| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 291
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
92.
PLANIRANJE RAZVOJA V PODJETJU SVIT-ZOLAR, D.O.O.
Janja Zolar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Velik del malih in srednje velikih podjetij predstavljajo družinska podjetja, ki postajajo pomemben dejavnik razvoja slovenskega gospodarstva. Vendar pa zelo skromen delež majhnih podjetij zraste v srednje velika podjetja, saj jih veliko (okoli 40%) ne preživi prva tri do štiri leta. V diplomskem delu je prikazano planiranje razvoja na ravni politike podjetja in strateškega managementa v malem družinskem podjetju. Na podlagi raziskav smo opredelili politiko podjetja SVIT-ZOLAR, d.o.o. in nadaljevali s planiranjem na ravni strateškega managementa: iskali smo strateške možnosti in strategije, strategije ekonomsko ovrednotili in planirali prihodnjo razvojno strukturiranost podjetja. Delo smo zaključili s programom razvoja in seznamom uresničitvenih projektov ustanovitve podjetja.
Keywords: - družinsko podjetje - razvoj podjetja - politika podjetja - strateški management
Published: 06.05.2011; Views: 2143; Downloads: 0

93.
POMEN POGAJANJ ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENE POLITIKE PODJETJA
Boris Šuen, 2011, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju smo v začetnih poglavjih predstavili podjetje. Proučili smo kako priti od ideje do podjetja in kako pomembna je politika podjetja, da postanemo uspešen podjetnik. Ugotovili smo, da se v vsakem podjetju več ali manj pogaja, zato smo več pozornosti posvetili pogajanjem. Opredelili smo, kaj so pogajanja in ugotovili, da se pogajamo skoraj vsi in to vsakodnevno. Predstavili smo, kako se pripravimo na pogajanje, kako pomembno je, da imamo točno določene cilje, ki jih zasledujemo. Ljudje smo različni in zato je pomembno, da pri kakovostnih pogajanjih izberemo informacije o našem nasprotniku in na podlagi njih, izberemo primerno strategijo pogajanj. Dotaknili smo se tudi pomena časa pri pogajanjih in ugotovili, da ob pomanjkanju časa priprave na pogajanje, naša pogajanja niso uspešna. Natančno smo predstavili potek pogajanj, opredelili najrazličnejše strategije in taktike, s katerimi uresničujemo našo politiko podjetja. Da pa bi bil diplomski seminar kakovostnejši in razumljivejši smo ga podkrepili s praktičnim primerom. Proučevali smo podjetje Glaso d.o.o. iz Trzina, katerega osnovna dejavnost je proizvodnja in trgovina s kemičnimi izdelki. Predstavili smo osnovne značilnosti podjetja in njihovo politiko podjetja. Na terenu smo bili priča njihovim poslovnim pogajanjem in tako ugotovili, da se pogajalci podjetja na najboljši možni način trudijo, da izpolnjujejo politiko podjetja. Ob koncu smo spoznali, da je čas, ki ga pogajalci porabijo za pogajanje, nekako največja težava pri pogajanjih. Opozorili smo na napake in predlagali nekaj izboljšav, ki bi podjetje naredile še uspešnejše.
Keywords: podjetje, politika podjetja, pogajanje, strategija, taktika, pogajalski stil, pogajalci, priprava na pogajanje, potek pogajanj, sodelovanje, partnerstvo, podjetje Glaso d.o.o.
Published: 09.11.2011; Views: 1352; Downloads: 116
.pdf Full text (633,28 KB)

94.
95.
PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA
Tanej Tinauer, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo želeli na praktičnem primeru pokazati planiranje razvoja podjetja. Razvoj podjetja mora vedno potekati od podjetniške ideje k uresničitvi te ideje. Vendar ideja sama še ne zagotavlja uspeha. Potrebno je spremljati tudi ostale dejavnike, ki vplivajo uspeh poslovanja podjetja. Tako ima planiranje razvoja podjetja vpliv na bodoči obstoj podjetja in s tem tudi na uspešnost poslovanja podjetja. Sama uspešnost poslovanja podjetja je odvisna od izbrane in oblikovane vizije, politike podjetja in strategij podjetja. Podjetje X d.o.o. je podjetje, ki se bo ukvarjalo s storitveno dejavnostjo, in sicer z izplačilom odškodnine v primeru nezgode. Podjetje še ni ustanovljeno oziroma registrirano. Predpostavljamo, da se bo podjetje ustanovilo v bližnji prihodnosti ob pogoju, da bodo zagotovljena zadostna finančna sredstva za ustanovitev in normalno poslovanje podjetja. Na začetku smo v diplomskem delu opredelili teoretična izhodišča. Tako smo predstavili pojem podjetja, možne oblike podjetij, predstavili smo podjetniško idejo in vire za njen nastanek. Opredelili smo okolje podjetja in opredelili vizijo ter politiko podjetja, pokazali smo tudi strategije. Zaključili smo z ekonomskim vrednotenjem in programom uresničitve podjetja. V praktičnem delu diplomskega dela smo želeli na primeru podjetja X d.o.o. pokazati ali je ustanovitev novega podjetja smiselna in ekonomsko utemeljena. Na podlagi zbranih in predstavljenih podatkov menimo, da je ustanovitev novega podjetja smiselna in ekonomsko upravičena.
Keywords: planiranje razvoja, podjetniška ideja, vizija, politika podjetja, strategije, podjetje, ekonomsko vrednotenje, program uresničitve
Published: 09.09.2011; Views: 2056; Downloads: 252
.pdf Full text (1,03 MB)

96.
FINANCIRANJE PODJETIJ V KRIZNIH RAZMERAH - PRIMER PROIZVODNEGA PODJETJA
Sanja Potočnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bom predstavila financiranje podjetij v kriznih razmerah s ponazoritvijo na primeru proizvodnega podjetja. Diplomsko delo se nanaša na financiranje podjetja in opisuje kako podjetje posluje v teh časih finančne krize, ki je zajela veliko večino slovenskega gospodarstva. V prvem, teoretičnem delu diplomskega dela se bom uprla na osnove financiranja podjetja, ki jih mora poznati vsako podjetje, da lahko uspešno posluje. Pričela bom z osnovnimi pojmi, kot so pomen denarja in financ, vsebina in pojem financiranja podjetja, finančni sistem in finančni trg ter razložila tudi pomen in naloge finančne funkcije. To poglavje se bo ukvarjalo tudi s finančnim vodenjem in upravljanjem, sledile bodo temeljne kategorije financiranja podjetja. Za podjetje je priporočljivo, da pozna temeljna načela financiranja, oblikovati pa mora tudi svoje cilje in politiko financiranja podjetja, saj je od tega lahko odvisen uspeh njegovega poslovanja. Pri odločanju o financiranju podjetja pa so pomembna tudi pravila financiranja. V nadaljevanju pa bom opisala oblike financiranja, ki zajemajo vire financiranja premoženja podjetja in odločanje o le-teh. Zelo pomembna za podjetje pa je cena virov financiranja, vračanje denarja le-tem in pa najpomembnejše stroški, ki nastanejo pri financiranju podjetja. Opisano bo tudi več vrst stroškov financiranja podjetja. V teh kriznih časih pa so za podjetja lahko usodna finančna tveganja s katerimi se podjetje srečuje, zato lahko na trgu, poznavanju oziroma prepoznavanju le-teh, pripišemo velik pomen. Žal pa se nekatera podjetja v finančni krizi znajdejo tudi v zelo neugodnih razmerah in prav zaradi tega je zelo pomembno poznavanje Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). V praktičnem delu diplomskega dela, pa bo predstavljeno proizvodno podjetje in njegovi načini financiranja podjetja ter stroški, ki ob tem nastajajo. Pri preučevanju podjetja se bom osredotočila na oblike dolgoročnega in kratkoročnega financiranja podjetja v kriznih razmerah. Vsako financiranje pa ima določeno ceno in tako imenovane stroške, ki nastajajo ob poslovanju podjetja. Konec koncev pa je najtežji del financiranja podjetja prav vračanje denarja virom financiranja, še posebno pa v kriznih razmerah v kakršnih se nahajajo podjetja še dan danes. Tako bom na primeru omenjenega podjetja želela ugotoviti kako se s financiranjem v kriznih razmerah sooča s problemi ter tveganji in reševanju le-teh. V zaključnem delu pa bom predstavila ugotovitve kako proizvodnemu podjetju uspeva poslovanje na podlagi prikazane primerjave po letih 2007, 2008 in 2009.
Keywords: Financiranje, krizne razmere, poslovanje podjetja, finančna kriza, slovensko gospodarstvo, pomen denarja, finance, finančni sistem, finančni trg, pomen finančne funkcije, naloge finančne funkcije, finančno vodenje, upravljanje podjetja, načela financiranja, politika podjetja, politika financiranja podjetja, pravila financiranja, oblike financiranja, viri financiranja podjetja, stroški financiranja, finančna tveganja, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem preneh
Published: 19.01.2012; Views: 2915; Downloads: 219
.pdf Full text (1,18 MB)

97.
NOTRANJI IN ZUNANJI UDELEŽENCI V IZBRANEM PODJETJU TER NJIHOV VPLIV NA POLITIKO PODJETJA
Sandi Savnik, 2011, final seminar paper

Abstract: Notranji in zunanji udeleženci podjetja imajo različne interese. Brez njih podjetje ne bi moglo poslovati in obstajati. Njihove različne interese skušajo nadrejeni uresničiti, saj interesi udeležencev podjetja vplivajo na politiko podjetja. V diplomskem seminarju smo s teoretičnega vidika najprej opredelili notranje udeležence podjetja (lastniki in upravljalci podjetja, menedžment podjetja ter strokovnjaki in drugi zaposleni v podjetju) in njihove interese, pa tudi vpliv interesov notranjih udeležencev podjetja na njegovo politiko podjetja. Nadalje smo opredelili zunanje udeležence podjetja, ki so: tržni udeleženci, javnost in nosilci družbene infrastrukture, javnih financ in druge državne inštitucije. Naš namen je bil, da prikažemo, da so udeleženci največje in najdragocenejše premoženje podjetja, zaradi česar morajo lastniki/vrhovni menedžerji prisluhniti njihovim interesom in jih uresničevati. V praktičnem delu diplomskega seminarja smo proučili podjetje Kovis d.o.o. in vso teorijo prakticirali na primeru omenjenega podjetja. Proučili smo posebnosti interesov notranjih in zunanjih udeležencev ter analizirali vpliv interesov ključnih udeležencev podjetja Kovis d.o.o. na njegovo politiko. Na koncu diplomskega seminarja smo oblikovali predloge za izboljšanje zadovoljevanja interesov udeležencev podjetja Kovis d.o.o. in predlagali spremembe politike podjetja.
Keywords: notranji udeleženci podjetja, zunanji udeleženci podjetja, interesi, politika podjetja, inoviranje
Published: 07.11.2011; Views: 4367; Downloads: 973
.pdf Full text (15,99 MB)

98.
TEMELJNI CILJI PODJETJA KOT DEL POLITIKE PODJETJA NA PRIMERU IZBRANEGA PODJETJA PRINT-DIVISION D.O.O.
Nina Salapura, 2011, final seminar paper

Abstract: POVZETEK Dan danes je v Sloveniji vedno več majhnih in srednje velikih podjetij. Proučevano podjetje spada med srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z digitalnim tiskom. Zaradi konkurence, ki ga ima podjetje, mora svoje znanje in izkušnje nadgrajevati, da bo ves čas v prednosti pred konkurenco. Podjetje bo lahko uspešno poslovalo, če bo imelo dobro zastavljeno vizijo predvsem pa dobro oblikovano politiko podjetja. Diplomski seminar smo pričeli z opredelitvijo teoretičnih izhodišč o tem, kaj je politika podjetja, torej kaj je poslanstvo, smotri, izhodiščni, vmesni in končni ali temeljni cilji. Prav tako smo v prvem delu teoretično proučevali interese zunanjih in notranjih udeležencev ter interesno usklajevanje in izbiro politike podjetja. Nadaljevali smo s kratko predstavitvijo podjetja in njegovo zgodovino. Sledila je ugotovitev in analiza temeljnih ciljev proučevanega podjetja. V zadnjem delu pa smo predstavili predloge za izboljšanje temeljnih ciljev. Ti predlogi so zadrževanje kvalitet, izboljšave na področju logistike in nabave, povečanje prometa podjetja pri obstoječih naročnikih doma in v tujini in pridobivanje novih naročnikov. Podjetju bodo omogočili, da bo uspešno poslovalo in bo vedno korak pred konkurenco. S tem smo tudi prišli do spoznanja, da je dobro oblikovana politika podjetja ključnega pomena za dobro poslovanje proučevanega podjetja. Politika proučevanega podjetja pa vsebuje poslanstvo, temeljne cilije in smotre, ki izhajajo iz vizije tega podjetja.
Keywords: Ključne besede: • POLITIKA PODJETJA • POSLANSTVO • SMOTRI • TEMELJNI CILJI • VIZIJA • KONKURENCA • PREDNOSTI IN SLABOSTI • MOŽNOSTI IN NEVARNOSTI • MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA • IZBOLJŠANJE TEMELJNIH CILJEV
Published: 08.11.2011; Views: 2435; Downloads: 373
.pdf Full text (1,02 MB)

99.
MOTIVACIJA PRODAJNEGA OSEBJA V PODJETJU IMPOL D.O.O. KOT ORODJE ZA DVIG KAKOVOSTI DELA
Metka Arzenšek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih sta v zadnjem času ena najpomembnejših nalog s katero se ukvarjajo vodje v podjetjih. Z njima je mogoče vplivati na storilnost in boljše rezultate zaposlenih. Motivirani zaposleni so predani svojemu delu, prizadevajo si doseči zastavljene cilje tako, da svoje lastne cilje povezujejo s skupnimi cilji podjetja. Ustrezna motivacija vpliva na povečano produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih, zmanjšajo se izostanki z dela, kar posledično vpliva na zmanjšanje stroškov in izboljšanje poslovanja celotnega podjetja. Naloga vodij je torej jasna, za vzpostavitev učinkovitega motivacijskega procesa morajo ugotoviti, kateri so prevladujoči motivacijski dejavniki v podjetju in jih učinkovito uporabiti za povečanje delovne motivacije. Z raziskavo, ki smo jo izpeljali v okviru prodajne funkcije podjetja Impol smo želeli raziskati in predstaviti ključne motivacijske dejavnike in njihov vpliv na kakovost opravljenega dela. Ugotoviti smo želeli, kako se zaposleni počutijo pri opravljanju svojega dela, kateri motivacijski dejavniki jih najbolj motivirajo, s čim so nezadovoljni oz. kaj je tisto, kar bi želeli spremeniti in izboljšati zato, da bi bili pri svojem delu še bolj motivirani. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da prodajnimi referenti v vseh treh komercialah navajajo podobne razloge za delo, in sicer brezskrbno življenje, zadovoljstvo in veselje do dela in boljša prihodnost svojih otrok. Glede na odgovore lahko trdimo, da na kakovost opravljenega dela vplivajo štirje dejavniki v naslednjem vrstnem redu: obseg dela, delovna klima, plača in osebno razpoloženje. Najvišjo povprečno oceno dajejo zaposleni odnosu do kakovosti in do dela, najnižjo pa možnostim razvoja kariere. Najbolj motivirano so, če je njihovo delo zanimivo in ustvarjalno, kadar lahko delajo s prijetnimi ljudmi in ko imajo občutek, da lahko nekaj dosežejo. Plača kot pomemben motivacijski dejavnik je šele na četrtem mestu, kljub temu pa si želijo izboljšav na področju plač in ostalih ugodnosti. Manj zadovoljni so tudi z možnostjo napredovanja obveščenostjo v podjetju in odnosi s sodelavci.
Keywords: Motivi, motivacijski dejavniki, demotivatorji, vrednote, vrednote podjetja, delovne vrednote, notranja motivacija, zunanja motivacija, prodajni referenti, Impol d.o.o., prodaja aluminijskih izdelkov, prodajna politika
Published: 23.01.2012; Views: 2277; Downloads: 353
.pdf Full text (1,80 MB)

100.
PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA DOMEL, D.O.O.
Mirjam Vrbinc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje Domel, d. o. o., je razvojni dobavitelj z vrhunskimi izdelki. V podjetju proizvajajo sesalne enote za suho in mokro sesanje v večstopenjskih izved¬bah, univerzalne kolektorske motorje, eno¬smerne motorje s permanentnimi magneti, asinhronske motorje z zunanjim tekačem, sesal¬ne enote z elektronsko komutacijo, EC-motorje, EC-puhala, EC-ventilatorje, reluktančne sesalne enote, koračne motorje, elektroniko za krmi¬ljenje elektromotorjev, komponente in orodja. Vizija podjetja Domel, d. o. o., je želja po sodobnem, uspešnem in stabilnem podjetju, ki izdeluje visokokakovostne izdelke, hkrati pa je fleksibilno in cenovno ugodno. Podjetje zelo veliko pozornost namenja pripadnosti svojim dobaviteljem, kupcem in zaposlenim. Zavedajo se, da jih k uresničitvi vizije vodi dobro planirana, zasnovana in udejanjena politika. Podjetje svojo vizijo uresničuje neposredno na ravni strateškega menedžmenta, posredno pa na ravni taktičnega in operativnega menedžmenta. V začetnih poglavjih diplomskega dela smo natančno proučili obstoječe stanje v podjetju in okolje, kjer podjetje Domel, d. o. o., posluje. Proučevali smo vrednote ključnih udeležencev podjetja in v nadaljevanju proučili prednosti in slabosti podjetja, raziskali okolje podjetja ter možnosti in nevarnosti za podjetje, ki izhajajo iz okolja. Vse to smo proučevali, da smo lahko prišli do izhodišč, na podlagi katerih smo določili prihodnjo politiko podjetja Domel, d. o. o.. Za uresničevanje razvoja na ravni strateškega menedžmenta smo iskali strateške možnosti, planirali strategije za njihovo uresničevanje in zapisali program razvoja.
Keywords: Ključne besede: politika podjetja, vizija, programsko-tržno področje, vrednote ključnih udeležencev podjetja, konkurenca, prednosti in slabosti, razvoj okolja, možnosti in nevarnosti, planiranje razvoja podjetja, strateške razvojne možnosti, strategije podjetja, program razvoja podjetja
Published: 25.01.2012; Views: 1958; Downloads: 116
URL Link to full text

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica