| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 11
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Problematika napotenih delavcev na delo v tujino
Primož Volk, 2019, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu predstavljamo temo napotenih delavcev na delo v tujino in načine obračuna plač le-teh. Temo smo izbrali predvsem zaradi zelo nejasno določene zakonodaje. Zaradi te problematike se je veliko podjetij v Sloveniji znašlo v velikih težavah. Nekatera podjetja so obračunavala plače pravilno oz. po točki zakona, vendar so kasneje ravno zaradi nejasnih določil v zakonih ter razlike med razlago Finančnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Furs) in veljavnih zakonov padla v težave. Veliko podjetij je prav zaradi teh težav preselilo svoje sedeže v tujino oz. v tujini odprlo nova podjetja, v katera so kasneje prezaposlili tudi večino svojih delavcev. Problematika je predstavljena v teoretični obliki, medtem ko smo se praktičnega dela raziskave lotili na primerih plačilnih list oziroma primerjave plačilnih list v različnih državah. Kot praktični primer je predstavljen tudi primer zapisnika Fursa, ki odstopa od zakonodaje, nekateri zapisniki so med seboj povsem različni, čeprav obravnavajo povsem enako tematiko. V delu so podrobneje predstavljeni pojem napotenega delavca na delo v tujino, način obračuna plače ter različne uredbe, ki urejajo to temo. Na podlagi teorije in praktičnih primerov smo predvsem želeli razložiti, na kakšen način bi morala podjetja obračunavati plače ter čemu bi se morala izogibati, da jim državni organi v nobenem primeru ne bi mogli očitati, da ne delujejo v skladu z zakonom.
Ključne besede: napoteni delavec na delo v tujino, dohodnina, obrazec A1, dodatek za ločeno življenje, dodatek za delo v tujini
Objavljeno v DKUM: 25.11.2019; Ogledov: 843; Prenosov: 68
.pdf Celotno besedilo (920,31 KB)

2.
ODPIS DAVČNEGA DOLGA FIZIČNIM OSEBAM KOT UKREP SOCIALNE POLITIKE
Marko Horvat, 2016, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi je obravnavan institut odpisa neporavnanih davčnih obveznosti, kot ukrep socialne politike, pri čemer je izpostavljeno vprašanje smiselnosti ureditve instituta odpisa davčnega dolga v ločenih pravnih virih. Tradicionalno je institut odpisa neporavnanih davčnih obveznosti urejen v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), zakonodajalec pa je v preteklosti odpis davka uredil tudi v specialnih predpisih, kot vzporedno obliko instituta odpisa iz davčnega postopka. Odpis davka je lahko posledica objektivnih okoliščin, ob nastopu katerih ZDavP-2 predpisuje odpis davka, kot posledico prenehanja davčne obveznosti (npr. odpis zaradi neizterljivosti kot posledica smrti zavezanca ali prenehanja pravne osebe, zastaranja pravice do izterjave, odpis zaradi pravnomočnega zaključka insolventnega postopka ali pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti, itd.). V navedenih primerih se odpis davka izvede po uradni dolžnosti, brez meritorne odločitve davčnega organa, za izvedbo odpisa pa zadostuje obstoj okoliščin, na katere ZDavP-2 navezuje prenehanje davčne obveznosti. Druga oblika odpisa neporavnanih davčnih obveznosti je odpis zaradi ogroženosti preživljanja. Gre za postopek, ki se opravi na zahtevo stranke, ki zaradi subjektivnih okoliščin (socialnega položaja, zdravstvenega stanja, elementarne nesreče, itd.) ni sposobna izpolniti svoje davčne obveznosti in poravnati odmerjenega oz. obračunanega davka. Odpis neporavnanih davčnih obveznosti zaradi ogroženosti preživljanja je odraz načela socialne države, ki se uresničuje skozi zavestno odpoved javnofinančnega prihodka države, v zameno za zmanjšanje socialne ogroženosti materialno depriviligiranih davčnih zavezancev, ki bi jim plačilo davka ogrozilo lastno preživljanje oz. preživljanje njihovih družinskih članov. Odpisa davka zaradi ogroženosti preživljanja za posamezne vrste davčnih obveznosti, kljub izpolnjevanju zakonskih pogojev za odpis davka, davčni organ ne more odobriti. V posameznih primerih je odpis davka urejen v specialnih predpisih, katerih namen je enkraten gospodarski ali socialni ukrep. Zadnji takšen primer je Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD), ki je poleg odpusta civilnopravnih obveznosti predvidel tudi postopek odpusta neporavnanih davčnih obveznosti. Temeljni cilj predmetnega zakona naj bi bila takojšnja razbremenitev socialno najšibkejših v smislu odpusta neporavnanih civilnopravnih obveznosti (iz naslova rednih gospodinjskih stroškov, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in bančnih stroškov) ter odpisa javnopravnih terjatev iz naslova davčnih obveznosti. Ob natančnem pregledu t.i. skrajšanega postopka odpisa neporavnanih davčnih obveznosti zaradi ogroženosti preživljanja, ki ga je uvedel ZPIUOD je mogoče zaznati vrsto restrikcij in omejitev, ki odpis urejajo strožje kot obstoječa ureditev v okviru ZDavP-2 in so posledično privedle do neučinkovitosti izvedenega ukrepa v praksi. Odpis neporavnanih davčnih obveznosti (redna oblika odpisa kot tudi t.i. odpis po skrajšanem postopku) je v nalogi obdelan s pravno teoretičnega vidika, z vidika sodne prakse, primerjalno pa je prikazana ureditev instituta odpisa davčnega dolga v Republiki Hrvaški.
Ključne besede: odpis davka, delni odpis davka, odlog plačila davka, obročno plačilo davka, enkratni odpis ogroženost preživljanja, socialna ogroženost, davčni zavezanec, davek, davčni postopek, obrazec vloge, neizterljivost davka.
Objavljeno v DKUM: 14.03.2017; Ogledov: 1729; Prenosov: 121
.pdf Celotno besedilo (2,47 MB)

3.
PREDLOG REŠITVE ZA ELEKTRONSKO UREJANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA DRUŽINSKIH ČLANOV
Edita Gorinjac, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Zavezanec za prijavo ureja vse potrebno v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem družinskih članov pri kateri koli območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bodisi po pošti ali neposredno na papirnem obrazcu M-DČ. V diplomskem delu je predstavljen predlog rešitve za elektronsko urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja družinskih članov, s katerim bi zavezancem za prijavo omogočili enostaven, varen in dostopen način urejanja obveznega zdravstvenega zavarovanja družinskih članov.
Ključne besede: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - obvezno zdravstveno zavarovanje - družinski člani - obrazec M-DČ - e - poslovanje
Objavljeno v DKUM: 03.10.2016; Ogledov: 1186; Prenosov: 78
.pdf Celotno besedilo (1,34 MB)

4.
Rang, ekvivalenca in obrnljivost matrik
Jasmina Malič, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu definiramo osnovne računske operacije z matrikami, obrnljivost matrik in prikažemo kako se izračuna inverzna matrika. Obravnavamo tudi Gaussovo eliminacijo in sisteme linearnih enačb ter ekvivalenco matrik. Dokažemo multiplikativnost determinante s pomočjo elementarnih matrik. V zadnjem poglavju pa predstavimo Shermann-Morrisonov obrazec, s katerim lahko izračunamo inverzne vrednosti določenih vsot.
Ključne besede: matrika, obrnljiva matrika, elementarne matrike, Gaussova eliminacija, rang, determinanta, Shermann-Morisonnov obrazec
Objavljeno v DKUM: 27.09.2016; Ogledov: 1546; Prenosov: 125
.pdf Celotno besedilo (408,71 KB)

5.
POJASNILNA DOLŽNOST ZDRAVNIKA ANESTEZIOLOGA
Matej Koželj, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga govori o medicinsko-pravnih pogledih na pojasnilno dolžnost zdravnika anesteziologa in analizira dejavnike, ki vplivajo na njo. Analiza je opravljena glede na slovensko zakonodajo, v kateri je izpostavljen Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in prakso opisane doktrine v skladu z anesteziološkimi standardi. Vključuje določene globalne poglede in možne rešitve za izboljšanje dejanske realizacije v praksi. Predstavljeni so etični, pravni in strokovni vidiki pojasnilne dolžnosti in nanjo vezane zavestne privolitve ali odklonitve zdravljenja. Ob enem predstavlja konstruktivno kritiko na zdravstveni sistem in samo politiko ter služi splošnemu ozaveščanju. Predstavlja specializirano obliko pravice do samoodločanja, ki je odraz človekove avtonomnosti. V diplomskem delu so predstavljeni, zapleti, posebni primeri in stik s sodno prakso povezano z odgovornostjo poklica zdravnika anesteziologa. Izpostavlja se aktualen problem nedoločenosti časovnega okvira pojasnilne dolžnosti povezane s kadrovsko in prostorsko stisko v bolnišnicah. K diplomski nalogi so priloženi privolitveni obrazci, ki se predložijo pacientu za veljavno privolitev v postopek zdravljenja z anestezijo.
Ključne besede: pojasnilna dolžnost, anesteziologija, Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), avtonomnost pacienta, medicinska etika, zavestna privolitev, zavrnitev zdravljenja, privolitveni obrazec
Objavljeno v DKUM: 21.09.2016; Ogledov: 1384; Prenosov: 206
.pdf Celotno besedilo (2,29 MB)

6.
JEZIKOVNA PODOBA IZBRANIH PRISEŽNIH OBRAZCEV IZ 18. STOLETJA
Sara Grašič, 2015, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo z naslovom Jezikovna podoba izbranih prisežnih obrazcev iz 18. stoletja obravnava in raziskuje črkopisne, pravopisne, glasoslovne, oblikoslovne, skladenjske in leksikalne značilnosti izbranih prisežnih obrazcev iz 18. stoletja. Cilj magistrskega dela je bil narediti jezikovno analizo izbranih prisežnih obrazcev ter prikazati njihove samostojne in skupne značilnosti. Magistrsko delo predstavi pomen in vlogo prisežnih obrazcev, skupine obrazcev in njihovo zgradbo, izpostavi Kranjski rokopis, Knjigo priseg ljubljanskih meščanov in uradnikov ter Raspovo knjigo obrazcev, ki je bila glavni predmet obravnave, saj je bilo analiziranih pet njenih priseg. Namen je bil predstaviti njihove jezikovne značilnosti in ugotoviti, kako so prisežni obrazci vplivali na življenja ljudi, čemu so bili namenjeni in zakaj so bili potrebni.
Ključne besede: prisega, prisežni obrazec, 18. stoletje, Kranjski rokopis, Raspova knjiga obrazcev
Objavljeno v DKUM: 05.01.2016; Ogledov: 1300; Prenosov: 141
.pdf Celotno besedilo (894,15 KB)

7.
LEASMANAGER - PROGRAMSKO ORODJE ZA PODPORO LEASING STORITEV
Sašo Raosavac, 2013, diplomsko delo

Opis: Aleasing je že od svoje ustanovitve naprej strateško usmerjen v financiranje vozil. S spremembo lastništva (leta 2006 je Abanka Vipa d.d. postala 100% lastnik) se je podjetje usmerilo tudi v financiranje strojev, opreme in nepremičnin. Delež financiranja vozil pa je kljub nekoliko spremenjeni strategiji predstavljalo več kot 90% celotnega portfelja naložb. S pripojitvi Vogo leasinga k Aleasingu je podjetje svojo strategijo trženja iz regionalnega spremenilo na reven celotne Slovenije. Delovne procese, ki so se v praksi izkazali za uspešne je bilo potrebno prenesti v novo organizacijsko raven. Ker je pri združitvi obeh podjetij prišlo tudi do združitve dveh popolnoma različnih strategij trženja so se med krajevno ločenimi organizacijskimi enotami pojavile težave v pretoku informacij in izvedbi določenih aktivnosti pri sklepanju leasing poslov. Pri iskanju rešitev za odpravo motenj v poslovanju se je porodila ideja o orodju, ki bo podpiralo proces odobravanja leasing poslov in hkrati omogočalo komunikacijo med udeleženci tega procesa. Pri oblikovanju koncepta orodja smo ugotovili, da lahko vanj vključimo tudi druge delovne procese, ki niso informacijsko podprti. Tako smo z Microsoft Accesom naredili in začeli razvijati orodje za podporo izvajanja leasing storitev Leasmanager. Za proces odobravanja leasing poslov smo definirali vsebino obrazca »Bonitetno poročilo«, ki bo spremni dokument posamezne leasing pogodbe. Z definicijo veh potrebnih podatkov, ki jih naj Bonitetno poročilo vsebuje smo kreirali ustrezne tabele in poizvedbe, kot osnovo celotnega modula odobravanja. Pravice do uporabe in obdelave podatkov smo zaokrožili na delovne skupine v skladu s sistematizacijo in tokom delovnega procesa. Naslednji korak izdelave Leasmanagerja je bilo načrtovanje in izdelava modula izterjave. Ta modul temelji na podatkih, ki jih uvažamo iz programa za pripravo in spremljanje leasing pogodb Globus Nova in podatkih, ki se sproti vnašajo v samem postopku izterjave. Modul smo razdelili na aktivnosti, ki jih zaposleni izvajajo v okviru interne izterjave in aktivnosti, ki jih podjetje izvaja, kadar izterjavo prepusti zunanjim pooblaščence. Skozi razvijanje modula izterjave smo prišli do ugotovitve, da je smiselno oblikovati posebni modul za spremljanje in upravljanje z odvzetimi vozili. Ker gre pri odvzetih vozilih za premoženje Aleasinga, ki ga je potrebno čim hitreje iz materialne oblike spremeniti v denarni tok, smo v modulu spremljanja odvzetih vozil poseben poudarek namenili časovnim okvirom za izvedbo določenih aktivnosti. Kot celoto aktivnosti, ki jih Leasmanager trenutno podpira smo za potrebe vodstva podjetja oblikovali posebno poročilo, ki na osnovi obdobno vnesenega kriterija prikaže podatke o realizaciji poslov, stanju terjatev na dan izpisa, aktivnostih izterjave in aktivnostih vezanih na odvzeta vozila. Leasmanager po svoji funkcionalnosti zadošča trenutnim organizacijskim potrebam in ponuja možnost nadgradnje in podpore drugih poslovnih aktivnosti, ki trenutno vanj niso zajete. Odprt je za vse nadaljnje nadgradnje in predelave glede na potrebe uporabnikov in samega poslovnega procesa.
Ključne besede: Leasmanager, leasing hiša, leasingojemalec, leasingodajalec, leasing, odobravanje, financiranje, izterjava, odvzeta vozila, poizvedba, podobrazec, obrazec
Objavljeno v DKUM: 08.08.2013; Ogledov: 1785; Prenosov: 76
.pdf Celotno besedilo (1,30 MB)

8.
PREDNOSTI IN SLABOSTI ELEKTRONSKEGA VLAGANJA IZVRŠB
Tanja Horjak, 2012, diplomsko delo

Opis: Vlaganje predlogov za izvršbo v klasični, papirni obliki je bilo že od nekdaj zamudno in nepraktično, kar je posledično povzročalo večanje sodnih zaostankov na sodiščih. V Sloveniji so se lotevali različnih projektov in načinov, s katerimi bi sodne zaostanke omilili ali celo odpravili. Tako se je z dnem 01.01.2008 pri nas začel elektronski postopek vlaganja izvršb in s tem tudi začetek delovanja Centralnega oddelka za verodostojno listino (COVL), ki pa je bil omejen zgolj na izvršbe, predlagane na podlagi verodostojne listine. Postal je pomembna ločnica na področju plačilne discipline in na področju odprave sodnih zaostankov. Portal COVL, ki je deloval od 1.1.2008, se je z dnem 27.2.2012 ukinil in je bil preusmerjen na portal e-sodstvo, podportal e-izvršba. Z elektronski vlaganjem izvršb se je tako izboljšalo poslovanje sodišč, na kar kažejo tudi rezultati raziskav v Sloveniji in številna priznanja. Ker pa ima vsaka novost tako dobre kot slabe strani, ne smemo prezreti tudi določenih pomanjkljivosti na področju elektronskega vlaganja izvršb, ki se nanašajo predvsem na obrazec predloga za izvršbo.
Ključne besede: Izvršilni postopek, pravna podlaga, elektronsko poslovanje, e-izvršba, verodostojna listina, portal COVL, portal e-sodstvo, sklep o izvršbi, obrazec.
Objavljeno v DKUM: 11.01.2013; Ogledov: 2358; Prenosov: 305
.pdf Celotno besedilo (13,33 MB)

9.
APLIKACIJA NAČEL VITKE PROIZVODNJE PRI IZDELAVI KOMPRESORJEV
Leonida Vergot, 2012, diplomsko delo

Opis: V današnjem času, času hude konkurence, v hitro razvijajočem se okolju, ki ga narekujejo odprti trgi, globalizacija in rastoče zahteve kupcev, morajo podjetja na vsakem koraku izbrati rešitve za izboljšanje svojih procesov, da lahko dosežejo konkurenčno prednost, jo obdržijo in povečujejo. Za izboljšanje procesov v naši proizvodnji in dvig produktivnosti smo izbrali koncept vitke proizvodnje. Diplomsko delo na teoretičnih in praktičnih primerih opisuje uvajanje načel vitke proizvodnje in pilotni projekt, ki se je izvajal na oddelku kolenaste gredi. Odprti trgi, globalizacija, težnja po nečem novem so razlogi za stalno povečevanje konkurence. Načinov za izboljšanje procesov je veliko. Vsak ima svoje prednosti in slabosti. Ključ do uspeha je – najti pravi način za določeno vrsto proizvodnje. Za izboljšanje procesov v naši proizvodnji in dvig produktivnosti smo izbrali koncept »vitke proizvodnje« (»Lean Manufacturing«). Diplomsko delo bo na praktičnih in teoretičnih primerih opisovalo različna orodja, ki jih uporabljamo pri »vitki proizvodnji«. Na kratko bodo opisani tudi pilotni projekt, pri katerem sem sodelovala, in rezultati, ki so bili doseženi.
Ključne besede: - Vitka proizvodnja - Načela vitke proizvodnje - Pilotni projekt - 5 S metoda - Osem vrst izgub - Dobava ravno ob pravem času – JIT - Obrazec za standardizirani postopek dela - SOP - Menjava orodja v manj kot eni minuti – SMED
Objavljeno v DKUM: 23.05.2012; Ogledov: 2222; Prenosov: 279
.pdf Celotno besedilo (2,70 MB)

10.
ELEKTRONSKO DAVČNO POSLOVANJE IN DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Barbara Frešer, 2011, diplomsko delo

Opis: Elektronsko poslovanje pomeni sklepati posle elektronsko. Temelji na elektronskem procesiranju in prenašanju podatkov, vključno z besedilom, glasom in sliko. Elektronsko poslovanje je poslovanje, ki presega meje ene organizacije in temelji na izmenjavi podatkov med računalniki. Je splošen izraz za elektronski način opravljanja dejavnosti s pomočjo elektronskega sporočanja. Elektronsko poslovanje je v Republiki Sloveniji urejeno z zakoni in drugimi predpisi. Vsi udeleženci imajo pravno varstvo, ki je v celoti enakovredno papirnemu poslovanju. Elektronsko vloženi dokumenti so enakovredni dokumentom v papirni obliki, oddanim v vložišču. Davčna uprava se zaveda občutljivosti davčnega poslovanja. Zanesljiva politika varovanja zasebnosti davčnega zavezanca in njihovih podatkov je zato ena temeljnih načel elektronskega načina poslovanja. Portal eDavki omogočajo udobno, preprosto in varno izpolnjevanje ter oddajanje davčnih obrazcev z uporabnikovega računalnika doma ali v pisarni. eDavki so javno dostopni spletni servis za elektronsko davčno poslovanje, s katerim prijavljeni uporabniki poslujejo z Davčno upravo RS. Postopek registracije v eDavke je sestavljen iz treh korakov: pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila, prevzem in namestitev digitalnega potrdila, prijava v sistem eDavki. Davčna uprava Republike Slovenije si bo še naprej prizadevala za vzpostavitev enega najbolj poštenih in učinkovitih sistemov za prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti v Evropski uniji. Okolje, v katerem delujejo, je zapleteno in se neprestano spreminja in Davčna uprava se mora spreminjati z njim. Razširili bodo nabor njihovih metod in ukrepov na področju davčnega nadzora in preiskav, sankcionirali nezakonita ravnanja in brez odlašanja ukrepali pri izterjavi davčnega dolga.
Ključne besede: elektronsko poslovanje, davčni informacijski sistem, elektronsko davčno poslovanje, eDavki, Davčna uprava RS, digitalno potrdilo, elektronski podpis, davčni obrazec
Objavljeno v DKUM: 09.03.2011; Ogledov: 2645; Prenosov: 337
.pdf Celotno besedilo (2,54 MB)

Iskanje izvedeno v 0.2 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici