| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 46
Na začetekNa prejšnjo stran12345Na naslednjo stranNa konec
1.
Okoljska vzgoja v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo
Maja Balažic, 2008, diplomsko delo

Ključne besede: razredni pouk, okoljska vzgoja, prvo triletje, osnovne šole, učitelji, diplomska dela
Objavljeno: 22.01.2009; Ogledov: 4848; Prenosov: 947
.pdf Celotno besedilo (911,56 KB)

2.
3.
OZAVEŠČANJE UČENCEV O SPREMEMBAH V OKOLJU S POMOČJO SODOBNIH DIDAKTIČNIH STRATEGIJ V PRVEM TRILETJU
Andreja Rečnik, 2009, diplomsko delo

Opis: V praktičnem diplomskem delu z naslovom Ozaveščanje učencev o spremembah v okolju s pomočjo sodobnih didaktičnih strategij v prvem triletju je teoretični del razdeljen na okoljski in pedagoško-didaktični vidik. V okoljskem vidiku so predstavljene splošne okoljske spremembe in težave v ravnanju z okoljem v današnjem času ter okoljska vzgoja kot pomemben dejavnik vzgoje za dolgoročno prihodnost. Pedagoško-didaktični vidik predstavlja sodobne didaktične strategije pouka in didaktične pristope za pouk okoljske vzgoje ter opredelitev predmeta spoznavanje okolja z vidika okoljske vzgoje. Empirična raziskava nam prikaže, kako učiteljice uresničujejo cilj, pri katerem učenci spoznavajo, da so spremembe v okolju za živali ali rastline včasih ugodne, včasih pa škodljive, in katere didaktične strategije uporabljajo. Rezultati so pokazali, da nekatere učiteljice cilj obravnavajo površinsko, da pa v proces poučevanja vnašajo elemente odprtega pouka. V praktičnem delu je priložena priprava na učno uro, ki sem jo z elementi izkustvenega in problemskega pouka izvedla tako, da so učenci izbrani cilj iz raziskave usvojili z neposrednim opazovanjem narave in človekovega vpliva nanjo ter da so s praktičnimi dejavnostmi samostojno prišli do novih spoznanj.
Ključne besede: Spremembe v okolju, okoljska vzgoja, predmet spoznavanja okolja, sodobne didaktične strategije, prvo triletje.
Objavljeno: 03.06.2009; Ogledov: 3232; Prenosov: 452
.pdf Celotno besedilo (5,00 MB)

4.
ODGOVORNO RAVNANJE OSNOVNOŠOLCEV DO OKOLJA
Katja Potočnik, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu so predstavljene glavne karakteristike okoljske vzgoje in bistveni elementi njenega vpeljevanja v osnovne šole. Opisan je koncept trajnostnega razvoja, ki se kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj vse bolj uveljavlja v slovenskih šolah. Povzete so tudi glavne značilnosti mednarodnega projekta Ekošola tako po svetu kot tudi pri nas in njegove prednostne naloge v programu osnovne šole. Osrednja tema se nanaša na raziskovanje odgovornega ravnanja učencev ekošol in šol, ki niso v projektu Ekošola, do okolja in njihovega okoljskega vpliva na starše oziroma njihovo družino. Izvedeni so bili anketa, ki je bila zasnovana na vzorcu 120 osnovnošolcev dveh ekošol in ene šole, ki ni vključena v projekt Ekošola, in dva intervjuja s koordinatoricama ekošol. Rezultati raziskave nakazujejo na dobro okoljsko osveščenost in posledično v večini primerov odgovorno ravnanje osnovnošolcev do okolja. Učenci večinoma ne vplivajo na ravnanje staršev do okolja, saj jih veliko meni, da starši pogosto ravnajo odgovorno do okolja in prav družina je tista, ki je po njihovem mnenju glavni dejavnik vplivanja na razvijanje njihove pozitivne zavesti do okolja. Osnovna šola, bodisi Ekošola bodisi Zdrava ali katera druga šola, spodbuja razvoj odgovorne, okolju prijazne osebe in le v sodelovanju s starši so lahko dolgoročni cilji tudi doseženi.
Ključne besede: okoljska vzgoja, trajnostni razvoj, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, ekošola
Objavljeno: 11.09.2009; Ogledov: 3018; Prenosov: 479
.pdf Celotno besedilo (2,62 MB)

5.
POUK PREDMETA SPOZNAVANJE OKOLJA ZUNAJ UČILNICE
Katja Mihelin, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi najprej teoretično opredelimo izkustveno učenje ter pouk zunaj učilnice. Vključena so načela uspešnega izkustvenega pouka ter krog učenja skozi neposredne izkušnje. Opisani so koraki načrtovanja ter metode tovrstnega pouka. Opredeljena so tudi posebna znanja in spretnosti, ki jih učenci skozi izkustveno učenje razvijajo. Iz učnega načrta za spoznavanje okolja so izpisani vsi učni cilji in pripadajoči tematski sklopi, ki so glede na predlagane dejavnosti, načrtovani za doseganje pri pouku zunaj učilnice. Tem ciljem je pripisano število dejavnosti iz vseh štirih potrjenih priročnikov za učitelje. Razlike v številu zastopanosti dejavnosti zunaj učilnice glede na tematske sklope, razrede in glede na posamezne založbe so analizirane.. Dodan je primer eksemplarične učne priprave za predmet spoznavanje okolja zunaj učilnice. V prilogi je dodan izpis vseh dejavnosti načrtovanih za izvajanje zunaj učilnice iz priročnikov za učitelje.
Ključne besede: predmet spoznavanje okolja, pouk zunaj učilnice, izkustveno učenje, priročniki za učitelje, okoljska vzgoja.
Objavljeno: 07.07.2010; Ogledov: 3345; Prenosov: 681
.pdf Celotno besedilo (2,52 MB)

6.
VLOGA OTROKA V EKO VRTCU
Martina Balek, 2010, diplomsko delo

Opis: V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljena vloga otroka v ekovrtcu. Predstavila sem ekošolo in ekovrtec. Osredotočila sem se predvsem na vsebine in naloge ekovrtca, posebej pa sem izpostavila ekološke dejavnosti. Dotaknila sem se tudi ekologije kot dela vzgoje ter okoljske vzgoje in naravoslovja v povezavi z otrokom. V empiričnem delu diplomskega dela sem ugotavljala, katere ekološke dejavnosti izvajajo v vrtcu, ali so otroci aktivni pri ekoloških dejavnosti in ali so zainteresira-ni za izvajanje ekoloških dejavnosti. Ugotovila sem, da so otroci v vrtcu ekološko aktivni. S tem se strinjajo tudi zaposleni v vrtcu. Skupaj smo ugotovili, da tudi starši radi sodelujejo in spodbujajo svoje otroke pri ekoloških dejavnostih. Presenetljiv pa je podatek, da v vrtcu izvajajo veliko različnih ekoloških dejavnosti, kar je pokazala anketa.
Ključne besede: Ključne besede: naravoslovje, ekologija, okoljska vzgoja, ekovrtec, ekovsebine, ekodejavnosti
Objavljeno: 13.07.2010; Ogledov: 3847; Prenosov: 441
.pdf Celotno besedilo (1,04 MB)

7.
Z LUTKO SPOZNAVAMO NARAVNO OKOLJE
Monika Dugar, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi z naslovom Z lutko spoznavamo naravno okolje je predstavljeno projektno delo z naslovom "Kdo lahko onesnažuje travnik?". Projekt posega na področje spoznavanja naravnega okolja in lutkarstva. Teoretični del s predstavljenim projektom temelji na okoljski vzgoji, njenem pomenu, ciljih in nalogah, ki se odražajo v kurikulumu za vrtce. V funkciji nadaljnje uporabe (ne reciklaže) je predstavljen odpadni material iz gospodinjstev. Tako so nekatere vrste odpadnega materiala zaradi nekaterih lastnosti primerne za izdelavo lutk ali scene za gledališke predstave. Podrobneje je opisan tudi postopek izdelave lutk iz odpadnega materiala, predstavljene so možnosti igre z lutko, pomen lutke v otrokovem razvoju in ustvarjalnost otrok ob tem. V praktičnem delu diplomske naloge je opisan projekt, ki se je odvijal v vrtcu Lavra v Murski Soboti, z ugotovitvami in odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja.
Ključne besede: okoljska vzgoja, odpadni material, lutke, projektno delo
Objavljeno: 10.09.2010; Ogledov: 2604; Prenosov: 491
.pdf Celotno besedilo (4,53 MB)

8.
SPOZNAVANJE IN POMEN NARAVNEGA OKOLJA V ROGAŠKIH VRTCIH
Damjana But, 2011, diplomsko delo

Opis: POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE V diplomskem delu z naslovom Spoznavanje in pomen naravnega okolja v rogaških vrtcih prestavljamo naravno okolje, njegov vpliv in pomen za človeka oz. otroka. V teoretičnem delu se osredotočamo na pomen narave za otrokov vsestranski razvoj, predstavljamo vlogo odraslih pri spoznavanju narave in možnosti uresničevanja ciljev s področja narave v vsakdanjih dejavnostih v vrtcu. Empirični del predstavlja raziskava, v kateri smo ugotavljali, kako velik poudarek dajejo vzgojiteljice in pomočnice naravnemu okolju v vrtcih v Rogaški Slatini. Z metodo anketiranja in obdelavo pridobljenih podatkov smo ugotavljali: kako pogosto otroci rogaških vrtcev zahajajo v naravno okolje; kaj za njih sploh je naravno okolje; kakšna je njihova vloga pri spoznavanju naravnega okolja; ali se vzgojiteljem zdi pomembno, da otroci zahajajo v naravno okolje v vseh letnih časih in vseh vremenskih razmerah; kaj je tisto, zaradi česar otroci ne zahajajo pogosteje v naravo; ali imajo v igralnici naravoslovni kotiček ter ali otroci izražajo interes, veselje ter voljo za odhod v naravno okolje. Ob koncu so vzgojiteljice in pomočnice podale mnenje o tem, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi otroci pogosteje zahajali v naravo.
Ključne besede: Narava, otrok, igra, kurikulum, okoljska vzgoja, vsestranski razvoj
Objavljeno: 18.05.2011; Ogledov: 2300; Prenosov: 168
.pdf Celotno besedilo (2,45 MB)

9.
Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja
Monika Obran, 2010, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi z naslovom Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja je predstavljeno, kako učenci drugega triletja gledajo na globalno segrevanje Zemlje. V teoretični del je vključena razlaga pojma globalnega segrevanja Zemlje, kako nastaja, kakšne so posledice, kako bi se ga dalo zmanjšati in zakaj bi bilo to dobro. Zapisano je tudi, kje in kako so okoljske vsebine vključene v učne načrte drugega triletja in kako si šole prizadevajo otroke izobraziti v okolju prijazne ljudi. Namen empiričnega dela naloge je bil ugotoviti, kako učenci drugega triletja ocenjujejo koristnost različnih ukrepov za zmanjševanje globalnega segrevanja Zemlje in kakšna je njihova pripravljenost z različnimi dejanji zmanjšati onesnaževanje okolja ter s tem globalno segrevanje Zemlje. Raziskovanje je tekla tudi v smeri iskanja razlik med spoloma, razredom in krajem šole. Po vzoru avstralske študije iz leta 2009 je bila uporabljena metoda zbiranja podatkov z ocenjevalnimi lestvicami s 44 trditvami: 20 s področja poznavanja ukrepov za zmanjševanje globalnega segrevanja Zemlje, 20 s področja pripravljenosti ukrepati za čistejše okolje in 4 zadnja vprašanja s stopnjevanimi odgovori, vezana na občutljivost učencev na globalno segrevanje Zemlje. V raziskavo je bilo vključenih 986 učencev dvanajstih šol iz enajstih regij Slovenije. Ugotovili smo, da so učenci višje ocenjevali pripravljenost kot koristnost ukrepov za zmanjševanje globalnega segrevanja Zemlje. Višje ocene so najpogosteje dajala dekleta in učenci, ki obiskujejo mestne šole, statistično značilne razlike glede na razred pa so odvisno od trditev bile različne.
Ključne besede: učenci, ekologija, globalno segrevanje, okoljska vzgoja, ukrepi
Objavljeno: 18.05.2011; Ogledov: 3665; Prenosov: 222
.pdf Celotno besedilo (1,31 MB)

10.
OZAVEŠČANJE PREDŠOLSKIH OTROK O SKRBI ZA OKOLJE
Anja Cafuta, 2011, diplomsko delo

Opis: Premalokrat se zavedamo, kako pomemben za življenje in obstoj je naš odnos do narave in okolja, v katerem živimo. Zaradi našega nezavedanja in naše neodgovornosti je ekološka katastrofa vedno večja, posledice pa se prenašajo na otroke in prihodnje generacije. Že najmlajše je potrebno seznanjati s tem problemom in jih ozaveščati, kako pomembno je varovati in ohranjati naše okolje, v njih razvijati pozitiven odnos do naravnega in družbenega okolja in jim nuditi okoljsko izobraževanje. Odločili smo se za pisanje diplomske naloge z naslovom Ozaveščanje predšolskih otrok o skrbi za okolje, saj menimo, da je takšno ozaveščanje zelo pomembno in danes nujno potrebno, da bi lahko ohranili nekakšne primerne pogoje za življenje naslednjih generacij. V prvem delu omenjamo, kako pravzaprav otrok sploh doživlja naravo, in definiramo pomen ekologije, ki govori o pomembnosti zavedanja narave in okolja, v katerem človek živi, ter o ekološki ozaveščenosti, kar pomeni zavedanje človekove odgovornosti za prihodnost. Govorimo tudi o okoljski vzgoji, ki je prav tako zelo pomemben dejavnik in stalen proces, v katerem se bolj polno zavedamo svojega okolja in pridobivamo znanja, vrednote, spretnosti, da bi delovali v skladu za reševanje sedanjih in prihodnjih problemov okolja. Otroke učimo o varovanju in zaščiti narave, jih spodbujamo, da jo raziskujejo z vsemi svojimi čutili, jo doživijo in vzljubijo, da bi jo znali ceniti in spoštovati in ji ne škodovati. Osredotočili smo se tudi na to, kako ozavestiti in informirati z znanjem vzgojitelje, da bodo znali svoje znanje pravilno prenašati na predšolske otroke, jih ozaveščali in s tem na nek način skušali preprečiti nadaljnjo škodo, ki jo našemu sistemu povzročamo ljudje. Želimo predstaviti, na kakšen način to uspešno dosežemo in otroka spodbudimo k razmišljanju, da z svojim lastnim ravnanjem in lastno odgovornostjo vpliva k izboljšanju odnosa do narave in jo s tem na nek način zaščiti, varuje. Svoj pogled smo usmerili tudi na projekt Ekovrtec kot način življenja, na to, kaj projekt je in kako poteka, ter na cilje in dejavnosti, ki lahko pripomorejo k boljši ozaveščenosti predšolskih otrok. Prav tako pa tudi na to, kako projekt Ekovrtec izvajamo v Vrtcu Šoštanj, kaj in kakšno znanje smo pridobili, katere dejavnosti smo vključili v projekt, kako in na kakšen način ozaveščamo otroke o skrbi za okolje in kako ves čas zavestno, načrtno delujemo skozi vse leto, pri vseh dejavnostih, od prihoda otroka v vrtec do njegovega odhoda.
Ključne besede: Okolje, narava, ozaveščanje, predšolski otrok, ekologija, okoljska vzgoja, Ekovrtec.
Objavljeno: 12.05.2011; Ogledov: 4168; Prenosov: 570
.pdf Celotno besedilo (1,93 MB)

Iskanje izvedeno v 0.19 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici