SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
USMERJANJE RAZVOJA DRUŽINSKEGA PODJETJA NA OSNOVI UGOTOVLJENEGA RAZVOJNEGA STANJA
Petra Božič, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Družinska podjetja pogosto opredeljujemo kot posebno vrsto podjetij. Toda kaj je družinsko podjetje? To je vprašanje, na katerega še vedno ne moremo podati jasnega odgovora, predvsem zaradi odsotnosti univerzalne definicije družinskega podjetja. Večina raziskovalcev se strinja, da je vključitev družine v podjetje tista značilnost, po kateri se ta podjetja razlikujejo od drugih. Udeležba družine se ponavadi nanaša na udeležbo članov družine v lastništvu in managementu, s tem pa družina pomembno vpliva na številne razsežnosti razvoja ter delovanja podjetja (Duh 2008,108). Družinska podjetja tvorijo pomemben del gospodarske združbe v državah EU in nekaterih drugih državah. Tako so tudi pomemben dejavnik krepitve uspešnosti, konkurenčnosti in dinamičnosti nacionalnih gospodarstev pa tudi gospodarstva EU. Številne raziskave, izvedene predvsem v državah s tradicijo privatnega lastništva in družinskega podjetništva, kažejo, da imajo družinska podjetja številne razvojne posebnosti in da je temu ustrezno potrebno oblikovati tudi podporo njihovim razvojnim prizadevanjem, in sicer podporo v obliki svetovalnih storitev, izobraževanja, oblik financiranja, ukrepov ekonomske politike in drugih oblik podpornega okolja (Duh 2008,102). Edina stalnica današnjega časa so spremembe. Zato se mora podjetje zavedati, kakšne so njegove značilnosti oz. v kateri fazi življenjskega cikla se trenutno nahaja, ter na podlagi informacij in ugotovitev o obstoječem stanju tudi ustrezno ukrepati (Lester, Parnell 2008, Lester et al. 2008/2009 v Štrukelj 2010, 81). Ta problem je enako pereč v podjetjih vseh velikosti, ne glede na njihovo lastniško strukturo (Chawla et al. 2007 v Štrukelj 2010, 81). Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Najprej bomo opredelili teoretična spoznanja o modelih razvoja družinskega podjetja in življenjski cikel podjetja. Pri življenjskem ciklu podjetja bomo opisali ključne značilnosti življenjskega cikla podjetja in življenjski cikel družine in družinskega podjetja. Pri modelih razvoja družinskega podjetja bomo opisali nekatera pomembnejša spoznanja o modelih razvoja podjetja, tuje modele razvoja družinskega podjetja in model razvoja družinskega podjetja razvit v Sloveniji. Pri modelih razvoja podjetja po Pümpinu in Prangeju (1995) pa bomo opisali ključne značilnosti pionirskega podjetja, ključne značilnosti rastočega podjetja, ključne značilnosti zrelega podjetja in ključne značilnosti podjetja v preobratu. V nadaljevanju bomo na praktičnem primeru podjetja Kranjc d.o.o. opredelili razvojno stanje družinskega podjetja. Predstavili bomo temeljne podatke o podjetju in družini podjetja Kranjc d.o.o., kjer bomo zajeli nastanek podjetja, ključne spremembe v razvoju in rasti podjetja, podjetje danes ter temeljne podatke o družini. Analizirali bomo ustanovitelja, ustanoviteljevo hčerko in hčerkinega partnerja. Pridobljeno znanje in mišljenje bomo na koncu magistrskega dela strnili v sklepnih ugotovitvah.
Keywords: družinsko podjetje, življenjski cikel, razvoj podjetja, modeli razvoja.
Published: 27.10.2011; Views: 1659; Downloads: 187
.pdf Full text (5,21 MB)

2.
MODEL RAZVOJA DRUŽINSKEGA PODJETJA ŽARN KRŠKO D.O.O.
Anja Zorič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Družinska podjetja, tako v Sloveniji kot po svetu, so pomemben sestavni del gospodarstva, saj vplivajo na razvoj celotne družbe. Tako kot družinska podjetja vplivajo na razvoj družbe, pa tudi sama sprejemajo določene vplive in dejavnike, brez katerih ne bi mogla rasti in se razvijati. Tu imajo pomembno vlogo člani družine, tako skupno kot individualno. V proučevanem podjetju je pomembno vlogo odigral oče, ustanovitelj, ob podpori soproge in kasneje celotne družine. Svoje norme, prepričanja, načela in vrednote, tako poslovne kot družinske, je uspešno prenesel na naslednjo generacijo, tako da so glavni cilji, prioritete in naloge družine ostali ves čas enaki. Da je podjetje doseglo današnjo stopnjo rasti in razvoja, je bil potreben tudi razvoj družine. Oče in mati sta svoja strokovna in pridobljena znanja prenašala na otroke in jih tako že v zgodnjih letih vključevala v poslovni proces. Tako je postalo jasno, da bodo potomci nekoč prevzeli podjetje in posel. S spremembo pravne oblike in s postavitvijo otrok na vodstvena delovna mesta so se v podjetju pojavile tudi nekatere spremembe. Prišlo je novo, sveže znanje in nekoliko drugačno, še uspešnejše opravljanje delovnih nalog. Posamezniki so tako s svojim znanjem zelo vplivali na razvoj in rast družinskega podjetja. Tudi kot družina so pripomogli k slovesu, ki ga žanjejo v ožji okolici. Uskladiti so uspeli interese družine in podjetja. Poznani so kot izjemno marljivi, delovni in zanesljivi podjetniki. Držijo se reka, da kri ni voda, kar lahko opazi vsakdo, ki je v njihovi družbi preživel vsaj malo časa. Menimo, da je ravno ta značilnost ena izmed njihovih glavnih značilnosti in prednosti. Spoznali smo, da imajo proučevani modeli razvoja skupne lastnosti in razlike. Vsi modeli so pokazali, da je podjetje še vedno v fazi razvoja in rasti, vendar pa je vsak model zasnovan tako, da obravnava samo določeno vejo razvoja podjetja, kot je na primer vodenje. Naš glavni cilj je bil torej spoznati, kako je podjetje poslovalo in delovalo skozi posamezne razvojne faze. Ugotovili smo, da je podjetje trenutno še vedno v fazi rasti, in podali predloge za njegovo nadaljnjo rast in kako naj preide v naslednjo fazo rasti in razvoja. Menimo, da je v njem potrebnejša notranja rast kot pa zunanja, saj svoje storitve v celoti obvladajo in jih še ne nameravajo širiti na nove trge. Ustanovitelj razmišlja predvsem o reorganizaciji podjetja, kar trenutno predstavlja njihov največji problem. Menimo, da smo uspešno dosegli zastavljene cilje in potrdili teze, ki smo si jih zastavili v prvem delu diplomskega seminarja.
Keywords: Ključne besede: • družinsko podjetje, • rast in razvoj družinskega podjetja, • vpliv posameznikov in družine na razvoj družinskega podjetja, • nasledstvo družinskega podjetja, • modeli razvoja družinskega podjetja, • Žarn Krško, d. o. o.
Published: 14.12.2011; Views: 2116; Downloads: 235
.pdf Full text (384,57 KB)

3.
PROUČITEV FAZE RASTI IN RAZVOJA PODJETJA BSH HIŠNI APARATI D. O.O. NAZARJE
Manja Brinovšek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V razmerah poslovanja, kakršni so današnji, so podjetja nenehno izpostavljena procesom prilagajanja. Skozi življenje podjetja spreminjajo svojo velikost, organizacijo, cilje, strategijo, itd. Vsaka faza rasti in razvoja podjetja je sestavljena iz številnih različnih karakteristik, ki so značilne za določeno razvojno stopnjo. Različni modeli rasti in razvoja podjetja pa podjetju omogočajo lažji prehod iz ene v drugo fazo. Med raziskavo in proučevanjem rasti in razvoja podjetja BSH Hišni aparati d.o.o. smo spoznali, kako pomembno je, da se podjetje razvija in raste v časih, kot so danes. Podjetja so tiste organizacije, ki nam omogočajo zaposlitev, boljše življenje in ne nazadnje tudi preživetje. Pri pisanju diplomskega seminarja smo ob preučevanju modelov rasti in razvoja podjetja spoznali razsežnosti in kompleksnosti procesa rasti in razvoja podjetja in področja, v katerem delujejo.
Keywords: • podjetje BSH Hišni aparati d.o.o., • rast in razvoj, • modeli rasti in razvoja podjetja, • cilji in strategije, • okolje, • kompleksnost.
Published: 15.12.2011; Views: 2694; Downloads: 401
.pdf Full text (2,27 MB)

4.
UGOTAVLJANJE DINAMIČNOSTI PODJETJA: PRIMER PODJETJE S FINANČNO DEJAVNOSTJO
Sašo Vidovič, 2012, master's thesis

Abstract: Podjetje lahko štejemo za dinamično takrat, kadar je pionirsko in rastoče usmerjeno. To pomeni, da podjetje zaznava priložnosti, ki se ponudijo v okolju, ter jih v nadaljevanju zna izkoristiti. Le tako se lahko nenehno razvija, povečuje obseg, ter pridobiva konkurenčno prednost. Veliko pozornost pa mora seveda posvečati področju inovativnosti izdelkov oziroma storitev podjetja. Magistrsko delo smo razdelili na dva dela, teoretični in aplikativni. Teoretični del temelji na opredelitvi rasti in razvoja podjetja, kjer smo določili kazalce, ki pokažejo, da podjetje raste in se razvija. Na področju življenjskega cikla podjetja smo ugotavljali značilnosti življenjskih faz, skozi katere potuje podjetje v njegovem obdobju delovanja in obstoja. Na podlagi različnih avtorjev (Adizes 1988, Pümpin, Prange 1995; Belak 1998, 2000, 2010; Hauc 2002; Tavčar 2002; Pučko 2003) smo v nadaljevanju opredelili značilnosti modelov razvoja podjetja ter ugotovili veliko podobnosti med modeli. Zapisali pa smo tudi temeljne značilnosti dinamičnega podjetja. V drugem, aplikativnem delu, smo opravili raziskavo življenjskega/razvojnega cikla podjetja (Peters, Austin 1986; Ries, Traut 1986; Pümpin 1990; Pümpin, Prange 1995), kjer smo na podlagi različnih kriterijev ugotavljali, v katero fazo lahko uvrstimo proučevano podjetje1). Po pridobljenih podatkih smo zapisali oceno banke D ter podali predloge za izboljšavo poslovanja. Zelo pomemben dejavnik je bila ugotovitev in analiza odstopanj dejanskega stanja banke od ciljnega stanja dinamičnosti. Na podlagi ugotovitev pa smo v zadnjem poglavju podali predloge normativnih, strateških in operativnih ukrepov za dinamizacijo banke D.
Keywords: rast in razvoj, življenjski cikel, modeli razvoja podjetja, dinamično podjetje, banka.
Published: 04.02.2013; Views: 1435; Downloads: 151
.pdf Full text (1,45 MB)

5.
USMERJANJE RAZVOJA V ŽIVLJENJSKEM CIKLU PODJETJA KOT POMEMBEN DEJAVNIK PREPREČITVE PODJETNIŠKIH KRIZ
Tomaž Pavšič, 2012, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je razdeljeno na tri sklope: uvodni, teoretični in aplikativni del. V uvodnem delu opredeljujemo osnovne značilnosti pričujočega dela (obravnavano področje, problem, namen, cilje, načrt raziskave in hipoteze, uporabljene raziskovalne metode, predpostavke in omejitve). V teoretičnem delu pojasnjujemo nastanek in delovanje podjetja v njegovem spreminjajočem se okolju. Posebno pozornost smo namenili razvoju in rasti podjetja. V sklopu tega predstavljamo življenjski cikel podjetja in nekatere pomembnejše (izbrane) modele razvoja in rasti podjetja, kjer izpostavljamo model, ki sta ga razvila Pűmpin in Prange (1995) ter model podjetniških kriz po Kropfbergerju (2003). Zaključili smo z razpravo o usmerjanju (razvoja in rasti) podjetja. Aplikativni del magistrskega dela vsebuje praktični primer, ki je bil izveden na primeru podjetja DOSOR d.o.o., za katerega smo predstavili temeljne podatke, strukturo dejavnostnih področij, poslovne in upravljalno-vodstvene funkcije, razvojno analizo in analizo uresničitvenih struktur, podjetniško kulturo ter analizo temeljnih vrednot ključnih udeležencev podjetja. Diagnosticirali smo življenjski cikel (razvoja in rasti) podjetja ter podali primerjalno analizo kriznega stanja, kjer smo zajeli smernice za usmerjanje nadaljnjega razvoja, da bi se obravnavano podjetje izognilo in preprečilo podjetniške krize ter (pozitivno) raslo in se razvijalo. Prišli smo do zanimivih ugotovitev in spoznanj, ki smo jih na koncu strnili v sklepu. Pri izdelavi aplikativnega dela smo temeljili na MER modelu integralnega managementa (Belak 2002, 2010) in Saintgallenskem konceptu vodenja (Bleicher 1995; Pűmpin, Prange 1995). Raziskava je bila izvedena na osnovi spoznanj Pűmpina in Pranga (1995) ter Kropfbergerja (2003).
Keywords: podjetje, razvoj in rast podjetja, življenjski cikel podjetja, modeli razvoja podjetja, podjetniške krize, DOSOR d.o.o.
Published: 29.10.2012; Views: 1545; Downloads: 219
.pdf Full text (2,37 MB)

6.
ŽIVLJENJSKI CIKEL PODJETJA IN KRIZE: PRIMER PODJETJA RADENSKA D. D.
Deja Kosi, 2016, master's thesis

Abstract: Vsako podjetje ima svoj življenjski cikel, življenjsko krivuljo rasti in razvoja. Življenje podjetja se začne z ustanovitvijo in konča s prenehanjem, bodisi stečajem ali likvidacijo. Podjetje v svojem življenju deluje, se razvija in raste ter posluje vse do svojega prenehanja. Močan vpliv na rast in razvoj podjetja pa imajo podjetniške krize, ki lahko ogrožajo nadaljnji obstoj podjetja. Podjetje se med svojim razvojem nenehno srečuje z različnimi oblikami kriz. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer teoretični del in empirični del. V prvem, teoretičnem delu smo povzeli teoretična spoznanja različnih avtorjev o življenjskem ciklu podjetja, njegovi rasti in razvoju. V drugem, empiričnem delu smo predstavili obravnavano podjetje vse od njegovega nastanka do danes. Opredelili smo temeljne podatke o podjetju ter podali ključne spremembe v razvoju in rasti podjetja. Sledilo je raziskovanje življenjskega/razvojnega cikla podjetja. Ugotovili smo, da obravnavano podjetje kaže največ značilnosti faze rasti. V nadaljevanju smo proučevali krizno stanje podjetja na podlagi Pümpin in Prangejevega (1995) opisa obvladovanja podjetniških kriz ter na podlagi Kropfbergerjevega (2003) modela faz podjetniških kriz. Na koncu smo podali predloge ukrepov obravnavanemu podjetju, zapisali sklepna spoznanja ter potrdili ali zavrgli hipoteze.
Keywords: življenjski cikel podjetja, rast in razvoj podjetja, modeli razvoja podjetja, krize, Radenska d. d., razvojna analiza podjetja.
Published: 18.11.2016; Views: 973; Downloads: 199
.pdf Full text (1,47 MB)

Search done in 0.06 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica