, popisi procesov, BPMS, BPMN
Objavljeno v DKUM: 14.03.2017; Ogledov: 1398; Prenosov: 263
.pdf Celotno besedilo (2,13 MB)

7.
Biodiverziteta plazilcev celjske regije
Marija Peganc, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu sem zbrala podatke večletnih popisov plazilcev na območju celjske regije, ki sem jih izvajala v desetletnem obdobju od maja 2007 do julija 2016. Popise plazilcev sem izvajala na območju celjske regije v skupno 23 občinah: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec. Temeljni namen je bil predstavitev vrstne raznolikosti biodiverzitete plazilcev na področju celjske regije. Skupno sem opravila 509 popisov, pri tem sem opazovala 817 osebkov plazilcev, ki so pripadali desetim različnim vrstam in sicer: Anguis fragilis, Coronella austriaca, Lacerta agilis, Lacerta viridis/bilineata complex, Natrix natrix, Natrix tessellata, Podarcis muralis, Trachemys scripta, Vipera ammodytes in Zamenis longissimus. Plazilce sem opazovala v različnih letnih časih od aprila do oktobra, največja frekvenca opazovanj pa je bila umeščena v mesec maj. V okviru izbire habitatov sem plazilce opazovala v 13 različnih habitatih: gozdni rob, grmovje, rečno obrežje, vodne površine, obdelovalne kmetijske površine, naselje, kamniti zid, razpadajoči material, travnik, gozd, kamnito in skalnato območje, sprehajalna pot, železniški tiri. Največjo pestrost s favno plazilcev sem potrdila v habitatu rečno obrežje in razpadajoči material, najmanj pa v habitatu sprehajalna pot.
Ključne besede: plazilci, plazilci Slovenije, plazilci celjske regije, popisi plazilcev, razširjenost plazilcev, celjska regija
Objavljeno v DKUM: 15.11.2016; Ogledov: 1306; Prenosov: 143
.pdf Celotno besedilo (5,20 MB)

8.
Terminski plan in analiza cen za rekonstrukcijo stanovanj na Kajuhovi cesti 3 v Šoštanju
Nikol Hosner, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava terminski plan in analizo cen za rekonstrukcijo stanovanj na Kajuhovi cesti 3 v Šoštanju. v teoretičnem prvem delu diplomskega dela obravnavamo operativno planiranje gradbenega projekta ter proces priprave ponudbenih cen, vključujoč predanalize in glavne analize cen. V praktičnem drugem delu podajamo na primeru rekonstrukcije stanovanj na Kajuhovi cesti 3 v Šoštanju izdelan terminski plan, pripravljen kot modificiran gantogram izdelan s pomočjo računalniškega programa MS Projekt,za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del rekonstrukcije stavb ter izdelane glavne analize cen za količinsko večje predračunske postavke po posameznih skupinah in vrstah del.
Ključne besede: Gradbeništvo, rekonstrukcija, materiali, terminski plan, popisi del, analiza cen, mrežna tehnika
Objavljeno v DKUM: 15.07.2016; Ogledov: 1100; Prenosov: 113
.pdf Celotno besedilo (4,41 MB)

9.
PREBIVALSTVO NA GORIŠKEM V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA V LUČI POPISOV PREBIVALSTVA
Mihael Uršič, 2013, diplomsko delo

Opis: Goriška je danes najzahodnejši del slovenskega državnega ozemlja in je bila skozi svojo zgodovino vedno mejno območje. V grobem jo lahko označimo za mejo med romanskim, germanskim in slovanskim svetom z mešanico različnih ljudstev, ki so tekom zgodovine prehajala to območje, z njim trgovala, izmenjevala, ga raziskovala, se tu vojskovala ter ga tudi plenila. Prva polovica 20. stoletja pa je bila za Goriško deželo še bolj kruta. To obdobje je polno pretresov in sprememb, ki so oblikovale življenje prebivalcev tega območja in jim pustile trajen pečat. Skozi kratko časovne obdobje je bila dežela podvržena dvema svetovnima morijama (prva in druga svetovna vojna), številni prebivalci pa so bili med vojnama tudi izseljeni. Obdobje po drugi svetovni vojni je Goriški deželi prineslo “bridki konec”, ko je bila s pariško mirovno pogodbo razdeljena med Jugoslavijo in Italijo. V obravnavanem obdobju je bilo na Goriškem izvedenih pet uradnih popisov prebivalstva (leta 1910, 1921, 1931, 1936 in 1948), dva tajna popisa (leta 1933 in 1939), ter povojni popis leta 1945. Ti popisi nam dajejo lep vpogled v demografske spremembe, ki so sledile političnim, vojaškim in narodnostnim konfliktom ter gospodarskim razmeram ob razpadu monarhij, vzponu diktatur in kaotičnim razmeram ob vzpostavitvi železne zavese. Nekateri popisi so pomanjkljivi ali neprimerljivi med seboj zaradi spreminjajočih se kriterijev popisov in so le približek resničnega demografskega stanja takratnega časa. Zaradi tega ostajajo med zgodovinarji vse do današnjih dni številna nerešena vprašanja in nejasnosti.
Ključne besede: prebivalstvo, popisi prebivalstva, etnična struktura, statistični podatki, Goriška, Julijska krajina.
Objavljeno v DKUM: 12.07.2013; Ogledov: 2354; Prenosov: 422
.pdf Celotno besedilo (8,13 MB)

10.
NOVOGRADNJA VODOVODNEGA CEVOVODA V KOŠAKIH
Simon Šeneker, 2012, diplomsko delo

Opis: Cilj diplomske naloge je usvojiti dovolj znanja za vgradnjo vodovodnih cevi ter za izbiro vrste cevi in materialov. Novogradnja vodovodnega cevovoda je potrebna za razvoj in širjenje naselja Košaki. Vodovodni cevovod mora biti zgrajen pravilno in kakovostno, saj se v nasprotnem primeru lahko poškoduje, kar podaljša čas gradnje in poveča stroške. V praksi se glede na izmere in izračune uporabljajo večinoma litoželezne ali polietilenske (PE) cevi za oskrbo mest, naselij in podobno. Ključnega pomena pri gradnji cevovodov sta montaža in vgradnja cevovoda v gradbeno jamo. Po končani gradnji je treba izvesti še tlačni preizkus in izpirati vodo, ki je nato uporabna za gospodinjstvo.
Ključne besede: Vodovod in kanalizacije, Košaki, hidravlični izračun, popisi del, geološke razmere, cevi, elektrofuzijsko spajanje cevi
Objavljeno v DKUM: 12.03.2012; Ogledov: 2438; Prenosov: 355
.pdf Celotno besedilo (4,70 MB)

Iskanje izvedeno v 0.22 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici