| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


81 - 90 / 103
Na začetekNa prejšnjo stran234567891011Na naslednjo stranNa konec
81.
Bolonjska reforma in obremenjenost študentov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru s študijem
Katarina Tibaut, 2015, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo proučuje dejavnike, ki vplivajo na obremenjenost študentov s študijem po implementaciji bolonjske reforme v slovenski visokošolski prostor. Delo je razčlenjeno na teoretični in empirični del. V prvem, teoretičnem delu opredeljujemo bolonjski proces. Pomembna pozornost je namenjena vrednotenju obremenjenosti študentov s študijem, pri čemer smo izpostavili vpliv uvedbe stopenjske strukture študija in kreditnih oz. ECTS točk. Navezujemo se tudi na vzroke za (pre)obremenjenost študentov s študijem in podajamo predloge za zmanjšanje študijskega pritiska. Pričujoča spoznanja predstavljajo temeljno podstat empirične raziskave, ki jo predstavljamo v drugem, empiričnem delu. Temeljni namen empiričnega dela je bil ugotoviti, kako bolonjski način študija vpliva na obremenjenost študentov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru s študijem. Raziskava temelji na dveh metodah empiričnega pedagoškega raziskovanja, in sicer na deskriptivni in komparativni metodi, kjer smo podatke pridobili s primerjavo izbranih učnih načrtov v starih in novih (bolonjskih) študijskih programih, ter na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi, kjer smo podatke zbirali s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika. Vzorec raziskovanja zajema 197 študentov prve (BA) bolonjske stopnje 3. letnika in druge (MA) bolonjske stopnje 2. letnika vseh ponujenih študijskih programov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Opisani metodološki okvir zajema tako kvantitativni kot kvalitativni raziskovalni pristop in pomeni njuno medsebojno dopolnjevanje. Pridobljena empirična spoznanja razkrivajo, da je obremenjenost študentov po bolonjski reformi nekolika višja kot v starem sistemu študija, saj se po bolonjski prenovi študija od študentov zahteva več sprotnega, individualnega dela, pri čemer izstopa zlasti izdelovanje seminarskih nalog. Povečalo se je tudi število študijskih predmetov, kar je neposredno vplivalo na večje število izpitov v časovno omejenem izpitnem obdobju. Ob tem pa ne smemo spregledati dejstva, da je študentova kvantitativna samoocena glede obremenitve s študijskim delom subjektivna.
Ključne besede: bolonjska reforma, obremenjenost, položaj študenta, stopenjska struktura študija, ECTS točke, spremljanje dejanske obremenitve študentov
Objavljeno: 06.10.2015; Ogledov: 847; Prenosov: 109
.pdf Celotno besedilo (2,66 MB)

82.
UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV S POUDARKOM NA UPOŠTEVANJU PREMOŽENJA IN DOHODKA UPRAVIČENCEV
Maja Sedak, 2015, diplomsko delo

Opis: Socialno varstvo je del sistema socialne varnosti in je potrebno za reševanje socialne ali ekonomske stiske posameznika takrat, kadar tega ni mogoče doseči z dajatvami iz zavarovanja. Temeljna zakona, ki urejata pravice iz javnih sredstev v Sloveniji, sta Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialno varstvenih prejemkih. O pravicah iz javnih sredstev odloča pristojen Center za socialno delo, upravičenost do pravic pa je odvisna predvsem od materialnega položaja osebe o kateri odločajo. Pravice se dodelijo, kadar dohodek oseb, ki se jih upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja oseb, ne dosega meje dohodkov, ki je določena za posamezno pravico javnih sredstev. Obravnavane pravice iz javnih sredstev so: otroški dodatek, državna štipendija, varstveni dodatek, denarna socialna pomoč, subvencija malice in kosila, subvencija najemnine ter znižano plačilo vrtca. Poleg predstavitve relevantne socialno pravne zakonodaje s področja pravic iz javnih sredstev, vključuje diplomsko delo tudi problematiko ugotavljanja materialnega položaja upravičencev.
Ključne besede: socialna varnost, otroški dodatek, državna štipendija, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila, enotna vloga, vrstni red uveljavljanja pravic, omejitev dedovanja, prepoved obremenitve in odtujitve nepremičnine.
Objavljeno: 28.07.2015; Ogledov: 900; Prenosov: 247
.pdf Celotno besedilo (2,84 MB)

83.
Vpliv osebne varovalne opreme na gibanje in obremenitev človeka
Uroš Mušič, 2016, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi je predstavljeno testiranje osebne varovalne opreme gasilca, ter proučevanje delovnega mesta in njegovega dela na intervenciji. V uvodu je opisan pravilnik o osebni varovalni opremi ter opredelitev obstoječe osebne varovalne opreme. V osrednjem delu so predstavljene obremenitve, ki so jim gasilci izpostavljeni, uporabljena programa TmpTelo, kateri krmili toplotnega manikina za testiranje osebne varovalne opreme, Siemens Jack 7.0 z metodama OWAS in RULA, s katerima smo analizirali simulacijo gasilca in majica za ohlajanje Cooline. V zaključnem delu so prikazani rezultati meritev na toplotnem manikinu, rezultati analize pridobljene iz simulacije Siemens Jacka po metodah OWAS in RULA in nazadnje rezultati testiranja majice Cooline.
Ključne besede: varovalna oprema, obremenitve človeka, toplotni manikin, OWAS, RULA
Objavljeno: 11.03.2016; Ogledov: 778; Prenosov: 74
.pdf Celotno besedilo (2,48 MB)

84.
Numerična simulacija varjenja
Matevž Štumberger, 2016, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo predstavlja numerično simulacijo varjenja. Varjenje je spajanje kovinskih ali nekovinskih delov s postopki dodajanja materiala. Proces varjenja je v programskem paketu Abaqus/CAE obravnavan kot nevezana toplotno – mehanska analiza z ločenim izračunom temperaturnega in napetostnega polja. Gibajoči toplotni varilni vir je modeliran na način definiranja začetne temperaturne porazdelitve v zvarni kopeli. Zaradi kompleksnosti fizikalnega dogajanja v zvarni kopeli je potrebno določene fizikalne procese zanemariti. Temeljno oviro pri numeričnem modeliranju varjenja predstavlja pridobitev ustreznih toplotnih in mehanskih lastnosti materiala v odvisnosti od temperature. Iz tega razloga so enaki podatki uporabljeni za osnovni in dodajni material. Analiza prenosa toplote je obravnava kot časovno odvisen problem in je uporabljena za izračun zaostalih varilnih napetosti pri napetostno – deformacijski analizi.
Ključne besede: varjenje, termične obremenitve, zaostale napetosti, numerične simulacije, nevezana toplotno – mehanska analiza, Abaqus/CAE
Objavljeno: 11.04.2016; Ogledov: 1182; Prenosov: 134
.pdf Celotno besedilo (3,50 MB)

85.
Nadgradnje obstoječih stavb z lahkimi lesenimi konstrukcijami s stališča potresne odpornosti
Jurij Jančar, 2016, doktorska disertacija

Opis: Pomanjkanje novih zazidalnih površin, visoki stroški novogradenj ter razvoj novih lahkih sistemov gradnje so glavni razlogi, ki ljudi usmerjajo k nadgradnji objektov. Moderne lesene gradnje, kot sta sistem križno lepljenih plošč ter lesen okviren sistem, odlikujejo majhna masa, visoka stopnja prefabrikacije, hitra in razmeroma nemoteča montaža ter linijski prenos obremenitev, kar jih uvršča med najprimernejše materiale za nadgradnje. V disertaciji je problem nadgradenj obdelan z vidika potresne odpornosti konstrukcij in vpliva nadgradenj na obstoječe konstrukcije, ki je preučen z obsežno parametrično študijo vpliva spreminjanja togosti in etažnosti nadgradenj na seizmične obremenitve. Prikazane so možnosti enostavnega spreminjanja togosti lesenih stenskih panelov, ki so za lesen okviren sistem izračunane na podlagi priporočil, za križno lepljen sistem pa je predstavljen nov postopek izračuna. Rezultati študije prikazujejo, da ima lahko togost nadgradnje velik vpliv na seizmične obremenitve in da je v določenih primeri, kljub manjšemu povečanju mase zaradi nadgradnje možen ugoden vpliv nadgradnje, na potresno odpornost objekta.
Ključne besede: nadgradnja, obstoječa konstrukcija, lahke lesene konstrukcije, križno lepljen les, lesen okviren sistem, seizmične obremenitve, parametrična študija
Objavljeno: 29.08.2016; Ogledov: 1289; Prenosov: 143
.pdf Celotno besedilo (9,58 MB)

86.
TELESNE OBREMENITVE OPERACIJSKIH MEDICINSKIH SESTER
Slavica Somer Grujčič, 2015, specialistično delo

Opis: Uvod: Pogoji dela v operacijski dvorani so zelo specifični, zato mora imeti operacijska medicinska sestra poleg strokovnega znanja tudi dobre psihofizične sposobnosti. Njeno delo je pretežno stoječe, pogosto v prisilni drži, dviguje težka bremena, posegi, pri katerih sodeluje, pa lahko trajajo več ur. Namen raziskave je bil ugotoviti povezanost telesnih obremenitev z morebitnimi zdravstvenimi težavami (boleznimi in poškodbami gibalnega sistema) pri operacijskih medicinskih sestrah ter predlagati možne rešitve problemov in s tem povečati zadovoljstvo in zmanjšati tveganja za nastanek zdravstvenih težav. Metode: Uporabljena je bila kvantitativna raziskava, v katero smo zajeli 50 operacijskih medicinskih sester, ki delajo v operacijskem bloku Klinike za kirurgijo UKC Maribor. Za obdelavo podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko, Pearsonov korelacijski test, t-test, χ2 in ANOVA. Rezultati: Pri operacijskih medicinskih sestrah se pri izvajanju delovnih nalog najpogosteje pojavljajo bolečine v hrbtenici, sledijo jim bolečine v rokah in ramenih. Anketiranci menijo, da so njihove zdravstvene težave posledica njihovega dela, zaradi zdravstvenih težav se jih je več kot polovica vsaj enkrat zdravila. Dejavniki, ki po njihovem mnenju bistveno zmanjšajo možnosti za nastanek obolenj in poškodb gibalnega sistema, pa so ohranjanje dobre telesne kondicije, zagotovitev primerne opreme za premeščanje in dvigovanje bolnikov ter oblikovanje delovnih prostorov in opreme, ki spodbujajo ergonomsko varnost. Sklep: Da bi delo v operacijski dvorani operacijske medicinske sestre čim manj fizično obremenjevalo, mora biti na razpolago dovolj ustrezne opreme in pripomočkov, ki jim omogoča čim manjši fizični napor pri opravljanju delovnih aktivnosti. Velik pomen ima tudi redno izobraževanje operacijskih medicinskih sester, izdelana morajo biti ustrezna navodila za delo, prav tako pa mora biti zagotovljena kontrola njihovega vedenja. Z upoštevanjem naštetih dejavnikov lahko ustvarimo bolj zdravo in varno delovno okolje.
Ključne besede: operacijska medicinska sestra, telesne obremenitve, operacijska dvorana, gibalni sistem, bolečina, ergonomija
Objavljeno: 01.09.2016; Ogledov: 801; Prenosov: 125
.pdf Celotno besedilo (28,17 MB)

87.
Aerobne in anaerobne obremenitve pri poklicih s področja varstvoslovja
Edis Rujović, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava energijske procese, ki se odvijajo v telesu med naporno fizično aktivnostjo. Anaerobni in aerobni procesi, ki se dogajajo pri tem, so zelo pomembni pri opravljanju fizično visoko zahtevnih nalog, ki jih opravljajo policisti, gasilci in vojaki. Predstavljeni so študijski primeri s tega področja. Zaposlene v policiji, gasilstvu in vojski moramo, preden začnejo opravljati svoje delo, ustrezno testirati in ugotoviti, ali so ga fizično sposobni opravljati. Vsekakor je pomembno tudi, da jih testiramo skozi neko periodično obdobje in s tem zagotavljamo kakovosten delovni proces in konstantno produktivnost. Obstajajo razlike med spoloma, vendar pa mora biti ne glede na to delovna naloga opravljena, še posebej če gre za človeška življenja. Neaktivnost in prekomerna telesna teža pa zagotovo otežujeta opravljanje fizično napornih delovnih nalog.
Ključne besede: varstvoslovje, policija, oborožene sile, policisti, gasilci, vojaki, fizične obremenitve, aerobna vadba, anaerobna vadba, diplomske naloge
Objavljeno: 22.12.2016; Ogledov: 519; Prenosov: 48
.pdf Celotno besedilo (550,48 KB)

88.
Upnik v zemljiškoknjižnem postopku
Mateja Kosirnik, 2016, magistrsko delo

Opis: Pravni sistem mora zagotavljati varstvo obeh enakopravnih pogodbenih partnerjev, upnikov in dolžnikov. V nalogi je tako predstavljeno varstvo upnikovih pravic s pomočjo zemljiškoknjižnih inštitutov.. Pri vrstah vpisov so izpostavljeni problemi vknjižb, zaradi katerih pravice niso pravočasno vidne. Opozorjeno je na problem deklaratornih vpisov, kjer upnik ni vselej pravočasno seznanjen z obstojem pravic. Obravnavane so predznambe v povezavi s postopkom zavarovanja. Pri zaznambah je poudarek na zaznambi izvršbe in zaznambah v postopku zavarovanja. Posebej je izpostavljen upnikov položaj v primeru prisilne izterjave iz zastavljene nepremičnine, problem prezrtih prisilnih hipotek. Opozorjeno je na prekomerno nesorazmerje med varstvom imetnika pričakovane pravice in zaupanjem v zemljiško knjigo pri upoštevanju lastninske pravice v pričakovanju, ki po stališču sodne prakse prevlada nad evidentnim stanjem v zemljiški knjigi. Narejena je primerjava zemljiškoknjižnega postopka v Republiki Sloveniji in Republiki Avstriji. Samo hiter način delovanja tako izvršbe, kakor tudi zemljiške knjige, omogoča varstvo pravic upnika in krepi zaupanje v pravno državo in v pravosodje. Predstavljeni so ukrepi, uvedeni za pospešitev zemljiškoknjižnih postopkov ter predlagane rešitve v izogib morebitni odškodninski odgovornosti države.
Ključne besede: upnik, dolžnik, izvršba, zemljiška knjiga, terjatev, stvarna pravica, hipoteka, načelo zaupanja v zemljiško knjigo, pravni prednik, vrstni red reševanja zadev, vknjižba, plomba, predznamba, zaznamba, prepoved odtujitve in obremenitve, sklep o izvršbi, lastninska pravica v pričakovanju, vročanje, prezrte hipoteke, ugovor tretjega, sodna praksa
Objavljeno: 20.09.2016; Ogledov: 907; Prenosov: 171
.pdf Celotno besedilo (1,51 MB)

89.
Analiza platforme električnega avtomobila po metodi končnih elementov
Nejc Gilčvert, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga vsebuje dimenzioniranje in zasnovo šasije modularne električne platforme, katera je bila praktično izvedena oz. izdelana v sklopu društva DSEV (društvo snovalcev električnih vozil). Izbrano obliko šasije smo analizirali z obremenitvijo baterij in potnikov v računalniškem programu po metodi končnih elementov. Opravili smo dve metodi analize, s površinskimi končnimi elementi in linijskimi končnimi elementi, in ju nato primerjali. Rezultati obeh analiz sta pod mejami dopustne napetosti, vendar so pri analizi s površinskimi elementi napetosti večje kot pri linijski metodi. Upogibne deformacije pa so pri linijski metodi manjše kot pri metodi s površinskimi končnimi elementi.
Ključne besede: šasija, analiza, obremenitve, elementov, površinskimi, linijskimi, upogibne deformacije
Objavljeno: 16.09.2016; Ogledov: 666; Prenosov: 44
.pdf Celotno besedilo (4,37 MB)

90.
Stopnja formalizacije organizacijske strukture v mednarodnem podjetju X
Anesa Hamidović, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Formalizacija organizacijske strukture predstavlja enega od ključnih elementov njene učinkovitosti. Učinkovita organizacijska struktura pa je ključni dejavnik konkurenčne sposobnosti podjetja. V prvem delu smo predstavili cilje, namen diplomske naloge, hipoteze ter metode dela. V osredje smo postavili organizacijsko strukturo in formalizacijo, ki vpliva na delovanje in uspešnost podjetja. Opredelili smo pojem organizacije, konstitutivne elemente, njene meje v delovanju ter se osredotočili na zgodovino oblik organizacijske strukture. Nato smo opredelili pomembnost komunikacije znotraj organizacijske strukture, saj formalizacija zahteva določene določbe na katerih je zasnovana. V tretjem delu smo predstavili organizacijsko strukturo mednarodnega podjetja X in cilje našega raziskovalnega dela. Na koncu pa smo s pomočjo anketnega vprašalnika raziskovali organizacijsko strukturo podjetja.
Ključne besede: organizacijska struktura, formalizacija, komunikacija, predpisi, formalizacijske obremenitve
Objavljeno: 05.10.2016; Ogledov: 541; Prenosov: 80
.pdf Celotno besedilo (902,01 KB)

Iskanje izvedeno v 0.2 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici