| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 13
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
MANAGER IN VODENJE PODJETJA
Tamara Frešer, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu sem predstavila managerja v procesu vodenja podjetja in tudi njegovo vlogo v teamu. Manager, ki stoji na čelu sodobnega podjetja, ima v podjetju velik vpliv na delovanje podrejenih sodelavcev, ki s svojim delom pripomorejo k uspešnosti organizacije. Osredotočila sem se na proučevanje managerja z vidika lastnosti, nalog kot so planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje, na proučevanje karakteristik pri katerih sem opredelila managerja z vidika strateških, organizacijskih, operativnih in osebnostnih karakteristik, ter na proučevanje navad in najpogostejših poslovnih napak. Manager je torej tisti, ki ga deležniki, ustanovitelji pooblastijo za obvladovanje celotne organizacije ali le del te z namenom, da bi ta učinkovito in uspešno dosegala zastavljene cilje. S pomočjo avtorjev sem prišla do ugotovitev, da so nekateri posamezniki boljši, drugi slabši vodje. Dobri vodje so predvsem tisti, kateri ne apelirajo samo na razum svojih zaposlenih, ampak na njihovo srce, ter usmerjajo pozornost na cilj in ne na sebe, takšni so transformacijski vodje, kateri so dober vzor zaposlenim. Managerji bi povečali uspešnost organizacije, če bi zaposlenim dodeljevali pomembne naloge in jim z tem izkazovali zaupanje, ter povečali njihovo produktivnost in pripadnost organizaciji, saj njihovo delo več zanje ne bi bila rutina ampak osebno zadovoljstvo in z tem bi bili zastavljeni cilji v organizaciji uresničeni hitreje in učinkoviteje. Da pa bi managerji ohranili pregled nad organizacijo in da se ne bi znašli v konfliktnih situacijah morajo ukrepati pravočasno, torej preden se problemi v organizaciji sploh pojavijo, jih morajo proučiti in se nanje pripraviti. Pri vsem tem pa se morajo posluževati tudi pravilnih stilov vodenja, ki so za dano organizacijo najboljša izbira, tako tudi za zaposlene, kot za managerja glede na njegove lastnosti. Predstavila sem tudi na katere poslovne napake morajo biti pozorni managerji, da nebi ogrozili podjetja katerega vodijo. Uspešni managerji se morajo posluževati sodobne informacijske tehnologije, katera jim pomaga pri odločanju in pri delu v teamu. V diplomskem delu sem predstavila sodobno informacijsko tehnologijo (Cisco TelePresence), ki vodjem, z različnih koncev sveta omogoča lažjo izmenjavo informacij in z tem se zmanjšuje čas in stroški službenih potovanj. Teze postavljene na začetku diplomskega dela, ki pravita, da za uspešno vodenje podjetja potrebujemo dobrega managerja, ter da vodenje podjetja zahteva strokovno znanja managerja in teamsko delo ob sodobni tehnologiji, so se skozi nalogo potrdile. Uspešen manager je torej usmerjen v sodobno tehnologijo, ki mu pomaga pri doseganju zastavljenih ciljev organizacije, pripravljen je na nenehno prilagajanje spremembam, na delo v teamu in na vseživljenjsko učenje.
Ključne besede: manager, lastnosti vodij in njihove napake, sestavine, procesi, modeli, ravni stili vodenja, ovire za managerke, vrste in vloga v teamu, tehnologija in sistemi za skupinsko delo
Objavljeno: 02.02.2010; Ogledov: 3937; Prenosov: 906
.pdf Celotno besedilo (283,25 KB)

2.
IDENTIFIKACIJA GRADNIKOV STILOV VODENJA IN KARIERNIH SIDER PRI VODILNIH MEDICINSKIH SESTRAH V SLOVENIJI
Boris-Miha Kaučič, 2009, magistrsko delo

Opis: Teoretična izhodišča: Vodenje je sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k želenim ciljem (Možina, 1994). Karierno sidro je nekakšna posameznikova podoba o sebi, njegov lasten pogled na to, kaj hoče in v čem je dober. Z zadovoljevanjem določenega kariernega sidra posameznik uresničuje svojo samopodobo. Metoda: Raziskava je temeljila na deskriptivni (opisni) in kavzalno-neeksperimentalni metodi empiričnega raziskovanja. Z njo smo želeli ugotoviti in identificirati stile vodenja in karierna sidra pri vodilnih medicinskih sestrah v slovenskih bolnišnicah. Kot instrument smo uporabili anketni vprašalnik, ki je bil razdeljen v sedem tematskih sklopov. Od 308 poslanih vprašalnikov smo dobili vrnjenih 184, kar predstavlja 60 % realizacijo vzorca. Cronbach¨s Alpha je bil 0,904. Z analizo razsevnega diagrama, preizkušanjem Crombachovega koeficienta in vizualno analizo smo izločili štiri bolnišnice, ker odgovori niso bili popolni oz. so imeli preveč osamelcev, tako da je v nadaljnji statistični analizi sodelovalo 19 slovenskih bolnišnic od prvotno 23. Uporabili smo statistični program SPSS 15.0. Rezultati: Na podlagi statistične obdelave podatkov smo ugotovili, da vodilne medicinske sestre uporabljajo tranformacijski model vodenja (PV=4,60). Identificirali smo, da pri vodilnih medicinskih sestrah prevladujeta zavzeti (PV=4,08) in združevalni stil vodenja (PV=3,99). Najmanj uporabljajo vodenje brez vajeti — laissez faire. Pri vodilnih medicinskih sestrah, ne glede na nivo vodenja, smo identificirali, da je prevladujoče karierno sidro, sidro življenjskega sloga (29,9 %), sledi sidro predanosti (19 %) in tehnično funkcionalno sidro ali sidro specialista v 16 %. Pri glavnih medicinskih sestrah bolnišnic smo identificirali šest kariernih sider, pri glavnih medicinskih sestrah oddelkov pa vseh osem kariernih sider. Pri medicinskih sestrah prvega nivoja vodenja prevladuje tehnično funkcionalno sidro ali sidro specialista (31,6 %), identificirali nismo kariernega sidra podjetniške ustvarjalnosti ter varnosti in stabilnosti. Na drugem nivoju vodenja prevladuje kot vodilno sidro sidro življenjskega sloga. Menedžersko karierno sidro je prisotno pri treh vodilnih medicinskih sestrah, od tega na prvem nivoju vodenja eno. Povzetek razprave: Ugotovili smo, da je pri vodilnih medicinskih sestrah v slovenskih bolnišnicah prisotnih vseh osem kariernih sider po Scheinu, vendar obstaja pri tem razlika, če ločimo glavne medicinske sestre glede na nivo vodenja. Slovenske bolnišnice vodijo glavne medicinske sestre (pomočnice direktorjev za zdravstveno nego), pri katerih je vodilno karierno sidro, tehnično funkcionalno ali sidro specialista, za katero je značilno, da je v diametralnem nasprotju z menedžerskim sidrom. Ugotavljamo, da glavne medicinske sestre bolnišnic vidijo sebe (svojo podobo) kot strokovnjakinje, ki so rade dobre v tem, kar počnejo na svojem področju dela, da želijo svoje delo opravljati kakovostno, vendar ključ njihove motivacije nista vodenje in odgovornost. Sebe vidijo kot osebe, ki želijo pomagati in služiti drugim in smatrajo delo kot del njihovega življenja. Pomembna vrednota zanje je tudi prosti čas.
Ključne besede: vodenje, modeli vodenja, stili vodenja, menedžment, kariera, karierna sidra, medicinska sestra, bolnišnica.
Objavljeno: 05.01.2010; Ogledov: 3443; Prenosov: 854
.pdf Celotno besedilo (1,98 MB)

3.
MANAGER IN VODENJE PODJETJA
Maja Jodl, 2012, diplomsko delo

Opis: Vodenje je bilo že v preteklosti predmet številnih proučevanj in razprav med strokovnjaki. Vodenje je ena izmed funkcij managementa in je kot tako pomembno za sleherno podjetje. Zato je izrednega pomena, kdo vodi podjetje. Vodenje zahteva ustrezno mero znanja, izkušenj, nadarjenosti, poslovne vizije, spretnosti in tudi primerne značajske in osebnostne lastnosti vodje. Vodenje je zlasti pomembno v podjetjih, ki želijo opraviti preskok v učečo se organizacijo. Vodenje je vplivanje na sodelavce, da le-ti naredijo tisto, kar vodja misli, da mora biti narejeno. Vodenje ni enkratno dejanje, temveč je proces, v katerem ima odločujoč pomen vodja sam, njegovi sodelavci (podrejeni) ter okoliščine, v katerih vodenje poteka. Vodenja ne moremo enačiti s tradicionalnim managementom. Oboje je dejavnost učinkovitih managerjev, vendar med vodjem in managerjem obstajajo razlike. Vodje so ljudje, ki delajo prave stvari, managerji pa so ljudje, ki delajo pravilno. Za vodje so pomembni vizija, smisel ter cilji, za managerja pa čim učinkoviteje opraviti delovne aktivnosti. Managerji morajo z svojim znanjem in odločitvami vplivati na razvoj in uspešnost podjetja. Vodje morajo spodbujati zaposlene za odkrivanje novih možnosti, sprejemanja odločitev in prevzemanja odgovornosti. Zaposlenim je potrebno povedati, kakšna so njihova opravila, kaj se od njih pričakuje, jim zaupati in jih obveščati o rezultatih, ki so jih dosegli. Glede na stile vodenja si zaposleni v podjetjih želijo demokratično vodenje. Zaposlenim je treba omogočiti, da imajo v neki meji možnost sodelovanja pri odločanju, saj so zato bolj motivirani za dobro opravljanje svojega dela. Vodja mora način vodenja prilagajati trenutnim situacijam, ne pa uporabljati vedno samo enega načina vodenja. Vodja mora s svojimi podrejenimi komunicirati, jih motivirati, usmerjati, skratka z njimi delati.
Ključne besede: • vodenje, • naloge, stili in modeli vodenja, • management, • manager
Objavljeno: 23.08.2012; Ogledov: 994; Prenosov: 363
.pdf Celotno besedilo (1,15 MB)

4.
5.
6.
Vodenje in motiviranje v podjetju Kovis d.o.o.
Đoko Majkič, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo napisali nekaj o vodenju in motiviranju. »Vodenje je umetnost vplivati na druge, da si želijo narediti nekaj, za kar si prepričan, da mora biti storjeno« (Možina et al., 2000, str. 499) ter kako motivirati zaposlene, da bo njihovo delo dolgoročno čim bolj uspešno in učinkovito, ter kako jih spodbuditi k inovativnosti in ustvarjalnosti. V nadaljevanju smo obe temi obdelali. Pri vodenju smo opredelili osnovne pojme, vodjo ter dejavnike vodenja. Pri motiviranju pa smo obdelali človekovo osebnost, opredelili motivacijo in osnovne pojme ter našteli nekaj motivacijskih teorij. Namen raziskovalnega dela v diplomskem delu je bil preučiti način vodenja in motiviranja zaposlenih s strani glavnega vodje proizvodne enote v podjetju Kovis d.o.o. Naš cilj pa bil ugotoviti, ali so zaposleni zadovoljni z načinom vodenja in motiviranja s strani glavnega vodje. V empiričnem delu smo na vzorcu 50 zaposlenih preučili zadovoljstvo zaposlenih z vodenjem in motiviranje glavnega vodje proizvodnje. Z izvedbo ankete med zaposlenimi smo želeli ugotoviti zadovoljstvo z vodenjem in način motiviranja zaposlenih s strani vodje proizvodne enote v podjetju.
Ključne besede: modeli vodenja, motiviranje, zadovoljstvo
Objavljeno: 07.09.2012; Ogledov: 1261; Prenosov: 158
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

7.
VODENJE KOT FUNKCIJA MANAGEMENTA V ORGANIZACIJI JOHNSON CONTROLS
Barbara Zlatoper, 2012, diplomsko delo

Opis: Vodenje zajema usmerjanje sodelavcev k uresničevanju postavljenih ciljev. Obravnava se kot sestavni del procesa managementa in pomeni odgovornost do organizacije kot sistema. V diplomskem seminarju smo predstavili teoretična izhodišča s področja managementa in vodenja. Preučevali in opisovali smo stile ter modele in motivacije, pomembne za učinkovito vodenje zaposlenih. Pomembnost vodenja in motiviranja zaposlenih smo preučevali pri managerjih v organizaciji Johnson Controls Slovenj Gradec. Pri raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik, iz katerega smo dobljene odgovore analizirali in jih prikazali s pomočjo grafov in tabel.
Ključne besede: management, procesne funkcije managementa, vodenje, modeli vodenja, motivacija, Johnson Controls.
Objavljeno: 26.11.2012; Ogledov: 1688; Prenosov: 201
URL Povezava na celotno besedilo

8.
ANALIZA MODELOV PROJEKTNEGA VODENJA V PARTNERSKIH PODJETJIH PODJETJA SIMIT
Peter Meglič, 2012, diplomsko delo

Opis: Projekti so nujni za uspešno poslovanje organizacij, saj pozitivno vplivajo na rast in razvoj organizacije v vseh njenih fazah. Projektni menedžment se ukvarja z obvladovanjem, upravljanjem in vodenjem projektov, zato je za organizacije strateškega pomena. Razvoj interneta in ustreznih tehnologij je omogočil vzpon novih oblik delovanja organizacij, saj je komunikacija in koordinacija projektov z uporabo informacijske tehnologije mogoča tudi med partnerji, ki delujejo na oddaljenih lokacijah. Za pojem virtualna organizacija v literaturi ni mogoče zaslediti enotne definicije, po samem bistvu pa gre za podjetje, ki posluje primarno preko elektronskih medijev, ali pa skupino neodvisnih podjetij in strokovnjakov, ki sodelujejo, ker želijo bolje izkoristiti poslovne priložnosti. V mreži podjetij in strokovnjakov ima vsak od posameznih subjektov svoje kompetence in svojo vlogo pri doseganju ciljev, zaradi katerih so se povezali. Sodelujoča podjetja in posamezniki v virtualni organizaciji si delijo znanja, izkušnje, tveganja, stroške in drugo, ter na tak način združijo ključne kompetence in bistvena tveganja. Na osnovi te povezanosti imajo vsa podjetja koristi, saj je zmogljivost procesov v takšni organizaciji večja, kot bi bil seštevek zmogljivosti posameznih podjetij. Pri tem vsako podjetje identificira svoje ključne kompetence, ki mu omogočajo maksimalen doprinos znanja in izkušenj v organizacijo. To omogoča oblikovanje organizacije, ki združuje najboljše lastnosti sodelujočih članov. Za zagotovitev dolgoročne uspešnosti in konkurenčnosti se morajo organizacije spreminjati in prilagajati okolju. Če želijo ugotoviti, na katerih področjih so uspešne in na katerih se lahko še izboljšajo, se morajo primerjati z drugimi. Pri ocenjevanju razvitosti projektnega menedžmenta je stroka razvila tako imenovane zrelostne modele projektnega menedžmenta. Ti definirajo optimalno stanje na posameznih področjih projektnega menedžmenta, ravni razvitosti in način prehajanja na višje ravni zrelosti. RC SIMIT je gospodarska družba, ustanovljena junija 2011, ki je nastala z namenom izvajanja raziskav in razvoja na področju novih materialov in tehnologij ter njihove uporabe v različnih proizvodih. Ustanovilo jo je štirinajst podjetij in dva inštituta. RC je ustanovljen z namenom ustvarjanja podpornega okolja za razvoj RC, partnerjev in širše. Partnerji v projektu so dosegli tolikšno razvitost in zrelost, da so se odločili združiti potencial in deliti bistvena tveganja. S sodelovanjem želijo prenašati znanja in posledično dvigniti nivo konkurenčnosti partnerskih podjetij. Družba operativno deluje kot virtualno podjetje s sedežem v Talumu d.d. v Kidričevem in ima dvanajst poslovnih enot. V teh enotah bodo izvajali samostojne raziskovalne programe, pri večjih skupnih projektih pa bodo sodelovali tudi z drugimi podjetji. Na sedežu RC SIMIT bodo v okviru strateške projektne pisarne med drugim odgovorni za koordiniranje in administriranje projektov. Obvladovanje multiprojektnega poslovanja ob razvejani organizacijski strukturi in virtualnosti RC SIMIT bo izjemno zahtevno, še posebej ker so prakse projektnega vodenja v partnerskih družbah različne. Sodelujoča podjetja namreč uporabljajo različne modele projektnega menedžmenta, imajo različne organizacijske rešitve in informacijsko podporo projektnemu delovanju, verjetno pa tudi različne nivoje projektnega znanja in usposobljenosti zaposlenih. Vse našteto je potrebno za doseganje obvladovanja multiprojektnega delovanja RC SIMIT poenotiti do te mere, da bo zagotovljeno uspešno sodelovanje partnerjev pri izvajanju projektov, da bo omogočen centralni pregled nad projekti in enotna priprava poročil, ki jih zahteva ministrstvo za gospodarstvo kot sofinancer ustanovitve.
Ključne besede: RC SIMIT, virtualna organizacija, virtualen projekt, projektni menedžment, zrelostni modeli projektnega menedžmenta, analiza modelov projektnega vodenja
Objavljeno: 14.11.2012; Ogledov: 1305; Prenosov: 88
URL Povezava na celotno besedilo

9.
Vodenje in motiviranje v podjetju Kovis d. o. o.
Đoko Majkić, 2012, diplomsko delo

Ključne besede: modeli vodenja, motiviranje, zadovoljstvo, vodenje
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 420; Prenosov: 25
URL Povezava na celotno besedilo

10.
MODEL VODENJA STORITVENEGA PODJETJA "X"
Matija Ternovšek, 2016, diplomsko delo

Opis: V današnjem času ostre lokalne in tuje konkurence je pomembno, da podjetja uspešno in učinkovito poslujejo. Do boljših poslovnih rezultatov lahko privede uspešno in učinkovito vodenje. Vodenje je odvisno od številnih dejavnikov, na primer od same organizacije, vizije in politike podjetja. Ravno ta vizija organizacije in njena politika imata velik vpliv na sam proces vodenja. Odločata, kakšno bo vodenje, ali bo to usmerjeno na ljudi ali bo usmerjeno na cilje in rezultate organizacije. Način, model in stil vodenja pa so pogojeni tudi z vodjo oziroma managerjem in njegovimi podrejenimi. Ne moremo trditi, da je določen model vodenja najbolj primeren, saj lahko posameznik uporablja tudi več kot en model vodenja, saj so vsakodnevne situacije ali naloge drugačne in je treba temu ustrezno prilagoditi tudi samo vodenje. Namen diplomskega dela je proučiti model vodenja določenega oddelka v storitvenem podjetju »X« in analizirati, ali je izbrani model vodenja ustrezen, ter predlagati morebitne izboljšave, spremembe. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del vsebuje dve glavni poglavji. Prvo poglavje je sodobno vodenje podjetja, v katerem smo obrazložili, kaj je vodenje, management, kdo je manager, in opisali teoretične vidike za razne oblike vodenja podjetja. Opisali smo tudi komunikacijo, konflikte in kaj vpliva na uspešnost podjetij. Drugo poglavje je predstavitev storitvenega podjetja »X«, v katerem smo na kratko predstavili podjetje in vodjo oddelka ter njegove naloge. V empiričnem delu smo se lotili raziskave o modelu vodenja na določenem oddelku v storitvenem podjetju »X« in preverjanja hipotez, ki smo si jih zastavili o vodenju oddelka. Raziskava se je nanašala na vodenje, anketiranci so ocenili, kakšen stil vodenja uporablja vodja, kako rešuje probleme, kakšna je njegova komunikacija, kakšni so medsebojni odnosi in kako so zadovoljni s svojim delovnim mestom. Ugotovili smo, da so delavci v večini zadovoljni s svojim delovnim mestom in z vodenjem svojega nadrejenega. Le-ta pa svoje vodenje prilagaja glede na situacije in zadovoljuje potrebe in cilje svojega podjetja ter svojih zaposlenih.
Ključne besede: management, manager, modeli vodenja, uspešnost podjetij, zadovoljstvo zaposlenih
Objavljeno: 09.06.2016; Ogledov: 976; Prenosov: 91
.pdf Celotno besedilo (1,50 MB)

Iskanje izvedeno v 0.15 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici