| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


41 - 50 / 114
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
41.
VPLIV KULTURE NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH: PRIMER SLOVENIJE IN KITAJSKE
Ksenija Lihtenvalner, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomski seminar je vsebinsko razdeljen na pet poglavij. V prvem uvodnem poglavju je podan opis problema, navedeni so cilji in teze diplomskega seminarja, razložene so tudi omejitve in predvidene metode raziskovanja. Drugo poglavje obravnava pojem kulture, opiše sestavine kulture, razloži, kako lahko kulturo analiziramo, podrobneje opredeli Hofstedejev model kulture in primerja razlike med kitajsko in slovensko kulturo. Tretji del diplomskega seminarja obravnava pomen motivacije in jo opredeli s pomočjo več teorij, najbolj znana izmed teh je Maslowa teorija potreb. V tretjem poglavju so obrazložene še vrste motivov, velik del pozornosti pa je posvečen sklopu o motivaciji zaposlenih. V tem sklopu poudarjamo, kako pomembno je zadovoljstvo zaposlenih pri delu, razložimo načine, s katerimi lahko motiviramo zaposlene, posebej so poudarjeni načini, ki se najpogosteje uporabljajo v praksi, obrazloženo je tudi motiviranje zaposlenih, ki vodi k nadpovprečnim rezultatom in nazadnje še podamo razlago, zakaj je pomembno nagrajevanje zaposlenih, ter kdaj so najbolj primerne ene vrste nagrad (na primer finančne ali materialne) in kdaj druge vrste (nefinančne ali nematerialne). Četrto poglavje diplomskega seminarja povezuje drugi del o kulturi in tretji del o motivaciji, zato je naslov tega poglavja vpliv kulture na motivacijo zaposlenih. V tem poglavju posebej obravnavamo kako vpliva slovenska kultura na motivacijo zaposlenih in kako kitajska. Nazadnje pa so predstavljene razlike pri motiviranju zaposlenih v obeh državah. Peto poglavje zaokrožuje celoten diplomski seminar. V njem je zapisano bistvo, torej sklepne misli in ugotovitve, do katerih smo prišli s pomočjo izdelave tega seminarja.
Ključne besede: kultura, motivacija, zadovoljstvo zaposlenih, motivacijski dejavniki, nagrajevanje, razlike
Objavljeno v DKUM: 21.11.2013; Ogledov: 1466; Prenosov: 127
.pdf Celotno besedilo (1,08 MB)

42.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA PRIMERU DVEH PODJETIJ
Pavlina Kirbiš, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomski seminar je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu za katerega smo uporabili metodo analize, smo teoretično obravnavali literaturo iz področja, ki smo si ga izbrali. Opredelili smo zadovoljstvo zaposlenih, predstavili dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, in pomen zadovoljstva zaposlenih pri njihovem delu. Pri motivaciji smo se osredotočili na vprašanje, kaj ljudi motivira in kaj z motivacijo zaposlenih pridobimo. Opredelili smo dejavnike, ki učinkujejo na motivacijo in povezanost med motivacijo in zadovoljstvom zaposlenih. V poglavju o dejavnikih motiviranja ljudi pri delu smo dejavnike motiviranja našteli in jih opisali. Teoretični del diplomskega seminarja smo v drugem delu povezane s praktičnim delom. Za praktični del smo uporabili metodo neposrednega opazovanja, metodo deskripcije, s pomočjo katere smo predstavili obe podjetji, in metodo anketiranja. Drugi del diplomskega seminarja vsebuje predstavitev obeh podjetij in rezultate anketnega vprašalnika, ki smo jih med seboj primerjali glede na obe podjetji. V anketnem vprašalniki so zaposleni obeh podjetjih ocenjevali stopnjo zadovoljstva z delovnim mestom in stopnjo zadovoljstva sodelovanja med zaposlenimi, motivacijo zaposlenih, dejavnike, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih in pripadnost organizaciji. Svoje odgovore so ovrednotili z ocenami od 1 do 5; ocena 1 pomeni «sploh se ne strinjam«, ocena 5 pa »popolnoma se strinjam«. Zaradi vse večje konkurence na trgu in hitrih sprememb v gospodarskem svetu je za podjetja pomembno, da dosegajo boljše rezultate od svojih konkurentov in da poslujejo pozitivno ter učinkovito. Pomembno je, da podjetja karseda učinkovito izkoristijo svoje potenciale, tako na primeru razvoja kot na primeru zaposlenih. Razvoj podjetja v pravi smeri prinese številne pozitivne posledice, ki jih čutijo tudi zaposleni v podjetju. V diplomskem seminarju smo na podlagi analize zadovoljstva dveh podjetij (podjetja A in podjetja B) prišli do ugotovitve, da je v povprečju splošno zadovoljstvo v podjetjih dobro. Iz tega lahko sklepamo, da sta podjetji na trgu uspešni in da dobro poslujeta. Zaposleni so zadovoljni s svojo zaposlitvijo, z delovanjem podjetja, z medsebojnimi odnosi med zaposlenimi in o podjetju tudi zunaj delovnega okolja lepo govorijo. Zaposleni obeh podjetij so dobro motivirani, svoje delo opravljajo vestno in odgovorno ter so glede na to s strani podjetja primerno nagrajeni. Ugotovili smo, da se zaposleni v obeh podjetjih počutijo dobro in da so ponosni na to, da so zaposleni prav v tem podjetju. Zaposleni se izgube zaposlitve ne bojijo, kar pomeni, da so zadovoljni z varnostjo zaposlitve. Vsi ti dejavniki zadovoljstva zaposlenih vplivajo na motivacijo zaposlenih, ki je v obeh podjetjih dobra, vizija obeh podjetij za prihodnost pa obetavna.
Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih, motivacija, zaposleni, dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, motivacijski dejavniki.
Objavljeno v DKUM: 30.10.2013; Ogledov: 1611; Prenosov: 98
.pdf Celotno besedilo (1,32 MB)

43.
Motivacija in njen vpliv na uspešnost medicinske sestre v izvajanju zdravstvene nege
Marjetka Kodermac, 2013, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo predstavili pojem motivacije in kar je z motivacijo povezano; od pozitivnih in negativnih vzrokov, ki naj bi se odražali z načinom pristopov do izvajanja zahtevanega dela, do dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost opravljenega dela. Namen magistrskega dela je razložiti in opisati vpliv motivacije medicinskih sester na učinkovitost in izvajanje zdravstvene nege, analizirati stanje motiviranosti zaposlenih v zdravstvenem domu ter iskanje predlogov in možnosti, ki bi pripomogle k večji motiviranosti vseh zaposlenih. Ugotoviti, kateri so tisti ključni dejavniki, ki pripomorejo k večji motivaciji medicinskih sester, da delo opravljajo kakovostno in predvsem z veseljem. Metodologija raziskovanja. Uporabljena je bila kvantitativna metodologija raziskovanja. Kot instrument smo uporabili anketni vprašalnik. Raziskovalni vzorec je zajemal 110 diplomiranih medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege v zdravstvenem domu. Rezultate raziskave smo obdelali s pomočjo programov Microsoft Office Word 2010 in Microsoft Excel 2007 ter IBM SPSS Statistics 19. S pomočjo orodja programa SPSS smo uporabili metodo analize frekvenc in hi-kvadrat test za preverjanje razlik med skupinami. Rezultati raziskave. Ugotovili smo, da je 55% medicinskih sester zadovoljnih s svojim delovnim mestom, 50 % pa z delovnimi pogoji. 77 % medicinskih sester je motiviranih za dobro izvajanje dela. Kot razlog za ne-motivacijo jih je 38% navedlo prenizki osebni dohodek. Ugotovili smo, da največjo motivacijo predstavljajo dobri odnosi s sodelavci s povprečnim rangom 3.7. S pomočjo primerjave smo ugotovili, da ni statistično signifikantnih razlik med višjo in nižjo izobrazbo v zadovoljstvu z delovnim mestom (p=0,278). Sklep. V današnjem času je prisotno veliko stresa, strahu in negotovosti na delovnem mestu zato je motivacija medicinskih sester zelo pomembna. V motivacijo je vpletenih veliko različnih, med seboj prepletenih notranjih in zunanjih dejavnikov, tako da je v resnici težko konstantno vzdrževati visoko raven motiviranosti. Dejavnik »prevelika količina dela, ki ga je potrebno opraviti v delovni izmeni na zaposlenega« zmanjšuje motivacijo do dela medicinskih sester. Medtem ko jih najbolj motivira dejavnik »dobri odnosi s sodelavci«. Medicinske sestre si pri svojem delu najbolj želijo dobre delovne pogoje. Takoj zatem si želijo dobro plačo, dobre odnose s sodelavci, dobro vodjo, stalnost zaposlitve, zanimivo delo, svobodo in samostojnost, varno delo, možnost strokovnega razvoja in na zadnje lahko delo.
Ključne besede: motivacija, motivacijske teorije, motivacijski dejavniki, medicinska sestra
Objavljeno v DKUM: 22.10.2013; Ogledov: 3302; Prenosov: 663
.pdf Celotno besedilo (1,74 MB)

44.
MOTIVACIJA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA OBČINI JESENICE
Dominik Egger, 2013, diplomsko delo

Opis: V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili motivacijo in zadovoljstvo. Opisali smo motivacijske dejavnike, Maslowo teorijo potreb ter posameznikovo doseganje cilja. Pri zadovoljstvu pa smo opisali vpliv kulture, etike, komunikacije na posameznika in Herzbergovo dvo-faktorsko teorijo. Namen raziskave je bilo ugotoviti razsežnost motivacije in zadovoljstva zaposlenih na Občini Jesenice. Ugotavljali smo, kakšno je plačilo glede na funkcijo, ki jo opravljajo zaposleni, kateri so motivacijski dejavniki, kakšni so medsebojni odnosi med zaposlenimi, medosebni odnosi zaposlenih z nadrejenimi, prejemanje nagrad, obremenjenost zaposlenih, motnje pri delu, velikost delovnega prostora, udobnost sedišča, čas za sprostitev, razsežnost stresa, reševanje problemov z nezadovoljstvom, pomembnost dela, upoštevanja mnenj, idej in stališč posameznikov ter ugotavljanje splošnega zadovoljstva z delom.
Ključne besede: motivacija, zadovoljstvo, organizacija, motivacijski dejavniki, motnje pri delu
Objavljeno v DKUM: 19.09.2013; Ogledov: 1029; Prenosov: 173
.pdf Celotno besedilo (1,67 MB)

45.
PLAČA KOT DEJAVNIK MOTIVACIJE ZAPOSLENIH
Tjaša Vidmar, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo želeli analizirati in raziskati področje motiviranosti za delo in plače kot glavnega motivacijskega dejavnika. S tem namenom smo pripravili anketni vprašalnik. Zanimalo nas je predvsem, kako zelo motivirani so vprašani, kateri je glavni dejavnik, ki jih motivira za delo, in kakšno je zadovoljstvo s plačo. Ne smemo pa pozabiti omeniti, da smo ugotavljali, kakšna je povezava med motivacijo za delo in plačo. Ali so zaposleni, ki so zadovoljni s plačo, tudi bolj motivirani oziroma obratno? Ob plači pa se pojavlja ogromno motivacijskih dejavnikov, ki vzporedno z njo vplivajo na motiviranost zaposlenih. V teoretičnem delu smo opisali nekatere motivacijske teorije, ki nam pomagajo razumeti delovanje in odzivanje zaposlenih. Dotaknili smo se najpogostejših motivacijskih dejavnikov, ki vplivajo na delo zaposlenih, in opredelili pojem plače. Raziskali smo tudi, kakšna je razlika med javnim in zasebnim sektorjem.
Ključne besede: Motivacija, motivacijski dejavniki, motivacijske teorije, plača kot motivacijski dejavnik, plača.
Objavljeno v DKUM: 17.07.2013; Ogledov: 1553; Prenosov: 284
.pdf Celotno besedilo (1,13 MB)

46.
MOTIVIRANOST IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
Tatjana Hafner, 2013, magistrsko delo

Opis: K pisanju naloge z naslovom Motiviranost in zadovoljstvo v organizaciji X nas je spodbudilo dejstvo, da se vedno znova srečujemo z vprašanjem, kako motivirati zaposlene, da bodo rezultati čim boljši. Kaj je tisto, kar prispeva k boljšemu zadovoljstvu zaposlenih, in kaj narediti, da to področje izboljšamo. Zavedamo se, da le zadovoljni in motivirani zaposleni pripomorejo k uspehu. Podjetje, v katerem sem zaposlena, se ukvarja z različnimi prodajnimi področji, ki zahtevajo vedno nove pristope in prilagajanja kupcem. Konkurenca je na vseh prodajnih področjih močna in pravilno upravljanje s človeškimi viri lahko podjetje vodi korak pred konkurenco. Naloga je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in raziskovalnega. Prvi del naloge je namenjen teoretičnim osnovam zadovoljstva in motivacije zaposlenih ter vodenju. Opredelili smo pomen in dejavnike zadovoljstva, oblikovanje dela ter se dotaknili čustvene inteligence. Opisali smo pomen motivacije ter motivacijske in demotivacijske dejavnike. Del teoretičnega dela je tudi vodenje v podjetju, načini vodenja, timsko delo in osebnostne lastnosti vodij. V raziskovalnem delu naloge smo opredelili problem, namen in cilje raziskave. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili zaposlenim v podjetju X, smo raziskali motivacijo in zadovoljstvo v podjetju ter potrdili zastavljene hipoteze. Potrdili smo močno povezanost med motivacijo in zadovoljstvom zaposlenih, ugotovili smo zmerno povezanost med motivacijo zaposlenih in načinom vodenja ter potrdili hipotezo, da bolj zadovoljni zaposleni čutijo večjo pripadnost podjetju.
Ključne besede: motivacija zaposlenih, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih, vodenje, stili vodenja, vodja, čustvena inteligenca, timsko delo.
Objavljeno v DKUM: 18.06.2013; Ogledov: 1389; Prenosov: 295
.pdf Celotno besedilo (1,09 MB)

47.
MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI V DRŽAVNI UPRAVI V PRIMERJAVI Z GOSPODARSTVOM
Marija Štefe, 2012, diplomsko delo

Opis: Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kateri dejavniki v največji meri motivirajo zaposlene v Upravni enoti Kranj in rezultate primerjati z dobljenimi rezultati v diplomskem delu z naslovom »Vpliv motivacijskih dejavnikov na uspešnost podjetja Lip Bled d.d.«. V tem delu sem proučevala vpliv motivacijskih dejavnikov na zaposlene v gospodarski družbi, ki se ukvarja z lesno dejavnostjo. Zavedati se moramo, da je vsak posameznik svoj individuum, zato ni enotnega načina, s katerim bi se lahko motiviralo vse zaposlene. Pomembno vlogo pri tem ima vodja, saj mora načine motiviranja prilagoditi vsakemu zaposlenemu posebej. To od njega zahteva, da svoje zaposlene dobro pozna in ve, kaj je tisto oziroma kateri so tisti dejavniki, ki zaposlene spodbujajo k boljšemu in ustvarjalnemu delu. V teoretičnem delu sem predstavila pomen motivacije, vsebinske teorije motivacij, oblike motiviranosti v državni upravi in načine ocenjevanja, napredovanja in nagrajevanja uradnikov v Upravni enoti Kranj. V empiričnem delu sem si pomagala z anketnim vprašalnikom in tako ugotovila, kateri motivacijski dejavniki zaposlene v Upravni enoti Kranj osebno najbolj motivirajo in kakšno je dejansko zadovoljstvo z njimi na delovnem mestu. Raziskava je pokazala, da zaposlene v Upravni enoti Kranj najbolj motivira osebni dohodek, temu pa so sledili medsebojni odnosi s sodelavci, dobri delovni pogoji, stalnost zaposlitve, pohvala sodelavca in nadrejenega ter lastni dosežki. Dejstvo, ki ga je bilo zaslediti z dobljenimi rezultati anketiranih v Upravni enoti Kranj, v primerjavi z zaposlenimi v podjetju Lip Bled d.d., katero se ukvarja z lesno industrijo, je, da slednje v največji meri motivirajo nematerialni motivacijski dejavniki, kot so dobri delovni pogoji in dobri delovni odnosi s sodelavci. Osebni dohodek in druge materialne dejavnosti pa so uvrstili šele na tretje mesto.
Ključne besede: motivacija, motivacijski dejavniki, ocenjevanje, napredovanje.
Objavljeno v DKUM: 13.05.2013; Ogledov: 987; Prenosov: 89
.pdf Celotno besedilo (1,74 MB)

48.
ANALIZA MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V PODJETJU "X"
Aleš Zamuda, 2012, diplomsko delo

Opis: V času krize najpogosteje omenjajo krizo v gradbeništvu in avtomobilski industriji. Opazovano podjetje spada v avtomobilsko dejavnost, zato je motiviranost zaposlenih velikega pomena. V diplomskem seminarju smo analizirali motiviranost zaposlenih v podjetju »x«. Cilji v teoretičnem delu so bili spoznati pomen motivacije in motiviranosti, predstaviti vlogo menedžerja pri motiviranju zaposlenih, spoznati motiviranje zaposlenih v času krize ter predstaviti motivacijske dejavnike. V praktičnem delu smo se osredotočili na naslednje cilje: spoznati in analizirati motiviranost zaposlenih v podjetju »x«, spoznati vlogo menedžerjev pri motiviranju zaposlenih v obravnavanem podjetju in podjetju »x« oziroma njegovim menedžerjem predlagati izboljšave na področju motiviranosti zaposlenih. Tako teoretiki kot praktiki poudarjajo, da so motivirani in zadovoljni delavci eden od ključnih dejavnikov, ki pripomorejo k temu, da podjetje uspe v tem konkurenčnem in kriznem času. Menimo, da je pri motivaciji zelo pomembno razmišljanje in sama motiviranost vodje. Dovolj motiviran vodja, ki je sam motiviran za delo in doseganje ciljev, bo sposoben najti tiste motivacijske dejavnike, ki bodo pozitivno vplivali na njegove zaposlene. Pomembno je, da vodja oziroma tisti, ki želi motivirati, pozna tri področja, in sicer potrebe oziroma pričakovanja ljudi, temperament ljudi in psihologijo vsakega posameznika. Šele ko veš, kakšni so zaposleni, lahko začneš razmišljati o tem, kateri motivacijski dejavniki so za katerega oziroma katero skupino ljudi potrebni. Z enakim pristopom bomo pri dveh različnih ljudeh lahko naleteli na povsem drugačen, včasih celo popolnoma nasproten odziv. Pomembno je, da vodje poznajo tehnike motiviranja. Motivirani zaposleni delajo z veseljem, imajo občutek, da so pomembni za podjetje, in se pri delu maksimalno potrudijo. Različne raziskave so pokazale, da naj bi bila najpomembnejša motivacijska dejavnika osebni dohodek in zanimivo delo. V času krize moramo biti še posebej pozorni na vodenje z zgledom in dvosmerno komunikacijo. Zakaj ljudje oziroma zaposleni s približno enakimi sposobnostmi ne dosegajo vsaj približno enakih ciljev? Po mnenju teoretikov in praktikov je eden od pomembnejših dejavnikov prav v motivaciji. Motivacijske teorije nam pomagajo razumeti določene elemente, nobena od predstavljenih teorij pa nam ne more pojasniti, zakaj se ljudje oziroma zaposleni odzovejo na toliko različnih načinov. V praktičnem delu smo se omejili na analizo motiviranosti v podjetju »x« Raziskava je pokazala, da so zaposleni v podjetju »x« v povprečju motivirani za delo. Podrobna analiza pa je odkrila področja, kjer so še rezerve. Zaposleni v opazovanem podjetju največji pomen med motivacijskimi dejavniki pripisujejo plači, nato pa delovnim razmeram. Pri zaposlenih je najbolj izražen motiv po delu v skupini, nato mu z enako povprečno oceno sledita motiv po medsebojnem razumevanju in vpliv po moči, na tretjem mestu je motiv po osebnem razvoju, na zadnjem mestu pa motiv po dosežkih.
Ključne besede: motivacija, motiviranje zaposlenih, motivacijski dejavniki, demotivacija zaposlenih, motivacijske teorije, raziskava, kriza, avtomobilska industrija, menedžerji, zaposleni, Maslowa teorija, Herzbergova motivacijska teorija, ekonomska teorija motivacije
Objavljeno v DKUM: 27.03.2013; Ogledov: 3181; Prenosov: 398
.pdf Celotno besedilo (997,22 KB)

49.
MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU X
Nina Roškar, 2012, diplomsko delo

Opis: Motiviranost zaposlenih izboljšuje delovne dosežke in povečuje zadovoljstvo delavcev ter jih hkrati pozitivno spodbuja. Zadovoljni delavci so veliko bolj dovzetni za motivatorje, s katerimi jih spodbujamo k delu, kot nezadovoljni. Managerji v podjetjih lahko računajo na nadpovprečne delovne rezultate in na zadovoljne delavce predvsem z vnašanjem motivacijskih dejavnikov v delovno okolje. Od vodilnih je odvisno ali bodo znali delo predstaviti delavcem kot zanimivo ali ne. Včasih je dovolj že prisluhniti željam posameznikov v delovnih skupinah. Lahko bi rekli, da so skoraj vsi dejavniki motivacije odvisni od vodij. Pomembno je le, če jih bodo znali uporabiti. V okviru raziskave smo prišli do spoznanja, da se vodilni v podjetju »X« premalo zavedajo učinkov motivacije in morajo v prihodnje dati večji poudarek na zadovoljstvo zaposlenih. Če želijo od svojih delavcev dobiti najboljše rezultate, jih morajo spodbuditi z raznimi motivacijskimi dejavniki, ki smo jih opisali v diplomski nalogi.
Ključne besede: motivacija, zadovoljstvo, zaposleni, motivacijski dejavniki, vodje, managerji
Objavljeno v DKUM: 21.03.2013; Ogledov: 1403; Prenosov: 155
.pdf Celotno besedilo (1,77 MB)

50.
MOTIVACIJA ZA DELO FIZIOTERAPEVTOV V UKC LJUBLJANA
Saša Alagić, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo raziskovali stanje motivacije za delo med fizioterapevti UKC Ljubljana. Osnovni cilj naloge je bil ugotoviti koliko so fizioterapevti motivirani za delo in kateri dejavniki na to najbolj vplivajo. V prvem delu naloge so podana teoretična izhodišča, v katerih smo opredelili pomen motivacije v vsakdanjem življenu in delovnem okolju. Različne teorije razlagajo temelje motivacije na svoj način in glede na to, da vsaka ima odlike, je nemogoče podati eno splošno motivacijsko teorijo. Razumevanje tega fenomena je odvisno od lastnosti posameznika, kar je ključnega pomena za uspešno vodenje. V raziskovalnem delu naloge so prezentirani rezultati anonimne ankete, ki je izvedena s pošiljanjem 180 anketnih vprašalnikov v vse enote UKC Ljubljana, kjer so zaposleni fizioterapevti. Analiza pridobljenih podatkov ter preverjanje petih raziskovalnih hipotez je podana s pomočjo programa SPSS. Rezultati so pokazali, da je stanje motivacije za delo fizioterapevtov UKC Ljubljana na zadovoljivi ravni, ampak je kljub temu dosti prostora za izboljšave. Ugotovljene so tudi velike razlike med posamezniki glede na vplive različnih motivacijskih dejavnikov, kar je najbrž posledica neenakosti med posameznimi organizacijskimi enotami. Ne glede na negotovost, ki jo s sabo prinašajo turbulentno okolje in nenehne življenjske spremembe, je hvale vredno, da je fizioterapevtom še vedno na prvem mestu zadovoljstvo bolnika. V zaključnem delu naloge so najbolj pomembnim ugotovitvam sledila priporočila za izboljšanje ugotovljenega stanja.
Ključne besede: motivacija, motiviranost za delo, motivacijski dejavniki, fizioterapevti
Objavljeno v DKUM: 24.01.2013; Ogledov: 1741; Prenosov: 201
.pdf Celotno besedilo (658,60 KB)

Iskanje izvedeno v 0.17 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici