| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 60
Na začetekNa prejšnjo stran123456Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
Mit Literatur in die Welt einer Fremdsprache - S književnostjo v svet tujega jezika
Adrijana Koroša, 2009, diplomsko delo

Opis: Otroška in mladinska književnost sta lahko pri pouku tujega jezika uspešno uporabljeni in otroka na zanimiv in privlačen način vpeljeta v svet tujega jezika. Namen pričujočega dela je poiskati in predstaviti razlike med enojezičnimi in dvojezičnimi osnovnimi šolami glede na uporabo književnosti pri pouku tujega jezika. Na začetku je opisano, kaj je jezik, kako se otrok uči jezikov, katere zvrsti otroške in mladinske književnosti so primerne za pouk tujega jezika, kako učitelji učence motivirajo za branje knjig, kakšna je vloga in katere so naloge učitelja pri pouku tujega jezika. Zatem so navedeni še cilji književnega pouka, kriteriji za izbiro književnih del, ki jih morajo učitelji upoštevati, metode za obravnavo književnega dela in koraki, po katerih obravnava književnega dela poteka, skupaj z nalogami, kot predlogi za obravnavo književnega dela. Na podlagi teoretičnih izhodišč je bil sestavljen anketni vprašalnik, na katerega so odgovarjali učitelji nemškega jezika na enojezičnih in dvojezičnih osnovnih šolah. Rezultati anketnega vprašalnika so tabelarično in grafično ponazorjeni in nudijo pregledno primerjavo med enojezičnimi in dvojezičnimi osnovnimi šolami ter kažejo, da učitelji pri pouku tujega jezika obravnavajo književna dela, da se jim zdi uporaba književnosti pri pouku tujega jezika smiselna, da pa književnost po mnenju učiteljev in učiteljic nemškega jezika pri pouku tujega jezika ne potrebuje večjega poudarka. Hkrati so rezultati pokazali, da med enojezičnimi in dvojezičnimi osnovnimi šolami obstajajo določene razlike glede na uporabo književnosti pri pouku tujega jezika.
Ključne besede: otroška in mladinska književnost, jezik, bralna motivacija, pouk tujega jezika, enojezičnost, dvojezičnost, tuji jezik, književna didaktika
Objavljeno: 23.03.2010; Ogledov: 2330; Prenosov: 197
.pdf Celotno besedilo (666,95 KB)

3.
O PRIMERNOSTI LITERARNODIDAKTIČNIH METOD ZA ŠOLSKO INTERPRETACIJO EXUPERYJEVEGA MALEGA PRINCA
Doroteja Kukovec, 2009, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom O primernosti literarnodidaktičnih metod za šolsko interpretacijo Exuperyjevega Malega princa s teoretičnega vidika obravnava mladinsko književnost, poučevanje le-te nekoč in danes, otrokov bralni razvoj in fantastično pripoved Mali princ, ki je bila deležna mnogih interpretacij. Namen empiričnega dela v diplomskem delu je bila primerjava dveh sodobnih literarnodidaktičnih metod za uspešno poučevanje književnosti na razredni stopnji, in sicer metodo interpretativnega branja in metodo igre vlog na kanonskem mladinskem besedilu Mali princ. Zanimalo me je, kako prisotnost igre vlog vpliva na boljše zaznavanje in razumevanje omenjenega literarnega besedila. Pri raziskovanju je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno-eksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Kot udeleženci raziskave so sodelovali učenci dveh 5. razredov. Predvidevala sem, da bodo otroci v skupini, kjer sem po interpretativnem branju uporabila še metodo igre vlog, globlje doživeli in bolje razumeli literarno besedilo Mali princ in to hipotezo tudi potrdila. Vse podrobnejše ugotovitve so predstavljene v sklepnem poglavju diplomskega dela.
Ključne besede: mladinska književnost, bralni razvoj, Mali princ, metoda interpretativnega branja, metoda igre vlog
Objavljeno: 01.10.2009; Ogledov: 2376; Prenosov: 517
.pdf Celotno besedilo (824,28 KB)

4.
RECEPCIJA KOSOVELOVE POEZIJE V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Manuela Jaušovec, 2010, diplomsko delo

Opis: Glavna tema moje diplomske naloge se na eni strani dotika Srečka Kosovela kot pesnika za otroke, na drugi strani pa razvijanja recepcijske zmožnosti v prvem triletju osnovne šole. Prvi del naloge je namenjen predstavitvi življenja Srečka Kosovela kot človeka in ponuja nekaj povedi o njegovem kratkem, a izjemno produktivnem življenju. Sledi umestitev pesnika v slovenski literarni prostor kot pesnika za odrasle, nato pa še kot pesnika za otroke. Največ pozornosti v prvem delu naloge je namenjene primerjavi in razkrivanju povezanosti mladinske in nemladinske poezije Srečka Kosovela. Naslednje poglavje je namenjeno podrobnejši analizi otroških interesov za poezijo, opredelitvi in opisu vrst interesov, ki se navezujejo na konkretne primere iz bogate zbirke Kosovelovih otroških pesmi. Sledi poglavje, v katerem je natančneje opisan razvoj recepcije poezije v posameznih obdobjih razvoja, pri čemer pa sta še posebej izpostavljena razvoj in spodbujanje recepcijske zmožnosti. Predzadnjemu poglavju v teoretičnem delu naloge, ki je namenjeno razvijanju recepcijske zmožnosti za poezijo, sledi še poglavje o integriranem pouku z vidika književne didaktike. Na podlagi teoretičnih dejstev sem nato oblikovala raziskovalne hipoteze, preko katerih sem želela ugotoviti, v kolikšni meri so pesmi Srečka Kosovela prisotne v slovenskih učbenikih za književno vzgojo v prvem triletju osnovnošolskega izobraževanja. Izbrala sem didaktični instrumentarij najpomembnejših slovenskih založb in analizirala zastopanost pesmi ter njihove oblikovne in tematske značilnosti. Najprej sem predstavila rezultate posamezne založbe, nato pa sledi še interpretacija rezultatov.
Ključne besede: Srečko Kosovel, primerjava mladinske in nemladinske poezije Srečka Kosovela, mladinska poezija, recepcija poezije, literarni interesi, razvijanje recepcijske zmožnosti za poezijo, mladinska književnost, integracijska metoda književnega pouka
Objavljeno: 14.04.2010; Ogledov: 2741; Prenosov: 215
.pdf Celotno besedilo (704,96 KB)

5.
PREVAJANJE POGOVORNEGA JEZIKA V ROMANU PUNCE V SOLZAH
Andreja Kamplet, 2010, diplomsko delo

Opis: Književno prevajanje je ena najbolj zapletenih oblik medkulturnega sporočanja, ki omogoča prenos književnosti v druge jezike in kulture. Predvsem zahtevno pa je prevajanje pogovornega jezika. Roman Punce v solzah je napisala britanska avtorica Jacqueline Wilson. Delo je prejelo dve pomembni literarni nagradi in bilo prirejeno za televizijsko serijo. V njem je predstavljena zgodba treh deklet, ki doživijo vrsto veselih in žalostnih dogodivščin, ob katerih jih zaščemijo veke. Avtorica o resnih težavah piše na zabaven, a nikakor neresen način, zato je upravičeno v vrhu priljubljenosti pri mladih bralcih in strokovnjakih za sodobno mladinsko književnost. V diplomskem delu sem se osredotočila na prevajanje mladinske književnosti in pogovornega jezika. Značilnosti te jezikovne zvrsti so med drugim poenostavljena gramatika in fonologija ter posebno besedišče. V romanu se nekaj teh značilnosti pojavlja predvsem v dialogih, kjer se pogovorna angleščina loči od književne že na prvi pogled. Osredotočila sem se na besedišče, predvsem na prevajanje pogovornih besed in besednih zvez ter frazemov. Pri prevajanju pogovornega jezika je mogoče uporabiti različne strategije, kljub temu pa se nekatere značilnosti med procesom prevajanja izgubijo.
Ključne besede: književno prevajanje, mladinska književnost, pogovorni jezik
Objavljeno: 27.07.2010; Ogledov: 2415; Prenosov: 193
.pdf Celotno besedilo (389,68 KB)

6.
PRODUKTIVNA KNJIŽEVNODIDAKTIČNA METODA ROMAN PODAJANKA
Mojca Kohek, 2010, diplomsko delo

Opis: Bralni interesi mladih bralcev so zelo različni. Številne raziskave pa kažejo, da je otrokom najbližja t. i. trivialna mladinska književnost, ki je strukturno in slogovno preprostejša od visoke književnosti. Da bi se šola čim bolj približala interesom učencev, je pomembno vključevati v ure književnosti tudi tovrstna besedila. Odločitev zanje pa še ne pomeni tudi trivialne obravnave. Otrokom je treba trivialna mladinska besedila približati na način, ki jim bo omogočal zaznavanje in razumevanje strukturnih in slogovnih elementov. Diplomsko delo zato obravnava produktivne književnodidaktične metode v komunikacijskem modelu književne vzgoje, s katerimi omogočamo aktivno sodelovanje vseh učencev in s tem globlje literarnoestetsko doživetje. Namen eksperimenta je bil preizkusiti uspešnost produktivne književnodidaktične metode roman podajanka pri preverjanju razvoja zmožnosti zaznavanja, razumevanja in vrednotenja posameznih strukturnih elementov mladinskega trivialnega romana. V praktičnem delu je bila uporabljena metoda pisanja romana podajanke. Deset učencev petega razreda je intenzivno prebiralo knjige iz zbirke avstrijskega pisatelja Thomasa Brezine z naslovom Naša klapa irharjev. Sledila je poustvarjalna dejavnost, katere rezultat je mladinska kriminalka. Pred izvedbo praktičnega dela sta bili zastavljeni dve hipotezi, ki sta bili tudi potrjeni.
Ključne besede: komunikacijski model književne vzgoje, produktivne književnodidaktične metode, roman podajanka, trivialna mladinska književnost, zbirka Naša klapa irharjev.
Objavljeno: 07.07.2010; Ogledov: 1951; Prenosov: 231
.pdf Celotno besedilo (4,54 MB)

7.
PREVAJANJE JEZIKOVNIH ZVRSTI NA PRIMERU DELA FANT ZA ZAMENJAVO CH. NÖSTLINGER
Andreja Kamplet, 2010, diplomsko delo

Opis: Prevajanje jezikovnih zvrsti, ki odstopajo od knjižnega jezika, ni preprosto, ker zahteva dobro poznavanje jezika ter kulture in ker neposreden prenos v ciljni jezik pogosto ni možen. Zaznamovan jezik se v sodobni literaturi pogosto uporablja kot stilistično sredstvo, ki ima lahko posebno funkcijo. V diplomskem delu izhajamo iz tega, da to zadeva tudi mladinski roman Das Austauschkind. Predmet diplomskega dela je prevajanje jezikovnih zvrsti na primeru avstrijskega romana Fant za zamenjavo. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Teoretični del se osredotoča na teorijo prevajanja otroške in mladinske književnosti ter jezikovnih zvrsti. Praktični del vsebuje analizo vsebinskih in stilističnih vidikov izvirnika kot tudi analizo prevoda, ki se nanaša na zgradbo in leksikalno raven izvirnega ter ciljnega besedila. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako lahko prevajamo različne jezikovne zvrsti. Pri tem so velikega pomena spoznanja oziroma teorije o različnih prevodoslovnih vidikih. Skozi analizo prevoda bo ponazorjeno, v kolikšni meri je prevajalki v ciljnem jeziku uspelo ohraniti posamezni in celotni kontekst, značaj literarnih oseb ali lokalni kolorit. Poleg tega bo analiza pokazala, v kolikšni meri ciljno besedilo ustreza avtoričinemu namenu.
Ključne besede: književno prevajanje, jezikovne zvrsti, mladinska književnost, otroška književnost
Objavljeno: 27.07.2010; Ogledov: 3028; Prenosov: 175
.pdf Celotno besedilo (456,12 KB)

8.
POETIKA MLADINSKIH DEL IDE MLAKAR
Sabina Mlinarič, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom Poetika mladinskih del Ide Mlakar sem podrobneje analizirala vse slikanice izbrane avtorice, in sicer tri iz zbirke Bibi in Gusti, štiri pa so izšle v zbirki Kje rastejo bonboni. Namen moje diplomske naloge je tudi na kratko predstaviti dosedanja teoretična spoznanja o pravljici in slikanici. Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila štiri raziskovalne metode. Deskriptivno metodo sem uporabila pri predstavitvi teorije klasične in sodobne pravljice ter slikanice. Pri primerjavi skupnih značilnosti analiziranih slikanic sem uporabila komparativno metodo. Metodo analize sem uporabila pri analiziranju slikanic. V sklepnem delu sem si pomagala z metodo sinteze. Slikanice Ide Mlakar sodijo po književni vrsti med pravljice. Vsaka slikanica skriva v sebi sporočilo za mladega bralca in mu pomaga pri premagovanju težav. Glavna lika v zbirki Bibi in Gusti sta poosebljeni živali, in sicer pujska. V zbirki Kje rastejo bonboni sta glavna lika mali čarovnici, ki obiskujeta čarovniško šolo in najraje kaj ušpičita. Teme in motivi, ki se v slikanicah najpogosteje pojavljajo, so povezani z otroškim videnjem sveta, z njihovimi zanimivimi dogodivščinami in s soočanjem z neznanimi situacijami. Razkošne ilustracije v slikanicah so polne humorja, hudomušnosti in miline, so različnih velikosti in barv ter se z besedilom zlivajo v celoto. Otroci radi posegajo po slikanicah Ide Mlakar, saj so izvirne, zelo zanimive in tudi kakovostne, saj na besedilnem in tudi likovnem nivoju zadostijo vsem kriterijem kakovostne slikanice.
Ključne besede: Ključne besede: mladinska književnost, pravljice, slikanice, analiza slikanic, Ida Mlakar.
Objavljeno: 15.12.2010; Ogledov: 1746; Prenosov: 404
.pdf Celotno besedilo (700,76 KB)

9.
PREVOD IN/ALI PRIREDBA: PREVAJANJE MLADINSKE LITERATURE NA PRIMERU PRAVLJICE DIE BIENE MAJA UND IHRE ABENTEUER
Tadeja Ščavničar, 2010, diplomsko delo

Opis: Med pisanjem pričujoče diplomske naloge sem si zastavila dva vodilna cilja. V prvem delu diplomske naloge sem želela teoretično obdelati pojem književnega prevajanja in mladinske književnosti ter ugotoviti, katere so posebnosti prevajanja le-te. Izpostavila sem nekaj izbranih prevajalcev, teoretikov oz. avtorjev, ki so se s teorijo prevajanja ukvarjali v preteklosti, kakor tudi nekaj sodobnih teoretikov in poskušala predstaviti njihove poglede glede (ne)zvestobe izvirnemu besedilu. Ustavila sem se tudi ob pojmu priredba in poskušala nanizati nekaj najpogostejših razlogov za prirejanje v mladinski književnosti ter jih ilustrirati s primeri. V drugem delu sem vso pozornost namenila izbranemu nemškemu izvirniku Die Biene Maja und ihre Abenteuer iz leta 1920 in njegovi priredbi Dogodivščine čebelice Maje iz leta 2004. Zanimalo me je, ali priredba kaže znake odmikanja od izvirnika iz utemeljenih razlogov, opredeljenih v prvem delu tega diplomskega dela. Ker analiza slehernih prevodnih premikov ne bi bila smiselna, sem se poleg tega osredotočila še na prevodne premike, ki so značilni prav za področje prevajanja mladinske književnosti, vendar žal v negativnem smislu, saj se navadno pojavljajo spontano ali brez pravih utemeljitev. V mislih imam različne olepšave in rabo pomanjševalnic. Ugotovitve o (ne)smiselnosti prirejanja glede na izbrano izvirno literarno delo sem zbrala v sklepnem delu. Ugotovila sem, da je prevajalka oz. prirejevalka upoštevala najpogostejše razloge za prirejanje v mladinski književnosti in skladno s tem iz besedila odstranila nekatere neprimerne vsebine, na primer nasilje oz. smrt. Po drugi strani pa je neupravičeno posegala v izvirnik, ko je s pomanjševalnicami poskušala olepšati prevod.
Ključne besede: mladinska književnost, priredba, prevod, književno prevajanje, pravljica, zvest prevod, svoboden prevod
Objavljeno: 23.03.2011; Ogledov: 2529; Prenosov: 311
.pdf Celotno besedilo (430,80 KB)

10.
POGLABLJANJE DOŽIVETJA KOT METODA ZA PREVERJANJE RECEPCIJSKE KOMPETENCE
Teja Lončarič, 2011, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava temo poglabljanja doživetja kot metodo za preverjanje recepcijskih kompetenc. V teoretičnem delu diplomske naloge smo podrobneje opisali značilnosti znanstvene fantastike in znanstvenofantastičnega romana, opredelili mladinsko književnost in didaktiko mladinske književnosti, spregovorili o zadnji fazi didaktične enote – poglabljanje doživetja ter zapisali temeljne lastnosti trivialne literature. Namen empiričnega dela diplomske naloge je bil ugotoviti ali učenci ob zgodnjem branju znanstvenofantastičnih (trivialnih) romanov in ob gledanju znanstvenofantastičnih (trivialnih) filmov oz. televizijskih nadaljevank, oblikujejo literarnoteoretično miselno shemo znanstvena fantastika. Ugotoviti smo želeli ali so učenci zmožni priklicevanja vsebin znanstvenofantastične miselne sheme na verbalni ravni in ali bodo učenci priklicali in pokazali vsebine literarnoteoretične miselne sheme, znanstvena fantastika, s pomočjo produktivne literarno didaktične metode znanstvena fantastika - roman podajanka. V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo literarnega in didaktičnega raziskovanja. Raziskavo smo izvedli v petem razredu Osnovne šole Benedikt s pomočjo anketnega vprašalnika, sestavljenega iz vprašanj odprtega tipa in s produktivno didaktično metodo - roman podajanka, kot metoda za preverjanje recepcijskih kompetenc. Zbiranje in obdelava podatkov je temeljila na kvantitativni in kvalitativni tehniki. Pred izvedbo praktičnega dela diplomske naloge smo si zastavili generalno hipotezo in dve delni hipotezi.
Ključne besede: Znanstveno fantastični roman, mladinska književnost, trivialni roman, roman podajanka, poglabljanje doživetja.
Objavljeno: 07.07.2011; Ogledov: 1930; Prenosov: 174
.pdf Celotno besedilo (1,29 MB)

Iskanje izvedeno v 0.18 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici