| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 71
Na začetekNa prejšnjo stran12345678Na naslednjo stranNa konec
1.
Vpliv zadovoljstva na delovnem mestu na delovno uspešnost
Maruša Kunaver, 2021, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu z naslovom Vpliv zadovoljstva zaposlenih na delovno uspešnost smo želeli ugotoviti, ali zadovoljstvo zaposlenih res vpliva na delovno uspešnost. Delovna uspešnost je v študijah zelo zanimiva tema. Dobri odnosi v organizacijah lahko motivacijsko vplivajo na zaposlenega, kar posledično pomeni, da se poveča delovna uspešnost zaposlenih. Posredno se bo povečal tudi dobiček organizacije. Zato lahko organizacije svoje dobičke ali izgube določijo glede na delovno uspešnost zaposlenih. Večina organizacij poudarja, da je treba izboljšati in povečati uspešnost zaposlenih pri delu, da bi zaščitili svoj dobiček. V teoretičnem delu magistrskega dela so opisani pojem zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu in dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo. V nadaljevanju smo predstavili še organizacijski klimo in kulturo, delovno uspešnost in motivacijo. V empiričnem delu magistrskega dela so predstavljeni rezultati ankete, s katero smo merili, kako zadovoljstvo na delovnem mestu vpliva na delovno uspešnost. Rezultati raziskave so pokazali, da so anketiranci zadovoljni z delom, delovnim časom, stalnostjo zaposlitve in delovnimi pogoji. Anketiranci so zadovoljni s trenutno plačo. Pomembni so jim samostojnost pri delu, natančnost, izpolnjevanje rokov in odnos do dela. Raziskava je pokazala, da se podrejeni pogosto bojijo izraziti nestrinjanje s svojim nadrejenim. Z raziskavo smo ugotovili, da zadovoljstvo na delovnem mestu vpliva na delovno uspešnost.
Ključne besede: magistrska dela, zadovoljstvo zaposlenih, organizacijska klima, organizacijska kultura, delovna uspešnost, motivacija
Objavljeno: 08.06.2021; Ogledov: 35; Prenosov: 3
.pdf Celotno besedilo (2,64 MB)

2.
Organizacijska klima in kultura v podjetju REAM d.o.o.
Klemen Železnik, 2020, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo se posvetili organizacijski klimi in kulturi v podjetju REAM d.o.o. Organizacijska klima in kultura se močno povezujeta z zadovoljstvom zaposlenih kar pa predstavlja za podjetje pomemben dejavnik, saj to ključno vpliva na uspešnost in učinkovitost podjetja. Pojma organizacijska klima in kultura sta si med seboj zelo podobna, a hkrati tudi zelo različna. Oba se nanašata na posameznikovo vedenje v organizaciji, njihovo dojemanje dogodkov, stvari v podjetju, hkrati pa vplivata na način dela v podjetju. V diplomi bomo skušali s pomočjo intevjujev ugotoviti, kako se organizacijska klima in kultura odražata v podjetju REAM d.o.o. Iz dobljenih rezultatov bomo skušali ponuditi rešitev za izboljšanje organizacijske klime in kulture v podjetju REAM d.o.o.
Ključne besede: organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, uspešnost podjetja, REAM d.o.o.
Objavljeno: 10.03.2020; Ogledov: 480; Prenosov: 115
.pdf Celotno besedilo (633,07 KB)

3.
Razvoj koncepta trajnostni management človeških virov
Katja Kovše, 2019, magistrsko delo

Opis: Današnje organizacije se srečujejo z nenehnimi gospodarskimi, družbenimi ter okoljskimi spremembami in izzivi, zato je nujno, da sledijo trajnostnemu razvoju, ki zajema doseganje ciljev na področju gospodarstva, družbe in okolja z namenom, da organizacije ohranjajo svoje bistvo, to je dolgoročno uspešnost. Pomembno vlogo pri zagotavljanju uspešnosti imajo človeški viri, zato je smiselno, da se trajnost vzpodbuja tudi na področju managementa človeških virov. Novonastalo področje trajnostnega managementa človeških virov poudarja, da je dolgoročno ohranjanje človeških virov bistvenega pomena ter vodi v trajno uspešnost organizacije. Osrednji problem koncepta trajnostnega managementa človeških virov pa je, da ni dovolj raziskan in prepoznaven za organizacije. S tem namenom smo s pomočjo strokovnih in znanstvenih člankov področje raziskali, nato pa s pomočjo dosedanje literature poskušali dokazati, da trajnostni management človeških virov pozitivno vpliva na počutje zaposlenih ter na dolgoročno poslovno uspešnost organizacije. Z raziskavami smo potrdili prvo hipotezo, da z ustreznimi funkcijami trajnostnega managementa človeških virov zmanjšujemo negativne učinke na zaposlene. Z drugo hipotezo smo ugotovili, da trajnostni management človeških virov vpliva na dolgoročno uspešnost organizacije, vendar smo jo le delno potrdili, na tem področju je namreč potrebnega še precej raziskovanja. Kako s trajnostnim managementom človeških virov izboljšati dobro počutje zaposlenih in ohraniti dolgoročen obstoj organizacije, predstavlja odprt problem in izhodišče za nadaljnjo raziskovanje. Na koncu smo s pridobljenim znanjem oblikovali model trajnostnega managementa človeških virov, ki je primeren za slovensko okolje in temelji na dolgoročnih ciljih ter pozitivnemu učinku na zaposlene, organizacijo in družbo.
Ključne besede: management človeških virov, trajnostni razvoj, trajnostni management človeških virov, dobro počutje zaposlenih, organizacijska uspešnost
Objavljeno: 22.10.2019; Ogledov: 595; Prenosov: 147
.pdf Celotno besedilo (1,37 MB)

4.
Povezanost dejavnikov notranjega marketinga v podjetju imagine
Tadeja Leskovar, 2018, magistrsko delo

Opis: Za uspešno poslovanje podjetja in doseganje strateških ciljev je pomembno, da so cilji in vizija podjetja skladni s cilji in vizijo zaposlenih. Vse večji pomen zato pripisujemo notranjemu marketingu, ki ustvarja marketinško naravnano organizacijsko kulturo. Njegova naloga je izobraževanje, usposabljanje, motiviranje zaposlenih in usklajevanje njihove vizije in delovnega procesa. Razumevanje koncepta notranjega marketinga pomeni zavedanje, da so lahko zaposleni vir konkurenčne prednosti. Notranji marketing teži k povečevanju zadovoljstva zaposlenih, saj le zadovoljni zaposleni lahko zadovoljstvo širijo med zunanje odjemalce. Cilj notranjega marketinga je zadovoljiti potrebe zaposlenih na delovnem mestu in jih motivirati za zadovoljevanje potreb zunanjih odjemalcev. Gre za ustvarjanje marketinško naravnane organizacijske kulture. Takšno osredotočanje notranjega marketinga na menjavo med podjetjem in zaposlenimi na notranjem trgu imenujemo notranja tržna naravnanost. Obravnavajo jo številni avtorji, ki zagovarjajo njene prednosti in pozitivne učinke na podjetja. V magistrskem delu smo se lotili merjenja notranje tržne naravnanosti v malem slovenskem podjetju, rezultate pa predstavili in interpretirali. Povprečne ocene rezultatov raziskave so pokazale, da je notranja tržna naravnanost v podjetju prisotna in jo zaposleni tudi zaznavajo. Zadovoljstvo na delovnem mestu je v povprečju visoko, splošno so zaposleni zadovoljni na delovnem mestu. Ugotovili smo, da so komponente notranje tržne naravnanosti med seboj povezane, ter da so vse tri komponente povezane tudi z zadovoljstvom zaposlenih. Podjetju smo predlagali, da neprestano stremi k izboljševanju komunikacije med zaposlenimi in managementom, ter izboljša usposabljanje zaposlenih, kjer so bile povprečne vrednosti odgovorov nižje.
Ključne besede: notranji marketing, notranja tržna naravnanost, organizacijska kultura, uspešnost organizacije, zadovoljstvo odjemalcev
Objavljeno: 21.05.2019; Ogledov: 451; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,64 MB)

5.
Vodenje in uspešnost organizacij
Marcel Boškovič, 2017, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu raziskujemo vodenje in uspešnost organizacij. V svetu obstaja več vrst modelov, načinov in stilov vodenja. Ti nam pomagajo pri našem vsakdanjem poslovnem delovanju in vodenju organizacij v smeri odličnosti. Glavni nosilci vodenja so vodje. Diplomsko delo smo razdelili v tri vsebinske sklope. V prvem sklopu smo obravnavali temeljne značilnosti vodenja. V njem smo opredelili, kaj je vodenje, predstavili temeljne razlike med vodenjem in managementom ter opisali različne stile vodenja, ki se jih voditelji lahko poslužujejo pri usmerjanju svojih zaposlenih in organizacije. Osredotočili smo se tudi na to, kakšen pomen in vpliv ima izobraževanje na vodjo. V drugem poglavju smo povedali, kdo pravzaprav je vodja in kakšen je njegov pomen za organizacijo ter ljudi, ki v njej delujejo. Dotaknili smo se tudi njegove osebnosti in lastnosti, ki naj bi jih imel, če želi biti pri svojem delu nadvse uspešen. Vodja mora za uspešno vodenje uporabljati tudi različne moči in vpliv. Ob besedi moč nam misli največkrat zaidejo na uporabo prisile in avtoritete, vendar pa vodja poleg tega lahko uporablja tudi druge moči, kot so na primer moč nagrajevanja, ki pozitivno vpliva na zaposlene ter njihovo kreativnost. V tretjem poglavju opredeljujemo, kaj je organizacija in se osredotočamo na pomembne dejavnike, ki vplivajo na njeno uspešnost. Velik poudarek smo dali na organizacijsko klimo in kulturo, človeški faktor ter komuniciranje, saj je od teh dejavnikov odvisno, kako bo potekalo delovanje v organizaciji, ki bo kasneje opredeljevalo njeno uspešnost.
Ključne besede: vodje, stili vodenja, uspešnost organizacij, komuniciranje, človeški faktor, organizacijska klima in kultura
Objavljeno: 09.11.2017; Ogledov: 569; Prenosov: 128
.pdf Celotno besedilo (917,83 KB)

6.
VPLIV ORGANIZACIJSKE KULTURE NA USPEŠNOST POSLOVANJA V ORGANIZACIJAH JAVNEGA SEKTORJA
Jasmina Mihelak Zupančič, 2016, magistrsko delo

Opis: Organizacijska kultura je del konkurenčne prednosti organizacije, prispeva k rasti in razvoju, odličnosti poslovanja. Hitro spreminjajoče okolje zahteva iskanje ustreznih orodij za merjenje uspešnosti organizacij. Uspešnost poslovanja ni samoumevna kategorija. Moč organizacijske kulture povezujemo z usklajenostjo norm, vrednot med zaposlenimi v organizaciji, z vrednotami organizacije in tudi družbe. Da je organizacija uspešna, ni moč sklepati le na osnovi enega sodila. Organizacijska kultura prispeva k pospeševanju razvoja ali pa razvoj tudi zavira. V teoriji je dokazano, da močna organizacijska kultura jača uspešnost poslovanja organizacije, hkrati pa je potrjeno tudi dejstvo, da lahko ima močna organizacijska kultura, ki sledi napačnim odločitvam, negativen vpliv na uspešnost poslovanja. Določene odločitve, ukrepi, povzročijo med zaposlenimi nezadovoljstvo, nestrinjanje oziroma imajo negativen vpliv na organizacijsko klimo. Organizacijska klima se sicer spreminja hitreje v primerjavi z organizacijsko kulturo, ki je stabilnejša, trajnejša in manj podvržena trenutnim spremembam in vplivom. V predočeni magistrski nalogi proučujemo, ali se je zaradi uvedenega zakona o uravnoteženju javnih financ, raven organizacijske kulture spremenila. Raziskava je usmerjena na javni sektor Savinjske statistične regije. Raven organizacijske kulture je proučena skozi kriterij moči in različnih tipov organizacijske kulture pred in po uvedbi omenjenega zakona. Hkrati v nalogi proučujmo ali ima lahko močna organizacijska kultura negativen vpliv na uspešnost poslovanja v primeru, da sledi napačnim odločitvam. V nalogi smo proučili vpliv organizacijske kulture na kazalnik gospodarnosti poslovanja v obdobju let od 2012 do 2014. Uspešnost poslovanja lahko merimo s tradicionalnimi in sodobnimi metodami. Za javni sektor uporaba sodobnih metod še ni stalnica. Spremenjene okoliščine v javnem sektorju, dokazujejo, da je za sledenje uspešnosti poslovanja potrebno vpeljati prvine, ki bodo sektor konkurenčno ojačale, vnesle inovativne rešitve, stalne izboljšave tudi racionalizacijo poslovanja in predvsem hitrejše prilagajanje spremembam.
Ključne besede: Oorganizacijska kultura, moč in tipi organizacijske kulture, organizacijska klima, uspešnost poslovanja, zakon o uravnoteženju javnih financ, kazalnik gospodarnosti, ekonomska dodana vrednost.
Objavljeno: 05.07.2016; Ogledov: 1906; Prenosov: 60
.pdf Celotno besedilo (2,38 MB)

7.
VPLIV SAMOZAVESTI NA USPEŠNOST IN ZADOVOLJSTVO POSAMEZNIKA NA DELOVNEM MESTU
Teja Mede, 2015, magistrsko delo

Opis: Pričujoče magistrsko delo je nastalo na podlagi splošne predpostavke, da je za uspeh in zadovoljstvo posameznika treba le verjeti vase, torej imeti visoko samozavest. Samozavest je danes v poslovnem svetu eden izmed najzanimivejših psiholoških konceptov, saj se visoka samozavest povezuje z dobrimi poslovnimi rezultati in visokim zadovoljstvom na delovnem mestu. Razumevanje samozavesti in z njo povezanih konceptov podjetjem omogoča, da poslujejo z zaposlenimi, ki so spodbujeni in motivirani ter sposobni opravljati svoje delo kar se da dobro. Osnovni namen magistrskega dela je bil omogočiti razumevanje vpliva, ki ga ima samozavest na uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih, ter spoznati načine za upravljanje posameznikov kot zaposlenih z namenom izboljšati njihovo samozavest in tako omogočiti sodelovanje z zadovoljnimi in uspešnimi sodelavci v podjetju. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del je namenjen spoznavanju psihičnih konstruktov, kot so samopodoba, samospoštovanje in samozavest, kjer spoznamo vrste samozavesti, načine njenega merjenja in napotke za njeno izboljšanje. Nadaljujemo s predstavitvijo organizacijske samozavesti kot dela splošne samozavesti, nakar sledi predstavitev relativno novega koncepta, to je koncepta temeljne samoevalvacije. Za razumevanje vpliva samozavesti in z njo povezanih konceptov na uspeh in zadovoljstvo zaposlenega moramo med drugim razumeti, kaj je delovni uspeh in kaj je zadovoljstvo na delovnem mestu, zato v prvem delu magistrskega dela predstavljamo tudi ta dva pojma. Prav tako podamo teoretično znanje o vplivu samozavesti na predstavljena pojma. Drugi del magistrskega dela je namenjen predstavitvi petih, za naše delo ključnih raziskav, ki s pomočjo svojih spoznanj, oblikovanih na temelju zbranih in obdelanih podatkov, ugotavljajo resničnost vpliva samozavesti in z njo povezanih konceptov na uspešnost in zadovoljstvo na delovnem mestu. S pomočjo izbranih raziskav smo ugotovili, da za predpostavko, da je za uspeh treba le verjeti vase, stojijo statistični dokazi, ki dokazujejo, da samozavest in z njo povezani koncepti ne samo vplivajo na uspeh in zadovoljstvo posameznikov na delovnem mestu, temveč tudi omogočajo doseganje višje plače, višjega poklicnega statusa in hitrejšega kariernega vzpona, poleg tega pa zagotavljajo še manjšo podvrženost zdravstvenim problemom, hitrejši doseg izobrazbe, lažje spopadanje z delavno vlogo v podjetju in z okoliščinami na delu. Vse to prispeva k boljšemu in hitrejšemu doseganju rezultatov.
Ključne besede: samozavest, organizacijska samozavest, temeljni koncept samoevalvacije, zadovoljstvo na delovnem mestu, uspešnost na delovnem mestu.
Objavljeno: 25.08.2015; Ogledov: 1142; Prenosov: 257
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

8.
Pomen organizacijske kulture za uspešnost storitvenih organizacij
Nataša Vrčon-Tratar, Boris Snoj, 2002, izvirni znanstveni članek

Opis: Nedvomno je organizacijska kultura kot notranja zavest determinanta vedenja zaposlenih in pomemben fenomen znanstvenega proučevanja, predvsem z vidika potencialnega dejavnika razvijana konkurenčne prednosti organizacij. V prispevku obravnavamo nekatere vidike kulture organizacije in ugotavljamo, ali ustrezna usmerjenost in moč organizacijske kulture pomembno prispevata k učinkovitemu uresničevanju ciljev v organizacijah ter doseganju večje poslovne uspešnosti. Posebej osvetljujemo pomen organizacijske kulture v storitvenih organizacijah, v katerih je človeški dejavnik zaradi narave storitev ključni tvorec t. i. "mehkih sestavin" ponudbe, ki dandanes vse bolj pomenijo neizčrpen vir konkurenčnega pozicioniranja na trgu.
Ključne besede: marketing, trženje, organizacijska kultura, organizacija, kultura, storitve, uspešnost, uspešnost poslovanja, poslovanje, poslovanje podjetja, podjetje
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 554; Prenosov: 45
URL Povezava na celotno besedilo

9.
10.
ANALIZA ORGANIZACIJE PODJETJA TELEKOM D.D.
Tanja Mohr Salkič, 2013, diplomsko delo

Opis: Organizacija je eden najpomembnejših pojavov, ki nas obkroža skozi celo življenje, saj se z njo srečujemo na vsakem koraku, tako v zasebnem življenju kot tudi v poslovnem okolju. Da bi bila organiziranost poslovnega sistema čim bolj uspešna in učinkovita, je potrebno veliko znanja, predvsem pa odkrivanje področja samega poslovnega sistema. Dobro organiziran poslovni sistem ima velike možnosti razvoja. Tudi zaposleni imajo velike možnosti, saj so največji potencial in eden najpomembnejših virov organizacije. So tisti, ki k samemu razvoju ogromno prispevajo. Ivanko (2004, 254) navaja, da sta učinkovitost in uspešnost podjetij povezani z besedama učinek in uspeh. Učinkovitost se nanaša na delovanje in je mera izkoristka, ki nastane kot posledica odnosa med vložki in izidi pri notranjem delovanju podjetja. Uspešnost pa se nanaša na stanje oziroma izid. Je mera, ki nastane kot posledica odnosa med doseženimi izidi in postavljenimi cilji. Na uspešnost podjetja pa vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki. Glede oblik organizacijskih struktur podjetij Ivanko (2004, str. 30) navaja, da je struktura organiziranosti izid organiziranja in odseva statični vidik organiziranosti odnosov med nosilci organizacijskih nalog. Če povzamemo razlago struktur več avtorjev, ki jih Ivanko navaja, lahko rečemo, da je struktura organiziranosti smotrna razporeditev organizacijskih zmogljivosti po različnih organizacijskih osnovah. K organizacijskim zmogljivostim pa sodijo tako vsi kadrovski kot tudi materialni, finančni in drugi razpoložljivi viri v organizaciji, ki zagotavljajo uresničevanje organizacijskih ciljev. Strukturo lahko prikažemo z organizacijsko shemo, oblikujejo jo pa naloge, nosilci nalog in njihova medsebojna razmerja. V diplomskem delu predstavljamo analizo organizacije podjetja Telekom d.d. V teoretičnem delu diplomskega seminarja je cilj predstaviti organizacijo in izpostaviti značilnosti same organizacije podjetja, ki zajema pojem in učinke organizacije, vpliv situacijske teorije na organizacijo, ravnanje s človeškimi viri in organizacijske strukture. V praktičnem delu pa sledi analiza organizacije na primeru podjetja Telekom d.d. s prikazom trenutne organizacijske strukture v podjetju. Podjetje deluje uspešno že od leta 1995. Na dan 31. 12. 2012 je bilo 2751 zaposlencev. Zastavili smo si tri cilje in sicer: predstaviti vpliv situacijskih spremenljivk na podjetje, predstaviti ravnanje s človeškimi viri v podjetju in predstaviti značilnosti trenutne organizacijske strukture v podjetju Telekom d.d.
Ključne besede: organizacija, učinkovitost, uspešnost, organizacijska struktura, analiza organizacije
Objavljeno: 07.04.2014; Ogledov: 1848; Prenosov: 274
.pdf Celotno besedilo (1,14 MB)

Iskanje izvedeno v 0.27 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici