| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 18
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Mladoletniško prestopništvo na območju PU Murska Sobota : magistrsko delo
Nuša Cipot, 2018, magistrsko delo

Opis: Že od nekdaj se strokovnjaki na tem področju ukvarjajo z mladoletniškim prestopništvom. Sprva so ta pojem zajemali kot celoto, govorili na splošno o tej temi, kasneje, v zdajšnjem času pa so se osredotočili na posamezne dele mladoletniškega prestopništva. Na primer: nekateri raziskovalci se bolj posvetijo drogam in mladim, spet drugi nasilju nad starši, tretji najhujšim kaznivim dejanjem. Naše magistrsko delo zajema predvsem mladoletniško prestopništvo kot celoto. Sprva smo obravnavali omenjeni pojem skozi že obstoječe teorije in različne definicije. V nadaljevanju opisujemo temeljne pojme, povezane z mladoletniškim prestopništvom, kot so prekrški in kazniva dejanja, ki jih kasneje povezujemo tudi z vzgojnimi ukrepi in sankcijami. Pozornost smo namenili tudi dejavnikom, ki vplivajo na nastanek mladoletniškega prestopništva, in medinstitucionalnim sodelovanjem. Raziskovalni del tega magistrskega dela je namenjen analizi stanja o številu prekrškov in kaznivih dejanj zgolj na območju PU Murska Sobota, zajeli smo obdobje od leta 2006 do leta 2017. V nadaljevanju smo kot povezavo s kaznivimi dejanji analizirali tudi izrečene vzgojne ukrepe ter vrsto kaznivega dejanja mladoletnikov na tem območju. Za lažje razumevanje smo na koncu analizirali tudi dva primera kaznivega dejanja mladoletnikov. Tekom celotnega magistrskega dela smo vključevali intervjuja, ki smo ju opravili s strokovno delavko Centra za socialno delo Murska Sobota in višjo sodnico Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je tudi sodnica za mladoletnike. Tako bomo na podlagi te raziskave preverjali štiri zastavljene hipoteze, s katerimi bomo kasneje lažje razumeli pomen mladoletniškega prestopništva na tem območju.
Ključne besede: mladoletniško prestopništvo, prekrški, kazniva dejanja, vzgojni ukrepi, PU Murska Sobota, magistrska dela
Objavljeno v DKUM: 04.05.2018; Ogledov: 1477; Prenosov: 193
.pdf Celotno besedilo (712,81 KB)

2.
Kazenska odgovornost in kazenski postopek proti mladoletnim storilcem - primerjalno z ZDA
Jerneja Čučnik, 2017, magistrsko delo

Opis: Mladoletniki so kot vitalni del naše družbe neločljivo povezani tudi s kazenskim pravom. Že od nekdaj so ljudje verjeli, da mladoletni storilci kaznivih dejanj ne morejo biti obravnavani enako kakor polnoletni storilci. Skozi zgodovinski razvoj se je njihova kazenskopravna obravnava bolj ali manj enačila s polnoletnimi osebami, a je na koncu 20. stoletja vpliv preostalih znanosti, ki se ukvarjajo s človekom, le pomembno vplival, da se je ta veja kazenskega prava dokončno odcepila in zaživela svoje življenje. Še posebej velik vpliv na to je imel razvoj otroške psihologije, kjer je predmet preučevanja mladoletnikova osebnost. Posebne obravnave mladoletnih storilcev ne terjajo le razlogi moralnosti in pravičnosti, ampak tudi razlog posebnih fizioloških in psiholoških značilnosti mladoletnikov. V pričujočem magistrskem delu sem preučila slovensko in ameriško pozitivno kazenskopravno ureditev mladoletniškega kazenskega prava in ju medsebojno primerjala. Tako sem izluščila pomanjkljivosti in prednosti vsakega izmed pravnih sistemov in bralca opozorila na razlike in razhajanja med njima. Osredotočila sem se na tri sklope mladoletniškega kazenskega prava, ki sem jih skozi celotno delo smiselno in logično predstavila bralcu. In sicer sem v prvem poglavju bralca teoretično uvedla v predmet raziskave predmetnega magistrskega dela, predstavila sem mu uporabljene metode raziskovanja ter zastavljene cilje in hipoteze. V drugem poglavju sem obravnavala sam pojem mladoletniškega kazenskega prava, kjer sem bralcu med drugim predstavila temeljne značilnosti in karakteristike, da lahko razume koncept mladoletniškega kazenskega prava, njegov namen in normativno ureditev v pravnem sistemu. Nato sem bralca popeljala še skozi zgodovinski razvoj mladoletniškega kazenskega prava na kontinentu in v anglosaksonskem pravnem redu in mu predstavila modele kazenskega mladoletniškega prava, ki so se izoblikovali. Bralcu sem konkretneje predstavila razvoj mladoletniškega kazenskega prava v Sloveniji. V tretjem poglavju, ki nosi naslov Kazenska odgovornost, sem bralca sprva seznanila s samim pojmom kazenske odgovornosti na sploh in sem ga šele nato uvedla v pojem kazenske odgovornosti v luči mladoletniškega prestopništva, saj pojma ne nosita popolnoma enake vsebine. V tem poglavju sem se osredotočila na pomen starostnih mej in določitev le-teh. Najprej sem bralca spoznala s slovensko pravno ureditvijo, nato še z bolj strogo in kaznovalno usmerjeno ameriško pravno ureditvijo in specifikami, ki jih poznajo. Naslednje poglavje nosi naslov Kazenski postopek, kjer se bralec podrobneje seznani s posebnostim kazenskega postopka proti mladoletnim storilcem napram rednemu kazenskemu postopku in fazami le-tega. Predstavljene so možnosti za neformalen kazenski pregon, ki ga pozna slovenska kazenska zakonodaja. Primerjalno-pravno je prikazan še ameriški pravni sistem, njegove posebnosti in faze kazenskega postopka proti mladoletnikom. Magistrsko delo sem zaključila s poglavjem, v katerem sem bralcu predstavila nekatere sodne odločbe Vrhovnega sodišča ZDA, ki so korenito vplivale na mladoletniško kazensko pravo in varovanje mladoletnikov kot družbene skupine, ki ni popolnoma zrela in ima določene pomanjkljivosti na področjih razmišljanja, presojanja in nadzora svojih impulzov.
Ključne besede: mladoletniško kazensko pravo, mladoletniško prestopništvo, mladoletni storilec, kazenska odgovornost mladoletnika, statusni delikti, transfer pristojnosti, kazenski postopek proti mladoletnim storilcem
Objavljeno v DKUM: 13.11.2017; Ogledov: 1731; Prenosov: 266
.pdf Celotno besedilo (775,70 KB)

3.
Povezava stilov vzgoje in deviantnega vedenja mladostnikov v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Ula Kočevar, 2017, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava različne vzgojne stile v povezavi z odklonskimi dejanji mladostnikov. V prvem, teoretičnem, delu je predstavljen razvoj od otroka do mladostnika, sledijo poglavja o mladoletniškem prestopništvu, partnerskem odnosu, družini in vzgoji, predstavljena pa sta tudi popustljivi – permisivni vzgojni stil, pri katerem je otrok svoboden in počne, kar hoče, ter povsem nasprotni – avtoritarni oz. represivni vzgojni stil, pri katerem gre za sistem strogih pravil, ki jih mora otrok brezpogojno upoštevati. Diplomsko delo še posebej izpostavlja t. i. »strupeno vzgojo«, katere znake zelo težko opazimo, hkrati pa lahko pušča hude posledice pri otrokovem razvoju, saj starši otroku zapolnijo vse objektivne potrebe, a ne izpolnjujejo njegovih čustvenih potreb, izvajajo besedno nasilje, mu neupravičeno vzbujajo občutek krivde in manipulirajo z njegovimi občutki. V drugem, empiričnem, delu je predstavljena analiza treh intervjujev z mladostniki, ki prestajajo kazen zapora v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. Ugotovili smo, da so bili vzgajani ne le po posameznem vzgojnem stilu, ampak po mešanici permisivnega in avtoritarnega vzgojnega stila ter »strupene vzgoje«, le-ta pa je pri vseh pustila največ posledic pri razvoju in močno prispevala k pojavu odklonskega vedenja intervjuvanih prestopnikov.
Ključne besede: mladoletniško prestopništvo, vzgoja, vzgojni ukrepi, kazni, diplomske naloge
Objavljeno v DKUM: 12.09.2017; Ogledov: 1498; Prenosov: 190
.pdf Celotno besedilo (995,94 KB)

4.
Prestopništvo mladih ljudi na glavni avtobusni postaji Novo mesto : diplomsko delo visikošolskega strokovnega študija Informacijska varnost
Elvira Žagar, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga je osredotočena na prestopništvo mladih na glavni avtobusni postaji Novo mesto. V teoretičnem delu so predstavljene oblike in značilnosti prestopništva mladih, dejavniki tveganja, ki vplivajo na pojav prestopništva, ter preventivni in kurativni ukrepi, kako takšno vedenje preprečiti. Empirični del pa je odsev realne situacije na raziskovalnem območju. Pomembno vlogo pri širjenju strahu pred kriminaliteto imajo mediji, ki tudi v tem primeru puščajo svoj pečat. Problematika zajema srečanje in obravnavanje med subkulturami, alkoholizirano mladino, izsiljevanje in organizirane pretepe. Nestrpnost med mladimi v povezavi z zlorabo alkohola najpogosteje privede do medsebojnega nasilnega obračunavanja. Namen diplomske naloge je preučiti, ali se dijaki novomeških srednjih šol, ki so uporabniki avtobusnega prometa, na tem območju počutijo varno. Ugotovili smo, kdo je bil pobudnik, da se je kriminaliteta na tem območju zmanjšala, kakšni so bili ukrepi in koliko časa so potrebovali za uvedbo prej omenjenih ukrepov. Mestna občina Novo mesto bi se lahko hitreje odzvala na pozive Policijske uprave Novo mesto. Sodelovanje s Policijsko upravo Novo mesto je s kronologijo obravnavanih dogodkov na tem območju pripomoglo k razumevanju problema in odprlo nov pogled nad celotno situacijo. Kot podnaslov naše diplomske naloge, bi sodeč po ugotovitvah lahko navedli, da ima strah velike oči.
Ključne besede: mladoletniki, mladoletniško prestopništvo, vzgojni ukrepi, diplomske naloge
Objavljeno v DKUM: 12.08.2016; Ogledov: 1124; Prenosov: 133
.pdf Celotno besedilo (884,29 KB)

5.
Moralnost mladih glede na njihovo samonaznanjeno prestopništvo - izsledki raziskave SPMAD v Sloveniji
Eva Bertok, Gorazd Meško, 2013, izvirni znanstveni članek

Opis: Namen prispevka: Namen prispevka je primerjava občutka sramu in krivde ob hipotetičnih situacijah pri srednješolcih, ki so leta 2011 sodelovali v raziskavi SPMAD, glede na to, ali so se v letu 2010 vedli prestopniško ali ne. Metode: Z diskriminantno analizo smo ugotavljali, ali obstajajo statistično značilne razlike med neprestopniško in prestopniško skupino dijakov. Dijake smo v skupini razdelili glede na njihovo samonaznanitev prestopniških dejanj. Z logističnimi regresijami smo poskušali ugotoviti, katere izmed spremenljivk o občutkih sramu in krivde vplivajo na določena prestopniška dejanja mladih. Ugotovitve: Med skupino srednješolcev, ki niso poročali o prestopniškem dejanju v preteklem letu, in skupino, ki je poročala o vsaj enem prestopniškem dejanju, so bile ugotovljene statistično značilne razlike v odgovorih na vprašanja glede občutkov sramu in krivde. Srednješolci, ki so storili vsaj eno prestopniško dejanje, so v povprečju poročali o manj izrazitih občutkih ob različnih prestopkih kot srednješolci, ki niso poročali o prestopniških dejanjih. Razlike v povprečjih odgovorov med skupinama so bile večje pri občutkih sramu kot pri občutkih krivde. S spremenljivkami, ki so merile občutke sramu in krivde, smo pojasnili največji delež variance pri prestopniškem dejanju tatvin v trgovinah. Omejitve/uporabnost raziskave V raziskavi SPMAD je bilo število vprašanj, ki so podrobneje merili občutke sramu in krivde, omejeno. Za bolj temeljito analizo teh dveh občutkov bi bilo potrebno vsakemu prestopniškemu dejanju v vprašalniku dodati še vprašanje o občutku sramu in občutku krivde ob izvedbi tega dejanja. Izvirnost/pomembnost prispevka: Prispevek predstavlja analizo, ki v povezavi s samonaznanjenimi prestopniškimi dejanji v Sloveniji še ni bila opravljena.
Ključne besede: mladoletniki, prestopništvo, mladoletniško prestopništvo, moralnost, sram, krivda
Objavljeno v DKUM: 10.07.2015; Ogledov: 1718; Prenosov: 87
URL Povezava na datoteko

6.
Pregled študij o mladoletniškem prestopništvu v Sloveniji po letu 1991 : diplomsko delo
Nika Kramberger, 2015, diplomsko delo

Opis: Mladoletno prestopništvo je pojem, ki zajema širok spekter odklonskih dejanj zakrivljenih s strani mladoletnih oseb. Da do tovrstnega ravnanja sploh pride, vpliva več dejavnikov. Najpomembnejši so družina, šola in mediji, pa vendar se intenziteta in vrsta dejavnikov spreminja glede na specifične biološke in psihološke identitete posameznikov. Diplomska naloga je osnovana na empiričnih ugotovitvah raziskav, ki so bile opravljene po letu 1991 v Sloveniji. Pri pregledu študij o dejavnikih mladoletnega prestopništva smo ugotovili, da je najpomembnejši dejavnik družina, ki ima tudi najbolj močan vpliv na oblikovanje osebnosti in lastnosti posameznika. Gre namreč za okolje, kjer se otrok prvič socializira in privaja na družbene norme. Pri dejavnikih kot so mediji in šola smo na podlagi študij ugotovili, da ti sicer vplivajo na pojav prestopniškega vedenja pri mladih, vendar na splošno v povezavi z družinskimi razmerami (vzgoja, vzgojni prijemi, okoliščine in zahteve v sami družini). Ugotovili smo, da se prestopniško vedenje med mladoletniki največkrat pojavi v obliki uživanja legalnih drog in v obliki nasilnega vedenja. Na eni strani se kaže kot nasilno vedenje v obliki fizičnega in psihičnega ravnanja zoper druge osebe ali predmeta, na drugi strani pa kot odklonsko ravnanje (nekateri avtorji uvrščajo tovrstno ravnanje pod nasilje) zoper sebe v obliki uživanja drog ali pa v skrajnih, destruktivnih oblikah. Pregled študij kaže, da se nasilje pojavlja predvsem med vrstniki in v času šolanja. Nadalje odnos strokovnih delavcev v analiziranih študijah kaže na normaliziranje pojava in minimaliziranje pozornosti posvečene takšnemu vedenju. Z vidika družbe in predvsem z vidika mladoletnikov je precej samoumevno tudi poseganje po legalnih drogah, kot sta alkohol in tobak, saj je v vseh obravnavanih študijah večina slovenskih mladostnikov že kdaj uživala alkoholne pijače in kadila tobačne izdelke.
Ključne besede: kriminaliteta, mladoletniki, mladoletniško prestopništvo, raziskave, diplomske naloge
Objavljeno v DKUM: 24.04.2015; Ogledov: 2214; Prenosov: 197
.pdf Celotno besedilo (747,33 KB)

7.
Vloga centrov za socialno delo pri obravnavanju mladoletniške delinkvence : analiza delovanja CSD Trebnje
Katja Avguštinčič, 2015, diplomsko delo

Opis: Občasno povzročanje prestopništva v mladosti je pri mnogih pogosto in v kasnejših obdobjih življenja ne predstavlja težav. Pri nekaterih pa se prestopništvo začne že v otroštvu in se tudi nadaljuje v odraslost. Zaradi tega dejstva smo mnenja, da se lahko veliko naredi že zgodaj v razvoju in kot pravi znan pregovor je vedno »Bolje preventiva kot kurativa«. Glede trendov mladoletniškega prestopništva v prihodnosti so strokovnjaki mnenja, da v naslednjih petnajstih letih ne bo velikih sprememb. Skrbi jih temno polje kriminalitete v sodobni tehnologiji (piratstvo, hekerstvo, kraja zaupnih podatkov na internetu, grožnje in norčevanje preko interneta). Menimo, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na mladoletnikovo delinkventnost vzgoja in z njo povezana družina. Poleg tega so odgovorni tudi vrstniki, šola, mediji in nenazadnje tudi osebnostne značilnosti. Problem mladoletniškega nasilja je med drugim izpostavljen tudi v Resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje od leta 2012 do 2016. Zaradi svoje pomembne vloge so se osredotočili predvsem na vzgojno-izobraževalni sistem. Podlaga za obravnavo otrok in mladoletnikov je Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitvah, ki jih izvajajo CSD. Sem spada obravnava otrok in mladoletnikov zunaj sodnega postopka, odloženi pregon, obravnava mladoletnika v predkazenskem postopku, v kazenskem postopku in postopku o prekršku. Opredeljeni so vzgojni ukrepi in namestitev mladoletnika v mladoletniški zapor.
Ključne besede: mladoletniki, delinkvenca, mladoletniško prestopništvo, preprečevanje, centri za socialno delo, vzgojni ukrepi, kazenske sankcije, CSD Trebnje, analiza primera, diplomske naloge
Objavljeno v DKUM: 05.03.2015; Ogledov: 1942; Prenosov: 288
.pdf Celotno besedilo (827,14 KB)

8.
Povezava med vzgojo in deviantnim vedenjem otrok : diplomsko delo univerzitetnega študija
Taja Vratarič, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo se ukvarja z vprašanjem družine in vzgoje v katerem se razvijajo mladoletni prestopniki. Raziskuje neustrezne like staršev, disfunkcionalne družine, ki odpovedujejo v svoji vlogi, starše, ki zanemarjajo svoje odgovornosti, ki jih kot starši prejmejo in se osredotoča na posebno ranljivo skupino ljudi, na otroke. Raziskovanje pa je namenjeno odgovoru na vprašanje kako zelo sta vzgoja in deviantnost otrok pravzaprav povezani in ali je deviantnost staršev morda ključnega pomena za pojav deviantnosti pri otrocih oziroma v njihovem mladostniškem obdobju. Diplomsko delo vsebuje raziskavo pri kateri je sodelovalo enajst gojencev prevzgojnega doma Radeče. Rezultati anket skupaj z analizo obdelane literature odgovarjajo na temeljne zastavljene predpostavke diplomskega dela, ki zajemajo vprašljivo vzgojo, deviantnost staršev in skrhane družinske odnose. Uporabljena je bila deskriptivna metoda, ki je s pomočjo metode analize in sinteze ter metodo kompilacije ob uporabi raziskovalnega orodja t.j. ankete zarisala sliko preteklosti, ki nedvomno vpliva na kasnejši razvoj otrok. Ugotovljeno je bilo, da ima skoraj dve tretjini anketiranih starše, ki so ali so bili v nasprotju z zakonom in/ali se poslužujejo prepovedanih substanc in prevelikih količin alkohola, kar pa z zagotovostjo kaže na deviacije in neprimernost družinskega okolja.
Ključne besede: družina, starši, otroci, vzgoja, deviantno vedenje, mladoletniško prestopništvo, diplomske naloge
Objavljeno v DKUM: 02.12.2014; Ogledov: 1675; Prenosov: 191
.pdf Celotno besedilo (753,93 KB)

9.
Kaznovanje mladoletnih prestopnikov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Lara Rovšnik, 2014, diplomsko delo

Opis: Most med otroštvom in odraslostjo imenujemo mladostništvo. To je obdobje intenzivnega telesnega, duševnega in socialnega dozorevanja. V tem obdobju prevzamemo večino vedenjskih vzorcev in si oblikujemo življenjske navade, ki nas pogosto spremljajo vse življenje. Zaradi pospešenega pridobivanja življenjskih izkušenj in iskanja ter odkrivanja samega sebe, lahko zaradi duševne preobremenjenosti pride do odklonskih ravnanj. Ko mladostnik prestopi mejo upornika, začnemo govoriti o mladoletniškem prestopništvu. V diplomski nalogi smo obravnavali kaznovanje mladoletnih prestopnikov v Republiki Sloveniji. Kazenskopravno obravnavanje mladoletnih prestopnikov pri nas, do sprejetja posebnega zakona za obravnavanje mladoletnih prestopnikov, ureja Kazenski zakonik iz leta 1994. Ker so mladoletniki osebe, ki se osebnostno še razvijajo, so zanje predvidene posebne kazenske sankcije. Namen teh sankcij je vzgoja, prevzgoja in pravilno usmerjanje. Glede na starostno skupino v katero mladoletni prestopnik spada, se sodišče lahko odloči med izrekom vzgojnega ukrepa, kaznimi za mladoletnike ter varnostnimi ukrepi. Oprli smo se na statistične podatke zadnjih štirih let (od leta 2010 do leta 2013) delovanja državnih tožilstev, Policije, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij ter Statističnega urada Republike Slovenije. Ugotavljali smo, kako se giblje mladoletniška kriminaliteta, katera kazniva dejanja med mladimi prestopniki prevladujejo ter katere kazenske sankcije so največkrat izrečene. Ugotovili smo, da so bile največkrat izrečene kazenske sankcije nezavodski vzgojni ukrepi, da v prevzgojnem domu (Radeče) ni bilo upada mladoletnih prestopnikov, da med mladoletnimi prestopniki prevladujejo kazniva dejanja zoper premoženje ter da mladoletnih obsojenk zadnja štiri leta ni bilo.
Ključne besede: mladoletniki, prestopništvo, mladoletniško prestopništvo, kaznovanje, vzgojni ukrepi, kazensko pravo, diplomske naloge
Objavljeno v DKUM: 12.11.2014; Ogledov: 2608; Prenosov: 543
.pdf Celotno besedilo (687,91 KB)

10.
Odklonska vedenja mladih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Jožica Tomelj, 2014, diplomsko delo

Opis: Za odklonsko vedenje otroka, mladoletnika, ne moremo iskati vzroka samo v njem in ga identificirati kot negativno osebo, pač pa je potrebno narediti celotno sliko njegove družine, okolja, šole oz. vse okoliščine, ki so ga pripeljale do kršitve družbenih norm. V kolikor želimo otroku pomagati pri odraščanju in v samem obdobju adolescence moramo zelo dobro poznati njegovo osebnost in glede na to izbrati primeren način komunikacije in pomoči. Nemalokrat starši zaradi svoje preobremenjenosti, alkoholizma in nasilnega življenja ne opazijo, da jih nekdo potrebuje, da jih ves čas s svojim vedenjem opozarja, pač pa otroka enostavno ignorirajo, nočejo in niti ne želijo prisluhniti njihovim težavam, pač pa zanje krivijo druge, pomoč strokovnih služb pa odklanjajo ne le zaradi sramu, ampak so prepričani da tovrstne probleme lahko rešijo sami znotraj družine. Šola kot institucija, v kateri otrok preživi največ časa, nekaj časa opozarja na otrokovo vedenje in poskuša s pomočjo staršev reševati problem, v kolikor pa ni hitrega rezultata, otroka negativno klasificirajo in njegovo vedenje samo še kaznujejo ali pa celo prosijo starše za prepis na drugo šolo. V diplomski nalogi sta predstavljena dva primera oseb, ki sta v enakem starostnem obdobju storila zelo hudo kaznivo dejanje ter nadalje potek izvrševanja kazenske sankcije. Natančno sem proučila oba spisa Okrožnega sodišča v Ljubljani in ju med seboj primerjala. Glede na sam potek izvrševanja kazenskih sankcij so imele močan vpliv družina, vzgojne, zdravstvene in socialne službe. Že ob prvem pojavljanju odklonskega vedenja otroka, so skoraj v celoti zatajile družina, šola in socialne službe. Iz primerov je razvidno, da v kolikor ni sklenjen dobro organiziran krog med družino šolo in strokovnimi službami, je realno skorajda nemogoče pričakovati napredek. Pri tem je zelo pomembna profesionalnost strokovnih služb, saj v nasprotnem primeru, kot se je zgodilo pri osebi A ne bo napredka, ampak bo mladoletnik nadalje razvijal svoj kriminalni stil.
Ključne besede: mladi, odklonsko vedenje, prestopništvo, mladoletniško prestopništvo, preprečevanje, kazenske sankcije, diplomske naloge
Objavljeno v DKUM: 11.02.2014; Ogledov: 3121; Prenosov: 385
.pdf Celotno besedilo (381,84 KB)

Iskanje izvedeno v 0.34 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici