| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 879
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Odnosi z notranjo javnostjo in interna komunikacija kot pogoj uspešnosti podjetja
Jera Lenardič, 2021, magistrsko delo

Opis: Komunikacija je ključna za naše preživetje. Je način ubesedenja naših občutkov, mišljenj in prenosa znanj. Pri tem pomembno vlogo igrajo izbira besed, naša obrazna mimika in gestikulacija telesa ter upoštevanje pravil, ki so odvisna od kraja in javnosti, s katerimi vzpostavljamo stike. Znano je, da se komunikacijskih veščin lahko priučimo in s tem pridobivamo vrednost. S tem je povezana naša uspešnost, tako v zasebnem kot tudi poklicnem življenju. V magistrskem delu obravnavamo interno komunikacijo, za katero menimo, da je pogoj uspešnosti podjetja. Najprej definiramo odnose z javnostmi. Kot osrednjo tematiko izpostavljamo in definiramo komunikacijske osnove in se nato poglobimo v interno komunikacijo med zaposlenimi in kadrovico. Zanima nas, kako pomemben je kadrovski oddelek znotraj podjetja X. Ukvarjamo se s soodvisnostjo komunikacije in kreativnega delovnega okolja. S pomočjo poglobljenega intervjuja kadrovice v podjetju X sledimo zastavljenemu cilju, da je s primernimi komunikacijskim prijemi mogoče vzpostaviti boljše odnose, ki nadalje omogočajo hitrejše in učinkovitejše opravljanje delovnih nalog ter nadalje dvigujejo raven storilnosti. S pomočjo kvalitativnega načina raziskovanja zajemamo tako objektivna kot subjektivna mnenja kadrovice, s katerimi kot glavni rezultat potrjujemo pomembnost interne komunikacije v povezavi s kreativnostjo in uspešnostjo. Zaradi razporeditve določenih delovnih procesov kadrovanja v podjetju X priložnost nadaljnjega raziskovanja vidimo v proučevanju vodij posameznih enot, s pomočjo katerih bi podrobneje spoznali znanja in motiviranost zaposlenih ter predlagali možne izboljšave in tako pripomogli k večji kreativnosti in uspešnosti zaposlenih ter tudi podjetja.
Ključne besede: odnosi, zaposleni, interna komunikacija, uspeh podjetja, notranja javnost.
Objavljeno v DKUM: 30.03.2022; Ogledov: 106; Prenosov: 30
.pdf Celotno besedilo (976,46 KB)

2.
Management v krizah : izbrana poglavja
2022

Opis: Vključenost posameznika v organizacijo pomeni eno izmed poti socializacije, ki je sosledje izobraževalnih poti in drugih poti, ki jih človek ubira. Vstop v organizacijo pomeni usklajevanje lastnih potreb s cilji organizacije, ki so predpostavljeni glede na vizijo in strategijo ter poslanstvo organizacije. Tudi tu so ob vstopu določene poti začrtane. In po njih se ni problem gibati niti jih razvijati na način, da se sledi razvojnim tendencam organizacije. Je pa tako kot v življenju individuuma tudi v organizacijah vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov večna sopotnica in spodbuda k razmisleku – kam še?
Ključne besede: krizni management, management, COVID-19, digitalna doba, organizacija, zaposleni, e-izobraževanje, žvižgači, odnosi z javnostmi
Objavljeno v DKUM: 10.02.2022; Ogledov: 232; Prenosov: 54
.pdf Celotno besedilo (6,20 MB)
Gradivo ima več datotek! Več...

3.
Pomen timskega dela v času COVID-19 epidemije
Jožica Trstenjak, 2021, magistrsko delo

Opis: Teoretično izhodišče: V času epidemije COVID-19 so posebno pripravljenost morali izkazati socialno varstveni zavodi. Zaradi pojava nove nalezljive bolezni so bile spremembe organizacije dela in stiske zaposlenih v ustanovah, kjer delajo z ranljivo populacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju, zelo velike. V teh ustanovah je bila v tem obdobju izrednega pomena uspešnost spoprijemanja z vsemi novostmi odvisna od dobre organiziranosti in timskega sodelovanja vodilnih zaposlenih, in vodstva z zaposlenimi. Metode: V empiričnem delu raziskave smo uporabili metodo anketiranja. Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo metod opisne in sklepne statistike, statistično smo jih obdelali s pomočjo računalniškega programa IBM SPSS ter rezultate prikazali s pomočjo tabel in grafov. Preizkus statistične značilnosti razlik med skupinama vodij in ostalih zaposlenih v njihovi oceni timskega dela (RV1) smo opravili s pomočjo Mann-Whitneyevega preizkusa. Z χ2 preizkusom hipoteze enake verjetnosti smo preverjali, ali med odgovori anketirancev na vprašanje o pomembnosti prispevka posameznega dejavnika h učinkovitemu timskemu delu zaposlenih (RV2) kateri prevladuje. Odgovore anketirancev na vprašanja odprtega tipa smo analizirali s kvalitativno analizo. Rezultati: Rezultati so pokazali, da je bilo za zaposlene v času epidemije timsko delo izrednega pomena. Izpostavili so ključne dejavnike za uspešno timsko delo. Izkazalo se je tudi, da se vodje in ostali zaposleni razlikujejo v oceni timskega dela v ustanovi. Diskusija in zaključek: Zavedanje vodij in zaposlenih o pomenu timskega dela na vseh področjih je ključno za uspešno delovanje, sodelovanje in premagovanje stisk ob pojavu koronavirusne bolezni.
Ključne besede: pandemija, medsebojni odnosi, koronavirusna bolezen, socialno varstvena ustanova
Objavljeno v DKUM: 07.02.2022; Ogledov: 200; Prenosov: 103
.pdf Celotno besedilo (1,90 MB)

4.
Razvijanje socialnih veščin z lutkovnim projektom : diplomsko delo
Mateja Mašek, 2021, diplomsko delo

Opis: Otroci se socialnih veščin naučijo preko interakcij z drugimi otroci in odraslimi osebami. Socialne igre v vrtcu predstavljajo pomemben del socialnih interakacij, ki so lahko v pomoč pri razvoju socialnih veščin. V praktičnem delu naloge smo s pomočjo lutkovnega projekta opisali pripravo, izvedbo in evalvacijo lutkovnega projekta v skupini 20 otrok, starih 5 do 6 let, v katerega smo vključili socialne igre. Otroke smo ocenili pred in po izvedbi projekta po postavkah za posamezne socialne veščine. Ugotovili smo, da obstajajo statistično značilne razlike v izražanju strpnosti otrok, pri otrokovem ustreznem izražanju misli, čustev, želj in potreb, v zmožnostih sodelovanja otroka v socialnih igra s pravili, v spontanem sodelovanju v skupinskih nalogah in prilagajanju članom skupine, v izkazovanju empatije, pri spoštovanju pravil iger, pri uspešni komunikaciji z vrstniki, pri reševanju konfliktov brez agresije, pri vzpostavljanju prijateljskih odnosov, pri spontani igri z lutko, pri otrokovem vključevanju lutke ljubljenke v dnevno rutino in sproščenem odnosu do lutke pred in po izvedbi projekta. Rezultati te naloge so pomembni za razumevanje razvoja socialnih veščin ob uporabi lutke ljubljenke v skupini.
Ključne besede: Socialne veščine, lutka ljubljenka, motivacija, socialne igre, medsebojni odnosi, predšolska vzgoja.
Objavljeno v DKUM: 14.01.2022; Ogledov: 214; Prenosov: 33
.pdf Celotno besedilo (2,27 MB)

5.
Povezanost zgodnjih regulacijskih težav s spremembami v alostatično-interoceptivnem možganskem sistemu in vrstniškimi odnosi v odraslosti : magistrsko delo
Larisa Kokol, 2021, magistrsko delo

Opis: Zgodnje regulacijske težave predstavljajo dejavnik tveganja za dolgoročne vedenjske in čustvene težave v odraslosti, še posebej za izogibajoče osebnostne lastnosti, povezane s socialnim umikom. Vendar ostaja neraziskano, ali so regulacijske težave v prvih letih življenja povezane s težavami v socialnem funkcioniranju v odraslosti. Ključni cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali imajo odrasli z zgodovino regulacijskih težav manj kvalitetne vrstniške odnose v odraslosti v primerjavi s kontrolno skupino in ali lahko te dolgoročne socialne težave povežemo s spremembami v delovanju alostatično-interoceptivnega možganskega sistema. Analizirali smo podatke Bavarske longitudinalne študije, v kateri so odrasli (povprečna starost 28 let; 50 % žensk) z (n=42) in brez (n=70) zgodovine zgodnjih regulacijskih težav bili udeleženi v polstrukturiranem kvalitativnem intervjuju, izpolnili samo-ocenjevalni vprašalnik za merjenje kvalitete vrstniških odnosov v odraslosti in sodelovali v študiji funkcijskega slikanja možganov v stanju mirovanja za merjenje sprememb v intrinzični funkcijski konektivnosti možganskih regij, ki podpirajo alostatično-interoceptivni sistem. Rezultati so pokazali, da imajo odrasli z zgodnjimi regulacijskimi težavami manj kvalitetne vrstniške odnose in povišano intrinzično funkcijsko konektivnost možganskih predelov, ki podpirajo alostatično-interoceptivni sistem in socialno vedenje. Spremembe v intrinzični funkcijski konektivnosti so bile večje pri odraslih s komorbidnimi in stabilnimi regulacijskimi težavami, v primerjavi s tistimi, ki imajo samo stabilne ali samo komorbidne regulacijske težave. Dodatno so se spremembe v intrinzični funkcijski konektivnosti dorzalno medialne insule in dorzalne amigdale negativno povezovale s kvaliteto odraslih vrstniških odnosov. Pokazalo se je, da povišana intrinzična funkcijska konektivnost dorzalno medialne insule z nekaterimi drugimi možganskimi predeli alostatično- interoceptivnega sistema predstavlja mediator odnosa med zgodnjimi regulacijskimi težavami in kvaliteto odraslih vrstniških odnosov. Raziskava pomembno prispeva k razumevanju možganskih mehanizmov, ki so v ozadju socialnih težav odraslih z zgodnjimi regulacijskimi težavami, in k razvijanju učinkovitih podpornih strategij za vzpostavljanje in ohranjanje socialnih interakcij v odraslosti.
Ključne besede: zgodnje regulacijske težave, alostatično-interoceptivni sistem, vrstniški odnosi v odraslosti, dorzalno medialna insula
Objavljeno v DKUM: 05.01.2022; Ogledov: 167; Prenosov: 33
.pdf Celotno besedilo (1,55 MB)

6.
Rimljani in Germani med vojno in mirom: zgodovina težavnih odnosov
Peter Gračner, 2020, magistrsko delo

Opis: Prvo poglavje zajema opis načina življenja germanskih plemen. Opisano je tudi germansko povezovanje z Rimom. V istem poglavju sledita podpoglavji o najemanju Germanov v rimsko vojsko ter izpostavitev mnenj nekaterih rimskih piscev o Germanih. Nato sledijo opisi izbranih vojaških interakcij med Rimom in Germani, h katerim so dodani tudi pogledi rimskih piscev. Sprva je opisan prvi neposredni rimsko-germanski stik, bojevanje Kimbrov in Tevtonov z rimsko vojsko. Opis zajema rimske poraze ter končno zmago Rima med leti 113 in 101 pred našim štetjem. Nato sledi opis Cezarjevega bojevanja z Germani med leti 58 in 51 pred našim štetjem, saj to predstavlja prihod Rima v neposredno bližino Germanov ter prvi rimski vpad na germansko območje. Nato sledijo obdobje cesarja Avgusta, njegovo prizadevanje za osvojitev Germanije in poraz v Tevtoburškem gozdu, ki je to osvajanje zaustavil. Nadaljevanje predstavlja upor Batacev med letoma 69 in 70 našega štetja. Na ta upor se navezuje opis Domicijanove odprave proti Hatom med letoma 82 in 83 našega štetja. V zadnjem poglavju pa so opisane markomanske vojne med leti 166 in 180 našega štetja in pokoritev Markomanov in njihovih zaveznikov.
Ključne besede: Germani v antiki, rimska zgodovina, rimsko-germanski odnosi, Arminij, Tacit, vojaška zgodovina
Objavljeno v DKUM: 24.12.2021; Ogledov: 247; Prenosov: 35
.pdf Celotno besedilo (1,17 MB)

7.
Vpliv čustvene inteligentnosti na odnose z nadrejenimi in na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu
Maja Črnič, 2021, magistrsko delo

Opis: Zaradi hitrega tempa in količine dela danes nista več dovolj samo izobrazba in znanje, temveč tudi to, kako obvladujemo svoja čustva in kako se na delovnem mestu prilagajamo v medsebojnih odnosih. V magistrski nalogi smo prikazali pomembnost delovanja čustvene inteligentnosti pri zaposlenih in raziskali pomen čustvene inteligentnosti posameznika. Namen je bil proučiti mnenje posameznih zaposlenih respondentov o vplivu čustvene inteligentnosti. Cilj naloge pa je bil opredeliti zadovoljstvo pri delu, raziskati povezanost med čustveno inteligentnostjo in zadovoljstvom pri delu. V teoretičnem delu magistrske naloge smo podrobneje pregledali splošno stanje na področju čustvene inteligentnosti v povezavi z odnosi zaposlenih z nadrejenimi. Pregledali smo tudi vpliv čustvene inteligentnosti na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. V tem delu naloge smo pregledali različne teorije posameznih avtorjev o definicijah čustvene inteligentnosti in o njenem vplivu na odnose z vodjo ter na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Opredelili smo tudi pojme čustvene inteligentnosti in njene lastnosti. V empiričnem delu smo uporabili metode za zbiranje in generiranje podatkov. Izvedli smo kvantitativno statistično metodo zbiranja podatkov, in sicer anketo. Anketo smo izvedli po metodi »snežne kepe« s pomočjo spletnega orodja 1ka, za analizo dobljenih podatkov pa smo uporabili statistični program SPSS. Zanimalo nas je splošno mnenje o čustveni inteligentnosti in o njenem vplivu na odnose z vodjo in na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Na podlagi rezultatov raziskave smo ocenili razvojne trende in aktualne izzive na področju povezave čustvene inteligentnosti v povezavi z odnosi z vodjo in z zadovoljstvom zaposlenih na delovnem mestu. Ugotovili smo, da je večina anketiranih z visokošolsko izobrazbo, da so korespondenti v večini zadovoljni z medsebojnimi odnosi na delovnem mestu in da imajo dober odnos z vodjo. Respondentom največji dejavnik zadovoljstva predstavlja dober odnos z vodjo. Ugotovili smo, da čustvena inteligentnost skoraj ne vpliva na dejavnike zadovoljstva na delovnem mestu. Z raziskavo smo tudi ugotovili, da stopnja izobrazbe ne vpliva na stopnjo čustvene inteligentnosti. Ravno tako smo ugotovili, da med moškimi in ženskami ne obstajajo statistično pomembne razlike. Ugotovili smo, da ima čustvena inteligentnost vodje pozitiven vpliv na uspešno komuniciranje na delovnem mestu. Respondenti so bili mnenja, da čustvena inteligentnost vodje srednje vpliva na komunikacijo vodje z zaposlenimi. Ugotovili smo tudi, da se stopnja zadovoljstva na delovnem mestu ne razlikuje glede na različne starostne skupine. Prepričani smo, da smo z raziskavo v nalogi pripomogli k lažjemu razumevanju čustvene inteligentnosti, odnosov z nadrejenimi in zadovoljstva na delovnem mestu. Z raziskavo smo ugotovili, da ima čustvena inteligentnost vodje pozitiven vpliv na uspešno komuniciranje z drugimi na delovnem mestu. Morda bi vsak posameznik lahko pri sebi pomislil o svoji čustveni inteligentnosti, še posebej, ker glede na ugotovitve čustvena inteligentnost ni povezana s stopnjo izobrazbe.
Ključne besede: Čustvena inteligentnost, zadovoljstvo, odnosi, nadrejeni, test čustvene inteligentnosti
Objavljeno v DKUM: 07.12.2021; Ogledov: 257; Prenosov: 63
.pdf Celotno besedilo (1,42 MB)

8.
Reševanje medosebnih konfliktov v podjetju x
Tadeja Babič, 2021, diplomsko delo

Opis: Konflikti so sestavni del življenja vsake organizacije. So neizogibni in koristni v učinkovitih organizacijah, če so seveda pod nadzorom. Interesi potrebe ljudi se v zasebnem življenju pogosto zelo razlikujejo in enako velja tudi za poslovno življenje. V podjetju so konflikti med različnimi interesi neizogibni, zato sta število in intenzivnost konfliktov včasih precej velika. Uspešno reševanje medosebnih konfliktov je pravzaprav veščina, brez katere bo vodja težko uspel pri delu. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega ter empiričnega dela. V prvem delu so predstavljeni teoretične osnove in pogledi različnih avtorjev, kako pomembna je komunikacija za reševanje konfliktov, na kratko je opredeljen pojem medosebnega konflikta. V empiričnem delu pa smo z anketnim vprašalnikom preverjali, kako pogosto se pojavljajo konflikti v podjetju, na kakšen način se jih rešuje, kdo je za to odgovoren, ali medosebni in medgeneracijski vplivi vplivajo na delovni proces zaposlenih, kako pomembno je sodelovanje med zaposlenimi ter pri iskanju različnih vzrokov in zakaj pride do konfliktov, da bi na ta način podjetju X pomagali pri razumevanju konfliktov in pomena njihovega ustreznega reševanja. V nadaljevanju smo na kratko predstavili podjetje X ter s pomočjo ankete odgovorili na raziskovalna vprašanja. Z analizo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da so vzroki za nastajanje konfliktov v podjetju nezadostno komuniciranje, pomanjkanje informacij ter preobremenjenost z delom. Podjetje pa konflikte rešuje s kompromisi in z dogovarjanjem. Pomembna je komunikacija, ki prispeva k razumevanju delovnih procesov in pripomore k reševanju konfliktnih situacij, ki so v vsakem podjetju nujni del sobivanja. Na osnovi odgovorov smo nato podali možne rešitve, za katere menimo, da bi vsaj delno pripomogle k rešitvi.
Ključne besede: Medosebni odnosi, reševanje medosebnih konfliktov, konflikti, komunikacija.
Objavljeno v DKUM: 17.11.2021; Ogledov: 185; Prenosov: 34
.pdf Celotno besedilo (1,65 MB)

9.
Izzivi in načrtovanje nasledstva v družinskem podjetju Lorbek & CO. d. o. o.
Gregor Lorbek, 2021, diplomsko delo

Opis: Družinska podjetja so ključen del vsakega gospodarstva in se srečujejo z edinstvenimi, njim specifičnimi izzivi. V diplomskem projektu smo te izzive podrobneje predstavili in posvetili posebno pozornost problematiki nasledstva, saj ga številni avtorji opredeljujejo kot enega največjih in ključnih strateških izzivov družinskega podjetništva, ki se mu je potrebno začeti posvečati že zgodaj. Pregled vseh možnih načinov prenosa podjetja in pravočasen proces uvajanja naslednika sta za uspešno izvedbo nasledstva. Veliko prednosti, ki jih imajo družinska podjetja, izhaja iz družine same. Odnosi v družini tudi močno vplivajo na uspeh poslovanja družinskega podjetja, zato smo jih v tem diplomskem projektu podrobno obdelali in predstavili. V empiričnem delu smo podrobneje predstavili družinsko podjetje Lorbek & CO. d. o. o., njegove probleme, odnose znotraj družine in prihodnje načrte za prenos podjetja. Ugotovili smo, da se je podjetje že začelo ukvarjati z uvajanjem naslednika in ima dobre možnosti za uspeh.
Ključne besede: družinsko podjetništvo, odnosi v družini, nasledstvo, prenos podjetja
Objavljeno v DKUM: 09.11.2021; Ogledov: 194; Prenosov: 6
.pdf Celotno besedilo (1,07 MB)

10.
Vpliv odnosa prodajalca na vedenje kupca
Sara Čagran, 2021, diplomsko delo

Opis: Raziskave iz preteklih let so pokazale, da ima odnos prodajalca na vedenje kupca velik vpliv. Prodajalci, ki so usmerjeni na kupca oziroma na odjemalce na sploh, se z njim poistoveti (interakcija ter empatija prodajalca s kupcem), in to lahko poveča učinkovitost in uspešnost podjetja. Rezultati podjetja kar se tiče prodaje so z dobrim odnosom prodajalca tako vedno boljši (Skok, 2012). Današnje prodajno okolje je na trgu vedno bolj konkurenčno, zato se morajo podjetja mobilizirati in tehnično napredovati, da tako napredujejo in so vzporedne z vedno bolj razvitim svetom. To morajo početi za trajnostno naravnani razvoj, da tako pridobijo vsaj malo prednosti pred njihovimi konkurenti. To je tudi en korak do boljše učinkovitosti in uspešnosti samega podjetja. Dan danes pa so odnosi med prodajalci in kupci iz dneva v dan bolj dolgoročni, kar daje podjetju neko dolgoročno sredstvo za obstoj in zvestobo kupcev. Osredotočanje na same kupce je pravzaprav neko orodje podjetja, s katerim pripomore k boljšemu učinkovanju podjetja (Skok, 2012) Največji razlog za spremembe v prodaji je internet, ki je na področju dostopnosti in uporabnosti informacij povzročil popoln preobrat. To podkrepijo tudi razne raziskave sodobnih nakupovalnih navad. Posledica razvitega svetovnega spleta je ta, da kupec danes več kot 70% nakupnega procesa opravi sam. velike spremembe pa so nastale tudi na področju izdelkov ali storitev. Napredna in zelo razvita tehnologija omogoča tehnološke postopke ter znanja, tako, da je kakovost izdelkov postala pogoj za obstoj na trgu ter za podjetja ne predstavlja več konkurenčne prednosti. Čeprav danes neposrednega odnosa med prodajalcem in kupcem ni čutiti tako živo (brezosebna trgovska središča) je še vedno prisoten v vseh načinih prodaje, kjer se oba udeleženca v prodaji tudi osebno srečata. Prodajalec mora v prvi vrsti razumeti ponudbo, kar pomeni, da zna kupcu razložiti ter nuditi jasna sporočila glede izbranega izdelka ali storitve. Kajti, če prodajalec kupcu ne bo znal pojasniti in razumljivo razložiti kaj ponujajo, bo za kupca ponudba nezanimiva in ga ne bo nikoli pritegnila v nakup. V prodaji pa je zelo pomembna tudi komunikacija, saj preko te podjetja obveščajo svoje stranke in prodajne zastopnike o morebitnih spremembah, novostih, akcijah in trendih, ki se odvijajo in dogajajo v določenem obdobju. Pri prodaji je pomembna tako verbalna kot neverbalna komunikacija. S pomočjo neverbalne komunikacije kupcev lahko prodajalci pridejo do informacij in spoznanj, katerih kupec ustno nikoli nebi povedal. Tako se lahko na podlagi tega osredotočajo na spremembe podjetja in ga izboljšujejo tudi po tej smeri. Neverbalna komunikacija med prodajalcem in kupcem nekako sprosti vzdušje in kupec se takoj počuti bolj lagodno ter mu je tako na neki način lažje izvršiti nakup. Vsako podjetje ima med svojimi zastavljenimi cilji za določeno leto tudi cilj, ki ga imenujejo zadovoljne stranke. Zadovoljstvo strank je podjetju v velikem interesu, saj na podlagi tega povečujejo njihov prihodek in pridobivajo nove ter obdržijo stare stranke. Zadovoljstvo kupcev je zelo pomembno, saj podjetja preko tega vidijo, kako dobro je njihovo delovanje ter morda na podlagi tega kaj tudi spremenijo. Pomanjkanje etike v prodaji lahko privede do nezadovoljnih uporabnikov, slabe publicitete, pomanjkanja zaupanja, izgube posla in včasih tudi sodnega postopka. Tako etika predstavlja ključno vlogo v ustvarjanju in ohranjanju dolgoročnih odnosov z uporabniki. Prav tako je etika pomemben dejavnik, ki vpliva na uspešnost poslovanja organizacije, saj vpliva na njeno sposobnost ustvarjanja močnih odnosov z uporabniki (Madhani, 2020, str. 53).
Ključne besede: zadovoljstvo kupcev, kupci danes, odnosi med prodajalci in kupci, lastnosti prodajalca, komunikacija
Objavljeno v DKUM: 05.11.2021; Ogledov: 223; Prenosov: 36
.pdf Celotno besedilo (950,31 KB)

Iskanje izvedeno v 0.18 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici