| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 24
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
Učitelji in problematika nadarjenosti
Tatjana Kočet, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu sem se predvsem ukvarjala z nadarjenostjo. Z nadarjenimi učenci se učitelji srečujejo vsakodnevno in njihova naloga je, da jih prepoznavajo in omogočajo razvoj njihovih nadpovprečnih sposobnosti, ki so največje naravno bogastvo sveta. Le ustrezno izobražen in informiran učitelj bo razvil »prava« stališča do nadarjenih učencev in njihove edukacije. V delu z nadarjenimi bo videl izziv in možnost ustvarjalnega dela, ne pa dodatne obremenitve. Šola mora biti prostor, k
Ključne besede: nadarjenost, nadarjeni učenci, devetletna osnovna šola, stališča učiteljev
Objavljeno: 17.02.2009; Ogledov: 4279; Prenosov: 956
.pdf Celotno besedilo (397,52 KB)

2.
NADARJENI UČENCI PRI POUKU ZGODOVINE
Tadeja Jurak, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu sem predstavila nadarjene učence, še posebno pozornost sem posvetila nadarjenim učencem pri pouku zgodovine. Predstavila sem značilnosti nadarjenih učencev pri pouku zgodovine, učiteljevo delo z nadarjenimi učenci, kako naj starši sodelujejo s šolo, itd. Definicija, kaj pomeni biti nadarjen, je ponavadi zavezujoča in povzroča zmedo. Če si vzamemo nekaj časa in se pomudimo pri gorah natisnjenega gradiva na to temo, bomo verjetno presenečeni ali celo zmedeni zaradi množice izrazov, ki se uporabljajo za označevanje nadarjenih otrok. Toda definicija izrazov, kot sta »nadarjen« in »talentiran«, je izredno pomembna in presenetljivo zapletena. Mnogi o nadarjenosti in talentih še vedno govorijo, kot bi šlo za nek sindrom ali zbirko prepoznavnih značilnosti. Ne samo starši, tudi učitelji težko prepoznajo nadarjene učence. V svojem diplomskem delu sem predstavila svoj primer iz učne priprave in letne delovne priprave za nadarjene pri pouku zgodovine. Predstavila sem tudi druge učne metode za nadarjene pri pouku zgodovine. Menim, da bi tako starši kot tudi učitelji, morali vedeti več o nadarjenosti. Le tako, bi nadarjene učence lažje in hitreje prepoznali.
Ključne besede: nadarjeni učenci, nadarjenost, učna priprava, učne metode, nadarjen otrok
Objavljeno: 29.08.2009; Ogledov: 3108; Prenosov: 547
.pdf Celotno besedilo (852,43 KB)

3.
UČINKI DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA POUKA SLOVENŠČINE V DRUGEM IN TRETJEM RAZREDU
Maja Vajzman, 2009, diplomsko delo

Opis: Pouk slovenščine je temeljnega pomena. Slovenski jezik je naš materni jezik, s katerim se v največji meri ukvarjamo pri pouku slovenščine. Slovenski jezik pa je pomemben tudi pri ostalih predmetih, saj v materinščini ustvarjamo in prenašamo sporočila. V vsakdanjem življenju je pomembno, da obvladamo slovenski jezik, saj se le tako lahko vključimo v družbo. Vsak starš si želi, da bi bil njegov otrok normalno razvit in uspešen na čim več področjih. Med seboj se razlikujemo, na nekaterih področjih smo boljši in vsak kakšne reči ne obvlada. V svojem raziskovanju sem delala z učenci, ki imajo pri pouku slovenščine težave in obiskujejo dopolnilni pouk, in z učenci, ki so uspešni in hitro napredujejo na raznih področjih pri slovenščini ter obiskujejo dodatni pouk. Učenci obiskujejo 2. in 3. razred osnovne šole. Z raziskovanjem sem želela ugotoviti, ali lahko učenci obeh skupin, tisti z težavami in tisti, ki so pri pouku slovenščine uspešni, napredujejo, če z njimi učitelj dodatno dela in jih spodbuja.
Ključne besede: opismenjevanje, komunikacijske dejavnosti, dopolnilni pouk, dodatni pouk, učne težave, nadarjeni učenci
Objavljeno: 08.07.2009; Ogledov: 4120; Prenosov: 396
.pdf Celotno besedilo (603,32 KB)

4.
VLOGA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE PRI DELU Z NADARJENIMI UČENCI
Jasna Senekovič, 2010, diplomsko delo

Opis: Pravica vsakega otroka je, da napreduje tako hitro in tako daleč, kot le zmore, da uresniči svoje želje, potrebe in interese. Da je otroku omogočen celostni razvoj, je potrebno sodelovanje vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. V diplomskem delu smo raziskovali delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. V nalogi smo posebej izpostavili vlogo šolske svetovalne službe pri delu z nadarjenimi. Hkrati smo posebno pozornost namenili tudi svetovanju nadarjenim otrokom in njihovim težavam. Predstavili smo celoten proces odkrivanja nadarjenih učencev in posamezne stopnje tudi opredelili. V empiričnem delu diplomske naloge smo raziskovali osnovna dejstva, povezana z delom z nadarjenimi učenci na osnovnih šolah, ter dejstva v povezavi s sodelovanjem šolskih svetovalnih delavcev z učitelji, vodstvom in starši nadarjenih otrok. Ob tem smo ugotavljali še potek dela šolskih svetovalnih delavcev z nadarjenimi. Na osnovi raziskanega smo ugotovili, da je sodelovanje z naštetimi ocenjeno kot dobro. Kot možne ovire pri delu z nadarjenimi pa so šolski svetovalni delavci navajali pomanjkanje časa; le malo svetovalnih delavcev namreč meni, da posveti dovolj časa in pomoči nadarjenim učencem.
Ključne besede: šolska svetovalna služba, svetovalni delavec, osnovna šola, nadarjeni učenci, koordinacija, svetovanje
Objavljeno: 15.12.2010; Ogledov: 3178; Prenosov: 497
.pdf Celotno besedilo (1,79 MB)

5.
NADARJENI PRI POUKU NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Mojca Koren, 2012, diplomsko delo

Opis: Cilj diplomske naloge je ugotoviti, kakšen odnos imajo učitelji do nadarjenih pri predmetu naravoslovja in tehnike v petem razredu osnovne šole, ter podati nekaj predlogov, ki bodo morda nekoliko pripomogli h kvaliteti in kvantiteti dela z nadarjenimi pri tem predmetu. V nalogi sem poskušala predstaviti pojem nadarjenosti, značilnosti nadarjenih učencev, vlogo njihovih staršev ter sodelovanje le-teh s šolo. Prikazala sem, da pri odkrivanju nadarjenih v šoli igra pomembno vlogo učiteljevo opazovanje. Uporabljen je bil anketni vprašalnik za 31 učiteljev. Podatki anketnega vprašalnika so bili analizirani glede na spol in delovno dobo. Ugotovljeno je bilo, da prevladujejo učiteljice s šestnajst in več leti delovne dobe, in ravno te so mnenja, da jih v samem procesu izobraževanja niso dovolj pripravili za delo z nadarjenimi. Učitelji (tako moški kot ženske) vidijo nadarjene kot delno obremenitev in ocenjujejo svojo usposobljenost za delo z nadarjenimi za dobro, ter v večini menijo, da ne potrebujejo dodatnega izpopolnjevanja. Večina učiteljev kot najbolj pogosto obliko dela z nadarjenimi navaja dodatne naloge, le na treh šolah pa izvajajo dejavnost za nadarjene pri pouku naravoslovja in tehnike tudi izven rednega pouka. V praktičnem delu je predstavljena preglednica, ki služi za lažje prepoznavanje nadarjenih na sploh, in tudi preglednico za odkrivanje talentiranih pri naravoslovju in tehniki. Sledi še opis praktičnega dela, ki sem ga izvedla z učenci – najprej v sklopu rednega pouka, nato še opis projektnega dela in ekskurzije, ki sta bila izvedena samo z nadarjenimi učenci. Na tak način sem želela predstaviti nekaj možnih oblik dela kot alternativo k enoličnim oblikam dela (dodatne naloge), ki so jih učenci deležni vsak dan.
Ključne besede: nadarjeni, naravoslovje, tehnika, osnovna šola, razredna stopnja
Objavljeno: 12.06.2012; Ogledov: 2301; Prenosov: 219
.pdf Celotno besedilo (1,28 MB)

6.
OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI UČITELJA NADARJENIH UČENCEV
Matejka Kutoš, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom Osebnostne značilnosti učitelja nadarjenih učencev sem predstavila lastnosti učitelja, ki dela z nadarjenimi učenci. Z nadarjenimi učenci se učitelji srečujejo vsak dan v šoli. Učitelj ima pomembno vlogo in nalogo pri delu z nadarjenimi. Za učitelja je pomembno, da si pridobi ustrezna znanja, ki omogočijo doživljanje in razumevanje nadarjenih. Pomembno je, da je učitelj pri delu z nadarjenimi kreativen, fleksibilen, dosleden, strokovno izobražen in pripravljen za delo z nadarjenimi. Pri delu z nadarjenimi učenci je potrebno tudi sodelovanje svetovalne službe na šoli in učiteljev, ki delajo z nadarjenimi učenci. Naloga svetovalnih delavcev in učiteljev je, da v otroku odkrijejo in spodbujajo nadarjenost. V empiričnem delu naloge sem predstavila lastnosti učitelja nadarjenih učencev, ki so jih navedli svetovalni delavci. Ocenjujejo, da je zelo pomembno, da je učitelj pri delu z nadarjenimi kreativen, samozavesten, pošten in pravičen, komunikativen in inovativen. Na osnovi raziskave sem predstavila tudi sodelovanje svetovalnih delavcev in učiteljev nadarjenih učencev. Raziskava je pokazala, da svetovalni delavci in učitelji nadarjenih dobro in uspešno sodelujejo. Pri delu uporabljajo različne oblike sodelovanja. Največkrat sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju individualiziranih programov za nadarjene ter pri izvajanju obogatitvenih dejavnostih in delavnicah za nadarjene učence, ki potekajo na šoli.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE: nadarjenost, nadarjeni učenec, šola, učitelj, svetovalni delavec
Objavljeno: 20.09.2012; Ogledov: 2404; Prenosov: 446
.pdf Celotno besedilo (578,74 KB)

7.
MOŽNOSTI ZA GIBALNE DEJAVNOSTI MOTORIČNO NADARJENIH OTROK V VRTCU
Damjana Čakš, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Možnosti za gibalne dejavnosti motorično nadarjenih otrok v vrtcu je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili pomen gibalnih dejavnosti za celostni razvoj otroka ter motorični razvoj otroka, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje dejavnosti v vrtcu, motorične sposobnosti, značilnosti motorično nadarjenih otrok v vrtcu ter usposobljenost vzgojiteljev za delo z motorično nadarjenimi otroki. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo ankete. V raziskovalni vzorec smo vključili neslučajnostno konkretno populacijo 252 vzgojiteljic zaposlenih v 23 javnih vrtcih. Za zbiranje podatkov smo uporabili kvantitativno tehniko, anketo s 5-stopenjsko lestvico stališč Likertovega tipa. Podatke smo obdelali s kvantitativno obdelavo (deskriptivna statistika, frekvenčna distribucija). Namen diplomske naloge je bil predstaviti možnosti za izvajanje gibalnih dejavnosti z motorično nadarjenimi otroki v vrtcih in kako vzgojitelji ravnajo z motorično nadarjenimi otroki. Ugotovili smo; da vzgojiteljice pri gibalnih dejavnostih prepoznajo motorično nadarjene otroke, nekatere celo že med igro v igralnici; da mlajše vzgojiteljice veliko časa posvečajo gibalnim dejavnostim motorično nadarjenih otrok v primerjavi s starejšimi vzgojiteljicami; vzgojiteljice, ki imajo daljši staž dela v vrtcu, pripravijo za motorično nadarjene otroke zahtevnejše vaje v primerjavi z vzgojiteljicami s krajšim stažem dela v vrtcu; po mnenju anketiranih vzgojiteljic motorično nadarjeni otroci ne sodelujejo radi pri gibalnih dejavnostih; vzgojiteljicam z višjo stopnjo izobrazbe delo z motorično nadarjenimi otroki ni izziv.
Ključne besede: celostni razvoj otroka, motorični razvoj otroka, motorične sposobnosti, motorično nadarjeni otroci v vrtcu, usposobljenost vzgojiteljev
Objavljeno: 11.09.2012; Ogledov: 4363; Prenosov: 1381
.pdf Celotno besedilo (759,09 KB)

8.
OSNOVNOŠOLSKI SISTEMI NA SLOVENSKEM OD SREDNJEGA VEKA DO DANES
Špela Jaušovec, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je strnjeno predstavljen osnovnošolski sistem vse od srednjega veka do danes. Razvoj šolstva je opisan po posameznih obdobjih, predstavljene so najpomembnejše značilnosti. Namen diplomskega dela je prikazati spreminjanje sistema osnovnega šolstva, predvsem na področju podajanja snovi učencem, ocenjevanja, preverjanja in zaključka le-teh. Glavni cilj je podati razlike med osemletko, ki je bila v veljavi do leta 2008, in zdajšnjo devetletko ter kakšno vlogo je imela materinščina skozi čas. Naloga bralcu omogoča kronološki pregled sistemov slovenskega osnovnega šolstva v različnih obdobjih, primerjanje med njimi in boljšo predstavo o spreminjanju sistemov skozi dolgo obdobje šolstva na Slovenskem. V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda, s katero je opisan teoretični del obravnavane teme, za primerjavo osnovnošolskih sistemov in odkrivanje razlik med njimi je uporabljena komparativna metoda, za opis zgodovinskih dejstev zgodovinska metoda ter metoda analize in sinteze, ki je uporabljena pri analizi učnih načrtov.
Ključne besede: Šolstvo na Slovenskem, zgodovina, srednji vek, jezuiti, Marija Terezija, Jožef II., Ilirske province, revolucija, Jugoslavija, partizani, osemletka, devetletka, preverjanje, ocenjevanje, nadarjeni učenci, učni načrt.
Objavljeno: 17.06.2013; Ogledov: 1858; Prenosov: 372
.pdf Celotno besedilo (2,39 MB)

9.
Evidentiranje likovno nadarjenih učencev v osnovni šoli
Matjaž Duh, Katja Lep, 2008, pregledni znanstveni članek

Opis: V prispevku obravnavamo evidentiranje likovno nadarjenih otrok v slovenskih osnovnih šolah. Evidentiranje likovnih talentov je potekalo preko opazovanja otrok in vrednotenja njihovih likovnih izdelkov. V raziskavi nas je zanimalo, kako vidijo nadarjenost in likovni talent učitelji praktiki v nižjih razredih osnovne šole. V razpravi je ugotovljeno, da pri nas še vedno ni sistematičnega spremljanja učencev, ki kažejo določene presežke na likovnem področju, kot lahko to srečamo na drugih področjih osnovnošolske vzgoje in izobraževanja. Ugotovljeno je bilo tudi, da evidentiranje likovno nadarjenih učencev predstavlja za učitelje zahtevno nalogo. Cilj raziskave, v katero je bilo vključenih 63 otrok, ki so jih učitelji evidentirali kot likovne talente, je bil ugotoviti, ali ti učenci te sposobnosti res imajo. Ugotovitve kažejo, da učitelji pogosto nimajo ustreznih predstav, kateri so tisti znaki, ki kažejo, da gre za potencialno likovno nadarjenega učenca.
Ključne besede: izobraževanje, likovna vzgoja, nadarjeni učenci, osnovne šole
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 1029; Prenosov: 76
.pdf Celotno besedilo (1019,92 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

10.
Učenci identificirajo nadarjene učence
Ivan Ferbežer, 1993, strokovni članek

Opis: Pomemben, nenadomestljiv indentifikacijski vir pri spoznavanju nadarjenih učencev predstavljajo ocene, sodbe, nominacije učencev (Peernomination). Sošolci so v skladu s sodobno Renzullijevo koncepcijo nadarjenosti pogosteje v situaciji, da celoviteje spoznavajo nadarjene učence. Zlasti so to šolsko nestandardne okoliščine, ki so učitelju težje ali pa sploh nedostopne. Naša deskriptivna raziskava o nominaciji učencev analizira namene tega opazovanja. Prilagamo ocenjevalno lestvico za učenčevo identifikacijo nadarjenih učencev za aplikacijo v šolski praksi in principe ravnanja učiteljev pri tem. V okviru tega je središčna učiteljeva vloga seznanjanja in usposabljanja učencev za identificiranje nadarjenih učencev. S to raziskavo zapolnjujemo nenadomestljivo vrzel v celoviti, procesni in prirodni identifikaciji nadarjenih učencev, tako pri nas kot v svetu
Ključne besede: pedagoška psihologija, nadarjeni otroci, osnovnošolci, vprašalniki
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 547; Prenosov: 36
URL Povezava na celotno besedilo

Iskanje izvedeno v 0.32 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici