| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 26 / 26
First pagePrevious page123Next pageLast page
21.
UPORABA IDENTIFIKACIJE ZA DOLOČITEV MODELA SINHRONSKEGA GENERATORJA
Miha Maršnjak, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Za izvedbo analize dinamičnih sistemov potrebujemo njihove matematične modele, ki jih določimo s teoretično ali eksperimentalno analizo sistema. Določitev nelinearnega matematičnega modela sinhronskega generatorja je zahtevna, predvsem zaradi neznanih parametrov, ki so potrebni pri teoretični analizi procesa. V delih, kjer avtorji obravnavajo stabilizacijo sinhronskega generatorja, velikokrat uporabijo poenostavljen matematični modela sinhronskega generatorja. Ta matematični model dovolj dobro opisuje dinamiko sinhronskega generatorja. V diplomskem delu je prikazana določitev zveznih prenosnih funkcij, njihova analiza in simulacija poenostavljenega matematičnega modela sinhronskega generatorja. Bolj podrobno je predstavljena rekurzivna metoda najmanjših kvadratov za določitev diskretne prenosne funkcije. Prav tako so prikazani vsi pomembni simulacijski izračuni, s katerimi smo preverjali natančnost identificiranega matematičnega modela.
Keywords: sinhronski generator, matematični model sinhronskega generatorja, identifikacija dinamičnih sistemov, metoda najmanjših kvadratov.
Published: 19.02.2015; Views: 631; Downloads: 65
.pdf Full text (2,83 MB)

22.
Posplošeni inverzi realnih matrik
Katja Mihelič, 2015, master's thesis

Abstract: Inverz matrike je definiran za kvadratne nesingularne matrike. Velikokrat imamo opravka s pravokotnimi ali singularnimi matrikami, a vseeno potrebujemo matriko, ki se obnaša podobno kot inverz. Za take primere definiramo posplošeni inverz ali pseudoinverz. V uvodnem (prvem) poglavju magistrske naloge najprej predstavimo nekaj osnovnih pojmov in definicij, ki so potrebni za razumevanje nadaljnje vsebine. V osrednjem (drugem) poglavju definiramo Moore-Penroseov inverz, ki zadošča štirim pogojem, in si podrobno ogledamo njegove lastnosti. Raziščemo Moore-Penroseov inverz vsote in produkta matrik. Definiramo še posplošeni notranji inverz in inverz najmanjših kvadratov ter si pogledamo nekatere njune lastnosti. Zaključimo z računanjem vseh treh posplošenih inverzov. V zaključnem (tretjem) poglavju predstavimo uporabo posplošenih inverzov za reševanje sistemov linearnih enačb. Sisteme razdelimo na rešljive in nerešljive ter za nerešljive predstavimo metodo najmanjših kvadratov.
Keywords: posplošeni inverz, pseudoinverz, realne matrike, Moore-Penroseov inverz, posplošeni notranji inverz, inverz najmanjših kvadratov, sistemi linearnih enačb, metoda najmanjših kvadratov
Published: 07.10.2015; Views: 688; Downloads: 80
.pdf Full text (679,21 KB)

23.
Parametrični in neparametrični pristopi za odkrivanje trenda v časovnih vrstah
Tadeja Kraner Šumenjak, Vilma Šuštar, 2011, review article

Abstract: Eno od najpogosteje uporabljenih orodij za odkrivanje sprememb v časovnih vrstah je analiza trenda. Obstaja veliko parametričnih in neparametričnih testov za odkrivanje za odkrivanje značilnih trendov v časovnih vrstah. Slednji se pogosteje uporabljajo zaradi manjšega števila predpostavk potrebnihza njihovo izvedbo. Najpogosteje uporabljen test za odkrivanje značilnih trendov je Mann-Kendallov test, ki še vedno zahteva, da so vzorčni podatki neodvisni. Za odstranitev vpliva serialne korelacije v Mann-Kendallovem testu so bili vpeljani različni popravki in metode pred-beljenja. V članku je pregled najpogosteje uporabljenih pristopov za odkrivanje trenda v časovnih vrstah ob prisotnosti serialne korelacije ali brez nje. Na koncu so te metode uporabljene še na realnih podatkih.
Keywords: analiza trenda, metoda najmanjših kvadratov, Mann-Kendallov test, korelacijski koeficient, avtokorelacija, pred-beljenje
Published: 10.07.2015; Views: 466; Downloads: 113
.pdf Full text (394,47 KB)
This document has many files! More...

24.
OCENJEVANJE DEJAVNIKOV OSEBNE POTROŠNJE V ŠPANIJI IN NEMČIJI
Vesna Laurenčak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se ukvarjamo z empirično analizo potrošne funkcije Španije in Nemčije ter njuno medsebojno primerjavo. Najprej smo se osredotočili na osebno potrošnjo, povzeli teorijo osebne potrošnje, potrošnih funkcij in poiskali že obstoječe študije na temo analize osebne potrošnje. Nato smo naredili empirično analizo po metodi najmanjših kvadratov. Opredelili smo spremenljivke, za testiranje smo izbrali dohodek, obrestno mero in potrošnjo v preteklem obdobju, za njih smo predvideli, da vplivajo na potrošnjo. Na portalu Eurostat smo poiskali četrtletne podatke med leti 1996 in 2014 in jih obdelovali z računalniškim programom EVeiws. Izbrali smo funkcije za analizo. Na podlagi opravljenih testov smo izbrali najboljši funkciji izbranih držav in na njiju preverili še veljavnost predpostavk metode najmanjših kvadratov. V sklepu smo naredili primerjalno analizo ocenjevanih funkcij izbranih držav.
Keywords: osebna potrošnja, metoda najmanjših kvadratov, Španija, Nemčija
Published: 26.08.2016; Views: 395; Downloads: 54
.pdf Full text (2,08 MB)

25.
Ekonometrična analiza izvozne funkcije za Avstrijo in Belgijo
Špela Šlamberger, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Delo diplomskega projekta z naslovom Ekonometrična analiza izvozne funkcije za Avstrijo in Belgijo obravnava analizo modela izvozne funkcije za obe državi. V delu diplomskega projekta se lotevamo razumevanja, proučevanja in definiranja izvoza ter izvoznih funkcij. Za podlago je uporabljeno pridobljeno in poglobljeno znanje o razumevanju mednarodne menjave, podatki iz statističnih baz Avstrije in Belgije ter podatki uradne statistične baze Evropske Unije, Eurostat. Velik in ključen del diplomskega projekta je namenjenega empirični obdelavi makroekonomskega tipa. Za analizo so izbrani četrtletni podatki na ravni celotnega gospodarstva, pridobljeni v bazi Eurostat in zajemajo obdobje med letom 2000 in 2017. Za vsako državo sta določeni dve izvozni funkciji; linearna in dvojnologaritemska. V modelu izvozne funkcije Avstrije so tri pojasnjevalne spremenljivke: EUGDP (BDP držav EU), II-C-A (industrijski indeks Avstrije z izvzetim gradbeništvom) in TOT-A (pogoji menjave). V modelu izvozne funkcije Belgije pa sta dve pojasnjevalni spremenljivki: EUGDP (BDP držav EU) in II-C-B (industrijski indeks Belgije z izvzetim gradbeništvom). S pomočjo znanja ekonometrije, ekonomske teorije in računalniškega programa EViews smo testirali definirane funkcije za nadaljnjo obravnavo v kateri smo preverili izpolnjevanje predpostavk metode najmanjših kvadratov uporabili dvojnologaritemsko funkcijo Avstrije in dvojnologaritemsko funkcijo Belgije. V delu so pojasnjene osnovne statistike, parcialni regresijski koeficienti, testi za ustreznost specifikacije in stabilnost parametrov ter predpostavke metode najmanjših kvadratov. Na koncu dela diplomskega projekta podajamo povzetek in primerjavo ocenjenih in popravljenih izvoznih funkcij Avstrije in Belgije.
Keywords: Avstrija, Belgija, izvozna funkcija, linearna funkcija, dvojnologaritemska funkcija, odvisna spremenljivka, pojasnjevalne spremenljivke, metoda najmanjših kvadratov.
Published: 25.10.2018; Views: 89; Downloads: 37
.pdf Full text (2,28 MB)

26.
Osebna potrošnja v Franciji: empirična analiza
Eva Volmajer, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Osebna potrošnja ponazarja v makroekonomiji eno izmed njenih bistvenih komponent in je sestavina vsakega narodnega gospodarstva. V delu diplomskega projekta se osredotočimo na potrošne funkcije, ki jih opredelimo za Francijo. Kot neodvisne spremenljivke izberemo tiste, za katere menimo, da bodo na podlagi teoretičnih izhodišč in zbranih podatkov najbolje razložile vpliv na potrošnjo v izbrani državi. V teoretičnem delu opredelimo potrošnjo in razmere v francoskem gospodarstvu ter opišemo temeljne oblike potrošnih funkcij. Sledi empirični del, v katerem opredelimo spremenljivke, ekonometrično ocenimo funkcije ter testiramo stabilnost regresijskih parametrov vsakega modela in ustreznost njegove specifikacije. Testirali smo Keynesovo potrošno funkcijo in njeno razširjeno različico z vključeno dodatno pojasnjevalno spremenljivko obrestno mero, Friedmanovo potrošno funkcijo permanentnega dohodka ter Modiglianijevo potrošno funkcijo življenjskega cikla. Modele proučimo v linearni obliki, z izjemo Keynesovega razširjenega modela, ki je v dvojnologaritemski obliki, saj na tak način tudi pri tem dosežemo statistično značilnost vseh koeficientov. Z ustreznimi ekonometričnimi testi na izbranih modelih preverimo veljavnost nekaterih predpostavk metode najmanjših kvadratov, in sicer prisotnost normalne porazdelitve slučajne spremenljivke, multikolinearnosti, heteroskedastičnosti in avtokorelacije. Pri izbranih ekonometričnih modelih se je izkazalo, da je v vseh primerih predpostavka o normalni porazdelitvi slučajne spremenljivke izpolnjena, medtem ko preostale predpostavke niso.
Keywords: osebna potrošnja, potrošna funkcija, Francija, ekonometrična analiza, metoda najmanjših kvadratov
Published: 06.12.2019; Views: 6; Downloads: 4
.pdf Full text (1,19 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica