| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 47
Na začetekNa prejšnjo stran12345Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
OBLIKOVANJE IN PREOBLIKOVANJE OBSTOJEČE EMBALAŽE V OKVIRU PROJEKTNEGA DELA V VZGOJNIH ZAVODIH
Bernarda Hrovat, 2009, diplomsko delo

Opis: Temo, izbrano v okviru predmeta didaktika tehnične vzgoje, sem teoretično in praktično obdelala na primeru oblikovanja in preoblikovanja iz obstoječe embalaže. Otrokom sem želela skozi izdelavo uporabnega izdelka – ptičje krmilnice iz odpadne embalaže pokazati, da lahko različno embalažo še koristno uporabimo, preden jo zavržemo, in s tem naredimo nekaj dobrega za okolje. To je hkrati tudi odličen način za spodbujanje otrokove ustvarjalnosti. V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila projektno učno delo na splošno in na področju tehnike in tehnologije, povezanost tehnike in tehnologije z ostalimi področji ter otrokov razvoj in razvoj otrokove ustvarjalnosti. Predstavila sem tudi material, ki smo ga uporabili pri praktičnem delu, tj. odpadno embalažo. V empiričnem delu sem predstavila razvojne hipoteze in interpretacijo podatkov, ki sem jih dobila na podlagi opazovanj. Na primeru projektne naloge je predstavljen koncept dela za izdelovanje uporabnega predmeta.
Ključne besede: Ključne besede: tehnika in tehnologija v vrtcu, projektna naloga, odpadna embalaža, ptičja krmilnica.
Objavljeno: 08.07.2009; Ogledov: 2449; Prenosov: 619
.pdf Celotno besedilo (5,88 MB)

3.
4.
5.
VARSTVO OKOLJA IN PROST PRETOK BLAGA V EVROPSKI UNIJI
Maja Klimež, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi so analizirane sinergije med prostim pretokom blaga in varstvom okolja. Varstvo okolja je že dalj časa priznano kot razlog, na podlagi katerega je mogoče opravičiti odstopanja od pravil o prostem pretoku blaga v Evropski uniji, kljub temu da varstvo okolja ni bilo omenjeno v Rimski pogodbi. Precejšen prispevek razvoju prava varstva okolja je dalo Sodišče Evropske unije, ko je varstvo okolja označilo kot bistven cilj Evropske unije ter kasneje jasno izjavilo, da je varstvo okolja ena izmed obveznih zahtev. Kljub temu, da si cilji varstva okolja in prostega pretoka blaga nasprotujejo, v diplomski nalogi dokazujem, da se jih da povezati in uravnotežiti.
Ključne besede: Evropska unija, varstvo okolja, prost pretok blaga, ovire prostemu pretoku blaga, objektivna upravičenja, odpadna embalaža.
Objavljeno: 19.04.2010; Ogledov: 2317; Prenosov: 358
.pdf Celotno besedilo (432,98 KB)

6.
OUTSOURCING V RAZBREMENILNI LOGISTIKI
Barbara Pušnik, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo se najprej posvetili teoretični opredelitvi poslovne logistike, in sicer elementom logističnega sistema in logističnim podsistemom v proizvodnem podjetju. Nadalje smo podrobno opredelili aktivnosti, naloge, predmet in cilje razbremenilne logistike. Preučili smo, kako je razbremenilna logistika povezana z varstvom okolja, kakšna je standardizacija in zakonodaja na področju varstva okolja in v kakšni meri je razbremenilna logistika razvita v slovenskem gospodarstvu. Spoznali smo kakšne so možnosti outsourcinga v razbremenilni logistiki, ki je v zadnjem času zelo aktualna možnost reševanja problematike z ostanki oziroma odpadki v različnih podjetjih in panogah industrije. Kot primer smo podali podjetje SLOPAK d.o.o., ki se ukvarja z ravnanjem z odpadno embalažo in je na tem področju zelo uspešno.
Ključne besede: Razbremenilna logistika, outsourcing, obremenjevanje okolja, odpadna embalaža, varstvo okolja
Objavljeno: 24.11.2010; Ogledov: 2004; Prenosov: 201
.pdf Celotno besedilo (774,33 KB)

7.
Nadgradnja ravnanja z odpadno embalažo in odpadki organskega izvora namenjeni kompostiranju v podjetju Čisto mesto Ptuj d.o.o. : diplomsko delo
Žiga Kozelj, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu bomo opisali temeljne značilnosti logistike, njeno delitev, vlogo ravnanja logistike pri ravnanju z odpadki, ter predstavili celovit sistem ravnanja z odpadno embalažo in odpadki organskega izvora namenjeni kompostiranju od zbiranja, predelave in obdelave, s čimer se ukvarja razbremenilna logistika. Na zakonodajnem področju bomo predstavili najpomembnejše podzakonske akte, na podlagi katerih podjetje Čisto mesto Ptuj d.o.o. izvaja svojo dejavnost. Predstavili bomo tudi problematiko ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji. V drugem delu pa bomo poskušali raziskati možnosti uporabe novih sistemov zbiranja odpadne embalaže na izvoru. Sistem ločenega zbiranja na izvoru bi predstavljal nadgradnjo trenutnega sistema zbiranja odpadkov s pomočjo zbiralnic. Kot rešitev bomo podali možnost uporabe rumene vreče, s katero bi lahko povečali količino zbrane embalaže na izvoru in tako zmanjšali količino odpadkov, ki jih je potrebno odložiti na odlagališče. Sistem bi bil ekonomsko socialno in okoljsko ustreznejši, omogočal pa bi tudi okoljsko odgovornost posameznika.
Ključne besede: razbremenilna logistika, odpadna embalaža, kompostiranje, ravnanje z odpadki, ločeno zbiranje odpadkov
Objavljeno: 04.11.2010; Ogledov: 2394; Prenosov: 272
.pdf Celotno besedilo (1,07 MB)

8.
REORGANIZACIJA LOGISTIKE LOČENEGA ZBIRANJA ODPADNE EMBALAŽE
Nina Kolenc, 2011, diplomsko delo

Opis: V današnjem času se po vsem svetu količina odpadne embalaže vedno veča. Vse več je izdelkov, ki po svoji uporabi niso podvrženi naravnemu procesu razpadanja in pa vse več je okolju nevarnih odpadkov. Ker prostora za odložitev teh odpadkov zmanjkuje, postaja strošek ravnanja z njimi vse večji. Vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo ter vsi izvajalci javnih služb skušajo čimbolj usmerjati prebivalce k ločenemu zbiranju. Odgovorno ravnanje z odpadno embalažo je eden ključnih dejavnikov ohranjanja in varovanja okolja. V sedanjem času se količina odpadne embalaže ločeno zbira s pomočjo sistema zbiralnic oz. ekoloških otokov. Vendar s tem sistemom niso zagotovljene možnosti za popolno ločevanje embalaže od mešanih komunalnih odpadkov, tako sedanji sistem povzroča številne okoljske ter finančne težave pri fizičnih osebah, izvajalcih javnih služb ter družbah za ravnanje z odpadno embalažo. Skratka nastajajo številni nepotrebni stroški. Potrebno bi bilo uvesti nov sistem s ciljem preprečevanja nastajanja odpadkov, ločenega zbiranja na mestu nastanka, učinkovitejšim logističnim prevozom in obdelavo odpadkov pred odlaganjem ter tako preprečiti poleg obstoječih stroškov še dodatne stroške transporta in višje stroške končne dispozicije odlaganja odpadne embalaže.
Ključne besede: Komunalni odpadek, embalaža, odpadna embalaža, ločeno zbrana odpadna embalaža, ekološki otok, zbirni center Spodnji Stari Grad.
Objavljeno: 16.10.2011; Ogledov: 2263; Prenosov: 287
.pdf Celotno besedilo (1,46 MB)

9.
Ekološko oblikovanje in problem odpadne embalaže : diplomsko delo
Aleksandra Planko, 2010, diplomsko delo/naloga

Opis: V diplomski nalogi ţelimo predstaviti koncept ekološkega oblikovanja izdelkov. Ekološko oblikovanje je koncept, katerega cilj je čim hitreje vpeljati ekološke vidike v procese načrtovanja in razvoja izdelkov. Postopki ekološkega oblikovanja vodijo do optimalne koristnosti za produkte pri minimalni izrabi resursov. Istočasno pa minimizirajo negativne vplive na okolje, skozi celoten ţivljenjski cikel produkta. Opisali bomo proces, strategije in pravno podlago za ekološko oblikovanje. Mnoga podjetja vpeljujejo koncept ekološkega oblikovanja tudi na področje oblikovanja embalaţe. Prizadevajo si, da bi njihova embalaţa v celotnem ţivljenjskem ciklu minimalno obremenjevala okolje. V ţivljenjskem ciklu pa je zajeta tudi faza uporabe in odstranjevanja, na katero imajo podjetja omejen vpliv. Še vedno je način, kako bo embalaţa doţivela svoj konec odvisna od vedenja porabnikov, potrošnikov. Ekološko oblikovanje embalaţe izgubi velik del svojega namena, če se po uporabi odpadna embalaţa pojavi med mešanimi komunalnimi odpadki. Osredotočili se bomo na vlogo porabnika, ki jo ima pri ravnanju z embalaţo in na dejavnike, ki vplivajo na njegovo vedenje. Učinkovito izobraţevanje in osveščanje je najpomembnejši dejavnik, ki pomaga spreminjati vedenje porabnikov. Učinek je tem večji, čim pogostejši so draţljaji osveščanja in izobraţevanja.
Ključne besede: ekološko oblikovanje, življenjski cikel produkta, porabnik, odpadna embalaža, izobraževanje, osveščanje
Objavljeno: 05.05.2011; Ogledov: 2828; Prenosov: 360
.pdf Celotno besedilo (3,18 MB)

10.
Racionalizacija ravnanja z odpadno embalažo v podjetju X : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika
Milomirka Šućur, 2011, diplomsko delo/naloga

Opis: Predmet obravnave diplomskega dela je racionalizacija ravnanja z odpadno embalaţo v podjetju X. V podjetju X nastajajo velike količine odpadne embalaţe, ki jo kot zavezanci z druţbo Slopak, d. o. o., ne smemo mešati s komunalni odpadki. Diplomsko delo je usmerjeno k opredelitvi problema, določitvi cilja, namena in poti za reševanje, predpostavkam in omejitvam raziskave ter uporabljenim raziskovalnim metodam. V prvem poglavju so opredeljeni osnovni pojmi o embalaţi in odpadni embalaţi, vloga embalaţe v razvoju trgovine, vpliv embalaţe in odpadne embalaţe na okolje, primerjava uspešnosti posameznih strategij, katerih cilj je zmanjšati količino komunalnih odpadkov, načrt ravnanja z odpadki v podjetju X, delovanje sistema druţbe z odpadno embalaţo Slopak, d. o. o., sporočanje podatkov in vodenje evidence zaposlenega v podjetju X, analiza količin embalaţe, ki smo jo dali na trg, in odpadne embalaţe, ki je bila zbrana na zbirnem mestu v letih 2008 in 2009. Opredeljeni so cilji in način ločevanja odpadne embalaţe na osnovi notranjega navodila poslovanja. V drugem poglavju je opisan posnetek obstoječega stanja mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaţe v komunalnih zabojnikih sedmih poslovnih enot z oceno strukture, zmanjšanja prostornine in prihranka. V tretjem poglavju je opisan posnetek stanja, ki smo ga opravili v poslovalnicah, kjer smo analizirali rezultat prenove, in v zadnjem poglavju je opredeljena moţnost nadaljnjega razvoja.
Ključne besede: odpadki, odpadna embalaža, ločevanje odpadkov
Objavljeno: 17.05.2011; Ogledov: 3148; Prenosov: 389
.pdf Celotno besedilo (1,50 MB)

Iskanje izvedeno v 0.24 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici