| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 9 / 9
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
Motivacija delavcev na MORS : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Mojca Lebar, 2006, diplomsko delo

Ključne besede: motivacija, motiv, motivacijska teorija
Objavljeno: 31.03.2008; Ogledov: 1794; Prenosov: 191
.pdf Celotno besedilo (532,22 KB)

2.
3.
4.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU X
Manuela Roudi, 2009, diplomsko delo

Opis: Diplomskega dela smo se lotili, ker nas je zanimalo stanje zadovoljstva in motivacije v podjetju X. Ugotovili smo, kateri so najpomembnejši motivacijski dejavniki, ki vplivajo na motiviranost zaposlenih v podjetju X. Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili, da je večina anketiranih z delom v podjetju zadovoljnih, kar je izjemno pomembno, kajti z delom zadovoljni posameznik predstavlja ključ do uspeha podjetja. Za podjetje je pomembno, da zadrži svoje zaposlene. To mu bo uspelo le, če se bodo posamezniki v njem dobro počutili. Za uspešno motiviranje je potrebno poznati potrebe zaposlenih, jim ponuditi privlačne nagrade in natančno zastaviti cilje njihovega dela, zagotoviti povezavo njihove ne/uspešnosti z nagradami, ustrezne povratne informacije o njihovem delu ter pravičnost in poznavanje sistema nagrajevanja. Ugotovili smo, da motivirati pomeni spodbujati ljudi k določenemu načinu dela z določenimi motivacijskimi dejavniki, da bodo opravili dane naloge dosledno, učinkovito in hkrati na podlagi lastnega interesa. Pogosto slišimo, da so ljudje največje bogastvo podjetja. Ljudje so tisti, po katerih se v konkurenčnem poslovnem okolju podjetja medsebojno najbolj razlikujejo. Ker je njihova učinkovitost precej odvisna od njihovega zadovoljstva, lahko rečemo, da zadovoljni zaposleni v današnjem času predstavljajo ključ do uspeha podjetja.
Ključne besede: Motivacija, motivi, motivacijski dejavnik, motivacijska teorija, vodenje in motivacija, zaposleni, zadovoljstvo pri delu, podjetje X.
Objavljeno: 25.05.2010; Ogledov: 5697; Prenosov: 1025
.pdf Celotno besedilo (788,36 KB)

5.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU DAVIDOV HRAM D.O.O.
Dejan Skopec, 2010, diplomsko delo

Opis: POVZETEK V diplomski nalogi želimo ugotoviti stopnjo motiviranosti zaposlenih s posameznimi motivacijskimi dejavniki v podjetju Davidov hram, d. o. o., in predstaviti njihova stališča v zvezi s tem. Motivacija pomembno vpliva na dejanja posameznika ali skupine. Brez motiva, ki žene posameznika ali podjetje k dosegu zastavljenega cilja, slednjega ne bi dosegli. Samoumevno se nam zdi, da opravljamo določena dela oziroma naloge. Zavedati se moramo, da smo ljudje različni in da nas ženejo različni motivi, potrebe in želje. V delovnem okolju zaposleni zadovoljujejo cilje podjetja, za katere pa ni mogoče reči, da so vedno tudi cilji posameznika. Pomembno je znati te cilje približati zaposlenim in jih motivirati, da jim sledijo. Vodje morajo zaposlene informirati, jim znati prisluhniti, jih uspešno voditi ter pravočasno podkrepiti z ustrezno motivacijo, da jih zaposleni ne bodo razočarali. Podjetja žal posvečajo premalo pozornosti motivaciji, usposabljanju in načinu komuniciranja z zaposlenimi. Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na dva dela. V prvem, teoretičnem, smo predstavili nekaj osnovnih pojmov, povezanih z motivacijo, vpliv dejavnikov na vrsto motivacije in nekaj motivacijskih teorij, s katerimi lažje razumemo motivacijske dejavnike, ki vplivajo na samo motivacijo. V drugem, raziskovalnem, delu diplomske naloge smo z rezultati anketnega vprašalnika, opravljenega v Davidovem hramu, d. o. o., želeli raziskati, na kako visoki ravni sta motivacija zaposlenih in njihovo zadovoljstvo ter katerim motivacijskim dejavnikom podjetje posveča premalo pozornosti. Raven motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih nam je pokazala podobo organizacijske klime celotnega podjetja. V diplomski nalogi smo ugotovili, da je stopnja motivacije in zadovoljstva zaposlenih v podjetju Davidov hram, d. o. o., nizka, kar je posledica neugodne organizacijske klime, na katero vplivajo dejavniki, kot so: način komuniciranja in stil vodenja vodstva podjetja in vodij poslovnih enot, sistem razvoja kadrov, pričakovanja v podjetju, delovni postopki, uporaba vzpodbud, organizacija dela ter cilji in vrednote v podjetju. Tem dejavnikom je treba posvetiti več pozornosti, jih preučiti in izboljšati, kar se kaže v anketnih rezultatih in preverjanju postavljenih hipotez. Iz anketnih podatkov smo izračunali srednje vrednosti mnenj zaposlenih za posamezne motivacijske dejavnike. Srednje vrednosti so bile pri 12 motivacijskih dejavnikih nižje od naše ocenjene srednje vrednosti (µ=3). Na osnovi teh rezultatov smo morali zavrniti 12 hipotez od 13. Potrjena je bila le hipoteza: »Zaposleni se zavedajo pomena kakovosti svojega dela.« Na podlagi ugotovitev, ki smo jih pridobili v raziskovalnem delu, smo predlagali rešitve in izboljšave, ki so lahko ključ do boljših rezultatov dela in povečanja zadovoljstva vseh zaposlenih.
Ključne besede: Motivacija, motivacijski dejavnik, motiv, motivacijska teorija
Objavljeno: 17.01.2011; Ogledov: 2538; Prenosov: 197
.pdf Celotno besedilo (830,18 KB)

6.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH KONTAKTNEGA CENTRA V PODJETJU PETROL D.D.
Nina Ščernjavič, 2012, diplomsko delo

Opis: Motiviranje je ključnega pomena za uspeh vsakega podjetja. Pravilno motivirani zaposleni morajo vedeti, kaj jih žene in spodbuja k uspešnemu delu. Zdravi odnosi, medsebojno spoštovanje, zaupanje in ustrezno plačilo za opravljeno delo so tisti dejavniki, ki vsakega izmed nas najbolj motivirajo k doseganju ciljev podjetja. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del in govori o motivaciji zaposlenih v kontaktnem centru podjetja Petrol, d. d. V teoretičnem delu smo povzeli nekaj teorij o motivaciji, vrste motivov in potreb, motivacijske modele in motivacijske dejavnike ter na kratko predstavili podjetje Petrol, d. d. in njegov kontaktni center. V praktičnem delu smo z anketnim vprašalnikom raziskali motivacijo zaposlenih. Z anketo smo hoteli potrditi ali ovreči postavljene domneve. Ugotovili smo, da bi morali v kontaktnem centru podjetja Petrol, d. d. posvetiti več pozornosti motiviranju zaposlenih. Sicer pa se moramo vsi, ki delujemo v kateremkoli podjetju, truditi za doseganje najboljših rezultatov.
Ključne besede: motivacija, motivacija zaposlenih, motivacijska teorija, motivacijski dejavniki, analiza, raziskava, podjetje Petrol, d. d., klicni center.
Objavljeno: 28.08.2012; Ogledov: 1852; Prenosov: 193
.pdf Celotno besedilo (874,91 KB)

7.
MOTIVACIJA ZA USTVARJALNO DELO V KOVINSKO PREDELOVALNI INDUSTRIJI NA PODROČJU PODRAVJA
Mario Filipović, 2013, diplomsko delo

Opis: V teoretičnem delu diplomske naloge smo se najprej dotaknili preučevanja pojmov motivacija in motiviranje. Nato je sledilo poglavje, namenjeno spoznavanju motivacijskih teorij in ustvarjalnega dela. Tako smo opredelili Maslowo teorijo potreb, Herzbergovo dvofaktorsko motivacijsko teorijo, ter bistvene razlike in podobnosti med njima. Nato smo preučili še Hackman-Oldhamov model obogatitve dela, Leavittovo in Likertovo motivacijsko teorijo, ter Douglas McGregorjevo teorijo X in Y. Sledilo je četrto poglavje namenjeno preučevanju metod, namenjenih spodbujanju ustvarjalnosti pri delu. Tako smo spoznali naslednje metode: iskrenje misli – brainstorming, zapisovanje idej – brainwriting pool, metoda 6-3-5, delfi metoda, sinektika ter tehniki »med dvema ognjema« in »tehniko bisociranja«. V empiričnem delu naloge je osrednji del je predstavljala kvantitativna raziskava, katere osrednji problem je bila raziskava soočanja zaposlenih v kovinsko predelovalni industriji podravske regije z motivacijo za ustvarjalno delo. V raziskavi je sodelovalo 102 anketiranih, ki so zaposleni v prav tolikšnem številu različnih podjetjih kovinsko predelovalne industrije na področju Podravja. Izvedena raziskava je nudila osnovo za preverjanje hipotez in podajanje sklepnih ugotovitev. Podjetja v kovinsko predelovalni industriji Podravja uporabljajo podporne aktivnosti in sredstva, namenjena spodbujanju ustvarjalnosti, in sicer z izvajanjem sestankov, namenjenih spoznavanju problemov in iskanju morebitnih rešitev. Za spodbujanje timskega dela pa se uporablja timsko ustvarjalno delo ter zapisovanje idej. Po ocenah anketiranih je ustvarjalnost na srednjem nivoju. Pri načinu vodenja se vodje v podjetjih v največji meri poslužujejo združevalnega stila vodenja. Anketiranci so srednje ustvarjalni, največjo spodbudo za ustvarjalnost jim predstavljajo materialne in nematerialne nagrade. Raziskava opozarja na to, da preučevana podjetja ne izrabijo v največji meri njihovega ustvarjalnega potenciala. Ključne ugotovitve, ki izhajajo iz preverjenih hipotez, so, da prejemanje visokega osebnega dohodka ne predstavlja zaposlenim v kovinsko predelovalni industriji najpomembnejšega motivacijskega dejavnika, ampak jih najbolj motivira zadovoljstvo s samim delom. Ob tem smo ugotovili, da obstaja pozitivna povezanost med motivacijo zaposlenih ter njihovo ustvarjalnostjo. Zanimiva je tudi ugotovitev, da se dejavniki, ki spodbudno vplivajo na ustvarjalnost, razlikujejo glede na delovno mesto zaposlenih, ter da se dejavniki, ki ovirajoče vplivajo na ustvarjalnost, ne razlikujejo glede na delovno mesto zaposlenih. Na podlagi hipotez smo potrdili tudi to, da je združevalni stil vodenja pozitivno povezan z ustvarjalnostjo.
Ključne besede: Motivacija, motiviranje, motivacijska teorija, ustvarjalnost pri delu, spodbujanje ustvarjalnosti pri delu.
Objavljeno: 15.07.2013; Ogledov: 1363; Prenosov: 73
.pdf Celotno besedilo (1,39 MB)

8.
ANALIZA MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V PODJETJU "X"
Aleš Zamuda, 2012, diplomsko delo

Opis: V času krize najpogosteje omenjajo krizo v gradbeništvu in avtomobilski industriji. Opazovano podjetje spada v avtomobilsko dejavnost, zato je motiviranost zaposlenih velikega pomena. V diplomskem seminarju smo analizirali motiviranost zaposlenih v podjetju »x«. Cilji v teoretičnem delu so bili spoznati pomen motivacije in motiviranosti, predstaviti vlogo menedžerja pri motiviranju zaposlenih, spoznati motiviranje zaposlenih v času krize ter predstaviti motivacijske dejavnike. V praktičnem delu smo se osredotočili na naslednje cilje: spoznati in analizirati motiviranost zaposlenih v podjetju »x«, spoznati vlogo menedžerjev pri motiviranju zaposlenih v obravnavanem podjetju in podjetju »x« oziroma njegovim menedžerjem predlagati izboljšave na področju motiviranosti zaposlenih. Tako teoretiki kot praktiki poudarjajo, da so motivirani in zadovoljni delavci eden od ključnih dejavnikov, ki pripomorejo k temu, da podjetje uspe v tem konkurenčnem in kriznem času. Menimo, da je pri motivaciji zelo pomembno razmišljanje in sama motiviranost vodje. Dovolj motiviran vodja, ki je sam motiviran za delo in doseganje ciljev, bo sposoben najti tiste motivacijske dejavnike, ki bodo pozitivno vplivali na njegove zaposlene. Pomembno je, da vodja oziroma tisti, ki želi motivirati, pozna tri področja, in sicer potrebe oziroma pričakovanja ljudi, temperament ljudi in psihologijo vsakega posameznika. Šele ko veš, kakšni so zaposleni, lahko začneš razmišljati o tem, kateri motivacijski dejavniki so za katerega oziroma katero skupino ljudi potrebni. Z enakim pristopom bomo pri dveh različnih ljudeh lahko naleteli na povsem drugačen, včasih celo popolnoma nasproten odziv. Pomembno je, da vodje poznajo tehnike motiviranja. Motivirani zaposleni delajo z veseljem, imajo občutek, da so pomembni za podjetje, in se pri delu maksimalno potrudijo. Različne raziskave so pokazale, da naj bi bila najpomembnejša motivacijska dejavnika osebni dohodek in zanimivo delo. V času krize moramo biti še posebej pozorni na vodenje z zgledom in dvosmerno komunikacijo. Zakaj ljudje oziroma zaposleni s približno enakimi sposobnostmi ne dosegajo vsaj približno enakih ciljev? Po mnenju teoretikov in praktikov je eden od pomembnejših dejavnikov prav v motivaciji. Motivacijske teorije nam pomagajo razumeti določene elemente, nobena od predstavljenih teorij pa nam ne more pojasniti, zakaj se ljudje oziroma zaposleni odzovejo na toliko različnih načinov. V praktičnem delu smo se omejili na analizo motiviranosti v podjetju »x« Raziskava je pokazala, da so zaposleni v podjetju »x« v povprečju motivirani za delo. Podrobna analiza pa je odkrila področja, kjer so še rezerve. Zaposleni v opazovanem podjetju največji pomen med motivacijskimi dejavniki pripisujejo plači, nato pa delovnim razmeram. Pri zaposlenih je najbolj izražen motiv po delu v skupini, nato mu z enako povprečno oceno sledita motiv po medsebojnem razumevanju in vpliv po moči, na tretjem mestu je motiv po osebnem razvoju, na zadnjem mestu pa motiv po dosežkih.
Ključne besede: motivacija, motiviranje zaposlenih, motivacijski dejavniki, demotivacija zaposlenih, motivacijske teorije, raziskava, kriza, avtomobilska industrija, menedžerji, zaposleni, Maslowa teorija, Herzbergova motivacijska teorija, ekonomska teorija motivacije
Objavljeno: 27.03.2013; Ogledov: 2536; Prenosov: 307
.pdf Celotno besedilo (997,22 KB)

9.
PROCES PRIDOBIVANJA NOVIH UPORABNIKOV - PRIMER APLIKACIJE ANDROID PAY
Michel Kovač, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem projektu smo se, kot pove naslov osredotočali na proces pridobivanja novih uporabnikov, oz. kako bi lahko aplikacija Android Pay pridobila nove uporabnike. Temelj diplomske naloge predstavlja znana motivacijska teorija- Herzbergerjeva dvofaktorska motivacijska teorija, s pomočjo katere bomo vpeljali proces pridobivanja novih uporabnikov. Sprva smo v diplomskem projektu predstavili pojem poslovni procesi, kako jih lahko preoblikujemo ter kakšne so posebnosti poslovnih procesov. Kasneje smo opisali e-commerce trg, ki se je v zadnjih letih zelo razvil in se razvija še naprej. Nato smo se osredotočili na samo aplikacijo Android Pay, katero smo tudi predstavili in poiskali konkurenčne aplikacije. Na koncu diplomskega projekta pa smo se posvetili konkretnemu problemu in iskanju rešitve za omenjen problem, ki je bil nezmožnost pridobivanja novih uporabnikov aplikacije Android Pay. V diplomskem projektu bomo navedli tudi predloge za pridobivanje novih uporabnikov, ki pa bodo bazirani na Herzbergerjevi motivacijski teoriji. Omenimo lahko, da bomo v diplomskem projektu prikazali inovativen način uporabe Herzbergerjeve dvofaktorske motivacijske teorije, ki jo bomo uporabili za pridobivanje novih uporabnikov aplikacije Android Pay. Rezultat rešitve samega problema, bi predstavljalo večje število uporabnikov, večja varnost pri izvajanju plačil in pa nenazadnje tudi večji prihodki za samo podjetje.
Ključne besede: poslovni procesi, Herzbergerjeva dvofaktorska motivacijska teorija, Android Pay, pridobivanje novih uporabnikov, e-poslovanje, e-denarnica.
Objavljeno: 23.11.2016; Ogledov: 410; Prenosov: 35
.pdf Celotno besedilo (1,03 MB)

Iskanje izvedeno v 0.2 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici