| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 20
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
VPLIV DAVČNE POLITIKE PODJETJA V GRADBENI DEJAVNOSTI NA USPEŠNOST POSLOVANJA
Boris Emeršič, 2010, diplomsko delo

Opis: Iz vsega napisanega sledi ugotovitev, da predstavlja davek od dohodkov pravnih oseb, veliko breme za vse davčne zavezance. Le teh ne spodbuja k ustvarjanju dobičkov, ampak deluje ravno nasprotno. Zato se davčni zavezanci pogosto poslužujejo rešitev, kot so davčne utaje in selitev proizvodnje na območja kjer je delovna sila cenejša in kjer so obremenitve dohodkov manjše. Davčna politika je namreč tista, ki lahko ali pospeši razvoj gospodarstva, ali pa ga tudi zavira. Očitno se pri nas dogaja slednje. Iz sredstev informiranja in iz informacij objavljenih na spletnih straneh, sem razbral, da spada Slovenija med tiste države, ki imajo najvišje davke, pa naj gre pri tem za obdavčitev plač, dobička ali prometa blaga in storitev. To, da ta trditev drži, najbolj občutijo zaposleni, predvsem pa tisti v gradbeništvu. Na podlagi podatkov namreč ocenjujem, da je od vseh gospodarskih dejavnosti, gradbeništvo v največjih težavah. Plače zaposlenih so nizke med drugim tudi ali pa celo predvsem, zaradi visokih obremenitev plač z davki (dohodnino po lestvici od 16% do 41%) in prispevki (38,2%). Tako visoke obremenitve plač z davki in dajatvami imajo za posledico visoke stroške dela, čista izplačila plač pa so v višini, ki ne zagotavlja zaposlenim niti osnovnih pogojev za preživetje. Če ob tem upoštevamo še to, da se od vrednosti prodanih storitev in blaga obračuna še prometni davek po splošni 20% stopnji oziroma 8,5% znižani stopnji, potem je razumljivo, zakaj tuji investitorji niso zainteresirani za vlaganja v naši državi. Tudi obdavčitev dobička z 20% davčno stopnjo je previsoka, saj je tudi predlog opozicije, da se zniža na 17% zlasti še, ker v večini primerov, davčna osnova iz davčnega izkaza presega dobiček izkazan v poslovnem izidu, in to zato, ker cela vrsta odhodkov iz poslovnega izida ni davčno priznana ali pa je priznana le delna. Ukinjena je bila tudi cela vrsta olajšav, ki so jih lahko davčni zavezanci do uvedbe sprememb davčne zakonodaje uveljavljali v davčnih izkazih.
Ključne besede: PRIHODKI, ODHODKI, IZID, BILANCA STANJA, IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA, DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB, DAVČNI PRIHODKI, DAVČNI ODHODKI, DAVČNE OLAJŠAVE, DAVČNE STOPNJE, DAVČNA OSNOVA, DAVEK NA DODANO VREDNOST, DAVČNA POLITIKA
Objavljeno: 12.08.2010; Ogledov: 2039; Prenosov: 114
.pdf Celotno besedilo (430,11 KB)

3.
ZNAČILNOSTI PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
Barbara Šuler, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Zaradi ekonomskih in političnih sprememb v svetu mora Evropska unija neprestano prilagajati svojo finančno politiko in svoje prednostne naloge. Struktura proračuna kot tudi njegov obseg sta se postopoma razvijala. Prihodki proračuna EU zajemajo tradicionalna lastna sredstva, prihodke na osnovi DDV in osnovi BND ter drugi prihodke. Financiranje proračuna poteka iz državnih blagajn in države članice tako ocenjujejo koristi politike EU v primerjavi s svojimi prispevki. EU sprejema načelo solidarnosti med državami članicami. Nekatere države prispevajo več sredstev kot jih prejemajo in obratno. Največ sredstev EU je leta 2008 prejela Francija, največ sredstev je EU prispevala Nemčija. Glede na delež BND je največ sredstev EU leta 2008 prejel Luksemburg, največji delež BND sredstev je Uniji prispevala Belgija. Na strani izdatkov je največ sredstev že od samega začetka namenjeno kmetijstvu. Ostale politike so vse do devetdesetih letih ostale v ozadju. V devetdesetih letih so v proračunu izvedli reformo, in sicer so začeli vse bolj poudarjati strukturne operacije, večji poudarek so namenili tudi notranjim in zunanjim politikam ter administraciji. Manj sredstev pa so začeli namenjati kmetijstvu. Sedanji proračun je omejen s tremi elementi: s finančno perspektivo, z odločitvijo o lastnih sredstvih in z letnim proračunom. Izpolnjuje se v skladu z načeli enotnosti, točnosti, uravnoteženosti, univerzalnosti, dobrega finančnega poslovanja in preglednosti proračuna. Proračun EU je pomemben mehanizem za uresničitev obstoječih ciljev politik, uvedbo sprememb in zagotovitev čim večjih dolgoročnih ukrepov. Obdržal je prvotno zasnovan cilj, ki je temeljil na enotnem trgu, razvoju globalne vizije za Evropo.
Ključne besede: proračun EU, finančna perspektiva, struktura proračuna, odhodki proračuna, prihodki proračuna
Objavljeno: 07.12.2011; Ogledov: 1434; Prenosov: 98
.pdf Celotno besedilo (893,70 KB)

4.
DAVČNI VIDIK OSNOVNIH SREDSTEV V SKLADU Z OBDAVČITVIJO DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Sonja Bračko, 2010, diplomsko delo

Opis: Z vidika davka od dohodkov pravnih oseb je naloga namenjena davčnim zavezancem, ki delujejo na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in za katere je davek od dohodkov pravnih oseb davek, ki obdavčuje njihove ustvarjene dohodke in zmanjšuje njihov dobiček. Torej je davek od dohodkov pravnih oseb strošek, ki ga je potrebno ustrezno zmanjšati, saj je težnja gospodarskih družb doseganje čim večjega dobička. Po drugi strani je davek od dohodkov pravnih oseb eden izmed fiskalnih prejemkov države, ki polni državni proračun, zato država teži k čim večjemu davčnemu izplenu. Gospodarske družbe, ki so davčni zavezanci na eni strani in država na drugi strani, se torej nahajajo na dveh različnih polih z različnimi težnjami. V nalogi smo davčnim zavezancem, z vidika davka od dohodkov pravnih oseb, predstavili nevarnosti, ki jim pretijo pri doseganju njihovega cilja in so povezane z opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Čeprav gre le za eno izmed postavk bilance stanja, smo teh nevarnosti predstavili sorazmerno veliko. Če v takšni dimenziji, kot smo jo zajeli v nalogi, razmislimo še o nevarnostih, ki izhajajo iz drugih postavk bilance stanja, postane še bolj jasno, da je ugotavljanje dobička in davka od dohodkov pravnih oseb zelo zahtevno. Navedena ugotovitev v povzetku kaže na to, da je pot do uspeha davčnih zavezancev med drugim pogojena tudi z ustrezno organizacijsko strukturo poslovnih funkcij v podjetju, učinkovito interno komunikacijo in notranjim nadzorom, strokovnim kadrom ter davčnim načrtovanjem, kjer z uporabo zakonitih metod in sredstev znižamo davčno obveznost, pri čemer moramo nujno zagotoviti, da je izogibanje davčni obveznosti zakonito.
Ključne besede: Opredmetena osnovna sredstva, davek od dohodkov pravnih oseb, davčno priznani prihodki, davčno priznani odhodki, davčna osnova, povečanje davčne osnove, zmanjšanje davčne osnove oziroma davčne olajšave, terjatve in obveznosti za odloženi davek, davčno tveganje.
Objavljeno: 07.03.2011; Ogledov: 1612; Prenosov: 305
.pdf Celotno besedilo (1,09 MB)

5.
PRORAČUN OBČINE DRAVOGRAD
Sabina Naglič, 2011, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Delo diplomskega seminarja sega na področje javnih financ na lokalni ravni in zajema proračun občine Dravograd. Ker je občina temeljna samoupravna skupnost, smo najprej predstavili teoretične osnove javnih financ in lokalne samouprave. V okviru tega smo navedli naloge lokalne samouprave in na področju javnih financ, kakšno je premoženje občin in njihovi viri financiranja. Navedli smo tudi naloge, ki jih je občina dolžna opravljati po ustavi in zakonu. Finančna sredstva, ki pa jih občina potrebuje za opravljanje teh nalog, pa pridobiva iz lastnih virov (npr. dohodnina), od države ali pa z zadolževanjem. Opisali smo opisali proračun občin, tako da smo lahko nadaljevali z našim delom diplomskega seminarja, in da smo lahko na podlagi ugotovljenih splošnih podatkov analizirali proračune občine Dravograd. Proračun občine je njen najpomembnejši finančni instrument. Opredelili smo sam pojem proračuna in funkcije, ki jih le-ta opravlja ter opozorili na načela, ki jih je potrebno upoštevati pri sestavi, sprejemanju in izvrševanju proračuna. Predstavili smo občino Dravograd, kjer smo opisali njeno lego, prebivalstvo ter zaposlenost in brezposelnost. V nadaljevanju smo predstavili zaključni račun proračuna občine za leto 2009. Prav tako smo predstavili proračun občine Dravograd za leto 2010 in ga primerjali z realiziranim proračunom za isto leto. V drugem primeru pa smo primerjali proračune občine Dravograd za leta 2007, 2008 in 2009, kjer smo analizirali in primerjali prihodke in odhodke.
Ključne besede: javne finance, lokalna samouprava, občina, proračun, prihodki, odhodki, viri financiranja, občina Dravograd
Objavljeno: 28.11.2011; Ogledov: 1964; Prenosov: 157
.pdf Celotno besedilo (732,65 KB)

6.
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB V SRBIJI, BOSNI IN HERCEGOVINI IN SLOVENIJI
Matjaž Zemljak, 2011, diplomsko delo

Opis: Davek od dohodka (dobička) pravnih oseb je kljub nizkemu deležu javnofinančnih prihodkov pomemben z vidika gospodarskega razvoja. Ob današnji vse večji globalizaciji in mednarodni trgovini si veliko podjetij prizadeva čimbolj prodreti na tuje trge zaradi povečanja konkurenčnosti na domačem in tujem trgu ter zaradi doseganja dobička. Davčna zakonodaja je vsekakor pomemben dejavnik pri odločitvi podjetja v katerih državah investirati in poslovati. Cilj podjetja je namreč ustvarjanje čim večjega dobička in plačevanje čim manjših davkov. Različni davčni predpisi o obdavčitvi dohodka (dobička) pravnih oseb med izbranimi državami povzročajo različne davčne obremenitve davčnih zavezancev in različne finančne učinke v proračunu države. Poleg nizkih davčnih stopenj, je pomembna tudi amortizacija in davčne spodbude, ki bistveno vplivajo na višino davčne osnove. Za države bivše Jugoslavije je vsekakor pomembno, da z namenom hitrejšega gospodarskega razvoja in zmanjševanja brezposelnosti z davčno zakonodajo ustvarijo ugodno davčno okolje za tuje investitorje. Kljub temu, da Srbija ter Bosna in Hercegovina nista članici Evropske unije pa je postopno poenotenje zakonodaje na področju obdavčitve dohodka (dobička) pravnih oseb, pomemben dejavnik pri njihovem nadaljnjem gospodarskem razvoju.
Ključne besede: Davek od dohodka pravnih oseb, davek od dobička pravnih oseb, davčni zavezanec, prihodki, odhodki, davčna osnova, davčne olajšave, davčni obračun.
Objavljeno: 24.01.2012; Ogledov: 2828; Prenosov: 662
.pdf Celotno besedilo (390,32 KB)

7.
RAČUNOVODENJE IN SPREMEMBE PRI UVAJANJU MEDNARODNEGA RAČUNOVODSKEGA STANDARDA ZA HOTELIRSTVO V TERMAH DOLENJSKE TOPOLICE
Renata Bukovec, 2012, diplomsko delo

Opis: Turizem je danes panoga, ki v vseh državah pridobiva pomen. Glede na to, da je danes svet bolj odprt in nam je vse lažje dostopno, pogosto za svoje turistične destinacije izbiramo različne kraje in mesta po vsem svetu. Turisti niso več zadovoljni z minimalno pozornostjo in zahtevajo čedalje več, zato se morajo v panogi turizma temu prilagajati. Predvsem je pomembno, da na turista naredimo vtis, ga zadovoljimo po njegovih pričakovanjih ter uspemo doseči to, da se še vrne. Vse to je danes tudi izziv za vse, ki se ukvarjajo s turizmom. Glede na to, da je panoga turizma, predvsem samo hotelirstvo, postalo zelo globalno in konkurenčno, je bilo nujno, da se uvedejo neke smernice in priporočila računovodskega poročanja, da se hotelirska podjetja lahko med sabo primerjajo. V ta namen se je začel uveljavljati enotni sistem računovodskega poročanja v hotelirstvu, tako imenovani USALI. Standard prinaša določene prednosti, predvsem pa tudi prilagoditve pri tistih, ki želijo tak standard sprejeti in ga vpeljati v svoje računovodstvo. Glavna prednost USALI je, da obravnava kot obračunsko enoto hotel. Poleg tega prikazuje podatke in izkaze poslovnih izidov po oddelkih, na ta način pa omogoča, da imamo dober pregled nad stroški in prihodki, ki jih povzročajo in prinašajo posamezni oddelki. Pri uvajanju USALI je pomembno tudi to, da moramo uvedbo USALI prilagoditi že obstoječim računovodskih standardom, ki veljajo v državi. Pri tem so potrebne določene prilagoditve. Predvsem je razlika pri evidentiranju prihodkov in odhodkov, pri členitvi kontnih načrtov, obliki in vsebini izkaza poslovnega izida in bilance stanja. Veliko teh razlik se pojavi zaradi tega, ker USALI kot temeljno obračunsko enoto upošteva hotel. Pri vsaki odločitvi za uvedbo nekih novosti - v tem primeru sprejetju odločitve, da pri računovodenju upoštevamo USALI - moramo pretehtati možnosti oz. stroške in koristi, ki jih prinaša sprememba. Tako mora biti korist večja od stroška.
Ključne besede: USALI, Slovenski računovodski standardi, prihodki, odhodki, stroški, bilance stanja, izkaz poslovnega izida, primerjava USALI in SRS
Objavljeno: 01.06.2012; Ogledov: 1447; Prenosov: 169
.pdf Celotno besedilo (715,55 KB)

8.
PRORAČUN OBČINE MAJŠPERK
Nina Varžič, 2012, diplomsko delo

Opis: V teoretičnem delu dela diplomskega seminarja smo predstavili, kaj je lokalna samouprava in pojme povezane z njo. Opisali smo, katere vrste občin poznamo. Navedli smo, katere naloge opravljajo občine in kateri so organi občine. V nadaljevanju smo opisali kako se občine financirajo v Sloveniji oz. kako pridobijo finančna sredstva, da lahko opravljajo svoje osnovne naloge, ki jih imajo predpisane z zakoni. Občinski pororačun je najpomembnejši akt delovanja občine, s katerim se predvidijo prejemki in izdatki občine za prihodnje proračunsko obdobje. Pri tem smo spoznali, da je proračun sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov. V nadaljevanju smo opisali še, kakšen je postopek priprave in sprejema proračuna, kako se proračun izvaja in kakšen je nadzor nad izvajanjem proračuna. Na koncu dela diplomskega seminarja smo na kratko predstavili občino Majšperk, njeno geografsko lego in infrastrukturo v zadnjih letih. V nadaljevanju smo predstavili načrtovane prihodke in odhodke občine Majšperk za leto 2012 in iz uradnih statističnih podatkov izračunali premerno porabo občine Majšperk za leto 2012.
Ključne besede: lokalna samouprava, financiranje lokalne skupnosti, občina, proračun, prihodki, odhodki, primerna poraba občine
Objavljeno: 20.11.2012; Ogledov: 1284; Prenosov: 130
.pdf Celotno besedilo (629,77 KB)

9.
RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE V SPLOŠNI KNJIŽNICI LJUTOMER
Iris Veselko, 2013, diplomsko delo

Opis: Javni zavodi so ustanovljeni za opravljanje javnih služb. Njihovo delovanje ureja Zakon o zavodih. Cilj javnih zavodov ni pridobivanje dobička. Morebitni presežek, ki ga dosežejo porabijo za razvoj in opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Javni zavodi so financirani s strani državnega ali občinskega proračuna. V diplomski nalogi obravnavamo računovodsko predračunavanje v javnem zavodu. V prvem delu naloge je podrobneje opredeljen sistem in financiranje javnih zavodov ter predstavitev računovodskega predračunavanja. V nalogi predstavimo, da je predračun eno izmed glavnih orodij, ki so nam v pomoč pri obvladovanju stroškov. Na podlagi tega lahko izdelamo finančni načrt, ki je v bistvu načrt prihodkov in odhodkov. Priprava in sprejem finančnega načrta je zakonsko predpisan, zato postaja računovodsko predračunavanje vse bolj pomembno. Zakonsko je predpisano tudi spremljanje uresničenega finančnega načrta. Diplomsko nalogo zaključimo z analizo računovodskega predračunavanja v Splošni knjižnici Ljutomer, kjer določimo metodo predračunavanja v omenjenem zavodu, njihov način dela ter predstavimo dokumente in poročila, katere uporabljajo pri uresničevanju predvidenih načrtovanj.
Ključne besede: javni zavod, računovodsko predračunavanje, finančni načrt, prihodki, odhodki.
Objavljeno: 15.07.2013; Ogledov: 653; Prenosov: 121
.pdf Celotno besedilo (1,32 MB)

10.
POSLOVNOIZIDNI TOKOVI SONČNE ELEKTRARNE SAGAJ
Tina Štremfelj, 2014, diplomsko delo

Opis: Ugotavljamo, da je vse več investitorjev, ki se odločajo za naložbeni projekt izgradnje lastne sončne elektrarne. Pri tem nastanejo tako prihodki kot tudi odhodki. Odhodki so tudi stroški, ki ne nastanejo le pri izgradnji, temveč se investitor vsako leto sooča z njimi. V diplomskem delu je predstavljeno delovanje Sončne elektrarne Sagaj, ki je bila zgrajena decembra 2010. Raziskali in analizirali smo poslovnoizidne tokove, torej prihodke in odhodke, s katerimi se investitor sooča. Zanimala nas je njihova vrednost in vsi ostali obračuni. Med seboj smo analizirali in primerjali poslovanje sončne elektrarne v prvih treh letih njenega delovanja, in sicer poslovna leta 2011, 2012 in 2013. Pri analizi in obračunu smo si pomagali z računovodskimi izkazi, in sicer z bilanco stanja ter izkazom poslovnega izida. Kot orodje analize pa smo na podlagi znanih podatkov uporabili tudi izračun računovodskih kazalnikov. Tako smo ugotovili gospodarsko uspešnost poslovanja Sončne elektrarne Sagaj. Na podlagi analiz rezultatov smo ugotovili, da dopolnilna dejavnost na kmetiji, to je delovanje sončne elektrarne, gospodarsko posluje sorazmerno uspešno. Le v začetku delovanja, torej v prvem letu, je zaradi zmanjšane prodajne cene poslovala z izgubo, vendar je bila proizvedena in prodana količina energije zelo visoka v primerjavi z drugima poslovnima letoma. Prihodki dejavnosti najprej naraščajo, naslednje leto padajo, odhodki pa padajo vsako leto. Vse analize in posledični izračuni kazalnikov kažejo, da je dejavnost najboljše poslovala v poslovnem letu 2012.
Ključne besede: dopolnilna dejavnost, poslovnoizidni tokovi, prihodki, odhodki, računovodski izkazi, računovodski kazalniki
Objavljeno: 18.09.2014; Ogledov: 871; Prenosov: 64
.pdf Celotno besedilo (2,49 MB)

Iskanje izvedeno v 0.18 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici