| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 15
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
DOLOČANJE BONITET DOBAVITELJEV ZA POTREBE PODJETJA ISKRA MEHANIZMI D.D.
Igor Modrić, 2010, diplomsko delo

Opis: V proizvodnih podjetjih, kjer je prvina ustvarjati novo dodano vrednost, strošek materiala predstavlja precejšen delež pri oblikovanju cene prodajnega izdelka. Ker ugodna cena predstavlja dobro konkurenčno prednost, je toliko bolj pomembno, da podjetje racionalizira vse stroške izdelave lastnega izdelka. Obvladovanje stroškov bi lahko enačili z obvladovanjem nabave oziroma bolj natančno obvladovanjem nabavnih cen vhodnih materialov. Ker se pogosto izkaže, da samo cenovno obvladovanje ni zagotovilo za dolgoročni uspeh, je pri tem treba upoštevati še kakovost dobavljenega materiala. Osvojitev trga danes ni mogoča le po cenovni plati, ampak tudi s kakovostjo in pravočasno dobavo. V podjetju Iskra Mehanizmi se vedno bolj kaže pomembnost dobrega poslovnega sodelovanja med kupcem in dobaviteljem, teži se k bolj strateškemu, dolgoročnemu sodelovanju. Vse bolj se poudarja pomembnost prisotnosti dobavitelja pri razvoju novih izdelkov. Izbira dobavitelja za poslovno sodelovanje je ključnega pomena, saj nam omogoča, da se izognemo številnim problemom. Avtomatiziran sistem za vodenje uspešnosti dobavitelja omogoča analizo uspešnosti in ravnanja dobavitelja. Zanimalo nas je, kako se to odraža v realnem okolju in kaj vse lahko ugotovimo o samih dobavah na podlagi pridobljenih podatkov. Prikaz analize rezultatov je temelj za nadaljnje ukrepe, bodisi za korektivne ukrepe bodisi za zamenjavo dobavitelja. V nalogi je najprej predstavljen projekt implementacije ocenjevanja in posledično razvrščanja v poslovno-informacijski sistem SAP z določenimi posodobitvami. Sledi predstavitev nadziranja korektivnih ukrepov preko avtomatiziranega sistema, ki nam omogoča zmanjšanje nadaljnjih problemov v proizvodnji oziroma kasneje izogibanje reklamacijam na trgu. V nadaljevanju je prikazana še možnost nadgradnje oziroma izboljšave na sistemu, ki bi prispevala k hitrejšim in bolj kakovostnim rezultatom ter posledično odločitvam.
Ključne besede: ocenjevanje dobaviteljev, izbor dobaviteljev, sistem SAP, dobaviteljska veriga
Objavljeno: 09.06.2010; Ogledov: 1947; Prenosov: 152
.pdf Celotno besedilo (450,62 KB)

2.
IZBOLJŠEVANJE PROCESA IZBORA, OCENJEVANJA IN RAZVOJA DOBAVITELJEV V PODJETJU DOMEL, D.D.
Mohor Markelj, 2010, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu je predstavljeno izboljševanje procesa izbora, ocenjevanja in razvoja dobaviteljev v podjetju Domel, d. d. Spremljali smo delo na štirih razvojnih projektih, in sicer za kupce Stihl EC, Continental, Swegon in Visteon, kjer se soočamo z neustrezno kakovostjo vhodnega materiala, kar ima za posledice veliko število izdanih OK-1 nalogov in reklamacij dobaviteljem. V magistrsko nalogo je vključena raziskava, katere namen je bil raziskati način dela na omenjenem procesu v slovenskih podjetjih elektro-kovinsko predelovalne industrije. Rezultati raziskave so pokazali, da je podjetje Domel, d. d. na področju izbora, ocenjevanja in razvoja dobaviteljev v veliki meri primerljivo s slovenskimi podjetji, ki so sodelovali v raziskavi. Predstavljeni so predlogi za izboljšanje posameznega segmenta procesa, s katerimi bomo lahko dosegli zastavljen cilj »biti korak pred konkurenco«. Izbor dobaviteljev smo nadgradili s piramido dobaviteljev in projektnim timom, preko katerega se izbirajo dobavitelji. Dobavitelje bomo ocenjevali s Pareto diagramom in preko seminarjev za predstavitev dobaviteljev. Z organizacijo različnih izobraževanj, delavnic in predstavitev bomo skrbeli za razvoj dobaviteljev. Vključevanje dobaviteljev pa bo potekalo po natančno začrtani poti, po kateri bodo dobavitelji vključeni v razvoj izdelka že takoj na začetku projekta. Izvedli smo tudi praktičen primer po postopku Definiraj, Izmeri, Analiziraj, Izboljšaj, Preveri (DMAIC), z namenom povečanja števila »A« dobaviteljev na obravnavanih štirih razvojnih projektih in zmanjšanja stroškov reklamacij in OK-1 nalogov. Rezultati po postopku DMAIC so bili zadovoljivi. Realizirani so bili vsi poglavitni cilji: delež »A« dobaviteljev na obravnavanih projektih se je povečal za planiranih 40%, stroški reklamacij so se zmanjšali za 70%, kar je 20%, več kot smo planirali, stroški OK-1 nalogov pa so se zmanjšali za planiranih 50%.
Ključne besede: management kakovosti, kakovost procesa razvoja izdelka, izbor dobaviteljev, ocenjevanje dobaviteljev razvoj dobaviteljev, vključevanje dobaviteljev, DMAIC
Objavljeno: 09.03.2011; Ogledov: 2765; Prenosov: 408
.pdf Celotno besedilo (3,17 MB)

3.
RAČUNALNIŠKO PODPRTA VEČKRITERIJSKA IZBIRA IN OCENJEVANJE DOBAVITELJA
Jože Manfreda, 2011, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Podjetje plinarna Maribor ima sedež v Mariboru in izvaja storitve s svojo skupino strokovnjakov na področju plinske tehnike. Pri gradnji novih plinovodov in hišnih priključkov nastajajo prekopi asfaltnih površin, zato podjetje izbira in ocenjuje najboljšega dobavitelja med gradbenimi podjetji za asfaltiranje prekopov. Namen dela diplomskega seminarja je pripraviti odločitveno podlago za izbiro najboljšega dobavitelja za asfaltiranje prekopov s pomočjo izgrajenega večkriterijskega odločitvenega modela in računalniško podprtega večkriterijskega odločanja. V teoretičnem delu smo prikazali izhodišča izbire in ocenjevanja dobavitelja in poteka asfaltiranja ter računalniško podprtega večkriterijskega odločanja. Večkriterijsko odločanje je primerno za reševanje našega odločitvenega problema, ker smo imeli veliko število kriterijev in atributov in nam intuitivno odločanje več ne zadošča. Na podlagi pridobljenih podatkov smo v praktičnem delu izvedli raziskavo s programoma Web-HIPRE in Expert Choice. Pri tem smo uporabil metode za večkriterijsko odločanje: SMART, SWING, SMARTER, neposredno določanje uteži, vrednostne funkcije in metodo AHP. Odločanje po več kriterijih hkrati je potekalo na podlagi petih alternativ (dobavitelj A, dobavitelj B, dobavitelj C, dobavitelj D in dobavitelj E), petih kriterijev (stroški, tehnični, kakovostni, finančni kriterij in kriterij ugodnosti) in štirinajstih atributov (cena blaga in storitev, plača zaposlenih, odzivnost na povečanje zmogljivosti, zanesljivost tehnologije, proizvodne zmogljivosti, certifikati družine ISO, odzivnost na reklamacije, čas opravljene storitve, število zaposlenih, čisti prihodek od prodaje, čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja, bančne garancije, plačilni pogoji in dosedanje sodelovanje). Strukturirali smo odločitveno drevo za oba programa. Določili smo uteži za kriterije; najpomembnejši je finančni kriterij, saj so mu strokovnjaki določili največji pomen. Upoštevali smo preference do alternativ ter naredili sintezo končnih vrednosti. Na koncu smo primerjali rezultate računalniških programov ter ugotovili, da je pri obeh na prvem mestu alternativa dobavitelj A. Programa sta primerna za reševanje našega odločitvenega problema.
Ključne besede: // Izbiranje dobaviteljev // Ocenjevanje dobaviteljev // Kriteriji //Atributi // Alternative // Odločanje // Metode // Večkriterijsko odločanje // Odločitveni model // AHP - Analitični hierarhični proces // SMART // SWING // SMARTER // Analiza občutljivosti // Expert Choice // Web-HIPRE //
Objavljeno: 10.11.2011; Ogledov: 2125; Prenosov: 129
.pdf Celotno besedilo (700,89 KB)

4.
UPORABA MEHKE LOGIKE ZA OCENJEVANJE DOBAVITELJEV V OSKRBNI VERIGI
Jernej Otič, 2011, magistrsko delo/naloga

Opis: Pričujoče delo obravnava pristop k reševanju problema izbire dobaviteljev v oskrbni verigi. Dobavitelji so prvi člen v oskrbni verigi in od njih je odvisna celotna nadaljnja veriga, zato je pomembno, da vemo, s kakšnimi dobavitelji imamo opravka. Ocenjevanje dobaviteljev pa je relativno zahteven postopek. Da bi bilo ocenjevanje dobaviteljev lažje, si tržniki pomagajo z različnimi pripomočki in pravili. Eden izmed novejših in obetajočih pripomočkov je uporaba mehke (fuzzy) logike, saj lahko ta učinkovito obravnava nejasne,netočne, stohastične in dinamične vhodne parametre. Delo je razdeljeno na tri dele. V prvem, teoretičnem delu, so podane osnove mehke logike, predstavljene so oskrbne verige, nabavne funkcije in postopki za ocenjevanje dobaviteljev. V drugem delu so podani dosežki in spoznanja drugih avtorjev. V tretjem delu pa je podan hipotetični primer izbire dobaviteljev. Najprimernejšega dobavitelja smo izbrali s pomočjo sistema, temelječega na mehki logiki. Rešitev je upoštevala tako kvantitativne kot kvalitativne lastnosti dobaviteljev. Za izgradnjo sistema za izbor dobavitelja smo uporabili program MATLAB/Simulink.
Ključne besede: ocenjevanje dobaviteljev, mehka logika, dobavna veriga, oskrbna veriga, dobavitelji
Objavljeno: 29.06.2011; Ogledov: 1687; Prenosov: 188
.pdf Celotno besedilo (790,58 KB)

5.
OCENJEVANJE DOBAVITELJEV V ORGANIZACIJI X
Darja Premzl, 2012, diplomsko delo

Opis: Pri pisanju diplomskega seminarja sem ugotovila, da je pomemben dejavnik nakupnega procesa izbira primernega dobavitelja. Priporočljivo je, da podjetja pri izboru najprej naredijo spisek zahtev oziroma kriterijev, ki bi jih naj izbrani dobavitelji čim bolj izpolnjevali. Temu sledi priprava seznama potencialnih dobaviteljev, med katerimi bo podjetje s svojim načinom ocenjevanja izbralo najprimernejšega. Izbor dobavitelja je lahko zelo zahteven, saj je potrebno pri tem upoštevati mnogo dejstev, zbrati in preučiti mnogo podatkov ter upoštevati tudi subjektivna dejstva. Vloga dobavitelja v zadnjem času narašča, s tem pa narašča tudi potreba po objektivnem ocenjevanju dobaviteljev. Sistematično zbiranje podatkov o delovanju dobavitelja omogoča kupcu, da se ob sklepanju pogodb lahko pogaja o boljši kakovosti, o zmanjšanju stroškov ter o krajših dobavnih rokih. Pri izbiri dobaviteljev pa se naloga nabave ne zaključi. Podjetje mora dobavitelja spremljati ter odnos z njim neprestano razvijati.
Ključne besede: Ključne besede Nabava, nabavni proces, dobavitelj, ocenjevanje dobaviteljev, izbiranje dobaviteljev
Objavljeno: 07.12.2012; Ogledov: 987; Prenosov: 109
.pdf Celotno besedilo (8,84 MB)

6.
Preverjanje dobaviteljev in kakovosti materialov v podjetju Arcont
Tomaž Hodnik, 2013, diplomsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava področje nabave in kakovosti v podjetju Arcont. Natančneje opisuje izbrane materiale, ki mu jih dobavljajo strateški dobavitelji in proces izvajanja vhodne analize kakovosti teh materialov. Nedoseganje zahtevane kakovosti vhodnih materialov pomembno vpliva na končno kakovost izdelka, ki ga podjetje izdeluje. Gre za bivalne enote različnih dimenzij in namembnosti. Materiali, ki jih podjetje uporablja za izdelavo bivalnih enot, morajo ustrezati tehničnim zahtevam in njihovi odstopki morajo biti v dopustnem tolerančnem območju. To lahko preverjamo zgolj z meritvami. V samem delu smo se omejili na geometrijske značilnosti materialov. Posebno pozornost smo posvetili vogalnim stebrom, cevem, pločevini in strešnim profilom. Ti materiali sestavljajo ogrodje bivalne enote in so prisotni prav v vsaki enoti. Posledično je poraba teh materialov največja in njihova nekakovost lahko povzroča številne težave v proizvodnji ter poznejše reklamacije, kar pa povečuje stroške in s tem zmanjšuje dodano vrednost izdelka. Rezultat magistrskega dela je izvedena analiza merilnih inštrumentov, s katerimi bi lahko posamezne meritve izvajali, in merilni postopki meritev.
Ključne besede: Vhodna kakovost, preverjanje in ocenjevanje dobaviteljev, reklamacije, skladiščenje, stroški, meritve geometrijskih odstopanj, tolerance.
Objavljeno: 01.07.2013; Ogledov: 1671; Prenosov: 192
.pdf Celotno besedilo (3,22 MB)

7.
POSTOPEK IZBIRE IN OCENJEVANJA DOBAVITELJEV V DRUŽBI UNIOR D.D.
Jasna Vovk, 2012, diplomsko delo

Opis: Proces raziskave nabavnega trga in izbira dobavitelja je proces, ki postaja vedno bolj in bolj pomemben v današnjem okolju. Podjetja se zato v današnjem času vse bolj posvečajo nabavi, saj tukaj lahko v veliki meri zmanjšajo stroške, kajti največji del vrednosti proizvoda predstavlja ravno nabavljen material. Nabavno poslovanje postaja vse bolj obsežno, dopolnjujejo ga sedaj že tržne funkcije, kot so proučevanje nabavnega trga, planiranje nabave, odločitve glede dobaviteljev, razvoj dobaviteljev, odločitve o oblikah in načinih nabavnega poslovanja ter nabavnih poteh. Nekdaj tradicionalno razumevanje odnosa kupec–dobavitelj, ki je temeljil na zniževanju cen in tekmovalnosti med udeleženci v menjalnem procesu, usmerjenim v proizvajanje dobrin, je zamenjal sodoben pristop, ki ima v celotni oskrbovalni verigi v središču končnega kupca in idejo, kako zadovoljiti njegove želje in potrebe. V Uniorju, d. d., smatrajo dobavitelje kot strateški kapital in ugled svojega podjetja, zato jim ni vseeno, kdo so njihovi poslovni partnerji. V ta namen vlagajo v razvoj dobaviteljev vse svoje znanje in hotenja, da bi lahko skupaj z njimi razvijali nove inovativne izdelke, nove procese in kljubovali vse močnejši globalni konkurenci. Zavedajo se, da bodo le skupaj povezani v celotni dobavni verigi uspeli čim bolj zadovoljiti potrebe, ki jih od njih pričakujejo njihovi kupci.
Ključne besede: nabava, dobavitelj, izbira dobavitelje, ocenjevanje dobaviteljev, kriteriji ocenjevanja
Objavljeno: 07.12.2012; Ogledov: 1784; Prenosov: 112
.pdf Celotno besedilo (3,59 MB)

8.
Proces nabave materiala ter obvladovanje neskladnosti izdelkov v podjetju Kostak d.d.
Jožica Lusavec, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je prestavljen problem časovne neučinkovitosti nabavnega procesa. Osredotočili smo se predvsem na prvi del nabavnega procesa, torej na nabavo materiala z obvladovanjem neskladnosti izdelkov. V teoretičnem delu diplomskega dela je opisan nabavni proces ter reševanje reklamacij z ocenjevanjem dobaviteljev. Praktični del diplomskega dela zajema opis procesa nabave materiala ter obvladovanje neskladnosti izdelkov v praksi. Tok informacij za opazovane procese smo zapisali s procesno karto. Prikazani so tudi predlogi za rešitev problema, kot so uvedba elektronskega poslovanja podjetja z elektronskim dokumentiranjem ter preučevanje oz. ocenjevanje dobaviteljev za proces obvladovanja neskladnosti izdelkov. Tako bi zmanjšali časovno neučinkovitost nabavnega procesa ter imeli nadzor nad dobavitelji.
Ključne besede: nabava materiala, obvladovanje neskladnosti izdelkov, časovna neučinkovitost, elektronsko poslovanje, ocenjevanje dobaviteljev
Objavljeno: 19.12.2013; Ogledov: 1571; Prenosov: 118
.pdf Celotno besedilo (1,70 MB)

9.
MANAGEMENTSKI VIDIKI PROCESA NABAVE V PODJETJU LEGO D.O.O. BREŽICE
Filip Isaković, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je predstavljeno delovanje nabave v podjetju in na podlagi pridobljenih podatkov s strani podjetja je opravljena analiza nabave s primerom napovedi nabave dveh artiklov, oblikovani oceni dosedanjih dobaviteljev na primeru dveh artiklov in izdelana primerjava dosedanjih in potencialnih dobaviteljev na primeru dveh artiklov. Namen diplomskega dela je spoznati nabavo v podjetju in raziskati možnosti za uvedbo optimizacije izvajanja te funkcije. Raziskava se osredotoča na dobavitelje in možnosti izboljšave poslovanja s pomočjo prilagoditve nabavne strategije glede na prednosti posameznih dobaviteljev in managementa nabave na podlagi sezonskega načina poslovanja.
Ključne besede: management nabave, ocenjevanje dobaviteljev, primerjava dobaviteljev, iskanje dobaviteljev, optimizacija poslovanja
Objavljeno: 31.07.2014; Ogledov: 789; Prenosov: 66
.pdf Celotno besedilo (712,57 KB)

10.
NABAVA V PODJETJU EVENTUS, NOVO MESTO, D.O.O.
Kornelija Krese, 2015, diplomsko delo

Opis: V svojem diplomskem delu sem želela prikazati pomen nabavne funkcije, nabave v trgovskem podjetju in obvladovanje zalog. Zanimala me je povezava teoretične podlage s praktičnim udejstvovanjem obvladovanja nabave in zalog v konkretnem delovnem okolju in sicer v podjetju kjer sem zaposlena. Iz navedenih razlogov sem v prvem delu svoje naloge opredelila teoretične razlage različnih avtorjev in tako že med prebiranjem in preučevanjem s pomočjo praktičnih izkušen izluščila bistvo za obravnavo tematike. Preko praktične obravnave sem imela možnost opredeliti in prikazati nabavni proces in obvladovanje zalog v podjetju Eventus, Novo mesto, d.o.o.. S preučevanje teh procesov v podjetju sem ugotovila in tudi potrdila strateški pomen nabave in z njo povezane aktivnosti pri povečanju dobička. V praktičnem delu sem se osredotočila na organizacijo nabavnega poslovanja, izbor in ocenjevanje dobaviteljev, operativno izvedbo nabave, analizo in optimizacijo zalog, ter pomen spremljanja cen surovin.
Ključne besede: nabava, zaloga, ocenjevanje dobaviteljev, borza kovin, obvladovanje, optimizacija
Objavljeno: 18.03.2016; Ogledov: 642; Prenosov: 81
.pdf Celotno besedilo (994,37 KB)

Iskanje izvedeno v 0.21 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici