SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 190
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
81.
Osveščenost staršev o nudenju prve pomoči predšolskemu otroku
Janja Vajs, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Otroci so skorajda od rojstva v nenehni nevarnosti, da se jim zgodi nesreča. Buške, praske, urezi, opekline so nenehni spremljevalci odraščanja in tako rekoč ne mine dan brez manjše ali večje poškodbe. Tudi bolezni in nujna stanja niso redkost. Pravilno ukrepanje staršev v takšnih primerih je zato življenjskega pomena. Ukrepi prve pomoči se izvajajo z namenom ohranjanja življenja poškodovanega ali nenadno obolelega, preprečevanja poslabšanja stanja in pospeševanja okrevanja. Starši se morajo tega zavedati in imeti dovolj znanja, da lahko svojemu otroku v nujnih stanjih ustrezno pomagajo. Raziskovalna metodologija: Namen diplomskega dela je predstaviti nujna stanja pri predšolskemu otroku, ter opisati prvo pomoč, ki jo starši nudijo v primeru nujnih stanj in kako poskrbijo za varnost, da ne bi prišlo do poškodbe otroka. Podatke za raziskavo smo pridobili iz anket, kjer smo anketirali 41 staršev otrok iz vrtca Radlje ob Dravi. Anketa je vsebovala 29 vprašanj zaprtega in polodprtega tipa. Podatke smo statistično obdelali in rezultate ponazorili v obliki grafov. Rezultati: Raziskava je pokazala, da je osveščenost staršev o nudenju prve pomoči predšolskega otroka premajhna. Največ znanja primanjkuje pri temeljnih postopkih oživljanja otrok. Tudi starši sami ocenjujejo svoje znanje za slabše in si vsi želijo pridobiti dodatna znanje na to temo. Pokazalo se je tudi, da starši dobro poskrbijo za varnost svojih otrok doma in da so zadovoljni s tem kako za varnost njihovih otrok poskrbijo v vrtcu. Sklep: Ugotavljamo, da je znanje staršev o nudenju prve pomoči predšolskemu otroku, ter o temeljnih postopkih oživljanja otroka premajhno. Zato smo mnenja, da bi bilo potrebno dodatno izobraževanje, tečaji, itd. Za učinkovito pomoč je nujno znanje, ki pa ga je potrebno obnavljati, saj je pri prvi pomoči treba ukrepati naglo, pravilno in v pravem zaporedju. Koristna bi bila tudi predavanja za starše na to tematiko, v vrtcih ter šolah. Mogoče pa bi se tako le uspeli približati zadovoljivim rezultatom in znanju.
Keywords: prva pomoč, nujna stanja, nesreče otrok, osveščenost staršev
Published: 08.08.2012; Views: 1598; Downloads: 239
.pdf Full text (1015,69 KB)

82.
ANALIZA CESTNO PROMETNIH NESREČ
Aleš Petek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava dejavnikeprometnih nesreč. Predstavljeni so štirje novi zakoni: Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih in Zakon o pravilih cestnega prometa, ki so stopili v veljavo julija 2011. Opisano je delo policije na kraju prometne nesreče. Ker je vozilo v prometu eden od glavnih elementov, je nujno razumevanje dinamike gibanja vozila. Opisana sta tudi: potek trka vozila v togi predmet in trk dveh vozil. Podrobneje je predstavljen nalet vozila na pešca, prav tako je izdelan in rešen primer analize prometne nesreče nalet vozila na pešca.
Keywords: analiza, statistika, dinamika vozila, cestnoprometne nesreče, varnost v cestnem prometu
Published: 18.01.2012; Views: 3066; Downloads: 537
.pdf Full text (1,33 MB)

83.
Vpliv razvoja varnostnih sistemov v vozilih na varnost v cestnem prometu v Sloveniji
Aleš Ornik, 2014, diploma project paper

Abstract: Diplomska naloga zajema analizo modernih varnostnih sistemov v vozilih ter zakonodajo, ki je z njimi povezana. Predstavljene so osnovne značilnosti in razvoj varnostnih sistemov v vozilih. Naloga vsebuje tudi analizo prometnih nesreč v Sloveniji, ki nam ponazarjajo stopnjo prometne varnosti v odvisnosti od stopnje varnostnih sistemov v vozilih. Opravljena je primerjava stanja prometne varnosti v Sloveniji z uveljavitvijo posameznih varnostnih sistemov. Opravljena je bila tudi anketa o poznavanju varnostnih sistemov v vozilih in analiza le te.
Keywords: varnost, promet, prometne nesreče, varnostni sistemi v vozilih, zakonodaja
Published: 11.12.2014; Views: 514; Downloads: 115
.pdf Full text (1,91 MB)

84.
Sodobna oprema za zaščito in reševanje : diplomsko delo
Tadej Žohar, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract:
Keywords: nesreče, naravne nesreče, zaščita, reševanje, reševalne službe, diplomske naloge
Published: 02.04.2012; Views: 1268; Downloads: 201
.pdf Full text (1010,02 KB)

85.
Izredne razmere in starostnik
Uroš Urbanič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Vse pogosteje smo priča različnim katastrofam po svetu, ki privedejo do izrednih razmer. Slovenija je kot nekakšna oaza, ki jo posebno hude razmere večjih razsežnosti še niso prizadele. Vendar ne smemo pozabiti, da so nekateri kraji v Sloveniji že bili hudo prizadeti zaradi moči narave (poplave v Železnikih, plaz v Logu pod Mangartom). V kaosu in paniki, ki sta posledica katastrofe, se pogosto zaradi potrebe po lastnem preživetju pozabi na pomoč ljudem, ki niso zmožni samooskrbe. Med rizično skupino ljudi sodijo tudi starostniki. V diplomskem delu smo proučevali njihovo pripravljenost na različne izredne razmere in sposobnost samoreševanja. S starostjo se pojavijo različna obolenja, ki so pogosto vzrok pomanjkanja moči, volje in potrebnega znanja za lastno preživetje. S pomočjo anonimne ankete smo opravili raziskavo v Društvu upokojencev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah o pripravljenosti in izkušnjah starostnikov v primeru izrednih razmer. Ugotovili smo, da starostniki pričakujejo dobro osveščenost v primeru izrednih razmer, da je veliko takšnih, ki svojega doma ne bi zapustili, in da bi v takšnem primeru v večini poskušali sami poskrbeti zase in za svoje bližnje. Iz ankete še lahko ugotovimo, da več kot polovica anketiranih starostnikov še ni bila izpostavljena resnim izrednim razmeram. Večina starejših je menila, da je najtežje stanje izrednih razmer vojna, katero so posamezni anketirani doživeli v času druge svetovne vojne. Menimo, da bi se v primeru kakšnih večjih nesreč oz. katastrof morale organizirati skupine namenjene reševanju in oskrbi samo za potrebe starejšega prebivalstva ter da bi lastne družine oz. svojci starostnikov morali poskrbeti za njihovo varnost.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: izredne razmere, naravne nesreče, starostnik, osveščenost, reševanje
Published: 18.05.2012; Views: 1812; Downloads: 222
.pdf Full text (783,51 KB)

86.
Preiskovanje prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Tomaž Majcen, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Za vse udeležence cestnega prometa velja, da so primorani spoštovati prometna pravila. Še posebej pomembno je, da se kolesarji kot šibkejši udeleženci v prometu zavedajo, kako pomembno je spoštovanje prometnih pravil in tako skrbijo za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev v cestnem prometu. Posledično morajo kolesarji veliko prispevati za svojo varnost. Imeti morajo vso varnostno opremo in tehnično brezhibno kolo. S temi varnostnimi ukrepi in s spoštovanjem prometnih pravil sami veliko pripomorejo k temu, da prihaja do čim manjšega števila prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev. Kadar pride do prometne nesreče, je zelo pomembno, da udeleženci in očividci prometne nesreče pomagajo poškodovancem in pravilno zavarujejo kraj prometne nesreče ter s tem omogočijo policistom lažje preiskovanje prometne nesreče. Pri preiskovanju prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev je zelo pomembno, da policisti preverijo vse okoliščine, dejavnike in možne vzroke, ki so privedli do prometne nesreče. Zanimiva je ugotovitev, da je v več kot 90 odstotkih prometnih nesreč delni ali samostojni vzrok človeška napaka, v ostalih primerih pa do nesreč prihaja zaradi tehničnih težav ter vplivov iz okolice. Da bo prihajalo do čim manjšega števila prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, bo potrebno (z veliko truda) v človeško zavest vcepiti dejstvo, da so kolesarji v cestnem prometu ranljivi ter da morajo sami pripomoči k svoji varnosti ter tako posledično zmanjšati število prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev.
Keywords: cestni promet, varnost, kolesarji, prometne nesreče, diplomske naloge
Published: 06.07.2012; Views: 1940; Downloads: 135 
(1 vote)
.pdf Full text (614,76 KB)

87.
Načrtovanje in izvajanje evakuacije na Mestnem stadionu ob jezeru v Velenju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Davorin Potočnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Za preprečevanje škodnih pojavov in izrednih dogodkov so varnostni mehanizmi tisti dejavniki s katerimi se obvladujejo ranljivost, ogroženost in tveganja. Navedeni dejavniki pa so zelo pomembni v vsakem sistemu in organizaciji, kamor pa je potrebno vlagati, da imamo od njih korist. Tudi pri varnostnih mehanizmih je potrebno vlagati v preventivne ukrepe, ki pa so uspešni in opazni na dolgi rok. Omenjeno diplomsko delo morda za nekatere ljudi obravnava zelo obrobno tematiko, ki pa je v sistemu varovanja ter zaščite in reševanja ljudi, premoženja in ostalih dobrin, neizogibna. Nekateri ljudje začnejo o tem razmišljati šele takrat, ko so žal, nastale že posledice. Diplomsko delo v uvodu predstavlja osnovni in ključni pojem glede same evakuacije in drugih potrebnih elementov za varno izvedbo le te. V nadaljevanju teoretičnega dela diplomske naloge avtor na kratko povzame državne in občinske načrte zaščite in reševanja, ki so podlaga za načrtovanje varnosti tudi na javnih zbiranjih. Avtor predstavi klasifikacijo objekta nogometnega stadiona in v nadaljevanju na kratko povzame pogoje za licenciranje nogometnih klubov, ki sta jih predpisala Evropska in Slovenska nogometna zveza, gledano s kriminološkega zornega kota, zaradi lažjega celovitega vpogleda bralca v predstavljeno tematiko. V nadaljevanju naloge je v šestem poglavju predstavljena struktura evakuacije iz stadiona Ob jezeru, v sedmem poglavju pa usposabljanje služb in zaposlenih, ki kakorkoli skrbijo za varnost udeležencev na prireditvah. Problem evakuacije in njenega načrtovanja iz objekta nogometnega stadiona je v nalogi opredeljen na podlagi strokovne literature različnih tujih in naših avtorjev, ter obravnavanje problema na podlagi lastne presoje in razmišljanj. V drugem delu naloge je bila pregledna dokumentacija v zvezi izvajanja evakuacije in požarnih nalog na stadionu Ob jezeru, ter pregled scenarija za požar in pregled dokumentacije o izvedenih vajah. Za prikaz dejanskega stanja in praktičnega varovanja rizičnih javnih prireditev na stadionu Ob jezeru ter preveritev postavljene predpostavke, so bili opravljeni intervjuji z osebami, ki so v njihovih službah odgovorni za varnost z njihovega področja na javnih prireditvah.
Keywords: izredni dogodki, naravne nesreče, požari, ocena ogroženosti, evakuacija, načrt evakuacije, diplomske naloge
Published: 25.05.2012; Views: 1411; Downloads: 178
.pdf Full text (2,23 MB)

88.
Koncept varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s študijem primera: urejenost civilne zaščite v gospodarski družbi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Andreja Skarlovnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Ogroženost povečujeta tako urbanizacija kot tudi industrializacija. Zgoščevaje prebivalstva in industrija povečujeta onesnaževanje okolja in možnost nastanka industrijskih ter drugih civilizacijsko pogojenih nesreč. Krovni zakon, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, določa temeljne sistemske rešitve ter vzpostavlja razmerje z drugo sistemsko in področno zakonodajo, zlasti glede preventivnih dejavnost. V integralnem varnostnem sistemu gospodarske družbe predstavlja služba za zaščito, reševanje in pomoč – civilna zaščita – enega ključnih varnostnih mehanizmov. Organiziranost civilne zaščite je boljša v organizacijah, v katerih lastniki in vodstvo razumejo pomen varnosti le–te za vsakega posameznika ter celotno organizacijo. Diplomska naloga obravnava koncept varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter s študijem primera ugotavlja, kako je to področje urejeno v energetski gospodarski družbi. Sestavljata jo teoretični in praktični del. V teoretičnem delu je s pomočjo pregleda zakonodaje, državnih načrtov zaščite in reševanja, resolucij ter domače in tuje literature, ki obravnava področje zaščite in reševanja, opredeljen temelj vzpostavitve ustrezne organiziranosti civilne zaščite. V praktičnemu delu je s pomočjo poslovne literature ter analize zbranih podatkov opredeljena organiziranost, vodenje in delovanje civilne zaščite v konkretni gospodarski družbi. V intervjuju z odgovorno osebo so pridobljena mnenja o razmejitvah nalog med civilno zaščito, varnostno službo ter službo za varnost pred požari. Intervju z vodjem službe za varnost in zaščito v energetski gospodarski družbi je temeljnega pomena za preverjanje uvodoma postavljene predpostavke. V zaključku so podani predlogi izboljšav, ki se nanašajo na vrzeli in pomanjkljivosti v sistemu zaščite in reševanja.
Keywords: nesreče, naravne nesreče, ekološke nesreče, industrijske nesreče, ogroženost, zaščita, reševanje, civilna zaščita, gospodarske družbe, študije primerov, diplomske naloge
Published: 26.11.2012; Views: 1266; Downloads: 189
.pdf Full text (1,68 MB)

89.
90.
Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica